Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 грудня 2018 року N 1634

Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле"

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII), Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 (Постанова N 432) (із змінами), Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 06 квітня 2018 року N 486 (Положення N 486), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 року за N 529/31981 наказую:

1. Затвердити протокол засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле" від 22 грудня 2018 року N 2, що додається.

2. Затвердити умови продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле" (протокол засідання аукціонної комісії від 22 грудня 2018 року).

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Голови Фонду

В. Герц

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
26 грудня 2018 року N 1634

Протокол N 2
засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле"

м. Київ

22 грудня 2018 року

Присутні:

Голова комісії -

Буртняк Тетяна Гнатівна

начальник Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України.

Члени комісії:

Шифман Олена Григорівна

заступник начальника Управління - начальник відділу організації продажу ЄМК ДП Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України;

 

Петренко Ігор Миколайович

заступник начальника Управління - начальник відділу перетворення державних підприємств в господарські товариства Управління підготовки до приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України;

 

Гаркавенко Олег Миколайович

начальник відділу по роботі внесення змін до договорів купівлі-продажу та післяприватизаційних продаж та оскарження результатів перевірки Управління контролю постприватизаційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту та контролю Фонду державного майна України;

 

Васильківська Віра Євгеніївна

головний спеціаліст відділу експертизи договорів та установчих документів Юридичного Департаменту Фонду державного майна України;

 

Будзинський Олег Олександрович

головний спеціаліст відділу організації продажу ЄМК ДП Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України;

секретар комісії:

Валова Наталія Сергіївна

головний спеціаліст відділу організації продажу ЄМК ДП Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України.

Склад аукціонної комісії, затверджений наказом Фонду державного майна України від 10.05.2018 N 625 "Щодо утворення аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле" (із змінами).

Відповідно до наданих повноважень комісія у своїй діяльності керується Законом України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII), Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 (Постанова N 432) (із змінами) (далі - Порядок), Положенням про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 06 квітня 2018 року N 486 (Положення N 486), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 року за N 529/31981.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Визначення стартової ціни та умов продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле".

2. Розроблення інформаційного повідомлення про продаж єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле".

ВИСТУПИЛИ:

Голова комісії проінформувала, що на засіданні присутні усі члени комісії, що дає право вважати засідання комісії правомочним.

Голова комісії повідомила, що наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року N 447 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році" (Перелік N 447) єдиний майновий комплекс державного підприємства "Завод "Радіореле" включено до Переліку єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду. Наказом Фонду державного майна України від 25 квітня 2018 року N 543 (Наказ N 543) прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле" шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Попередні аукціони з продажу цього об'єкта не відбулись через відсутність заяв.

СЛУХАЛИ: 1. Визначення стартової ціни та умов продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле".

Відповідно до статті 22 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII) стартова ціна єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле" встановлено аукціонною комісією на рівні балансової вартості об'єкта (активів об'єкта) за 2017 рік у розмірі 72403873,90 гривень без ПДВ.

УХВАЛИЛИ:

Визначити стартову ціну єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле" 72403873,90 гривень без ПДВ.

Стартова ціна об'єкта для:

- аукціону з умовами - 72403873,90 гривень без ПДВ;

- аукціону із зниженням стартової ціни - 36201936,95 гривень без ПДВ;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 36201936,95 гривень без ПДВ.

Голосували:

 

"За" - одноголосно

 

"Проти" - немає

Рішення прийнято

Голова комісії повідомила, що умови продажу об'єкта приватизації визначаються відповідно до вимог Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII) та пункту 23 Порядку (Постанова N 432).

Члени комісії обговорили умови продажу об'єкта приватизації.

УХВАЛИЛИ:

1. Визначити такі умови продажу:

покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле" зобов'язаний забезпечити:

збереження основних видів діяльності державного підприємства протягом п'яти років з дня переходу до нього права власності;

недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності;

виконання умов Галузевої угоди та колективного договору протягом строку їх дії, але не більше одного року (частина шоста статті 9 Закону України "Про колективні договори і угоди");

укладення колективного договору між новим власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також працевлаштування вивільнених працівників здійснювати відповідно до законодавства;

утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням за рахунок власних коштів (частина восьма статті 32 Кодексу цивільного захисту ( N 5403-VI));

погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати та перед бюджетом простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);

фінансування охорони праці відповідно до вимог статті 19 Закону України "Про охорону праці";

строк виконання зобов'язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує п'яти років з моменту переходу права власності на об'єкт приватизації до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII).

Голосували:

 

"За" - одноголосно

 

"Проти" - немає

Рішення прийнято

СЛУХАЛИ: 2. Розроблення інформаційного повідомлення про продаж єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле"

Члени аукціонної комісії ознайомились з проектом інформаційного повідомлення про продаж єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле", розробленого відповідно до вимог пункту 24 Порядку (Постанова N 432), та вирішили додатково зазначити в інформаційному повідомленні таку інформацію:

"Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле" здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII); Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 (Постанова N 432) (із змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле" повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII).

Відповідно до вимог статті 20 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII) у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов'язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі - дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити інформаційне повідомлення Фонду державного майна України про продаж єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле".

Голосували:

 

"За" - одноголосно

 

"Проти" - немає

Рішення прийнято

Додаток: Інформаційне повідомлення Фонду державного майна України про продаж єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле" на 6 арк. в 1 прим.

 

Голова комісії

Т. Г. Буртняк

Члени комісії:

О. Г. Шифман

 

І. М. Петренко

 

О. М. Гаркавенко

 

В. Є. Васильківська

 

О. О. Будзинський

 

Н. С. Валова

 

Додаток

Інформаційне повідомлення
Фонду державного майна України про продаж об'єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле"

1) Інформація про об'єкт приватизації

Найменування підприємства: єдиний майновий комплекс державного підприємства "Завод "Радіореле".

Місцезнаходження: 61105, м. Харків, просп. Гагаріна, 181.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ - 32444638.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2018 - 376 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту є виробництво електророзподільної та контрольної апаратури.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), що було реалізовано за три роки та останній звітний період:

Період

Од. виміру

Обсяг реалізації

у т. ч. на експорт

2015 рік

тис. грн.

103236

55623

2016 рік

тис. грн.

40958

27128

2017 рік

тис. грн.

33478

19783

9 місяців 2018 року

тис. грн.

23031

12446

випуск реле по видах виконання становить більше 50 найменувань, зокрема: виробництво електромагнітних, слабкострумових реле, в тому числі: електромагнітні реле спецпризначення; електротеплові; промислової автоматики.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останні три роки та за останній звітний період:

N з/п

Найменування показника

2015 рік

2016 рік

2017 рік

9 місяців 2018 року

1

Балансовий прибуток тис. грн

10369

533

-212

-80

2

Величина чистого прибутку, тис. грн

103236

40958

33478

19314

3

Рентабельність, %

10,04

1,30

-0,63

-0,41

4

Вартість активів, тис. грн

74610

75666

72673

70470

5

Вартість власного капіталу, тис. грн

71718

71712

71346

68719

6

Дебіторська заборгованість, тис. грн

1611

755

581

714

7

Кредиторська заборгованість, тис. грн

1980

3028

581

1671

Відомості про об'єкт:

нежитлова будівля - загальна площа 104,2 кв. м за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Танкопія, 6;

нежитлові будівлі - загальна площа 6370,4 кв. м за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181;

нежитлові будівлі - загальна площа 42552,6 кв. м за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181.

транспортні засоби - 13 од., машини, обладнання, устаткування та інвентар.

Інформація про земельну ділянку:

Місцезнаходження: 61105, м. Харків, просп. Гагаріна, 181.

Кадастровий номер: 6310136900:08:001:0010

Площа: 4,096 га

Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель і споруд.

Підстава для використання: Державний акт на право постійного користування від 29.11.2011, серія ЯЯ N 309689, виданий державному підприємству "Завод "Радіореле".

Згідно з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 16.03.2009 зареєстровано право власності на:

нежитлову будівлю, загальною площею 104,2 кв. м за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Танкопія, 6 (реєстраційний N 26741810);

нежитлові будівлі загальною площею 6370,4 кв. м за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181 (реєстраційний N 26521230);

нежитлові будівлі загальною площею 42552,6 кв. м за адресою: Харківська обл., м. Харків, просп. Гагаріна, 181 (реєстраційний N 26521123).

На балансі підприємства перебувають об'єкти, що не підлягають приватизації, а саме: житлові приміщення (13 кімнат гуртожитку загальною площею 285,4 кв. м, які знаходяться у дев'ятиповерховому будинку комунальної форми власності), захисна споруда N 77890 загальною площею 1917,9 кв. м, розташована у частині підвального приміщення корпусу гальванопокриття / реагентного господарства.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

1. Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за I півріччя 2018 року (згідно "Розрахунків обсягів фактичних викидів забруднюючих речовин та оформлення звіту (щоквартально), на підставі договору N 90, від 20.03.2018 року з ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Інститут екологічних технологій") всього по підприємству - 0,412 т.

2. Утворення відходів за I півріччя 2018 року (по факту згідно типової форми N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари") всього по підприємству - 25,120 т, у т. ч :

1 клас небезпеки - 0,003 т

2 клас небезпеки - 0,003 т

3 клас небезпеки - 12,918 т

4 клас небезпеки - 12,196 т

3. Екологічні платежі за I півріччя 2018 року (згідно "Податкової декларації екологічного податку" (квартальна)) фактично сплачено усього - 3229,50 грн., у т. ч.:

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення - 420,12 грн.;

за розміщення відходів - 2809,38 грн.

4. Скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні.

2) Інформація про аукціон:

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: 13 лютого 2019 року.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни та аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об'єкта.

Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле" здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII); Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 (Постанова N 432) (із змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле" повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII).

Відповідно до вимог статті 20 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII) у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов'язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі - дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Стартова ціна об'єкта для:

- аукціону з умовами - 72403873,90 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни - 36201936,95 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 36201936,95 гривень (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону з умовами - 7240387,39 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни - 3620193,70 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 3620193,70 гривень (без урахування ПДВ).

Розмір реєстраційного внеску: 834 гривні 60 копійок.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу державного підприємства "Завод "Радіореле" зобов'язаний забезпечити:

збереження основних видів діяльності державного підприємства протягом п'яти років з дня переходу до нього права власності;

недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності;

виконання умов Галузевої угоди та колективного договору протягом строку їх дії, але не більше одного року (частина шоста статті 9 Закону України "Про колективні договори і угоди");

укладення колективного договору між новим власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також працевлаштування вивільнених працівників здійснювати відповідно до законодавства;

утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням за рахунок власних коштів (частина восьма статті 32 Кодексу цивільного захисту ( N 5403-VI));

погашення протягом шести місяців від дати переходу права власності єдиного майнового комплексу боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);

фінансування охорони праці відповідно до вимог статті 19 Закону України "Про охорону праці";

строк виконання зобов'язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, не перевищує п'яти років з моменту переходу права власності на об'єкт приватизації до покупця відповідно до вимог частини третьої статті 27 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII).

4) Додаткова інформація

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:

Одержувач: Фонд державного майна України

Рахунок N 37183500900028 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний єдиний майновий комплекс).

Рахунок N 37316021000058 (для перерахування гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Код за ЄДРПОУ 00032945

в іноземній валюті:

Одержувач: Фонд державного майна України

Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна

Рахунок: 25206010023277

Банк одержувача: ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"

Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна

МФО 322313

Код за ЄДРПОУ: 00032945

Призначення платежу: (обов'язково вказати за що)

Receiver: The State Property Fund of Ukraine

Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine

Account: 25206010023277

Bank of receiver: Joint-Stock company "State Export Import Bank of Ukraine"

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine

MFO 322313

SWIFT: EXBSUAUX

Code YeDRPOU: 00032945

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків розміщено за посиланням

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Час і місце проведення огляду об'єкта:

у робочі дні з 10-00 до 16-00 за адресою: 61105, м. Харків, просп. Гагаріна, 181.

Телефон: (0572) 52-51-04, E-mail: rele@radiorele.com.ua

Відповідальна особа: Чернова Лариса Вікторівна.

Найменування особи організатора аукціону - Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса веб-сайту - http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (044) 284 52 40, 200 34 08.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об'єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України від ___.___.2018 N ____.

Унікальний код, присвоєний об'єкту приватизації під час публікації переліку об'єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000164-3

Період між аукціонами:

- аукціон з умовами - аукціон із зниженням стартової ціни 35 календарних днів;

- аукціон із зниженням стартової ціни - аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 35 календарних днів;

Крок аукціону для:

- аукціону з умовами - 724038,74 гривень;

- аукціон із зниженням стартової ціни - 362019,37 гривень;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 362019,37 гривень.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

 

Голова комісії

Т. Г. Буртняк

Члени комісії:

О. Г. Шифман

 

І. М. Петренко

 

О. М. Гаркавенко

 

В. Є. Васильківська

 

О. О. Будзинський

 

Н. С. Валова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали