ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцять четверта сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 03.03.2010 р. N 34/10

Про затвердження Регіональної цільової програми розвитку фізичного виховання і спорту серед учнівської та студентської молоді на 2010 - 2014 роки

З метою створення належних умов для занять учнівської та студентської молоді всіма видами спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи, розповсюдження здорового способу життя, відповідно до ст. 39 Закону України "Про освіту", ст. 15 Закону України "Про позашкільну освіту", враховуючи клопотання обласної державної адміністрації від 06.11.2009 N 3/9-5724, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада вирішила:

1 Затвердити Регіональну цільову програму розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської та студентської молоді на 2010 - 2014 роки (далі - Програма), що додається, із загальним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації: всього - 59591,4 тис. грн., у тому числі з обласного бюджету - 14876,4 тис. грн., з міських і районних бюджетів - 44715,0 тис. грн.

2 Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначити при затвердженні обласного бюджету, бюджетів міст та районів.

3 Визначити відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів Програми управління освіти і науки облдержадміністрації.

4 Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити та затвердити відповідні цільові програми, в яких урахувати виконання заходів, визначених за рахунок коштів місцевих бюджетів.

5 Управлінню освіти і науки облдержадміністрації щорічно до 30 березня, наступного за звітним, звітувати перед обласною радою про хід виконання Програми.

6 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту і з питань економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

Голова
обласної ради

В. М. Голенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
03.03.2010 N 34/10


РЕГІОНАЛЬНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ НА 2010 - 2014 РОКИ

ПАСПОРТ
Регіональної цільової програми розвитку фізичного виховання і спорту серед учнівської та студентської молоді на 2010 - 2014 роки

Підстава для розроблення:

Закони України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указ Президента України від 19.07.2006 N 667/2006 "Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту"

1 Ініціатор розроблення Програми: управління освіти і науки облдержадміністрації

2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми: постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 N 1594 "Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки"

3 Розробник Програми: управління освіти і науки облдержадміністрації

4 Співрозробники Програми: Луганське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України

5 Відповідальний виконавець Програми: управління освіти і науки облдержадміністрації

6 Учасники Програми: управління освіти і науки, у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Луганське обласне управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, виконкоми міських рад міст обласного значення, районні держадміністрації

7 Термін реалізації Програми: 2010 - 2014 роки

7.1 Етапи виконання Програми:

I етап - 2010 - 2011 роки

II етап - 2012 - 2014 роки

8 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: обласний, міські та районні бюджети

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:

Всього: 59591,4 тис. грн.,

у тому числі кошти:

- обласного бюджету - 14876,4 тис. грн.

- бюджетів міст і районів - 44715 тис. грн.

I Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

Реалізація державної політики протягом останніх років сприяла певному позитивному розвитку фізичного виховання і спорту серед учнівської та студентської молоді. Зокрема існує система комплексних спортивно-масових заходів, багатоступеневих змагань, зростає кількість спортивних клубів, секцій у загальноосвітніх школах, вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах.

У цілому в області в системі освіти за даними державної статистичної звітності станом на 01.01.2009 до занять всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи залучено 73545 осіб (67937 - у 2008 році, 66385 - у 2007 році, 59840 - у 2006 році, 58872 - у 2005 році). З ними працює 2006 штатних працівників, з них 121 викладач професійно-технічних навчальних закладів, 276 осіб у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, 17 педагогів-організаторів фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання, 557 тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 73 спеціалісти фізичного виховання дошкільних навчальних закладів, 998 вчителів фізичного виховання загальноосвітніх навчальних закладів, 13 тренерів-викладачів абонементних груп, 5 керівників гуртків у дитячо-юнацьких клубах фізичної підготовки. В області розвивається 28 видів спорту, з них 21 - олімпійський.

Учнівський та студентський спорт має певний потенціал. До складу збірних команд України зараховано 37 спортсменів. Збережено мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У системі освіти області функціонує 35 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 5 спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, 1 дитячо-юнацький клуб з фізичної підготовки. У них займається 20698 підлітків і студентів, у спортивних школах працює 557 тренерів-викладачів, з них - 413 штатних.

У 2008 році згідно з календарним планом спортивно-масових заходів в області було проведено 65 змагань серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл з 15 видів спорту. У стартах III Спортивних ігор школярів області взяли участь понад 40 тис. учнів, у Спартакіаді учнів професійно-технічних навчальних закладів і студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації брали участь 28 тис. осіб, у першостях області серед студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації - 1400 осіб. У багатоступеневих масових змаганнях серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів "Старти надій" - 19,5 тис. чоловік, "Шкіряний м'яч" - 49,5 тис. чоловік, "Нащадки козацької слави" - 16 тис. чоловік.

Збірні команди області прийняли участь у зональних та фінальних змаганнях III Спортивних ігор школярів України з 25 видів спорту, у чемпіонатах та першостях України серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у Всеукраїнських змаганнях серед дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування.

До занять у спортивних секціях залучено 9872 учні загальноосвітніх шкіл, що складає 15 % від їх загальної кількості. На пільгових умовах відвідують заняття у спортивних секціях та групах оздоровчої спрямованості діти-сироти, діти-інваліди, діти з малозабезпечених та багатодітних родин.

З метою масового залучення дітей дошкільного віку до систематичних занять фізичною культурою в області проводились змагання "Перші кроки" та "Веселі старти" за участю 231 дошкільного навчального закладу із загальною кількістю 6,3 тис. дітей.

З метою визначення кращої роботи колективів фізкультури, подальшого поліпшення навчальної, фізкультурно-масової та оздоровчої роботи в області проводиться щорічний огляд-конкурс серед дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, переможці якого беруть участь у Всеукраїнському конкурсі.

За даними державної статистичної звітності на балансі закладів освіти станом на 20.01.2009 р. знаходяться: 4 стадіони, 1149 спортивних майданчиків, 121 футбольне поле, 4 тенісні корти, 1 лижна база, 260 стрілецьких тирів, 12 плавальних басейнів, 720 спортивних залів, 426 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять.

Незважаючи на позитивні зміни у розвитку фізичної культури та спорту серед дітей дошкільного віку, учнівської та студентської молоді, показники фізичного стану вищезазначених верств населення залишаються на низькому рівні. Досягнутий рівень розвитку фізичного виховання і спорту, спортивно-оздоровчої роботи не забезпечує оптимальної рухової активності, поліпшення стану здоров'я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації кожного підлітка та студента. Лише 24 % учнів загальноосвітніх навчальних закладів та 18,9 % студентів займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

За статистичними даними в області щороку зростає кількість осіб, які хворіють хронічними ревматичними хворобами серця, гіпертонією, неврозами, артритами, ожирінням і сколіозом.

Особливе занепокоєння викликає погіршення стану здоров'я дітей, підлітків і студентів. Як і раніше, значна їх кількість має суттєві відхилення у фізичному розвитку. Так, 6428 учнів загальноосвітніх шкіл, 1827 учнів професійно-технічних навчальних закладів, 3357 студентів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації віднесені за станом здоров'я до спеціальних медичних груп з фізичної підготовки або зовсім звільнені від відвідування уроків фізичної культури. З 2185 учнів спеціальних медичних груп закладів профтехосвіти лише 623 займаються фізичною культурою за окремим розкладом, що складає 34 % від загальної кількості хворих учнів.

У багатьох навчальних закладах області спостерігається недооцінка ролі фізичного виховання та спорту у вирішенні питань зміцнення здоров'я дітей і молоді та пропаганди здорового способу життя.

Існуюча система фізичного виховання та спорту має складні проблеми, а саме: низьку ефективність діючого механізму масового залучення дітей до занять всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, спортом, відбору найбільш обдарованих дітей та вдосконалення їхньої майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки. Недостатніми є й обсяги фінансування на придбання спортивного інвентаря та обладнання, підготовки та участі команд у всеукраїнських, міжнародних спортивних заходах. Відсутня ефективна робота щодо пропаганди здорового способу життя серед учнівської та студентської молоді через засоби масової інформації.

Також занепокоєння викликає стан спортивних споруд у навчальних закладах області, а особливо, у професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладах. За останні роки за бюджетні кошти не збудовано жодної спортивної споруди та недостатньо проводилось капітальних ремонтних робіт спортивних об'єктів. На жаль, не набуло соціально важливого значення вирішення проблем, пов'язаних з необхідністю будівництва сучасних спортивних споруд, придбання високоякісного інвентаря та обладнання як для потреб учнівської молоді, так і для потреб спорту вищих досягнень.

II Визначення мети Програми

Мета Програми - створення належних умов для занять учнівської та студентської молоді всіма видами спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи, розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень, подальшого всебічного розповсюдження здорового способу життя.

III SWOT-аналіз Регіональної цільової програми розвитку фізичного виховання і спорту серед учнівської та студентської молоді на 2010 - 2014 роки

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

- державні пріоритети розвитку фізичного виховання та спорту;
- наявність спортивних споруд в навчальних закладах області;
- розвинена мережа позашкільних спортивних навчальних закладів;
- наявність висококваліфікованих фахівців у навчальних закладах області та системи підвищення їх кваліфікації;
- наявність мережі позашкільних спортивних навчальних закладів та клубів;
- створення нових робочих місць для викладачів із фізичного виховання та тренерів, підвищення престижу їх професії

- застарілість більшості спортивних споруд, обладнання, інвентаря навчальних закладів;
- послаблення позакласної, позашкільної роботи фізкультурно-спортивної та оздоровчої спрямованості у навчальних закладах;
- погіршення загального фізичного стану здоров'я дітей, підлітків та студентів;
- недостатня кількість кваліфікованих фахівців у сфері фізичного виховання;
- низький рівень фінансування фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів для дітей та підлітків за рахунок міських та районних бюджетів

Можливості (O)

Загрози (T)

- додаткове фінансування заходів з розвитку фізичного виховання та спорту;
- реформування існуючої системи фізичного виховання та спорту з урахуванням сучасних вимог;
- залучення більшої кількості дітей і підлітків до занять різними видами фізичної культури та спорту;
- зменшення ризиків негативного впливу оточуючого середовища на здоров'я дітей і підлітків;
- пропаганда здорового способу життя та кращих спортивних традицій

- погіршення демографічної ситуації в області;
- значна кількість спортивних об'єктів (будівель), які знаходяться у аварійному стані


IV Напрями діяльності та заходи Програми

Реалізація Програми буде здійснюватись за такими напрямками діяльності:

1 Комплексні спортивно-масові заходи серед учнівської та студентської молоді:

1.1 Фізичне виховання, фізкультурно-масова, оздоровча та спортивна робота серед учнівської та студентської молоді.

1.2 Фізкультурно-масова та оздоровча діяльність серед фахівців навчальних закладів.

2 Дитячо-юнацький спорт і спорт вищих досягнень:

2.1 Спортивно-масові заходи серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву.

2.2 Матеріально-технічне забезпечення спортивних шкіл.

2.3 Спорт вищих досягнень.

3 Система забезпечення розвитку фізичного виховання та спорту:

3.1 Кадрове забезпечення.

3.2 Матеріально-технічне забезпечення спортивних споруд.

3.3 Науково-методичне та медичне забезпечення.

3.4 Організаційне та інформаційне забезпечення.

4 Оздоровчі заходи:

4.1 Спортивно-оздоровча робота.

4.2 Організація літнього відпочинку.

Детальний перелік заходів, необхідних для реалізації Програми, викладений у додатку 1.

V Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів і джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми

Фізичне виховання і спорт є важливими складовими здорового способу життя, ефективними засобами підвищення соціальної та трудової активності учнівської та студентської молоді, задоволення її моральних, естетичних і творчих потреб.

Програмою передбачається протягом 2010 - 2014 років здійснити комплекс заходів щодо створення належних умов для занять учнівською та студентською молоддю всіма видами спортивно-масової, фізкультурно-оздоровчої роботи, розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень, подальшого всебічного розповсюдження здорового способу життя, а саме:

- підвищити стан здоров'я дітей та підлітків шляхом залучення їх до регулярних занять фізичною культурою та спортом;

- створити належні умови для розвитку фізичної культури і спорту;

- поліпшити стан спортивних споруд шляхом поступового збільшення фінансування заходів з їх утримання, реконструкції та будівництва;

- покращити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

- підвищити рівень кадрового забезпечення викладачами з фізичної культури навчальні заклади, тренерами-викладачами дитячо-юнацькі спортивні школи;

- підвищити рівень проведення спортивно-масових заходів на всіх рівнях шляхом залучення більшої кількості учнівської та студентської молоді для участі у таких заходах;

- підвищити авторитет фізичної культури та спорту шляхом організації агітаційної кампанії у місцевих засобах масової інформації з пропаганди здорового способу життя.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно під час формування обласного та місцевих бюджетів у межах загальної суми видатків на освіту.

Програму розроблено на період до 2014 року. Виконання Програми буде здійснено у два етапи: I етап - 2010 - 2011 роки, II етап: 2012 - 2014 роки.

VI Перелік завдань і заходів Програми

Основними завданнями та заходами Програми є:

- збільшення кількості осіб, що займаються фізичною культурою та спортом шляхом їх залучення до занять у спортивних секціях і гуртках спортивної спрямованості;

- проведення у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах області регулярних фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів;

- проведення обласних спартакіад з видів спорту серед школярів і студентів;

- проведення обласних комплексних спортивно-масових заходів серед школярів "Старти надій", "Шкіряний м'яч", "Нащадки козацької слави", "Діти-олімпійська надія", "Ігри чемпіонів";

- підготовка і участь у Всеукраїнських змаганнях серед учнівської та студентської молоді;

- організація й проведення огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах області;

- реконструкція та вдосконалення наявної матеріально-технічної спортивної бази в навчальних закладах області;

- підтримка дитячо-юнацького, учнівського та студентського спорту в області;

- створення центрів підготовки спортсменів для збірних команд області з пріоритетних видів спорту;

- підвищення рівня пропаганди учнівського та студентського спорту в місцевих засобах масової інформації.

VII Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Усього витрат на виконання Програми

з обласного бюджету

1716

2727,3

3529

3590

3314,1

14876,4

з місцевих бюджетів

8135

8234

9415

9173

9758

44715,0

усього

9851

10961,3

12944

12763

13072,1

59591,4


Детальний розрахунок коштів, необхідних для реалізації заходів Програми, викладений у додатку 2.

VIII Координація і контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми і координація дій між виконавцями покладається на управління освіти і науки облдержадміністрації.

Звіт про хід виконання Програми надається міськими головами та головами райдержадміністрацій двічі на рік до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, до управління освіти і науки облдержадміністрації.

Управління освіти і науки облдержадміністрації щорічно до 30 березня, наступного за звітним, звітує перед обласною радою про хід виконання Програми.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали