Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації - окремого майна

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 серпня 2018 року N 1032

Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації - окремого майна

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII), Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 (Постанова N 432) (із змінами), Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України 06 квітня 2018 року N 486 (Положення N 486), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 року за N 529/31981, наказую:

1. Затвердити протокол засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації - окремого майна - нежитлових приміщень з N 1 по N 20 (групи приміщень N 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 кв. м, що перебувають на балансі ДП "Управління справами Фонду державного майна України", код за ЄДРПОУ 39950170, за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 - 8, від 02 серпня 2018 року N 1.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Голови Фонду

В. Герц

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
02 серпня 2018 року N 1032

Протокол N 1
засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації - окремого майна - нежитлових приміщень з N 1 по N 20 (групи приміщень N 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 кв. м, що перебувають на балансі ДП "Управління справами Фонду державного майна України", код за ЄДРПОУ 39950170, за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 - 8

м. Київ

02 серпня 2018 року

ПРИСУТНІ:

Голова комісії: Новохатка Людмила Володимирівна - в. о. начальника відділу організації продажу окремого майна Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації;

члени комісії:

Шило Тетяна Михайлівна - головний спеціаліст відділу організації продажу окремого майна Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації;

Демиденко Ольга Анатоліївна - заступник начальника відділу нормотворчої діяльності Фонду Юридичного департаменту;

Полоус Олена Вікторівна - головний спеціаліст відділу контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу Управління контролю постприватизаційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту та контролю;

Антоненко Лілія Вікторівна - головний спеціаліст відділу організації продажу окремого майна Управління продажу об'єктів малої приватизації Департаменту приватизації - секретар комісії.

Склад аукціонної комісії затверджений наказом Фонду державного майна України від 10 травня 2018 року N 621 "Про утворення аукціонної комісії з продажу об'єкта малої приватизації - окремого майна".

Комісія у своїй діяльності керується Законом України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII), Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 (Постанова N 432), зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року N 579 (Постанова N 579), Положенням про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 06 квітня 2018 року N 486 (Положення N 486), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 року за N 529/31981.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Визначення стартової ціни об'єкта малої приватизації - окремого майна - нежитлових приміщень з N 1 по N 20 (групи приміщень N 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 кв. м, що перебувають на балансі ДП "Управління справами Фонду державного майна України", код за ЄДРПОУ 39950170, за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 - 8.

2. Розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону з продажу об'єкта малої приватизації - окремого майна - нежитлових приміщень з N 1 по N 20 (групи приміщень N 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 кв. м, що перебувають на балансі ДП "Управління справами Фонду державного майна України", код за ЄДРПОУ 39950170, за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 - 8.

ВИСТУПИЛИ:

Голова аукціонної комісії Новохатка Л. В. поінформувала, що на засіданні присутні 5 членів комісії, що надає право вважати засідання аукціонної комісії правомочним.

Голова комісії Новохатка Л. В. повідомила, що відповідно до наказу Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року N 447 "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році" (Перелік N 447) (із змінами) наказом Фонду державного майна України від 25.04.2018 N 566 (Наказ N 566), зі змінами, внесеними наказом Фонду державного майна України від 30 липня 2018 року N 1009 (Наказ N 1009), прийнято рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні без умов об'єкта малої приватизації - окремого майна - нежитлових приміщень з N 1 по N 20 (групи приміщень N 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 кв. м, що перебувають на балансі ДП "Управління справами Фонду державного майна України", код за ЄДРПОУ 39950170, за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 - 8.

1. СЛУХАЛИ: Про визначення стартової ціни об'єкта малої приватизації - окремого майна - нежитлових приміщень з N 1 по N 20 (групи приміщень N 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 кв. м, що перебувають на балансі ДП "Управління справами Фонду державного майна України", код за ЄДРПОУ 39950170, за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 - 8.

При розгляді цього питання голова аукціонної комісії нагадала присутнім, що відповідно до вимог статті 22 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII) та пункту 22 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 (Постанова N 432), зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року N 579 (Постанова N 579), аукціонна комісія визначає стартову ціну об'єкта малої приватизації на підставі балансової вартості, визначеної згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік.

За інформацією ДП "Управління справами Фонду державного майна України" (балансоутримувач) станом на 31.12.2017 згідно з даними бухгалтерського обліку підприємства балансова вартість нежитлових приміщень з N 1 по N 20 (групи приміщень N 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 - 8, становила 516511 грн.

31.07.2018 були внесені відповідні зміни до балансу підприємства з урахуванням результатів незалежної оцінки справедливої вартості вказаного нерухомого майна.

Враховуючи вищевикладене, ДП "Управління справами Фонду державного майна України" запропоновано при визначенні стартової ціни Об'єкта керуватись балансовою вартістю об'єкта станом на 31.07.2018, яка складає 1399665 грн (без ПДВ).

Пропозиції щодо умов продажу вказаного Об'єкта у ДП "Управління справами Фонду державного майна України" відсутні.

В обговоренні питання щодо визначення стартової ціни об'єкта малої приватизації - окремого майна - нежитлових приміщень з N 1 по N 20 (групи приміщень N 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 кв. м, що перебувають на балансі ДП "Управління справами Фонду державного майна України", код за ЄДРПОУ 39950170, за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 - 8, взяли участь всі члени аукціонної комісії.

УХВАЛИЛИ:

Визначити стартову ціну об'єкта малої приватизації - окремого майна - нежитлових приміщень з N 1 по N 20 (групи приміщень N 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 кв. м, що перебувають на балансі ДП "Управління справами Фонду державного майна України", код за ЄДРПОУ 39950170, за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 - 8, для:

- аукціону без умов - 1399665 грн (без ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни - 699832,50 грн (без ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 699832,50 грн (без ПДВ).

Голосували:

"За" - одноголосно.

"Проти" - немає.

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: Про розроблення інформаційного повідомлення Фонду державного майна України про проведення продажу на аукціоні об'єкта малої приватизації - окремого майна - нежитлових приміщень з N 1 по N 20 (групи приміщень N 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 кв. м, що перебувають на балансі ДП "Управління справами Фонду державного майна України", код за ЄДРПОУ 39950170, за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 - 8.

Секретар комісії Антоненко Л. В. доповіла, що інформаційне повідомлення Фонду державного майна України про проведення продажу на аукціоні об'єкта малої приватизації - окремого майна - нежитлових приміщень з N 1 по N 20 (групи приміщень N 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 кв. м, що перебувають на балансі ДП "Управління справами Фонду державного майна України", код за ЄДРПОУ 39950170, за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 - 8, розроблено відповідно до вимог пункту 24 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 (Постанова N 432), зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року N 579 (Постанова N 579).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити інформаційне повідомлення Фонду державного майна України про проведення продажу на аукціоні об'єкта малої приватизації - окремого майна - нежитлових приміщень з N 1 по N 20 (групи приміщень N 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 кв. м, що перебувають на балансі ДП "Управління справами Фонду державного майна України", код за ЄДРПОУ 39950170, за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 - 8, що є додатком до цього протоколу.

Голосували:

"За" - одноголосно.

"Проти" - немає.

Рішення прийнято.

 

Голова комісії

__

Л. В. Новохатка

Члени комісії:

__

Т. М. Шило

__

О. А. Демиденко

__

О. В. Полоус

__

Л. В. Антоненко

 

Додаток

Інформаційне повідомлення Фонду державного майна України про проведення продажу на аукціоні об'єкта малої приватизації - окремого майна - нежитлових приміщень з N 1 по N 20 (групи приміщень N 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 кв. м, що перебувають на балансі ДП "Управління справами Фонду державного майна України", за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 - 8

1) Інформація про об'єкт приватизації

Найменування об'єкта приватизації: нежитлові приміщення з N 1 по N 20 (групи приміщень N 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 кв. м.

Місцезнаходження об'єкта приватизації: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 - 8.

Відомості про об'єкт приватизації та про земельну ділянку, на якій розташований об'єкт:

нежитлові приміщення з N 1 по N 20 (групи приміщень N 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 кв. м розташовані у підвальному поверсі 9-ти поверхового цегляного багатоквартирного житлового будинку 1970 року побудови (введення в експлуатацію).

Зазначені нежитлові приміщення є вільними, в оренду не передані та в господарській діяльності ніким не використовуються.

Функціональне використання нежитлових приміщень відсутнє.

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно: реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 829619380000, дата реєстрації: 24.12.2015.

Інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт приватизації (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площу, цільове призначення земельної ділянки тощо) відсутня.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): ДП "Управління справами Фонду державного майна України", код за ЄДРПОУ 39950170, адреса: 01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9; контактні дані в. о. директора Наперковського Юрія Анатолійовича: контактний телефон 097-701-72-20 та адреса електронної пошти naperen@spfu.gov.ua.

2) Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 28 серпня 2018 року.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об'єкта

Приватизація окремого майна - нежитлових приміщень з N 1 по N 20 (групи приміщень N 81) (в літ. А) загальною площею 279,0 кв. м, що перебувають на балансі ДП "Управління справами Фонду державного майна України", за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 4 - 8, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII), Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 432 (Постанова N 432) (зі змінами).

Покупець об'єкта приватизації має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (Закон N 2269-VIII).

Стартова ціна об'єкта для:

- аукціону без умов - 1399665 грн (без ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни - 699832,5 грн (без ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 699832,5 грн (без ПДВ).

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов - 139966,5 грн;

- аукціону із зниженням стартової ціни - 69983,25 грн;

- аукціону за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 69983,25 грн.

Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

4) Додаткова інформація

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти:

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:

Одержувач: Фонд державного майна України

Рахунок N 37183500900028 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об'єкт)

Рахунок N 37316021000058 (для перерахування гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 00032945

в іноземній валюті:

Одержувач: Фонд державного майна України

Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, Україна

Рахунок: 25206010023277

Банк одержувача: ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"

Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна

МФО 322313

Код ЄДРПОУ: 00032945

Призначення платежу: (обов'язково вказати за що)

Receiver: The State Property Fund of Ukraine

Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, Ukraine

Account: 25206010023277

Bank of receiver: Joint-Stock company "State Export Import Bank of Ukraine"

Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine

MFO 322313

SWIFT: EXBSUAUX

Code YeDRPOU: 00032945

Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Час і місце проведення огляду об'єкта: ознайомитися з об'єктом можна у робочі дні з 9-00 до 18-00, у п'ятницю - з 9-00 до 16-45 за місцем його розташування за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 4 - 8. Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосуються об'єкта приватизації, потенційним покупцям необхідно звертатися до Державного підприємства "Управління справами Фонду державного майна України", адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

П. І. Б. контактної особи на об'єкті: в. о. директора ДП "Управління справами Фонду державного майна України" Наперковський Юрій Анатолійович, контактний телефон 097-701-72-20, адреса електронної пошти naperen@spfu.gov.ua.

Найменування організатора аукціону: Фонд державного майна України, адреса: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, адреса веб-сайту: www@spfu.gov.ua.

Телефони для довідок: (044) 280-42-34, 200-33-13.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення

Унікальний код, присвоєний об'єкту приватизації під час публікації переліку об'єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2018-07-26-000097-3.

Період між аукціонами:

- аукціон без умов - аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) днів;

- аукціон із зниженням стартової ціни - аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:

- аукціону без умов - 13996,65 грн;

- аукціон із зниженням стартової ціни - 6998,33 грн;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 6998,33 грн.

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

 

Голова комісії

__

Л. В. Новохатка

Члени комісії:

__

Т. М. Шило

__

О. А. Демиденко

__

О. В. Полоус

__

Л. В. Антоненко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали