КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 27 жовтня 2011 року N 369/6585

Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Дарницької районної у місті Києві ради

Відповідно до статті 111 Цивільного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 09.09.2010 N 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві", враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2010 N 787 "Про організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010 N 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві" (із змінами та доповненнями), Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити проміжний ліквідаційний баланс Дарницької районної у місті Києві ради станом на 15.03.2011, складений комісією з припинення Дарницької районної у місті Києві ради, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності та постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
27.10.2011 N 369/6585

БАЛАНС (форма N 1)

проміжний на 15.03.2011 р.

 

 

Коди

Установа  Дарницька районна у місті Києві рада

Територія    Дарницький район

Організаційно-правова форма господарювання     комунальна

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________
Код та назва
відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів  001
________
Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФУ

26077558

8036300000

430


 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

110

0,00

0,00

Знос

111

0,00

0,00

Первісна вартість

112

0,00

0,00

Основні засоби

 

 

 

Залишкова вартість

120

5844,00

0,00

Знос

121

27693,00

0,00

Первісна вартість

122

33537,00

0,00

Інші необоротні матеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

130

13069,00

0,00

Знос

131

13118,00

0,00

Первісна вартість

132

26187,00

0,00

Незавершене капітальне будівництво

140

0,00

0,00

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Матеріали і продукти харчування

150

0,00

0,00

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

36686,60

0,00

Інші запаси

170

0,00

0,00

Дебіторська заборгованість

180

0,00

0,00

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

181

0,00

0,00

Розрахунки із податків та платежів

182

0,00

0,00

Розрахунки із страхування

183

0,00

0,00

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

0,00

0,00

Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

0,00

0,00

Розрахунки з підзвітними особами

186

0,00

0,00

Розрахунки за іншими операціями

187

0,00

0,00

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей

190

0,00

0,00

Розрахунки за окремими програмами

200

0,00

0,00

Короткострокові векселі одержані

210

0,00

0,00

Інші кошти

220

0,00

0,00

Грошові кошти в дорозі

230

0,00

0,00

Рахунки в банках

240

0,00

0,00

Рахунки загального фонду

241

0,00

0,00

Рахунки спеціального фонду

242

0,00

0,00

Рахунки в іноземній валюті

243

0,00

0,00

Інші поточні рахунки

244

0,00

0,00

Рахунки в казначействі загального фонду

250

0,00

0,00

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

0,00

0,00

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

0,00

0,00

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами

262

0,00

0,00

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

0,00

0,00

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

264

0,00

0,00

Інші рахунки в казначействі

270

0,00

0,00

Каса

280

0,00

0,00

III. ВИТРАТИ

 

 

 

Видатки загального фонду

290

0,00

0,00

Видатки спеціального фонду

300

0,00

0,00

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

0,00

0,00

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

302

0,00

0,00

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

303

0,00

(1,00

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

304

0,00

0,00

БАЛАНС

310

55599,60

0,00

 

Голова комісії з припинення
Дарницької районної
у місті Києві ради

С. І. Вітковський

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

Фонд у необоротних активах

330

18913,00

0,00

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

36686,60

0,00

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

0,00

0,00

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

0,00

0,00

Результати переоцінок

370

0,00

0,00

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

380

0,00

0,00

Короткострокові позики

390

0,00

0,00

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

400

0,00

0,00

Короткострокові векселі видані

410

0,00

0,00

Кредиторська заборгованість

420

0,00

0,00

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

421

0,00

0,00

Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

0,00

0,00

Розрахунки із податків та платежів

423

0,00

0,00

Розрахунки із страхування

424

0,00

0,00

Розрахунки із заробітної плати

425

0,00

 

Розрахунки зі стипендіатами

426

0,00

0,00

Розрахунки з підзвітними особами

427

0,00

0,00

Розрахунки за депозитними сумами

428

0,00

0,00

Розрахунки за іншими операціями

429

0,00

0,00

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей

430

0,00

0,00

Розрахунки за окремими програмами

440

0,00

0,00

III. ДОХОДИ

 

 

 

Доходи загального фонду

450

0,00

0,00

Доходи спеціального фонду

460

0,00

0,00

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

0,00

0,00

Доходи за іншими джерелами власних доходжень

462

0,00

0,00

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

0,00

0,00

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

464

0,00

0,00

БАЛАНС

470

55599,60

0,00

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

N з/п

Назва рахунку позабалансового обліку

Залишок на початок звітного року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець звітного періоду (року)

сума

сума

сума

сума

1

2

3

4

5

6

1

01 "Орендовані необоротні активи"

0,00

0,00

0,00

0,00

2

02 "Активи на відповідальному зберіганні"

0,00

0,00

0,00

0,00

3

04 "Непередбачені активи і зобов'язання"

0,00

0,00

0,00

0,00

4

05 "Гарантії та забезпечення"

0,00

0,00

0,00

0,00

5

07 "Списані активи та зобов'язання"

0,00

0,00

0,00

0,00

6

08 "Бланки суворого обліку"

0,00

0,00

0,00

0,00

7

09 "Призначення та зобов'язання"

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали