Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 серпня 2018 року N 1064

Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII), Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 (Постанова N 432) (зі змінами), Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 06 квітня 2018 року N 486 (Положення N 486), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 року за N 529/31981, наказую:

1. Затвердити протокол засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства від 09 серпня 2018 року N 1.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Голови Фонду

В. Герц

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
09 серпня 2018 року N 1064

Протокол N 1
засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства

м. Київ

09 серпня 2018 року

Присутні:

 

 

Голова комісії -

Шифман
Олена Григорівна

заступник начальника Управління - начальник відділу організації продажу ЄМК ДП Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України.

Члени комісії:

Скрипка
Марина Данилівна

начальник відділу експертизи договорів та установчих документів Юридичного департаменту Фонду державного майна України;

 

Гаркавенко
Олег Миколайович

начальник відділу по роботі внесення змін до договорів купівлі-продажу та післяприватизаційних продаж та оскарження результатів перевірки Управління контролю постприватизаційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту та контролю Фонду державного майна України;

 

Безпалий
Олександр Віталійович

головний спеціаліст відділу перетворення державних підприємств в господарські товариства Управління підготовки до приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України;

Секретар комісії:

Марченко
Олег Іванович

головний спеціаліст відділу організації продажу ЄМК ДП Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України.

Склад аукціонної комісії, затверджений наказом Фонду державного майна України від 10.05.2018 N 629 "Щодо утворення аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства" (зі змінами).

Відповідно до наданих повноважень комісія у своїй діяльності керується Законом України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII), Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 (Постанова N 432) (зі змінами) (далі - Порядок), Положенням про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 06 квітня 2018 року N 486 (Положення N 486), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 року за N 529/31981.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Визначення стартової ціни та умов продажу єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства.

2. Розроблення інформаційного повідомлення про продаж єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства.

ВИСТУПИЛИ:

Голова комісії проінформувала, що на засіданні присутні усі члени комісії, що надає право вважати засідання комісії правомочним.

Голова комісії повідомила, що наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року N 447 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році" (Перелік N 447) (зі змінами) єдиний майновий комплекс Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства включено до Переліку єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду. Наказом Фонду державного майна України від 25 квітня 2018 року N 544 (Наказ N 544) прийнято рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства шляхом продажу на аукціоні з умовами.

СЛУХАЛИ: 1. Визначення стартової ціни та умов продажу єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства.

Відповідно до статті 22 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII) стартова ціна єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства встановлено аукціонною комісією на рівні балансової вартості об'єкта (активів об'єкта) у розмірі 5818000,00 гривень без ПДВ.

УХВАЛИЛИ:

Визначити стартову ціну єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства 5818000,00 гривень без ПДВ.

Стартова ціна об'єкта для:

- аукціону з умовами - 5818000,00 гривень без ПДВ;

- аукціону із зниженням стартової ціни - 2909000,00 гривень без ПДВ;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 2909000,00 гривень без ПДВ.

Голосували:

"За" - одноголосно

"Проти" - немає                                             Рішення прийнято

Голова комісії повідомила, що умови продажу об'єкта приватизації визначаються відповідно до вимог пункту 23 Порядку (Постанова N 432).

УХВАЛИЛИ:

1. Визначити такі умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства зобов'язаний забезпечити:

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);

недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності;

укладення колективного договору між новим власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також працевлаштування вивільнених працівників здійснювати відповідно до законодавства;

фінансування охорони праці відповідно до вимог статті 19 Закону України "Про охорону праці";

працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до вимог розділу IV Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Голосували:

"За" - одноголосно

"Проти" - немає                                             Рішення прийнято

СЛУХАЛИ: 2. Розроблення інформаційного повідомлення про продаж єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства

Члени аукціонної комісії ознайомились з проектом інформаційного повідомлення про продаж єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства, розробленого відповідно до вимог пункту 24 Порядку (Постанова N 432), та вирішили додатково зазначити в інформаційному повідомленні таку інформацію:

"Приватизація єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII); Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 (Постанова N 432) (зі змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII).

Відповідно до вимог статті 20 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII) у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов'язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі - дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції."

УХВАЛИЛИ:

Затвердити інформаційне повідомлення Фонду державного майна України про продаж єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства.

Голосували:

"За" - одноголосно

"Проти" - немає                                             Рішення прийнято

Додаток: Інформаційне повідомлення Фонду державного майна України про продаж єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства на 6 арк. в 1 прим.

 

Голова комісії

_____

Т. Г. Шифман

Члени комісії:

_____

М. Д. Скрипка

_____

О. М. Гаркавенко

_____

О. В. Безпалий

_____

О. І. Марченко

 

Додаток
до протоколу N 1 засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства

Інформаційне повідомлення
Фонду державного майна України про продаж об'єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства

1) Інформація про об'єкт приватизації

Найменування підприємства: єдиний майновий комплекс Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства.

Місцезнаходження: 63460 Харківська область, Зміївський район, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, 48.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ - 24339861.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 31.05.2018 - 36 осіб.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), що було реалізовано за три роки та останній звітний період, становить 17293,1 тис. грн, а саме:

у 2015 році на суму 4937,1 тис. грн:

рослиноїдні види риб (товстолобик, білий амур) - 3412,6 тис. грн;

короп - 406,9 тис. грн;

сом канальний - 592,7 тис. грн;

інші види - 411,1 тис. грн;

личинка - 113,8 тис. грн;

у 2016 році на суму 4246,0 тис. грн:

рослиноїдні види риб (товстолобик, білий амур) - 1220,8 тис. грн;

короп - 1393,7 тис. грн;

сом канальний - 1085,1 тис. грн;

інші види - 221,4 тис. грн;

личинка - 325,0 тис. грн;

у 2017 році на суму 5652,0 тис. грн:

рослиноїдні види риб (товстолобик, білий амур) - 2447,4 тис. грн;

короп - 1071,2 тис. грн;

сом канальний - 1392,4 тис. грн;

інші види - 516,8 тис. грн;

личинка - 91,2 тис. грн;

рибацькі білети - 6,6 тис. грн;

автотранспортні послуги - 126,4 тис. грн;

у I півріччі 2018 року на суму 2458,0 тис. грн:

рослиноїдні види риб (товстолобик, білий амур) - 1562,7 тис. грн;

короп - 471,1 тис. грн;

сом канальний - 56,2 тис. грн;

інші види - 171,6 тис. грн;

личинка - 86,5 тис. грн;

рибацькі білети - 25,5 тис. грн;

автотранспортні послуги - 84,4 тис. грн.

Основні показники господарської діяльності підприємства за останніх три роки та за останній звітний період:

N
з/п

Найменування показника

2015 рік

2016 рік

2017 рік

I півріччя 2018

1

Балансовий прибуток, тис. грн

163,1

95,0

174,0

59,0

2

Величина чистого прибутку, тис. грн

163,1

95,0

174,0

59,0

3

Рентабельність, %

3,30

2,24

3,08

2,4

4

Вартість активів, тис. грн

5772,0

5804,0

5818,0

6023,0

5

Вартість власного капіталу, тис. грн

4983,0

5013,0

5115,0

5281,0

6

Дебіторська заборгованість, тис. грн

72,0

119,0

25,0

198,0

7

Кредиторська заборгованість, тис. грн

789,0

741,0

658,0

699,0

8

Обсяги виробленої продукції, тис. грн.

4937,1

4246,0

5652,0

2458,0

Відомості про об'єкт:

нежитлові будівлі загальною площею 2250,8 м2 за адресою: Харківська область, Зміївський р-н, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 48;

нежитлові будівлі загальною площею 1267,1 м2 за адресою: Харківська область, Зміївський р-н, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 48-а;

нежитлові будівлі загальною площею 273 м2 за адресою: Харківська область, Зміївський р-н, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 48-б;

транспортні засоби - 14 од., плавзасоби - 11 од., обладнання, устаткування та інвентар.

Інформація про земельні ділянки:

Земельна ділянка N 1:

Місцезнаходження: Харківська область, Зміївський район, смт Слобожанське.

Кадастровий номер: відсутній

Площа: 174,92 га

Цільове призначення: для вирощування рибопосадкового матеріалу.

Підстава для використання: Державний акт на право постійного користування від 18.02.98.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно речові права та їх обтяження на земельну ділянку не зареєстровані.

Земельна ділянка N 2:

Місцезнаходження: Харківська область, Зміївський район, смт Слобожанське.

Кадастровий номер: відсутній

Площа: 20,61 га

Цільове призначення: для ведення рибного господарства.

Підстава для використання: Державний акт на право постійного користування від 12.07.94.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно речові права та їх обтяження на земельні ділянки не зареєстровані.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на:

нежитлові будівлі загальною площею 2250,8 м2 за адресою: Харківська область, Зміївський р-н, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 48, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1024065163217;

нежитлові будівлі загальною площею 1267,1 м2 за адресою: Харківська область, Зміївський р-н, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 48-а, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1021368063217;

нежитлові будівлі загальною площею 273 м2 за адресою: Харківська область, Зміївський р-н, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 48-б, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1021409963217.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення за I квартал 2018 року:

N
з/п

Забруднююча речовина

Фактичний обсяг викидів, тонн

Ставка податку, грн

Величина, грн

1

Азот оксиду

0,00572

2451,84

14,02

2

Ангідрид сірчастий

0,000231

2451,84

0,57

3

Вуглецю окис

0,06853

92,37

6,33

4

Вуглеводні

0,01144

138,57

1,59

5

Марганець та його

0,000006

19405,92

0,12

6

II клас небезпечності

0,005939

4016,11

23,85

7

III клас небезпечності

0,000106

598,40

0,06

8

IV клас небезпечності

0,029688

138,57

4,11

9

Двоокис вуглецю

0,023808

0,41

0,01

 

Всього:

 

 

50,66

Розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах:

N
з/п

Вид відходів

Кількість

Ставка податку,

Коефіцієнти

Величина, грн

1

високонебезпечні

0,0279

51,20

3,00

3,00

12,86

2

малонебезпечні

6,39825

5,00

3,00

3,00

287,92

 

Всього:

 

 

 

 

300,78

За I квартал 2018 року було сплачено екологічного податку у сумі 351,44 грн.

2) Інформація про аукціон:

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: 14 вересня 2018 року.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни та аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об'єкта.

Приватизація єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII); Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 (Постанова N 432) (зі змінами).

Покупець єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII).

Відповідно до вимог статті 20 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII) у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов'язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі - дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Стартова ціна об'єкта для:

- аукціону з умовами - 5818000,00 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни - 2909000,00 гривня (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 2909000,00 гривня (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону з умовами - 581800,00 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни - 290900,00 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 290900,00 гривень (без урахування ПДВ).

Розмір реєстраційного внеску: 744 гривні 60 копійок.

Умови продажу:

Покупець єдиного майнового комплексу Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства зобов'язаний забезпечити:

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості у розмірі, що складеться на день переходу права власності на єдиний майновий комплекс (у разі наявності такої заборгованості);

недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності;

укладення колективного договору між новим власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також працевлаштування вивільнених працівників здійснювати відповідно до законодавства;

фінансування охорони праці відповідно до вимог статті 19 Закону України "Про охорону праці";

працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до вимог розділу IV Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

4) Додаткова інформація

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:

Одержувач: Фонд державного майна України

Рахунок N 37183500900028 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний єдиний майновий комплекс).

Рахунок N 37316021000058 (для перерахування гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Код за ЄДРПОУ 00032945

в іноземній валюті:

Одержувач: Фонд державного майна України

Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна

Рахунок: 25206010023277

Банк одержувача: ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"

Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна

МФО 322313

Код за ЄДРПОУ: 00032945

Призначення платежу: (обов'язково вказати за що)

Receiver: The State Property Fund of Ukraine

Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine

Account: 25206010023277

Bank of receiver: Joint-Stock company "State Export Import Bank of Ukraine"

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine

MFO 322313

SWIFT: EXBSUAUX

Code YeDRPOU: 00032945

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних внесків, розміщено за посиланням

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Час і місце проведення огляду об'єкта:

у робочі дні з 9-00 до 15-00 за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт Слобожанське, Балаклійське шосе, 48.

Телефон: (050) 323 40 78, E-mail: ribo7@ukr.net

Відповідальна особа: Панченко Олексій Олександрович.

Найменування особи організатора аукціону - Фонд державного майна України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса веб-сайту - http://www.spfu.gov.ua/.

Телефони для довідок (044) 284 52 40, 200 34 08.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об'єкта приватизації: наказ Фонду державного майна України від 09.08.2018 N 1065 (Умови N 1065).

Унікальний код, присвоєний об'єкту приватизації під час публікації переліку об'єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі UA-AR-P-2018-07-26-000160-3

Період між аукціонами:

- аукціон з умовами - аукціон із зниженням стартової ціни 30 календарних днів;

- аукціон із зниженням стартової ціни - аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 30 календарних днів;

Крок аукціону для:

- аукціону з умовами - 58180,00 гривень;

- аукціон із зниженням стартової ціни - 29090,00 гривень;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 29090,00 гривень.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

Голова комісії

_____

Т. Г. Шифман

Члени комісії:

_____

М. Д. Скрипка

_____

О. М. Гаркавенко

_____

О. В. Безпалий

_____

О. І. Марченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали