Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження регіонального плану заходів щодо сприяння зміцненню національної єдності, консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері в Одеській області

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.06.2018 р. N 581/А-2018

Про затвердження регіонального плану заходів щодо сприяння зміцненню національної єдності, консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері в Одеській області

На виконання пункту 3 Указу Президента України від 01 грудня 2016 року N 534/2016 "Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері" (Указ N 534/2016) та враховуючи план заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року N 179-р (План N 179-р), з метою сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, визначення пріоритетних заходів з вирішення цих питань, а також забезпечення взаємодії державних органів з організаціями громадянського суспільства:

1. Затвердити регіональний план заходів щодо сприяння зміцненню національної єдності, консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері в Одеській області на 2018 рік (далі - План заходів), що додається.

2. Доручити районним державним адміністраціям, структурним підрозділам обласної державної адміністрації та рекомендувати виконавчим комітетам рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад забезпечити виконання Плану заходів, про що інформувати управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації до 15 лютого для подальшого узагальнення та інформування Міністерства культури України.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації (соціально-гуманітарні питання).

 

Виконуючий обов'язки голови
обласної державної адміністрації

О. Д. Терещук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації
07 червня 2018 року N 581/А-2018

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
заходів щодо сприяння зміцненню національної єдності, консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері в Одеській області

1. Сприяти діяльності організацій громадянського суспільства, які працюють з місцевими громадами, з проведення просвітницьких заходів в Донецькій та Луганській областях, насамперед у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, а також на тимчасово окупованих територіях.

Постійно

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

2. Провести комплексний аналіз функціонування мови у навчально-виховному процесі та мовного режиму у закладах загальної середньої освіти і закладах професійної (професійно-технічної) освіти та на його основі розробити програму щодо посилення ролі української мови в освіті як фактора, що відіграє провідну роль у процесах консолідації українського суспільства та інтеграції національних меншин, реалізації їх права на освіту державною мовою.

До 1 вересня 2018 року

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

3. Вжити заходів для розвитку та посилення міжрегіонального співробітництва з реалізації економічних, соціальних, освітніх, туристичних, інформаційних та культурно-мистецьких проектів, зокрема:

1) забезпечити підтримку та сприяння організаціям громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на забезпечення місцевого і регіонального розвитку, у залученні громадян до процесу міжрегіонального обміну та співробітництва;

Постійно

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

2) сприяти організації та проведенню міжрегіональних форумів, зустрічей представників ділових кіл з різних регіонів, презентацій, засідань за "круглим столом", а також комунікаційних заходів за участю внутрішньо переміщених осіб, експертів, зокрема стосовно тематики реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Постійно

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

3) сприяти просуванню регіональних туристичних продуктів на всесвітніх та міжнародних виставкових заходах шляхом організації роботи національних експозицій України.

Постійно

Управління туризму, рекреації та курортів обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

4. Сприяти висвітленню у засобах масової інформації пріоритетних заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості у зазначеній сфері, зокрема:

1) вжити дієвих заходів для збільшення зони покриття теле- та радіомовлення на території Одеської області, забезпечити доступ до споживання інформаційної продукції засобів масової інформації громадянам України, які проживають у районах Одеської області, що наближені до державного кордону та межують з іноземними державами;

2) забезпечити розроблення зразків, виготовлення і розміщення на відповідних носіях та розповсюдження (трансляцію) у засобах масової інформації соціальної реклами на тему зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства, цінностей свободи, демократії та патріотизму, захисту України від внутрішніх та зовнішніх загроз.

Постійно

Управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

5. Провести заходи щодо національно-патріотичного виховання, спрямовані на формування ціннісних орієнтирів утвердження національно-патріотичної і громадянської свідомості.

Постійно

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації

6. Забезпечити підтримку ініціатив громадськості, спрямованих на проведення заходів національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей і молоді, у закладах оздоровлення та відпочинку в період літньої оздоровчої кампанії.

Постійно

Департаменти обласної державної адміністрації: освіти і науки, соціальної та сімейної політики, з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами; районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

7. Підготувати за участю організацій громадянського суспільства пропозиції щодо створення:

1) належних умов для оздоровлення та літнього відпочинку в інших регіонах України дітей і молоді, які переміщені з тимчасово окупованих територій та зазнали негативного впливу, у тому числі за рахунок місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

До 14 вересня 2018 року

Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

2) дорадчих органів при райдержадміністраціях з координації роботи щодо надання волонтерської та благодійної допомоги, забезпечення їх постійної роботи.

До 1 липня 2018 року

Районні державні адміністрації

8. Опрацювати разом з організаціями громадянського суспільства пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про волонтерську діяльність" (Закон N 3236-VI) в частині підтримки розвитку волонтерської діяльності в Україні.

До 1 листопада 2018 року

Департаменти обласної державної адміністрації: освіти і науки, соціальної та сімейної політики; районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

9. Залучати до проведення заходів з національно-патріотичного виховання учасників антитерористичної операції, які своєю громадянською позицією сприяють консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, культури, а також популяризують традиції боротьби за державну незалежність та територіальну цілісність України.

Постійно

Департаменти обласної державної адміністрації: освіти і науки, соціальної та сімейної політики, з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами; управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

10. Організувати підтримку, у тому числі шляхом надання грантів:

проведення серед учнів, студентів, молодих учених конкурсів науково-дослідницьких, курсових, дипломних, наукових робіт, присвячених темам відновлення і збереження історичної пам'яті, звитяг українського народу у боротьбі за волю і незалежність, історії державних символів України, національно-патріотичного виховання та поширення робіт лауреатів таких конкурсів;

утворення короткометражних фільмів, соціальної реклами;

реалізації науково-популярних, інформаційних та інших тематичних мистецьких, медійних, освітніх і наукових проектів.

Постійно

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації

11. Організувати:

1) проведення наукових конференцій, присвячених історії українського визвольного руху XX століття та зарубіжному досвіду національної консолідації;

Постійно

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

2) замовлення для утворення та розміщення соціальної реклами, присвяченої річницям важливих подій української історії та її видатним особистостям;

Постійно

Управління комунікацій та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

3) проведення із залученням науковців та експертів інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних історичних майданчиків "Уроки історії", фотодокументальних виставок тощо, присвячених збереженню національної пам'яті українського народу, популяризації історичного минулого, для зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства.

Постійно

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації, Державний архів Одеської області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

12. Забезпечити підготовку, видання та розповсюдження у закладах освіти, державних органах, закладах культури, засобах масової інформації наукових, науково-популярних, публіцистичних видань, методичних рекомендацій та інформаційних матеріалів, що висвітлюють боротьбу за незалежність, захист суверенітету і територіальної цілісності України, проблеми запобігання та врегулювання етнічних конфліктів, сприяють збереженню національної пам'яті, відзначенню ювілейних і пам'ятних дат історії українського народу.

Постійно

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, управління обласної державної адміністрації: культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини, комунікацій та інформаційної політики; районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад

13. Комплексно опрацювати питання щодо державної підтримки ініціатив стосовно утворення, розповсюдження та популяризації фільмів історико-патріотичного змісту, забезпечивши, зокрема:

1) підтримку утворення та реалізації проектів, спрямованих на розширення аудиторії українського кіно, із забезпеченням широкої інформаційної кампанії в рамках соціальної реклами, на налагодження взаєморозуміння і взаємодії між дітьми, які проживають на тимчасово окупованих територіях та в інших регіонах держави;

2) підготовку просвітницької програми публічних показів у закладах освіти творів вітчизняної кінематографії.

Протягом 2018 - 2019 років

Управління обласної державної адміністрації: культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини, комунікацій та інформаційної політики; районні державні адміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали