Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Регламенту організації та проведення моніторингових візитів з питань додержання недискримінації та гендерної рівності, прав внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

НАКАЗ

від 23 жовтня 2018 року N 72/02-18

Про затвердження Регламенту організації та проведення моніторингових візитів з питань додержання недискримінації та гендерної рівності, прав внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій

Відповідно до статей 1, 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", з метою здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина наказую:

1. Затвердити Регламент організації та проведення моніторингових візитів з питань додержання недискримінації та гендерної рівності, прав внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій (додається).

2. Управлінню документального забезпечення та контролю виконання (Дейнека В. В.) забезпечити ознайомлення з цим наказом представників Уповноваженого та працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Денісова

 

Додаток
до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
23.10.2018 N 72/02-18

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Регламент
організації та проведення моніторингових візитів з питань додержання недискримінації та гендерної рівності, прав внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій

1. Загальні положення

1.1. Регламент проведення моніторингових візитів з питань додержання недискримінації та гендерної рівності, прав внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій (далі - Регламент) визначає етапи підготовки та проведення моніторингових візитів, розроблений відповідно до Конституції України, Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", Положення про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі - Секретаріат Уповноваженого), затвердженого н (Положення N 4/8-12)аказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 20.06.2012 N 4/8-12 (Положення N 4/8-12) (далі - Положення про Секретаріат), Положення про представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 26.07.2012 N 7/8-12 (Положення N 7/8-12), Положення про Управління моніторингу рівних прав і свобод Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 02 липня 2018 року (далі - Уповноважений).

1.2. Регламент розроблений з метою впровадження єдиних підходів до здійснення моніторингових візитів та уніфікації дій осіб, які беруть у них участь, а також підготовки звітів і актів реагування за їх результатами.

1.3. Моніторинговий візит - виїзна форма роботи працівників Секретаріату Уповноваженого. Моніторингові візити поділяються на планові та позапланові:

1.3.1. плановий моніторинговий візит проводиться відповідно до плану, затвердженого Уповноваженим. Також до планових візитів належать повторні візити з метою перевірки стану виконання рекомендацій Уповноваженого за результатами попередніх візитів;

1.3.2. позаплановий моніторинговий візит проводиться на підставі доручення Уповноваженого, Керівника Секретаріату Уповноваженого та представника Уповноваженого з дотримання рівних прав і свобод (далі - Представник Уповноваженого).

1.4. Об'єктом моніторингового візиту є центральні та територіальні органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування всіх рівнів, органи соціального захисту населення, Пенсійного фонду України та його територіальні органи, заклади охорони здоров'я та/або заклади освіти, культури усіх форм власності та інші юридичні особи (далі - об'єкти моніторингу).

2. Підготовка до моніторингового візиту

2.1. Начальник Управління моніторингу рівних прав і свобод (далі - Управління), за погодженням Представника Уповноваженого, визначає з числа працівників Управління керівника моніторингової групи та формує склад моніторингової групи.

2.2. До складу моніторингової групи можуть бути залучені працівники центрального офісу Секретаріату Уповноваженого та його регіональних представництв (за погодженням з керівниками структурних підрозділів), науковці, експерти, представники громадських об'єднань (далі - громадські монітори) (за згодою), спеціалісти органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками).

2.3. Керівник моніторингової групи:

2.3.1. надсилає повідомлення про запланований моніторинговий візит на електронні адреси Представника Уповноваженого в регіоні, керівника Департаменту регіональних представництв, регіонального координатора взаємодії з громадськістю, громадських моніторів не пізніше як за 5 днів до початку візиту;

2.3.2. на підставі повідомлень від представника Уповноваженого в регіоні, регіонального координатора взаємодії з громадськістю, громадських моніторів про згоду на участь у моніторинговому візиті включає їх до складу моніторингової групи;

2.3.3. пропонує тривалість проведення моніторингового візиту, логістичне забезпечення моніторингового візиту, способи пересування на території суб'єкта моніторингу та між підпорядкованими йому моніторингу підприємствами, установами, організаціями;

2.3.4. готує проект доповідної записки щодо службового відрядження (за формою, наведеною у додатку 1) на ім'я Керівника Секретаріату Уповноваженого за підписом начальника Управління (за погодженням Представника Уповноваженого);

2.3.5. на підставі виданого наказу про відрядження готує проект доручення Уповноваженого (за формою, наведеною у додатку 2) та подає на підпис Уповноваженого.

2.4. Перед проведенням моніторингового візиту здійснюється збір та опрацювання актуальної інформації про суб'єкта моніторингу з різних джерел: веб-сайтів, скарг, заяв, звернень, соціальних мереж, засобів масової інформації тощо.

Також проводиться аналіз щодо вжитих заходів, усунення порушень прав людини, виявлених під час попередніх моніторингових візитів.

2.5. На підставі опрацьованої інформації, з урахуванням діяльності та повноважень суб'єкта моніторингу, а також наявності/відсутності підпорядкованих суб'єкту моніторингу підприємств, установ, організацій напрацьовується перелік цільових питань, які належить вивчити під час візиту. Зазначені питання формуються відповідно до напрямів діяльності відділів Управління та інших структурних підрозділів Секретаріату Уповноваженого, які долучаються до проведення моніторингового візиту.

2.6. Керівник моніторингової групи під час підготовки до моніторингового візиту надає членам моніторингової групи необхідну інформацію та матеріали, зокрема:

матеріали попереднього візиту (у разі повторного візиту до суб'єкта моніторингу);

контактні дані, час, і місце збору учасників моніторингового візиту;

іншу інформацію, необхідну для участі у візиті.

2.7. Керівник моніторингової групи у день візиту під час загального збору проводить інструктаж учасників моніторингового візиту та розподіляє обов'язки, визначає завдання кожного члена моніторингової групи.

2.8. Члени моніторингової групи під час візиту обов'язково повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (працівники Секретаріату Уповноваженого - службове посвідчення) та відповідне доручення Уповноваженого.

3. Проведення моніторингового візиту

3.1. Керівник моніторингової групи на початку моніторингового візиту інформує керівника або інших відповідальних осіб суб'єкта моніторингу про підставу та мету моніторингового візиту, представляє всіх членів групи та повідомляє про їхні повноваження і завдання.

3.2. Члени моніторингової групи під час проведення моніторингового візиту ознайомлюються з витребуваними документами, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом моніторингу. Ознайомлення здійснюється з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримання (за необхідності) завірених суб'єктом моніторингу їх копій або витягів.

3.3. Члени моніторингової групи здійснюють огляд приміщень об'єкта моніторингу і за необхідності проводять фото- та відеофіксацію.

3.4. Члени моніторингової групи заповнюють відповідно до напрямів діяльності опитувальники, а також фіксують інші факти, виявлені під час моніторингового візиту.

Члени моніторингової групи відповідають за якість та повноту проведення моніторингового візиту в межах повноважень і поставлених завдань.

3.5. Керівник моніторингової групи за підсумками моніторингового візиту доводить до відома керівника або інших відповідальних осіб суб'єкта моніторингу попередні результати візиту, повідомляє про виявлені порушення.

4. Оприлюднення інформації про проведення моніторингового візиту

Керівник моніторингової групи протягом одного робочого дня після завершення моніторингового візиту готує інформацію про виявлені під час моніторингу порушення прав людини та невідкладно надає її до відділу інформаційної політики та комунікацій Секретаріату Уповноваженого.

5. Складання звіту про проведення моніторингового візиту

5.1. За результатами моніторингового візиту готується звіт, в якому відображаються зібрані відомості про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина, інформація про факти порушень, основні проблеми, виявлені під час візиту, а також зауваження та пропозиції щодо їх усунення за підсумками моніторингу.

5.2. Звіт про проведення моніторингового візиту має містити інформацію:

найменування суб'єкта моніторингу;

дату проведення візиту;

склад моніторингової групи;

перелік відвіданих об'єктів моніторингу;

представників суб'єкта моніторингу та інших фахівців, які були присутні під час моніторингових візитів;

опис відомостей і фактів, отриманих на кожному об'єкті моніторингу.

5.3. Під час викладення у звіті результатів моніторингу по кожному об'єкту моніторингу зазначається його назва, орган державної влади або місцевого самоврядування, в структурі якого він перебуває або якому підпорядковується, відомості про керівника та інших працівників, опитування яких проводилось, і стислий виклад питань.

5.4. Завершальною частиною звіту є узагальнені висновки щодо стану дотримання прав і свобод громадян суб'єктом моніторингу, основні проблеми, виявлені під час візиту.

5.5. До звіту долучаються копії документів, фотографії або інші матеріали, що ілюструють або доповнюють звіт.

5.6. Члени моніторингової групи - працівники Секретаріату Уповноваженого - після узгодження з безпосереднім керівником структурного підрозділу та начальником Управління подають в електронному вигляді керівнику моніторингової групи свої звіти за результатами візиту відповідно до напрямів діяльності не пізніше наступного робочого дня після завершення моніторингового візиту.

5.7. Громадські монітори не пізніше наступного робочого дня після завершення моніторингового візиту надсилають на електронну адресу керівника моніторингової групи звіти про виконані завдання під час моніторингового візиту, фото- та відеоматеріали (за наявності).

5.8. Керівник моніторингової групи готує та подає Представнику Уповноваженого звіт за результатами моніторингового візиту, попередньо погоджений безпосереднім керівником структурного підрозділу та начальником Управління, працівники якого брали участь у моніторинговому візиті.

Звіт подається не пізніше трьох робочих днів після завершення моніторингового візиту. Представник Уповноваженого за поданням керівника моніторингової групи може продовжити загальний строк підготовки звіту до п'яти робочих днів.

5.9. У разі виявлення порушень прав людини у сфері, яка належить до компетенції інших структурних підрозділів Секретаріату Уповноваженого, копія звіту невідкладно надається Представнику Уповноваженого за напрямом діяльності.

5.10. Копія звіту із супровідним листом за підписом Представника Уповноваженого надсилається керівнику суб'єкта моніторингу для ознайомлення й усунення виявлених порушень прав людини і громадянина.

Для вжиття відповідних заходів реагування про результати моніторингового візиту інформується орган влади або місцевого самоврядування, якому підпорядкований суб'єкт моніторингу.

5.11. На підставі звітів і доданих до них матеріалів начальники відділів відповідно до напрямів діяльності узагальнюють та аналізують виявлені під час моніторингових візитів порушення соціальних та економічних прав, готують висновки щодо наявності системних проблем та інформують про це начальника Управління.

Начальник Управління надає узагальнену інформацію Представнику Уповноваженого щодо наявних системних проблем дотримання прав людини і громадянина у відповідній сфері для внесення пропозицій Уповноваженому щодо актів реагування.

5.12. З метою систематизації результатів моніторингових візитів в Управлінні створюється електронна папка для накопичення в електронному вигляді (у форматі PDF) документів та інших матеріалів за результатами візиту (звіти, фото, листи-реагування, відповіді державних органів тощо (загальна база даних Управління "Моніторинги").

5.13. Відповідальність за систематизацію та збереження звітів за результатами моніторингових візитів з доданими до них матеріалами покладається на працівника Управління відповідно до посадових обов'язків.

6. Контроль виконання актів реагування суб'єктами моніторингу

Керівник моніторингової групи здійснює контроль за виконанням відповідних актів реагування за підсумками моніторингового візиту, про що інформує Представника Уповноваженого у доповідній записці, погодженій начальником Управління.

 

Додаток 1

 

Керівнику Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
______
                                               (П. І. Б.)

Начальника Управління моніторингу
Рівних прав і свобод
______
                                                (П. І. Б.)

Доповідна записка

З метою здійснення моніторингу з питань додержання права людини і громадянина на
_
              (зазначити тематику моніторингу, наприклад: рівний доступ, недискримінація, соціальний захист, інше)
прошу погодити склад моніторингової групи (додається) та направити у

відрядження до _ (назва суб'єкта моніторингу/візиту) міста __________ (район, місто, область), ___ ____ року (дата: день/дні, місяць, рік) тривалістю __________ (вказати кількість) день/дні працівників

Управління моніторингу рівних прав і свобод

П. І. Б. - посада;

_________;

_________;

Управління моніторингу рівних прав і свобод

П. І. Б. - посада;

_________;

_________;

управління адміністративно-господарського забезпечення

П. І. Б. - посада водія.

Маршрут моніторингового візиту передбачає виїзд з міста Києва до міста _________ області та повернення ___________ (того самого дня / дата повернення) до міста Києва автомобільним транспортом.

Під час здійснення моніторингу є потреба відвідування підприємств, установ, організацій, розташованих у місті ________, тому прошу забезпечити групу автомобілем _ (марка), державний номер ___________ на період моніторингового візиту.

Погоджено:
Представник Уповноваженого
з дотримання рівних прав і свобод

 
 
__________
(П. І. Б.)

 

Додаток 2

БЛАНК УПОВНОВАЖЕНОГО

ДОРУЧЕННЯ

На підставі пункту 7 Положення про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 20.06.2012 N 4/8-12 (Положення N 4/8-12), доручаю ______ (вказати П. І. Б., посади працівників Управління) здійснити моніторинг ________ (зазначити тематику та суб'єкти моніторингу).

Під час проведення моніторингу ____ (перелічити усіх членів моніторингової групи) діють від імені Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з усіма правами, наданими Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" та іншими законами України.

Доручення дійсне за наявності службового посвідчення.

Доручення не підлягає вилученню.

 

Уповноважений

Л. Денісова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали