ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Одинадцята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 27.04.2012 р. N 11/13

Про затвердження Регіональної комплексної програми профілактики правопорушень на 2012 - 2015 роки

З метою запобігання виникненню умов, що спричиняють правопорушення, шляхом удосконалення методів роботи з їх профілактики, забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян, координації діяльності правоохоронних органів області та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості щодо запобігання і розкриття злочинів, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи клопотання облдержадміністрації, обласна рада вирішила:

1. Затвердити Регіональну комплексну програму профілактики правопорушень на 2012 - 2015 роки (далі - Програма, додається) загальним обсягом фінансування 20 млн. 498,2 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету - 20 млн. 498,2 тис. грн.

2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при внесенні змін до обласного бюджету у порядку, визначеному ч. 2 ст. 85 Бюджетного кодексу України, за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.

3. Визначити відповідальними виконавцями Програми Головне управління МВС України у Луганській області, Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України у Луганській області, прокуратуру Луганської області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, управління Державної пенітенціарної служби України в Луганській області, військову частину 3035.

4. Головний розпорядник коштів Програми визначається рішенням про обласний бюджет на відповідний рік.

5. Облдержадміністрації щорічно здійснювати моніторинг виконання заходів, передбачених Програмою, та протягом І кварталу кожного року, наступного за звітним, звітувати про хід її виконання.

6. Рекомендувати міським та районним радам Луганської області затвердити відповідні місцеві програми щодо профілактики правопорушень.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, забезпечення прав громадян, свободи слова та інформації.

 

Голова обласної ради

В. М. Голенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
27.04.2012 N 11/13


Регіональна комплексна програма профілактики правопорушень на 2012 - 2015 роки

ПАСПОРТ
Регіональної комплексної програми профілактики правопорушень на 2012 - 2015 року

Підстава для розроблення: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 N 453-р "Деякі питання взаємодії місцевих держадміністрацій та правоохоронних органів"; доручення голови облдержадміністрації від 14.09.2010 N 13/8155 до постанови міжвідомчої наради керівників правоохоронних, державних органів та органів місцевого самоврядування від 03.09.2010; доручення голови облдержадміністрації до листа ГУМВС України у Луганській області від 14.09.2011 N УДЗР/3568.

1

Ініціатор розроблення Програми

Луганська обласна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 N 453-р "Деякі питання взаємодії місцевих держадміністрацій та правоохоронних органів";
доручення голови облдержадміністрації від 14.09.2010 N 13/8155 до постанови міжвідомчої наради керівників правоохоронних, державних органів та органів місцевого самоврядування від 03.09.2010;
доручення голови облдержадміністрації до листа Головного управління МВС України у Луганській області від 14.09.2011 N УДЗР/3568.

3

Розробник Програми

Луганська обласна державна адміністрація

4

Співрозробники Програми

Головне управління МВС України у Луганській області

5

Відповідальні виконавці Програми

Головне управління МВС України у Луганській області, Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України у Луганській області, прокуратура Луганської області, Управління СБУ в Луганській області, управління Державної пенітенціарної служби України в Луганській області, військова частина 3035

6

Учасники Програми

Головне управління МВС України у Луганській області, Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України у Луганській області, прокуратура Луганської області, Управління СБУ в Луганській області, в/ч 3035, райдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, головні управління: агропромислового розвитку, праці та соціального захисту населення, охорони здоров'я облдержадміністрації, управління: освіти і науки, у справах преси та інформації, у справах сім'ї, молоді та спорту, з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, апарат облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Управління державної служби Головдержслужби України в Луганській області, КЗ "Луганський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій", Луганський обласний центр зайнятості, центри соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, Луганський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне територіальне управління МНС України у Луганській області, управління Державної пенітенціарної служби України в Луганській області, Головне управління Держкомзему у Луганській області, територіальне управління Держгірпромнагляду у Луганській області, Державна служба з лікарських засобів у Луганській області, регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області, Державна податкова служба у Луганській області, Луганська митниця, Луганський прикордонний загін, Головне управління юстиції у Луганській області

7

Термін реалізації Програми

2012 - 2015 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

обласний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

 

всього,

20 млн. 498,2 тис. грн.

у тому числі:

 

9.1

коштів обласного бюджету

20 млн. 498,2 тис. грн.


I. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Кризові процеси, що відбуваються в соціально-економічній сфері, призвели до ускладнення криміногенної ситуації, зміни структури злочинності та зумовили виникнення нових форм і способів вчинення протиправних діянь.

Сьогодні спостерігається тенденція до збільшення масштабів криміналізації основних сфер життєдіяльності населення. Поряд із зменшенням кількості вчинених злочинів середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів спостерігається збільшення кількості правопорушень у сфері економіки.

Недосконалість системи реінтеграції бездомних громадян, соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, невирішеність питання щодо примусового лікування осіб, хворих на алкоголізм, спричиняє збільшення кількості злочинів, вчинених повторно, у громадських місцях, у тому числі в стані алкогольного сп'яніння.

Поширення дитячої бездоглядності і безпритульності, що відбувається, зокрема, внаслідок зменшення кількості позашкільних гуртків і секцій, призводить до збільшення кількості правопорушень, вчинених неповнолітніми та за їх участю, випадків втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Незайнятість населення, зокрема молоді, також негативно впливає на рівень злочинності. Отже, актуальним є питання щодо недопущення залучення таких осіб до протиправної діяльності.

Зазначені фактори негативно позначаються на іміджі області, її економічному становищі, призводять до зменшення обсягу інвестицій та зниження рівня довіри населення до органів державної влади.

За інформацією ГУМВС України у Луганській області (лист від 10.10.2011 N 3/1-1398), протягом 9 місяців 2011 року в органах і підрозділах внутрішніх справ області зареєстровано 160485 заяв і повідомлень про злочини і пригоди (2010 р. - 159009; 2009 р. - 180453;). За результатами їх розгляду прийнято 22798 рішень про порушення кримінальних справ (2010 р. - 19499; 2009 р. - 23609), а у 121511 випадках в порушенні кримінальної справи відмовлено (2010 р. - 118297; 2009 р. - 136775).

Зареєстровано 24238 злочинів (2010 р. - 24607; 2009 р. - 29204), за кількістю яких ГУМВС України у Луганській області посідає 5 місце по Україні, з яких 9099 (4 місце по Україні) відносяться до категорії тяжких і особливо тяжких (2010 р. - 9137; 2009 р. - 10324). При цьому динаміка зменшення кількості зареєстрованих злочинів складає -1,5 % (Україна +1,9 %), тяжких і особливо тяжких -0,4 % (Україна +0,1 %).

Кількість злочинів, скоєних у громадських місцях, склала 4219 (2010 р. - 4332; 2009 р. - 2822), на вулицях - 2064 (2010 р. - 2127; 2009 р. - 1811).

Рівень злочинності склав 128,8 злочинів (4-5 місце по Україні) на 10 тис. населення (2010 р. - 133,1; 2009 р. - 123,3), з яких тяжких і особливо тяжких - 39,9 (4 місце по Україні) проти 38,6 у 2010 році (2009 р. - 43,6).

Найвища кримінальна активність у промисловій зоні області спостерігається на території обслуговування Ленінського у м. Луганську (199,4 злочину на 10 тис. населення), Лисичанського (142,5), Стахановського (133,9), у сільській зоні - Новоайдарського (140,9) Краснодонського районного (138,6), Кремінського (127,4) органів внутрішніх справ ГУМВСУ у Луганській області.

Виявлено 1291 посадовий злочин (2010 р. - 1557; 2009 р. - 1611), у т. ч. 552 факти зловживання службовим становищем (2010 р. - 681; 2009 р. - 702), 185 фактів хабарництва (2010 р. - 238; 2009 р. - 253).

Неповнолітніми скоєно 921 злочин (2010 р. - 1169; 2009 р. - 1213). Кількість злочинів, скоєних ними у групі, склала 346 (2010 р. - 364; 2009 р. - 398), у тому числі за участю дорослих - 203 (2010 р. - 232; 2009 р. - 249). Разом із цим органами внутрішніх справ області задокументовано 200 (2010 р. - 196; 2009 р. - 201) фактів втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Задокументовано 4236 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків (2010 р. - 4362; 2009 р. - 4864), у тому числі 1331 факт їх збуту (2010 р. - 1379; 2009 р. - 1489). Притягнуто до відповідальності 637 осіб (2010 р. - 634; 2009 р. - 569). Ліквідовано 262 (2010 р. - 289; 2009 р. - 311) наркопритони та 28 (2010 р. - 37; 2009 р. - 38) нарколабораторій.

Задокументовано 762 злочини (3 місце по Україні), пов'язаних з операціями з бюджетними коштами (2010 р. - 749; 2009 р. - 629).

У структурі злочинності за об'єктами посягання найбільшу питому вагу становлять злочини проти власності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, проти життя й здоров'я людини, громадського порядку, безпеки руху, а також у сфері службової діяльності.

Менше зареєстровано тяжких тілесних ушкоджень (179 проти 199 у 2010 році; 2009 р. - 161), у тому числі зі смертельними наслідками (42 проти 62 у 2010 році; 2009 р. - 88), зґвалтувань (20 проти 22 у 2010 році; 2009 р. - 33), грабежів (751 проти 881 у 2010 році; 2009 р. - 1652), крадіжок з квартир громадян (872 проти 1497 у 2010 році; 2009 р. - 1790), вимагань (13 проти 15 у 2010 році; 2009 р. - 36), шахрайств (1206 проти 1352 у 2010 році; 2009 р. - 1674), при цьому зросла кількість умисних вбивств (зі 121 до 139), розбоїв (зі 159 до 161), крадіжок (з 9432 до 9613), ДТП зі смертельними наслідками (з 42 до 65), хуліганств (з 374 до 399), незаконних заволодінь транспортним засобом (зі 126 до 139).

Станом на 01.10.2011 залишилися нерозкритими 30 злочинів, що перебувають на контролі МВС України, а саме: 10 убивств, 2 факти заподіяння тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, 6 розбоїв, 3 крадіжки та 9 інших злочинів.

Із загальної кількості зареєстрованих злочинів пред'явлено обвинувачення по 16597 (2010 р. - 17435; 2009 р. - 20897) кримінальних справах, з них тяжких і особливо тяжких - 6030 (2010 р. - 6451; 2009 р. - 7161).

Притягнуто до кримінальної відповідальності 12534 (3 місце по Україні) особи (2010 р. - 12625; 2009 р. - 15437), з яких заарештовано 2608 (2010 р. - 2632).

Погіршення економічної ситуації в області, стрімкі зміни умов господарювання і ринкової кон'юнктури зумовили посилення соціального фактора вчинення правопорушень.

Основними причинами виникнення проблеми є:

недосконалість організаційного, фінансового, кадрового та інформаційного забезпечення профілактики правопорушень;

неналежний рівень комплексних запобіжних заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення правопорушень, профілактичної роботи з особами, схильними до їх вчинення;

низький рівень правової культури населення, роз'яснювальної роботи з формування відповідального ставлення громадян до питань дотримання законності, особистої участі в охороні громадського порядку, профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю;

відсутність дієвого механізму участі громадськості у забезпеченні правопорядку в області;

недостатня увага органів місцевого самоврядування до питань організації дозвілля молоді, її зайнятості та відпочинку;

недосконалість механізму взаємодії правоохоронних органів з місцевими органами влади з питань розроблення конкретних заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілактики правопорушень.

Погіршення соціально-економічної ситуації в області негативно позначається на криміногенній ситуації, зумовлює необхідність формування принципово нових підходів до розв'язання проблем у сфері профілактики правопорушень.

Викладене вище обумовлює необхідність фінансування заходів Програми за рахунок коштів обласного бюджету.

Отже, комплексне розв'язання проблеми можливе шляхом розроблення, затвердження та виконання Регіональної комплексної програми профілактики правопорушень на 2012 - 2015 роки.

II. Визначення мети Програми

Метою Регіональної комплексної програми профілактики правопорушень на 2012 - 2015 роки є запобігання виникненню умов, що спричиняють правопорушення, шляхом удосконалення методів роботи з їх профілактики, забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян, координації діяльності правоохоронних органів області та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості щодо запобігання і розкриття злочинів.

III. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми (SWOT - аналіз)

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

1. Досвід роботи правоохоронних органів з питань профілактики правопорушень та оперативно-службової діяльності.
2. Зацікавленість місцевих органів влади в боротьбі з організованою злочинністю, попередженні фактів корупції та запобіганні її розповсюдженню.
3. Наявність кадрової, фінансової та матеріально-технічної бази органів і територіальних підрозділів силових структур області.
4. Можливість залучення громадськості до участі у забезпеченні правопорядку в області.
5. Провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання негативного ставлення до протиправних діянь.
6. Проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями

1. Відсутність комплексного підходу до проведення запобіжних заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення правопорушень, профілактичної роботи з особами, схильними до їх вчинення.
2. Недосконалість механізму взаємодії правоохоронних органів з місцевими органами влади з питань розроблення конкретних заходів, спрямованих на підвищення ефективності профілактики правопорушень.
3. Низький рівень фінансового забезпечення заходів щодо профілактики правопорушень.
4. Недостатня увага місцевих органів влади до питань організації дозвілля молоді, її зайнятості та відпочинку.
5. Недостатній рівень розвитку мережі соціальних закладів для бездомних і безпритульних дітей

Можливості (O)

Загрози (T)

1. Наявність необхідної нормативно-правової бази з питань правоохоронної діяльності та профілактики правопорушень.
2. Запровадження заходів реформування правоохоронних органів з метою підвищення ефективності діяльності щодо захисту прав і свобод людини, забезпечення результативної боротьби із злочинністю та профілактики правопорушень.
3. Впровадження нової податкової політики та системи дієвого контролю за реалізацією товарів на внутрішньому ринку.
4. Можливість організації та здійснення спільних оперативно-профілактичних заходів з правоохоронними органами інших держав.
5. Можливість використання міжнародного досвіду у сфері профілактики правопорушень

1. Недосконалість нормативно-правової бази щодо профілактики правопорушень.
2. Недостатній рівень державного фінансування.
3. Низький рівень правової культури населення.
4. Недостатній рівень запобігання незаконному переміщенню товарів через митний кордон України.
5. Необхідність посилення правоохоронного компонента загальнодержавної системи протидії контрабанді


IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання

Основними шляхами та засобами реалізації Програми в регіоні є:

удосконалення профілактики правопорушень і протидії зростанню злочинності;

здійснення в суспільстві просвітницької роботи з виховання неприйняття корупції як явища;

сприяння підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини;

сприяння розвитку підприємницької ініціативи громадян, підтримка самостійної зайнятості населення;

проведення спільних оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на профілактику окремих категорій злочинів кримінальної та економічної спрямованості;

забезпечення екстреного реагування на факти бездоглядності дітей, у тому числі здійснення профілактичної роботи з неблагополучними сім'ями для недопущення втягнення дітей у протиправну діяльність;

надання соціальних послуг бездомним громадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі;

запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії криміногенних факторів.

Оптимальним варіантом є затвердження і виконання Програми для забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій, об'єднання зусиль правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо здійснення визначених нею заходів.

Для виконання Програми передбачаються кошти обласного бюджету в сумі 20 млн. 498,2 тис. грн.

Витрати на реалізацію заходів, передбачених Програмою

 

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Всього

ГУМВСУ у Луганській області

800 тис. грн.

2100 тис. грн.

1900 тис. грн.

1900 тис. грн.

6 млн. 700 тис. грн.

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України у Луганській області

2900 тис. грн.

-

-

-

2 млн. 900 тис. грн.

УСБУ в Луганській області

927,2 тис. грн.

775 тис. грн.

2401 тис. грн.

2069 тис. грн.

6 млн. 172,2 тис. грн.

Прокуратура Луганської області

500 тис. грн.

500 тис. грн.

500 тис. грн.

500 тис. грн.

2 млн. грн.

Управління Державної пенітенціарної служби України в Луганській області

459 тис. грн.

449 тис. грн.

449 тис. грн.

169 тис. грн.

1 млн. 526 тис. грн.

В/ч 3035

430 тис. грн.

240 тис. грн.

270 тис. грн.

260 тис. грн.

1 млн. 200 тис. грн.

Разом

6016,2 тис. грн.

4064 тис. грн.

5520 тис. грн.

4 898 тис. грн.

20 млн. 498,2 тис. грн.


Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначається при затвердженні обласного бюджету у порядку, визначеному частиною другою ст. 85 Бюджетного кодексу України, за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.

Строк виконання Програми - 2012 - 2015 роки.

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Виконання Програми дозволить поліпшити діяльність органів виконавчої влади щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, спрямувати зусилля правоохоронних органів на протидію найбільш небезпечним посяганням на особу, її власність і громадський порядок, проявам організованої, економічної злочинності та корупції.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

звуження кола криміногенних факторів, поступове усунення їх впливу на злочинність;

істотне підвищення рівня профілактики злочинності та взаємодії з громадськістю, захисту життя, здоров'я, честі, гідності особи, її майна від злочинних посягань;

боротьбу з організованою злочинністю, попередження фактів корупції та запобігання її розповсюдженню;

витіснення кримінальних структур із сфери економіки, зокрема: кредитно-банківської, паливно-енергетичного і агропромислового комплексів, зовнішньоекономічної діяльності, процесу приватизації, бюджетної сфери;

активізацію протидії наркоманії, нелегальній міграції, рецидивній злочинності, пияцтву і бродяжництву;

зниження злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище;

охорону громадського порядку, безпеку дорожнього руху;

зміцнення матеріально-технічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ області.

Ресурсне забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

Більш детально ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 2.

VI. Напрями діяльності та заходи Програми

Розв'язання проблеми передбачається за такими напрямами:

удосконалення взаємодії правоохоронних органів з органами місцевої влади шляхом об'єднання зусиль комплексного вирішення проблем загострення криміногенної обстановки;

виконання інформаційно-пропагандистських і культурно-виховних програм профілактики правопорушень;

викорінення корупції;

удосконалення форм і методів профілактики та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій злочинності;

захист населення від можливих протиправних проявів з боку прибічників екстремістських і терористичних організацій;

зменшення кримінального тиску на економічні відносини, усунення причин виникнення тіньового сектору економіки;

удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх від жорстокого поводження, експлуатації та насильства;

розвиток мережі соціальних закладів для бездомних і безпритульних дітей і забезпечення їх функціонування;

обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, запобігання вчиненню злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми.

Більш детально напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 1.

Реалізація заходів Програми покращить стан профілактики правопорушень, а саме дозволить:

удосконалити взаємодію правоохоронних органів з органами місцевої влади шляхом об'єднання зусиль комплексного вирішення проблем загострення криміногенної обстановки, підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, скорочення обсягів "тіньової" економіки;

покращити рівень правового виховання населення, навчання людей засобам запобігання та попередження скоєнню злочинів;

підвищити рівень результативності спільних заходів з виявлення посадових зловживань особами, уповноваженими на виконання функцій держави, на 58 %, а також створити прозору систему прийняття управлінських рішень;

охопити 100 % осіб, уповноважених на виконання функцій держави, навчанням з питань боротьби та протидії корупції;

удосконалити форми і методи профілактики та підвищити ефективність оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій злочинності, зменшити рівень злочинності на 14 %;

удосконалити форми і методи профілактики та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії тероризму, зменшити кількість екстремістських і терористичних випадків на 27 %;

впровадити на практиці сучасні методи криміналістичної експертизи, збільшити кількість проведення криміналістичних експертиз на 50 %;

удосконалити роботу із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

забезпечити захист законних інтересів неповнолітніх від жорстокого поводження, експлуатації та насильства;

удосконалити профілактичну роботу з недопущення злочинного впливу на молодь та підлітків, знизити рівень злочинів, скоєних неповнолітніми, на 30 % протягом строку дії Програми;

забезпечити здоровий спосіб життя, підвищити рівень спільних координаційних дій з метою виявлення фактів розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на 5,7 %;

забезпечити громадський порядок і безпеку громадян на максимально високому рівні, поліпшити стан безпеки дорожнього руху, зменшити кількість злочинів на 22 %;

активізувати профілактичну роботу при притягненні осіб до адміністративної відповідальності, збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів на 13 %, забезпечити принцип невідворотності покарання;

удосконалити форми і методи профілактики та підвищити ефективність оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація дій між виконавцями щодо виконання заходів Програми покладається на облдержадміністрацію.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у цій Програмі. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснюють відповідальні виконавці, а за цільовим використанням коштів - головний розпорядник коштів.

Виконавці заходів Програми подають до облдержадміністрації узагальнені доповідні записки про хід її виконання щороку до 10 січня та 10 липня.

Обласна державна адміністрація узагальнює матеріали про хід виконання заходів та щороку протягом першого кварталу, наступного за звітним, звітує перед обласною радою.

 

Додаток 1
до Регіональної комплексної програми профілактики правопорушень на 2012 - 2015 роки


Напрями діяльності та заходи Регіональної комплексної програми профілактики правопорушень на 2012 - 2015 роки

N з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в тому числі:

Очікуваний результат

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Організаційно-
правові заходи

1. Аналіз стану законності та правопорядку в кожному місті, районі та населеному пункті, визначення факторів, що спричиняють загострення криміногенної обстановки. Розроблення заходів щодо запобігання злочинним проявам з визначенням скоординованих дій правоохоронних органів

щокварталу

прокуратура Луганської області, ГУМВС України у Луганській області, облдержадміністрація, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

-

-

-

-

-

удосконалення взаємодії правоохоронних органів з органами місцевої влади шляхом об'єднання зусиль для комплексного вирішення проблем загострення криміногенної обстановки, підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, скорочення обсягів "тіньової" економіки

2. Забезпечення щомісячної роботи рубрики "Юридична студія" у радіомовленні з метою навчання людей засобам запобігання та попередження злочинів

протягом строку дії Програми

Головне управління юстиції у Луганській області, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

-

-

-

-

-

підвищення рівня правового виховання населення, навчання людей засобам запобігання та попередження скоєнню злочинів

3. Організація проведення у навчальних закладах, установах, організаціях і на підприємствах тижнів правових знань

щороку у березні і жовтні

Головне управління юстиції у Луганській області, управління: освіти і науки, у справах преси та інформації, у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації

-

-

-

-

-

4. Надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення за участю спеціалістів органів юстиції області

протягом строку дії Програми

Головне управління юстиції у Луганській області

-

-

-

-

-

5. Проведення інформаційної кампанії, спрямованої на роз'яснення населенню пріоритетних напрямків з удосконалення законодавства з протидії злочинності, організації та здійснення заходів щодо запобігання та розкриття злочинів

протягом строку дії Програми

управління у справах преси та інформації обласної держадміністрації

-

-

-

-

-

2

Протидія корупції

1. З метою виконання антикорупційного законодавства забезпечення:
- налагодження дієвої взаємодії органів влади та правопорядку у вирішенні завдань, визначених Президентом та Урядом України щодо подолання корупції;
- систематичного розгляду на спільних засіданнях і нарадах питань дотримання законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування й протидії корупції та здійснення скоординованих дій усіх державних органів влади області, організацій та установ щодо усунення причин та умов, які заважають запобіганню корумпованості серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави;
- обговорення на службових нарадах або зборах трудових колективів кожного випадку корупції;
- проведення службових перевірок для встановлення й усунення причин та умов, які сприяли вчиненню цих діянь. Про результати перевірок інформувати облдержадміністрацію;
- здійснення сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації щомісячного звіряння відомостей щодо осіб, які скоїли корупційні діяння, з даними відповідних підрозділів прокуратури, Управління СБУ в Луганській області, ГУ МВС України у Луганській області, місцевих судів і проведення профілактичної роботи.

протягом строку дії Програми

керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, структурних підрозділів обласної держадміністрації, правоохоронних і територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади

-

-

-

-

-

підвищення рівня результативності спільних заходів з виявлення посадових зловживань особами, уповноваженими на виконання функцій держави, на 58 %, а також створення прозорої системи прийняття управлінських рішень

2. Реалізація комплексу спільних послідовних заходів, спрямованих на активізацію запобігання, виявлення та припинення проявів корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, пов'язаних, насамперед, з розподілом і використанням бюджетних коштів, земельних, водних, лісових ресурсів і надр, а також приватизацією державного і комунального майна

протягом строку дії Програми

облдержадміністрація, ГУМВС України у Луганській області, Управління СБУ в Луганській області, Головне управління Держкомзему у Луганській області, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області

-

-

-

-

-

 

3. Аналіз та узагальнення практики виконання посадовими особами державних органів, установ та організацій подань, інших документів прокурорського реагування з питань усунення причин та умов, що сприяють проявам корупції, рішень суду про притягнення посадових осіб до адміністративної, кримінальної, дисциплінарної, цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення й вжиття заходів щодо посилення відповідальності за допущені порушення

щокварталу

облдержадміністрація

-

-

-

-

-

 

4. Впровадження активних форм занять з актуальних питань запобігання та протидії корупції в комунальному закладі "Луганський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій" для підвищення рівня їх правової підготовки та попередження протиправних діянь

протягом строку дії Програми (за окремими планами)

облдержадміністрація, Управління державної служби Головдержслужби України в Луганській області, КЗ "Луганський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій"

-

-

-

-

-

забезпечення стовідсоткового навчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з питань боротьби та протидії корупції

3

Протидія організованій злочинності

1. Перегляд існуючих та запровадження нових більш результативних форм і методів проведення на території області цільових оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення протиправної діяльності злочинних груп та окремих осіб, причетних до торгівлі людьми, злочинів та правопорушень у сфері суспільної моралі, організації каналів незаконної міграції.
Попередження, розкриття та припинення комп'ютерних злочинів, перш за все таких, що посягають на державні електронні інформаційні ресурси, попередження несанкціонованого доступу, витоку і розповсюдження інформації, яка в них обробляється; протидія проявам міжнародної кіберзлочинності та комп'ютерного тероризму

протягом строку дії Програми

ГУМВС України у Луганській області, Управління СБУ в Луганській області, Луганський прикордонний загін, в/ч 3035

обласний бюджет

55,0

20,0

60,0

20,0

удосконалення форм і методів профілактики та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій злочинності, зменшення рівня злочинності у громадських місцях на 14 %

2. З метою належної протидії тяжким та особливо тяжким злочинам, незаконному обігу зброї та вибухівки, розшуку злочинців та осіб, причетних до цього, проведення спеціальних оперативно-профілактичних операцій під умовними назвами "Розшук" (щокварталу), "Зброя" (щопівріччя), "Квартира" (щороку)

протягом строку дії Програми

ГУМВС України у Луганській області, Управління СБУ в Луганській області, в/ч 3035

обласний бюджет

 

10,0

 

 

4

Захист населення від можливих протиправних проявів з боку прибічників екстремістських і терористичних організацій

1. Для запобігання можливим протиправним проявам з боку прибічників екстремістських і терористичних організацій, а також здійснення контролю, обліку та відстеження організацій екстремістського напряму та їх радикально налаштованих членів: створення комплексної комп'ютерної мережі УСБУ в Луганській області з використанням оптоволоконних технологій, здійснення комплексу скоординованих профілактичних заходів щодо формування здорової обстановки у середовищі іноземних громадян, нейтралізації негативного впливу на них з боку міжнародних терористичних організацій.
Своєчасне внесення коректив до плану діяльності координаційної групи Антитерористичного центру при УСБ України в Луганській області з урахуванням обстановки, що складається в середовищі іноземців, із залученням необхідних сил і засобів

постійно

Управління СБУ в Луганській області, ГУМВС України у Луганській області

обласний бюджет

150,0

160,0

160,0

-

удосконалення форм і методів профілактики та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії тероризму, зменшення кількості екстремістських і терористичних випадків на 27 %

2. Вжиття заходів, спрямованих на попередження терористичних і диверсійних проявів, надзвичайних ситуацій, аварій і катастроф на уразливих об'єктах.
Проведення спільних занять з методичної і практичної підготовки до штурмових дій в рамках проведення антитерористичних операцій з метою напрацювання практичних навичок, удосконалення професійної підготовки особового складу.
Доведення через засоби масової інформації до населення контактних телефонів правоохоронних органів для повідомлень про факти можливої підготовки терактів або інших антигромадських проявів

протягом строку дії Програми

Управління СБУ в Луганській області, ГУМВС України у Луганській області, Головне теруправління МНС у Луганській області, в/ч 3035

обласний бюджет

500,0

-

-

500,0

5

Боротьба з економічною злочинністю та контрабандою

1. Аналіз причин поглиблення розвитку "тіньової" економіки та умов, які цьому сприяють.
За результатами аналізу забезпечення проведення правоохоронними, контролюючими та фінансовими органами узгоджених заходів з профілактики економічних злочинів, зокрема у банківській, фінансовій, зовнішньоекономічній сферах та сфері приватизації, у тому числі скоєних організованими групами

щороку

ГУМВС України у Луганській області, Державна податкова служба у Луганській області, Управління СБУ в Луганській області, прокуратура Луганської області

-

-

-

-

-

підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, скорочення обсягів "тіньової" економіки

2. Забезпечення проведення комплексу заходів, спрямованих на викриття та документування корисливих злочинів при використанні коштів бюджетів усіх рівнів та запобігання фактам ухилення від сплати податку на додану вартість, а також недопущення його незаконного відшкодування з бюджету

протягом строку дії Програми

Державна податкова служба у Луганській області, Управління СБУ в Луганській області, ГУМВС України у Луганській області, прокуратура Луганської області, Луганська митниця

обласний бюджет

-

514,0

500,0

500,0

 3. За участю регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області здійснення перевірок додержання законності процесів роздержавлення власності з метою попередження незаконного вилучення активів підприємств з державними частками майна шляхом використання схем банкрутства, передачі їх майна до дочірніх та спільних підприємств, холдингових компаній.
Вжиття скоординованих заходів для викриття зловживань з боку посадових осіб цих підприємств, діяльності організованих злочинних угруповань, фактів хабарництва й корупції

протягом строку дії Програми

Управління СБУ в Луганській області, ГУМВС України у Луганській області, регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області

обласний бюджет

6,0

-

-

-

створення умов щодо недопущення посадових зловживань з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та прозорої системи прийняття управлінських рішень

4. Підвищення дієвості перевірок суб'єктів господарювання та суб'єктів владних повноважень при узгодженні документів дозвільного характеру для осіб, які здійснюють операції з брухтом чорних та кольорових металів, видобутку корисних копалин, щодо відповідності їх діяльності чинному законодавству

щороку у I кварталі

ГУМВС України у Луганській області, Управління СБУ в Луганській області, Державна податкова служба у Луганській області, прокуратура Луганської області

обласний бюджет

100,1

21,0

-

-

5. Забезпечення ефективного та своєчасного проведення усіх видів криміналістичних експертиз, у тому числі спирту і лікеро-горілчаної продукції, впровадження на практиці фоноскопічної експертизи, а також експертизи у сфері інтелектуальної власності та комп'ютерних технологій шляхом створення сучасних адміністративно-лабораторних комплексів при ГУМВС України у Луганській області та в Управлінні СБУ в Луганській області

протягом строку дії Програми

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України у Луганській області

обласний бюджет

2900,0

-

-

1000,0

збільшення кількості проведення криміналістичних експертиз на 50 %, впровадження на практиці сучасних методів криміналістичної експертизи, а також експертиз, пов'язаних зі встановленням осіб громадян, які постраждали або загинули при техногенних катастрофах, аваріях на шахтах, вибухах та інших надзвичайних подіях, встановленням батьківства та інших родинних зв'язків у спірних ситуаціях, наприклад, при підміні дітей у пологових будинках

6. Підвищення ефективності комплексу заходів щодо припинення діяльності організованих злочинних угруповань, які спеціалізуються на контрабанді, забезпечивши ліквідацію мереж реалізації протиправно ввезених товарів на внутрішньому ринку та ліквідацію "конвертаційних центрів", які є засобом легалізації незаконно ввезених товарів, фінансування контрабанди і спрямування фінансових потоків у тіньовий обіг з метою їх незаконного вивезення за кордон

протягом строку дії Програми

Управління СБУ в Луганській області, ГУМВС України у Луганській області, Державна податкова служба у Луганській області, Луганська митниця

обласний бюджет

57,0

-

1600,0

1900,0

зниження рівня злочинності на 14 %

7. Підняття рівня природоохоронних заходів на території області з метою викриття та припинення фактів незаконної розробки надр, а також встановлення фактів роботи поза межами гірничих відводів

протягом строку дії Програми

теруправління Держгірпромнагляду у Луганській області, ГУМВС України у Луганській області, Управління СБУ в Луганській області, прокуратура Луганської області, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

обласний бюджет

809,1

800,0

-

18,0

підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань на 21 %, скорочення обсягів "тіньової" економіки

8. Підвищення дієвості комплексу оперативно-розшукових заходів, спрямованих на викриття та ліквідацію підпільних цехів з виготовлення фальсифікованої продукції, в першу чергу алкогольної, і недопущення її реалізації на споживчому ринку, а також фактів незаконного використання товарних знаків відомих виробників

протягом строку дії Програми

Державна податкова служба у Луганській області, ГУМВС України у Луганській області, Управління СБУ в Луганській області

обласний бюджет

-

-

81,0

17,0

9. Координація спільних дій з контролю за дотриманням законодавства щодо заборони грального бізнесу

протягом строку дії Програми

ГУМВС України у Луганській області, Управління СБУ в Луганській області, Державна податкова служба у Луганській області, прокуратура Луганської області

обласний бюджет

-

-

-

14,0

забезпечення законності під час організації функціонування розважальних центрів та інших місць дозвілля громадян

6

Протидія рецидивній злочинності

1. Забезпечення взаємодії установ виконання покарань, органів внутрішніх справ, міських (районних) центрів зайнятості та служб у справах дітей, спостережних комісій щодо вирішення питань трудового й побутового влаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та подальшого соціального патронату і соціальної реабілітації

протягом строку дії Програми

управління Державної пенітенціарної служби України у Луганській області, ГУМВС України у Луганській області, Луганський обласний центр зайнятості населення, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, центри соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, спостережні комісії при райдержадміністраціях і виконкомах міських рад

обласний бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
У 2011 році надано 5743 індивідуальних послуги із соціальної адаптації

2. Забезпечення ефективного функціонування мережі загальноосвітніх навчальних закладів в установах кримінально-виконавчої системи області, зміцнення їх матеріально-технічної та навчально-методичної бази

протягом строку дії Програми

управління Державної пенітенціарної служби України у Луганській області, управління освіти і науки облдержадміністрації

обласний бюджет

60,0

50,0

50,0

30,0

 

3. З метою залучення осіб, які після звільнення з місць позбавлення волі втратили соціально корисні зв'язки, до суспільно корисної праці, створення у кожному місті та районному центрі області центрів соціально-психологічної реабілітації та навчально-виробничих баз, що забезпечать набуття необхідної професії, затребуваної на ринку праці

протягом строку дії Програми

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний центр зайнятості населення, райдержадміністрації, виконкоми міських рад

-

-

-

-

-

 

7

Заходи щодо запобігання скоєнню злочинів і правопорушень неповнолітніми та молоддю

1. Забезпечення обміну інформацією про скоєння правопорушень неповнолітніми або стосовно них служби у справах дітей та управління освіти і науки облдержадміністрації для координації дій щодо їх попередження

протягом строку дії Програми

ГУМВС України у Луганській області, служба у справах дітей, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

-

-

-

-

-

забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх від жорстокого поводження, експлуатації та насильства

2. Сприяння створенню необхідних умов для проживання та виховання дітей у сім'ях, які б виключали негативне побутове оточення, вплив антигромадських елементів

протягом строку дії Програми

управління: з питань сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації, ГУМВС України у Луганській області, районні державні адміністрації та виконкоми міських рад

-

-

-

-

-

удосконалення профілактичної роботі з недопущення злочинного впливу на молодь та підлітків, зниження рівня злочинів, скоєних неповнолітніми, на 30 %

3. Забезпечення організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей і молоді, постійне планування й проведення заходів, спрямованих на патріотичне та правове виховання, підтримку обдарованої й талановитої молоді, профілактику негативних явищ і пропаганду здорового способу життя в молодіжному середовищі

протягом строку дії Програми

управління: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації, Луганський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

-

-

-

-

-

4. З метою запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності проведення спільно з педколективами шкіл постійного моніторингу з виявлення дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального насильства, систематично залишають місце постійного проживання, проживають в сім'ях, батьки яких ухиляються від виконання своїх обов'язків, та здійснення своєчасного обліку їх в Єдиній інформаційно-аналітичній системі "Діти"

протягом строку дії Програми

служба у справах дітей, управління освіти і науки облдержадміністрації, ГУМВС України у Луганській області, районні державні адміністрації та виконкоми міських рад

-

-

-

-

-

8

Протидія наркозлочин-
ності та алкоголізму

1. Забезпечення посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, профілактики наркоманії, поліпшення організації лікування хворих на наркоманію

протягом строку дії Програми

ГУМВС України у Луганській області, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління СБУ в Луганській області, районні державні адміністрації, виконкоми міських рад, в/ч 3035

обласний бюджет

50,0

50,0

-

-

обмеження незаконного обігу наркотичних засобів на 5,7 %

2. З метою запобігання правопорушенням з боку психічно хворих активізація роботи з виявлення хворих з тяжкими психічними розладами, що обумовлюють можливість скоєння ними суспільно небезпечних дій. Забезпечення необхідної диспансеризації таких хворих у групах амбулаторної примусової психіатричної допомоги в установленому чинним законодавством порядку

протягом строку дії Програми

Головне управління охорони здоров'я обласної держадміністрації

-

-

-

-

-

зниження рівня злочинів, скоєних психічно хворими особами, на 27 %

3. З метою недопущення розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин серед учнівської молоді проведення оперативно-профілактичних відпрацювань навчально-виховних закладів (шкіл, ліцеїв, училищ, ВНЗ) під умовною назвою "Генофонд"

щопівроку

управління: у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації, ГУМВС України у Луганській області, в/ч 3035

-

-

-

-

-

забезпечення здорового способу життя, підвищення рівня спільних координаційних дій з метою виявлення фактів розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на 5,7 %

4. З метою виявлення джерел і перекриття каналів витоку наркотиків з об'єктів їх легального обігу та запобігання їх розповсюдженню підвищення якості комплексних перевірок аптек, хімфармпідприємств та інших об'єктів виробництва, зберігання і реалізації наркопсихотропних препаратів

щокварталу

Державна служба з лікарських засобів у Луганській області, Головне управління охорони здоров'я обласної держадміністрації, ГУМВС України у Луганській області, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

-

-

-

-

-

9

Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху

1. Визначення громадських місць з найбільш ускладненою криміногенною обстановкою та на підставі цього впровадження єдиного комплексу відеоспостережень за громадськими місцями, вулицями, засобів екстреного зв'язку "громадянин - міліція" та систем електронного визначення місцезнаходження нарядів міліції, патрульного транспорту правоохоронних органів

протягом строку дії Програми

райдержадміністрації, виконкоми міських рад, ГУМВС України у Луганській області

обласний бюджет

-

1300,0

-

-

забезпечення громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому рівні, поліпшення стану безпеки дорожнього руху, зменшення кількості злочинів на 22 %

2. Підвищення оперативності реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення, створення належних умов для своєчасного прибуття працівників органів внутрішніх справ та прокуратури на місце скоєння злочину, підвищення рівня правопорядку у місцях позбавлення волі

протягом строку дії Програми

ГУМВС України у Луганській області, прокуратура Луганської області, в/ч 3035, управління Державної пенітенціарної служби України в Луганській області

обласний бюджет

699,0

509,0

2409,0

219,0

3. Вжиття заходів щодо розширення мережі громадських формувань, які беруть участь в охороні громадського порядку й профілактичній роботі. Визначення принципів та порядку заохочення громадян у разі їх участі в запобіганні злочинам та їх розкритті

протягом строку дії Програми

управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад, ГУМВС України у Луганській області

-

-

-

-

-

4. Щомісяця інформування населення через засоби масової інформації про роботу правоохоронних органів області із розслідування кримінальних справ про найбільш резонансні злочини, а також виявлені в ході розслідування справ причини й умови, що сприяють вчиненню злочинів. Проведення щоквартальних брифінгів, прес-конференцій і "круглих столів" з керівниками правоохоронних органів і ЗМІ з найбільш актуальних питань

протягом строку дії Програми

управління у справах преси та інформації обласної держадміністрації, Управління СБУ в Луганській області, ГУМВС України у Луганській області, облдержадміністрація, райдержадміністрації та виконкоми міських рад

-

-

-

-

-

підвищення рівня правового виховання населення

5. Забезпечення вжиття заходів щодо своєчасного стягнення накладених на правопорушників штрафів

протягом строку дії Програми

ГУМВС України у Луганській області, прокуратура Луганської області, районні державні адміністрації, виконкоми міських рад

-

-

-

-

-

збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, активізація профілактичної роботи при притягненні осіб до адміністративної відповідальності на 13 %, забезпечення принципу невідворотності покарання

6. Вжиття спільних заходів зі збільшення робочих місць з метою вирішення питання зайнятості працездатного населення

протягом строку дії Програми

Луганський обласний центр зайнятості, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації і виконкоми міських рад

-

-

-

-

-

зменшення рівня злочинності серед працездатних осіб на 18 %

7. Вжиття заходів щодо сприяння матеріально-технічному забезпеченню оперативно-службової діяльності прокуратури Луганської області, в/ч 3035

протягом строку дії Програми

прокуратура Луганської області, в/ч 3035

обласний бюджет

530,0

530,0

560,0

580,0

удосконалення форм і методів профілактики та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності


 

Додаток 2
до Регіональної комплексної програми профілактики правопорушень на 2012 - 2015 роки


Ресурсне забезпечення Регіональної комплексної програми профілактики правопорушень на 2012 - 2015 роки

тис. гривень

Орієнтовані обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Всього

у тому числі по роках

2012

2013

2014

2015

Обласний бюджет

20498,2

6016,2

4064,0

5520,0

4898,0

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали