Додаткова копія: Про затвердження Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 3 січня 2017 року N 2-рш

Про затвердження Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

Відповідно до статті 15 Закону України "Про Національний банк України", з метою оптимізації договірної роботи в Національному банку України, удосконалення процесів надання послуг Національним банком України Правління Національного банку України вирішило:

1. Затвердити Публічну пропозицію Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі - Публічна пропозиція) і зразок Заяви про приєднання до умов Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, що є невід'ємною її частиною (додаються).

2. Визначити, що затверджена Публічна пропозиція є новою редакцією Публічної пропозиції Національного банку України на укладення депозитарного договору, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 13 вересня 2016 року N 272-рш (Рішення N 272-рш).

3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Шацький С. С.), Департаменту безпеки (Скомаровський О. А.), Центральній розрахунковій палаті (Годік М. М.), Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.), Управлінню депозитарної діяльності Національного банку України (Супрун А. В.):

1) до 01 квітня 2017 року внести зміни до нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку України в частині використання зразків договорів, на підставі яких надаються послуги, що є предметом Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України;

2) з 15 лютого 2017 року припинити використання зразків договорів, на підставі яких надаються послуги, що є предметом Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, для встановлення договірних відносин з клієнтами Національного банку України, крім випадків, якщо клієнтами є установи Державної казначейської служби України, Державна служба фінансового моніторингу України, Державна фіскальна служба України, Національне антикорупційне бюро України, Державна установа "Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва", Державна іпотечна установа, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Центральна виборча комісія.

4. Визначити, що під час укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України ідентифікація клієнтів не є обов'язковою, якщо клієнт уже був ідентифікований відповідним структурним підрозділом Національного банку України відповідно до вимог законодавства України.

5. Управлінню інформації та громадських комунікацій Національного банку України (Бондаренко Н. М.) у 15-денний строк із дня прийняття цього рішення розмістити Публічну пропозицію на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

6. Центральній розрахунковій палаті (Годік М. М.), Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) у 15-денний строк із дня розміщення Публічної пропозиції на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України здійснити інформування клієнтів Національного банку України, які мають діючі договори на надання послуг Національним банком України, що є предметом Єдиного договору банківського обслуговування Національного банку України, про введення в дію Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України та необхідність підписання Заяви про приєднання до умов Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України.

7. Управлінню депозитарної діяльності Національного банку України (Супрун А. В.) у п'ятиденний строк із дня розміщення Публічної пропозиції на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України здійснити інформування клієнтів Національного банку України про затвердження Публічної пропозиції.

8. Центральній розрахунковій палаті (Годік М. М.), Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) з 15 лютого 2017 року забезпечити встановлення договірних відносин з новими клієнтами Національного банку України шляхом приєднання їх до Публічної пропозиції.

9. Юридичному департаменту (Заморський О. В.), Департаменту стратегії та реформування (Відякін М. М.), Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України (Ільніцький Я. В.), Управлінню депозитарної діяльності Національного банку України (Супрун А. В.) та Центральній розрахунковій палаті (Годік М. М.) до 15 лютого 2017 року розробити та затвердити тимчасовий порядок взаємодії структурних підрозділів Національного банку України з питань отримання та опрацювання Заяв про приєднання до умов Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління Національного банку України
03 січня 2017 року N 2-рш

Публічна пропозиція Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

I. Загальні положення

1. Національний банк України (далі - Національний банк) відповідно до статей 638 та 641 Цивільного кодексу України оголошує Публічну пропозицію на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України (далі - Договір) з метою встановлення з банками та небанківськими установами України (далі - КЛІЄНТ) договірних взаємовідносин Сторін щодо надання Національним банком таких послуг:

1) із здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринках України;

2) щодо забезпечення участі в операціях із розміщення депозитних сертифікатів на умовах, визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань застосування Національним банком стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи;

3) надання послуг системою електронної пошти Національного банку (далі - засоби ЕП);

4) надання інформаційних послуг Національної платіжної системи "Український платіжний простір";

5) розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку;

6) із надання в користування засобів захисту інформації Національного банку;

7) надання Засвідчувальним центром Національного банку України (далі - Засвідчувальний центр) послуг центру сертифікації ключів КЛІЄНТА;

8) Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку для банків;

9) Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку для суб'єктів надання адміністративних послуг;

10) із відкриття і ведення рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку (далі - ЦП), обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП на зазначених нижче умовах відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) з питань депозитарної, клірингової діяльності, Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України (Положення N 387), на обумовлених Умовами надання послуг, зазначеними у Статті 5 цієї Публічної пропозиції (далі - Умови надання послуг), згідно з нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку, із застосуванням тарифів на надання послуг та операцій, що надаються та здійснюються Національним банком (далі - тарифи), установлених Національним банком відповідно для розпорядчих актів і розміщених на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку за електронною адресою: http://www.bank.gov.ua.

КЛІЄНТОМ згідно з Договором є юридична особа, у тому числі, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків України та яка приєдналася до Договору шляхом підписання Заяви про приєднання до умов Договору (додаток до Публічної пропозиції) (далі - Заява).

КЛІЄНТОМ Національного банку щодо надання послуг, зазначених у підпунктах 1 та 2, можуть бути тільки банки.

2. Умовами надання послуг можуть передбачатися інші назви Сторін.

3. Ця Публічна пропозиція набирає чинності з дня її розміщення Національним банком на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку за адресою: http://www.bank.gov.ua, для КЛІЄНТА - із дня підписання ним Заяви, якщо інше не передбачено умовами Договору або Заявою та діє до прийняття Сторонами чи однією зі Сторін рішення про його розірвання або до дня офіційного оприлюднення Національним банком заяви про відкликання цієї Публічної пропозиції в цілому чи в частині на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

4. Ця Публічна пропозиція не є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України.

5. Укладенням Договору є акцептування цієї Публічної пропозиції (приєднання до Договору), що здійснюється КЛІЄНТОМ, який підписав Заяву відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України, умови якого викладені в розділі "Умови надання послуг" цієї Публічної пропозиції, за умови подання Національному банку для перевірки документів, визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку та законодавством України.

6. Приєднання КЛІЄНТІВ до Публічної пропозиції відбувається в цілому, КЛІЄНТ не може запропонувати свої умови Договору.

7. КЛІЄНТ погоджується, що в результаті акцептування цієї Публічної пропозиції (укладення Договору) дія всіх договорів про надання послуг, передбачених цим Договором, які були укладені між КЛІЄНТОМ та Національним банком, припиняються на підставі статті 604 Цивільного кодексу України. Подальше обслуговування здійснюється на підставі Договору.

8. У разі наявності зауважень Національного банку до документів, наданих КЛІЄНТОМ, які є перешкодою для надання послуг за Договором, акцептування цієї Публічної пропозиції КЛІЄНТОМ не є повним і таким, яке не створює юридичних наслідків у вигляді виникнення зобов'язань за Договором ні для Національного банку, ні для КЛІЄНТА.

9. Національний банк у будь-який час протягом строку дії Договору має право запросити в КЛІЄНТА установчі документи, визначені нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку та законодавством України. КЛІЄНТ зобов'язаний надавати Національному банку запитані документи відповідно до пункту 9 розділу I цієї Публічної пропозиції.

10. У Заяві КЛІЄНТ визначає вид послуг, які надаватимуться Національним банком за Договором.

11. Укладаючи Договір, Сторони беруть на себе всі зобов'язання та набувають усіх прав, передбачених умовами Договору.

12. Підписанням Заяви КЛІЄНТ беззастережно підтверджує, що на час укладення Договору КЛІЄНТ ознайомився з повним текстом Договору, повністю зрозумів його зміст та погоджується з усіма його умовами, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими в будь-якому сенсі.

13. Акцептуючи цю Публічну пропозицію, КЛІЄНТ погоджується, що Національний банк має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до Договору, повідомляючи про це КЛІЄНТА офіційним опублікуванням тексту таких змін (тобто нової редакції Договору чи його відповідної частини) на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку. З часу набрання чинності зміни стають невід'ємною частиною Договору та обов'язковими до виконання для Сторін. Час опублікування на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку є моментом ознайомлення КЛІЄНТА з текстом таких змін та погодження ним цих змін.

14. У разі внесення Національним банком змін до тарифів вартість послуг змінюється від часу набрання чинності цими змінами (без додаткового внесення змін до Договору).

15. Зміни до Договору є прийнятними та погодженими КЛІЄНТОМ (відповідно до частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України), якщо протягом семи робочих днів із дня набрання ними чинності КЛІЄНТ не повідомить Національний банк про розірвання Договору.

16. КЛІЄНТ погоджується з тим, що розміщення змін до Договору на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку є належним виконанням останнім обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення КЛІЄНТА про зміни до Договору.

17. КЛІЄНТ безумовно бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати є/немає повідомлень Національного банку про зміни до Договору.

18. Сторони зобов'язуються без зволікань письмово інформувати одна одну про обставини, які мають значення для виконання умов Договору, у тому числі про зміну адрес та банківських реквізитів, перейменування Сторін, прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або початок процедури банкрутства однієї зі Сторін, прийняття рішення щодо визнання КЛІЄНТА-банку неплатоспроможним у строк не пізніше п'яти календарних днів із дня прийняття такого рішення.

19. Сторони безвідклично підтверджують, що уклали Договір, у тому числі на підставі принципу свободи договору, визначеного статтями 6 та 627 Цивільного кодексу України. Сторони також безвідклично підтверджують, що цей Договір не виключає/не обмежує відповідальність за порушення зобов'язань жодної зі Сторін.

20. КЛІЄНТ запевняє, що:

1) Договір не містить будь-яких обтяжливих умов для нього і є прийнятним у цілому з усіма умовами в редакції Національного банку;

2) він ознайомлений зі змістом нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку та положень законодавства України, які передбачають відповідальність за правопорушення в сфері регулювання правовідносин, що є предметом Договору.

21. Сторони, укладаючи Договір, визначають, що всі спори, що виникають з приводу виконання Договору, вирішуються шляхом проведення взаємних переговорів. У разі недосягнення Сторонами згоди спір передається на вирішення до суду згідно із законодавством України.

22. Ця Публічна пропозиція, Умови надання послуг, тарифи, затверджені розпорядчими актами Національного банку, а також оформлена КЛІЄНТОМ Заява з відповідними додатками до них є єдиний документ - Єдиний договір банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України.

23. Якщо згідно з Умовами надання послуг Сторони здійснюють обмін документами, які містять істотні умови Договору, то такий обмін документами є правочином і підставою виникнення між Сторонами взаємних зобов'язань.

24. Визнання недійсним будь-якої частини Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому. Визнання недійсним Договору не тягне за собою недійсності зобов'язань, які виникли між Сторонами на підставі обміну документами, що містять істотні умови Договору.

25. Договір є новою редакцію Публічної пропозиції Національного банку України на укладення депозитарного договору, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 13 вересня 2016 року N 272-рш (Рішення N 272-рш).

26. Зміст цієї Публічної пропозиції:

Стаття 1. Предмет Договору

1. Договір визначає умови та порядок здійснення Національним банком банківського обслуговування КЛІЄНТА, регулює відносини Сторін під час надання КЛІЄНТУ таких послуг:

1) із здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринку України;

2) щодо забезпечення участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів на умовах, визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань застосування Національним банком стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи;

3) надання послуг засобами ЕП;

4) надання інформаційних послуг Національної платіжної системи "Український платіжний простір";

5) розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку;

6) із надання в користування засобів захисту інформації Національного банку;

7) надання Засвідчувальним центром послуг центру сертифікації ключів КЛІЄНТА;

8) Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку для банків;

9) Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку для суб'єктів надання адміністративних послуг;

10) із відкриття і ведення рахунку в ЦП, зберігання на ньому ЦП, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку, обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП на зазначених нижче умовах відповідно до нормативно-правових актів Комісії з питань депозитарної клірингової діяльності, Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України (Положення N 387);

Стаття 2. Порядок та умови укладення Договору

1. Договір є укладеним, а умови цієї Публічної пропозиції акцептованими КЛІЄНТОМ з часу оформлення та підписання ним Заяви за умови подання КЛІЄНТОМ документів і відомостей, необхідних для підтвердження повноважень особи, яка підписала Заяву, та установчих документів КЛІЄНТА, якщо інший порядок не встановлений Умовами надання послуг.

2. Якщо КЛІЄНТ не надав документів чи відомостей або навмисно надав неправдиві відомості, то Національний банк має право не надавати цьому КЛІЄНТУ послуг, передбачених Договором.

3. У разі наявності зауважень Національного банку, які є перешкодою для надання послуг за цим Договором, акцептування цієї Публічної пропозиції з боку КЛІЄНТА є не повним і таким, яке не створює юридичних наслідків. У цьому разі Договір є неукладеним та не створює зобов'язань для Сторін.

4. Національний банк у будь-який час протягом строку дії Договору має право запросити в КЛІЄНТА установчі документи та підтвердження повноважень осіб, які підписують будь-які документи, пов'язані з Договором.

5. Дата набрання чинності Договором визначається Заявою, якщо інше не передбачено Заявою або Умовами надання послуг. Місцем укладення Договору є місцезнаходження Національного банку.

Стаття 3. Строк дії та припинення Договору

1. Договір набирає чинності з часу розміщення його на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

2. Строк дії цього Договору визначається строком дії Публічної пропозиції;

3. Договір може бути розірваний на підставі письмової заяви про розірвання Договору, надісланої КЛІЄНТОМ до Національного банку, або з ініціативи Національного банку в односторонньому порядку шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення КЛІЄНТУ у випадках, передбачених Договором та Умовами надання послуг.

4. Розірвання Договору за ініціативою КЛІЄНТА можливе тільки за умови, якщо в КЛІЄНТА немає заборгованості перед Національним банком за Договором. Заборгованістю КЛІЄНТА є несплачена вартість послуг, що надавалися Національним банком КЛІЄНТУ відповідно до Договору, у тому числі нарахована до дня розірвання Договору винагорода Національного банку за надання будь-яких послуг за Договором.

5. Розірвання Договору за ініціативою КЛІЄНТА здійснюється шляхом подання КЛІЄНТОМ до Національного банку письмової заяви про відмову від усіх послуг, чи від деяких з них, які були обрані КЛІЄНТОМ протягом дії Договору, якщо інший порядок не передбачений умовами Договору.

6. Якщо в КЛІЄНТА виникне бажання поновити надання послуг за Договором, від яких він відмовився раніше, то КЛІЄНТУ необхідно подати до Національного банку Заяву.

7. У разі порушення КЛІЄНТОМ умов Договору Національний банк має право розірвати Договір, попередивши КЛІЄНТА про це письмово за 20 днів до дня його розірвання.

8. Розірвання Договору, у тому числі за ініціативою Національного банку, не звільняє КЛІЄНТА від обов'язку погасити в повному обсязі заборгованість за Договором.

Стаття 4. Загальні умови надання послуг

1. КЛІЄНТ має право скористатися будь-якою послугою, що надається Національним банком на умовах і в порядку, визначених у Договорі.

2. Укладенням Договору КЛІЄНТ погоджується з умовами надання послуг за цим Договором та розміром винагороди, що встановлені Національним банком, а також Умовами надання послуг.

Стаття 5. Умови надання послуг

I. Умови надання послуг із здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринках України

1. Для цього розділу терміни використовуються в такому значенні:

1) валюта з обмеженою конвертованістю (далі - ОКВ) - валюта 2 групи Класифікатора іноземних валют;

2) вільно конвертована валюта (далі - ВКВ) - валюта 1 групи Класифікатора іноземних валют;

3) дата валютування - дата зарахування чи списання коштів за операціями на рахунках Сторін;

4) дилери - працівники Сторін, уповноважені на ведення переговорів і укладення угод;

5) електронні торговельні системи - Reuters, Bloomberg тощо;

6) знижка за ризик (haircut) - знижка, визначена Національним банком для угоди "своп" залежно від строку проведення операції та волатильності валютної пари;

7) конверсійна угода - угода з купівлі-продажу однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту (ВКВ та ОКВ);

8) купівля-продаж іноземної валюти - операції з купівлі або продажу іноземної валюти за гривні;

9) нетинг - взаємозалік зустрічних вимог Національного банку та КЛІЄНТА за угодами "своп", що виникають на визначену дату валютування в одній валюті. Розрахунки за нетингом здійснюються на умовах попередньої оплати;

10) операційний день - частина робочого дня, протягом якої виконуються банківські операції;

11) платіжні інструкції - набір даних у встановленій формі, необхідні для точного і своєчасного зарахування коштів на рахунок Сторони-одержувача;

12) попередня оплата - перерахування Національним банком іноземної валюти/гривні КЛІЄНТУ після отримання гривні/іноземної валюти від КЛІЄНТА;

13) реквізити платежів - уся необхідна інформація, що характеризує параметри платіжних документів відповідно до умов угоди;

14) робочий день - день, у який проводяться операції в банках у країнах - емітентах валют угоди;

15) своп - угоди, за якими здійснюються одночасно купівля та зворотний продаж іноземної валюти (доларів США або євро) з різними датами валютування за курсом, зафіксованим у момент укладення угоди;

16) СП МВРУ НБУ - Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку;

17) спот - угоди з датою валютування на другий робочий день за днем укладення угоди;

18) тод - угоди з датою валютування в день укладення угоди;

19) том - угоди з датою валютування на перший робочий день після дня укладення угоди;

20) угода - дії Сторін у межах Договору, у результаті яких були узгоджені і встановлені ті або інші права та обов'язки Сторін у порядку, передбаченому Договором;

21) форвард - угоди з датою валютування не раніше третього робочого дня після дати укладення угоди.

2. Договір визначає порядок проведення Національним банком операцій із КЛІЄНТОМ у ВКВ і ОКВ на міжбанківському валютному ринку та операцій із ЦП на фондовому ринку України.

3. Відповідно до цього Договору та в його межах Сторони можуть укладати такі види угод:

1) угоди з купівлі-продажу іноземної валюти;

2) конверсійні угоди;

3) угоди "своп";

4) угоди купівлі-продажу цінних паперів на фондовому ринку України.

4. Під час укладення Договору Сторони надають одна одній список дилерів та оформлені в порядку, установленому законодавством України, довіреності, що підтверджують повноваження дилерів на ведення переговорів і укладення угод.

Сторони повинні забезпечити доступ до терміналів електронних торговельних систем, S.W.I.F.T., СП МВРУ НБУ, інших засобів телекомунікаційного забезпечення, що використовуються для ведення переговорів, укладення та підтвердження угод у межах Договору, лише уповноважених на це осіб.

5. Про зміни в складі дилерів Сторони повідомляють одна одну шляхом надання оновленого списку дилерів і довіреностей, що підтверджують повноваження нових дилерів на ведення переговорів та укладення угод.

6. Сторони здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної валюти, конверсійні операції, угоди "своп" та операції із цінними паперами відповідно до положень цього Договору, вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку та з урахуванням установлених Сторонами лімітів.

7. Умови угод, які укладаються відповідно до цього Договору, визначаються в кожному конкретному випадку шляхом проведення переговорів між дилерами Сторін за допомогою електронних торговельних систем або інших узгоджених засобів зв'язку.

8. Угода є укладеною, якщо уповноважені дилери Сторін дійшли згоди за всіма істотними умовами угоди, зазначеними в пункті 14.1, підпункті 3 пункту 15, пункті 17.1 розділу I цієї Статті Умов надання послуг, та здійснили підтвердження угоди відповідно до вимог пунктів 14.2, 14.3, підпунктів 4, 5 пункту 15, пунктів 17.2, 17.3 розділу I цієї Статті Умов надання послуг.

9. Після проведення переговорів та в разі досягнення згоди щодо укладення угоди Сторони обов'язково надсилають одна одній підтвердження істотних умов угоди такими засобами:

1) для угод із купівлі-продажу іноземної валюти - за допомогою системи СП МВРУ НБУ;

2) для конверсійних угод - за допомогою системи S.W.I.F.T., якщо інше не передбачено окремими угодами, що є невід'ємною частиною Договору;

3) для угод "своп" - за допомогою системи СП МВРУ НБУ;

4) для угод купівлі-продажу цінних паперів - за допомогою системи S.W.I.F.T.

Сторони не мають права відмовитися від надання підтвердження умов угоди, які відповідають друкованим копіям оригінальних текстів переговорів за допомогою електронних торговельних систем.

10. Якщо істотні умови угоди були узгоджені за допомогою інших узгоджених засобів зв'язку, то Сторони зобов'язані надіслати одна одній підтвердження в день укладення угоди відповідно до вимог пункту 9 розділу I цієї Статті Умов надання послуг.

В іншому разі угода є неукладеною.

11. Якщо в підтвердженнях виявлено розбіжності щодо істотних умов угоди, то Сторони зобов'язані в день отримання підтвердження заявити про це одна одній і вжити заходів щодо їх усунення шляхом надсилання виправлених підтверджень на підставі обумовлених під час укладення угоди умов.

12. Якщо Сторона-одержувач не надала платіжних інструкцій щодо конкретної угоди, то Сторона-платник використовує стандартні платіжні інструкції, що надані Стороною - одержувачем коштів відповідно до попередньої угоди і стосуються валюти платежу. Якщо Сторона-платник не має стандартних платіжних інструкцій, то відповідальність за порушення дати валютування внаслідок ненадання одержувачем платіжних інструкцій за конкретною угодою повністю покладається на Сторону, що не надала платіжних інструкцій.

13. Угода є виконаною з часу належного виконання Сторонами всіх зобов'язань, узятих на себе відповідно до такої угоди.

14. Порядок та умови укладення і виконання угод із купівлі-продажу іноземної валюти та конверсійних угод:

14.1. Під час переговорів Сторони обов'язково визначають такі істотні умови угоди:

1) валюта угоди (валютна пара);

2) сума валюти, що продається;

3) сума валюти, що купується;

4) курс купівлі-продажу;

5) дата валютування;

6) платіжні інструкції;

7) особливі умови (у разі їх наявності).

14.2. Угода є укладеною між Сторонами з часу досягнення між дилерами згоди за всіма істотними умовами угоди за допомогою електронних торговельних систем і після підтвердження за допомогою системи СП МВРУ НБУ або S.W.I.F.T.

14.3. Сторони обов'язково обмінюються підтвердженнями істотних умов угод із купівлі-продажу іноземної валюти за допомогою системи СП МВРУ НБУ протягом часу функціонування СП МВРУ НБУ в межах операційного дня та конверсійних угод - за допомогою системи S.W.I.F.T. у межах операційного дня.

14.4. Угода є виконаною з дати повного зарахування коштів на рахунки покупця і продавця відповідно до реквізитів, які були обумовлені під час укладення угоди.

14.5. Сторони домовилися, що підтвердження за допомогою системи СП МВРУ НБУ або S.W.I.F.T., здійснені відповідно до пунктів 15, 16 розділу I цієї Статті Умов надання послуг, а також друкована копія переговорів дилерів за допомогою електронних торговельних систем і тикет є узгодженими Сторонами документами, що свідчать про укладення угоди, та є невід'ємною частиною Договору.

14.6. У разі порушення дат валютування в національній валюті України, ВКВ чи ОКВ Сторона, яка порушила умови угоди, несе відповідальність відповідно до пунктів 18 - 22 розділу I цієї Статті Умов надання послуг та залежно від валюти зобов'язання.

14.7. Національний банк має право укладати з КЛІЄНТОМ угоди на умовах попередньої оплати.

15. Порядок та умови укладення угод "своп":

1) угода "своп" складається з двох частин: операції з купівлі Національним банком доларів США або євро на умовах "тод", "том" або "спот" та операції зі зворотного продажу Національним банком іноземної валюти на умовах "спот" або форвард;

2) Національний банк здійснює з банками першу частину угод "своп" за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим на день проведення операції, за мінусом знижки на ризик (haircut);

3) під час переговорів Сторони визначають такі істотні умови угоди:

валюти угоди (валютна пара);

суми валюти, що продається, та гривень, що купуються за першою частиною угоди "своп";

суми гривень, що продаються, та валюти, що купується за другою частиною угоди "своп";

курс першої частини угоди ("тод", "том" або "спот");

курс другої частини угоди ("спот" або форвард);

дату валютування першої частини угоди;

дату валютування другої частини угоди;

платіжні інструкції;

особливі умови (у разі їх наявності);

4) угода є укладеною між Сторонами з часу досягнення між дилерами згоди за всіма істотними умовами угоди за допомогою електронних торговельних систем чи за допомогою інших узгоджених засобів зв'язку та після підтвердження за допомогою системи СП МВРУ НБУ;

5) Сторони обов'язково обмінюються підтвердженнями істотних умов угоди "своп" за допомогою системи СП МВРУ НБУ протягом часу функціонування СП МВРУ НБУ в межах операційного дня;

6) Національний банк перераховує гривні, що продаються за угодою, на кореспондентський рахунок КЛІЄНТА тільки після отримання до граничного часу підтвердження по системі S.W.I.F.T. про перерахування іноземної валюти. Граничний час визначається Національним банком залежно від правил функціонування платіжних систем у країнах - емітентах відповідних іноземних валют та зазначається в повідомленні про проведення операції "своп";

7) у разі надходження підтвердження після зазначеного в підпункті 6 пункту 15 розділу I цієї Статті Умов надання послуг часу Національний банк перераховує гривні, що продаються за угодою, наступного робочого дня;

8) Сторони домовилися, що підтвердження за допомогою системи СП МВРУ НБУ, здійснені відповідно до підпунктів 4, 5 пункту 15 розділу I цієї Статті Умов надання послуг, а також друкована копія переговорів дилерів за допомогою електронних торговельних систем і тикет є узгодженими Сторонами документами, що свідчать про укладення угоди "своп", та є невід'ємною частиною цієї угоди;

9) КЛІЄНТ під час укладення з Національним банком угоди "своп" може повідомити про намір здійснити нетинг за угодами "своп" у разі збігу дати (дат) валютування за укладеною (укладеними) раніше угодою (угодами) із датою валютування за угодою (угодами), яка (які) укладатиметься (укладатимуться).

16. Виконання угоди "своп" і дострокове припинення угоди "своп":

1) угода є виконаною з дати:

повного зарахування коштів на рахунки покупця і продавця відповідно до реквізитів другої частини угоди;

проведення нетингу за другою частиною угоди "своп" та в разі потреби здійснення розрахунків за результатами такого нетингу. Для проведення нетингу КЛІЄНТ має повідомити про те, за якими угодами "своп" із Національним банком на визначену дату валютування пропонується здійснити нетинг;

2) Національний банк перераховує кошти в іноземній валюті за другою частиною угоди "своп" тільки на умовах попередньої оплати;

3) КЛІЄНТ погоджується з тим, що в разі погіршення його фінансового стану або в разі настання будь-якого випадку, передбаченого пунктом 22 Положення про проведення Національним банком України операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на умовах "своп", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2016 року N 222 (Положення N 222) (далі - Постанова N 222), Національний банк може надіслати КЛІЄНТУ вимогу про дострокове припинення зобов'язань за угодою "своп" в односторонньому порядку;

4) Національний банк у разі прийняття рішення про дострокове припинення угоди "своп" надсилає КЛІЄНТУ повідомлення, в якому інформує про прийняте рішення та висуває вимогу щодо завершення угоди "своп" протягом одного робочого дня, а КЛІЄНТ безумовно погоджується із вимогою Національного банку;

5) у разі прийняття Національним банком рішення про дострокове припинення угоди "своп" курс "форвард" перераховується відповідно до фактичного терміну існування угоди згідно з пунктом 24 постанови N 222 (Положення N 222);

6) у разі ненадходження коштів від КЛІЄНТА на дату виконання угоди "своп" (у тому числі в разі дострокового припинення угоди "своп") Національний банк має право в односторонньому порядку задовольнити свої вимоги за другою частиною угоди "своп". Перерахунок зобов'язань проводиться за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, який діятиме на другий робочий день після дати виконання угоди (у разі дострокового припинення - після дня направлення Національним банком повідомлення про дострокове припинення угоди "своп"). Національний банк повідомляє КЛІЄНТА про остаточне сальдо розрахунків, суму пені та виконання зобов'язань КЛІЄНТОМ за угодою "своп";

7) якщо після проведення заліку взаємних зобов'язань сума зобов'язань Національного банку перед КЛІЄНТОМ перевищує суму зобов'язань КЛІЄНТА перед Національним банком, то сума перевищення в гривнях перераховується на кореспондентський рахунок КЛІЄНТА;

8) у разі нестачі в КЛІЄНТА коштів для завершення угоди "своп" Національний банк, керуючись статтею 73 Закону України "Про Національний банк України", застосовує переважне і безумовне право щодо списання коштів у безспірному порядку з рахунків КЛІЄНТА.

17. Порядок та умови укладення і виконання угод із купівлі-продажу цінних паперів.

17.1. Під час переговорів Сторони обов'язково визначають такі істотні умови угоди:

1) реквізити ідентифікації договору;

2) вид/тип/різновид/найменування цінних паперів та їх серія (за наявності);

3) найменування емітента цінних паперів та його код за ЄДРПОУ (для емітента - резидента України);

4) номінальна вартість цінних паперів у національній або іноземній валютах;

5) форма випуску, форма існування та міжнародний ідентифікаційний номер (ISIN) цінних паперів;

6) покупець/продавець за угодою;

7) кількість цінних паперів;

8) сума укладеної угоди;

9) дати оплати і поставки цінних паперів;

10) валюта розрахунків.

Обов'язковими реквізитами угоди мають бути серія, номер, дата видачі та строк дії ліцензії торговця на здійснення відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами та номер його клірингового рахунку.

17.2. Угода є укладеною між Сторонами з дати досягнення між дилерами згоди за всіма істотними умовами угоди за допомогою електронних торговельних систем і після підтвердження за допомогою системи S.W.I.F.T.

17.3. Сторони обов'язково обмінюються підтвердженнями істотних умов угоди з купівлі-продажу цінних паперів за допомогою системи S.W.I.F.T. із дотриманням відповідних стандартів п'ятої категорії повідомлень системи S.W.I.F.T.

17.4. Угоди укладаються поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

17.5. Якщо валютою розрахунків за угодами з купівлі-продажу цінних паперів, які мають обіг на території України, є національна валюта, то Сторони у дати оплати і поставки цінних паперів надають ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі - ПАТ "Розрахунковий центр") інформацію про укладену поза фондовою біржею угоду шляхом формування відповідних електронних розпоряджень у системі дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг" ПАТ "Розрахунковий центр".

17.6. Угода є виконаною з дати повного зарахування коштів на рахунок продавця та цінних паперів на рахунок покупця відповідно до реквізитів, які були обумовлені під час укладення угоди.

17.7. Сторони домовилися, що підтвердження за допомогою системи S.W.I.F.T., здійснене відповідно до пунктів 17.2, 17.3 розділу I цієї Статті Умов надання послуг, а також друкована копія переговорів дилерів за допомогою електронних торговельних систем є узгодженими Сторонами документами, що свідчать про укладення угоди, та є невід'ємною частиною Договору.

17.8. У разі порушення зобов'язань щодо купівлі-продажу цінних паперів Сторона, яка не виконала умови угоди, несе відповідальність відповідно до пунктів 18 - 22 розділу I цієї Статті Умов надання послуг.

18. У разі порушення дат валютування за платежами у ВКВ та ОКВ Сторона, яка не виконала зобов'язання, за узгодженням з іншою Стороною зобов'язана зарахувати їй належні валютні кошти правильною датою валютування, що була обумовлена угодою, за власний рахунок ("back value") або сплатити іншій Стороні пеню у валюті платежу в розмірі 0,1 % від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня.

19. У разі порушення дат валютування за платежами в національній валюті Сторона, яка не виконала зобов'язання, сплачує контрагентові пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

20. Не є порушенням умов угоди перерахування Національним банком коштів пізніше дати валютування цієї угоди в разі недотримання КЛІЄНТОМ умов попередньої оплати (пункт 14.7, підпункт 6 пункту 15, підпункту 2 пункту 16 розділу I цієї Статті Умов надання послуг).

21. У разі порушення зобов'язань щодо купівлі-продажу цінних паперів винна Сторона зобов'язана сплатити іншій Стороні пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми цінних паперів за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період прострочення виконання зобов'язань.

22. Якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань за угодою сталося внаслідок порушення правил розрахункових операцій банком, який їх виконував, то Сторона, яка обрала цей банк, несе відповідальність, передбачену пунктами 18, 19, 21 розділу I цієї Статті Умов надання послуг.

23. Національний банк може призупинити/розірвати дію Договору в частині надання послуг із здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринках України у випадках, передбачених законодавством України, а також у разі:

1) невиконання КЛІЄНТОМ своїх зобов'язань;

2) позбавлення КЛІЄНТА генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

3) віднесення КЛІЄНТА до категорії проблемних;

4) виникнення простроченої заборгованості за кредитами Національного банку;

5) недотримання КЛІЄНТОМ вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку;

6) наявності інформації про виявлену(і) ознаку(и) здійснення КЛІЄНТОМ ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;

7) наявності інформації про погіршення фінансового стану КЛІЄНТА та/або недотримання ним показників фінансової моделі розвитку КЛІЄНТА, а також іншої суттєвої негативної інформації про діяльність КЛІЄНТА, що несе загрозу невиконання ним КЛІЄНТОМ зобов'язань щодо своєчасного повернення коштів Національному банку за операцією своп;

8) визнання Національним банком структури власності КЛІЄНТА непрозорою;

9) установлення фактів укладення угод від імені КЛІЄНТА особами, які не мають на це повноважень;

10) порушення КЛІЄНТОМ Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Закон N 1702-VII).

У разі призупинення дії Договору в частині надання послуг із здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринках України Національний банк повідомляє КЛІЄНТА про це за 24 години до часу призупинення дії Договору та з моменту відправлення повідомлення припиняє укладення угод із КЛІЄНТОМ. У разі розірвання - за один тиждень до передбачуваної дати розірвання цього Договору.

Якщо будь-яке зобов'язання за цим Договором залишається невиконаним на день розірвання Договору, то всі положення й умови Договору повинні виконуватися до того часу, поки таке зобов'язання не буде виконане в повному обсязі.

II. Умови надання послуг щодо забезпечення участі в операціях з розміщення депозитних сертифікатів на умовах, визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань застосування Національним банком стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

1. Відповідно до цього Договору КЛІЄНТ бере участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку овернайт / тендері з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (далі - операція овернайт / тендер з розміщення депозитних сертифікатів) згідно з вимогами нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань застосування стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи.

2. Невід'ємними частинами цього Договору є заявка КЛІЄНТА на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку овернайт / тендерів з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (далі - заявка КЛІЄНТА) та повідомлення про задоволення заявок на участь у проведенні операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку овернайт / тендерів з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку.

3. Національний банк забезпечує проведення операцій овернайт / тендерів з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку в автоматизованому режимі за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення із використанням засобів захисту інформації Національного банку.

4. Національний банк зобов'язується:

1) повідомляти КЛІЄНТА за допомогою засобів програмно-технологічного забезпечення з одночасним розміщенням на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку про проведення операції овернайт / тендера з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку (далі - депозитний сертифікат);

2) повідомити КЛІЄНТУ транзитний рахунок, відкритий у Національному банку, для перерахування КЛІЄНТОМ відповідної суми коштів за депозитними сертифікатами;

3) надсилати КЛІЄНТУ на його запит виписки з відповідного рахунку системи кількісного обліку СЕРТИФ про право власності на депозитний сертифікат після отримання Національним банком коштів, перерахованих КЛІЄНТОМ за результатами проведення операції овернайт / тендера з розміщення депозитних сертифікатів;

4) здійснювати погашення депозитних сертифікатів, що належать КЛІЄНТУ, шляхом перерахування на кореспондентський рахунок КЛІЄНТА вартості депозитних сертифікатів і процентів за ними до 11.00 дня погашення депозитних сертифікатів відповідно до умов розміщення депозитних сертифікатів;

5) вести облік прав власності за депозитними сертифікатами окремо за кожним кодом видачі депозитних сертифікатів у розрізі власників депозитних сертифікатів;

6) нараховувати проценти за депозитним сертифікатом КЛІЄНТА виходячи з фактичного періоду залучення коштів. Для нарахування процентів строк розміщення депозитного сертифіката починається з надходження коштів від КЛІЄНТА і закінчується в день, який передує дню погашення депозитного сертифіката.

5. Національний банк має право:

1) визначати в повідомленні про проведення операції овернайт / тендера з розміщення депозитних сертифікатів умови проведення операцій з розміщення депозитних сертифікатів;

2) не допускати КЛІЄНТА до участі в проведенні операції овернайт / тендері з розміщення депозитних сертифікатів у разі:

несвоєчасного та/або не в повному обсязі формування та зберігання КЛІЄНТОМ обов'язкових резервів (якщо строк проведення операції овернайт / тендера з розміщення депозитних сертифікатів припадає на період здійснення Національним банком контролю за дотриманням банками нормативів обов'язкового резервування після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів, то перевірка дотримання КЛІЄНТОМ вимог щодо формування та зберігання обов'язкових резервів здійснюється з використанням даних за попередній період утримання);

наявності простроченої заборгованості КЛІЄНТА за кредитами, наданими Національним банком, та операціями прямого репо;

незабезпечення виконання додаткових вимог, передбачених умовами розміщення депозитних сертифікатів;

3) надіслати КЛІЄНТУ письмове застереження в разі неперерахування КЛІЄНТОМ коштів за придбані депозитні сертифікати в день подання заявки (крім технічних причин, що виникли в Національного банку) та надалі в разі повторного протягом трьох наступних місяців неперерахування КЛІЄНТОМ коштів за депозитний сертифікат накласти штраф у розмірі 0,1 % від суми, зазначеної в повідомленні про задоволення заявок, але не вище, ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного капіталу КЛІЄНТА;

4) здійснювати повернення залучених коштів КЛІЄНТОМ, оформлених депозитними сертифікатами, до настання строків їх погашення в разі прийняття відповідного рішення Національним банком щодо дострокового погашення депозитних сертифікатів зі сплатою вартості депозитного сертифіката та процентів за ними.

6. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) перерахувати до часу, визначеного в повідомлені про задоволення заявок, суму коштів за придбані депозитні сертифікати на транзитний рахунок, повідомлений Національним банком;

2) повідомляти Національний банк про номери рахунків, що відкриваються КЛІЄНТОМ для зарахування коштів від погашення депозитних сертифікатів та процентів за ними.

7. КЛІЄНТ має право:

1) подати протягом будь-якого робочого дня тижня до визначеного в повідомленні про проведення операції овернайт / тендера з розміщення депозитних сертифікатів часу заявки КЛІЄНТА встановленої форми на участь:

у проведенні операції з розміщення депозитних сертифікатів овернайт;

в оголошеному тендері (черговому та/або позачерговому) з розміщення депозитних сертифікатів;

2) здійснювати операції з депозитними сертифікатами згідно з нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку з питань застосування стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи на відповідний період.

III. Умови надання послуг системою електронної пошти Національного банку

1. Національний банк підключає КЛІЄНТА до системи електронної пошти Національного банку (далі - система ЕП) та забезпечує передавання інформації засобами системи ЕП до/від КЛІЄНТА.

2. Національний банк має право:

1) запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для вдосконалення послуг, що надаються КЛІЄНТУ;

2) зупиняти надання послуг КЛІЄНТУ в разі порушення ним технології роботи в системі ЕП;

3) надсилати платіжну вимогу до банку, в якому відкрито рахунок КЛІЄНТА (для небанківських установ), для договірного списання суми або здійснити договірне списання з рахунку клієнта, відкритого в Національному банку, згідно з розрахунком у разі ненадходження від КЛІЄНТА оплати за надані Національним банком послуги в сумі та в строк, що обумовлені цими Умовами надання послуг;

4) розірвати Договір в односторонньому порядку в разі неукладення з обслуговуючим КЛІЄНТА (небанківська установа) банком додаткового договору до Договору банківського рахунку на право Національного банку здійснювати договірне списання коштів з рахунку КЛІЄНТА.

3. КЛІЄНТ має право передавати інформацію іншим абонентам системи ЕП засобами системи ЕП, якщо це не суперечить законодавству України.

4. Національний банк зобов'язується:

1) підключити КЛІЄНТА до системи ЕП і передавати інформацію засобами системи ЕП до/від КЛІЄНТА згідно з розпорядком роботи вузла системи ЕП Національного банку та за умови функціонування каналів зв'язку;

2) надавати КЛІЄНТУ консультації щодо підготовки до роботи в системі ЕП та консультувати надалі з питань усунення непередбачених та екстремальних ситуацій протягом дії Договору;

3) передавати КЛІЄНТУ нові версії програмно-технічних та технологічних засобів, розроблених для вдосконалення послуг, що надаються КЛІЄНТУ;

4) забезпечувати виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують порядок резервування та відновлення функціонування телекомунікаційного зв'язку в разі порушення його роботи або виникнення надзвичайних ситуацій;

5) своєчасно повідомляти КЛІЄНТА про тимчасове зупинення надання послуг.

5. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) діяти згідно із законодавством України;

2) дотримуватися технологічної дисципліни в системі ЕП;

3) забезпечувати наявність потрібних технічних та програмних засобів системи ЕП згідно з вимогами Національного банку;

4) забезпечувати належне збереження наданих Національним банком програмних засобів і не передавати їх третім особам;

5) використовувати під час роботи в системі ЕП лише офіційно придбані та зареєстровані в розробників або в уповноважених ними установах та погоджені з Національним банком програмні засоби;

6) своєчасно здійснювати оплату Національному банку за надані послуги;

7) сплачувати Національному банку встановлену нормативно-правовими актами Національного банку суму за проведення фахівцями Національного банку аналізу нестандартних ситуацій у системі ЕП, які виникли внаслідок помилок (у тому числі за розповсюдження комп'ютерних вірусів), які допустив персонал КЛІЄНТА;

8) у разі виникнення екстремальних та непередбачених ситуацій узгоджувати з Національним банком план дій щодо їх усунення;

9) узгоджувати з Національним банком унесення змін до офіційно наданого і супроводжуваного Національним банком програмно-інформаційного забезпечення системи ЕП (крім змін, передбачених параметрами настройки вузла КЛІЄНТА);

10) забезпечувати виконання внутрішнього нормативного документа, що регламентує порядок резервування та відновлення роботи в системі ЕП у разі порушення функціонування телекомунікаційного зв'язку або виникнення надзвичайних ситуацій;

11) своєчасно інформувати Національний банк про зміни місцезнаходження, телефонів, прізвищ відповідальних осіб тощо. Обов'язково відповідати на запити Національного банку щодо надання інформації, яка використовується для оперативної взаємодії з КЛІЄНТОМ;

12) не передавати отриману системою ЕП інформацію третім особам, якщо це суперечить законодавству України;

13) у місячний строк:

після підписання Договору укласти додатковий договір до договору банківського рахунку, в якому доручити банку, що обслуговує рахунок КЛІЄНТА (небанківська установа), виконувати платіжні вимоги Національного банку на договірне списання коштів і надати копію цього додаткового договору Національному банку;

після переходу на обслуговування до іншого банку надати копію договору банківського рахунку, в якому передбачено право банку, виконувати платіжні вимоги Національного банку на договірне списання коштів.

6. Національний банк щомісяця до 26 числа надсилає КЛІЄНТУ засобами системи ЕП акт наданих послуг за надані послуги згідно з тарифами, установленими нормативно-правовими актами Національного банку. У разі внесення Національним банком змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору). КЛІЄНТ має здійснити оплату за актом наданих послуг (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Акт наданих послуг з підписами та відбитком печатки Національний банк надсилає іногородньому КЛІЄНТУ засобами поштового зв'язку.

Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично наданий обсяг послуг.

У разі ненадходження оплати від КЛІЄНТА протягом місяця Національний банк без додаткового погодження надсилає платіжну вимогу до банку, в якому відкрито рахунок КЛІЄНТА, для списання суми згідно з розрахунком або здійснює договірне списання з рахунку КЛІЄНТА, відкритого в Національному банку.

7. У разі заподіяння шкоди функціонуванню системи ЕП КЛІЄНТ відшкодовує Національному банку завдані збитки.

Національний банк не несе відповідальності за зміст інформації, яка надсилається абонентами системи ЕП.

IV. Умови надання інформаційних послуг Національної платіжної системи "Український платіжний простір"

1. Національний банк надає інформаційні послуги Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "Простір"), а КЛІЄНТ, який є учасником НПС "Простір" згідно з договором між Національним банком та КЛІЄНТОМ про вступ до НПС "Простір" і який відповідно до рішення Ради Платіжної організації НПС "Простір" виконує функції інформаційного еквайра та отримує інформаційні послуги НПС "Простір" з приймання, оброблення (перевірки цілісності, сортування, накопичення) і передавання Державній фіскальній службі України (далі - Отримувач) контрольно-звітної інформації, що була зібрана і накопичена апаратно-програмним комплексом (далі - АПК) КЛІЄНТА.

2. Національний банк має право:

1) запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для вдосконалення послуг, що надаються КЛІЄНТУ;

2) тимчасово зупиняти роботу КЛІЄНТА в НПС "Простір" за рішенням Платіжної організації НПС "Простір" у разі порушення ним технології або регламенту роботи НПС "Простір";

3) вимагати виконання КЛІЄНТОМ рекомендацій, наданих для попередження ситуацій, що можуть призвести до порушень технології роботи НПС "Простір";

4) установлювати тарифи на послуги, що надаються Національним банком, і змінювати їх розмір із дня набрання чинності змінами до відповідного нормативно-правового акта Національного банку.

3. КЛІЄНТ має право:

1) запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, потрібні для забезпечення виконання його функцій у НПС "Простір";

2) отримувати інформацію щодо обсягу даних, які були отримані Національним банком від АПК КЛІЄНТА, оброблені та передані Отримувачу.

4. Національний банк зобов'язується:

1) діяти відповідно до умов Договору та вимог нормативних документів НПС "Простір";

2) своєчасно надавати інформаційні послуги з приймання, оброблення (перевірка цілісності, сортування, накопичення) і передавання Отримувачу контрольно-звітної інформації, що була зібрана і накопичена АПК КЛІЄНТА (за умови його цілодобової роботи та наявності зв'язку між ним та Національним банком);

3) за заявкою КЛІЄНТА щомісяця надсилати засобами ЕП інформаційну виписку щодо обсягів даних, які були отримані Національним банком від АПК КЛІЄНТА, оброблені та передані Отримувачу протягом поточного розрахункового періоду (у розрізі фіскальних пристроїв, підключених до АПК КЛІЄНТА);

4) у разі потреби надавати КЛІЄНТУ консультації щодо роботи в НПС "Простір" і консультувати з питань усунення нештатних ситуацій;

5) у разі запланованої перерви надання послуг повідомляти КЛІЄНТА засобами ЕП не пізніше ніж за два робочих дні до її початку.

5. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) діяти відповідно до умов Договору та вимог нормативних документів НПС "Простір";

2) виконувати всі вимоги Національного банку щодо дотримання технології роботи в НПС "Простір", а в разі виникнення нештатних ситуацій - інформувати Національний банк та узгоджувати свої дії з їх усунення;

3) не пізніше, ніж за тиждень до завершення розрахункового періоду письмово (листом) повідомити Національний банк про те є/немає потреби в отриманні щомісячних інформаційних виписок щодо обсягів даних, які отримувалися Національним банком від АПК КЛІЄНТА, оброблялися та передавалися Отримувачу;

4) інформувати Національний банк про зміни в схемах підключення до телекомунікаційної мережі Національного банку, у переліку осіб КЛІЄНТА, відповідальних за взаємодію з Національним банком, та номерів їх контактних телефонів. Обов'язково відповідати на запити Національного банку щодо надання інформації, яка потрібна для оперативної взаємодії з КЛІЄНТОМ;

5) оплачувати послуги Національного банку відповідно до умов Договору;

6) не передавати інформацію, отриману КЛІЄНТОМ під час виконання Договору, третім особам, якщо це суперечить законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку та умовам цього Договору.

6. Оплата послуг здійснюється на підставі акта наданих послуг, в якому зазначається вартість наданих послуг за поточний розрахунковий період та, в разі їх застосування, сума штрафних санкцій за несвоєчасність оплати послуг, наданих у попередні періоди:

1) акт наданих послуг надсилається КЛІЄНТУ засобами ЕП щомісяця до 26 числа поточного місяця. КЛІЄНТ протягом п'яти робочих днів із дня його одержання має перерахувати зазначені в акті суми коштів на поточний рахунок Національного банку;

2) оригінал акта наданих послуг з підписом та відбитком печатки Національний банк надсилає КЛІЄНТУ засобами поштового зв'язку.

7. У разі виникнення нештатних ситуацій у роботі АПК Національного банку він має право не надавати послуги КЛІЄНТУ протягом термінів та за умов, установлених нормативними документами НПС "Простір".

8. Договір у частині надання інформаційних послуг НПС "Простір" може бути достроково розірваний на підставі рішення Платіжної організації про припинення участі КЛІЄНТА в НПС "Простір" у разі:

1) надходження до Платіжної організації письмової заяви КЛІЄНТА про вихід із НПС "Простір";

2) невиконання КЛІЄНТОМ своїх функцій протягом терміну, визначеного нормативними документами НПС "Простір";

3) наявності відповідного рішення суду.

9. Дата прийняття рішення Платіжної організації НПС "Простір" про припинення участі КЛІЄНТА в НПС "Простір" є датою розірвання Договору в частині надання інформаційних послуг НПС "Простір".

V. Умови надання послуг розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку

1. Національний банк забезпечує роботу КЛІЄНТА в системі електронних платежів Національного банку (далі - СЕП) для здійснення ним міжбанківського переказу коштів і надає йому інформаційні та консультаційні послуги щодо роботи в СЕП.

2. Національний банк має право:

1) запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для вдосконалення послуг, що надаються КЛІЄНТУ;

2) зупиняти роботу КЛІЄНТА в СЕП у разі порушення ним технології роботи та невиконання вимог захисту банківської інформації в СЕП;

3) вимагати відповідності технології оброблення платежів, програмних, технічних та організаційних засобів захисту в системі автоматизації банку (далі - САБ) і внутрішньобанківській міжфілійній платіжній системі (далі - ВМПС)1 КЛІЄНТА вимогам Національного банку;


1 У разі роботи КЛІЄНТА в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку.

4) виконувати квитування файла В у разі ненадходження протягом дня від КЛІЄНТА квитанції про результати приймання файла В;

5) здійснювати договірне списання коштів з кореспондентського рахунку банку в разі ненадходження від КЛІЄНТА оплати за надані Національним банком послуги в сумі та строк, обумовлені цим розділом.

3. КЛІЄНТ має право:

1) виконувати міжбанківський переказ згідно з технологічним регламентом роботи СЕП;

2) отримувати посеансно інформацію від СЕП про поточний стан технічного рахунку та здійснені операції за ним;

3) отримувати від інформаційно-пошукової системи СЕП (далі - ІПС) інформацію про проходження через СЕП власних початкових платежів;

4) користуватися засобами системи ЕП для передавання міжбанківських електронних розрахункових документів та іншої інформації.

4. Національний банк зобов'язується:

1) забезпечувати роботу КЛІЄНТА відповідно до обраного ним способу обслуговування кореспондентського рахунку щодо проведення міжбанківського переказу через СЕП з використанням програмно-технічного комплексу АРМ-СЕП;

2) підключити КЛІЄНТА до інформаційної мережі Національного банку відповідно до вимог Національного банку і забезпечувати його доступ до СЕП у режимі реального часу (за умови функціонування каналів зв'язку);

3) надавати КЛІЄНТУ консультації щодо підготовки до роботи в СЕП і консультувати надалі з питань усунення непередбачених і надзвичайних ситуацій протягом дії Договору;

4) передавати КЛІЄНТУ нові версії програмно-технічних і технологічних засобів, розроблених для вдосконалення послуг, що надаються КЛІЄНТУ;

5) забезпечувати виконання міжбанківського переказу в строк, визначений законодавством України, за умови виконання КЛІЄНТОМ технологічного регламенту роботи СЕП;

6) надавати КЛІЄНТУ посеансно інформацію щодо поточного стану його технічного рахунку та здійснених операцій за ним;

7) кожного банківського дня підбивати підсумки розрахунків КЛІЄНТА через СЕП для відображення їх за кореспондентським рахунком;

8) кожного банківського дня надавати КЛІЄНТУ виписку з його технічного рахунку за цей день;

9) надавати КЛІЄНТУ інформаційні послуги від ІПС щодо проходження через СЕП його початкових платежів;

10) своєчасно передавати КЛІЄНТУ інформацію про внесені зміни до нормативно-довідкової бази СЕП;

11) забезпечувати збереження банківської таємниці щодо стану технічного рахунку КЛІЄНТА, а також іншої інформації про його діяльність відповідно до законодавства України;

12) забезпечувати захист інформації КЛІЄНТА щодо переказу коштів на всіх етапах її оброблення, передавання та зберігання відповідно до законодавства України;

13) забезпечувати виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують порядок резервування та відновлення функціонування СЕП у разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій;

14) надавати КЛІЄНТУ інформаційні послуги щодо арбітражної інформації за архівами електронних банківських документів.

5. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) відповідати перед Національним банком за зобов'язаннями своїх філій, що працюють за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку КЛІЄНТА;

2) виконувати всі вимоги Національного банку про відповідність технології оброблення платежів у САБ та ВМПС КЛІЄНТА вимогам Національного банку щодо інтерфейсу з СЕП;

3) виконувати всі вимоги щодо захисту електронних банківських документів у СЕП щодо технічних, програмних засобів та організаційних заходів захисту відповідно до нормативно-правових актів Національного банку;

4) дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційній мережі Національного банку;

5) здійснювати оброблення всіх міжбанківських електронних розрахункових документів у день їх одержання від СЕП у порядку черговості їх надходження;

6) кожного робочого дня формувати та надійно зберігати архіви електронних банківських документів. Окремо зберігати архіви програмно-технічного комплексу АРМ-СЕП, які містять шифровані арбітражні журнали апаратного і програмного шифрування та захищений від модифікації протокол роботи;

7) забезпечувати надання інформації для ІПС щодо проходження міжбанківських електронних розрахункових документів від СЕП через ВМПС до філій - отримувачів платежів протягом одного робочого дня, не враховуючи дня отримання запиту. Забезпечувати щоденне надання агрегованої інформації від ВМПС про внутрішньобанківські платежі;

8) використовувати під час роботи в СЕП офіційно придбані та зареєстровані за цим користувачем у розробників або в уповноважених ними організаціях та погоджені з Національним банком програмні засоби;

9) підтримувати в належному стані програмно-технічні засоби, що використовуються для міжбанківського переказу;

10) своєчасно інформувати Національний банк про зміну програмного забезпечення, яке використовується під час роботи в СЕП, місцезнаходження, контактних телефонів, прізвищ відповідальних осіб тощо. Обов'язково відповідати на запити Національного банку щодо надання інформації, яка використовується для оперативної взаємодії із КЛІЄНТОМ;

11) забезпечувати належне збереження наданих Національним банком програмних та апаратних засобів і не передавати їх третім особам;

12) забезпечувати виконання розпорядчого акта, що регламентує порядок відновлення роботи банку (філії) у СЕП у разі порушення функціонування його автоматизованих систем або СЕП чи за виникнення надзвичайних ситуацій;

13) інформувати Національний банк про спроби несанкціонованого доступу до САБ, ВМПС та інших програмно-технічних комплексів, які використовуються під час здійснення міжбанківського переказу;

14) у разі виникнення надзвичайних та непередбачених ситуацій узгоджувати з Національним банком план дій щодо їх усунення;

15) у разі ліквідації банку забезпечувати його повноцінну роботу згідно з діючою технологією до часу закриття кореспондентського рахунку;

16) своєчасно здійснювати оплату Національному банку за надані послуги;

17) сплачувати Національному банку встановлену нормативно-правовими актами Національного банку суму за проведення його фахівцями аналізу нестандартних ситуацій у роботі САБ та ВМПС, які виникли в КЛІЄНТА внаслідок помилок, порушень технології оброблення інформації (у тому числі за розповсюдження комп'ютерних вірусів) і порушень щодо формування, порядку зберігання, знищення архівів електронних банківських документів, уключаючи архіви АРМ-СЕП, які допустив персонал КЛІЄНТА;

18) сплачувати Національному банку встановлену нормативно-правовими актами Національного банку суму за проведення його фахівцями аналізу нестандартних ситуацій, які виникли в КЛІЄНТА та призвели до порушень у роботі інформаційної мережі Національного банку.

6. Національний банк щомісяця до 26 числа надсилає КЛІЄНТУ засобами ЕП акт наданих послуг за послуги згідно з тарифами на операції (послуги), установлені нормативно-правовими актами Національного банку. У разі внесення Національним банком змін до тарифів розмір оплати змінюється з часу набрання чинності цими змінами (без укладення додаткового договору). КЛІЄНТ має здійснити оплату згідно з актом наданих послуг (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

7. Акт наданих послуг з підписами та відбитком печатки Національний банк надсилає іногородньому КЛІЄНТУ засобами поштового зв'язку.

8. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично наданий обсяг послуг.

9. У разі ненадходження оплати від КЛІЄНТА протягом місяця Національний банк без додаткового погодження здійснює договірне списання з кореспондентського рахунку КЛІЄНТА суми згідно з розрахунком.

VI. Умови надання послуг з надання у користування засобів захисту інформації Національного банку

1. Національний банк зобов'язується надати КЛІЄНТУ та його установам, визначеним у додатку 1 до Заяви про приєднання, такі послуги:

1) надати у користування засоби захисту інформації Національного банку (далі - засоби захисту інформації) для використання їх в СЕП та в програмно-технічних комплексах автоматизації банківської діяльності, які забезпечують оброблення та передавання інформації, що не належить до платіжної і технологічної інформації СЕП, між банками та іншими установами і Національним банком (далі - інформаційні задачі):

апаратуру криптографічного захисту інформації (далі - АКЗІ) згідно з актом приймання-передавання засобів захисту інформації;

програмне забезпечення "Автоматизоване робоче місце обміну неплатіжною інформацією (далі - АРМ-НБУ-інф.) із вбудованою системою захисту інформації (засобами ЕП), а також послуги з супроводження вбудованої в АРМ-НБУ-інф. системи захисту;

програмні або програмно-апаратні модулі генерації ключів криптографічного захисту інформації (далі - ПМГК) згідно з описом у супровідному листі.

2. Використання, зберігання та приймання-передавання засобів захисту інформації здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань інформаційної безпеки.

3. Національний банк має право:

1) перевіряти КЛІЄНТА та його установи, які отримали засоби захисту інформації згідно з додатком 1 до Заяви про приєднання, щодо дотримання ними вимог захисту інформації та правил організації захисту електронних банківських документів із використанням засобів захисту інформації, установлених Національним банком;

2) зупиняти обслуговування засобів захисту інформації, наданих КЛІЄНТУ та/або його установам у разі порушень ним(и) правил роботи із засобами захисту інформації або передавання (навіть тимчасово) отриманих КЛІЄНТОМ та його установами засобів захисту інформації третім особам, установам чи організаціям, у тому числі іншим установам КЛІЄНТА (установи КЛІЄНТА отримують призначені їм засоби захисту інформації у Національному банку самостійно);

3) запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для поліпшення послуг, що надаються Замовнику;

4) без додаткового погодження здійснювати договірне списання коштів із кореспондентського рахунку КЛІЄНТА, відкритого у Національному банку, у разі ненадходження від КЛІЄНТА оплати за надані Національним банком послуги в сумі та в строк, що обумовлені Умовами, зазначеними в цьому розділі.

4. КЛІЄНТ та його установи, визначені в додатку 1 до Заяви про приєднання, мають право:

1) користуватися наданими засобами захисту інформації в СЕП та інформаційних системах Національного банку;

2) отримувати від Національного банку консультації з питань, пов'язаних з експлуатацією та зберіганням засобів захисту інформації;

3) використовувати надані ПМГК для робочих місць системи автоматизації банку, СЕП та інформаційних систем згідно з діючою технологією.

5. Національний банк бере на себе зобов'язання:

1) належним чином та своєчасно надавати КЛІЄНТУ та його установам, визначеним у додатку 1 до Заяви про приєднання, засоби захисту інформації, у тому числі оновлені, з потрібною документацією до них та консультації з питань захисту інформації і правил користування засобами захисту інформації;

2) своєчасно інформувати КЛІЄНТА про зміни, які планується вносити до системи захисту інформації Національного банку;

3) здійснювати заміну АКЗІ в разі виходу її з ладу та безкоштовний ремонт, крім випадків, коли КЛІЄНТ відшкодовує Виконавцю збитки, завдані ним у зв'язку з порушенням умов зберігання і використання засобів захисту інформації;

4) забезпечувати своєчасну заміну ПМГК в разі його пошкодження або виходу з ладу, крім випадків, коли КЛІЄНТ відшкодовує Виконавцю збитки, завдані ним у зв'язку з порушенням умов зберігання і використання засобів захисту інформації.

6. КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

1) не передавати (навіть тимчасово) отримані ним засоби захисту інформації, які використовуються в СЕП та інформаційних системах Національного банку, третім особам, установам чи організаціям, не допускати обміну наданих засобів захисту інформації між установами КЛІЄНТА;

2) дотримуватися технологічної дисципліни в роботі із засобами захисту інформації, забезпечувати їх використання і зберігання згідно з вимогами Національного банку. Негайно інформувати Національний банк про виникнення порушень умов зберігання та використання засобів захисту інформації і вживати заходів для їх усунення;

3) утримувати засоби захисту інформації в належному стані;

4) забезпечувати цілісність голографічної наклейки на АКЗІ;

5) не використовувати надані засоби захисту інформації для завдань, які не обумовлені наявними інструкціями;

6) забезпечувати наявність потрібних технічних засобів для підключення АКЗІ згідно з вимогами Національного банку;

7) забезпечувати транспортування засобів захисту інформації до місця їх установлення в КЛІЄНТА та до місця їх заміни в Національному банку;

8) своєчасно здійснювати оплату Національному банку за надані послуги;

9) передати (повернути) Національному банку АКЗІ протягом п'яти робочих днів після припинення дії Договору в частині надання послуг з надання у користування засобів захисту інформації Національного банку;

10) оплачувати Національному банку послуги з проведення фахівцями Національного банку аналізу в разі:

повторно виявлених у КЛІЄНТА порушень вимог захисту інформації та правил організації захисту електронних банківських документів із використанням та зберіганням засобів захисту інформації, установлених Національним банком;

втрати або пошкодження АКЗІ;

пошкодження голографічної наклейки на АКЗІ;

втрати або пошкодження смарт-картки для АКЗІ;

втрати або пошкодження ПМГК та його повторного надання на заміну втраченого або пошкодженого ПМГК.

7. Національний банк щомісяця до 26 числа надсилає КЛІЄНТУ засобами ЕП акт наданих послуг за надані послуги згідно з тарифами на операції (послуги), установленими нормативно-правовими актами Національного банку. КЛІЄНТ має здійснити оплату за актом наданих послуг (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Здійснення оплати послуг КЛІЄНТОМ підтверджує, що такі послуги надані Національним банком у повному обсязі без будь-яких зауважень.

У разі несвоєчасної оплати послуг нараховується пеня і її розмір включається до акта наданих послуг за наступний розрахунковий місяць.

Акт наданих послуг з підписами та відбитком печатки Національний банк надсилає іногородньому КЛІЄНТУ засобами поштового зв'язку.

8. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (у разі укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично наданий обсяг послуг.

9. У разі ненадходження оплати від КЛІЄНТА протягом місяця Національний банк без додаткового погодження здійснює договірне списання з кореспондентського рахунку КЛІЄНТА суми згідно з розрахунком.

10. Своєчасно надавати Національному банку засвідчені копії наказів про призначення відповідальних осіб КЛІЄНТА за роботу із засобами захисту інформації Національного банку із зазначенням ідентифікаторів ключів, та відповідними Зобов'язаннями відповідальних осіб КЛІЄНТА (у т. ч. щодо використання електронного цифрового підпису).

11. Забезпечувати виконання нормативно-правових актів Національного банку з питань інформаційної безпеки.

VII. Умови надання послуг Засвідчувальним центром центру сертифікації ключів КЛІЄНТА

1. Національний банк надає КЛІЄНТУ такі послуги:

1) реєстрація центру сертифікації ключів КЛІЄНТА (далі - центр КЛІЄНТА) у Засвідчувальному центрі Національного банку та формування посилених сертифікатів відкритих ключів (далі - сертифікат ключа) центру КЛІЄНТА;

2) акредитація центру КЛІЄНТА в Засвідчувальному центрі та формування сертифікатів ключів центру КЛІЄНТА;

3) обслуговування сертифікатів ключів центру КЛІЄНТА, надання інформації щодо статусу сертифікатів ключів, консультації з питань, пов'язаних із використанням електронного цифрового підпису, унесення змін до реєстраційних даних центру КЛІЄНТА.

2. Вартість послуг, порядок проведення розрахунків:

1) КЛІЄНТ здійснює оплату послуг, передбачених підпунктами 1, 2 пункту 1 розділу VII Умов надання послуг, протягом 10 робочих днів з дати отримання акта наданих послуг.

Засвідчувальний центр надає КЛІЄНТУ акт наданих послуг з підписами уповноважених осіб та відбитком печатки Виконавця протягом трьох робочих днів після реєстрації/акредитації Центру КЛІЄНТА в Засвідчувальному центрі. КЛІЄНТ не пізніше трьох робочих днів після отримання від Засвідчувального центру акта надання послуг зобов'язаний оформити його і надіслати один примірник акта на адресу Засвідчувального центру;

2) КЛІЄНТ здійснює оплату послуг, передбачених підпунктом 3 пункту 1 розділу VII Умов надання послуг, щомісяця починаючи з дати формування сертифікатів ключів Центру КЛІЄНТА.

Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладання, розірвання договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

Засвідчувальний центр щомісяця до 26 числа надсилає КЛІЄНТУ засобами ЕП акт наданих послуг.

КЛІЄНТ зобов'язаний здійснити оплату за розрахунком, зазначеним в акті наданих послуг (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця.

Акт наданих послуг з підписами та відбитком печатки Національний банк надсилає іногородньому КЛІЄНТУ засобами поштового зв'язку.

Якщо КЛІЄНТ не є абонентом системи ЕП, то акт наданих послуг надсилається на його адресу засобами поштового зв'язку протягом 5 робочих днів з дати формування актів наданих послуг. КЛІЄНТ має здійснити оплату акта за надані послуги до 10 числа наступного місяця;

3) здійснена КЛІЄНТОМ оплата послуг підтверджує, що послуги надані Виконавцем в повному обсязі без будь-яких зауважень;

4) у разі порушення строку виконання зобов'язання і нарахування пені її розмір включається до щомісячного акта наданих послуг.

3. Національний банк зобов'язується:

1) надавати центру КЛІЄНТА послуги, визначені пунктом 1 розділу VII Договору, якісно та своєчасно;

2) використовувати надійні засоби електронного цифрового підпису;

3) установлювати під час формування сертифікатів ключа центру КЛІЄНТА належність відкритого ключа та відповідного особистого ключа центру КЛІЄНТА;

4) приймати заяви про скасування, блокування та поновлення сертифіката ключа центру КЛІЄНТА;

5) перевіряти законність звернень про скасування, блокування та поновлення сертифіката ключа центру КЛІЄНТА та зберігати документи, на підставі яких було скасовано, блоковано та поновлено сертифікат ключа центру КЛІЄНТА;

6) своєчасно скасовувати, блокувати та поновлювати сертифікат ключа центру КЛІЄНТА у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису;

7) здійснювати заміну фрази-пароля для блокування сертифіката ключа центру КЛІЄНТА за письмовим зверненням центру КЛІЄНТА;

8) оприлюднювати на інформаційному ресурсі Засвідчувального центру відкриту інформацію, перелік якої наведено в регламенті роботи Засвідчувального центру;

9) цілодобово забезпечувати можливість вільного доступу центру КЛІЄНТА, клієнтів центру КЛІЄНТА з використанням телекомунікаційних мереж загального користування до інформаційного ресурсу Засвідчувального центру;

10) надавати центру КЛІЄНТА консультації з питань, пов'язаних із використанням електронного цифрового підпису;

11) забезпечувати відповідно до законодавства захист даних, отриманих від КЛІЄНТА, а також відомостей щодо предмета Договору, його виконання тощо;

12) приймати оплату послуг на умовах, установлених Договором.

4. Національний банк має право:

1) вимагати від КЛІЄНТА дотримуватися вимог, установлених для центру КЛІЄНТА Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису, а також усунення виявлених порушень;

2) не приймати запит на формування сертифікатів ключа Центру КЛІЄНТА, якщо формат запиту не відповідає вимогам, визначеним законодавством України, з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку;

3) отримувати та перевіряти інформацію, необхідну для проведення регламентних процедур, безпосередньо у заявника центру КЛІЄНТА;

4) надавати за згодою центру КЛІЄНТА вільний доступ до сертифікатів ключа центру КЛІЄНТА користувачам послуг електронного цифрового підпису;

5) вести аудіозапис розмов відповідальних осіб Національного банку з відповідальними особами КЛІЄНТА, центру КЛІЄНТА (зокрема для підтвердження факту використання ними голосової автентифікації);

6) вимагати від КЛІЄНТА відшкодування в повному обсязі майнової та моральної шкоди, якщо така шкода була завдана Національному банку з вини центру КЛІЄНТА;

7) скасувати сертифікат ключа центру КЛІЄНТА в разі виникнення обставин, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису;

8) надсилати платіжну вимогу до банку, що обслуговує банківський рахунок центру КЛІЄНТА, про списання коштів у сумі, передбаченій Договором, у разі ненадходження від КЛІЄНТА (що не є банком) оплати за надані Національним банком послуги в строки, передбачені Договором, або здійснює договірне списання з кореспондентського рахунку КЛІЄНТА суми згідно з розрахунком;

9) розірвати в односторонньому порядку Договір у разі неукладення між КЛІЄНТОМ (що не є банком) та банком, який обслуговує банківський рахунок центру КЛІЄНТА, додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку центру КЛІЄНТА, яким передбачено право Національного банку здійснювати за платіжною вимогою договірне списання коштів з рахунку центру КЛІЄНТА.

5. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) своєчасно надавати Засвідчувальному центру всі необхідні дані для проведення регламентних процедур;

2) використовувати надійні засоби електронного цифрового підпису;

3) генерувати запит на формування сертифікатів ключа центру КЛІЄНТА та використовувати формати даних, структури, протоколи, об'єктні ідентифікатори криптографічних алгоритмів відповідно до вимог законодавства України, з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку;

4) використовувати сертифікат ключа центру КЛІЄНТА виключно за призначенням, визначеним у сертифікаті ключа, та дотримуватися інших обмежень щодо використання цього сертифіката ключа;

5) використовувати та зберігати особистий ключ та фразу-пароль для голосової автентифікації у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з ними сторонніх осіб;

6) використовувати особистий ключ центру КЛІЄНТА для формування списку відкликаних сертифікатів ключів центру КЛІЄНТА та сертифікатів ключів підписувачів, які є клієнтами цього центру КЛІЄНТА;

7) негайно інформувати Засвідчувальний центр про факти компрометації особистого ключа центру КЛІЄНТА, втрати особистого ключа центру КЛІЄНТА чи контролю за особистим ключем центру КЛІЄНТА;

8) негайно інформувати Засвідчувальний центр про виявлену неточність чи зміну відомостей, зазначених у сертифікаті ключа центру КЛІЄНТА;

9) негайно припинити використання особистого ключа центру КЛІЄНТА після подання заяви про блокування/скасування відповідного йому сертифіката ключа центру КЛІЄНТА;

10) не використовувати особистий ключ центру КЛІЄНТА в разі його втрати чи втрати контролю за ним чи його компрометації чи втрати чинності відповідним йому сертифікатом ключа центру КЛІЄНТА;

11) своєчасно здійснювати оплату за надані послуги на умовах Договору;

12) протягом місяця після підписання цього Договору забезпечити укладення з обслуговуючим банком додаткового договору до договору про обслуговування поточного рахунку центру КЛІЄНТА (що не є банком), яким передбачити право Національного банку ініціювати за платіжною вимогою договірне списання коштів з рахунку центру КЛІЄНТА та надати засвідчену в установленому порядку копію нього додаткового договору Національному банку;

13) протягом місяця після переходу центру КЛІЄНТА (що не є банком) на обслуговування до іншого банку подати Національному банку засвідчену в установленому порядку копію додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку центру КЛІЄНТА, яким передбачено право Національного банку здійснювати за платіжною вимогою договірне списання коштів з рахунку центру КЛІЄНТА.

6. КЛІЄНТ має право:

1) своєчасно отримувати якісні послуги, визначені в Договорі;

2) ознайомлюватися з відкритою інформацією про діяльність Засвідчувального центру та надання Національним банком послуг;

3) використовувати особистий ключ центру КЛІЄНТА для формування сертифікатів ключів відповідальних осіб центру КЛІЄНТА та послуги інтерактивного визначення статусу сертифіката ключа;

4) вимагати скасування, блокування або поновлення своїх сертифікатів ключів;

5) отримувати від Засвідчувального центру консультації з питань, пов'язаних із використанням електронного цифрового підпису;

6) подавати заяви, скарги, претензії;

7) оскаржувати дії чи бездіяльність Національного банку в судовому порядку;

8) вимагати від Національного банку відшкодування в повному обсязі майнової та моральної шкоди, якщо така шкода була заподіяна центру КЛІЄНТА з вини Національного банку.

7. Інші права та обов'язки Сторін визначаються нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України у сфері використання електронного цифрового підпису.

8. Національний банк розриває Договір в односторонньому порядку в частині надання послуг Засвідчувального центру, якщо протягом місяця після підписання Договору чи після переходу центру КЛІЄНТА (що не є банком) на обслуговування до іншого банку КЛІЄНТ не надав Національному банку засвідчену в установленому порядку копію додаткового договору до договору про обслуговування банківського рахунку центру КЛІЄНТА, у якому передбачено право Національного банку здійснювати за платіжною вимогою договірне списання коштів з рахунку центру КЛІЄНТА.

VIII. Умови надання послуг Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку банкам України

1. Національний банк підключає КЛІЄНТА до Єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку (далі - система BankID) і забезпечує обмін електронними запитами на ідентифікацію та електронними підтвердженнями ідентифікації користувачів системи BankID між КЛІЄНТОМ та Єдиним державним порталом адміністративних послуг, суб'єктами надання адміністративних послуг та інформаційно-телекомунікаційними системами державних органів (далі - портал).

2. Національний банк підключає автоматизовану систему КЛІЄНТА до системи BankID після отримання від КЛІЄНТА повідомлення про готовність до підключення до системи BankID (далі - повідомлення) за формою, наведеною в додатку до Заяви про приєднання.

3. Національний банк має право:

1) запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для вдосконалення послуг, що надаються КЛІЄНТУ;

2) зупиняти надання послуг КЛІЄНТА в разі порушення ним технології роботи в системі BankID.

4. КЛІЄНТ має право вдосконалювати власну автоматизовану систему банку для проведення дистанційної автентифікації користувачів системи BankID згідно з вимогами законодавства України.

5. Національний банк зобов'язується:

1) підключити КЛІЄНТА до системи BankID і забезпечувати обмін електронними запитами на ідентифікацію та електронними підтвердженнями ідентифікації користувачів системи BankID між КЛІЄНТОМ та порталами згідно з регламентом роботи вузла системи BankID Національного банку та за умови функціонування каналів зв'язку;

2) надавати КЛІЄНТУ консультації щодо підготовки до роботи в системі BankID та консультувати надалі з питань усунення непередбачених та надзвичайних ситуацій протягом дії Договору;

3) передавати КЛІЄНТУ нові версії програмно-технічних та технологічних засобів, розроблених для вдосконалення послуг, що надаються КЛІЄНТУ;

4) повідомляти КЛІЄНТА шляхом надсилання відповідної інформації на зазначену в повідомленні електронну адресу адміністратора вузла системи BankID КЛІЄНТА в разі затвердження Національним банком нової редакції специфікації взаємодії системи BankID з банками України;

5) забезпечувати виконання вимог Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 серпня 2016 року N 378 (Положення N 378) (далі - Положення), нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують порядок резервування та відновлення функціонування телекомунікаційного зв'язку в разі порушення його роботи або виникнення надзвичайних ситуацій;

6) своєчасно повідомляти КЛІЄНТА про тимчасове зупинення надання послуг.

6. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) діяти згідно із законодавством України та вимогами Положення (Положення N 378);

2) дотримуватися технологічної дисципліни в системі BankID;

3) провести перевірку готовності своєї автоматизованої системи до підключення до системи BankID та надати Національному банку відповідне повідомлення;

4) забезпечувати наявність відповідних технічних та програмних засобів системи BankID згідно з вимогами Національного банку, викладеними в специфікації взаємодії системи BankID з банками України, що є невід'ємною частиною Договору. У разі затвердження Національним банком нової редакції специфікації взаємодії системи BankID з банками України КЛІЄНТ зобов'язується виконувати її вимоги з моменту її розміщення на веб-порталі системи BankID, якщо інше не зазначено в специфікації взаємодії системи BankID з банками України;

5) забезпечувати повноту, достовірність і своєчасність надання електронних підтверджень ідентифікації користувачів системи BankID до порталів;

6) забезпечувати цілодобову та безперебійну роботу власних автоматизованих систем, за допомогою яких забезпечується дистанційна ідентифікація користувачів системи BankID;

7) забезпечувати захист інформації під час передавання даних у системі BankID відповідно до вимог Положення (Положення N 378) та законодавства України;

8) у разі виникнення надзвичайних та непередбачених ситуацій узгоджувати з Виконавцем план дій щодо їх усунення;

9) своєчасно інформувати Національний банк про зміни місцезнаходження, номерів телефонів, прізвищ відповідальних осіб тощо;

10) у разі виникнення нештатних ситуацій під час оброблення електронних запитів на ідентифікацію та підтверджень ідентифікації користувачів системи BankID надавати Національному банку необхідну інформацію для виявлення помилок та вирішення спорів;

11) не передавати отриману через систему BankID інформацію третім особам, якщо це суперечить законодавству України.

7. Сторони договору домовилися, що послуги системи BankID для ідентифікації користувачів з метою отримання ними адміністративних послуг від держави та доступу до порталів надаються Національним банком КЛІЄНТУ на безоплатній основі.

IX. Умови надання послуг системою BankID суб'єктам надання адміністративних послуг

1. Національний банк підключає КЛІЄНТА до системи BankID та забезпечує обмін електронними запитами на ідентифікацію та електронними підтвердженнями ідентифікації користувачів системи BankID між КЛІЄНТОМ та банками України, які підключилися до системи BankID.

2. Національний банк підключає автоматизовану систему КЛІЄНТА до системи BankID після отримання від КЛІЄНТА повідомлення за формою, наведеною в додатку до Заяви про приєднання.

3. Національний банк має право:

1) запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для вдосконалення послуг, що надаються КЛІЄНТУ;

2) зупиняти надання послуг КЛІЄНТУ в разі порушення ним технології роботи в системі BankID.

4. КЛІЄНТ має право вдосконалювати власний портал адміністративних послуг та інформаційно-телекомунікаційні системи, на яких ініціюється електронний запит на ідентифікацію через систему BankID, згідно з вимогами законодавства України.

5. Національний банк зобов'язується:

1) підключити КЛІЄНТА до системи BankID і забезпечувати обмін електронними запитами на ідентифікацію та електронними підтвердженнями ідентифікації користувачів системи BankID між КЛІЄНТОМ та банками України, підключеними до системи BankID, згідно з розпорядком роботи вузла системи BankID Національного банку та за умови функціонування каналів зв'язку;

2) надавати КЛІЄНТУ консультації щодо підготовки до роботи в системі BankID та консультувати надалі з питань усунення непередбачених та надзвичайних ситуацій протягом дії Договору;

3) передавати КЛІЄНТУ нові версії програмно-технічних та технологічних засобів, розроблених для вдосконалення послуг, що надаються КЛІЄНТУ;

4) забезпечувати виконання вимог Положення (Положення N 378), нормативно-правових актів Національного банку, що регламентують порядок резервування та відновлення функціонування телекомунікаційного зв'язку в разі порушення його роботи або виникнення надзвичайних ситуацій;

5) своєчасно повідомляти КЛІЄНТА про тимчасове зупинення надання послуг.

6. КЛІЄНТ зобов'язується:

1) діяти згідно із законодавством України та вимогами Положення (Положення N 378);

2) дотримуватися технологічної дисципліни в системі BankID;

3) провести перевірку готовності своєї автоматизованої системи до підключення до системи BankID та надати Національному банку відповідне повідомлення;

4) забезпечувати наявність потрібних технічних та програмних засобів системи BankID згідно з вимогами Національного банку, викладеними в специфікації взаємодії системи BankID із суб'єктами надання адміністративних послуг, що є невід'ємною частиною Договору. У разі внесення змін до специфікації взаємодії системи BankID із суб'єктами надання адміністративних послуг Національний банк інформує про це КЛІЄНТА шляхом надсилання відповідної інформації на електронну адресу адміністратора вузла системи BankID, зазначену в повідомленні;

5) забезпечувати повноту, достовірність і своєчасність розміщення інформації на власному порталі адміністративних послуг або в інформаційно-телекомунікаційних системах;

6) забезпечувати цілодобову та безперебійну роботу власного порталу адміністративних послуг та інформаційно-телекомунікаційних систем, на яких ініціюється електронний запит на ідентифікацію через систему BankID;

7) забезпечувати захист інформації під час передавання даних у системі BankID відповідно до вимог Положення (Положення N 378) та законодавства України;

8) у разі виникнення надзвичайних та непередбачуваних ситуацій узгоджувати з Виконавцем план дій щодо їх усунення;

9) своєчасно інформувати Виконавця про зміни місцезнаходження, номерів телефонів, прізвищ відповідальних осіб тощо;

10) у разі виникнення нештатних ситуацій під час оброблення електронних запитів на ідентифікацію та підтверджень ідентифікації користувачів системи BankID надавати Виконавцю необхідну інформацію для виявлення помилок та вирішення спорів;

11) не передавати отриману через систему BankID інформацію третім особам, якщо це суперечить законодавству України.

7. Сторони договору домовилися, що послуги системи BankID для ідентифікації користувачів з метою отримання ними адміністративних послуг на порталах адміністративних послуг та доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів надаються Національним банком КЛІЄНТУ на безоплатній основі.

X. Умови надання послуг з відкриття і ведення рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому цінних паперів, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку (далі - ЦП), обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП на зазначених нижче умовах відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) з питань депозитарної клірингової діяльності, Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку (Положення N 387)

1. Для цього розділу Договору застосовуються такі терміни:

1) Національний банк - Депозитарій;

2) КЛІЄНТ - Депозитарна установа.

2. Депозитарій відповідно до умов Договору зобов'язується надавати Депозитарній установі, яка є абонентом системи електронної пошти або телекомунікаційної мережі Національного банку та отримала в установленому порядку засоби захисту інформації Національного банку в інформаційних системах, послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в ЦП, зберігання та обліку ЦП, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку, права на які та права за якими належать депонентам такої Депозитарної установи, та самій Депозитарній установі, обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, виплату доходів по ЦП та обслуговування інших операцій емітента щодо випущених ним ЦП, надання інформації щодо рахунку в ЦП на зазначених нижче умовах відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань депозитарної та клірингової діяльності та законодавства України.

3. Депозитарна установа - це юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому порядку отримала ліцензію на проведення депозитарної діяльності депозитарної установи, або інша юридична особа, якій законом надано право на здійснення депозитарної діяльності.

4. З метою надання послуг за Договором Депозитарій протягом трьох робочих днів із дня укладення Договору відкриває Депозитарній установі рахунок у ЦП з обмеженою функціональністю та надає пакет програмних засобів для налаштування доступу до програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, якщо це не було здійснено раніше. У цьому разі Депозитарна установа зобов'язана протягом 30 календарних днів із дня укладення Договору здійснити налаштування програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, пройти стендові випробування взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію з Депозитарною установою та системою автоматизації її обслуговуючого банку зі складенням відповідного акта.

5. Надання Депозитарній установі послуг за Договором у повному обсязі (крім послуг щодо відкриття рахунку в ЦП, унесення змін до анкети рахунку в ЦП) розпочинається тільки після підписання сторонами акта проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, Депозитарної установи та системи автоматизації її обслуговуючого банку (за потреби).

6. Депозитарій зобов'язаний:

1) відкрити Депозитарній установі рахунок у ЦП протягом трьох робочих днів із дня подання Депозитарною установою до Депозитарію документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України в режимі обмеженої функціональності та зняти обмеження щодо функціональності рахунку протягом трьох робочих днів із дня підписання сторонами акта проведення стендових випробувань взаємодії програмно-технологічного забезпечення Депозитарію;

2) ознайомлювати Депозитарну установу з нормативно-правовими актами, витягами з внутрішніх документів, зі змінами щодо депозитарного обслуговування та взаємодії Депозитарію та Депозитарної установи, тарифами на депозитарні послуги Депозитарію, затвердженими нормативно-правовими актами Національного банку (далі - тарифи Депозитарію) шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Депозитарію;

3) під час надання послуг за Договором здійснювати ведення та обслуговування рахунку в ЦП шляхом виконання операцій згідно з порядком та у строки, визначені Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України;

4) здійснювати зберігання та облік ЦП, права на які та права за якими належать депонентам Депозитарної установи та самій Депозитарній установі, які перебувають на зберіганні в Депозитарії;

5) здійснювати обслуговування операцій на рахунку в ЦП Депозитарної установи, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП;

6) здійснювати обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП на рахунку в ЦП Депозитарної установи;

7) здійснювати операції з державними цінними паперами та/або державними деривативами (далі - ДЦП), випущеними та/або розміщеними в іноземній країні, у межах компетенції Депозитарію відповідно до законодавства України за умови, якщо виконання цих операцій не суперечить нормам та вимогам, установленим депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою (далі - глобальний депозитарій), у якому/якій на рахунку в ЦП Депозитарію обліковуються ЦП, законодавству країни, у якій розташована та здійснює свою діяльність глобальний депозитарій, та/або країн, у яких були випущені відповідні ЦП, та проспектам емісій відповідних випусків ЦП;

8) здійснювати обслуговування розрахунків щодо ДЦП / облігацій внутрішніх місцевих позик (далі - ОМП) між Депозитарною установою та Державною казначейською службою України / територіальними органами Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - казначейство України) / глобальними депозитаріями за результатами розміщення ДЦП/ОМП та виплатами доходу та/або погашення ДЦП/ОМП, у тому числі шляхом проведення грошового клірингу;

9) здійснювати контроль за відповідністю кількості ЦП, що належать Депозитарній установі та/або її депонентам, кількості, що визначається Депозитарною установою в розпорядженнях про переказ ЦП, у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку;

10) здійснювати обслуговування операцій з ЦП на рахунку в ЦП Депозитарної установи відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію від Депозитарної установи розпоряджень, запитів тощо;

11) використовувати спеціальні засоби системи електронних платежів Національного банку для обслуговування розрахунків Депозитарної установи за договорами щодо ЦП, що виконуються за принципом "поставка проти оплати";

12) здійснювати облік ЦП, що належать Депозитарній установі на її рахунку в ЦП окремо від ЦП, що належать депонентам Депозитарної установи;

13) на письмовий запит Депозитарної установи протягом трьох робочих днів після його отримання подавати в паперовому вигляді довідку про стан рахунку в ЦП Депозитарної установи, довідку про операції з ЦП Депозитарної установи та депозитарний баланс Депозитарної установи тощо за формами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку, або іншими прийнятними для Депозитарію формами. Ці документи засвідчуються підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Національного банку;

14) на запит Депозитарної установи, наданий засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, надавати в електронному вигляді інформацію щодо ЦП, що обліковуються на її рахунку в ЦП, та щодо ЦП, що обліковуються на рахунках інших Депозитарних установ, заблокованих на користь Депозитарної установи або її депонентів;.

15) не здійснювати операцій з ЦП на рахунку Депозитарної установи, якщо виявлено порушення вимог щодо подання та/або заповнення розпоряджень та/або захисту інформації, які необхідні для здійснення цих операцій Депозитарієм, або, якщо виконання цього розпорядження суперечить вимогам законодавства України;

16) здійснювати ведення рахунку в ЦП Депозитарної установи, що припинила свою депозитарну діяльність або якій анульовано відповідну ліцензію в порядку, визначеному законодавством України;

17) у разі припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарію надавати попередження Депозитарній установі щодо вчинення нею необхідних дій, пов'язаних із таким припиненням, із визначенням дня припинення діяльності Депозитарію, найменування депозитарію-правонаступника, подальшого місцезнаходження депозитарних активів Депозитарної установи в разі нездійснення цією Депозитарною установою дій, пов'язаних із припиненням Депозитарієм своєї діяльності;

18) не виконувати дій та не надавати інформації щодо ЦП, які обліковуються на рахунку Депозитарної установи, або інформації щодо самої Депозитарної установи, що відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом, без відповідних розпоряджень Депозитарної установи, крім випадків, передбачених законодавством України;

19) надавати Депозитарній установі отриману від ПАТ "Розрахунковий центр" чи клірингової установи інформацію про внесення до внутрішньої системи обліку ПАТ "Розрахунковий центр" чи клірингової установи інформації (змін до інформації) щодо депонентів, які були взяті на облік ПАТ "Розрахунковий центр" чи кліринговою установою.

7. Депозитарій має право:

1) обслуговувати операції з ЦП на рахунку в ЦП Депозитарної установи, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, відповідно до отриманих засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію розпоряджень ПАТ "Розрахунковий центр" про поставку ЦП за результатами договорів щодо ЦП, укладених на фондовій біржі, або відомостей сквитованих розпоряджень Національного банку за результатами задоволених заявок на отримання кредитів під заставу ЦП за механізмами рефінансування, що надаються банками засобами програмно-технологічного забезпечення Національного банку;

2) отримувати з реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, та надавати ПАТ "Розрахунковий центр" чи кліринговій установі інформацію, унесену до цього реєстру Депозитарною установою, щодо найменування та коду депонентів (за потреби) і торговців ЦП, яким депонентами Депозитарної установи надані повноваження на вчинення правочинів щодо ЦП в інтересах депонентів, та ЦП, що належать депонентам Депозитарної установи, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП, з метою її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

3) надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ЦП та іншу інформацію, потрібну Депозитарній установі для реалізації своїх прав та обов'язків;

4) удосконалювати та вводити в дію нове програмно-технологічне забезпечення;

5) отримувати на безоплатній основі інформацію від Депозитарної установи про стан рахунків у ЦП її депонентів стосовно інформації про ЦП, облік яких відповідно до закону належить до компетенції Національного банку;

6) надавати розпорядження Депозитарній установі про усунення недоліків депозитарного обліку ЦП;

7) установлювати технологічні перерви протягом операційного дня Депозитарію;

8) у разі ненадходження оплати від Депозитарної установи (банку) протягом місяця з дня надання Депозитарієм акта без додаткового погодження здійснити договірне списання суми заборгованості з кореспондентського (консолідованого кореспондентського) рахунку Депозитарної установи (банку) згідно з актом про виконані роботи або надіслати платіжну вимогу до обслуговуючого банку Депозитарної установи (небанку) для списання суми заборгованості згідно з актом;

9) Депозитарій може ознайомлювати депозитарні установи з вищезазначеними змінами за допомогою повідомлення Депозитарної установи засобами електронної пошти Національного банку за сім календарних днів до дня набрання чинності змінами та/або новою редакцією Договору / тарифами Депозитарію. Зміни та/або нова редакція Договору / тарифів Депозитарію є прийнятими та погодженими Депозитарною установою (відповідно до частини третьої статті 205 Цивільного кодексу України), якщо протягом трьох робочих днів із дня набрання ними чинності Депозитарна установа не повідомить Депозитарій про розірвання Договору. Депозитарна установа бере на себе обов'язок самостійно відстежувати є повідомлення / немає повідомлень Депозитарію щодо внесення змін до Договору / тарифів Депозитарію. Розірвання Договору відбувається в порядку, передбаченому в статті 2 Договору;

10) у разі початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності Депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності Депозитарної установи, виконувати тільки ті розпорядження Депозитарної установи щодо ЦП, що належать їй та її депонентам, виконання яких не заборонено законодавством України;

11) розірвати Договір в односторонньому порядку в разі неукладення з обслуговуючим банком Депозитарної установи (небанку) додаткового договору до договору банківського рахунку на право Депозитарію здійснювати договірне списання коштів з рахунку Депозитарної установи (небанку);

12) не виконувати розпорядження Депозитарної установи в разі його невідповідності вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку;

13) призупиняти виконання операцій за рахунком у ЦП Депозитарної установи у випадках, передбачених Договором, нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством, зокрема:

невиконання або невчасного виконання Депозитарною установою зобов'язань щодо оплати послуг Депозитарію за Договором;

закінчення строку дії / анулювання ліцензії Депозитарної установи;

закінчення строку дії повноважень розпорядника(ів) рахунку в ЦП Депозитарної установи;

неподання Депозитарною установою або подання не в повному обсязі документів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку та обов'язкових для подання або необхідних для виконання Депозитарієм дій, передбачених умовами цього Договору;

отримання відповідних документів від правоохоронних органів відповідно до законодавства України;

невиконання Депозитарною установою (небанком) зобов'язань щодо сплати коштів за надані послуги за договорами, укладеними з нею як з абонентом телекомунікаційної мережі Національного банку, та за договорами про використання засобів захисту інформації Національного банку в інформаційних задачах;

14) здійснити блокування рахунку в ЦП Депозитарної установи у випадках, передбачених законодавством України;

15) на підставі інформації, отриманої Депозитарієм від ПАТ "Розрахунковий центр" чи клірингової установи, без розпорядження Депозитарної установи виконувати на рахунку в ЦП Депозитарної установи депозитарні операції щодо ЦП, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП із дотриманням принципу "поставка проти оплати";

16) розірвати Договір у разі ненадання Депозитарною установою підписаного акта про проведення стендових випробувань протягом 30 календарних днів із дня укладення Договору або в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку та законодавством України.

8. Депозитарна установа зобов'язана:

1) призначити розпорядника(ів) рахунку в ЦП;

2) виконувати депозитарні операції щодо ЦП депонентів, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП із дотриманням принципу "поставка проти оплати", винятково на підставі розпоряджень та/або повідомлень Депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Депозитарієм від ПАТ "Розрахунковий центр" чи клірингової установи;

3) у разі початку процедури припинення Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності Депозитарної установи, відповідно до вимог нормативно-правового акта про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності протягом трьох робочих днів повідомити Депозитарій стосовно такого припинення із зазначенням підстави такого припинення і надалі надавати Депозитарію тільки ті розпорядження щодо ЦП, що належать їй та її депонентам, виконання яких не заборонено законодавством України;

4) надавати інформацію Депозитарію про внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, необхідних для ведення рахунку в ЦП або для виконання функцій Депозитарію згідно з умовами Договору, у порядку та строки, установлені законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку;

5) подавати обліковий реєстр власників ЦП - депонентів-резидентів не пізніше трьох робочих днів після отримання відповідного запиту від Депозитарію, якщо інше не передбачено таким запитом;

6) дотримуватися вимог нормативно-правових актів Національного банку в частині взаємодії Депозитарної установи з Депозитарієм;

7) дотримуватися порядку отримання, обліку, передавання, використання та зберігання засобів криптозахисту Національного банку та виконання правил інформаційної безпеки відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань організації захисту електронних банківських документів в установах, яким надано право доступу до інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку, та інших вимог, визначених законодавством України;

8) дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційно-обчислювальній мережі Національного банку;

9) забезпечувати використання програмно-технологічних засобів Депозитарію згідно з його вимогами;

10) виконувати вимоги захисту електронних депозитарних документів щодо технічних, програмних та організаційних засобів захисту інформації;

11) користуватися послугами спеціальних засобів системи електронних платежів Національного банку для здійснення грошових розрахунків за операціями з ЦП у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку;

12) виконувати за рахунком у ЦП депонента, унесеного до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, та взятого на облік ПАТ "Розрахунковий центр" чи кліринговою установою, адміністративні операції щодо закриття рахунку в ЦП такому депоненту або внесення змін до реквізитів рахунку, які були внесені до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, тільки після отримання від Депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку такої особи відповідних змін щодо такого депонента;

13) оплачувати послуги Депозитарію згідно з умовами та строками, передбаченими Договором і тарифами Депозитарію;

14) у місячний строк після підписання Договору [для Депозитарної установи (небанку)] укласти додатковий договір до договору банківського рахунку, у якому доручити обслуговуючому банку Депозитарної установи (небанку) виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів, та подати копію такого додаткового договору Депозитарію;

15) у місячний строк після переходу на обслуговування до іншого банку [для Депозитарної установи (небанку)] подати копію договору банківського рахунку, у якому передбачено право банку виконувати платіжні вимоги Депозитарію на договірне списання коштів;

16) у разі розірвання Договору сплатити Депозитарію вартість отриманих, але не сплачених на день розірвання Договору послуг;

17) відстежувати зміни до Договору, тарифів Депозитарію, нормативно-правових актів щодо діяльності Депозитарію. Депозитарна установа повинна відстежувати ці зміни шляхом моніторингу сайта Депозитарію та повідомлень Депозитарію, надісланих засобами ЕП;

18) у разі незгоди зі зміною тарифів Депозитарію Депозитарна установа зобов'язана в строк, що не перевищує семи робочих днів із дня повідомлення Депозитарієм про внесення змін до Договору, тарифів Депозитарію, у письмовій формі звернутися до Депозитарію щодо здійснення дій із закриття рахунку в ЦП. Якщо протягом установленого строку Депозитарій не отримав відповідного звернення Депозитарної установи, то вважається, що Депозитарна установа погодилася з новими тарифами Депозитарію.

9. Депозитарна установа має право:

1) проводити операції з ЦП на рахунку в ЦП згідно із законодавством України;

2) отримувати інформаційні та консультаційні послуги щодо умов обігу ЦП та іншу інформацію, потрібну Депозитарній установі для здійснення своїх прав та виконання обов'язків;

3) отримувати на підставі відповідного розпорядження/запиту протягом трьох робочих днів після його надходження до Депозитарію довідку про стан рахунку в ЦП Депозитарної установи, довідку про операції з ЦП Депозитарної установи та депозитарний баланс Депозитарної установи тощо в паперовому вигляді за формами, визначеними Положенням (Положення N 378);

4) уносити до реєстру договорів брокерів, які проводять операції на ринку ЦП, інформацію щодо найменування та коду депонентів (за потреби) та торговців ЦП, яким депонентами Депозитарної установи надані повноваження на вчинення правочинів щодо ЦП в інтересах депонентів, та ЦП, що належать депонентам Депозитарної установи, потрібну для здійснення розрахунків за правочинами щодо ЦП, з метою подальшого надання такої інформації ПАТ "Розрахунковий центр" чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи;

5) отримувати на підставі відповідного розпорядження/запиту, наданого засобами програмно-технологічного забезпечення Депозитарію, інформацію в електронному вигляді щодо ЦП, що обліковуються на його рахунку в ЦП, та щодо ЦП, що обліковуються на рахунках інших депозитарних установ, заблокованих на користь Депозитарної установи або її депонентів, або іншу інформацію, передбачену нормативно-правовими актами Національного банку;

6) у разі припинення провадження депозитарної діяльності Депозитарію отримувати від нього попередження щодо вчинення Депозитарною установою необхідних дій, пов'язаних із таким припиненням, із визначенням дня припинення діяльності Депозитарію, найменування депозитарію-правонаступника та подальшого місцезнаходження депозитарних активів Депозитарної установи в разі нездійснення нею дій, пов'язаних із припиненням депозитарної діяльності Депозитарію.

10. Депозитарій щомісяця до 26 числа надсилає Депозитарній установі засобами ЕП акт про надані послуги (далі - акт) згідно з тарифами Депозитарію та додатково надсилає до першого числа наступного місяця Депозитарній установі акт, засвідчений підписом уповноваженої особи Депозитарію та відбитком печатки Національного банку, засобами поштового зв'язку на адресу Депозитарної установи, зазначену нею в анкеті рахунку в ЦП як адреса для поштових відправлень, або, якщо така адреса не зазначена Депозитарною установою, - на адресу місцезнаходження Депозитарної установи, або в інший прийнятний для Депозитарію спосіб, визначений Депозитарною установою в анкеті рахунку в ЦП.

11. Депозитарій має право в односторонньому порядку змінити порядок надання Депозитарній установі актів, повідомивши про це Депозитарну установу шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Депозитарію та надсилання відповідного повідомлення засобами ЕП не пізніше ніж за 15 робочих днів до початку застосування таких змін.

12. Розрахунок за надані послуги за неповний робочий місяць (укладення, розірвання договору) здійснюється за фактично відпрацьовані дні місяця.

13. Депозитарна установа має здійснити оплату на підставі отриманого акта (у тому числі пені) до першого числа наступного місяця або письмово подати свої зауваження/заперечення щодо акта. У разі неподання зауважень/заперечень щодо акта Депозитарною установою в зазначений строк послуги є прийнятими в повному обсязі і такими, що підлягають оплаті, а акт таким, що підписаний обома сторонами.

14. Цим Депозитарна установа підтверджує, що погоджується з тарифами Депозитарію на день укладення Договору та всіма змінами до них, а також розуміє порядок зміни тарифів Депозитарію та повністю погоджується з ним.

15. Депозитарна установа має право письмово звернутися до Депозитарію для отримання деталізації нарахованої до оплати суми за надані послуги.

16. У разі ненадходження оплати від Депозитарної установи (банку) протягом місяця з дня подання Депозитарієм акта Депозитарій без додаткового погодження списує з кореспондентського (консолідованого кореспондентського) рахунку банку суму згідно з актом. У реквізиті "Призначення платежу" Депозитарій зазначає номер і день укладення договору, за яким має здійснюватися договірне списання.

17. У разі ненадходження оплати від Депозитарної установи (небанківської установи) протягом місяця із дня подання Депозитарієм акта Депозитарій без додаткового погодження надсилає платіжну вимогу до обслуговуючого банку Депозитарної установи для списання суми згідно з актом.

18. За затримання оплати за надані послуги Депозитарна установа сплачує Депозитарію пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

19. У разі невиконання зобов'язань щодо своєчасної оплати за надані послуги Депозитарна установа сплачує Депозитарію суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення і три відсотки річних із простроченої суми.

20. Депозитарій приймає рішення щодо застосування до Депозитарної установи фінансових санкцій за порушення умов Договору, ураховуючи надані роз'яснення та коментарі щодо причин, що викликали такі порушення.

21. Договір у частини надання послуг щодо відкриття та обслуговування рахунку в ЦП, зберігання та обліку ЦП, облік яких відповідно до законодавства України належить до компетенції Національного банку, права на які та права за якими належать депонентам такої Депозитарної установи, та самій Депозитарній установі, обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, виплату доходів за ЦП та обслуговування інших операцій емітента щодо випущених ним ЦП, надання інформації щодо рахунку в ЦП на зазначених нижче умовах відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань депозитарної та клірингової діяльності та законодавства України, може бути розірваний (дія Договору припинена) тільки тоді, якщо на рахунку в ЦП Депозитарної установи немає ЦП із закриттям рахунку в ЦП Депозитарної установи немає або після передавання баз даних, архівів баз даних та документів, визначених відповідними нормативно-правовими актами, уповноваженому на зберігання / депозитарній установі - правонаступнику, або після закриття Депозитарною установою всіх рахунків у ЦП, що обслуговувалися Депозитарною установою на підставі відповідних договорів.

Стаття 6. Відповідальність Сторін

1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань однією із Сторін, передбачених Договором та/або законодавством України, винна Сторона несе відповідальність згідно з умовами Договору та законодавством України.

2. Сторона, яка порушила зобов'язання, взяті на себе за Договором, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

3. У разі несвоєчасного здійснення оплати наданих послуг КЛІЄНТ сплачує Національному банку:

суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення та три відсотки річних із простроченої суми;

пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно перерахованих коштів за кожний день прострочення.

4. КЛІЄНТ, який повторно протягом трьох місяців неперерахування коштів за депозитний сертифікат сплачує штраф у розмірі 0,1 % від суми, зазначеної в повідомленні про задоволення заявок, але не вище, ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного капіталу КЛІЄНТА.

5. Відповідальність за достовірність підписів та наявність повноважень підписантів на документах, що подаються до Національного банку відповідно до вимог нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку з питань застосування стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, покладається на КЛІЄНТА.

6. Сплата штрафних санкцій (пені) не звільняє Сторони від виконання договірних зобов'язань.

7. Виконавець не несе відповідальності за збитки, завдані Замовнику суб'єктами, що користуються послугами Замовника.

8. Винна Сторона відшкодовує іншій Стороні реальні збитки (втрати), які завдані у зв'язку з несвоєчасним або неякісним виконанням ним обов'язків, обумовлених у Договорі, сума яких визначається за згодою Сторін або рішенням суду.

Стаття 7. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

1. Сторони договору звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що перебувають поза сферою контролю Сторони, яка його не виконала. Такі причини включають стихійне лихо, надзвичайні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські заворушення, але не обмежуються ними (далі - форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення однією Стороною форс-мажору і закінчується, якщо ця Сторона вжила заходів, яких вона і справді могла б ужити для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж шість місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим договором і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

2. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань внаслідок надзвичайних обставин, передбачених у пункті 1 цієї Статті, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів із часу виникнення цих обставин. Невиконання цієї вимоги не дає жодній із Сторін права посилатися надалі на вищезазначені обставини.

3. Належним доказом впливу дії обставин непереборної сили на можливість виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Стаття 8. Заключні положення

1. Невиконання під час реалізації Договору однією із Сторін вимог іншої Сторони, які суперечать вимогам законодавства, не може бути підставою для розірвання Договору.

2. Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці, не передавати третім особам та не використовувати конфіденційну інформацію, що стала їм відома під час виконання Договору, та несанкціоноване поширення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін, крім випадків, передбачених законодавством України.

3. КЛІЄНТ не має права на копіювання та/або розповсюдження, передавання третім особам програмно-технологічного забезпечення та інших об'єктів права інтелектуальної власності Національного банку, отриманих у зв'язку з виконанням Договору.

4. Національний банк надсилає КЛІЄНТУ розпорядження, повідомлення, інформацію, що надається у зв'язку з виконанням ним Договору самостійно, обираючи конкретний спосіб відправлення, якщо інше не визначено Договором та/чи нормативно-правовими та розпорядчими актами Національного банку, одним із таких шляхів:

1) засобами ЕП;

2) нарочним уповноваженому представникові КЛІЄНТА за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 (у робочий час Національного банку);

3) простим, рекомендованим або іншим листом;

4) електронною поштою;

5) за допомогою факсимільного зв'язку;

6) іншим шляхом, додатково узгодженим Сторонами.

Стаття 9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

Код за ЄДРПОУ: 00032106

Код банку 300001

Індивідуальний податковий номер 000321026651

Стаття 10. Реквізити Національного банку

Рахунок Національного банку для оплати послуг системи електронної пошти Національного банку: р/р 4629105033.

Рахунок Національного банку для оплати інформаційних послуг Національної платіжної системи "Український платіжний простір": р/р 4629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг з розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку: р/р 4629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг із надання в користування засобів захисту інформації Національного банку для використання їх у системі електронних платежів Національного банку та в програмно-технічних комплексах автоматизації банківської діяльності, які забезпечують оброблення та передавання інформації, що не належить до платіжної і технологічної інформації СЕП, між банками та іншими установами і Національним банком: р/р 4629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг з надання послуг Засвідчувального центру: р/р 4629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг з Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку для банків: р/р 4629105033.

Рахунок Національного банку для оплати послуг з Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку для суб'єктів надання адміністративних послуг: р/р 4629105033.

 

Додаток
до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

Заява про приєднання до умов Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

Повне найменування
КЛІЄНТА:

Код за ЄДРПОУ:

 

р/р:

 

Код Банку:

 

ІПН:

 

Місцезнаходження:

 

В особі:

 

Контактні телефони:

 

Вид послуг:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

1. Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом подання заяви КЛІЄНТ приєднується до встановлених Національним банком України (далі - Національний банк) умов Єдиного договору банківського обслуговування Національним банком (далі - Договір), розміщених на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку за адресою: http://bank.gov.ua (далі - сайт Національного банку).

2. Датою приєднання до умов Договору є дата, яка міститься в розділі "Відмітки Національного банку", визначена та вписана в цей розділ відповідальним працівником Національного банку після опрацювання заяви та за умови, якщо немає зауважень до поданих КЛІЄНТОМ документів.

3. КЛІЄНТ засвідчує, що він ознайомився з умовами Договору, з нормативно-правовими актами Національного банку, тарифами, розміщеними на сайті Національного банку, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати.

4. Підписанням заяви КЛІЄНТ беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору КЛІЄНТ ознайомився з його повним текстом, повністю зрозумів його зміст та погоджується з усіма умовами Договору, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими у будь-якому сенсі.

5. Підписуючи заяву, КЛІЄНТ погоджується, що Національний банк має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до Договору, повідомляючи про це КЛІЄНТА офіційним опублікуванням тексту таких змін (тобто нової редакції Договору чи його відповідної частини) на сайті Національного банку. З моменту набрання чинності зміни стають невід'ємною частиною Договору та обов'язковими до виконання для сторін. Момент здійснення опублікування на сайті Національного банку є моментом ознайомлення КЛІЄНТА з текстом таких змін та узгодження нею цих змін.

6. Підписанням цієї заяви КЛІЄНТ беззастережно підтверджує, що розміщення змін до Договору на сайті Національного банку є належним виконанням останнім обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення КЛІЄНТА про зміни до Договору. КЛІЄНТ безумовно бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати є/немає повідомлень Національного банку про зміну умов Договору.

7. Національний банк погоджується, що в результаті акцептування Публічної пропозиції (укладення Договору) дія договорів (у разі наявності таких), укладених раніше між Національним банком та КЛІЄНТОМ, припиняється на підставі статті 604 Цивільного кодексу України, подальше обслуговування здійснюється на підставі Договору. Це положення не застосовується під час надання послуг з відкриття і ведення рахунку в цінних паперах, зберігання на ньому цінних паперів, обслуговування операцій на цьому рахунку, уключаючи розрахунки за договорами щодо ЦП, та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП.

8. Підписанням Заяви КЛІЄНТ підтверджує те, що: Я, власник персональних даних [фізична(і) особа(и), яка (які) підписала(и) Заяву і зазначена(і) в його преамбулі та реквізитах сторін Договору], повідомлений(а) про мету оброблення Національним банком моїх персональних даних [будь-яка інформація про власника персональних даних, у тому числі, однак не виключно, інформація щодо прізвища, імені, по батькові, інформації, яка зазначена в паспорті (або в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номера облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи, посади, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо (далі - персональні дані)], а саме:

1) здійснення Національним банком своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного переліку послуг Національним банком та/або третіми особами (будь-які особи, з якими Національний банк перебуває в договірних відносинах), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із суб'єктом персональних даних за допомогою засобів зв'язку;

2) надання третіми особами послуг Національного банку для виконання ним своїх функцій та/або для виконання укладених Національним банком із третіми особами договорів, у тому числі про відступлення права вимоги;

3) захисту Національним банком своїх прав та інтересів;

4) здійснення Національним банком прав та виконання обов'язків за іншими відносинами між Національним банком та КЛІЄНТОМ/власником(и) персональних даних / іншим(и) власником(и) персональних даних.

9. Підписанням заяви власник персональних даних надає Національному банку свою однозначну згоду на передавання (поширення), у тому числі транскордонне, Національним банком персональних даних третім особам, зміну, знищення персональних даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон) та без необхідності надання власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

10. Підписанням заяви власник персональних даних підтверджує, що він письмово повідомлений про власника персональних даних, про склад та зміст зібраних персональних даних, про права, передбачені Законом, про мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

11. Підписанням Заяви КЛІЄНТ підтверджує наявність згоди фізичних осіб, персональні дані яких передаються / можуть передаватися Національному банку від імені КЛІЄНТА та/або для надання послуг КЛІЄНТУ (інші власники персональних даних), на передавання Національному банку та оброблення Національним банком персональних даних цих осіб із метою, зазначеною в пунктах 1 - 4 заяви, а також факт ознайомлення цих осіб з їх правами, передбаченими Законом, метою оброблення Національним банком персональних даних, інформацією щодо осіб, яким передаються персональні дані.

Застереження: Термін "оброблення персональних даних" визначається законодавством України, зокрема Законом.

 

 

 

Посада уповноваженої особи

               Підпис М. П.

             Прізвище, ім'я, по батькові
             уповноваженої особи

ВІДМІТКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

 

 

 

Відповідальні особи КЛІЄНТА:

_
_
_
_
_

 

Додаток 1
до Заяви про приєднання до умов Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком

Перелік установ КЛІЄНТА, які отримують засоби захисту інформації Національного банку України

N
з/п

Назва установи та адреса розташування засобів захисту інформації установи

Трибайтний ідентифікатор установи в системі захисту інформації

АКЗІ

ПМГК

Програмне забезпечення АРМ-СЕП

Програмне забезпечення АРМ-НБУ-інф.

1

2

3

4

5

6

7

1

банк

 

так

так

так

так

2

філія

 

ні

так

ні

так

3

філія

 

ні

так

ні

так

Національний банк М. М. Годік
               (підпис)

М. П.

КЛІЄНТ _
     (підпис)

М. П.

 

Додаток 2
до Заяви про приєднання до умов Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком

Повідомлення
про готовність до підключення до Єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України

КЛІЄНТ ____ відповідно до вимог Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком щодо надання послуг Єдиною національною системою електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України N ______ від , підтверджує готовність до підключення до Єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України.

Вимоги, викладені в специфікації взаємодії системи BankID із суб'єктами надання адміністративних послуг, виконані в повному обсязі.

Відповідальна особа, на яку покладено виконання функцій адміністратора вузла системи BankID, ___,
                          (прізвище, ім'я, по батькові)

, ____
        (телефон)           (електронна адреса)

Керівник КЛІЄНТА

__
(підпис)

_________
  (прізвище, ім'я, по батькові)


         (дата)

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали