Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Програми зайнятості населення м. Хмельницького на 2018 - 2020 роки

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять друга сесія

РІШЕННЯ

від 04.07.2018 р. N 5

Про затвердження Програми зайнятості населення м. Хмельницького на 2018 - 2020 роки

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою сприяння зайнятості населення, задоволення потреб громадян у праці, керуючись законами України "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI) та "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму зайнятості населення м. Хмельницького на 2018 - 2020 роки (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступників міського голови.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова

О. Симчишин

 

Додаток
до рішення Хмельницької міської ради
04.07.2018 N 5

Програма зайнятості населення м. Хмельницького на 2018 - 2020 роки

Програму зайнятості населення м. Хмельницького на 2018 - 2020 роки (далі - Програма) розроблено на підставі законів України "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI), "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про місцеве самоврядування в Україні".

Мета Програми: забезпечення запобігання безробіттю, кількісній і якісній збалансованості ринку праці, легалізації зайнятості населення, вжиття комплексу заходів щодо сприяння працевлаштуванню, шляхом здійснення активної політики на ринку праці і надання соціальної та матеріальної підтримки громадянам, які потребують соціального захисту.

Завдання Програми:

- сприяння повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості населення, спрямованій на підвищення рівня його життя;

- забезпечення регулювання та "детінізації" ринку праці, посилення соціального захисту від безробіття.

Основні напрямки реалізації Програми:

- створення сприятливих умов для інвестування в економіку міста та надання всебічної підтримки інвесторам, які створюють нові робочі місця;

- сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, який відіграє одну із провідних ролей в економіці міста, у тому числі в сфері працевлаштування населення;

- сприяння збереженню наявних та створенню нових робочих місць;

- оперативне реагування на загрозу масового вивільнення;

- здійснення активних заходів щодо легалізації "тіньової" зайнятості;

- забезпечення надання комплексу різноманітних профорієнтаційних послуг безробітним, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, шкільній молоді та неповнолітнім, котрі не навчаються і не працюють;

- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, з метою формування позитивного іміджу робітничих професій;

- організація професійного навчання та перенавчання відповідно до потреб ринку праці;

- зниження тривалості безробіття, шляхом реалізації заходів активної політики зайнятості;

- організація оплачуваних громадських робіт;

- сприяння у працевлаштуванні громадянам, які потребують соціального захисту.

Проблемні питання, які передбачено вирішити за рахунок реалізації даної Програми:

- дисбаланс попиту на робочу силу і її пропозиції;

- "тіньова" зайнятість;

- незайнятість неконкурентоспроможних категорій населення та працевлаштування осіб з обмеженими можливостями;

- скорочення наявних робочих місць.

В основу Програми покладені статистичні дані, прогнозні розрахунки ринку праці, з урахуванням соціально-економічного розвитку міста та ринку праці.

I. Основні підсумки виконання у 2017 році Програми зайнятості населення м. Хмельницького на 2015 - 2017 роки

У 2017 році установами та організаціями м. Хмельницького, які були визначені виконавцями заходів Програми, вживались заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення міста.

За інформацією управління економіки Хмельницької міської ради, загальний обсяг залучених у економіку міста прямих іноземних інвестицій станом на 31.12.2017 року становив 27,0 млн. дол. США, що на 0,4 % більше, ніж на початок року. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 1 особу становив 101,6 дол. США.

На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі зосереджено 20,0 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що становить 74,2 % їх загального обсягу.

На розвиток промислових підприємств міста направлено майже 5,0 млн. дол. США іноземних інвестицій або 18,3 % від загального обсягу, у тому числі у виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції - 3,2 млн. дол. США, харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - 359,8 тис. дол. США.

Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами у 2017 році склав 12,4 млрд. грн., що на 4,8 млрд. грн. (63,2 %) більше, ніж у 2015 році та на 2,4 млрд. грн. (24,0 %) більше, ніж у 2016 році.

Обсяг реалізованої продукції на одну особу у 2017 році склав 46,0 тис. грн., що на 16,8 тис. грн. (57,5 %) більше, ніж даний показник по області.

У 2017 році освоєно капітальних інвестицій у сумі 4360,5 млн. грн., капітальні інвестиції на 1 особу склали 16,4 тис. гривень.

Обсяг експорту за 2017 рік у місті склав 101,7 млн. дол., імпорту - 237,1 млн. дол. США.

З метою створення сприятливих умов для інвестування капіталу у економіку міста прийнято розпорядження міського голови від 30.11.2016 р. N 370-р "Про створення робочої групи з проведення інвентаризації земельних ділянок та промислових майданчиків, що можуть бути запропоновані інвесторам", відповідно до якого проведено інвентаризацію земельних ділянок і промислових майданчиків та підготовлено анкети, які містять вичерпну інформацію для інвесторів. Готується буклет для інвестора стосовно земельних ділянок та промислових майданчиків.

З метою активізації міжнародного співробітництва міста, забезпечення пізнаваності міста та створення позитивного інвестиційного іміджу на національному та міжнародному рівнях, створення дієвої комунікаційної стратегії, обміну позитивним досвідом щодо реалізації засад місцевого самоврядування та підвищення конкурентоздатності міста задля добробуту хмельничан, рішенням міської ради від 20.07.2016 р. N 76 (Програма N 76) затверджено Програму міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016 - 2020 роки.

На офіційній сторінці Форуму економічного розвитку м. Хмельницького у мережі Facebook розміщено серію відеороликів про підприємства, що становлять промисловий потенціал міста.

31 серпня та 12 вересня 2017 року відбулися робочі зустрічі керівництва міської ради з представниками компанії SUMITOMO ELEKTRIK WIRING SYSTEMS (ROMANIA) SPL. Під час зустрічей обговорювалися питання впровадження інвестиційного проекту щодо створення підприємства з виробництва автомобільної кабельної продукції у місті Хмельницькому. Розглянуто можливі варіанти площ для розміщення майбутнього підприємства, умов їх придбання та оренди.

Протягом 9 - 14 грудня 2017 року міський голова О. Симчишин перебував з робочим візитом у Китайській Народній Республіці. Під час візиту міський голова взяв участь у Форумі, організованому Міжнародною палатою Великого Шовкового шляху в Китаї, та підписав Угоду Альянсу міст і регіонів Великого Шовкового шляху, відповідно до якої місто Хмельницький стало асоційованим членом Альянсу міст і регіонів Великого Шовкового шляху.

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) оцінила зусилля Хмельницького щодо роботи в напрямку євроінтеграції, розвитку економіки, енергоменеджменту та міжнародного співробітництва та присудила Хмельницькому Прапор Честі (FLAGS OF HONOUR).

За результатами рейтингу інвестиційної ефективності міст України, проведеного рейтинговим агентством "Євро-Рейтинг", за підсумками III кварталу 2017 року рівень інвестиційного рейтингу міста Хмельницького - вище середнього (ine C).

З метою ефективного покращення бізнес-клімату, заохочення бізнес-середовища та залучення інвестицій, місто Хмельницький приєдналося до Ініціативи Європейського Союзу "Мери за Економічне Зростання" (M4EG), у центрі уваги якої - сталий місцевий економічний розвиток.

Робочою групою, створеною розпорядженням міського голови від 01.08.2017 р. N 198-р, на основі аналізу сучасного стану і тенденцій розвитку підприємництва та виявлення взаємозв'язку між розвитком підприємств та соціально-економічними процесами у місті, розробляється проект Плану економічного розвитку міста Хмельницького на 2018 - 2019 роки.

Надходження коштів до міського бюджету від діяльності суб'єктів підприємництва за 2017 рік, у порівнянні з 2016 роком, збільшилися на 40,0 % і склали 558,4 млн. гривень.

У 2017 році продовжувалась робота зі створення сприятливого бізнес-середовища у місті.

За сприяння міської ради здійснює діяльність Центр підтримки малого підприємництва, на базі якого реалізується проект "Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення засобами існування внутрішньо переміщених осіб та населення, що постраждало внаслідок конфлікту в Україні".

На базі громадської організації "Громадський рух "Нова економічна політика" почав функціонувати Центр підтримки бізнесу у рамках Ініціативи EU4Business, який допомагає підприємцям розвиватися і виходити на європейський ринок.

З метою розвитку та популяризації підприємницької діяльності серед молоді, у вересні та жовтні 2017 року реалізувався проект "Школа молодого підприємця", який спрямований на формування у молоді знань, необхідних для започаткування власної справи, шляхом проведення низки тематичних семінарів та тренінгів. Участь у Проекті взяли 25 учасників, які успішно завершили навчання за тренінговою програмою "Мотивація до започаткування власної справи".

Міською владою створюються максимально сприятливі умови для ведення бізнесу на території міста, зокрема, спрощено дозвільні процедури (оформлення земельних відносин, укладення договору особистого строкового сервітуту), удосконалено систему адміністративних послуг, запроваджено прозорий механізм передачі у оренду (приватизації) земельних ділянок, приміщень комунальної власності тощо.

Рішенням сесії міської ради знижено ставку єдиного податку для підприємців міста, які є платниками єдиного податку 2 групи з 20 % до 15 %. Вдвічі зменшено податки на житлову і нежитлову нерухомість, транспортний податок, збір із паркування. Знижено ставку орендної плати за землю для ринків міста, її встановлено на мінімально можливій позначці - 3 %.

З метою активізації підприємницької діяльності, поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення конкурентоспроможності підприємництва та підвищення його ролі у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку міста, рішенням сесії міської ради від 22.03.2017 року N 9 (Програма N 9) затверджено Програму сприяння та розвитку підприємництва м. Хмельницького на 2017 - 2018 роки.

Зокрема, Програмою передбачено надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва, шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

Рішенням сесії міської ради від 31.05.2017 р. N 4 затверджено Порядок відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, яким встановлюються умови та обмеження щодо участі у конкурсі, критерії визначення переможців конкурсу, наводиться перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, визначено механізм отримання відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами.

Проблемні питання розвитку підприємництва у місті обговорюються на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва, робочих зустрічах, "круглих столах" тощо. У 2017 році проведено 4 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на яких розглядалися питання щодо розвитку сфери професійно-технічної освіти у місті Хмельницькому, розвитку легкої промисловості та застосування реєстраторів розрахункових операцій.

За інформацією Головного управління статистики у Хмельницькій області, чисельність наявного населення у м. Хмельницькому станом на 01.01.2017 року становила 268,5 тис. осіб, станом на 01.01.2018 року - 268,4 тис. осіб.

Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств м. Хмельницького у 2016 році становила 65,6 тис. осіб, що на 1,0 тис. осіб (1,5 %) менше, ніж у 2015 році.

У 2017 році середньооблікова чисельність штатних працівників у м. Хмельницькому становила 65,3 тис. осіб, що на 0,3 тис. осіб менше, ніж у 2016 році.

Кількість працівників, які знаходились у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) у 2016 році становила 3,4 тис. осіб (5,2 % до середньооблікової штатної чисельності працівників), що на 1,4 тис. осіб (в 1,7 разів) більше у порівнянні до 2015 року.

За останньою наявною інформацією, кількість працівників, які знаходились у відпустках без збереження заробітної плати у IV кварталі 2017 року становила 3,1 тис. осіб (4,7 % до середньооблікової штатної чисельності працівників).

Кількість працівників, які переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), у 2016 році становила 2,4 тис. осіб (3,7 % від загальної чисельності штатних працівників), що на 6,0 тис. осіб (в 3,5 рази) менше, ніж у 2015 році.

За даними ДПІ у м. Хмельницькому, чисельність штатних працівників у м. Хмельницькому у грудні 2017 року склала 85,6 тис. осіб - збільшилась у порівнянні до січня 2017 року на 7,1 тис. осіб (9,0 %).

Чисельність застрахованих осіб становила 87,9 тис. осіб - збільшилась на 2280 осіб (2,7 %) у порівнянні до січня 2017 року.

Станом на 01.01.2018 р. у місті зареєстровано 11330 юридичних осіб, що на 578 юридичних осіб (5,4 %) більше, ніж у 2016 році. Фізичних осіб - підприємців зареєстровано 20686, що на 123 підприємців (0,6 %) більше, ніж у 2016 році:

N п/п

Назва показника

2015 рік

2016 рік

2017 рік

1.

Кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі:

31721

31315

32016

- юридичних осіб

8597

10752

11330

- фізичних осіб

23124

20563

20686

За інформацією Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, у м. Хмельницькому у 2017 році здійснювали діяльність 24 навчальних заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти. Зокрема, серед них 18 закладів вищої освіти та 6 закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Кількість випускників вищевказаних навчальних закладах міста у 2016 році становила 6551 особа, що на 63 особи (1,0 %) менше, ніж у 2015 році.

У 2017 році кількість випускників склала 6049 осіб, що на 502 особи (7,7 %) менше, ніж у 2016 році.

Зокрема, навчались у вищих навчальних закладах 4657 осіб (77,0 % усіх випускників), у професійно-технічних закладах міста - 1392 особи або 23,0 %.

На підставі листа Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації від 18.05.2017 року N 05.02-5676, у 2017 році, управлінням праці та соціального захисту населення здійснювався щомісячний моніторинг створення нових робочих місць, відповідно до п. 3.1 Методики моніторингу створення нових робочих місць, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики від 23.09.2013 року N 611 (Методика N 611).

У 2017 році у м. Хмельницькому створено 3985 нових робочих місць.

Зокрема, створено 1545 робочих місць - для працівників у юридичних осіб (38,8 % від загальної кількості новостворених робочих місць), 2440 р. м. - для працівників у фізичних осіб - підприємців (61,2 %). Отже, більшість робочих місць у місті була створена за рахунок малого бізнесу.

Слід відмітити, що актуальною проблемою є ліквідація робочих місць.

За вказаний період ліквідовано 1997 робочих місць (50,1 % від загальної кількості створених робочих місць), з них 1910 ліквідованих робочих місць (95,6 %) - для найманих працівників у фізичних осіб - підприємців.

Спад економічної активності вже позначився на звуженні попиту на працю. Більшість керівників підприємств вдаються й до таких заходів як реорганізація, ліквідація виробництва, скорочення чисельності штату, що призводить до вивільнення значної кількості найманих працівників. На окремих підприємствах відбувається переведення працівників на роботу в режимі неповного робочого дня чи тижня.

В загальній кількості створених робочих місць:

- 1848 р. м. або 46,4 % належить оптовій і роздрібній торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;

- 527 (13,2 %) - переробна промисловість;

- 446 (11,2 %) - транспорту, складському господарству, поштовій та кур'єрській діяльності.

За інформацією Хмельницького міського центру зайнятості, впродовж 2017 року послугами служби зайнятості скористався 5051 громадянин, що на 180 громадян більше, ніж у 2016 році.

Впродовж 2017 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями, зросла майже вдвічі і налічувала 6741. На одну вакансію претендувало дві незайняті особи.

Середній розмір пропонованої заробітної плати за вакансіями - 3876 грн.

Станом на 01.01.2018 р. на обліку перебувало 773 безробітних, актуальних вакансій - 616.

Професійно-кваліфікаційний склад вакансій:

- 75 % - для робітників;

- 17 % - для службовців;

- 8 % - робочі місця, які не потребують професійної підготовки.

Слід відмітити, що по складу безробітних 80 % становлять службовці, 19 % - робітники.

Здебільшого на обліку у міському центрі зайнятості перебувають банківські працівники, державні службовці, менеджери, фінансисти, бухгалтери, економісти тощо. З числа робітничих професій, це - оператори комп'ютерного набору, секретарі керівника, діловоди, перукарі, продавці непродовольчих товарів.

Як і в попередні роки, місцевий ринок праці характеризується дисбалансом між попитом та пропозицією, серед вакансій, поданих роботодавцями, переважають пропозиції роботи для кваліфікованих робітників, вони складають майже дві третини від усіх заявлених вакансій.

У 2017 році працевлаштовано 2616 осіб (у 2016 році - 2587 осіб). Якщо у 2016 році до набуття статусу безробітного працевлаштовано 1625 осіб, то у 2017 році - 1799 осіб.

Працевлаштування здійснювалось переважно за робітничими професіями. Це говорить про те, що на ринку праці міста збільшилась кількість вакансій для робітників.

Хмельницьким міським центром зайнятості, у напрямку підвищення престижності робітничих професій серед молоді, проводиться комплексна профорієнтаційна робота. Традиційними є зустрічі фахівців центру зайнятості з педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів. Для школярів проводилися заходи: уроки із серії "Реальне трудове життя", "Презентації професій", професіографічні екскурсії на підприємства, групові інформаційні консультації "Перед вибором", Ярмарки професій та "Дні служби зайнятості", "Презентації навчальних закладів" та ін.

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, міським центром зайнятості організовано професійне навчання 500 безробітних під гарантовані робочі місця. Навчання безробітних проводилося за професіями: швачка, електрогазозварник, прасувальник, кухар, менеджер, закрійник, продавець, перукар, бармен та іншими.

Рівень працевлаштування після навчання склав 99,4 %.

У 2017 році прийнято рішення про надання компенсації єдиного соціального внеску 31 роботодавцю, які працевлаштували 55 безробітних на новостворені робочі місця (в т. ч. 8 осіб - з числа безробітних, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню).

За сприяння служби зайнятості 17 безробітних отримали свідоцтво на зайняття підприємницькою діяльністю, з них 8 безробітних отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю.

Фактором підтримки безробітних в період пошуку постійного місця роботи є організація оплачуваних громадських робіт та робіт тимчасового характеру. Протягом 2017 року на громадських та тимчасових роботах працювали 163 особи, в т. ч. 83 безробітних - на громадських роботах в управлінні праці та соціального захисту населення.

Проблемним залишається питання працевлаштування квотної категорії безробітних, особливо учасників антитерористичної операції (далі - АТО).

У 2017 році скористались послугами служби зайнятості 226 учасників АТО, з них 58 були працевлаштовані, в т. ч. 8 осіб - за сприяння служби зайнятості заснували підприємницьку діяльність, отримавши одноразово виплату допомоги по безробіттю; 14 учасників АТО повернулись на військову службу за контрактом, 15 осіб проходили професійне навчання за професіями: слюсар з механоскладальних робіт, електрогазозварник, охоронник та відновлювали професійні навички після тривалої перерви в роботі, шляхом стажування безпосередньо на виробництві. З метою адаптації учасників АТО до мирного життя, повернення до продуктивної зайнятості, підвищення їх правової обізнаності, міським центром зайнятості укладено 28 угод про співпрацю з державними установами, громадськими та волонтерськими організаціями.

З 2017 року розпочато роботу нового сервісу "Електронна черга реєстрації безробітних". Сервіс "Електронна черга реєстрації безробітних" доступний на порталі Державної служби зайнятості за посиланнями www.dcz.gov.ua.

Залишається актуальним питання працевлаштування осіб з інвалідністю.

Станом на 01.01.2018 року чисельність осіб з інвалідністю, що проживають у м. Хмельницькому, становила 26,6 тис. осіб - збільшилась у порівнянні до початку 2017 року на 1,0 тис. осіб (3,9 %), в тому числі, за інформацією обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, з них працюючих інвалідів - 5,6 тис. осіб (21,1 %).

Протягом 2017 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 216 осіб, які мають обмежені фізичні можливості. З них майже 74 % складали особи, які мають вищу освіту - переважно це колишні банківські працівники, державні службовці, вчителі, менеджери, юристи, бухгалтери. Працевлаштовано 25 безробітних (11,6 %), проходили професійне навчання під конкретні робочі місця 10 осіб та 10 осіб приймали участь у оплачуваних громадських роботах та роботах тимчасового характеру.

З метою вирішення актуальних питань працюючих громадян м. Хмельницького, створена комісія з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та робоча група зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати.

Комісією та відповідною робочою групою здійснюється контроль за станом погашення заборгованості із виплати заробітної плати, дотриманням мінімальних гарантій, встановлених чинним законодавством, зокрема за рівнем заробітної плати та легалізацією "тіньової" зайнятості.

Управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, на виконання заходів Програми, проведено 6 спільних засідань комісії та робочої групи.

На засідання комісії запрошувались керівники підприємств/фізичні особи - підприємці, які мають заборгованість (із виплати заробітної плати; зі сплати податків; перед Пенсійним фондом України; недоїмку зі сплати єдиного соціального внеску) та суб'єкти господарської діяльності, у яких середньомісячний рівень заробітної плати менше законодавчо встановленого мінімуму.

Управлінням праці та соціального захисту населення протягом 2017 року здійснювався щомісячний аналіз рівня заробітної плати понад 6 тисяч суб'єктів господарської діяльності (далі - СГД), згідно звітності, поданої ними до ДПІ у м. Хмельницькому.

За результатами даного аналізу, роботодавці запрошувались на наради, за участю членів робочої групи зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості та "тіньової" заробітної плати.

Протягом 2017 року проведено 42 наради з питання підвищення рівня заробітної плати, зокрема за участю посадових осіб управління ПФУ у м. Хмельницькому, ДПІ у м. Хмельницькому, управління Держпраці у Хмельницькій області та управління торгівлі Хмельницької міської ради, Хмельницького міського центру зайнятості.

На наради запрошувались 1929 СГД, заслухано 832 роботодавці.

На виконання протокольних доручень спільних засідань вищевказаної комісії та робочої групи, управлінням праці та соціального захисту населення протягом 2017 року організовано та взято участь у інформаційно-роз'яснювальних заходах, направлених на легалізацію "тіньової" зайнятості та "тіньової" заробітної плати серед суб'єктів господарювання міста, за місцем здійснення діяльності.

Зокрема, проведено 87 обстежень серед 1733 суб'єктів господарювання, в ході яких 834 громадянина повідомили про те, що вони не оформлені.

В обстеженнях активну участь брали представники управління торгівлі та фінансового управління Хмельницької міської ради, ДПІ у м. Хмельницькому.

Роботодавцям видавались "пам'ятки" щодо відповідальності за порушення трудового законодавства.

З найманими працівниками проводилась роз'яснювальна робота з приводу важливості та переваг офіційного працевлаштування, видавались "пам'ятки" про основні права під час перебування у трудових відносинах.

Під час таких обстежень досить часто виявлялись приміщення, в яких розміщувались швейні або інші цехи, в яких існує велика ймовірність використання праці неоформлених працівників.

На даній підставі направлялись звернення на адресу ГУ ДФС у Хмельницькій області та управління Держпраці у Хмельницькій області, з проханням розглянути можливість щодо вжиття заходів, в межах наданих повноважень, направлених на соціальний захист працюючих громадян, сплату податків та інших обов'язкових платежів в повному обсязі.

В червні 2017 року розміщено 10 біг-бордів у різних мікрорайонах міста (вул. Т. Шевченка, вул. С. Бандери, вул. Л. Толстого, вул. Кам'янецька, вул. Трудова, вул. Свободи, вул. П. Мирного, Пр. Миру, вул. Львівське шосе, продовольчий ринок) та 10 сіті-лайтів на тему важливості оформлення легальних трудових відносин та участі у системі загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування в Україні.

В грудні 2017 року укладено новий договір з фізичною особою - підприємцем щодо розміщення в місті соціальної реклами на 7 біг-бордах та 10 сіті-лайтах.

У 2017 році щоквартально в громадському транспорті ХКП "Електротранс" розміщувались друковані інформаційні матеріали щодо важливості та переваг легального працевлаштування.

Оскільки у нашому місті дуже велика частина підприємців працює на ринках, то у 2017 році значна увага була приділена проведенню роз'яснювальної роботи на ринках.

У місті функціонують 41 ринок, 27 торгових рядів та майданчиків, на яких розміщено понад 18 тисяч торгових місць. Адміністраціями ринків вживались заходи для покращення функціонування ринків, створення належних умов для купівлі-продажу товарів на ринках).

Протягом 2017 року з метою роз'яснювальної роботи здійснено 57 виходів на ринки міста. Серед роботодавців та найманих працівників розповсюджено понад 5,5 тис. пам'яток. Охоплено майже 15,3 тис. торгових місць.

Управлінням праці та соціального захисту населення під час реєстрації колективних договорів представникам підприємств (адміністрації та членам профспілки) видавалась "пам'ятка", із зазначенням видів відповідальності за порушення трудового законодавства та "пам'ятка-застереження" про недопустимість використання "тіньової" зайнятості і "тіньової" заробітної плати. Протягом 2017 року здійснено 266 перевірок відповідності положень колективних договорів та змін і доповнень нормам чинного законодавства.

Управлінням праці та соціального захисту населення здійснено аналіз проведеної роботи з питань легалізації "тіньової" зайнятості та "тіньової" заробітної плати за 2016 - 2017 роки:

1. За результатами здійснених заходів представниками робочої групи зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості та "тіньової" заробітної плати та іншими контролюючими органами міста, зареєстровано:

2016 рік

2017 рік

- суб'єктів підприємницької діяльності

1454

4524

- трудових договорів між підприємцями - фізичними особами та найманими працівниками

2646

4426

- трудових договорів з найманими працівниками у юридичної особи

174

4765

2. За результатами проведеної легалізації зайнятості донараховано (накладено), тис. грн.:

1852,53

805,5

- податків

670,42

519,3

- штрафних санкцій

719,91

249,2

- страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

462,2

37,0

Згідно проведеного аналізу звітності, поданої роботодавцями до ДПІ у м. Хмельницькому за грудень 2017 року, порівняно з січнем 2017 року, встановлено:

- кількість СГД, що використовують найману працю, збільшилась на 467 або 8,4 % (з 5583 до 6050);

- кількість застрахованих працівників збільшилась на 2280 або на 2,7 %(з 85633 осіб до 87913 осіб);

- фонд оплати праці по місту збільшився на 193,5 млн. грн. або 58,4 % (з 331,6 до 525,1 млн. грн.);

- середня заробітна плата застрахованих працівників збільшилась на 2100,7 грн. або 54,2 % (з 3872 грн. до 5973 грн.);

- середня заробітна плата штатних працівників збільшилась на 1908,7 грн. або 45,2 % (з 4224 грн. до 6133 грн.).

За інформацією Головного управління статистики у Хмельницькій області, середньомісячний розмір заробітної плати штатних працівників у м. Хмельницькому у 2017 році становив 5995,0 грн. - збільшився порівняно з 2016 роком 1871 грн. або 45,4 %.

Цей показник на 57 грн. (1,0 %) більший, ніж по області, але на 1145 грн. (16,0 %) менший, ніж по Україні.

За даними органів статистики, у грудні 2017 року із 367 підприємств, які входили до основного кола, у переліку "мінімізаторів" перебувало 15 підприємств, що становить 4,1 %.

Заборгованість із виплати заробітної плати у м. Хмельницькому станом на 01.01.2018 року становила 825,7 тис. грн. - збільшилась порівняно з 01.01.2017 року на 160,6 тис. грн. (24,1 %).

Збільшення відбулось за рахунок появи протягом 2017 року у переліку боржників 4 нових підприємств, в т. ч. 2 підприємств-банкрутів (ТОВ "Октант-центр", ПАТ "Хмельницький механічний завод"), а також економічно активного підприємства - ВКП УТОС.

Загалом у переліку боржників перебували 7 підприємств міста. Серед них 6 підприємств-банкрутів, зокрема 4 з них перебувають в стадії ліквідації:

- ПАТ "Поділля-Авіа" - 391,4 тис. грн.;

- ТОВ "Євро лізинг" - 164,0 тис. грн.;

- ВО "Хмельницькі теплові мережі" - 62,7 тис. грн.;

- ПФ "Проспектбуд" - 45,5 тис. грн.

Загальна сума заборгованість на підприємствах-банкрутах становить 749,8 тис. грн. або 90,8 % від загальної суми боргу в місті.

За інформацією управління Держпраці у Хмельницькій області, у 2017 році у місті Хмельницькому проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота щодо додержання законодавства про працю як для працівників, так і в ході проведення семінарів, для керівників, працівників бухгалтерів, кадрових служб підприємств, установ, організацій.

Протягом 2017 року організовано та проведено 48 семінарів з питань роз'яснення чинного трудового законодавства для роботодавців.

У 2017 році проведено 194 заходи контролю на 175 підприємствах, в установах та у фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю.

За результатами здійснених контрольно - наглядових заходів встановлено 242 порушення трудового законодавства, тобто в середньому - близько 3 порушень у кожного суб'єкта господарювання.

З метою усунення встановлених порушень трудового законодавства, управлінням Держпраці у Хмельницькій області внесено 112 приписів, складено і передано до суду 36 протоколів про адмінправопорушення за ч. 1 ст. 41 КУпАП. Державними інспекторами винесено 2 постанови про накладення штрафів за невиконання вимог приписів інспекторів з питань праці.

Крім того, за результатами проведених впродовж 2017 року перевірок, було внесено 45 пропозицій про притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності.

Так, за період з початку 2017 року за порушення законодавства про працю по місту Хмельницькому, відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю України, накладено 3115 тис. грн. фінансових санкцій відносно 98 суб'єктів господарювання - порушників трудового законодавства.

Працівниками відділу охорони праці управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради у 2017 році здійснено 61 планову перевірку стану охорони праці на підприємствах, в закладах комунальної форми власності, у тому числі:

- заклади освіти - 41 (з них 20 - повторні);

- заклади соціального захисту - 1;

- заклади культури - 11;

- комунальні підприємства - 8.

За результатами перевірок складено відповідні акти та надано методичну допомогу суб'єктам господарювання щодо функціонування системи охорони праці та виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Спільно з Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради проведено 7 планових перевірок щодо організації безпечного перебування дітей в навчальних закладах міста, вивчення стану роботи з питань безпеки життєдіяльності та попередження дитячого травматизму.

Прийнято участь у роботі 35 комісій з розслідувань нещасних випадків на виробництві, в т. ч. 20 - спеціальних. За результатами розслідувань складено 30 актів та запропоновано розробити відповідні заходи щодо усунення причин настання нещасних випадків на виробництві.

Проведено огляд-конкурс на кращу організацію робіт з охорони праці, за результатами якого відзначено 6 посадових осіб (3 керівники та 3 інженери з охорони праці).

За інформацією Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, у закладах загальної середньої освіти функціонують куточки або кабінети професійної орієнтації, для ознайомлення школярів з вимогами щодо обрання професії, проводяться тижні вибору професії та інтерактивні заходи "Ярмарок професій".

Протягом 2017 року у закладах загальної середньої освіти проводились зустрічі з представниками вищих навчальних закладів та професійно-технічних закладів (Донецький університет, Національна академія прикордонних військ, Хмельницький Національний університет, Міжрегіональна академія управління та права, Хмельницький економічний університет, Фінансово-економічний коледж, ВПУ N 25, ВПУ N 4, ПТУ N 8, вище художнє професійне училище N 19, смт Гриців).

Хмельницьким міжшкільним навчально-виробничим комбінатом (далі - ХМНВК) були проведені наступні заходи.

1. Екскурсії в ХМНВК для учнів 9-х класів закладів загальної середньої освіти. Взяли участь 2156 осіб.

2. Профорієнтаційні декади, вечори. Охоплено 490 учнів.

3. Батьківські збори учнів 9-х класів шкіл міста на тему: "Актуальні питання організації навчання учнів 10 класів і перспективи їх подальшого професійного самовизначення". Охоплено 29 шкіл.

4. Конкурс фахової майстерності "Кращий за професією" серед учнів 11-х класів. Конкурс проведено за напрямками професійної підготовки: "Дизайн та пошиття одягу", "Основи кулінарії", "Секретарська справа", "Автосправа", "Слюсар з ремонту автомобілів", "Оператор комп'ютерного набору" та ін.

Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради у грудні 2017 року проведено опитування керівників 31 підприємства м. Хмельницького щодо потреб у кваліфікованих робітниках на період 2018 - 2021 років. За результатами опитування сформовано дані щодо потреб у підготовці робітників 107 професій (на період до 2021 року) у шести професійно-технічних закладах міста Хмельницького.

Розпорядженням Хмельницького міського голови О. Симчишина від 15 серпня 2017 року створено робочу групу з питань реформування та розвитку професійно-технічної освіти міста Хмельницького. Департаментом освіти та науки винесено на громадське обговорення проект програми розвитку професійно-технічної освіти м. Хмельницького. За участю Хмельницького професійного ліцею проводились засідання "круглих столів" з представниками швейного та ресторанно-готельного бізнесу. Розроблено робочі навчальні програми за модульною системою професії "Електрогазозварник".

Упродовж 2017 року для 2514 учнів закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького проведено тематичні екскурсії "80 днів навколо світу професій".

Влітку 2017 року фахівцями Хмельницького міського центру зайнятості проведено інформаційно-просвітницьку виїзну акцію "Веселка професій" для дітей з малозабезпечених сімей та дітей учасників АТО дитячого оздоровчого табору "Чайка" с. Головчинці. Хмельницьким професійним ліцеєм організовано мобільний консультативний пункт в таборі "Лісова пісня".

За інформацією управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, протягом 2017 р. проведено акції, тренінги, семінари, засідання "круглих столів", ярмарки професій, Дні відкритих дверей, спрямованих на вирішення питання зайнятості молоді, у кількості 56 заходів, якими охоплено 1600 осіб.

З метою формування свідомого вибору учнівською молоддю професій, актуальних на ринку праці, організувались виїзні мобільні консультативні пункти в пришкільні оздоровчі табори та до дитячого оздоровчого табору "Чайка" в період оздоровчої кампанії. Протягом 2017 року було проведено 119 виїздів, охоплено просвітницькою роботою 2120 осіб. Спеціалістами міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надавалися публікації в засобах масової інформації. Здійснювалася співпраця з суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, шляхом обміну даними про вільні робочі місця (вакансії), консультування, з метою вдосконалення професійної практики та надання послуг роботодавцям і особам, що шукають роботу, в тому числі тих, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Протягом звітного періоду проводилося підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми, у формі лекційно-просвітницьких та тренінгових заходів. Проведено 84 заходи, охоплено 2236 осіб. Протягом 2017 року проводилися спільні заходи щодо охоплення індивідуальними профорієнтаційними послугами дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківського піклування, працездатних дітей-інвалідів, неповнолітніх. За звітний період було надано 158 профінформаційних послуг.

Служба у справах дітей Хмельницької міської ради (далі - Служба), відповідно до покладених на неї завдань, веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На обліку перебувають 40 дітей-сиріт і 88 дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі діти навчаються в середніх загальноосвітніх навчальних закладах, вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації, перебувають у спеціалізованих інтернатах. Потреби у їх працевлаштуванні немає.

Служба провела профілактичний захід "Урок", упродовж якого здійснено 50 рейдів, відвідано адреси проживання сімей, комп'ютерні клуби, парки відпочинку, вокзали, ринки, здійснено перевірку стану виховної роботи у всіх загальноосвітніх та професійних закладах міста. Забезпечувався контроль за відвідуванням учнями шкіл, вивчалась система роботи педагогічних колективів з учнями та їхніми батьками, дітьми, які перебувають на внутрішньошкільному обліку як такі, що схильні до правопорушень і часто без поважних причин пропускають заняття.

Протягом звітного періоду організовано 63 профілактичні рейди ("Діти вулиці", "Вокзал", "Підліток"), відвідано 350 сімей. Ініційовано 84 притягнення до адміністративної відповідальності батьків та осіб, що їх замінюють, за неналежне виконання батьківських обов'язків. Передано в Хмельницький міськрайонний суд 5 позовів органу опіки та піклування щодо позбавлення батьківських прав, 1 касаційну скаргу про відібрання дитини в батьків без позбавлення їх батьківських прав, 2 аналогічні позови - до міськрайонного суду. Протягом звітного періоду суд прийняв рішення про відібрання 7 дітей у батьків без позбавлення батьківських прав, 21 батьків позбавлено батьківських прав стосовно 22 дітей.

За інформацією управління культури і туризму Хмельницької міської ради, бібліотеки Хмельницької міської ЦБС протягом 2017 року вели змістовну просвітницьку діяльність щодо гендерної політики нашої держави, протидії насильству, торгівлі людьми.

Отже, збереження існуючих та створення нових робочих місць з належними умовами праці, формування сприятливого підприємницького середовища, підвищення соціальної захищеності громадян, особливо вразливих верств населення, легалізація "тіньової" зайнятості та "тіньової" заробітної плати були стратегічними цілями політики міської влади у сфері зайнятості.

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку м. Хмельницького та розвитку ринку праці у 2018 - 2020 роки

Розширення сфери прикладання праці, формування сприятливого підприємницького середовища, підвищення соціальної захищеності громадян є стратегічними цілями політики зайнятості міської влади на 2018 - 2020 роки. Також передбачається здійснення заходів щодо збереження існуючих та створення нових робочих місць.

Забезпечення зайнятості населення залежатиме від подальшого розвитку економіки, підвищення інвестиційної привабливості міста, покращення бізнес-клімату та розвитку підприємницької діяльності.

З метою надання допомоги у здійсненні підприємницької діяльності у 2018 - 2020 роках Центром підтримки малого підприємництва та Центром підтримки бізнесу надаватимуться інформаційно-методичні, освітні та консультативні послуги підприємцям.

Завдяки реалізації проекту "Школа молодого підприємця" проводитиметься навчання учнівської та студентської молоді бізнес-мисленню та лідерським якостям.

На створення сприятливих умов для інвесторів буде направлена діяльність комунальної установи "Агенція розвитку міста", яка проводитиме зустрічі з потенційними інвесторами, поширюватиме інформаційно-презентаційні матеріали про місто, у тому числі наявність вільних виробничих та офісних приміщень промислових підприємств, земельних ділянок і приміщень комунальної власності.

Згідно Програми економічного і соціального розвитку м. Хмельницького на 2018 рік прогнозується, що обсяг реалізованої промисловими підприємствами продукції зросте на 10 % у порівнянні до 2017 року і складе 12155,0 млн. грн.

Надходження до бюджету міста від діяльності малого підприємництва збільшаться на 14,1 % і складуть 556,0 млн. грн.

Обсяг експорту товарів збільшиться на 7,0 % у порівнянні до 2017 року і складе 80,0 млн. дол. США, імпорту - збільшиться на 5,0 % і складе 205,0 млн. грн.

Обсяг прямих іноземних інвестицій збільшиться на 1,1 % і становитиме 27,5 млн. дол. США.

Рішенням 21 сесії Хмельницької міської ради N 11 від 11.04.2018 року (Програма N 11) затверджено Програму створення та розвитку індустріального парку "Хмельницький".

Індустріальний парк "Хмельницький" дасть широкі можливості для стимулювання інвестиційно-інноваційної активності, зміцнення економічного потенціалу, підтримки місцевих виробників, сприяння малому та середньому підприємництву та покращення добробуту населення. Передбачається, що реалізація проекту потребуватиме залучення жителів міста Хмельницького та прилеглих населених пунктів. Тому індустріальний парк "Хмельницький" матиме регіональне значення і впливатиме на розвиток економіки Хмельницької області.

Створення індустріального парку "Хмельницький" дозволить реалізувати стратегічну ціль, передбачену Стратегією розвитку міста Хмельницького до 2025 року, що затверджена рішенням сесії Хмельницької міської ради N 2 від 31.05.2017 року (План N 2), - розбудова точок економічного зростання. Ця ціль передбачає фокусування на стимулюванні розвитку тих галузей економіки, де формуються і підсилюються глобальні тренди зростання і де місто традиційно має сильні конкурентні позиції.

Внаслідок реалізації заходів Програми передбачається поліпшення інвестиційного клімату та значне зростання інвестиційного потенціалу у місті Хмельницькому. Спостерігатиметься позитивна тенденція збільшення обсягів залучення в економіку міста прямих іноземних інвестицій, що, безумовно, вплине на створення додаткових робочих місць, трансфер технологій, інновацій, сучасного менеджменту. Основні обсяги іноземних інвестицій будуть направлені у ті галузі економіки, що мають найкращу перспективу розвитку та можуть забезпечити високу додану вартість продукції, що виготовляється. Найбільшу перспективу має агропереробка, що базуватиметься на розвиненому багатопрофільному сільському господарстві Хмельницької області. Перспективним видом діяльності є текстильне виробництво, що підкріплюється успішним досвідом роботи підприємств легкої промисловості. Високу зацікавленість зі сторони потенційних інвесторів має такий вид діяльності, як виробництво електричного устаткування. Для успішного функціонування індустріального парку необхідним є розбудова транспортно-логістичного центру як структурної ланки індустріального парку з орієнтацією на інноваційні індустрії.

Передбачається, що індустріальний парк "Хмельницький" буде створений строком на 30 років на вільній від забудови земельній ділянці площею 52 гектари, що розташована за адресою м. Хмельницький, вул. Вінницьке шосе, 18. Основні функції індустріального парку "Хмельницький" повинні забезпечити реалізацію виробництва та супровідних видів послуг і задоволення підвищених вимог споживачів продукції, комплексність та якість обслуговування з урахуванням принципів "усі послуги в одному місці", постачання вантажу "від дверей до дверей, точно в термін і з мінімальними витратами". Внаслідок створення нових робочих місць індустріальний парк сприятиме також зростанню зайнятості населення міста та області.

Передбачається:

- залучення не менше 50 млн. дол. США прямих інвестицій в економіку міста. Очікується імпорт устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів, що не виробляються в Україні.

- створення понад 3000 нових робочих місць.

- створення нових підприємств з високим потенціалом інноваційного розвитку, зростання доданої вартості та замкненими ланцюгами виготовлення продукції.

- збільшення надходжень додаткових коштів до місцевого бюджету не менш, ніж на 10 %.

Залучення як іноземних інвестицій, так і використання можливостей внутрішніх ресурсів дасть змогу покращити ситуацію на ринку праці.

Слід зазначити, що у 2018 - 2020 роках чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебуватимуть на обліку до набуття статусу безробітного становитиме у 2018 - 2020 роках по 1820 осіб щорічно. В той же час за вказаний період отримають статус безробітного по 2860 громадян щорічно.

Створення значної чисельності робочих місць у найближчі 3 роки прогнозується за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу.

У 2018 - 2020 роках продовжить свою роботу міська комісія з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат.

Значна увага буде приділена питанню офіційної зайнятості працівників, тому що легалізація зайнятості населення є одним із важливих завдань органу місцевого самоврядування.

Рівень нелегальної або так званої "тіньової зайнятості" є значним. Це пояснюється різними причинами: високе навантаження на фонд оплати праці, недосконалість нормативно-правової бази, що регулює стан ринку праці та зайнятості населення, наявність нелегальної трудової міграції, невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня незайнятих громадян сучасним вимогам ринку праці та ін.

Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради прийнято рішення N 172 від 22.03.2018 року щодо поновлення складу робочої групи зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати, із затвердженням відповідних заходів в місті Хмельницькому на 2018 - 2020 роки.

Зокрема, з метою здійснення заходів, направлених на підвищення рівня заробітної плати, легалізацію "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати, управлінням праці та соціального захисту населення планується і в подальшому здійснювати щомісячні аналізи рівня заробітної плати суб'єктів господарської діяльності, згідно звітності, поданої ними до ДПІ у м. Хмельницькому та рівня заробітної плати юридичних осіб, що звітують до органів статистики.

Також планується проводити щомісячно:

- звірку інформації про вільні вакансії та пропоновану заробітну плату від роботодавців, згідно поданих заяв до центру зайнятості, та інформації, згідно звітності до ДПІ у м. Хмельницькому;

- моніторинг оголошень (вакансії та пропонована заробітна плата), що розміщуються роботодавцями на інтернет-сайтах.

За результатами вищевказаних моніторингів, роботодавці запрошуватимуться на наради в управління праці та соціального захисту населення, за участю членів робочої групи зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості та "тіньової" заробітної плати.

Завдяки проведеним заходам прогнозується підвищити рівень заробітної плати у місті у 2018 році до 7145,0 грн., що на 22,0 % більше, ніж у 2017 році.

Управлінням праці та соціального захисту населення організовуватимуться інформаційно-роз'яснювальні заходи ("обстеження"), направлені на легалізацію "тіньової" зайнятості та "тіньової" заробітної плати серед суб'єктів господарювання міста, за місцем здійснення діяльності.

У 2018 - 2020 роках, з метою проведення роз'яснювальної роботи з роботодавцями та працівниками, планується відвідування виробничих приміщень, розташованих у місті (швейні, взуттєві, столярні цехи та ін.).

У зазначені роки планується розміщення біг-бордів та сіті-лайтів у різних мікрорайонах міста на тему важливості оформлення легальних трудових відносин та участі у системі загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування в Україні.

Також, роз'яснювальна робота, направлена на легалізацію "тіньових" трудових відносин, буде реалізовуватись шляхом розміщення в громадському транспорті ХКП "Електротранс" "пам'яток", в яких міститиметься заклик до працівників вимагати офіційного працевлаштування, із зазначенням телефонів відділу праці, на які можуть звернутись працівники, в разі порушення роботодавцями вимог чинного законодавства про працю.

Усі зазначені вище заходи будуть висвітлюватись в ЗМІ та соціальних мережах.

З метою легалізації трудових відносин та дотримання прав і гарантій працівників планується проведення засідань "круглих столів", семінарів з роботодавцями та фізичними особами - підприємцями, які мають найманих працівників, із залученням представників Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області.

Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради, з метою ознайомлення учнів з переліком професій, отримання консультації психолога щодо правильного вибору майбутньої професії, надалі планується проводити інформаційно-просвітницькі заходи та ярмарки професій, за участю вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів та керівників підприємств міста.

Департаментом освіти та науки, управлінням молоді та спорту, службою у справах дітей Хмельницької міської ради, ювенальною превенцією Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області планується забезпечити профорієнтаційну та психологічну підтримку неповнолітніх осіб, які не працюють і не навчаються, перебувають на обліку в ювенальній превенції, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей.

Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради у 2018 - 2020 роках планується забезпечувати інтереси дітей з особливими освітніми потребами в допрофесійній і професійній підготовці. Також планується проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу, з метою формування в суспільстві позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника.

Прогнозні показники з розширення сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць у м. Хмельницькому у 2018 - 2020 роках становитимуть по 3985 робочих місць щорічно (таблиця 2).

Прогнозується, що найбільша кількість робочих місць буде створена фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників). Зокрема, у 2018 - 2020 роках буде створено по 2440 робочих місць щорічно (61,2 %). Юридичними особами у вказані роки буде створено по 1545 р. м. (38,8 %) щорічно.

За видами економічної діяльності у 2018 - 2020 роках найбільша кількість створених робочих місць очікується в галузях: оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (по 1848 р. м. (46,4 % від загальної кількості новостворених робочих місць) щорічно); переробна промисловість (по 527 р. м. (13,2 %) щорічно); у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (по 446 р. м. (11,2 %) щорічно); тимчасове розміщування й організація харчування (по 303 р. м. (7,6 %) щорічно) (таблиця 2).

З метою вивчення потреби в робітничих кадрах на 2018 - 2020 роки, управлінням праці та соціального захисту населення у лютому 2018 року було направлено запити на 61 ринкоутворююче підприємство міста.

Згідно отриманих відповідей, планують створення нових робочих місць: ПАТ "Хмельницькгаз" (всього 81 р. м. переважно для робітничих спеціальностей, а саме: у 2018 році - 27 р. м., у 2019 році - 25 р. м., у 2020 році - 29 р. м.); ДП "Новатор" (всього 67 р. м. для робітничих спеціальностей, а саме: у 2018 р. - 17 р. м., у 2019 р. - 24 р. м., у 2020 році - 26 р. м.); ТОВ "Дортрейд Поділля" (всього 60 р. м., з них: для робітничих спеціальностей - 42 р. м., для службовців - 18 р. м., а саме: у 2018 р. - 10 р. м., у 2019 р. - 20 р. м., у 2020 році - 30 р. м.); філія "Хмельницька ДЕД" ДП "Хмельницькоблавтодор" (у 2018 році - 42 р. м. для робітничих спеціальностей); СРБП "Хмельницькліфт" (у 2018 - 2020 роках - 30 р. м. для робітничих спеціальностей); ПП "Хмельницькліфткомплект" (всього 15 р. м., з них 7 р. м. для робітничих спеціальностей та 3 р. м. для службовців, а саме: у 2018 році - 6 р. м., 2019 рік - 4 р. м., 2020 рік - 3 р. м.); ПВКП "Буд-контур" (14 р. м. для службовців); ПАТ "Укрелектроапарат" - 13 р. м. для робітничих спеціальностей у 2018 році; на підприємствах групи "Адвіс" (ТОВ "Європа-Експорт плюс та ТОВ "Ріно") планується у 2018 році створення 10 р. м. робітничих спеціальностей, у 2019 році - 6 р. м. робітничих спеціальностей; ТОВ "INTER CARS UKRAINE" (10 р. м. для службовців у 2018 - 2020 роках); КП "Південно-Західні тепломережі" (у 2018 - 2020 роках - 8 р. м. для робітничих спеціальностей), ТОВ "МС-зв'язок" (у 2018 - 2020 роках - 9 р. м. для робітничих спеціальностей); ТОВ "Бембі" (6 р. м.); ТДВ "Хмельницький завод будівельних матеріалів (5 р. м. для робітничих спеціальностей); ХКП "Спецкомунтранс" (4 р. м. для робітничих спеціальностей); ТОВ "Радавей Україна" (3 р. м.); Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство (3 р. м.).

За сприяння служби зайнятості планується працевлаштовувати осіб, з числа тих, що перебувають на обліку. Зокрема, у 2018 - 2020 роках чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних прогнозується по 1030 осіб щорічно (таблиця 3).

Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у 2018 - 2020 роках очікується по 500 осіб щорічно (таблиця 3).

Прогнозується, що рівень зареєстрованого безробіття у 2018 році складе 0,4 %.

Значна увага у наступні роки приділятиметься організації громадських та інших роботах тимчасового характеру. У 2018 - 2020 роках планується залучити до участі у даних роботах по 210 осіб щорічно (таблиця 3).

Чисельність осіб, яким міським центром зайнятості надаватимуться послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи, у 2018 році прогнозується 221 особа, у 2019 - 2020 роках - по 222 особи щорічно (таблиця 3). Прогнозується, що в результаті проведеної роботи організують власну справу щорічно по 10 осіб.

У 2018 - 2020 роках міським центром зайнятості значна увага буде приділятись профорієнтаційній роботі.

Проблемним питанням залишиться працевлаштування інвалідів. Прогнозується, що чисельність працюючих інвалідів у м. Хмельницькому у 2018 - 2020 роках складе по 5150 осіб щорічно (таблиця 4).

Очікується, що у 2018 - 2020 роках чисельність осіб з інвалідністю, що перебуватимуть на обліку в службі зайнятості, становитиме по 200 осіб щорічно. За сприяння служби зайнятості планується працевлаштувати по 25 осіб даної категорії. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах прогнозується у 2018 - 2020 роках відповідно по 5 осіб щорічно (таблиця 4).

Реалізація завдань, визначених Програмою, здійснюватиметься шляхом виконання заходів щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення міста на 2018 - 2020 роки.

Організаційне супроводження, координація та контроль за реалізацією заходів Програми покладається на управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості, а також відповідні виконавчі органи Хмельницької міської ради.

Очікувані результати від виконання Програми:

1. Збереження існуючих та створення нових робочих місць.

2. Збільшення кількості працевлаштованих безробітних на існуючі та створені нові робочі місця, в тому числі шляхом виплати одноразово допомоги по безробіттю для організації власної справи.

3. Зменшення масштабів нелегальної зайнятості та кількості суб'єктів господарювання, які виплачують заробітну плату менше законодавчо встановленого мінімуму та на рівні мінімального розміру, підвищення рівня обізнаності громадян у перевагах легального працевлаштування.

4. Зменшення кількості працюючих в режимі неповного робочого часу.

5. Працевлаштування осіб, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, особливо осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, внутрішньо-переміщених осіб, їх інтеграція у соціум.

6. Збільшення кількості безробітних, залучених до участі у громадських роботах.

7. Збільшення кількості безробітних, охоплених професійним навчанням, в тому числі тих, хто не здатний на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

III. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення м. Хмельницького на 2018 - 2020 роки

N п/п

Найменування заходу

Виконавці

Строк виконання

Джерела фінансування
(тис. грн.)

державний бюджет

місцевий бюджет

1

2

3

4

5

6

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1.1

Створення сприятливих умов для інвестування в економіку міста та надання всебічної підтримки інвесторам, які створюють нові робочі місця.

Управління економіки Хмельницької міської ради

Постійно

 

 

1.2

Проведення Форуму економічного розвитку Хмельницького.

Управління економіки Хмельницької міської ради

2018 рік

 

500,0

1.3

Надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємництва для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів.

Управління економіки Хмельницької міської ради, фінансове управління Хмельницької міської ради

2018 рік

 

1000,0

1.4

Реалізація проекту "Школа молодого підприємця" шляхом навчання учнівської та студентської молоді бізнес-мисленню та лідерським якостям.

Управління економіки Хмельницької міської ради

2018 рік

 

85,0

1.5

Надавати навчально-методичні, консультаційні та інформаційні послуги з питань орієнтації безробітних на самозайнятість, відкриття власного бізнесу та провадження підприємницької діяльності, в тому числі шляхом проведення тренінгів та висвітлення інформації у пресі, на радіо і телебаченні.

Управління економіки Хмельницької міської ради, управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради, ДПІ у м. Хмельницькому, ГУ Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, Хмельницький міський центр зайнятості

Протягом 2018 - 2020 років

 

 

1.6

Сприяти працевлаштуванню безробітних, в т. ч. осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, на нові робочі місця, шляхом компенсації витрат роботодавцям на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів, передбачених у бюджетах Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів.

Хмельницький міський центр зайнятості, Хмельницьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, ГУ Пенсійного фонду України у Хмельницькій області

Протягом 2018 - 2020 років

 

 

1.7

З метою легалізації трудових відносин, дотримання прав і гарантій працівників брати участь у засіданнях "круглих столів" та семінарах, проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу з роботодавцями (юридичними особами та фізичними особами - підприємцями) та населенням щодо відповідальності за нелегальні трудові відносини та негативний вплив на соціальний захист неофіційно працевлаштованих громадян.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, управління Держпраці у Хмельницькій області, ДПІ у м. Хмельницькому, Хмельницький міський центр зайнятості

Згідно розробленого графіку

 

 

1.8

З метою додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб організовувати оплачувані громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру, за рахунок коштів місцевого бюджету, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, роботодавців. Визначати основні напрями організації громадських робіт, об'єкти, на яких вони будуть проводитись, обсяг робіт, джерела матеріально-технічного забезпечення та фінансування.

Хмельницька міська рада, Хмельницький міський центр зайнятості, роботодавці

Протягом 2018 - 2020 років

 

 

1.9

З метою ознайомлення учнів з переліком професій, отримання фахової консультації щодо правильного вибору майбутньої професії, проводити інформаційно-просвітницькі та профорієнтаційні заходи, ярмарки професій, за участю вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів та керівників підприємств міста.
Проводити батьківські збори на базі Хмельницького міського навчально-курсового комбінату для ознайомлення зі спеціальностями, які можуть отримати їх діти (випускники 9, 11 класів).

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості, Хмельницька спілка психологів та психотерапевтів (за згодою)

Постійно

 

 

1.10

За рахунок коштів обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів створювати додаткові робочі місця для працевлаштування інвалідів; здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Хмельницьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

Протягом 2018 - 2020 років

 

 

1.11

Сприяти працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями на вільні вакансії для даної категорії, в тому числі за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, надавати консультації, проводити ярмарки та міні-ярмарки вакансій; здійснювати відшкодування витрат на навчання дітей-інвалідів у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах України I - IV рівнів акредитації.

Хмельницьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

Протягом 2018 - 2020 років

 

 

1.12

Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу, з метою формування в суспільстві позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника: здійснювати публікації в засобах масової інформації, проводити радіо - та телепрограми.

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості, за участю організацій роботодавців і об'єднань профспілок

Постійно

 

 

1.13

Організовувати та проводити профорієнтаційні заходи (семінари, тренінги, професіографічні екскурсії, засідання "круглих столів", ярмарки професій, дні відкритих дверей, виїзні акції в пришкільні оздоровчі табори, до позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Чайка" Хмельницької міської ради та інші), спрямовані на свідомий вибір молоддю конкурентоспроможних професій та їх підготовку до виходу на ринок праці. Особливу увагу приділяти дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з інвалідністю, неповнолітнім, які перебувають на обліку у ювенальній превенції Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Хмельницький міський центр зайнятості, управління молоді і спорту Хмельницької міської ради, Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, Хмельницький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Протягом 2018 - 2020 років

 

 

1.14

Провести аналіз потреб у робочій силі роботодавців міста, організувати засідання "круглих" столів з представниками бізнесу та освіти; запроваджувати нові навчальні програми у навчально-виховний процес загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради.

 

 

 

1.15

Висвітлювати питання працевлаштування молоді в засобах масової інформації, радіо та телебаченні, соціальних мережах.

Хмельницький міський центр зайнятості, управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

Постійно

 

 

1.16

Здійснювати моніторинг працевлаштування безробітних на нові робочі місця.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Щомісячно

 

 

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

2.1

Для підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, сприяти їх самозайнятості, організовувати професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних за професіями та напрямками, що користуються попитом на ринку праці та під конкретні робочі місця на замовлення роботодавців.

Хмельницький міський центр зайнятості, професійно-технічні та вищі заклади міста, роботодавці

Постійно

 

 

2.2

Забезпечити сприяння зайнятості безробітних громадян, у т. ч. внутрішньо переміщених осіб та демобілізованих учасників антитерористичної операції, шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю на організацію підприємницької діяльності.

Хмельницький міський центр зайнятості

Постійно

 

 

2.3

Забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації учасників антитерористичній операції, з метою їх адаптації до потреб ринку праці.

Хмельницький міський центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Постійно

 

 

2.4

З метою адаптації до мирного життя, підвищення мотивації до праці та повернення до продуктивної зайнятості внутрішньо-переміщених осіб та учасників антитерористичної операції, проводити інформаційні та тематичні профорієнтаційні заходи (інформаційні зустрічі, семінари, тренінги, дні відкритих дверей).

Хмельницький міський центр зайнятості, управління молоді і спорту Хмельницької міської ради, громадські організації, роботодавці

Постійно

 

 

2.5

Забезпечити роботу телефонів "гарячої лінії" (70-41-46, 65-73-90, 65-22-81), на які можуть звернутися громадяни міста з питань законодавства про працю, зокрема з питань дотримання законодавчо встановлених державних мінімальних гарантій оплати праці та трудових відносин.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Постійно

 

 

2.6

Проводити засідання комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Щомісячно

 

 

2.7

Під час реєстрації колективних договорів проводити їх перевірку на відповідність нормам чинного законодавства. Особливу увагу звертати на дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, зростання реальної заробітної плати, за рахунок збільшення обсягів виробництва, фінансової стабілізації підприємств.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Постійно

 

 

2.8

З метою визначення шляхів підвищення якості робочої сили проводити щорічний моніторинг підготовки кадрів та підвищення кваліфікації працівників на виробництві.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Протягом 2018 - 2020 років (щорічно)

 

 

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

3.1

З метою протидії торгівлі людьми надавати інформаційно-консультативну та правову допомогу громадянам України, які виїжджають за кордон для працевлаштування, оздоровлення, відпочинку та з іншою метою. Проводити лекційно-просвітницьку роботу з молоддю та неповнолітніми щодо попередження виникнення торгівлі людьми.

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості, Хмельницький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, Хмельницька спілка психологів та психотерапевтів (за згодою)

Протягом 2018 - 2020 років

 

 

3.2

Проводити роз'яснювальну роботу щодо норм чинного законодавства з питань працевлаштування іноземців в Україні, аналіз процесів трудової міграції, надавати консультативну допомогу роботодавцям з питань працевлаштування громадян за кордоном та трудової діяльності іноземних громадян в Україні.

Управління Держпраці у Хмельницькій області, управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості, роботодавці

В разі звернень

 

 

3.3

Спільно з громадськими організаціями проводити культурно-просвітницьку діяльність серед жителів міста, особливо серед жінок та молоді, щодо гендерної політики нашої держави, протидії насильству, торгівлі людьми.

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

Постійно

 

 

3.4

Сприяти підвищенню престижності робітничих професій, зокрема з метою організації безпечних і нешкідливих умов праці працівників:
- здійснювати контроль за станом охорони праці суб'єктів господарювання на території міста;
- приймати участь у виробничих нарадах підприємств, установ, організацій;
- брати участь у роботі комісій з розслідування нещасних випадків виробничого та невиробничого характерів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
- надавати методичну допомогу суб'єктам господарювання щодо функціонування системи охорони праці та виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
- проводити заходи заохочення суб'єктів господарювання щодо дотримання законодавства з охорони праці;

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради

Протягом 2018 - 2020 років (згідно планів роботи та в разі потреби)

 

 

- здійснювати контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці;
- здійснювати контроль за станом умов праці, наданням працівникам пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Протягом 2018 - 2020 років (згідно планів роботи та в разі звернень)

 

 

3.5

Здійснювати заходи, спрямовані на дотримання законодавства про працю у м. Хмельницькому, зокрема, легалізацію "тіньової" зайнятості та обов'язкову реєстрацію працюючих найманих робітників, зайнятих у малому бізнесі, шляхом укладання трудових договорів між працівниками та суб'єктами підприємництва, а саме:

 

 

 

 

- здійснення спільних заходів контролю з інспекторами праці Хмельницької міської ради щодо додержання законодавства про працю на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю;

Управління Держпраці у Хмельницькій області, управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, ГУ ДФС у Хмельницькій області

Постійно (в разі наявності підстав)

 

 

- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з роботодавцями, за місцем здійснення господарської діяльності, щодо неприпустимості та можливих правових наслідків використання робочої сили з порушенням трудового законодавства, а також серед населення щодо важливості для громадян оформлення належним чином трудових відносин та участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні;

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, за участю ДПІ у м. Хмельницькому, управління торгівлі та фінансового управління Хмельницької міської ради

Постійно

 

 

- відповідно до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. N 295 "Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", здійснювати державний контроль за додержанням законодавства про працю у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин;

Управління праці та соціального захисту населення, управління Держпраці у Хмельницькій області

Протягом 2018 - 2020 років

 

 

- здійснювати моніторинг вакансій та пропонованої заробітної плати, відповідно до заявок, що подаються роботодавцями до Хмельницького міського центру зайнятості, а також здійснювати моніторинг рекламних оголошень (вакансії та пропонована заробітна плата, що розміщуються роботодавцями на інтернет-сайтах та в ЗМІ) та подальшу звірку з даними податкової звітності про фактичний розмір заробітної плати. За результатами проведених моніторингів надавати пропозиції робочій групі щодо заслуховування таких суб'єктів на її засіданнях;

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, за участю ГУ ДФС у Хмельницькій області та Хмельницького міського центру зайнятості

Постійно

 

 

- за ініціативою членів робочої групи, здійснювати обстеження торгівельних, виробничих та інших приміщень, з метою легалізації найманих працівників;

Головне управління ДФС у Хмельницькій області

Постійно

 

 

- на засіданнях робочої групи зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати заслуховувати керівників підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців, які нараховують заробітну плату нижче встановленого законодавством рівня, і у яких виявлено працюючих без оформлення трудових відносин згідно з чинним законодавством;

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Постійно

 

 

- з метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо важливості оформлення легальних трудових відносин та участі у системі загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування в Україні розміщувати соціальну рекламу на біг-бордах та сіті-лайтах в м. Хмельницькому, у громадському транспорті ХКП "Електротранс";

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Протягом 2018 - 2020 років

 

 

- щомісячно здійснювати моніторинг звітності суб'єктів господарювання, які нараховують заробітну плату працівникам менше мінімального розміру, встановленого законодавством. Зокрема, здійснювати аналіз платників за видами діяльності, враховуючи спеціалізацію, режим роботи, кількість робочих місць. Надавати пропозиції робочій групі щодо заслуховування таких суб'єктів на її засіданнях.

Управління праці та соціального захисту населення, за участю Головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області та ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області

Постійно

 

 

3.6

Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу з роботодавцями та серед громадян щодо неприпустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства. Інформувати через засоби масової інформації громадськість щодо суб'єктів господарської діяльності, які мають заборгованість із заробітної плати, виплачують заробітну плату у розмірах менше встановленого мінімуму, несвоєчасно перераховують податки до бюджету.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, Головне управління ДФС у Хмельницькій області, Головне управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, управління Держпраці у Хмельницькій області, відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області, Федерація професійних спілок області

Протягом 2018 - 2020 років

 

 

3.7

Продовжити співпрацювати з суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, шляхом обміну даними про вільні робочі місця (вакансії), консультування з метою вдосконалення професійної практики та надання послуг роботодавцям і особам, що шукають роботу, в тому числі тих, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Управління молоді і спорту Хмельницької міської ради

Постійно

 

 

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

4.1

Сприяти працевлаштуванню осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, шляхом організації професійного навчання під конкретні робочі місця.

Хмельницький міський центр зайнятості, навчальні заклади міста, роботодавці

Постійно

 

 

4.2

Сприяти працевлаштуванню учасників антитерористичній операції, в тому числі на нові робочі місця, з виплатою роботодавцю, в установленому порядку, компенсації єдиного соціального внеску.

Хмельницький міський центр зайнятості, Хмельницьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, роботодавці

Постійно

 

 

4.3

Сприяти працевлаштуванню внутрішньо-переміщених осіб, в тому числі з компенсацією витрат роботодавцю на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних на умовах строкових трудових договорів

Хмельницький міський центр зайнятості, Хмельницьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, роботодавці

Постійно

 

 

4.4

Залучати до оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру безробітних з числа осіб, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, а також внутрішньо-переміщених осіб та учасників антитерористичної операції.

Хмельницький міський центр зайнятості

Постійно

 

 

4.5

Забезпечувати надання усього комплексу профорієнтаційних послуг для осіб з інвалідністю, які звертаються до служби зайнятості, з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції в суспільство.

Хмельницький міський центр зайнятості

Протягом 2018 - 2020 років

 

 

4.6

Організувати професійну підготовку та перепідготовку осіб з обмеженими можливостями, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів України та коштів роботодавців.

Хмельницький міський центр зайнятості, Хмельницьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, роботодавці

Протягом 2018 - 2020 років

 

 

4.7

З метою забезпечення гендерної рівності жінок на ринку праці міста, проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням та роботодавцями щодо державних гарантій гендерної рівності жінок у сфері трудових відносин.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, управління Держпраці у Хмельницькій області, управління молоді і спорту Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості, громадські організації

Постійно

 

 

4.8

Сприяти працевлаштуванню осіб з обмеженими можливостями на вільні вакансії для даної категорії, в тому числі за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, надавати консультації, проводити ярмарки та міні-ярмарки вакансій.

Хмельницьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, роботодавці

Протягом 2018 - 2020 років

 

 

4.9

Перевіряти умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.

Служба у справах дітей Хмельницької міської ради

Протягом 2018 - 2020 років

 

 

4.10

Проводити профілактичний захід "Урок", з метою виявлення підлітків, які не навчаються і не працюють, забезпечення їх правового та соціального захисту, притягнення згідно з чинним законодавством до відповідальності батьків за невиконання обов'язків по вихованню дітей.

Служба у справах дітей Хмельницької міської ради, Хмельницький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, Департамент освіти та науки Хмельницької ради

Протягом 2018 - 2020 років

 

 

4.11

Проводити індивідуально-профілактичних бесіди з неповнолітніми, які перебувають на обліку, як дитина-правопорушник, у ювенальній превенції Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, з метою роз'яснення норм трудового законодавства, доцільності продовження навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

Хмельницький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області

Протягом 2018 - 2020 років

 

 

4.12

Широко висвітлювати у засобах масової інформації, зокрема на Веб-сайті Хмельницької ради, хід виконання даної Програми, стан ринку праці та можливості служби зайнятості щодо надання соціальних послуг населенню.

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, Хмельницький міський центр зайнятості

Постійно

 

 

 

Секретар Хмельницької
міської ради

М. Кривак

Начальник управління праці та
соціального захисту населення
Хмельницької міської ради

С. Воронецький

 

Таблиця 1
до Програми

Показники професійної підготовки та використання робочої сили

Найменування показника

2015 р. (звіт)

2016 р. (звіт)

2017 р. (звіт)

2018 р. (прогноз)

2019 р. (прогноз)

2020 р. (прогноз)

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, тис. осіб - усього*

6614

6551

6049

4813

4813

4813

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, усього

3989

3461

3385

2562

2562

2562

з них працевлаштовані як молоді працівники;

-

-

-

-

-

-

- випускників вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, усього

817

1541

1272

1016

1016

1016

з них працевлаштовані як молоді працівники;

-

-

-

-

-

-

- випускників професійно-технічних навчальних закладів, усього

1808

1549

1392

1235

1235

1235

з них працевлаштовані як молоді працівники

1533

1352

1256

1235

1235

1235

2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць - усього**

**

**

**

**

**

**

з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, одиниць

**

**

**

**

**

**

3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць - усього**

**

**

**

**

**

**

в тому числі з отриманням:

 

 

 

 

 

 

одноразової адресної допомоги

**

**

**

**

**

**

житла

**

**

**

**

**

**

4. Середньооблікова штатна чисельність працівників, тис. осіб

66,6

65,6

65,3

65,3

65,3

65,3

5. Кількість працівників, які знаходяться у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт), тис. осіб

1970

3400

3120***

3120

3120

3120

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

3,0

5,2

4,7***

4,7

4,7

4,7

6. Кількість працівників, які переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), тис. осіб

8,4

2,4

****

****

****

****

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

12,7

3,7

****

****

****

****

7. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб*****

****

****

****

****

****

****

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників**

****

****

****

****

****

****

8. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб**

****

****

****

****

****

****

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників**

****

****

****

****

****

****

у тому числі:

****

****

****

****

****

****

за кошти роботодавця

-

-

-

-

-

-

за власні кошти

-

-

-

-

-

-


* - інформація Департаменту науки і освіти Хмельницької облдержадміністрації.

** - показник по містах і районах не розробляється.

*** - інформація за IV квартал 2017 року.

**** - показник не розробляється.

 

Таблиця 2
до Програми

Працевлаштування на нові робочі місця

Найменування показника

2015 р. (звіт)

2016 р. (звіт)

2017 р. (звіт)**

2018 р. (прогноз)

2019 р. (прогноз)

2020 р. (прогноз)

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб - усього

*

*

3985

3985

3985

3985

з них:
1.1 юридичними особами

*

*

1545

1545

1545

1545

1.2 фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

*

*

2440

2440

2440

2440

2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб***:

 

 

 

 

 

 

- сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

*

*

50

50

50

50

- добувна промисловість і розроблення кар'єрів

*

*

0

0

0

0

- переробна промисловість

*

*

527

527

527

527

- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

*

*

3

3

3

3

- водопостачання, каналізація, поводження з відходами

*

*

1

1

1

1

- будівництво

*

*

127

127

127

127

- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

*

*

1848

1848

1848

1848

- тимчасове розміщування й організація харчування

*

*

303

303

303

303

- транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

*

*

446

446

446

446

- інформація та телекомунікації

*

*

39

39

39

39

- фінансова та страхова діяльність

*

*

10

10

10

10

- операції з нерухомим майном

*

*

90

90

90

90

- професійна, наукова та технічна діяльність

*

*

80

80

80

80

- державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

*

*

185

185

185

185

- освіта

*

*

25

25

25

25

- охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

*

*

62

62

62

62

- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

*

*

35

35

35

35

- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

*

*

79

79

79

79

- надання інших видів послуг

*

*

74

74

74

74

- інші види діяльності

*

*

1

1

1

1

3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, осіб - усього

54

71

55

60

60

60

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

3.1 працівників у юридичних осіб, усього

12

25

10

15

15

15

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

50 % суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

-

-

-

100 % суми нарахованого єдиного внеску, осіб

12

25

10

10

10

10

3.2 працівників у фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб - платників податку з доходів фізичних осіб, усього

42

46

45

45

45

45

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

50 % суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

-

-

-

100 % суми нарахованого єдиного внеску, осіб

42

46

45

45

45

45


* - згідно Указу Президента України від 11 липня 2005 р. N 1073 "Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні", відповідно до затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 512 методики, управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради проводився щомісячний моніторинг створення робочих місць.

У зв'язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. N 167 "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 512" (Постанова N 167) вищезазначений моніторинг скасовано.

** - інформація за 2017 рік сформована відповідно до п. 3.1 Методики моніторингу створення нових робочих місць, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики від 23.09.2013 року N 611 (Методика N 611) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.10.2013 року N 1749/24281.

*** - види економічної діяльності наводяться у відповідності до звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 року N 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 01.11.2010 року N 1014/18309.

 

Таблиця 3
до Програми

Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України

(осіб)

Найменування показника

2015 р. (звіт)

2016 р. (звіт)

2017 р. (звіт)

2018 р. (прогноз)

2019 р. (прогноз)

2020 р. (прогноз)

1. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку до набуття статусу безробітного

1312

1628

1800

1820

1820

1820

2. Чисельність осіб, які матимуть статус безробітного

2812

1969

2812

2860

2860

2860

3. Чисельність працевлаштованих зареєстрованих безробітних

1374

1133

1024

1030

1030

1030

4. Чисельність працевлаштованих безробітних, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

54

71

55

60

60

60

5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

678

557

500

500

500

500

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

343

361

163

210

210

210

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

220

220

221

221

222

222

- з них, чисельність безробітних, які організували власну справу

88

18

8

10

10

10

 

Таблиця 4
до Програми

Показники сприяння зайнятості інвалідів

(осіб)

Найменування показника

2015 р. (звіт)

2016 р. (звіт)

2017 р. (звіт)

2018 р. (прогноз)

2019 р. (прогноз)

2020 р. (прогноз)

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів*

4903

5076

5640

5150

5150

5150

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

1

1

2

2

2

2

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

347

325

216

200

200

200

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

47

33

25

25

25

25

4.1. у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

15

2

1

2

2

2

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

7

15

5

5

5

5

5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

7

15

5

5

5

5

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання - усього

59

34

43

40

40

40

зокрема за рахунок:

 

 

 

 

 

 

6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів

29

28

33

30

30

30

6.2. коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

30

6

10

10

10

10

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

0

0

0

1

1

1

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні

0

0

0

1

1

1


* - визначається на основі звітних даних за формою N 10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 року N 42, за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін'юсті 13 лютого 2007 року за N 117/13384).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали