Додаткова копія: Про затвердження Регіональної цільової програми сприяння залученню іноземних інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва та формування позитивного іміджу Луганської області на 2018 - 2020 роки

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.06.2018 р. N 456

Про затвердження Регіональної цільової програми сприяння залученню іноземних інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва та формування позитивного іміджу Луганської області на 2018 - 2020 роки

Керуючись пунктом 2 частини третьої статті 4 (Закон N 141-VIII), пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), Указом Президента України від 05.03.2015 N 123/2015 "Про утворення військово-цивільних адміністрацій" (Указ N 123/2015), відповідно до законів України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", враховуючи Стратегію розвитку Луганської області до 2020 року, затверджену розпорядженням керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.06.2015 N 272 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.10.2016 N 624), з метою поліпшення іміджу регіону, розвитку його зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, за результатами обговорення питання на засіданні колегії облдержадміністрації 31.05.2018:

1. Затвердити Регіональну цільову програму сприяння залученню іноземних інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва та формування позитивного іміджу Луганської області на 2018 - 2020 роки (далі - Програма), що додається, із загальним обсягом фінансування 9375,0 тис. грн.

2. Установити, що обсяг фінансування заходів Програми та головний розпорядник коштів визначаються при затвердженні обласного бюджету на відповідний рік, відповідальним виконавцем є Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації.

3. Виконавцям заходів Програми щопівроку до 10 числа другого місяця, наступного за звітним періодом, надавати інформацію про хід її виконання Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації.

4. Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації щопівроку до 25 числа другого місяця, наступного за звітним періодом, звітувати про хід виконання Програми голові обласної державної адміністрації - керівнику обласної військово-цивільної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Клименка Ю. Ю.

 

Голова обласної державної
адміністрації - керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю. Г. Гарбуз

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
11 червня 2018 року N 456

РЕГІОНАЛЬНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ ЗАЛУЧЕННЮ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ, РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2018 - 2020 РОКИ

ПАСПОРТ
Регіональної цільової програми сприяння залученню іноземних інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва та формування позитивного іміджу Луганської області на 2018 - 2020 роки

Підстава для розроблення: пункт 2 частини третьої статті 4 (Закон N 141-VIII), пункт 8 частини третьої статті 6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), Указ Президента України від 05.03.2015 N 123/2015 "Про утворення військово-цивільних адміністрацій" (Указ N 123/2015), закони України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування".

1.

Ініціатор розроблення Програми

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

2.

Дата і номер розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення проекту Програми

пункт 2 розділу I протокольних доручень за підсумками апаратної наради голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.11.2017

3.

Розробник Програми

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

6.

Учасники Програми

департаменти облдержадміністрації: зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності; масових комунікацій; Агенція регіонального розвитку Луганської області (за згодою), Програма розвитку ООН (за згодою); СНУ ім. В. Даля (за згодою), КУ "Вісник Луганщини" (за згодою), проекти МТД (за згодою), міжнародні організації (за згодою), громадські організації та підприємства області (за згодою)

7.

Термін реалізації Програми

2018 - 2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

обласний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

9375 тис. грн

у тому числі кошти:
обласного бюджету
інших джерел

5465,0 тис. грн
3910,0 тис. грн

I. Визначення проблеми

Формування іміджу кожного регіону країни є важливою складовою його успішності.

Актуальність цього питання полягає в тому, що управління змінами громадської думки в конкурентних умовах інформаційного суспільства потребує своєчасного виявлення інформаційних загроз та розроблення завчасних заходів протидії їм.

Головною проблемою, на вирішення якої спрямовується реалізація заходів Програми, є негативний інвестиційний імідж Луганщини. Основні причини виникнення цієї проблеми:

1) зниження активності іноземних інвесторів через бойові дії на території області у 2014 році;

2) втрата ринків збуту та коопераційних зв'язків на неконтрольованих територіях області та з Росією;

3) втрата зв'язків з регіонами-партнерами та згортання міжнародної співпраці.

1. Зниження активності іноземних інвесторів через бойові дії на території області у 2014 році

У 2014 році через військовий конфлікт у регіоні більшість промислових підприємств, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, значно або повністю скоротили обсяги виробництва через ускладнення технологічного й виробничого процесів, виникнення логістичних проблем. Промисловий комплекс фактично втратив близько 70 % свого потенціалу, зокрема підприємства в галузях металургії, виробництва коксу, машинобудування, легкої промисловості. На цей час продовжують діяльність частина підприємств у сфері виробництва будівельних матеріалів, вугільної, харчової, легкої промисловості, майже всі провідні підприємства хімічної промисловості та у галузях виробництва паперу і поліграфічної діяльності.

Бойові дії спричинили різке скорочення економічної активності в області. Так, у період 2013 - 2017 років кількість юридичних осіб зменшилася із 44,1 до 40,0 тис. (у 2013 році кількість великих, середніх та малих підприємств становила 28, 660 та 10697 одиниць, у 2017 році - 6217 та 3303 одиниць відповідно). Водночас відбулося збільшення збитків підприємств (у 2013 році - 8,6 млрд грн, за 9 місяців 2017 року - 10,0 млрд грн), у зв'язку із чим обсяг реалізованої промислової продукції зменшився із 72,7 до 23,2 млрд грн, рівень рентабельності знизився з -7,5 % до -18,6 %.

Усе це призвело до відтоку іноземного капіталу з економіки області, скорочення підприємствами інвестиційних програм і проектів, погіршення інвестиційного клімату.

Обсяги прямих залучених інвестицій зменшилися з 2013 року у 2 рази: з 883,8 млн дол. США у 2013 році до 441,5 млн дол. США у 2017 році.

Із початку до кінця минулого року, незважаючи на проведення бойових дій у регіоні, спостерігалася тенденція незначного зростання обсягу прямих іноземних інвестицій (із 436,4 до 441,5 млн дол. США) та спостерігалося найбільш суттєве збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій, зокрема у сферах адміністративного та допоміжного обслуговування - на 7,2 млн дол. США; постачання електроенергії, води, пари та кондиціонованого повітря - 2,1 млн дол. США; професійної, наукової та технічної діяльності - 0,4 млн дол. США.

  

Рисунок 1.1. Обсяги прямих іноземних інвестицій у 2013 - 2017 роках, млн дол. США

Прямі інвестиції надійшли з 35 країн світу. Основними країнами-інвесторами є Кіпр - 367,4 млн дол. США, Велика Британія - 23,4 млн дол. США, Іспанія - 9,2 млн дол. США, Польща - 5,4 млн дол. США, інші країни - 36,1 млн дол. США.

На інвестиційний імідж впливає і характер сприйняття Луганщини іноземними партнерами, адже на сьогодні у світовому інформаційному просторі дуже мало об'єктивної та актуальної інформації про її економічні та інвестиційні можливості.

Більшість із партнерів формують своє уявлення про Луганщину у зв'язку зі збройною агресією проти України, проведенням антитерористичної операції та негативними наслідками війни. Тим більше, що найчастіше у повідомленнях ЗМІ область згадується не як окрема адміністративна територіальна одиниця країни, а як складова Донбасу.

Така хибна парадигма мислення має бути змінена, адже втрата уваги з боку іноземних інвесторів поглиблює негативні тенденції інвестиційної діяльності.

Особливої гостроти це питання набуває в умовах нестачі коштів з державного бюджету для ефективного розвитку регіону, коли іноземні інвестиції можуть стати додатковим ресурсом для розвитку виробництва товарів та послуг, а також отримання нових технологій.

2. Втрата ринків збуту та коопераційних зв'язків на неконтрольованих територіях області та з Росією

Із початку 2014 року підприємства області почали втрачати ринки збуту на тимчасово окупованих територіях, розірвали коопераційні зв'язки з відповідними контрагентами, насамперед з Росії.

Протягом останніх 5 років обсяги зовнішньої торгівлі області знизилися із 6847,8 до 507,0 млн дол. США, у тому числі експорт товарів - з 3543,6 до 233,9 млн дол. США, імпорт - з 3304,2 до 273,1 млн дол. США. Із близько 400 суб'єктів господарювання, що здійснювали зовнішньоекономічну діяльність у 2013 році, на початок 2017 року залишилися 167. За показником експорту товарів у 2013 році серед регіонів України область посідала 5 місце, а у 2017 році - 24.

Зміни відбулися і у товарній структурі зовнішньої торгівлі області.

Так, у 2013 році основу її товарної структури становили (у порядку зниження частки в загальному показнику):

чорні метали та вироби з них;

засоби наземного транспорту;

мінеральні продукти;

машини, обладнання та механізми;

електротехнічне обладнання;

текстильні матеріали та вироби;

маса з деревини;

продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості;

полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Вже у 2017 році основу товарної структури зовнішньої торгівлі області сформували такі товари та товарні групи (у порядку зниження частки в загальному показнику):

мінеральні продукти;

папір та картон, маса з деревини;

чорні метали та вироби з них (їх частка поступово знижується);

продукція хімічної промисловості;

полімерні матеріали;

текстильні матеріали та вироби;

жири та олії тваринного або рослинного походження;

машини, обладнання та механізми;

готові харчові продукти;

продукти рослинного походження.

Через розрив коопераційних зв'язків з російськими контрагентами частка експорту товарів області до цієї країни знизилася з 35,4 % до 24,2 %, що призвело до перерозподілу експортних потоків, зокрема до країн ЄС така частка зросла з 37,3 % до 50,4 %. Серед основних країн-партнерів - Угорщина і Польща, суттєво втратили свої позиції Туреччина, Словаччина, Грузія, Індія, Туркменістан, наростили свою частку в обсязі регіонального експорту Німеччина, Франція, Чехія, Болгарія, Білорусь, США, Китай, Іспанія, Румунія.

Однак перерозподіл часток у географічній структурі зовнішньої торгівлі області не пов'язаний із відновленням або поступовим зростанням обсягів експорту та імпорту, тобто втрату ринків збуту продукції не вдалося замістити іншими країнами.

Окрім розриву коопераційних зв'язків з російськими контрагентами на розвиток експорту негативно впливають торговельні обмеження з боку Росії (дія ембарго щодо поставок на її ринок українських продовольчих товарів, застосування до українського експорту ввізних мит (одностороннє призупинення з боку Росії дії Договору про зону вільної торгівлі, який уклали країни СНД)).

Динаміку експорту та імпорту товарів області у 2013 - 2017 роках представлено на рис. 1.2.

  

Рисунок 1.2. Темпи зростання (зниження) експорту-імпорту товарів у 2013 - 2017 роках

З огляду на сучасні складні економічні умови одним із пріоритетних напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності має стати залучення суб'єктів малого та середнього бізнесу до експортної діяльності, сприяння їх виходу на нові ринки збуту, зменшення залежності зовнішньої торгівлі регіону від діяльності великих промислових підприємств-експортерів.

3. Втрата міжрегіональних зв'язків з регіонами-партнерами та згортання міжнародної співпраці

На цей час укладено 14 угод про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво з різними регіонами іноземних країн, у тому числі:

1) Мінська область Республіки Білорусь;

2) Квемо-Картлійський край Грузії;

3) Хасковська область Республіки Болгарії;

4) Люблінське воєводство Республіки Польща;

5) провінція Хейлунцзян Китайської Народної Республіки;

6) департамент Луара Французької Республіки;

7) Хатлонська область Республіки Таджикистан;

8) Республіка Сербська (Боснія і Герцеговина).

Складна суспільно-політична ситуація спричинила втрату активних контактів з іноземними регіонами-партнерами. Відновлювати, а також налагоджувати транскордонне співробітництво із регіонами Росії (Ростовська, Воронезька, Бєлгородська області, Ханти-Мансійський автономний округ - Югра, міста Москва та Санкт-Петербург) не планується.

За таких умов відновлення активного співробітництва з регіонами вказаних країн (крім Росії) та іншими перспективними партнерами, а також наповнення цих контактів заходами економічного, культурно-освітнього, науково-технічного співробітництва має стати одним із факторів покращання інвестиційного іміджу області.

Міжнародна співпраця має стати додатковим інструментом виходу підприємств на нові ринки збуту.

Водночас існує необхідність активізації співпраці з міжнародними організаціями, з яких в області діє більше 30, та залучення нових проектів міжнародної технічної допомоги до вирішення проблемних питань.

Важливість цього напряму вже підтверджена реалізацією на території області проектів з відновлення транспортної інфраструктури, енергоефективності, постачання сучасного медичного обладнання, покращання стану освітніх закладів, умов для навчання у них, створення центрів надання адміністративних послуг, культури, сприяння зайнятості тощо.

Найбільш перспективними країнами-донорами є Японія, Швеція, Швейцарія, США, Німеччина, Данія, Великобританія, а також організації ЄС.

Виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Луганської області не дасть змоги комплексно підійти до покращання інвестиційного іміджу, отримати повну картину прогресу виконання поставлених цілей, оцінити досягнутий результат на перспективу. Крім того, відсутність загальної координації впровадження заходів не виключає можливості їх дублювання, що призводить до нераціонального, "точкового" використання бюджетних коштів.

Забезпечити комплексний підхід до вирішення проблем, які призвели до створення негативного інвестиційного іміджу області, можливо шляхом реалізації Регіональної цільової програми сприяння залученню іноземних інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва та формування позитивного іміджу Луганської області на 2018 - 2020 роки, що дозволить сконцентрувати необхідні зусилля структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів державної виконавчої влади, міжнародних та неурядових організацій на вирішенні вказаних проблем.

II. Визначення мети Програми

Метою Програми є суттєве поліпшення інвестиційного іміджу області шляхом:

1) сприяння реалізації інвестиційного потенціалу;

2) забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності та розширення ринків збуту;

3) розвитку міжнародної співпраці.

Реалізація поставленої мети потребує здійснення послідовних заходів, спрямованих на підтримку інвестиційної діяльності на території області, відпрацьовування механізмів мобілізації бюджетних і позабюджетних фінансових ресурсів, альтернативних джерел фінансування та міжнародної технічної допомоги, залучення зовнішніх інвестицій і підвищення ефективності їх використання.

Програма відповідає цілям та завданням Стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.06.2015 N 272 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.10.2016 N 624).

III. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми (SWOT-аналіз)

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

1) мінерально-сировинний потенціал;
2) трудові ресурси, здатні до перекваліфікації;
3) вільні земельні ділянки та виробничі площі;
4) діяльність науково-освітніх установ;
5) мережа центрів надання адміністративних послуг;
6) хімічний науково-виробничий кластер (у мм. Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному);
7) виробники потенційної експортної продукції;
8) присутність та діяльність міжнародних гуманітарних місій, громадських організацій;
9) зацікавленість дипломатичної спільноти у стані справ у регіоні та сприяння у його покращанні

1) тимчасова окупація та військовий конфлікт на території області;
2) ускладнене транспортно-логістичне сполучення;
3) енергопостачання південних районів Луганщини та мм. Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного за резервною схемою;
4) порушення традиційних економічних зв'язків між підприємствами регіону та споживачами їх продукції;
5) потреба економіки у інвестиціях;
6) низький рівень продуктивності сільського господарства, слабка інфраструктура його розвитку;
7) високий рівень безробіття;
8) недостатньо розвинута інфраструктура залучення і супроводу проектів;
9) неякісна підготовка інвестиційних проектів та низький рівень позиціонування територій

Можливості (O)

Загрози (T)

1) завершення військового конфлікту;
2) розширення співробітництва з міжнародними інституціями;
3) дерегуляція та фінансово-кредитна лібералізація господарської діяльності;
4) реалізація можливостей Угоди про зону вільної торгівлі України з ЄС;
5) укладення Україною угод про вільну торгівлю з країнами світу;
6) організація та участь у міжнародних економічних та інвестиційних заходах, залучення експертів до розвитку економічного потенціалу регіону;
7) створення інфраструктури підтримки та супроводження інвесторів та експортерів;
8) відновлення зовнішніх зв'язків з іноземними регіонами

1) активізація бойових дій на території області;
2) знецінення національної валюти;
3) підвищення тарифів та цін на сировину, енергетичні матеріали;
4) посилення податкового тиску на підприємства;
5) скорочення інвестиційної підтримки з боку держави;
6) зменшення зацікавленості з боку міжнародних інституцій до економічного розвитку регіону;
7) посилення регулювання митних процедур та підвищення митних тарифів;
8) посилення процесів протекціонізму з боку окремих країн та втрата ринків збуту підприємствами області

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Існує декілька варіантів розв'язання визначених у Програмі проблем.

Перший варіант - реалізація заходів, спрямованих на формування позитивного іміджу, залучення іноземних інвестицій, розвиток міжнародного співробітництва в рамках виконання щорічних обласних програм економічного та соціального розвитку. Недоліком є відсутність загальної координації впровадження таких заходів, що не виключає можливості їх дублювання та призводить до нераціонального, "точкового" використання бюджетних коштів.

Другий варіант - залучення іноземних інвестицій та розвиток міжнародного співробітництва забезпечується переважно за рахунок реалізації місцевих програм соціально-економічного розвитку або окремих заходів. Національна програма залучення іноземних інвестицій та розвитку міжнародного співробітництва Урядом України не затверджувалася, тому реалізація відповідних напрямів діяльності відбувається за рахунок окремих або комплексних планів заходів з різних питань соціально-економічного розвитку. Хаотичність таких заходів не дає можливості провадити цілеспрямовану системну роботу щодо формування позитивного іміджу регіону, координації діяльності більше 20 проектів міжнародної технічної допомоги. Заходи в рамках чинних щорічних програм економічного і соціального розвитку області є певною збіркою різноманітних заходів, які в цілому виконують основні завдання розвитку регіону, але визначити конкретні напрями за окремими питаннями та результатами щодо них досить складно. Велика кількість виконавців, заходів, перехрещення результатів не дає змоги чітко виділити певний напрям діяльності або завдання, відповідального виконавця для подальшого моніторингу його результативності та ефективності.

Отже, цей варіант не дозволяє сформувати ефективну систему залучення інвестицій у регіон, покращання його іміджу та налагодження міжнародних торгово-економічних зв'язків.

Третій варіант полягає у розвитку міжнародної співпраці та залученні іноземних інвестицій в економіку регіону шляхом реалізації короткострокових планів заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію). Недоліком є відсутність конкретних загальнодержавних програм у сфері залучення іноземних інвестицій, розвитку експорту, покращання іміджу країни та налагодження міжнародного співробітництва.

Четвертий варіант передбачає розроблення програми, спрямованої на створення інституційної системи, що забезпечує реалізацію механізмів залучення інвестицій та розвитку зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та подальше впровадження заходів з імплементації Угоди про асоціацію.

Цей варіант дозволяє поступово виконувати заходи, накопичуваний ефект від виконання яких дає можливість поступово досягти поставлених цілей. Координація дій виконавців полягає у тісній їх співпраці (близько 20 проектів міжнародної технічної допомоги, громадські організації, підприємства, міста та райони області). У щорічному розрізі виконання таких заходів дасть змогу отримати повну картину прогресу виконання поставлених цілей, оцінити досягнутий результат, а також внести відповідні коригування.

Отже, щоб забезпечити комплексний підхід до вирішення завдань щодо створення належних умов для залучення інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва та покращання іміджу регіону цей варіант є найбільш оптимальним, оскільки дозволить поетапно реалізувати відповідні заходи.

Ця програма дасть змогу скоординувати дії місцевих органів виконавчої влади, міжнародних і неурядових організацій для виконання визначених завдань, забезпечити залучення іноземних інвестицій, розвиток експортного потенціалу та сформувати позитивний імідж області у 2018 - 2020 роках шляхом:

1) розроблення та поширення якісного інформаційного продукту щодо економічного та інвестиційного потенціалу Луганщини;

2) промоції області, поширення позитивних відомостей про її економічний та інвестиційний потенціал;

3) проведення міжнародних інвестиційних, економічних заходів, у тому числі галузевих;

4) представлення потенціалу регіону під час міжнародних заходів;

5) залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги;

6) підвищення кваліфікації представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за напрямами реалізації Програми;

7) подальшої комплексної роботи з питань міжнародного співробітництва;

8) забезпечення підтримки системного діалогу з представниками бізнесу та інвесторами, які працюють в області.

Фінансове забезпечення Програми проводиться за рахунок обласного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить 9375,0 тис. грн (у тому числі з обласного бюджету - 5465,0 тис. грн, інших джерел, не заборонених чинним законодавством, - 3910,0 тис. грн) та уточнюється щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей її учасників.

Обсяги фінансування Програми визначаються щороку під час формування та внесення змін до обласного бюджету.

Строк виконання Програми - 2018 - 2020 роки.

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

1) розроблення та видання презентаційних матеріалів, елементів фірмового стилю області для формування її позитивного іміджу;

2) популяризація і широка промоція Луганщини, її інвестиційного потенціалу, позитивних прикладів реалізації проектів;

3) надання прозорої та кваліфікованої підтримки інвестору;

4) створення інвестиційних продуктів та повноцінне використання Інтернет-ресурсів для формування позитивного іміджу регіону;

5) створення та інформаційне наповнення веб-порталу INVEST.LG.UA;

6) налагодження контактів з іноземними інвесторами і підтримка суб'єктів господарювання області у пошуку партнерів та нових ринків збуту;

7) організація та участь у презентаціях інвестиційного потенціалу області на території України та за кордоном;

8) запровадження нових форм та механізмів залучення позабюджетних інвестиційних ресурсів, у тому числі грантової та інших видів міжнародної технічної допомоги, для підвищення конкурентоспроможності області;

9) продовження та розширення співпраці з міжнародними та донорськими організаціями, фінансовими установами;

10) постійне підвищення рівня адміністративно-кадрового забезпечення регіонального регулювання інвестиційної діяльності, проведення навчальних заходів з питань інструментів залучення інвестицій та супроводу інвестиційних проектів для представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та громадських організацій;

11) активна співпраця з Агенцією регіонального розвитку Луганської області щодо залучення інвестицій;

12) проведення промоційних заходів у рамках Дня Європи у Луганській області;

13) налагодження тісної співпраці з дипломатичними представництвами України за кордоном, цільовими закордонними діловими колами, закордонними українцями (українською діаспорою);

14) відновлення та налагодження співпраці з іноземними регіонами-партнерами, з якими укладено відповідні угоди;

15) участь офіційних делегацій від області у роботі міжнародних форумів, міжнародних та національних виставково-ярмаркових та інших заходах;

16) інформування закордонних партнерів через дипломатичні канали, спеціалізовані електронні ЗМІ, українські торгово-економічні представництва за кордоном про торговельні можливості області;

17) залучення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності до співпраці з іноземними торговельними палатами, представництвами Торгово-промислової палати України, почесними консульствами України за кордоном, міжнародними галузевими асоціаціями з метою виходу на нові ринки збуту продукції;

18) забезпечення інформаційної підтримки бізнес-кіл області щодо започаткування експортної діяльності, підвищення кваліфікації управлінських кадрів з питань зовнішньоекономічної діяльності;

19) сприяння активній участі іноземних компаній та організацій в обласних виставкових заходах.

Виконання Програми забезпечить досягнення показників, перелік яких наведено у додатку 3, сприятиме формуванню позитивного іміджу та поліпшенню інвестиційного клімату регіону, створить умови для зростання відповідних надходжень в його економіку, що дозволить більш ефективно й оперативно вирішувати наявні проблеми соціально-економічного розвитку. Крім того, поширення позитивної інформації щодо культурного та соціально-економічного розвитку області створить імідж надійного партнера, який має висококваліфіковані трудові ресурси, інноваційний, промисловий, сільськогосподарський потенціал, а також багату історичну спадщину.

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

Програмою передбачається реалізація заходів за такими напрямами:

1) сприяння реалізації інвестиційного потенціалу області;

2) забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності та розширення ринків збуту;

3) розвиток міжнародної співпраці.

Заходи щодо реалізації цих напрямів наведено в додатку 1 до Програми.

VII. Ресурсне забезпечення Програми

Ресурсне забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету в межах видатків, що визначаються щороку під час формування обласного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Деталізований розрахунок коштів, необхідних для реалізації Програми, викладено у додатку 2 до Програми.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації.

Виконавці заходів Програми щопівроку до 10 числа другого місяця, наступного за звітним періодом, надають інформацію про хід її виконання Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, який щопівроку до 25 числа другого місяця, наступного за звітним періодом, звітує голові обласної державної адміністрації - керівнику обласної військово-цивільної адміністрації.

IX. Розрахунок очікуваних результатів

Результатом реалізації Програми стане залучення в економіку області іноземних інвестицій, коштів міжнародної технічної допомоги, налагодження відносин з міжнародними партнерами, розвиток інвестиційного та експортного потенціалу, формування в української та світової спільноти позитивного сприйняття Луганщини як регіону з великими економічними та інвестиційними можливостями, культурним, науковим та творчим потенціалом.

Очікувані щорічні результативні показники виконання Програми наведено у додатку 3, а серед якісних показників її результативності можна визначити:

1) залучення громадськості до створення позитивного іміджу області серед вітчизняних та іноземних партнерів;

2) покращання сприйняття іноземними інвесторами Луганщини;

3) створення позитивних історій інвестування в регіон;

4) зміцнення контактів з регіонами іноземних держав;

5) налагодження нових дипломатичних контактів з потенційними партнерами;

6) вихід підприємств області на нові ринки збуту продукції.

Отже, реалізація заходів Програми дозволить залучити в економіку області додаткові іноземні інвестиції, вирішити за допомогою міжнародних організацій низку значущих соціальних питань, розширити діяльність обласних підприємств за рахунок доступу до нових ринків збуту, що сприятиме створенню нових робочих місць і наповненню бюджетів усіх рівнів, та створити позитивне сприйняття Луганщини як надійного і перспективного партнера.

 

Керівник апарату

І. М. Калініна

 

Додаток 1
до Програми

Напрями діяльності та заходи щодо реалізації Регіональної цільової програми сприяння залученню іноземних інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва та формування позитивного іміджу Луганської області на 2018 - 2020 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, (тис. грн), у тому числі за роками:

Очікуваний результат

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Сприяння реалізації інвестиційного потенціалу області

1) проведення спільних заходів із громадськістю та зацікавленими інституціями щодо пошуку ідей та алгоритму позиціонування області

2018 рік

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, громадські організації (за згодою), донорські організації (за згодою)

обласний бюджет

125,0

 

 

проведення 3 заходів з громадськістю та виявлення ключових елементів ідентифікації області на основі ціннісних характеристик та переваг місцевих мешканців

2) розроблення Концепції візуалізації регіональної ідентифікації Луганської області

2018 рік

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, Програма розвитку ООН (за згодою)

кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством

90,0

 

 

позиціонування регіону та формування його позитивного іміджу

3) створення та проведення засідань робочої групи з питань брендингу та позиціонування Луганської області при облдержадміністрації із залученням громадськості, наукового світу та експертів

2018 рік

департаменти облдержадміністрації: зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності; масових комунікацій; Програма розвитку ООН (за згодою), громадські організації (за згодою); СНУ ім. В. Даля (за згодою)

не потребує фінансування

створення робочої групи з питань брендингу та позиціонування Луганської області при облдержадміністрації та проведення 2-х її засідань для розроблення бренд-буку області

4) візуалізація ідей та елементів фірмового стилю області та варіантів його використання для різних цільових груп (бренд-бук)

2018 рік

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, Програма розвитку ООН (за згодою)

кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством

30,0

 

 

створення бренд-буку області для гідного представлення її на міжнародному рівні

5) розроблення та виготовлення презентаційних матеріалів про область, впровадження елементів фірмового стилю (буклетів, флеш-носіїв, промо-роликів тощо)

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, Програма розвитку ООН (за згодою)

обласний бюджет

200,0

200,0

200,0

створення презентаційних матеріалів для представлення регіону як успішного і надійного економічного партнера та перспективної території для вкладення інвестицій; забезпечення гідного представлення його на міжнародному рівні, створення позитивного іміджу

кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством

100,0

 

 

6) постійне наповнення веб-ресурсів облдержадміністрації, Агенції регіонального розвитку Луганської області для просування конкурентних переваг регіону та фірмового стилю області

2018 - 2020 роки

департаменти облдержадміністрації: зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності; масових комунікацій; Агенція регіонального розвитку Луганської області (за згодою)

не потребує фінансування

інформування міжнародного співтовариства про область, розвиток торгово-економічного співробітництва, підвищення інвестиційної привабливості регіону та залучення іноземних інвесторів до реалізації проектів

7) замовлення та розміщення на телебаченні циклу телевізійних програм, спрямованих на формування позитивного іміджу області

2018 - 2020 роки

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

обласний бюджет

200,0

200,0

200,0

створення циклу з 12 телевізійних програм (4 на рік) для висвітлення позитивного іміджу області

8) підготовка статей, спрямованих на формування позитивного іміджу області

2019 - 2020 роки

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, КУ "Вісник Луганщини" (за згодою)

обласний бюджет

 

35,0

50,0

створення та розміщення у газеті "Вісті Луганщини" циклу з 8 статей (4 на рік) щодо покращання привабливості області

9) створення та супроводження веб-порталу "INVEST.LG.UA"

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

обласний бюджет

150,0

20,0

20,0

покращання іміджу регіону як успішного і надійного партнера та перспективної території для залучення інвестиційних ресурсів, створення його позитивного іміджу

10) виготовлення мобільного презентаційного стенду області та концепції представлення регіону

2018 рік

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

обласний бюджет

200,0

 

 

представлення економічного та інвестиційного потенціалу області під час міжнародних заходів

11) проведення щорічних промо-турів для іноземних інвесторів щодо найбільш цікавих для реалізації проектних пропозицій місць (підприємства, земельні ділянки, інфраструктурні об'єкти тощо)

2019 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

обласний бюджет

 

75,0

75,0

залучення іноземних інвесторів до розвитку економіки області, створення позитивних інвестиційних історій

12) організація та участь у презентаціях інвестиційного потенціалу області на території України та за кордоном (виставкові заходи, форуми тощо)

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, Програма розвитку ООН (за згодою)

обласний бюджет

90,0

120,0

150,0

забезпечення участі у 6 презентаціях інвестиційного потенціалу області та підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства про неї; розвиток торгово-економічного співтовариства, підвищення інвестиційної привабливості; залучення іноземних інвесторів та налагодження нових торговельних зв'язків

кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством

350,0

250,0

250,0

13) дослідження та активне просування інвестиційних пропозицій районів області серед потенційних інвесторів

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

не потребує фінансування

підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства про область, підвищення її інвестиційної привабливості, налагодження нових торговельних зв'язків

14) створення та оновлення Інвестиційного паспорту області, каталогу інвестиційних проектів регіону, вільних земельних ділянок типу Greenfield та Brownfield для презентації торгово-економічним партнерам області

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, Програма розвитку ООН (за згодою), Агенція регіонального розвитку Луганської області (за згодою)

кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством

100,0

100,0

100,0

інформування міжнародного співтовариства про область, її інвестиційну привабливість з метою залучення іноземних інвесторів

15) організація та проведення навчання з питань регіонального розвитку, інструментів залучення інвестицій та супроводу інвестиційних проектів (2 на рік) для представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств, установ, закладів та громадських організацій

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, проекти МТД (за згодою)

обласний бюджет

30,0

30,0

 

розроблення проектів та залучення інвесторів, збільшення обсягів інвестицій та коштів міжнародних організацій на розвиток регіону

кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством

200,0

200,0

 

16) проведення прес-конференцій щодо формування позитивного іміджу області та висвітлення ходу реалізації Програми

2018 - 2020 роки

Департамент масових комунікацій облдержадміністрації

не потребує фінансування

інформування населення області про заходи щодо формування позитивного іміджу області шляхом проведення 6 прес-конференцій (2 на рік) для ЗМІ та громадськості про хід реалізації Програми

2.

Забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності та розширення ринків збуту

1) участь офіційних делегацій від області у роботі міжнародних форумів

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, міжнародні організації (за згодою)

обласний бюджет

120,0

170,0

200,0

участь офіційних делегацій від області у роботі 6 міжнародних форумів (2 на рік) з метою розширення та активізації співпраці з країнами світу, створення інвестиційно привабливого іміджу, стимулювання експорту високотехнологічної продукції та послуг

кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством

100,0

 

100,0

2) участь офіційних делегацій від області у міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, проекти МТД (за згодою)

обласний бюджет

300,0

400,0

500,0

активізація торгово-економічного співробітництва, налагодження ділових контактів між суб'єктами господарської діяльності регіонів України та іноземних держав шляхом участі офіційних делегацій області у міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах (2 на рік)

кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством

150,0

200,0

200,0

3) формування електронного Каталогу продукції підприємств-експортерів області для інформування закордонних партнерів через дипломатичні канали, спеціалізовані електронні ЗМІ, українські торгово-економічні представництва за кордоном тощо

2018 рік, 2020 рік

Департаменти облдержадміністрації: зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, масових комунікацій, Агенція регіонального розвитку Луганської області (за згодою), ПРООН в Україні (за згодою)

кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством

30,0

 

90,0

інформаційне забезпечення іноземних дипломатів щодо економічного потенціалу і підприємств області (підготовка 2 електронних каталогів продукції підприємств-експортерів)

4) залучення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності до співпраці з іноземними торговельними палатами, представництвами ТПП України за кордоном, міжнародними галузевими асоціаціями тощо

2018 - 2020 роки

департаменти облдержадміністрації: зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності; масових комунікацій

не потребує фінансування

направлення інформації (щороку) про інвестиційний та експортний потенціал області представникам ТПП України у 25 країнах світу, 4 іноземним господарським палатам та асоціаціям з метою розвитку міжнародного співробітництва

5) забезпечення інформаційної підтримки бізнес-кіл області щодо умов виходу на зовнішні ринки, можливостей участі у міжнародних закупівлях, допомога у пошуку міжнародних бізнес-партнерів

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

не потребує фінансування

видання 120 випусків "Щотижневика експортера" (40 на рік) з інформацією про виходи на нові ринки збуту, міжнародні тендери та комерційні пропозиції, виставки, форуми, новини у сфері зовнішньої торгівлі та навчальні заходи. Розвиток зовнішньої торгівлі області, налагодження нових торговельно-економічних зв'язків

6) інформування суб'єктів господарювання області щодо участі у програмах підвищення кваліфікації управлінських кадрів з питань зовнішньоекономічної діяльності

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

не потребує фінансування

видання "Щотижневика експортера" з інформацією про навчальні заходи у сфері зовнішньої торгівлі. Підвищення рівня управлінських знань та навичок стосовно розвитку економічних зв'язків та виходу на нові ринки збуту

7) поширення загальної комерційної інформації про економічно-інвестиційний потенціал та пропозицій підприємств області серед дипломатичних установ, торговельно-економічних місій

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

не потребує фінансування

направлення інформації (щороку) про інвестиційний та експортний потенціал області посольствам 20 перспективних країн-партнерів, 10 почесним консулам іноземних держав в Україні, 7 посольствам України за кордоном, почесним консулам України в 7 іноземних державах з метою розвитку співробітництва, налагодження співпраці

8) проведення в Україні та за кордоном 5 презентаційних заходів щодо потенціалу області (2018 - 1, 2019 - 2, 2020 - 2), у тому числі на базі закордонних дипломатичних установ в Україні, дипломатичних представництв України за кордоном, регіонах-партнерах

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

обласний бюджет

150,0

200,0

250,0

представлення потенціалу області в Україні та за кордоном для встановлення ділових контактів, просування інтересів місцевих товаровиробників

3.

Розвиток міжнародної співпраці

1) проведення роботи щодо відновлення втрачених міжрегіональних зв'язків області із закордонними регіонами-партнерами, з якими область має угоди про співробітництво

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

не потребує фінансування

відновлення співпраці з регіонами Білорусі, Грузії, Болгарії, Польщі, Китаю, Франції, Таджикистану, Боснії і Герцеговини

2) налагодження міжрегіональних зв'язків області із іноземними регіонами - потенційними економічними партнерами

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

не потребує фінансування

налагодження співпраці з іноземними регіонами - потенційними економічними партнерами (насамперед країнами ЄС, Туреччиною)

3) проведення Дня Європи у Луганській області

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, Агенція регіонального розвитку Луганської області (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою)

обласний бюджет

30,0

40,0

50,0

проведення щорічного Дня Європи у Луганській області для розвитку євроінтеграційних забезпечення іноземних дипломатів щодо економічного потенціалу територій і підприємств області

кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством

70,0

50,0

50,0

4) організація прийомів делегацій іноземних представників, у тому числі дипломатичних установ, акредитованих в Україні

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

обласний бюджет

80,0

100,0

120,0

розвиток міжнародного співробітництва й визначення шляхів співпраці області із зарубіжними країнами. Інформаційне забезпечення іноземних дипломатів щодо економічного потенціалу територій і підприємств області

5) організаційне забезпечення участі членів офіційних делегацій області у 5 міжнародних заходах у межах України та за кордоном (2018 - 1, 2019 - 2, 2020 - 2)

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

обласний бюджет

40,0

45,0

50,0

розвиток міжнародного співробітництва й визначення шляхів співпраці області із зарубіжними країнами, представлення її економічних здобутків

6) організація робочих поїздок, прийомів та інших заходів за участю керівництва держави, депутатів Верховної Ради України, представників іноземних держав

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

обласний бюджет

100,0

120,0

140,0

забезпечення гідного представлення потенціалу області під час офіційних протокольних заходів

7) забезпечення інформаційної підтримки громадськості, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-кіл області щодо можливостей участі у грантових програмах, конкурсах

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

не потребує фінансування

підготовка 30 інформаційних бюлетенів (10 на рік) про можливості реалізації в області проектів міжнародних фінансових, донорських та грантових організацій. Інформування широкого кола громадськості, бізнесу, органів влади

8) формування бази та інфографіки проектних пропозицій, реалізація яких потребує залучення коштів міжнародної технічної допомоги

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

обласний бюджет

5,0

5,0

5,0

інформування громадськості та керівництва облдержадміністрації про зміст бази проектних пропозицій під час нарад та зустрічей (створення - 2018 рік, оновлення - 2019 - 2020 роки). Залучення нових проектів міжнародної технічної допомоги

9) активізація роботи з представниками проектів, програм та ініціатив Європейського Союзу, ПРООН та інших міжнародних організацій щодо вирішення проблемних питань розвитку області

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, міжнародні організації (за згодою)

кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством

200,0

220,0

245,0

проведення не менше 8 засідань Координаційної ради з питань реалізації в області проектів, програм та ініціатив Європейського Союзу, Програми розвитку ООН, інших міжнародних організацій (2018 - 2, 2019 - 3, 2020 - 3). Залучення нових міжнародних організацій до роботи на території області та розширення діючих проектів міжнародної технічної допомоги

10) проведення за участю міжнародних організацій тренінгів для представників райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування області

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, міжнародні організації (за згодою)

кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством

70,0

70,0

70,0

організація 5 тренінгів для представників районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування для покращання їх професійного досвіду у сфері розроблення проектів розвитку територій (2018 - 1, 2019 - 2, 2020 - 2)

11) пошук нових проектів міжнародних фінансових і донорських організацій та залучення їх до розвитку області

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, Агенція регіонального розвитку Луганської області (за згодою)

не потребує фінансування

залучення нових проектів міжнародної технічної допомоги для реалізації місцевих проектів розвитку (2018 рік - 50,0, 2019 рік - 80,0 та 2020 рік - 90,0 млн грн)

12) моніторинг міжнародних фінансових, донорських та грантових організацій щодо можливості їх залучення до реалізації проектів міст та районів області

2018 - 2020 роки

Департамент зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації

не потребує фінансування

підготовка моніторингових звітів про реалізацію в області проектів міжнародної технічної допомоги, а також місцевих проектів розвитку (двічі на рік)

 

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення Регіональної цільової програми сприяння залученню іноземних інвестицій, розвитку міжнародного співробітництва та формування позитивного іміджу Луганської області на 2018 - 2020 роки

Заходи

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн, у тому числі:

всього

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

1.1. Проведення спільних заходів із громадськістю та зацікавленими інституціями щодо пошуку ідей та алгоритму позиціонування області

 

 

 

 

Всього,

125,0

125,0

0,0

0,0

у тому числі кошти обласного бюджету

125,0

125,0

0,0

0,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. Розроблення Концепції візуалізації регіональної ідентифікації Луганської області

 

 

 

 

Всього,

90,0

90,0

0,0

0,0

у тому числі кошти обласного бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

90,0

90,0

0,0

0,0

1.4. Візуалізація ідей та елементів фірмового стилю області та варіантів його використання для різних цільових груп (бренд-бук)

 

 

 

 

Всього,

30,0

30,0

0,0

0,0

у тому числі кошти обласного бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

30,0

30,0

0,0

0,0

1.5. Розроблення та виготовлення презентаційних матеріалів про область, впровадження елементів фірмового стилю (буклетів, флеш-носіїв, промо-роликів тощо)

 

 

 

 

Всього,

700,0

300,0

200,0

200,0

у тому числі кошти обласного бюджету

600,0

200,0

200,0

200,0

інші джерела

100,0

100,0

0,0

0,0

1.7. Замовлення та розміщення на телебаченні циклу телевізійних програм, спрямованих на формування позитивного іміджу області

 

 

 

 

Всього,

600,0

200,0

200,0

200,0

у тому числі кошти обласного бюджету

600,0

200,0

200,0

200,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8. Підготовка статей, спрямованих на формування позитивного іміджу області

 

 

 

 

Всього,

85,0

0,0

35,0

50,0

у тому числі кошти обласного бюджету

85,0

0,0

35,0

50,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9. Створення та супроводження веб-порталу INVEST.LG.UA

 

 

 

 

Всього,

190,0

150,0

20,0

20,0

у тому числі кошти обласного бюджету

190,0

150,0

20,0

20,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10. Виготовлення мобільного презентаційного стенду області та концепції представлення регіону

 

 

 

 

Всього,

200,0

200,0

0,0

0,0

у тому числі кошти обласного бюджету

200,0

200,0

0,0

0,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

1.11. Проведення щорічних промо-турів для іноземних інвесторів щодо найбільш цікавих для реалізації проектних пропозицій місць (підприємства, земельні ділянки, інфраструктурні об'єкти тощо)

 

 

 

 

Всього,

150,0

0,0

75,0

75,0

у тому числі кошти обласного бюджету

150,0

00,0

75,0

75,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

1.12. Організація та участь у презентаціях інвестиційного потенціалу області на території України та за кордоном (виставкові заходи, форуми тощо)

 

 

 

 

Всього,

1210,0

440,0

370,0

400,0

у тому числі кошти обласного бюджету

360,0

90,0

120,0

150,0

інші джерела

850,0

350,0

250,0

250,0

1.14. Створення та оновлення Інвестиційного паспорта області, каталогу інвестиційних проектів регіону, вільних земельних ділянок типу Greenfield та Brownfield для презентації торгово-економічним партнерам області

 

 

 

 

Всього,

300,0

100,0

100,0

100,0

у тому числі кошти обласного бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

300,0

100,0

100,0

100,0

1.15. Організація та проведення навчання з питань регіонального розвитку, інструментів залучення інвестицій та супроводу інвестиційних проектів (2 на рік) для представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств та громадських організацій

 

 

 

 

Всього,

460,0

230,0

230,0

0,0

у тому числі кошти обласного бюджету

60,0

30,0

30,0

0,0

інші джерела

400,0

200,0

200,0

0,0

2.1. Участь офіційних делегацій від області у роботі міжнародних форумів

 

 

 

 

Всього,

690,0

220,0

170,0

300,0

у тому числі кошти обласного бюджету

490,0

120,0

170,0

200,0

інші джерела

200,0

100,0

0,0

100,0

2.2. Участь офіційних делегацій від області у міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах

 

 

 

 

Всього,

1750,0

450,0

600,0

700,0

у тому числі кошти обласного бюджету

1200,0

300,0

400,0

500,0

інші джерела

550,0

150,0

200,0

200,0

2.3. Формування електронного Каталогу продукції підприємств-експортерів області для інформування закордонних партнерів через дипломатичні канали, спеціалізовані електронні ЗМІ, українські торгово-економічні представництва за кордоном тощо

 

 

 

 

Всього,

120,0

30,0

0,0

90,0

у тому числі кошти обласного бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

120,0

30,0

0,0

90,0

2.8. Проведення в Україні та за кордоном 5 презентаційних заходів щодо потенціалу області (2018 - 1, 2019 - 2, 2020 - 2), у тому числі на базі закордонних дипломатичних установ в Україні, дипломатичних представництв України за кордоном, регіонах-партнерах

 

 

 

 

Всього,

600,0

150,0

200,0

250,0

у тому числі кошти обласного бюджету

600,0

150,0

200,0

250,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3. Проведення Дня Європи у Луганській області

 

 

 

 

Всього,

270,0

80,0

90,0

100,0

у тому числі кошти обласного бюджету

120,0

30,0

40,0

50,0

інші джерела

170,0

70,0

50,0

50,0

3.4. Організація прийомів делегацій іноземних представників, у тому числі дипломатичних установ, акредитованих в Україні

 

 

 

 

Всього,

300,0

80,0

100,0

120,0

у тому числі кошти обласного бюджету

300,0

80,0

100,0

120,0

3.5. Організаційне забезпечення участі членів офіційних делегацій у 5 міжнародних заходах (2018 - 1, 2019 - 2, 2020 - 2) у межах України та за кордоном

 

 

 

 

Всього,

135,0

40,0

45,0

50,0

у тому числі кошти обласного бюджету

135,0

40,0

45,0

50,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6. Організація робочих поїздок, прийомів та інших заходів за участю керівництва держави, депутатів Верховної Ради України, представників іноземних держав

 

 

 

 

Всього,

360,0

100,0

120,0

140,0

у тому числі кошти обласного бюджету

360,0

100,0

120,0

140,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

3.8. Формування бази та інфографіки проектних пропозицій, реалізація яких потребує залучення коштів міжнародної технічної допомоги

 

 

 

 

Всього,

15,0

5,0

5,0

5,0

у тому числі кошти обласного бюджету

15,0

5,0

5,0

5,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

3.9. Активізація роботи з представниками проектів, програм та ініціатив Європейського Союзу, ПРООН та інших міжнародних організацій щодо вирішення проблемних питань розвитку області

 

 

 

 

Всього,

665,0

200,0

220,0

245,0

у тому числі кошти обласного бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

665,0

200,0

220,0

245,0

3.10. Проведення за участю міжнародних організацій тренінгів для представників райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування області

 

 

 

 

Всього,

210,0

70,0

70,0

70,0

у тому числі кошти обласного бюджету

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

210,0

70,0

70,0

70,0

Загальний обсяг ресурсів

9375,0

3360,0

2965,0

3050,0

у тому числі:

обласний бюджет

5465,0

1745,0

1735,0

1985,0

інші джерела

3910,0

1615,0

1230,0

1065,0

 

Додаток 3
до Програми

Результативні показники виконання Програми

N
з/п

Найменування показника Програми (дані на кінець року)

Одиниця виміру

Значення показників, у тому числі за роками (на кінець року)

всього

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

7

Сприяння реалізації інвестиційного потенціалу області

1.

Бренд-бук області

кількість

2

1

0

1

2.

Промо-ролик області

кількість

2

1

1

0

3.

Логотип області

кількість

1

1

0

0

4.

Інвестиційний паспорт області

кількість

3

1

1

1

5.

Каталог інвестиційних проектів області

кількість

2

1

0

1

6.

Каталог вільних земельних ділянок області типу Greenfield та Brownfield

кількість

2

1

0

1

7.

Заходи з громадськістю та виявлено ключові елементи ідентифікації області на основі ціннісних характеристик та переваг місцевих мешканців

кількість заходів

3

3

0

0

8.

Концепція візуалізації регіональної ідентифікації Луганської області

кількість

1

1

0

0

9.

Робоча група при облдержадміністрації з питань брендингу

кількість

1

1

0

0

10.

Презентаційні матеріали (буклети, флеш-носії, промо-ролик тощо) для представлення регіону

кількість

3

1

1

1

11.

Телевізійні програми, що висвітлюють заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу області

кількість

12

4

4

4

12.

Створення та розміщення у газеті "Вісті Луганщини" статей, спрямованих на формування позитивного іміджу області

кількість

8

0

4

4

13.

Веб-портал "INVEST.LG.UA"

кількість

1

1

0

0

14.

Мобільний презентаційний стенд Луганської області

кількість

1

1

0

0

15.

Промо-тури для іноземних інвесторів

кількість

2

0

1

1

16.

Участь у презентаціях інвестиційного потенціалу області

кількість заходів

6

2

2

2

17.

Навчальні заходи з питань інструментів залучення інвестицій

кількість заходів

6

2

2

2

18.

Прес-конференції щодо формування позитивного іміджу області

кількість заходів

6

2

2

2

19.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області з початку інвестування

млн дол. США

540,0

475,0

505,0

540,0

Забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності та розширення ринків збуту

20.

Участь офіційних делегацій від області у роботі міжнародних форумів

кількість заходів

6

2

2

2

21.

Участь офіційних делегацій від області у міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах

кількість заходів

6

2

2

2

22.

Видання "Щотижневика експортера"

кількість

120

40

40

40

23.

Проведення презентаційних заходів з представлення потенціалу області в Україні та за кордоном

кількість заходів

5

1

2

2

24.

Каталог експортної продукції підприємств області

кількість

2

1

0

1

25.

Обсяг експорту товарів

млн дол. США

294,1

250,8

271,5

294,1

Розвиток міжнародної співпраці

26.

Проведення Дня Європи у Луганській області

кількість заходів

3

1

1

1

27.

Забезпечення участі представників офіційних делегацій області у міжнародних заходах

кількість заходів

5

1

2

2

28.

Інформаційні бюлетені (гранти, конкурси, можливості)

кількість

30

10

10

10

29.

Засідання координаційної ради з питань реалізації в області проектів, програм та ініціатив Європейського Союзу, Програми розвитку ООН, інших міжнародних організацій

кількість заходів

8

2

3

3

30.

Моніторингові звіти про реалізацію в області проектів міжнародної технічної допомоги

кількість

6

2

2

2

31.

Тренінги для представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо покращання професійної компетенції

кількість заходів

5

1

2

2

32.

Підписані угоди (меморандуми) про співпрацю з іноземними партнерами

кількість

5

1

2

2

33.

База проектних пропозицій, реалізація яких планується за кошти міжнародної технічної допомоги (з інфографікою)

кількість

2

1

0

1

34.

Обсяг залучених коштів МТД за новими проектами

млн грн

220,0

50,0

80,0

90,0
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали