ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцять четверта сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 03.03.2010 р. N 34/13

Про затвердження регіональної Програми з утвердження ґендерної рівності у всіх сферах життєдіяльності населення Луганської області на 2010 - 2014 роки

З метою утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини, відповідно до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Указу Президента України від 26.07.2005 N 1135/2005 "Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 N 1834 "Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року", керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада вирішила:

1 Затвердити регіональну Програму з утвердження ґендерної рівності у всіх сферах життєдіяльності населення Луганської області на 2010 - 2014 роки (далі - Програма, додається) із загальним обсягом фінансування 781,593 тис. грн., в тому числі, за рахунок коштів обласного бюджету - 702,857 тис. грн.

2 Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при затвердженні обласного бюджету, бюджетів міст та районів.

3 Визначити відповідальним виконавцем Програми ОКУ "Луганський обласний Центр роботи з жінками" та головним розпорядником коштів Програми управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

4 Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації щорічно у першому кварталі року, наступного за звітним, звітувати перед обласною радою про хід виконання Програми.

5 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.

 

Голова
обласної ради

В. М. Голенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Луганської обласної ради
03.03.2010 N 34/13


ПРОГРАМА
З УТВЕРДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ВСІХ СФЕРАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2010 - 2014 РОКИ

I Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Демократичний розвиток особистості і жінок, і чоловіків, статева збалансованість стали однією із стратегій розвитку суспільства у XXI столітті.

Світовий досвід свідчить, що дотримання приписів неупередженого ставлення до особи незалежно від статі нині вважається невід'ємною складовою демократичних перетворювань та сталого розвитку будь-якої держави. Результати досліджень в 60-ти країнах світу свідчать про те, що країни, які найбільшою мірою наближені до ґендерної рівності, є водночас і найбільш розвиненими економічно, з найбільшими соціальними гарантіями для населення1.


1 Вісник Програми сприяння парламенту України університету Індіани. Ґендерна рівність як фактор сталого розвитку суспільства. – Київ, червень, 2004 р.
Гендерний паспорт Луганської області

На сьогодні нашій державі необхідно задіяти всі ресурси з тим, щоб подолати наслідки економічної кризи. Для цього потрібно використати потенціал всього населення - і жінок, і чоловіків. У Луганській області 54,3 % населення2 складають жінки, серед працюючих їх частка теж більше половини. Але для того, щоб жінка стала соціально активною, стала фактором позитивних перетворень у державі, має бути створено умови і в побуті, і на виробництві. Розбудова громадських і державних структур в Україні з урахуванням обох статей корисна і жінкам, і чоловікам. Тому основою функціонування українського суспільства у третьому тисячолітті має бути ґендерна рівновага і ґендерна демократія.


2 Ґендерний паспорт Луганської області

Луганська область однією з перших ініціювала впровадження ґендерної політики на регіональному рівні.

Протягом 2003 - 2005 років в області було реалізовано Проект рівних можливостей Програми розвитку ООН в Україні із впровадження ґендерної політики.

Результатом реалізації проекту стало створення ОКУ "Луганський обласний Центр роботи з жінками" та ресурсного ґендерного центру на його базі, громадських організацій "Гендерний освітній центр" (на базі Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка) та "Центру чоловіки проти насильства" (на базі Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка).

У 2006 році Луганська область першою в Україні затвердила Програму забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок протягом 2006 - 2009 років. Після прийняття Державної програми з утвердження ґендерної рівності до неї внесено відповідні зміни.

З обласного бюджету на реалізацію Програми було виділено 60,653 тис. грн.

У рамках реалізації Програми створено експертну робочу групу з моніторингу обласних програм з питань ґендерної рівності чоловіків і жінок, яка щокварталу розглядає питання впровадження ґендерної рівності у всі сфери життєдіяльності населення області, діє координаційна рада з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, функціонує мобільний консультативний пункт для проведення інформаційно-просвітницької діяльності у містах та районах Луганської області. Згідно з Програмою щорічно проводяться Літні гендерні школи, на базі яких підвищується кваліфікація спеціалістів різних галузей, задіяних у впровадженні державної політики, практикується проведення семінарів-практикумів з державними службовцями, посадовцями органів місцевого самоврядування, спеціалістами державної служби зайнятості, представниками засобів масової інформації. До навчальних програм вищих навчальних закладів, обласного центру підвищення кваліфікації державних службовців включено курси та факультативи з висвітлення питань ґендерної рівності.

Більш системною стала соціальна профілактика насильства серед молоді та безробітних завдяки співпраці Обласної комунальної установи "Луганський обласний Центр роботи з жінками" з управлінням освіти Луганської міської ради, навчально-методичним центром системи професійно-технічної освіти області та Луганським обласним центром зайнятості. В інформаційно-просвітницькій діяльності широко використовуються інноваційні технології: відеолекторії, слайдові презентації, дискусії, "круглі столи", опитування, розповсюдження виготовленого методичного матеріалу.

У поточному році у рамках реалізації Програми забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок у Луганській області протягом 2006 - 2009 років розроблено Ґендерний паспорт Луганської області. Ліквідація виявлених ґендерних перекосів стала підставою та вагомим аргументом на користь прийняття Програми з утвердження ґендерної рівності у всіх сферах життєдіяльності населення Луганської області на 2010 - 2014 роки.

Економічна нерівність чоловіків і жінок підтримується системою ґендерної нерівності на ринку праці. Насамперед це стосується сфери професійної зайнятості, можливостей самореалізуватися різними шляхами, серед яких головне місце посідає кар'єрне просування сходинками бюрократичного, професійного чи фінансового успіху. На вищі посади просувають в більшості чоловіків: періодичність підвищення кваліфікації в середньому у всіх галузях економіки сьогодні складає для жінок 20 років, для чоловіків - 13 років.

Протягом тривалого періоду заробітна плата жінок у середньому по країні не перевищує 70 % заробітної плати чоловіків. В Луганській області середньомісячна оплата праці жінок становить 63,9 % від оплати праці чоловіків. У жодній з галузей економіки заробітки жінок не перевищують заробітки чоловіків. Найбільш суттєвим прояв цієї нерівності є у тих галузях економіки, де переважну більшість працюючих складають жінки. Незважаючи на високу професійну та освітню підготовку, жінки обіймають посади менш престижні, менш оплачувані, тому отримують заробітну плату в середньому на 30,7 відсотка меншу, ніж чоловіки1.


1 Вісник Програми сприяння парламенту України університету Індіани. Ґендерна рівність як фактор сталого розвитку суспільства. - Київ, червень, 2004 р.

Наявна в суспільстві дискримінація за ознакою статі виявляється у невизнанні виробничої праці жінок у домашньому господарстві як соціально значущої. З урахуванням домашньої роботи жінки в середньому зайняті різними видами робіт майже на 25 % часу більше, ніж чоловіки.

Свідченням ґендерної нерівності в Луганській області та відсутності рівноваги між жінками і чоловіками у політичній сфері є кількість жінок-депутатів обласної та міських рад міст обласного значення, де співвідношення жінка - чоловік становить відповідно 1:6,51. Статистика доводить, що влада в області є практично одностатевою, тому виходить, що більшість населення у сферах державного та громадсько-політичного життя не мають виразників своїх поглядів та побажань. Все це не дає змоги жінкам реально впливати на процес прийняття рішень і брати активну участь у їх реалізації, знижує статус жінок у суспільстві.


1 Гендерний паспорт Луганської області

За традицією, що відтворюється віками, від жінок громада області очікує виконання насамперед ролей матері та домогосподарки (навіть, якщо жінка працює поза домом), а від чоловіків - ролей працівника-годувальника та політичного лідера. Так, Україна давно вже належить до країн, де стимулюється та схвалюється заняття жінок оплачуваними видами діяльності. Навпаки, мало хто заперечує проти участі жінок у забезпеченні сімейного добробуту. Проте ставлення до жінок як до рівних за правами й можливостями учасниць ринку праці є далеко неоднозначним. Ґендерна дискримінація дуже швидко виявляє себе в ситуації економічної кризи та безробіття, знаходячи виправдання й підтримку серед громадян. Поширений і у нашому регіоні патріархальний стереотип про справжнього чоловіка-годувальника призводить до постійно відтворюваної різниці середньої заробітної плати чоловіків і жінок, що нині становить близько 30,7 %, звичайно ж, не на користь останніх. Найбільш дискримінованими в цій ситуації можуть виявитися жінки, що є єдиними годувальницями своїх дітей, до того ж кількість таких сімей у суспільстві постійно зростає.

Для України ґендерна ідеологія та патріархальна культура є основними чинниками таких страшних реалій як насильство над жінками в сім'ях. Саме ґендерні стереотипи підтримують насильство над жінками, нівелюють її до рівня товару, який купується і продається, санкціонують насильство в родинах і потурають йому. Головним фактором зменшення чисельності населення є падіння народжуваності, а народжуваність значною мірою залежить від кількості шлюбів та розлучень. В той час статистика твердить що 95 % справ про розлучення викликані словесною образою і побиттям. Поширені в суспільстві відсталі традиції, погляди та шкідливі звичаї, які трактують жінку як особу, нижчу за чоловіка, є вирішальним фактором у формуванні насильницького ставлення до жінок.

Останніми роками у Луганській області фіксується спад рівня насильства в сім'ї в містах приблизно на 14 % та одночасно - зріст випадків насильства в сільській місцевості - біля 8 %1. Найважливішими соціальними наслідками насильства в сім'ї є проблеми виховання, пов'язані з так званим явищем "соціальної естафети", коли діти, які спостерігали за насильством в сім'ї, переносять цей негативний досвід у власне життя.


1 Ґендерний паспорт Луганської області

Насильство в українських родинах стало однією з причин проблеми жіночої міграції з України. Якщо розглядати всі потоки мігрантів по Луганській області, то в останні два роки жінок, які здійснюють міграцію, виявляється в 1,3 раза більше, ніж чоловіків2. Частка жінок, які здійснюють зовнішню міграцію в останній рік, також більша (приблизно в 1,1 - 1,2 раза в обох напрямках), ніж чоловіків. Віковий розподіл вибулих за віком по Луганській області свідчить про невтішну тенденцію: більшість вибулих є особами працездатного віку (і тут, на жаль, знову переважають жінки).


2 Ґендерний паспорт Луганської області

Отже, основними проблемами, на розв'язання яких направлена Програма, є: політична та економічна нерівність чоловіків і жінок; гендерна нерівність на ринку праці, насамперед у сфері професійної зайнятості, кар'єрному просуванні; демографічна криза; зменшення тривалості життя (особливо чоловіків); насильство в сім'ї та насильство в суспільстві взагалі; торгівля жінками; ґендерний дисбаланс в сільській місцевості за рахунок активного від'їзду жінок з села; відсутність у навчальних програмах середньоосвітніх закладів факультативів або спецкурсів з теорії гендеру та інші. Ґендерна дискримінація порушує принцип рівноправності і поваги людської гідності, перешкоджає рівній участі жінок і чоловіків у державній, економічній, політичній та приватній сферах діяльності, заважає зростанню добробуту країни та повному розкриттю можливостей чоловіків і жінок.

Таким чином, сучасний стан ґендерної рівності у регіоні потребує відповідного корегування.

II Мета Програми

Метою Програми є створення умов для утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації.

III SWOT - аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

· залучення громадських організацій, в тому числі обласної ради жінок, до пропаганди ідей ґендерної рівності;
· пропаганда ідей ґендерної рівності діючими у області Центрами: ОКУ "ЛОЦРЖ", ґендерним ресурсним центром, центром ґендерної освіти, центром "Чоловіки проти насильства";
· зростання уваги до сфер життєдіяльності, які мають ґендерні проблеми;
· наявність статистичних даних про становище жінок і чоловіків, що дозволить розробити заходи щодо усунення ґендерної асиметрії і дисбалансу;
· створення Ґендерного паспорту Луганської області;
· налагодження партнерських відносин з навчальними закладами різних рівнів акредитації Луганської області для поширення просвітницької діяльності з питань ґендеру та профілактики насильства

· недостатнє фінансування заходів з реалізації ґендерної політики;
· відсутність комунальних установ у містах і районах області, що займаються впровадженням ґендерної політики;
· наявність існуючих патріархальних стереотипів стосовно ґендерних ролей

Можливості (O)

Загрози (T)

· просвіта громадськості з питань ґендерної рівності;
· включення факультативів з висвітлення питань ґендерної рівності до навчальних програм закладів освіти області усіх рівнів акредитації;
· дослідження з питань ґендерної рівності;
· пропаганда ідей ґендерної рівності через ЗМІ;
· утворення ґендерних студій;
· створення кризового центру для осіб, які скоїли насильство;
· створення гарячої лінії (лінії довіри) для жертв насильства;
існування у виконкомах міських рад міст обласного значення та райдержадміністраціях організаційних одиниць, на які покладено відповідальність за забезпечення ґендерної рівності

· відсутність ґендерної експертизи у діяльності управлінь та відділів облдержадміністрації, виконкомах міських рад міст обласного значення та райдержадміністраціях;
· формалізм у роботі посадових осіб, відповідальних за впровадження механізму реалізації державної ґендерної політики на міському та районному рівнях;
· відсутність статистичних даних про ґендерне співвідношення у сфері бізнесу


IV Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання

Прийняття цієї Програми дозволить поступово вирішити проблеми з впровадження ґендерної рівності у всі сфери життєдіяльності населення Луганської області.

Програма передбачає протягом 2010 - 2014 років здійснити комплекс заходів щодо створення умов для належної організації роботи з утвердження паритетного становища жінок і чоловіків шляхом:

організації та проведення інформаційно-просвітницької діяльності для всіх категорій громадян з метою поширення знань з питань ґендерної рівності;

організації роботи мобільного консультативного пункту у містах та селищах області;

залучення засобів масової інформації до реалізації заходів, передбачених Програмою;

проведення моніторингу різних сфер життєдіяльності з метою виявлення рівня додержання вимог із забезпечення рівноправності статей;

залучення представників громадських молодіжних організацій до діяльності у напрямку впровадження ґендерної рівності;

проведення конкурсних програм для чоловіків та жінок;

розробки інформаційно-методичних матеріалів з ґендерних питань та питань профілактики насильства.

Програму розроблено на період до 2014 року, вона є середньостроковою.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного, міських та районних бюджетів. Конкретні обсяги фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок міських та районних бюджетів визначаються щороку під час їх затвердження.

V Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Протягом 2010 - 2014 років планується здійснити такі завдання та заходи:

забезпечення збалансованої участі чоловіків і жінок у роботі органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади через усунення структурних та системних бар'єрів для участі жінок;

запровадження ґендерних підходів до таких сфер життєдіяльності, як освіта, зайнятість, охорона здоров'я, державна служба, засоби масової інформації, статистика, сфера бізнесу тощо;

залучення жінок до активної участі у громадсько-політичному русі шляхом подолання стереотипів щодо їх ролі у суспільстві;

об'єднання зусиль державних та недержавних організацій Луганської області у напрямку стабільного людського розвитку;

вивчення й розповсюдження вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо формування позитивного відношення до ґендерної рівності;

створення сприятливих умов для розширення мережі ґендерорієнтованих громадських організацій області;

інтеграція ґендерних питань до процесів ухвалення рішень, їх виконання, моніторингу та оцінювання на рівні ініціатив з управління.

VI Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку до Програми.

VII Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Усього витрати на виконання Програми

Всього,
у т. ч.

128,8

131,834

148,156

175,9

196,903

781,593

обласний бюджет

116,4

117,95

132,609

158,49

177,408

702,857

місцеві бюджети

12,4

13,884

15,547

17,41

19,495

78,736


· розрахунки здійснені з урахуванням зростання індексу інфляції на споживчі ціни 12 % з 2008 р.

VIII Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації щорічно у першому кварталі року, наступного за звітним, звітує перед обласною радою про хід виконання Програми.

Виконавці заходів Програми щорічно до 10 січня року, наступного за звітним, надають інформацію про хід виконання Програми до управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

IX Очікувані результати

Реалізація регіональної Програми з утвердження ґендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності населення Луганської області на 2010 - 2014 роки має забезпечити сприятливі умови для:

відкриття 5 гендерних студій у сільській місцевості області;

впровадження статистичної звітності у сфері бізнесу з урахуванням ґендерного компоненту;

виготовлення та друк буклетів (2500 од.), плакатів (2500 од.), листівок (2500 од.) з питань впровадження ґендерної рівності, профілактики насильства;

розміщення на телеканалах Державної організації "Луганська обласна державна телерадіокомпанія", незалежної телерадіокомпанії "ІРТА" та обласного об'єднання "ЛКТ" соціальної реклами щодо профілактики ґендерного насильства (по 2 цикли на рік на кожному каналі);

підвищення правової культури населення за рахунок систематичного висвітлення в засобах масової інформації положення законодавства щодо рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (30 публікацій);

виготовлення статистичного збірника "Жінки та чоловіки в Луганській області" (10 од., щороку);

врахування ґендерної складової при прийнятті довгострокових та короткострокових обласних програм незалежно від напрямку та сфери реалізації;

забезпечення збалансованої участі жінок та чоловіків у сфері управління й місцевого самоврядування (тобто 30 - 70 % відповідно по області);

забезпечення ґендерної диференціації всіх статистичних даних, що дадуть можливість відстежувати наявні відмінності у статусі чоловіків та жінок і причин таких змін;

ліквідації гендерних стереотипів у ЗМІ як бар'єра для повноцінної участі чоловіків і жінок в усіх сферах економічного, політичного, соціального та культурного життя.

Кількість проведених тренінгів - 50 щороку, із залученням 7500 осіб.

Кількість виїздів мобільного консультаційного пункту - 6 щорічно.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва: Регіональна Програма з утвердження ґендерної рівності у всіх сферах життєдіяльності населення Луганської області на 2010 - 2014 роки.

2. Підстава для розроблення: Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"; Указ Президента України від 26.07.2005 N 1135/2005 "Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"; Державна програма з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 N 1834.

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Луганська обласна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Указ Президента України від 26.07.2005 N 1135/2005 "Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"; Державна програма з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 N 1834

3.

Розробник Програми

управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

ОКУ "Луганський обласний Центр роботи з жінками"

5.

Відповідальний виконавець Програми

ОКУ "Луганський обласний Центр роботи з жінками"

6.

Учасники Програми

головні управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення; Головне управління МВС України в Луганській області, Головне управління юстиції у Луганській області, Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області, Головне управління статистики у Луганській області;
управління облдержадміністрації: освіти і науки, культури і туризму, у справах преси та інформації; служба у справах дітей облдержадміністрації; Луганський обласний центр зайнятості; КЗ "Луганський обласний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій" (Луганський центр післядипломної освіти)

7.

Термін реалізації

2010 - 2014 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

обласний, міські та районні бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього у тому числі:

781,593 тис. грн.

- коштів обласного бюджету

702,857 тис. грн.

- коштів міських та районних бюджетів

78,736 тис. грн.


___________
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали