ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.12.2011 р. N 535

Про затвердження Регіонального плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік

Відповідно до статей 2, 6, 31, 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1215-р "Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2012 рік" (План N 1215-р):

1. Затвердити Регіональний план основних заходів цивільного захисту на 2012 рік (далі - план заходів), що додається.

2. Керівникам територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам:

2.1. Здійснювати фінансування плану заходів у межах бюджетних призначень, передбачених у державному та місцевих бюджетах.

2.2. Розробити до 13 січня 2012 року на основі плану заходів місцеві плани основних заходів цивільного захисту відповідно до своїх повноважень.

2.3. Забезпечити подання управлінню з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації інформації про хід виконання плану заходів за перше півріччя - до 5 липня 2012 року, за рік - до 4 січня 2013 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації О. Башкаленка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
22.12.2011 N 535


РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
основних заходів цивільного захисту на 2012 рік

N
з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання, залучаються до участі в заходах

Термін проведення 

1

2

3

4

I. Заходи з удосконалення територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту

1.

Реконструкція системи централізованого оповіщення із заміною аналогової апаратури оповіщення на цифрову

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

 

протягом року

2.

Упровадження системи надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 та заходів з модернізації діючих систем оперативно-диспетчерського управління екстрених служб

Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

 

протягом року

3.

Залучення до оповіщення населення теле- і радіомовних компаній шляхом укладення з ними відповідних угод та передачі таким компаніям друкованих текстів та фонограм звернень щодо найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій на електронних носіях, розроблення та затвердження спільних інструкцій для чергового персоналу на випадок виникнення необхідності в оповіщенні населення

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, обласна державна телерадіокомпанія, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

протягом року

4.

Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для:

 

 

4.1.

персоналу радіаційно та хімічно небезпечних об'єктів - у повному обсязі

Територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

протягом року

4.2.

працівників підприємств, розміщених у зоні можливого радіаційного і хімічного забруднення, - не менш як 60 відсотків потреби

Територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

протягом року

4.3.

непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та зонах можливого радіаційного забруднення, - не менш як 15 відсотків потреби

Територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

 

протягом року

5.

Завершення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

Територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

 

протягом року

6.

Вивчення стану організації та надання методичної допомоги у проведенні технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту у:

 

 

6.1.

місті Луцьк

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Держтехногенбезпеки в області

лютий

6.2.

місті Нововолинськ

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Держтехногенбезпеки в області

квітень

6.3.

Іваничівському районі

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Держтехногенбезпеки в області

травень

6.4.

Камінь-Каширському районі

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Держтехногенбезпеки в області

червень

6.5.

Ківерцівському районі

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Держтехногенбезпеки в області

серпень

6.7.

Турійському районі

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Держтехногенбезпеки в області

жовтень

7.

Забезпечення медичних формувань Державної служби медицини катастроф необхідним обладнанням та виробами медичного призначення в обсязі не менш як 85 відсотків визначеної номенклатури

 

Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, заклади охорони здоров'я

протягом року

8.

Забезпечення в повному обсязі закладів охорони здоров'я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії, автономними джерелами електропостачання

 

Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, керівники лікувальних закладів

протягом року

9.

Створення матеріальних резервів усіх рівнів для запобігання виникненню та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій в обсязі не менш як 55 відсотків потреби згідно із затвердженою номенклатурою

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

 

протягом року

10.

Участь у розробленні Міністерством надзвичайних ситуацій України (надання пропозицій та погодження проекту) методичних рекомендацій з питань створення, накопичення, зберігання, використання та відновлення матеріальних резервів усіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

протягом року

11.

Проведення уточнення планів цивільного захисту області, районів, міст обласного значення, підприємств, установ та організацій, які продовжують діяльність в особливий період

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

I квартал

12.

Забезпечення виконання плану заходів з реалізації пропозицій комплексної інспекторської перевірки територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, яка проводилася у 2011 році

Управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

січень - липень

II. Заходи з попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

1.

Забезпечення впровадження на об'єктах підвищеної небезпеки систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу таких об'єктів

Управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

протягом року

2.

Розроблення та здійснення комплексу заходів з запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків у 2012 році

Обласне управління водних ресурсів, управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення)

лютий - травень

3.

Здійснення у пожеженебезпечний період комплексу протипожежних заходів у лісах та на сільськогосподарських угіддях

Обласне управління лісового та мисливського господарства, управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства внутрішніх справ України в області, обласна державна телерадіокомпанія, Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

квітень - жовтень

4.

Забезпечення техногенної і пожежної безпеки складів озброєння, ракет, боєприпасів, інших вибухопожеженебезпечних об'єктів Збройних сил України, уточнення та подання місцевим органам виконавчої влади розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об'єктах

 

Управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, Володимир-Волинська районна державна адміністрація, виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради, військова частина А 2131

протягом року

5.

Задоволення не менш як 45 відсотків потреби у необхідному обладнанні та сучасних засобах вимірювання диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного спостереження, розрахунково-аналітичних груп територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту

Територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

протягом року

III. Заходи з підготовки органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту

1.

Участь у проведенні комплексних навчань з органами управління та силами цивільного захисту з ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої лісовими пожежами, на базі одного з держлісгоспів Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства

Обласне управління лісового та мисливського господарства, управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області

травень

2.

Організація та проведення зборів керівного складу регіону, підприємства, установи та організації з підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту в 2012 році та визначення основних завдань на 2013 рік

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

грудень

3.

Проведення:

 

 

3.1.

командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту в містах обласного значення та районах області:

 

 

3.1.1.

міста Луцьк

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, спеціалізовані служби цивільного захисту області, виконавчий комітет Луцької міської ради, підприємства, установи та організації міста

 

жовтень

3.1.2.

міста Ковель

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, спеціалізовані служби цивільного захисту області, виконавчий комітет Ковельської міської ради, підприємства, установи та організації міста

березень

3.1.3.

Горохівського району

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, спеціалізовані служби цивільного захисту області, Горохівська районна державна адміністрація, підприємства, установи та організації району

травень

3.1.4.

Іваничівського району

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, спеціалізовані служби цивільного захисту області, Іваничівська районна державна адміністрація, підприємства, установи та організації району

липень

3.1.5.

Камінь-Каширського району

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, спеціалізовані служби цивільного захисту області, Камінь-Каширська районна державна адміністрація, підприємства, установи та організації району

 

листопад

3.2.

тренувань з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту:

 

 

3.2.1.

з виконання завдань під час весняного льодоходу та повені

Обласне управління водних ресурсів, управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, керівники територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

лютий

3.2.2.

з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії:

 

 

3.2.3.

на залізничному транспорті

Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

I квартал

3.2.4.

на хімічно небезпечному об'єкті

Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

III квартал

3.2.5.

з виконання завдань під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період

Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

листопад

3.2.6.

з переведення територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час у режим функціонування в особливий період

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

 

II квартал

3.2.7.

з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах зберігання ракет та боєприпасів з тренуванням евакуаційних органів

Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Володимир-Волинська районна державна адміністрація, виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради, військова частина А 2131

 

за окремим планом

3.2.8.

з аварійно-рятувальними службами та формуваннями щодо організації пошуку і рятування рибалок у зимово-весняний період на водоймах

Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, керівники територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

березень, листопад

4.

Участь у командно-штабних навчаннях, тренуваннях Збройних сил України, заходах з територіальної оборони, антитерористичної діяльності

Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

 

за окремим планом

IV. Заходи з визначення стану готовності органів управління, сил та засобів ланок територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту до дій за призначенням

1.

Проведення:

 

 

1.1.

комплексної перевірки:
стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки в:

 

 

1.1.1.

Луцькому районі

Управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, Луцька районна державна адміністрація, виконавчі комітети рад, підприємства, установи та організації району

травень

1.1.2.

Рожищенському районі

Управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, Рожищенська районна державна адміністрація, виконавчі комітети рад, підприємства, установи та організації району

липень

1.1.3.

Турійському районі

Управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, Турійська районна державна адміністрація, виконавчі комітети рад, підприємства, установи та організації району

серпень

1.1.4.

Ківерцівському районі

Управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, Ківерцівська районна державна адміністрація, виконавчі комітети рад, підприємства, установи та організації району

жовтень

1.2.

контрольної перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки в:

 

 

1.2.1.

Іваничівському районі

Управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, Іваничівська районна державна адміністрація, виконавчі комітети рад, підприємства, установи та організації району

червень

1.3.

комплексної перевірки стану організації роботи з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки підприємств (об'єктів), що належать до сфери управління:

 

 

1.3.1.

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Управління Держтехногенбезпеки в області, підприємства, установи та організації

січень

1.3.2.

Національного банку

Управління Держтехногенбезпеки в області, підприємства, установи та організації

січень

1.3.3.

Мінкультури

Управління Держтехногенбезпеки в області, підприємства, установи та організації

березень

1.3.4.

Мінекономрозвитку

Управління Держтехногенбезпеки в області, підприємства, установи та організації

лютий

1.3.5.

Міноборони

Управління Держтехногенбезпеки в області, підприємства, установи та організації

квітень

1.3.6.

Держмитслужби

Управління Держтехногенбезпеки в області, підприємства, установи та організації

травень

1.3.7.

Міненерговугілля

Управління Держтехногенбезпеки в області, підприємства, установи та організації

червень

1.3.8.

ДПС

Управління Держтехногенбезпеки в області, підприємства, установи та організації

липень

1.3.9.

Укрзалізниці

Управління Держтехногенбезпеки в області, підприємства, установи та організації

серпень

1.4.

перевірки стану готовності:

 

 

1.4.1.

комунальних, об'єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням

Управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

березень - червень, листопад - грудень

1.4.2.

підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, комунальних та інших підприємств, установ, організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожеженебезпечний період

Управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, обласне управління лісового та мисливського господарства, Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

квітень - червень

1.4.3.

комплексної перевірки стану готовності до використання за призначенням регіональної системи централізованого оповіщення "Сигнал-ВО" з доведенням до населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Волинська філія ПАТ "Укртелеком", обласна державна телерадіокомпанія, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

листопад

V. Заходи щодо наглядової діяльності у сфері цивільного захисту

1.

Проведення:

 

 

1.1.

цільової перевірки стану техногенної та пожежної безпеки складів зберігання ракет, боєприпасів та вибухонебезпечних речовин Збройних сил України

Управління Держтехногенбезпеки в області, Володимир-Волинська районна державна адміністрація, виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради, військова частина А 2131

за окремим планом

1.2.

перевірки стану протипожежного захисту:

 

 

1.2.1.

сільськогосподарських підприємств та господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів

Управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

червень - серпень

1.2.2.

закладів освіти та їх підготовки до 2012/13 навчального року

Управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, управління освіти і науки, у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, заклади освіти

липень - серпень

1.2.3.

хлібоприймальних підприємств і їх готовності до прийняття та зберігання зернових культур урожаю 2012 року

Управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

 

травень - липень

1.3.

Проведення перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності:

 

 

1.3.1.

до весняного льодоходу, повені та паводків

Управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, обласне управління водних ресурсів, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

лютий - березень

1.3.2.

до початку сезону відпочинку місць масового відпочинку та оздоровлення громадян

Управління Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, обласна санітарно-епідеміологічна станція, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

квітень - травень

1.3.3.

до роботи (дій) в осінньо-зимовий період

Головні управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку інфраструктури, управління охорони здоров'я, освіти і науки обласної державної адміністрації, Держтехногенбезпеки, Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

вересень - жовтень

1.4.

Проведення перевірки стану готовності автодорожніх служб щодо дій під час несприятливих погодних умов в осінньо-зимовий період

Служба автомобільних доріг в області, ДП "Волинський облавтодор", районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

жовтень - листопад

Vi. Заходи з підготовки посадових осіб, фахівців та населення

1.

Підготовка керівного складу і працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту

Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

за окремим планом

2.

Підготовка керівного складу і працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області

Територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

протягом року (за окремим планом)

3.

Участь у проведенні:

 

 

3.1.

Міністерством надзвичайних ситуацій України зборів посадових осіб органів державної влади, відповідальних за планування та здійснення заходів цивільного захисту (м. Полтава)

Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

жовтень

3.2.

науково-практичного семінару за участю представників Міністерства освіти, науки, молоді та спорту, структурних підрозділів з питань освіти і науки місцевих органів виконавчої влади та начальників навчально-методичних установ у сфері цивільного захисту на тему "Напрями удосконалення вищої освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності"

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області

 

червень

4.

Організація та проведення:

 

 

4.1.

Всеукраїнського фестивалю - дружин юних пожежних, XII Всеукраїнського (VII Міжнародного) збору-змагання юних рятувальників "Школа безпеки" (Волинська область), їх районних (міських) та обласних етапів, участь у всеукраїнських зльотах, навчально-тренувальних зборах, польових таборах, змаганнях, конкурсах, семінарах

Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, освіти і науки обласної державної адміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, навчальні заклади

 

протягом року

4.2.

у загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

травень, листопад

5.

Навчально-методичні збори з начальниками відділів (управлінь) з питань надзвичайних ситуацій районних державних адміністрацій, міських (міст обласного значення) рад

Управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації

щокварталу

6.

Забезпечення функціонування та розвитку мережі навчально-консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

 

протягом року

7.

Удосконалення об'єктів навчально-матеріальної бази, які використовуються для забезпечення проведення виїзних занять у районах та містах області педагогічними працівниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

 

I півріччя

8.

Проведення комплексних об'єктових навчань та тренувань, тактико-спеціальних навчань, штабних об'єктових тренувань з цивільного захисту за тематикою можливих для регіону (об'єкта) надзвичайних ситуацій

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, підприємства, установи та організації

 

протягом року (за окремими планами)

9.

Забезпечення використання зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у друкованих засобах масової інформації з основних напрямів безпеки життєдіяльності, проведення серед населення акцій "Запобігти, врятувати, допомогти", "Герой - рятувальник року"

Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, освіти і науки, у справах сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я обласної державної адміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

протягом року

10.

Створення циклу тематичних теле- і радіопередач, сюжетів соціальної реклами щодо основних вимог безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня підготовки аудиторії, на яку розраховані такі програми

Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, освіти і науки, у справах сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я обласної державної адміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

протягом року

11.

Розроблення та виготовлення методичних посібників, збірників, буклетів, пам'яток з питань безпеки життєдіяльності

Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, освіти і науки, у справах сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я обласної державної адміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

протягом року

VII. Виставкові, суспільні та інші заходи у сфері цивільного захисту

1.

Участь у проведенні:

 

 

1.1.

науково-практичної конференції на тему "Стан сейсмічної стійкості будівель та споруд житлового та промислового призначення в Україні. Методика прогнозування наслідків землетрусу"

Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, інспекція державного архітектурно-будівельного контролю, управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, управління Держтехногенбезпеки в області

серпень

1.2.

Міжнародного виставкового форуму "Технології захисту - 2012"

Посадові особи управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області, керівники територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

вересень

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали