Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Програми зайнятості населення міста Луцька на 2018 - 2020 роки

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 29.08.2018 р. N 46/71

Про затвердження Програми зайнятості населення міста Луцька на 2018 - 2020 роки

Відповідно до підпункту 1 пункту "б" частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 18 Закону України "Про зайнятість населення" (Закон N 5067-VI), та з метою забезпечення продуктивної зайнятості та соціального захисту безробітного населення в місті Луцьку, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму зайнятості населення міста Луцька на 2018 - 2020 роки, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Недопада Г. В. та постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Смаль Б. А.).

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
29.08.2018 N 46/71

Програма зайнятості населення міста Луцька на 2018 - 2020 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатори розроблення Програми

Луцька міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження міського голови від 16.03.2018 N 128 "Про розроблення й узгодження проекту Програми зайнятості населення міста Луцька на 2018 - 2020 роки"

3.

Розробники Програми

Управління з питань праці Луцької міської ради, Луцький міський центр зайнятості

4.

Співрозробники Програми

Виконавчі органи Луцької міської ради, Волинське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів України

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління з питань праці Луцької міської ради, Луцький міський центр зайнятості

6.

Учасники Програми

Виконавчі органи Луцької міської ради, Волинське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів України

7

Термін реалізації Програми

2018 - 2020 роки

1. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Сучасний ринок праці характеризується наявністю комплексу проблем, серед яких: зростання пропозиції робочої сили та скорочення попиту на неї, низький рівень заробітної плати, тіньова зайнятість населення, поширення міграційних процесів, збільшення кількості робочої сили старших вікових груп. Значною часткою клієнтів служби зайнятості є малоконкурентні на ринку праці групи населення, зокрема: особи передпенсійного віку, жінки з малолітніми дітьми, молодь, яка шукає перше місце роботи, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи.

Програма визначає заходи розв'язання проблем, які виникають на міському ринку праці, та передбачає консолідацію зусиль, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення, сприяння його продуктивній зайнятості та посилення соціального захисту від безробіття.

2. Мета Програми

Метою Програми є координація зусиль та ефективна співпраця Луцької міської ради, Луцького міського центру зайнятості та Волинського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів України щодо вжиття конкретних заходів спрямованих на регулювання ринку праці, забезпечення зайнятості населення та соціального захисту безробітних громадян.

Місцева політика у сфері зайнятості спрямована на розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю шляхом:

- створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку до економічно активної діяльності;

- стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;

- збереження та розвитку трудового потенціалу;

- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

3. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів, коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел відповідно до законодавства.

4. Перелік завдань і заходів Програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

Програма передбачає консолідацію зусиль, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення, сприяння його продуктивній зайнятості та посилення соціального захисту від безробіття.

Перелік напрямів, завдань, заходів Програми наведено у додатку до Програми.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організаційне і методичне супроводження Програми здійснює управління з питань праці Луцької міської ради, Луцький міський центр зайнятості. Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток
до Програми зайнятості населення міста Луцька на 2018 - 2020 роки

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми зайнятості населення міста Луцька на 2018 - 2020 роки

N
з/п

Напрям діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу (роки)

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн.

Очікуваний результат

1

Зайнятість населення

1. Здійснювати у межах наданих повноважень контроль додержання законодавства про працю щодо найманих працівників

2018
2019
2020

Управління з питань праці

-

-

Сприяння легалізації трудових відносин та заробітної плати найманих працівників, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та своєчасності її проведення

 

 

2. Посилити взаємодію з суб'єктами ринку праці щодо розширення інформації про попит на робочу силу, можливості підбору персоналу та його попередньої професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Удосконалення комунікацій між учасниками ринку праці

 

 

3. Проводити щорічне опитування роботодавців щодо визначення короткострокової потреби в кадрах

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Формування короткострокового прогнозу потреби роботодавців у кваліфікованих кадрах та вивчення необхідності підготовки фахівців на їх замовлення

 

 

4. Сприяти укомплектуванню вакансій, заявлених роботодавцями, та працевлаштуванню пошукачів роботи шляхом:
- організації інформаційно-роз'яснювальної роботи;
- проведення міні-ярмарок вакансій, ярмарок-вакансій, ярмарок кар'єри;
- презентацій професій та роботодавця;
- професіографічних екскурсій на підприємства;
- організації професійного навчання та стажування безпосередньо на виробництві

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості за участю роботодавців, навчальних закладів

-

-

Укомплектування вакансій в стислі терміни, збільшення рівня працевлаштування населення

 

 

5. Забезпечити клієнтоцентрований підхід при підборі підходящої роботи особам, зокрема учасникам АТО та ВПО, з урахуванням їх професійного досвіду, індивідуальних здібностей та спроможності конкурування на ринку праці

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Підвищення рівня зайнятості населення, зокрема учасників АТО та ВПО

 

 

6. Забезпечувати соціальну адаптацію осіб з інвалідністю

2018
2019
2020

Департамент соціальної політики

-

-

Інтеграція людей з інвалідністю в суспільне життя

 

 

7. Проводити профілювання безробітних громадян

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Виявлення безробітних з високим ризиком довготривалого безробіття та надання їм послуг, що прискорюють працевлаштування

 

 

8. Здійснювати компенсацію роботодавцям єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітного на нове робоче місце

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Збільшення створених роботодавцями нових робочих місць в пріоритетних видах економіки та стимулювання працевлаштування громадян, які є недостатньо конкурентоспроможними на ринку праці

 

 

9. Здійснення компенсації витрат роботодавцям на оплату праці осіб з числа внутрішньо переміщених осіб. За необхідності здійснення компенсації за транспортні витрати та для проходження попереднього медичного та наркологічного огляду безробітних осіб з числа ВПО

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Стимулювання працедавців у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб

 

 

10. Сприяти забезпеченню тимчасової зайнятості, зокрема залучення незайнятого населення до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, Луцька міська рада

-

-

Створення умов для реалізації права громадян на працю, а також забезпечення соціального захисту тимчасово непрацюючого населення

 

 

11. Розширювати напрямки організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, роботодавці

-

-

Отримання економічної, соціальної та екологічної користі для міста

 

 

12. При формуванні бюджету міста щорічно передбачати кошти на співфінансування організації громадських робіт.
Фінансування організації громадських робіт здійснювати пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, департамент фінансів та бюджету

-

-

Додаткове стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних

 

 

13. Для якісного задоволення потреб у кваліфікованих кадрах та перспективної потреби у працівниках, формувати банк резюме пошукачів роботи та випускників вищих навчальних закладів

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Сприяння у працевлаштуванні випускників на перше робоче місце та забезпечення оперативного підбору працівників для роботодавців

 

 

14. Забезпечити ефективне функціонування центрів кар'єри при вищих та професійно-технічних навчальних закладах міста

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Підвищення рівня зайнятості випускників навчальних закладів

 

 

15. Розширювати співробітництво із суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, зокрема шляхом обміну даними з посередниками про наявні вакансії та професійно-кваліфікаційний склад пошукачів роботи

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, суб'єкти господарювання

-

-

Підвищення рівня зайнятості населення

 

 

16. Забезпечувати надання комплексу соціальних послуг для сприяння працевлаштуванню осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

2018
2019
2020

Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Луцький міський центр зайнятості

-

-

Сприяння у подальшому навчанні та працевлаштуванні

2

Професійне навчання та професійна орієнтація незайнятого населення

1. Організовувати підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку праці в навчальних закладах міста та в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Підвищення конкурентоспроможності безробітних громадян

 

 

2. Проводити роботу з керівниками підприємств, установ, організацій щодо укладення угод на подальше працевлаштування безробітних після закінчення навчання

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Забезпечення професійного навчання безробітних громадян з подальшим працевлаштуванням за актуальними на ринку праці професіями

 

 

3. Залучати роботодавців до впровадження інновацій в навчально-виробничий процес, в тому числі до розробки навчальних програм

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, управління освіти за участю роботодавців

-

-

Підвищення рівня підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

 

 

4. Продовжити практику проведення за участю роботодавців відкритих випускних екзаменів слухачів, які навчалися за направленням служби зайнятості

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, професійно-технічні навчальні заклади, роботодавці

-

-

Сприяння роботодавцям у швидкому укомплектуванні вакансій

 

 

5. Здійснювати одноразову оплату ваучера для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Підвищення конкурентоспроможності громадян у віці старше 45 років, учасників АТО, ВПО

 

 

6. Організовувати роботу з підтвердження результатів неформального навчання за робітничими професіями

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Підвищення конкурентоспроможності громадян, які мають професійний досвід та відсутній документ про освіту за даною професією

 

 

7. Забезпечити фінансування видатків на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб з інвалідністю у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації осіб з інвалідністю

2018
2019
2020

Волинське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

Прогнозоване працевлаштування випускників на перше робоче місце:
2018 - 2
2019 - 7
2020 - 8

 

 

8. Забезпечувати професійною адаптацією учасників бойових дій та членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО, шляхом організації навчання на водіїв категорій "B", "C", "D"

2018
2019
2020

Департамент соціальної політики, Луцький міський центр зайнятості

-

-

Набуття учасниками бойових дій та членами сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО навичок вміння керувати різними видами транспортних засобів

 

 

9. Проводити профорієнтаційні зустрічі з дітьми закладів дошкільної освіти на тему: "Зі 100 доріг одна твоя!"

2018
2019
2020

Управління освіти, Луцький міський центр зайнятості

-

-

Підвищення рівня обізнаності з вихованців закладів дошкільної освіти

 

 

10. Охоплювати профорієнтаційною роботою учнів 8 - 11 класів закладів загальної середньої освіти

2018
2019
2020

Управління освіти, заклади загальної середньої освіти, Луцький міський центр зайнятості

-

-

Формування усвідомленого та відповідального підходу до вибору професії

 

 

11. Організовувати зустрічі з батьками учнів випускних класів на профорієнтаційну тематику

2018
2019
2020

Управління освіти, заклади загальної середньої освіти, Луцький міський центр зайнятості

-

-

Поглиблення розуміння та обізнаності батьків щодо правил прийому у вищі учбові заклади, сучасних професій та професій майбутнього

 

 

12. Проводити методичний діалог з соціальними педагогами на теми: "Соціально-педагогічний супровід професійного визначення школяра", "Ефективність та інноваційність методів і форм профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю"

2018
2019
2020

Управління освіти, заклади загальної середньої освіти, Луцький міський центр зайнятості

-

-

Удосконалення інформаційної та методичної роботи фахівців соціально-психологічної служби закладів загальної середньої освіти в профорієнтаційному просторі

 

 

13. Викладати факультативні курси профорієнтаційного спрямування у закладах загальної середньої освіти

2018
2019
2020

Управління освіти, заклади загальної середньої освіти

-

-

Підвищення рівня професійної компетентності, засвоєння нових знань та орієнтація у світі сучасних професій

 

 

14. Проводити анкетування учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти на тему "Професійні наміри старшокласників"

2018
2019
2020

Управління освіти, заклади загальної середньої освіти

-

-

Аналізування основних тенденцій у професійних нахилах старшокласників, сприяння у виборі професії

 

 

15. Інформувати заклади загальної середньої освіти про навчальні освітні заклади, умови вступу та напрямки підготовки фахівців з обраних професій, в тому числі під час проведення Ярмарку професій

2018
2019
2020

Управління освіти, заклади вищої освіти, Луцький міський центр зайнятості

-

-

Розширення інформаційного простору щодо професійного вибору старшокласників

 

 

16. Проводити заходи у пришкільних оздоровчих таборах з використанням активізуючих методик, конкурсів, вікторин, розваг, з демонстрацією анімаційних відеороликів профорієнтаційного спрямування

2018
2019
2020

Управління освіти, Луцький міський центр зайнятості

-

-

Ознайомлення дітей із професіями, сприяння у виборі професії

 

 

17. Проводити профорієнтаційні заходи, спрямовані на вирішення питання зайнятості соціально - вразливих категорій громадян, зокрема - учасників АТО, ВПО

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, департамент соціальної політики

-

-

Адресний підхід у соціальному супроводі соціально - вразливих категорій громадян

 

 

18. Організація днів відкритих дверей, зустрічей для дітей віком 15 - 18 років з проведенням профорієнтаційного тестування

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, Служба у справах дітей

-

-

Підвищення обізнаності дітей із актуальними на ринку праці професіями; надання допомоги у виборі професії

 

 

19. Організовувати економічні екскурсії по місту Луцьку на тролейбусі для дітей дошкільного віку, учнівської та студентської молоді

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, управління освіти

-

-

Підвищення обізнаності про основні промислові, навчальні та адміністративні заклади міста Луцька

 

 

20. Проводити профорієнтаційну роботу з різними цільовими категоріями населення:
- презентації роботодавця,
- презентації професій,
- дні відчинених дверей центру зайнятості,
- ярмарки кар'єри,
- Ярмарки професій
- професіографічні екскурсії,
- виїзні акції з використанням профорієнтаційних мобільних засобів служби зайнятості.
- акції "Випускник"

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Сприяння в усвідомленому виборі професії, ознайомлення з провідними галузями економіки

3

Сприяння підприємницькій діяльності

1. Сприяти всебічній підтримці місцевих товаровиробників шляхом долучення до організації виставково-ярмаркових заходів за їх участю

2018
2019
2020

Управління розвитку підприємництва та реклами, департамент культури

-

-

Підтримка товаровиробників, активізація розвитку підприємництва

 

 

2. Організовувати заходи інформаційного характеру (семінарів, тренінгів, навчань, "круглих столів", засідань Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м. Луцьку тощо) з метою висвітлення положень чинного законодавства та обговорення актуальних питань діяльності підприємництва щодо: легалізації трудових стосунків працедавців і найманих працівників, сплати податків тощо із залученням до участі роботодавців та майбутніх підприємців

2018
2019
2020

Управління розвитку підприємництва та реклами, Луцький міський центр зайнятості

-

-

Покращення офіційного рівня зайнятості шляхом легалізації трудових відносин, сплати податків

 

 

3. Здійснювати виплату допомоги по безробіттю одноразово для започаткування власної справи безробітними

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Сприяння самозайнятості громадян

 

 

4. Проводити організаційну та консультативну підтримку безробітних, які виявили бажання займатися підприємницькою діяльністю:
- інформаційні семінари "Як розпочати власний бізнес";
- мотиваційні тренінги з орієнтації на самозайнятість;
- профдіагностичне тестування для визначення схильностей до підприємницької діяльності;
- навчання основам підприємницької діяльності на курсах "підприємець-початківець";
- надання консультацій

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Підвищення рівня культури підприємницького середовища та ініціативності підприємців-початківців

 

 

5. Проведення заходів та зустрічей в Центрі розвитку підприємництва Луцького міського центру зайнятості.
Запровадження системи менторства

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, управління розвитку підприємництва та реклами, управління з питань праці

-

-

Сприяння самозайнятості громадян, стимулювання фізичних осіб-підприємців до створення робочих місць та легальної зайнятості

 

 

6. Сприяти у розміщенні соціальної реклами у місті, спрямованої на розвиток підприємницької ініціативи та самозайнятості населення, соціальної відповідальності бізнесу, легалізації трудових відносин та сплати податків

2018
2019
2020

КП "Луцькреклама"

-

-

Сприяння розвитку високого рівня громадської свідомості та соціальної відповідальності бізнесу

 

 

7. Проводити щорічні заходи з нагоди Дня підприємця

2018
2019
2020

Управління розвитку підприємництва і реклами, Луцький міський центр зайнятості

-

-

Популяризація успішних підприємців

4

Сприяння зайнятості громадянам, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

1. Розвивати комунікації між учасниками ринку праці у вирішенні питань зайнятості осіб, які потребують соціального захисту

2018
2019
2020

 Луцька міська рада, Луцький міський центр зайнятості, громадські організації міста

-

-

Підвищення рівня зайнятості осіб, які потребують соціального захисту

 

 

2. Застосовувати індивідуальний підхід у вирішенні питань зайнятості соціально - вразливих категорій громадян (проводити профорієнтаційні заходи, організовувати громадські та інші роботи тимчасового характеру, професійне навчання)

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Підвищення рівня обізнаності безробітних та застосування адресного підходу у соціальному супроводі окремих категорій громадян

 

 

3. Здійснювати аналіз виконання роботодавцями міста нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо необхідності подання до центру зайнятості інформації про попит на робочу силу (вакансії) для осіб з інвалідністю

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості
Волинське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

Підвищення рівня зайнятості осіб з інвалідністю

 

 

4. Забезпечувати фінансування видатків на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому числі на дотації роботодавцям на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та компенсації роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у разі працевлаштування на нове робоче місце особи з інвалідністю, який зареєстрований в установленому порядку як безробітний, але якому відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається

2018
2019
2020

Волинське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

Сприяння у гарантованому працевлаштуванню осіб з інвалідністю

 

 

5. Сприяти створенню робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю учасників АТО, шляхом стимулювання до розширення їх підприємницької діяльності та надомної праці

2018
2019
2020

Виконавчі органи міської ради, Волинське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

Додаткова допомога особам з інвалідністю

 

 

6. Здійснювати індивідуальний супровід громадян після їхнього працевлаштування з числа внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, осіб з інвалідністю, неповнолітніх, дітей-сиріт та осіб, які започаткували власну справу за сприянням центру зайнятості

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Забезпечення ефективного працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних, успішної адаптації та закріплення на новому робочому місці

 

 

7. Організовувати та проводити заходи в рамках проекту "Клуб учасників АТО та членів їх сімей"

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Сприяння професійній адаптації на ринку праці учасників АТО

 

 

8. Продовжувати співпрацю з Луцькою міською МСЕК у частині формування розділів Індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю "професійна реабілітація" та "трудова реабілітація" та інформування осіб з інвалідністю, які бажають працювати, про ринок праці, можливості працевлаштування та професійного навчання

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, Луцька міська МСЕК

-

-

Адаптація осіб з інвалідністю

 

 

9. З метою повернення осіб, звільнених після відбуття покарання, до повноцінного життя надавати їм всебічну допомогу в оформленні документів, отриманні робочого місця та, у разі необхідності, направлення на професійне навчання

2018
2019
2020

Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Луцький міський центр зайнятості

-

-

Реінтеграція у суспільство осіб, звільнених з місць позбавлення волі

 

 

10. Продовжувати співпрацю соціальних партнерів з питань організації зайнятості неповнолітніх. Здійснювати контроль за дотриманням трудового законодавства в частині праці неповнолітніх. Забезпечити обмін інформацією, що стосується зайнятості неповнолітніх

2018
2019
2020

 Луцький міський центр зайнятості, Служба у справах дітей, управління з питань праці, управління Держпраці у Волинській області

-

-

Дотримання гарантій щодо зайнятості неповнолітніх

5

Інформаційно-роз'яснювальна робота

1. Проводити інформаційно-консультативну діяльність в ході реєстрації колективних договорів підприємств міста щодо формування соціальної відповідальності роботодавців, дотримання основних прав найманих працівників у сфері праці

2018
2019
2020

Управління з питань праці

-

-

Забезпечення дотримання прав найманих працівників на працю, безпечні умови праці та належний рівень її оплати

 

 

2. Проводити бліц-навчання роботодавців за галузевою ознакою щодо змін в законодавстві для упередження порушень

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, управління Держпраці у Волинській області, Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку", Луцька об'єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Волинській області, Луцьке об'єднане управління Пенсійного фонду України Волинської області, організація роботодавців міста Луцька

-

-

Підвищення рівня обізнаності роботодавців, недопущення порушень

 

 

3. З метою сприяння легальній зайнятості працівників здійснювати широке інформування роботодавців щодо порядку оформлення трудових відносин, ступеня відповідальності за порушення законодавства в цій частині

2018
2019
2020

Управління з питань праці, Луцький міський центр зайнятості, управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

-

-

Сприяння детінізації трудових відносин та забезпечення основних трудових прав найманих працівників

 

 

4. Проводити роз'яснювальну роботу по виконанню вимог Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" шляхом участі у семінарах, зустрічах, "круглих столах" та нарадах

2018
2019
2020

Волинське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

-

-

Соціальна реабілітація та адаптація, сприяння зайнятості осіб з інвалідністю, їх творча самореалізація та успішна інтеграція у суспільстві

 

 

5. Підвищення компетенцій молоді шляхом проведення курсів саморозвитку, тренінгів, семінарів

2018
2019
2020

Департамент сім'ї, молоді та спорту, Луцький міський центр зайнятості, громадські організації

-

-

Організувати та підтримати щонайменше 4 заходи з орієнтовною кількістю 60 учасників загалом

 

 

6. Проводити роз'яснювальну роботу з роботодавцями щодо працевлаштування дітей віком 16 - 18 років

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, Служба у справах дітей

-

-

Підвищення рівня обізнаності роботодавців в сфері працевлаштування неповнолітніх

 

 

7. Здійснювати інформування населення про вільні робочі місця та вакансії шляхом розміщення такої інформації в ЗМІ, веб-сайті Луцької міської ради та інших веб-ресурсах, в інформаційному секторі та на "біжучій стрічці" Луцького МЦЗ, центрах кар'єри навчальних закладах міста

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Підвищення рівня обізнаності населення про ринок праці міста Луцька, пропозиції роботи, послуги служби зайнятості.

 

 

8. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо популяризації соціально-відповідальних роботодавців шляхом проведення форумів, виставок, фестивалів, презентацій, семінарів, екскурсій, Днів відкритих дверей

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, департамент економічної політики, управління розвитку підприємництва і реклами, управління туризму та промоції міста, Департамент сім'ї, молоді та спорту

-

-

Стимулювання роботодавців щодо підвищення соціальної відповідальності

 

 

9. Популяризувати сучасні електронні сервіси служби зайнятості: електронні кабінети, електронна черга, Skype-співбесіди з роботодавцями, відео-резюме, відео-вакансії

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Підвищення рівня обізнаності громадян

 

 

10. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків:
- зустрічі безробітних з працівниками департаменту житлово-комунального господарства та головами ОСББ для детального ознайомлення з етапами створення та функціонування об'єднань та залучення осіб, які шукають роботу до їх діяльності;
- інформування безробітних про можливості участі в програмах з енергозбереження;
- презентації роботодавця - ознайомлення з діяльністю ОСББ;
- - екскурсії для безробітних на діючі ОСББ

2018
2019
2020

Департамент житлово-комунального господарства, Луцький міський центр зайнятості, громадські організації

-

-

Презентація успішних об'єднань та популяризації цього виду діяльності, створення нових робочих місць

 

 

11. Організовувати проведення інформаційної кампанії з питань протидії торгівлі людьми, трудової міграції, нелегального працевлаштування за кордоном

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації

-

-

Підвищення рівня поінформованості населення у сфері протидії торгівлі людьми

 

 

12. Популяризувати серед роботодавців та населення можливості центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України, підтвердження неформального навчання та отримання ваучера для підтримки конкурентоспроможності на ринку праці, можливості організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, компенсації витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості

-

-

Підвищення рівня обізнаності населення та роботодавців щодо можливостей служби зайнятості, стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, сприяння у працевлаштуванні особам категорії "45+", військовослужбовцям, ВПО, особам з числа соціально-незахищених

 

 

13. Проводити превентивні профорієнтаційні заходи з працівниками підприємств, організацій, установ, у яких здійснюється або планується вивільнення працівників, їх масове звільнення або переведення на іншу роботу

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, організація роботодавців міста Луцька

-

-

Запобігання масовому безробіттю

 

 

14. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу з молоддю щодо професій та пріоритетних галузей економіки міста шляхом проведення професіографічних екскурсій, презентацій професій, днів відкритих дверей навчальних закладів, Ярмарку професій, профорієнтаційних квестів "Твій вибір" та "Зроби себе сам!", Дня кар'єри "PROFIT DAY", фестивалів "Науковий пікнік" та "Бурштинова осінь", свята професійно-технічної освіти, виїзних акцій з використанням мобільного центру професійної орієнтації

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, Департамент сім'ї, молоді та спорту, навчальні заклади, управління освіти, громадські організації

-

-

Формування усвідомлених мотивів молоді щодо вибору певного виду діяльності

 

 

15. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу, в тому числі з демобілізованими учасниками АТО, спрямованої на працевлаштування шляхом проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, Луцький об'єднаний міський військовий комісаріат

-

-

Підвищення рівня зайнятості громадян шляхом проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України

 

 

16. Формування інформаційно-презентаційних матеріалів з прикладами успішного працевлаштування в школах, закладах професійно-технічної освіти, вищих навчальних закладах, Центрах кар'єри, центрах зайнятості. Висвітлювати їх в засобах масової інформації, на ВЕБ - порталі Державної служби зайнятості, соціальній мережі Фейсбук

2018
2019
2020

Луцький міський центр зайнятості, управління світи, навчальні заклади міста, роботодавці

-

-

Формування усвідомленого вибору професії, ознайомлення із кращими прикладами працевлаштування

 

 

17. Підтримувати ініціативи громадських організацій при написанні проектів, спрямованих на зайнятість

2018
2019
2020

Департамент сім'ї, молоді та спорту, Луцький міський центр зайнятості, громадські організації

-

-

Залучення громадян до участі в проектах, спрямованих на зайнятість
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали