Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження реєстраційних форм відомостей, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 27 вересня 2018 року N 1/1

Про затвердження реєстраційних форм відомостей, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

Керуючись ст. 22 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. N 2258-VIII (Закон N 2258-VIII), Статутом Аудиторської палати України, затвердженим рішенням Установчого з'їзду аудиторів України від 14.07.2018 р., Положенням про Раду Аудиторської палати України, затвердженим рішенням Установчого з'їзду аудиторів України від 14.07.2018 р., Рада Аудиторської палати України вирішила:

1. Затвердити реєстраційні форми відомостей, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що додаються.

2. Направити затверджені реєстраційні форми відомостей, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю на погодження.

3. Секретаріату Аудиторської палати України, після погодження Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю реєстраційних форм відомостей, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, забезпечити оприлюднення цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова

Т. О. Каменська

 

Додаток N 1
до рішення АПУ
27.09.2018 N 1/1

Реєстраційна форма відомостей, що підлягають оприлюдненню
у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.
Розділ "Аудитори"

Первинна

 

Зміни

 


 

Прізвище

 


Ім'я

 


По батькові

 


Номер реєстрації у Реєстрі (за наявності)

 


 

 

Реєстрація у публічних реєстрах аудиторів інших країн (за наявності)


Номер реєстрації у публічних реєстрах

Країна

Найменування органу реєстрації

Посилання на сайт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення комісії з атестації про визнання кваліфікаційної
придатності особи до провадження аудиторської діяльності

Дата рішення

Номер рішення

 

 


або

Сертифікат аудитора (у разі отримання сертифіката до дати введення в дію Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Закон N 2258-VIII))

Номер сертифіката А

Номер сертифіката Б

 

 


Дата рішення АПУ

Дата рішення АПУ

 

 


N рішення АПУ

N рішення АПУ

 

 Контактна інформація аудитора:

Номер телефону (осн.)

Номер телефону (дод.)

 

 


Електронна адреса

Адреса веб-сторінки (за наявності)

 

 Суб'єкти аудиторської діяльності, у складі яких аудитор здійснює аудиторську діяльність або з якими його пов'язують відносини партнерства, участі тощо:

Найменування

Номер реєстрації у Реєстрі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Найменування

Номер реєстрації у Реєстрі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


___
(прізвище, ініціали)

______
(підпис)

________
(дата)

 

Додаток N 2
до рішення АПУ
27.09.2018 N 1/1

Реєстраційна форма відомостей про аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

Первинна

 

Зміни

 


Розділ (необхідний розділ позначити символом "X")

1

Суб'єкти аудиторської діяльності

 
 

 
 

 
 


2

Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності

3

Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес


Прізвище

 


Ім'я

 


По батькові

 


Форма здійснення аудиторської діяльності (фізична особа - підприємець чи провадження незалежної професійної діяльності) Позначити форму символом "X"

ФОП

 


НПД

 


Номер реєстрації у Реєстрі (за наявності)

 


 

Контактна інформація аудитора:

Номер телефону (осн.)

Номер телефону (дод.)

 

 


Електронна адреса

Адреса веб-сторінки (за наявності)

 

 Відомості про працівників суб'єкта аудиторської діяльності, які є аудиторами

Загальна кількість

 


та їх номери реєстрації у Реєстрі

1

 

3

 

5

 

7

 

9

 

2

 

4

 

6

 

8

 

10

 


Реєстрація у публічних реєстрах аудиторів інших країн (за наявності)

Номер реєстрації у публічних реєстрах

Країна

Найменування органу реєстрації

Посилання на сайт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

1. Інспекція із забезпечення якості

2. Аудиторська палата України

Дата рішення

Дата рішення

 

 


     Номер рішення

     Номер рішення

 

 


___
(прізвище, ініціали)

______
(підпис)

________
(дата)

Відомості про суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності або який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

Інформація про аудиторську мережу (в разі членства суб'єкта аудиторської діяльності в аудиторській мережі)

N

Назва мережі

Посилання на сайт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов'язковий аудит фінансової звітності

Найменування страховика

 


Номер договору

 


Дата договору

 


Страхова сума, грн (цифрами)

 


Дата закінчення договору

 


Перелік аудиторів, які є працівниками, партнерами, учасниками або в інший спосіб залучаються до провадження аудиторської діяльності

N

Прізвище

Ім'я

По батькові

Номер реєстрації у Реєстрі

Основне місце роботи (позначити символом "X")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___
(прізвище, ініціали)

______
(підпис)

________
(дата)

 

Додаток N 3
до рішення АПУ
27.09.2018 N 1/1

Реєстраційна форма відомостей про юридичну особу, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

Первинна

 

Зміни

 


Розділ (необхідний розділ позначити символом "X")

1

Суб'єкти аудиторської діяльності

 
 

 
 

 
 


2

Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності

3

Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

Найменування юридичної особи

 


Організаційно-правова форма юридичної особи

 


Скорочене найменування юридичної особи (за наявності)

 


Номер реєстрації у Реєстрі (за наявності)

 


Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ

 


Місцезнаходження аудиторської фірми:

Індекс

 


Область

 


Район (області)

 


Тип
населеного пункту

 
 
 


Назва
населеного пункту

 
  
 


Тип елемента вулично-дорожньої мережі (вулиця, провулок тощо)

 
 
 


Назва
(вулиці, провулку)

 
 
 


Будинок

 


Корпус

 


Тип приміщення (квартира, кімната, кабінет або офіс тощо)

 


N

 


Контактна інформація

Номер телефону (осн.)

Номер телефону (дод.)

 

 


             Електронна адреса

        Адреса веб-сторінки (за наявності)

 

 


___
                    (прізвище, ініціали)

__
підпис, М. П. (за наявності)

________
(дата)

Засновники (учасники) аудиторської фірми - фізичні особи

N

Прізвище

Ім'я

По батькові
(за наявності)

Ідентифікацій
ний код
(не оприлюднюється)

Країна громадянства

Номер реєстрації у Реєстрі
(за наявності)

Частка у статутному капіталі, %

Номери телефонів

Електронна адреса

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі недостатньої кількості рядків в таблиці "Засновники (учасники) аудиторської фірми - фізичні особи" інформацію про наступних засновників (учасників) заповнюйте на листі "Додаток 1 Засновники АФ фіз. особи"

Засновники (учасники) аудиторської фірми - юридичні особи

N

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ

Номер реєстрації у Реєстрі
(за наявності)

Частка у статутному капіталі, %

Країна резидентства  

Місцезнаходження 

Номери телефонів  

Електронна адреса  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Засновники юридичної особи: найменування (П. І. Б), частка у статутному капіталі (%), контактна інформація (телефони, електронна адреса)

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Засновники юридичної особи: найменування (П. І. Б.), частка у статутному капіталі (%), контактна інформація (телефони, електронна адреса)

 

У разі недостатньої кількості рядків в таблиці "Засновники (учасники) аудиторської фірми - юридичні особи" інформацію про наступних засновників (учасників) заповнюйте на листі "Додаток 2 Засновники АФ юр. особи"

___
                    (прізвище, ініціали)

__
підпис, М. П. (за наявності)

________
(дата)

Відомості про органи управління аудиторської фірми

Вищий

 


Виконавчий

 

 


Інший (заповнюється, якщо є інший орган управління юридичної особи, передбачений установчими документами цієї юридичної особи)

 

Посада

Прізвище

Ім'я

По батькові
(за наявності)

Дата обрання (призначення) особи

Номер реєстрації у Реєстрі (за наявності)

Номери телефонів

Електронна адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про працівників суб'єкта аудиторської діяльності, які є аудиторами

Загальна кількість

 


та їх номери реєстрації у Реєстрі

1

 

6

 

11

 

16

 

21

 

26

 

31

 

36

 

2

 

7

 

12

 

17

 

22

 

27

 

32

 

37

 

3

 

8

 

13

 

18

 

23

 

28

 

33

 

38

 

4

 

9

 

14

 

19

 

24

 

29

 

34

 

39

 

5

 

10

 

15

 

20

 

25

 

30

 

35

 

40

 


Реєстрація у публічних реєстрах аудиторів інших країн (за наявності)

 

Номер реєстрації у публічних реєстрах

Країна

Найменування органу реєстрації

Посилання на сайт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___
                    (прізвище, ініціали)

__
підпис, М. П. (за наявності)

________
(дата)

Рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

1. Інспекція із забезпечення якості

2. Аудиторська палата України

Дата рішення

Дата рішення

 

 


Номер рішення

Номер рішення

 

 


Дані про відокремлені підрозділи

N

Найменування відокремленого підрозділу

Місцезнаходження

Номери телефонів

Електронна адреса

Адреса веб-сторінки (за наявності)

Область

Адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___
                    (прізвище, ініціали)

__
підпис, М. П. (за наявності)

________
(дата)

Відомості про суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності або який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес

Інформація про аудиторську мережу (в разі членства суб'єкта аудиторської діяльності в аудиторській мережі)

N

Назва мережі

Посилання на сайт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов'язковий аудит фінансової звітності

Найменування страховика

 


Номер договору

 


Страхова сума, грн (цифрами)

 


Дата договору

 


Дата закінчення договору

 


Перелік аудиторів, які є працівниками, партнерами, учасниками або в інший спосіб залучаються до провадження аудиторської діяльності

N

Прізвище

Ім'я

По батькові

Номер реєстрації у Реєстрі

Основне місце роботи (позначити символом "X")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___
                    (прізвище, ініціали)

__
підпис, М. П. (за наявності)

________
(дата)

N

Прізвище

Ім'я

По батькові

Номер реєстрації у Реєстрі

Основне місце роботи (позначити символом "X")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___
                    (прізвище, ініціали)

__
підпис, М. П. (за наявності)

________
(дата)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали