ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Десята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 24.02.2012 р. N 10/27

Про затвердження Регіональної цільової програми "Освіта Луганщини. 2012 - 2016 роки"

З метою підвищення якості освіти, удосконалення механізму управління регіональною системою освіти, розглянувши клопотання обласної державної адміністрації від 07.02.2012 N 1/9-599, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада вирішила:

1 Затвердити Регіональну цільову програму "Освіта Луганщини. 2012 - 2016 роки" (далі - Програма, додається) із загальним обсягом фінансування 1057117,95 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету - 233820,05 тис. грн.

2 Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем Програми управління освіти і науки облдержадміністрації.

3 Визначити, що обсяг фінансування заходів Програми передбачається щорічно в державному, обласному бюджетах, бюджетах міст та районів.

4 Облдержадміністрації щорічно у першому кварталі року, наступного за звітним, звітувати перед обласною радою про хід виконання Програми.

5 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури, молоді та спорту.

 

Голова
обласної ради

В. М. Голенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
24.02.2012 N 10/27


Регіональна цільова програма
"Освіта Луганщини. 2012 - 2016 роки"

ПАСПОРТ
Регіональної цільової програми
"Освіта Луганщини. 2012 - 2016 роки"

Підстава для розроблення: Указ Президента України від 30.09.2010 N 926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні".

Ініціатор розроблення Програми: облдержадміністрація.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми: розпорядження голови облдержадміністрації від 14.04.2011 N 425 "Про План заходів на 2011 - 2013 роки щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року і Стратегії економічного та соціального розвитку Луганської області до 2015 року" (Розпорядження N 425).

Розробник Програми: управління освіти і науки облдержадміністрації.

Співрозробники Програми: Головне управління економіки облдержадміністрації, управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Луганській області, керівники вищих навчальних закладів.

Відповідальний виконавець Програми: управління освіти і науки облдержадміністрації.

Учасники Програми: вищі навчальні заклади I - IV рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади, Луганський дитячий будинок художньої та технічної творчості.

Термін реалізації Програми: 2012 - 2016 роки.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: обласний, міські, районні бюджети.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. грн.)

Всього - 1057117,95 тис. грн.,

у тому числі:

державний бюджет - 701720,9 тис. грн.;

обласний бюджет - 233820,05 тис. грн.;

бюджети міст і районів - 55872,0 тис. грн.;

інші джерела - 65705,0 тис. грн.

I. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Розроблення Програми зумовлено актуалізацією питань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 N 1001, до Програми економічних реформ "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма), затвердженої Указом Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 (Указ N 504/2011), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 - 2021 роки, затвердженої на III Всеукраїнському з'їзді реформування системи освіти.

За період дії регіональної цільової програми "Освіта Луганщини. 2007 - 2011 рр." вирішено окремі питання у галузях дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної професійно-технічної та вищої освіти, зокрема: мережу дошкільних навчальних закладів збільшено на 59 одиниць в Лисичанську, Свердловську, Луганську, Красному Лучі, Антрацитівському, Сватівському, Станично-Луганському, Троїцькому, Біловодському, Білокуракинському, Новоайдарському, Перевальському, Міловському районах.

Відкрито при школах 45 дошкільних груп, передано 50 відомчих дошкільних навчальних закладів у комунальну власність у містах: Лисичанську (5), Ровеньках (2), Краснодоні (19), Красному Лучі (5), Свердловську (2), Антрациті, Луганську, Брянці, Первомайську, Сєвєродонецьку, Білокуракинському, Перевальському, Сватівському, Кремінському, Слов'яносербському, Лутугинському (2), Марківському, Новоайдарському районах.

В області створено 11 навчально-виховних комплексів: "Дошкільний навчальний заклад - Загальноосвітній навчальний заклад" в Луганську (3), Стаханові, Алчевську, Брянці, Кіровську, Рубіжному, Антрацитівському та Краснодонському районах.

Також відкрито групи компенсуючого профілю, де збільшено кількість дітей (понад 250 дітей) з особливими потребами, які отримують ранню корекцію та дошкільну освіту.

Введені до штатних розписів дошкільних навчальних закладів додаткові посади логопедів - у 193 дошкільних навчальних закладах (далі - ДНЗ) (43,1 %), психологів - у 160 ДНЗ (34,9 %), фізінструкторів - у 82 ДНЗ (17,9 %).

Проте існуюча мережа не задовольняє потреби населення на здобуття дошкільної освіти, оскільки навантаження з розрахунку на 100 місць складає 115 осіб (у країні - 107,8), а черга на влаштування в дошкільні навчальні заклади - 1782 дитини.

У період 2007 - 2011 років контингент учнів області продовжував зменшуватися. За останні 5 років кількість дітей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, зменшилася з 197991 учнів до 171781 (на 26010 учнів), а кількість шкіл - із 745 до 691. Закрито та призупинено діяльність 54 шкіл.

Забезпечення належного доступу дітей шкільного віку до якісної загальної середньої освіти спонукає до розширення мережі освітніх округів. У 2007 - 2011 роках за рахунок коштів державного бюджету до області надійшов 21 шкільний автобус (у т. ч. у 2011 році - 8 автобусів), за кошти місцевого бюджету придбано 23 автобуси.

Оскільки Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України на вимогу Кабінету Міністрів України пов'язує придбання шкільних автобусів за державні кошти з наявністю шкільного округу, виникає інша проблема. Формально в області створено 16 шкільних округів на 11-ти територіях, але документально не оформлено жодного. Проте вже діє Положення про освітній округ, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 777, де прописаний механізм функціонування шкільного округу.

Забезпеченість шкіл Луганщини сучасною комп'ютерною технікою складає 88 %. За п'ять років у школах області встановлено 62 сучасних комп'ютерних комплекси. До мережі Інтернет підключено 89,7 % загальноосвітніх навчальних закладів. За термін дії Програми 383 школи підключено до мережі Інтернет. У 100 шкільних бібліотеках встановлено комп'ютерну техніку за кошти, передбачені обласною програмою "Створення єдиної інформаційної мережі шкільних бібліотек". Придбано 79 сучасних навчальних кабінетів з природничо-математичних дисциплін.

Проте перехід на новий державний стандарт початкової освіти, впровадження інформатики в навчальні плани початкової та середньої школи потребують подальшої інформатизації та комп'ютеризації шкіл, 100 % підключення їх до мережі Інтернет, 100 % оволодіння комп'ютерною грамотністю всіх вчителів області, заміни застарілих навчально-комп'ютерних комплексів на сучасні комп'ютерні комплекси, створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня на базі технологій радіозв'язку четвертого покоління (4G).

Потребує оновлення застаріла матеріально-технічна база навчальних кабінетів, майстерень, їдалень, бібліотек.

В області стабільно функціонує мережа закладів освіти обласного підпорядкування, яка становить 23 школи-інтернати, 3 дитячі будинки, 4 ліцеї та училище фізичної культури.

Щороку збільшується фінансування з обласного бюджету на утримання цих закладів. Якщо у 2007 році на ці цілі було виділено 95729,2 тис. грн., то у 2011 - 193816,2 тис. грн.

За останні 5 років збільшились видатки на утримання одного вихованця з 18,2 тис. грн. до 34,5 тис. грн., а середня вартість харчування однієї дитини на добу підвищилась з 14,99 грн. до 31,13 грн.

З 2007 до 2011 року в школах-інтернатах збудовано 5 міні-котелень, введено в експлуатацію новий спальний корпус в Ірмінській обласній загальноосвітній спеціальній школі-інтернаті, завершено капітальний ремонт спального корпусу Щотівської обласної загальноосвітньої школи-інтернату, проведено ремонти систем опалення, капітальні ремонти покрівель, водопостачання та каналізації, замінено тепломережі та віконні блоки, оновлено меблі в їдальнях, класних і спальних кімнатах, актових залах.

23 заклади освіти обласного підпорядкування оснащено інтерактивними мобільними комплексами (432,373 тис. грн.), у 14 спеціальних школах-інтернатах встановлено корекційно-реабілітаційне обладнання.

Збільшилися обсяги матеріальної допомоги, яку надають закладам стабільно працюючі підприємства, установи та організації. Якщо у 2007 році заклади отримали 1,4 млн. грн., то у 2010 - 3,7 млн. грн., за 2011 рік - близько 2 млн. грн. допомоги.

Розвивається співпраця шкіл-інтернатів і дитячих будинків з міжнародними гуманітарними організаціями. Збільшилась кількість дітей з 82 до 144 осіб, які оздоровлювались та відпочивали за кордоном за їх запрошенням.

З метою підтримки обдарованої та талановитої молоді в області функціонують 4 обласні ліцеї-інтернати, які створюють усі необхідні умови для всебічного розвитку особистості.

У системі освіти області функціонує 108 позашкільних навчальних закладів, з яких 69 центрів та будинків дитячої творчості, 38 ДЮСШ та 1 державний позашкільний навчальний заклад. В них навчається 70,6 тис. учнівської молоді, або 41 % від загальної кількості дітей шкільного віку. Взагалі позашкільною освітою охоплено 88,7 % учнівської молоді.

Навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах області здійснювався за основними напрямами позашкільної освіти у 3161 гуртку та 157 відділеннях за різними напрямами діяльності. Найбільш розгалуженою є мережа гуртків художньо-естетичного напряму, у яких навчаються 28,7 тис. дітей (у 2007 р. - 25,9 тис. ), що становить 52 % від загальної кількості вихованців позашкільних закладів освіти. Позашкільною освітою у гуртках науково-технічного напряму охоплено 14 % (у 2007 р. - 12,6 %) вихованців, туристсько-краєзнавчого - 6 % (у 2007 р. - 4,9 %), еколого-натуралістичного - 9 % (у 2007 р. - 7,8 %), фізкультурно-спортивного - 6 % (у 2007 р. - 5,1 %).

Позашкільні заклади області як осередки реалізації завдань позашкільної освіти разом із загальноосвітніми школами, ліцеями, гімназіями реалізують державну політику в галузі освіти, культури, науки, виробництва і сприяють розвитку творчої особистості, забезпечують визначення стратегічних напрямів розвитку позашкільної освіти відповідно до соціальних, економічних, культурних умов життєдіяльності.

На базі загальноосвітніх навчальних закладів створені гуртки та секції, які відвідують 82,3 тис. учнів, серед яких: еколого-натуралістичного напряму - 6,8 тис. учнів (у 2007 р. - 5,8 тис.), туристсько-краєзнавчого - 5,7 тис. учнів (у 2007 р. - 4,5 тис.), фізкультурно-спортивного - 15,6 тис. учнів (у 2007 р. - 13,2 тис.), художньо-естетичного - 28,8 тис. учнів (у 2007 р. - 26,1 тис.).

Значна увага позашкільними навчальними закладами приділяється залученню до навчання у гуртках дітей соціально незахищених категорій, а саме дітей-сиріт, дітей-інвалідів. Протягом року в системі позашкілля навчалося 599 дітей-інвалідів, що становить 20 % від загальної кількості дітей-інвалідів шкільного віку, що на 7 % більше, ніж у 2007 році.

У зв'язку з демографічною ситуацією поступово зменшується контингент учнів професійно-технічних навчальних закладів, що в свою чергу вплинуло на здійснення оптимізації мережі закладів профтехосвіти шляхом укрупнення малокомплектних однопрофільних професійно-технічних навчальних закладів (далі - ПТНЗ). За період з 2007 до 2011 року 6 професійно-технічних навчальних закладів змінили свій статус самостійної юридичної особи, з них: 3 приєднано до більш потужних професійно-технічних навчальних закладів області та 3 ввійшли до складу Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка".

На базі кращих закладів профтехосвіти було утворено 4 спеціалізованих навчально-практичних центри з впровадження сучасних виробничих технологій та матеріалів, з яких 2 - будівельного спрямування, 1 - швейної промисловості та 1 - зварювального виробництва.

Потребує вирішення проблема взаємодії професійно-технічних навчальних закладів з підприємствами-замовниками робітничих кадрів з питань надання робочих місць для проходження учнями ПТНЗ виробничого навчання, виробничої практики та подальшого їх працевлаштування.

Враховуючи значну фізичну та моральну зношеність обладнання, устаткування та техніки професійно-технічних навчальних закладів, нагальною проблемою є модернізація матеріально-технічної бази ПТНЗ шляхом оснащення навчально-виробничих майстерень сучасним обладнанням, інструментами, матеріалами, технікою та транспортом.

Для забезпечення якісної професійної підготовки, створення належних умов для професійного навчання і виховання професійно-технічним навчальним закладам необхідно вирішити проблеми капітальних і поточних ремонтів будівель і споруд та впровадити енергозберігаючі технології.

Мережа вищих навчальних закладів у 2007 - 2011 роках зазнала змін.

До складу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля увійшли: Луганський державний інститут житлово-комунального господарства і будівництва та Луганський державний інститут праці та соціальних технологій.

До складу Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" увійшли Луганський коледж технологій і дизайну, Брянківський технолого-економічний технікум, Рубіжанський політехнічний коледж.

До складу Луганського національного аграрного університету увійшли: Політехнічний коледж, Слов'яносербський сільськогосподарський технікум, Старобільський сільськогосподарський технікум.

До складу Луганського державного інституту культури і мистецтв увійшов Луганський обласний коледж культури і мистецтв.

Приватні вищі навчальні заклади: Луганський кооперативний технікум та Вища школа бізнесу - Інститут економіки та менеджменту за рішенням власника припинили свою діяльність.

Антрацитівський технікум радіоелектронного приладобудування перейменовано в Антрацитівський коледж інформаційних технологій та економіки; Краснодонський гірничий технікум - у Краснодонський промислово-економічний коледж; Краснолуцький гірничий технікум - у Краснолуцький гірничо-промисловий коледж; Луганський будівельний технікум транспортного будівництва - у Луганський коледж будівництва, економіки та права, Ровеньківський гірничий технікум - у Ровеньківський техніко-економічний коледж.

У регіоні створено належні умови для реалізації конституційних прав громадян України на здобуття вищої освіти. Луганська область займає 10 місце в Україні за кількістю студентів на 10 тис. населення (501 особа) та 2 - за чисельністю студентів на один вищий навчальний заклад III - IV рівня акредитації.

У зв'язку з демографічною ситуацією актуальною залишається проблема оптимізації мережі вищих навчальних закладів з урахуванням інноваційного розвитку економіки області у форматі "наука - освіта - виробництво - бізнес" та входження деяких вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації до складу вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації як структурних підрозділів. Такий процес уже розпочався.

Необхідно посилити увагу до працевлаштування випускників, зокрема надання їм першого робочого місця.

Вищі навчальні заклади формують державне замовлення щодо обсягів та структури підготовки фахівців з вищою освітою на підставі самостійного вивчення потреб ринку праці, укладання двосторонніх угод між вищим навчальним закладом та роботодавцями. В області існує практика співпраці вищих навчальних закладів з потенційними роботодавцями в організації професійно-практичної підготовки шляхом створення філій кафедр університетів безпосередньо на виробництві. Така практика показала свою дієвість й ефективність.

Проблемою вищої освіти залишається підвищення якості підготовки студентів, поліпшення матеріально-технічної бази, комп'ютеризація навчально-виховного процесу, поліпшення умов проживання студентів у гуртожитках вищих навчальних закладів та покращання організації харчування студентів.

У 2007 - 2011 роках діяльність Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі - ЛОІППО) спрямовувалася на розв'язання стратегічних завдань розвитку загальної середньої освіти в системі освіти області.

ЛОІППО забезпечував науково-методичний супровід та розвиток педагогічних систем загальноосвітніх навчальних закладів, професійний розвиток керівників і педагогічних працівників, координацію роботи міських/районних методичних кабінетів і міських/районних методичних об'єднань педагогічних працівників усіх категорій. У зв'язку із введенням в дію з 2011 року нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників збільшився контингент слухачів курсів підвищення кваліфікації на базі ЛОІППО з 4,5 тис. у 2007 році до 6,0 тис. у 2011 році. Це пов'язано з вимогами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України атестувати вчителів кожного предмета окремо, що позначається на збільшенні контингенту слухачів.

II. Визначення мети Програми

Метою Програми є підвищення рівня і доступності якісної освіти для мешканців області відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки, сучасних потреб суспільства, кожного громадянина шляхом:

- збереження та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів і закладів загальної середньої освіти, зміцнення їх матеріально-технічної бази;

- удосконалення механізму управління регіональною системою освіти;

- соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- підтримки талановитої обдарованої молоді та підвищення значення виховної роботи з учнівської молоддю;

- підвищення якості післядипломної педагогічної освіти;

- підготовки кваліфікаційних робітничих кадрів та випуску кваліфікованих робітників із ПТНЗ відповідно до угод з підприємствами - замовниками робітничих кадрів;

- впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес;

- сприяння розвитку системи вищої освіти.

III. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації регіональної цільової Програми

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

- наявність розвинутої мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, інтернатних закладів обласного підпорядкування, професійно-технічних навчальних закладів;
- наявність підготовлених педагогічних працівників для роботи у відновлених дошкільних закладах; наявність гнучкої системи науково-методичного супроводу впровадження дошкільної освіти 5-річних дітей;
- дієва система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
- наявність висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів та багатогалузевої мережі ВНЗ I - IV рівнів акредитації

- руйнація будівель дитячих садків, які не працюють тривалий час;
- застаріла матеріально-технічна база шкіл, відсутність відповідного лабораторного, спортивного, методичного, медичного обладнання;
- недостатність фінансування загальноосвітніх навчальних закладів з місцевих бюджетів;
- низька мотивація вчителів до професійного розвитку. Збільшення кількості вчителів, які викладають один і більше предметів;
- дефіцит позашкільних закладів різних напрямків, обмежена мережа гуртків та творчих об'єднань у сільській місцевості;
- відсутність коштів для оновлення навчально-матеріальної бази закладів професійно-технічної освіти;
- слабка виробнича база для організації практики студентів, науково-прикладних досліджень, апробація експериментальних програм

Можливості (O)

Загрози (T)

- наявність нормативно-правової бази для здійснення навчально-виховного процесу в усіх сферах освіти галузі;
- можливість використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі;
- можливість залучення інвестицій для розвитку матеріально-технічної бази шкіл-інтернатів;
- наявність системи заохочень обдарованих вихованців закладів; створення умов для розвитку їх талантів;
- впровадження сучасних виробничих технологій шляхом створення спеціалізованих та навчально-практичних центрів;
- фінансова підтримка з боку держави через державні програми

- вплив демографічної ситуації на зменшення мережі шкіл, особливо в сільській місцевості;
- збільшення кількості шкільних будівель, які знаходяться в аварійному стані та потребують капітального ремонту;
- поширення соціального сирітства;
- недосконалість законодавства у сфері освіти;
- низький попит серед молоді на професії, яких потребує ринок праці; стійка соціальна думка щодо непрестижності професійно-технічної освіти;
- зменшення попиту на підготовку спеціалістів за напрямками інженерних спеціальностей;
- перехід науково-педагогічних кадрів в інші галузі економіки;
- низький відсоток упровадження науково-дослідних робіт у економіку регіону


IV. Обґрунтування шляхів, засобів розв'язання проблем у сфері освіти, обсягів і джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Можливим варіантом розв'язання проблем в галузі освіти Луганської області могла б стати розробка декількох вузько спрямованих регіональних цільових програм, а саме: в дошкільній, загальній середній, позашкільній, професійно-технічній, вищій та післядипломній освіті.

Результатом проведення інвентаризації регіональних цільових програм у сфері освіти та здійснення систематизації та оптимізації заходів, враховуючи реальні можливості бюджетного фінансування, розроблена Регіональна цільова програма "Освіта Луганщини. 2012 - 2016 роки", спрямована на реалізацію завдань у всіх напрямках: дошкільній, позашкільній, загальноосвітній, професійно-технічній, вищій та післядипломній освіті.

Визначена доцільність реалізації зазначеної програми, яка має завдання протягом 2012 - 2016 років здійснити заходи у кількох напрямках, а саме в:

- управлінському - шляхом оптимізації мережі дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів області, запровадження системи громадсько-державного управління;

- матеріально-технічному - шляхом поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів області;

- науково-методичному - шляхом забезпечення науково-методичного супроводу введення нових шкільних предметів, опанування педагогами нового змісту освіти й упровадження інноваційних форм роботи в навчально-виховний процес закладів освіти області, підвищення професійного розвитку педагогічних кадрів;

- соціальному - шляхом збереження здоров'я учасників навчально-виховного процесу, підвищення статусу вчителя.

Фінансове забезпечення заходів, передбачених цією Програмою, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, обласного бюджету, а також міських та районних бюджетів.

Обсяг ресурсів, які планується залучити на виконання Програми, складає 1057117,95 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету - 233820,05 тис. грн., з бюджетів міст та районів - 55872,0 тис. грн.

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Програма включає перелік завдань та заходів, виконання яких дозволить вирішити проблеми у сфері освіти, а саме:

У сфері дошкільної освіти:

- забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку;

- зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

- забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку;

- збереження здоров'я дітей дошкільного віку;

- підвищення престижу працівників дошкільної галузі.

У сфері загальної середньої освіти:

- оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів;

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

- підвищення якості загальної середньої освіти;

- впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес;

- розвиток матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл;

- підвищення престижу працівників освітянської сфери області.

У закладах освіти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області:

- поліпшення матеріально-технічної бази інтернатних закладів, створення належних умов для утримання, навчання й виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення якісного навчально-виховного та корекційно-реабілітаційного процесу;

- створення Луганського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії".

У сфері позашкільної освіти:

- забезпечення доступності позашкільної освіти;

- забезпечення навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах відповідними педагогічними кадрами;

- удосконалення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів.

У роботі з обдарованою молоддю області:

- виявлення обдарованої учнівської молоді та створення умов для її розвитку;

- посилення роботи з талановитою та обдарованою молоддю за різними напрямками роботи;

- забезпечення участі учнівської молоді області в обласних та всеукраїнських масових заходах.

У сфері післядипломної педагогічної освіти:

- удосконалення системи післядипломної педагогічної освіти;

- розвиток міських (районних), методичних кабінетів (центрів);

- участь у міжнародних виставках;

- створення системи моніторингу якості освіти;

- вдосконалення матеріально-технічної бази обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

У сфері професійно-технічної освіти:

- оптимізація мережі професійно-технічних навчальних закладів області;

- забезпечення доступності якісної освіти в ПТНЗ та її відповідності потребам ринку праці регіону;

- забезпечення взаємодії галузевих управлінь, центру зайнятості щодо надання першого робочого місця випускникам ПТНЗ;

- покращання умов соціального захисту учнів ПТНЗ;

- запровадження новітніх інформаційно-комунікативних технологій в закладах профтехосвіти;

- оновлення та модернізація навчально-матеріальної бази ПТНЗ;

- забезпечення розвитку професійної підготовки та інноваційної діяльності учнівської молоді ПТНЗ;

- забезпечення якісної професійної освіти, яка б відповідала міжнародним стандартам та потребам ринку праці регіону.

У вищих навчальних закладах:

- підвищення якості підготовки студентів;

- оптимізація мережі закладів вищої освіти;

- формування єдності освіти і виробництва як основи розвитку системи вищої освіти;

- приведення рівня вищої освіти в Україні у відповідність до європейського рівня;

- підвищення ефективності наукових досліджень;

- забезпечення реалізації соціальних проектів, спрямованих на всебічний розвиток та підтримку студентської молоді.

Протягом реалізації Програми планується досягнути таких результативних показників:

N з/п

Кількісні показники

За роками

2012

2013

2014

2015

2016

1

Збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою (%)

87,1

88,0

88,1

88,9

90,0

2

Забезпечення доступу дітей шкільного віку до якісної середньої освіти (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3

Забезпеченість шкіл області сучасною комп'ютерною технікою (%)

88,0

90,0

90,8

100,0

100,0

4

Підготовка кваліфікованих робітників в закладах професійно-технічної освіти (тис. осіб)

8,8

10,9

11,5

11,6

11,8


VI. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку 1 до Програми.

VII. Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Всього

Обсяг ресурсів усього, тис. грн., у тому числі:

137372,80

232215,90

278920,05

250399,70

158209,50

1057117,95

державний бюджет

94711,50

156230,0

160429,40

169867,0

120483,0

701720,90

обласний бюджет

31666,30

52415,90

92688,85

36595,20

20453,80

233820,05

бюджети міст і районів

7890,0

9795,0

11501,8

12547,5

14137,7

55872,0

кошти інших джерел

3105,0

13775,0

14300.0

31390,0

3135,0

65705,0


VIII. Організація управління та контролю за виконанням Програми

1 Контроль за виконанням Програми і координація дій між її виконавцями покладається на управління освіти і науки облдержадміністрації.

2 Звіт про хід виконання Програми надається міськими головами та головами райдержадміністрацій двічі на рік до 15 числа наступного за звітним періодом місяця до управління освіти і науки облдержадміністрації.

3 Облдержадміністрація звітує перед обласною радою про виконання Програми один раз на рік в першому кварталі.

IX. Розрахунок очікуваних результатів

Результатом вирішення зазначених завдань буде:

- охоплення дошкільними навчальними закладами дітей віком від 3 до 6 років не менше 80 %;

- забезпечення охоплення дошкільною освітою 100 % дітей дошкільного віку;

- забезпечення доступності та якості загальної середньої освіти;

- забезпечення транспортними послугами 100 % учнів сільської місцевості, які проживають на відстані понад 3 км від школи, заміна орендованого автотранспорту шкільними автобусами;

- підвищення індексу людського розвитку та рівня освіти регіону;

- підвищення якості підготовки та перепідготовки фахівців з вищою освітою, усунення бар'єрів у взаємному визнанні дипломів про вищу освіту;

- узгодження потреби ринку освітніх послуг та ринку праці, поліпшення ситуації з працевлаштуванням випускників, надання їм першого робочого місця;

- забезпечення виконання планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно з ліцензійним обсягом, розвиток професійної компетентності педагогічних працівників області, зміцнення матеріально-технічної бази ЛОІППО;

- поліпшення фінансового, матеріально-технічного і кадрового забезпечення вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, посилення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали