Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Регламенту організації та проведення моніторингових візитів з питань дотримання соціальних та економічних прав людини і громадянина органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

НАКАЗ

від 11 вересня 2019 року N 87.15/19

Про затвердження Регламенту організації та проведення моніторингових візитів з питань дотримання соціальних та економічних прав людини і громадянина органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності

Відповідно до статей 1, 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", з метою здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, соціальних та економічних прав наказую:

1. Затвердити Регламент організації та проведення моніторингових візитів з питань дотримання соціальних та економічних прав людини і громадянина органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності (додається).

2. Управлінню документального забезпечення та контролю виконання (Дейнека В. В.) забезпечити ознайомлення з наказом представників Уповноваженого та працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

3. Визнати наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 16.10.2018 N 67/02-18 (Наказ N 67/02-18) таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Л. Денісова

 

Додаток
до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
11.09.2019 N 87.15/19

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Регламент
організації та проведення моніторингових візитів з питань дотримання соціальних та економічних прав людини і громадянина органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності

1. Загальні положення

1.1. Регламент проведення моніторингових візитів із питань дотримання соціальних та економічних прав людини і громадянина органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності (далі - Регламент) визначає етапи підготовки та проведення моніторингових візитів, розроблений відповідно до Конституції України, Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", Положення про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі - Секретаріат Уповноваженого), затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 20.06.2012 N 4/8-12 (Положення N 4/8-12) (далі - Положення про Секретаріат), Положення про представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 26.07.2012 N 7/8-12 (Положення N 7/8-12), Положення про Департамент моніторингу соціальних прав, Положення про Департамент моніторингу прав власності, затверджених Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 12.06.2018 (далі - Уповноважений).

1.2. Регламент забезпечує впровадження єдиних підходів до здійснення моніторингових візитів та уніфікації дій осіб, які беруть у них участь, а також підготовки звітів і актів реагування за їх результатами.

1.3. Основні терміні, що застосовуються в цьому регламенті:

1.3.1. моніторинговий візит - виїзна форма роботи працівників Секретаріату Уповноваженого для вивчення питань, які є предметом моніторингу, отримання відповідної інформації та документів (без обмеження їх кількості) з метою забезпечення парламентського контролю за додержанням соціальних та економічних прав людини і громадянина, без попереднього повідомлення про час і мету відвідувань;

1.3.2. об'єкт моніторингового візиту - центральні та територіальні органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування всіх рівнів, органи соціального захисту населення, Пенсійного фонду України та його територіальні органи, заклади охорони здоров'я та/або заклади освіти, культури усіх форм власності (далі - об'єкт моніторингу).

1.4. Моніторинговий візит проводиться на підставі доручення Уповноваженого.

Моніторингові візити поділяються на планові, повторні, позапланові, цільові:

1.4.1. плановий моніторинговий візит проводиться відповідно до плану, затвердженого Уповноваженим;

1.4.2. повторні візити - планові та позапланові візити, що проводяться до об'єкта моніторингу, останній візит до якого було здійснено не більше ніж два роки тому, з метою перевірки стану виконання попередньо наданих рекомендацій Уповноваженого за результатами попередніх візитів;

1.4.3. позаплановий візит проводиться за умов необхідності невідкладного отримання відповідної інформації та документів з питань додержання соціальних та економічних прав людини і громадянина;

1.4.4. цільовий моніторинговий візит проводиться з певною метою, зокрема, для здійснення аналізу та дослідження конкретної проблеми стану дотримання прав людини, причин та умов, що цьому сприяють.

2. Підготовка до моніторингового візиту

2.1. Директор відповідного Департаменту, за погодженням представника Уповноваженого з дотримання соціальних та економічних прав (далі - Представник Уповноваженого), визначає з числа працівників Департаменту керівника моніторингової групи та формує склад моніторингової групи.

2.2. До складу моніторингової групи можуть бути залучені працівники центрального офісу Секретаріату Уповноваженого та його регіональних представництв (за погодженням із відповідними представниками Уповноваженого), науковці, експерти, представники громадських об'єднань (далі - громадські монітори) (за згодою), спеціалісти органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками).

2.3. Керівник моніторингової групи:

2.3.1. надсилає повідомлення про запланований моніторинговий візит на електронні адреси представника Уповноваженого в регіоні, регіонального координатора взаємодії з громадськістю, громадських моніторів не пізніше як за 5 днів до початку візиту;

2.3.2. на підставі повідомлень від представника Уповноваженого в регіоні, регіонального координатора взаємодії з громадськістю, громадських моніторів про згоду на участь у моніторинговому візиті включає їх до складу моніторингової групи;

2.3.3. пропонує тривалість проведення моніторингового візиту, логістичне забезпечення моніторингового візиту, способи пересування на території об'єкта моніторингу та між підпорядкованими йому підприємствами, установами, організаціями;

2.3.4. готує проект доповідної записки щодо службового відрядження (за формою, наведеною у додатку 1) на ім'я Керівника Секретаріату Уповноваженого за підписом директора Департаменту (за погодженням Представника Уповноваженого);

2.3.5. на підставі виданого наказу про відрядження готує проект доручення Уповноваженого (за формою, наведеною в Інструкції з діловодства у Секретаріаті Уповноваженого) та подає на підпис Уповноваженому.

2.4. Перед проведенням моніторингового візиту здійснюється збір та опрацювання актуальної інформації про об'єкт моніторингу з різних джерел: веб-сайтів, скарг, заяв, звернень, соціальних мереж, засобів масової інформації тощо.

Також проводиться аналіз щодо вжитих заходів, усунення порушень прав людини, виявлених попередніми моніторинговими візитами.

2.5. На підставі опрацьованої інформації, з урахуванням діяльності та повноважень об'єкта моніторингу, а також наявності/відсутності підпорядкованих об'єкту моніторингу підприємств, установ, організацій напрацьовується перелік цільових питань, які належить вивчити під час візиту. Зазначені питання формуються відповідно до напрямів діяльності відділів відповідного Департаменту та інших структурних підрозділів Секретаріату Уповноваженого, які долучаються до проведення моніторингового візиту.

2.6. Керівник моніторингової групи під час підготовки до моніторингового візиту надає членам моніторингової групи необхідну інформацію та матеріали, зокрема:

матеріали попереднього візиту (у разі повторного візиту до об'єкта моніторингу);

контактні дані, час і місце збору учасників моніторингового візиту;

іншу інформацію, необхідну для участі у візиті.

2.7. Керівник моніторингової групи у день візиту під час загального збору проводить інструктаж учасників моніторингового візиту та розподіляє обов'язки, визначає завдання кожного члена моніторингової групи.

2.8. Члени моніторингової групи під час візиту обов'язково повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (працівники Секретаріату Уповноваженого - службове посвідчення) та відповідне доручення Уповноваженого.

3. Проведення моніторингового візиту

3.1. Керівник моніторингової групи на початку моніторингового візиту інформує керівника або інших відповідальних осіб об'єкта моніторингу про підставу та мету моніторингового візиту, представляє всіх членів групи та повідомляє про їхні повноваження і завдання.

У разі недопуску членів моніторингової групи до об'єкта моніторингу або виникнення екстреної ситуації під час візиту керівник моніторингової групи повідомляє відповідного Представника Уповноваженого, територіальні органи поліції.

3.2. Проведення моніторингового візиту передбачає ознайомлення з документами, отримання пояснень відповідальних осіб, опитування громадян з питань, які є предметом моніторингу.

3.2.1. Керівник моніторингової групи має право отримувати пояснення (усні/письмові) від керівників та працівників об'єкта моніторингу з питань, які є предметом моніторингу.

3.2.2. У разі відмови у допуску до проведення моніторингового візиту, відмови у наданні інформації, необхідної для проведення моніторингу, створенні перешкод в реалізації прав, передбачених статтею 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством, що регулює питання, які є предметом моніторингу, у двох примірниках складається відповідний акт із зазначенням відповідних причин, з яким під підпис ознайомлюється керівник об'єкта моніторингу або інша уповноважена особа.

У разі їх відмови у підписанні такого акта та від ознайомлення з ним, акт подається на реєстрацію як вхідний документ посадовій особі служби діловодства об'єкта моніторингу.

Залежно від причин створення об'єктом моніторингу перешкод у діяльності членів моніторингової групи розглядається питання про складання в установленому порядку протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 18840 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання законних вимог Уповноваженого).

Відомості про складання зазначеного акта вносяться (акт долучається) до звіту.

Копія зазначеного акта разом із звітом надсилається органам, яким підпорядкований об'єкт моніторингу (за наявності), для вжиття заходів з усунення перешкод.

3.2.3. Члени моніторингової групи під час проведення моніторингового візиту ознайомлюються з витребуваними документами, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом моніторингу. Керівник моніторингової групи має право на отримання їх копій або витягів (за необхідності), завірених посадовою особою об'єкта моніторингу.

3.2.4. Члени моніторингової групи проводять інтерв'ю з питань моніторингу з керівником та/або іншими відповідальними особами об'єкта моніторингу щодо виконання останніми покладених на них обов'язків, а також за необхідності, - з відвідувачами об'єкта моніторингу - особами, що вже отримують чи потребують надання відповідних послуг та/або допомоги та осіб, що представляють інтереси інших громадян з відповідних питань.

3.3. Члени моніторингової групи здійснюють огляд приміщень об'єкта моніторингу і за необхідності проводять фото- та відеофіксацію.

3.4. Члени моніторингової групи заповнюють відповідно до напрямів діяльності опитувальники, а також фіксують інші факти, встановлені під час моніторингового візиту.

Члени моніторингової групи відповідають за якість та повноту проведення моніторингового візиту в межах повноважень і поставлених завдань.

3.5. Керівник моніторингової групи за підсумками моніторингового візиту доводить до відома керівника або інших відповідальних осіб об'єкта моніторингу попередні результати візиту, повідомляє про виявлені порушення,

4. Оприлюднення інформації про проведення моніторингового візиту

Керівник моніторингової групи протягом одного робочого дня після завершення моніторингового візиту готує інформацію про виявлені під час моніторингу порушення прав людини та невідкладно надає її до відділу інформаційної політики та комунікацій Секретаріату Уповноваженого.

5. Складання звіту про проведення моніторингового візиту

5.1. За результатами моніторингового візиту готується звіт (за формою, наведеною у додатку 2), в якому відображаються зібрані відомості про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина, інформація про факти порушень, основні проблеми, виявлені під час візиту, а також зауваження та пропозиції щодо їх усунення за підсумками моніторингу.

5.2. Звіт про проведення моніторингового візиту має містити інформацію:

найменування об'єкта моніторингу;

дату проведення візиту;

склад моніторингової групи;

перелік відвіданих об'єктів моніторингу;

представників об'єкта моніторингу та інших фахівців, які були присутні під час моніторингових візитів;

опис відомостей і фактів, отриманих на кожному об'єкті моніторингу.

5.3. Під час викладення у звіті результатів моніторингу по кожному об'єкту моніторингу зазначається його назва, орган державної влади або місцевого самоврядування, в структурі якого він перебуває або якому підпорядковується, відомості про керівника та інших працівників, опитування яких проводилось, і стислий виклад питань.

5.4. Завершальною частиною звіту є узагальнені висновки щодо стану дотримання прав і свобод громадян об'єктом моніторингу, основні проблеми, виявлені під час візиту.

5.5. До звіту долучаються копії документів, фотографії або інші матеріали, що ілюструють або доповнюють звіт.

5.6. Члени моніторингової групи - працівники Секретаріату Уповноваженого після узгодження з безпосереднім керівником структурного підрозділу та директором Департаменту подають в електронному вигляді керівнику моніторингової групи свої звіти за результатами візиту відповідно до напрямів діяльності не пізніше двох робочих днів після завершення моніторингового візиту.

5.7. Громадські монітори не пізніше наступного робочого дня після завершення моніторингового візиту надсилають на електронну адресу керівника моніторингової групи звіти про виконані завдання під час моніторингового візиту, фото- та відеоматеріали (за наявності).

5.8. Керівник моніторингової групи готує та подає не пізніше трьох робочих днів після завершення моніторингового візиту звіт на погодження безпосередньому керівнику структурного підрозділу та директору Департаменту, працівники якого брали участь у моніторинговому візиті.

У разі виявлення недоліків у звіті керівник структурного підрозділу та/або директор Департаменту не пізніше одного робочого дня з моменту його отримання повертає звіт керівнику моніторингової групи на доопрацювання. При цьому термін доопрацювання звіту керівником моніторингової групи не може перевищувати одного робочого дня.

Представнику Уповноваженого звіт за результатами моніторингового візиту подається не пізніше п'яти робочих днів після завершення моніторингового візиту. Представник Уповноваженого за поданням керівника моніторингової групи може продовжити загальний строк підготовки звіту до семи робочих днів (зокрема з урахуванням кількості виявлених порушень прав людини, потреби додаткового опрацювання документації установи тощо).

5.9. У разі виявлення порушень прав людини у сфері, яка належить до компетенції інших структурних підрозділів Секретаріату Уповноваженого, копія звіту невідкладно надається Представнику Уповноваженого за напрямом діяльності відповідно зі службовою запискою Представника Уповноваженого на Уповноваженого з проханням доручити відповідному Представнику Уповноваженого розглянути такий звіт та вжити належних заходів реагування.

5.10. Копія звіту із супровідним листом за підписом Представника Уповноваженого надсилається керівнику об'єкта моніторингу для ознайомлення й усунення виявлених порушень прав людини і громадянина.

Для вжиття відповідних заходів реагування про результати моніторингового візиту інформується орган влади або місцевого самоврядування, якому підпорядкований об'єкт моніторингу.

5.11. На підставі звітів і доданих до них матеріалів начальники відділів відповідно до напрямів діяльності узагальнюють та аналізують виявлені під час моніторингових візитів порушення соціальних та економічних прав, готують висновки щодо наявності системних проблем та інформують про це директора Департаменту.

Директор Департаменту надає узагальнену інформацію Представнику Уповноваженого щодо наявних системних проблем дотримання прав людини і громадянина у відповідній сфері для внесення пропозицій Уповноваженому щодо актів реагування.

5.12. Для систематизації результатів моніторингових візитів у Департаменті створюється електронна папка для накопичення в електронному вигляді (у форматі PDF) документів та інших матеріалів за результатами візиту (звіти, фото, листи-реагування, відповіді державних органів тощо (загальна база даних Департаментів "Моніторинги").

5.13. Відповідальність за систематизацію та збереження звітів за результатами моніторингових візитів з доданими до них матеріалами покладається на працівника Департаменту відповідно до посадових обов'язків.

6. Контроль виконання актів реагування об'єктами моніторингу

Керівник моніторингової групи здійснює контроль за виконанням відповідних актів реагування за підсумками моніторингового візиту, про що інформує Представника Уповноваженого у доповідній записці, погодженій директором відповідного Департаменту.

 

Додаток 1

Керівнику Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

директора Департаменту моніторингу
__________
__________

Доповідна записка

З метою здійснення моніторингу з питань додержання права людини і громадянина на (зазначити тематику моніторингу: охорону здоров'я, соціальний захист, земельних і житлових прав, інше) прошу погодити склад моніторингової групи (додається) та направити у відрядження до ______ (назва суб'єкта перевірки/візиту) міста ____ (район, місто, область), __ ____ ____ року (дата: день/дні, місяць, рік) тривалістю __________ (вказати кількість) день/дні працівників

Департаменту моніторингу соціальних прав

П. І. Б. - посада;
______;
______;

Департаменту моніторингу прав власності

П. І. Б. - посада;
______;
______;

управління адміністративно-господарського забезпечення

П. І. Б. - посада водія.

Маршрут моніторингового візиту передбачає виїзд з міста Києва до міста ________ ___________ області та повернення ___________ (того самого дня/дата повернення) до міста Києва автомобільним транспортом.

Під час здійснення моніторингу є потреба відвідування підприємств, установ, організацій, розташованих у місті _______, тому прошу забезпечити групу автомобілем ___ (марка), державний номер ___________ на період моніторингового візиту.

Погоджено:
Представник Уповноваженого
з дотримання соціальних
та економічних прав

О. Степаненко

 

Додаток 2

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту
до ____
(повна казна органу/установи, моніторинг якого/ї здійснюється)

"___" 20__
м. _______

 
 
(місце складання звіту)

Склад моніторингової групи:

1. П. І. Б., посада

2. П. І. Б. громадського монітора

Керівництво установи:

1. П. І. Б., посада

Відповідно до вимог статті 191 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" працівниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини разом із представниками громадськості року здійснено моніторинговий візит до _________, яка розташована за адресою: ____.

Попередній моніторинговий візит здійснювався __________. За його результатами було надано такі рекомендації:

1.

2.

3.

Аналіз виконання наданих рекомендацій за результатами попереднього візиту наводиться нижче.

Під час візиту моніторинговою групою було зазначено про такі позитивні зрушення у діяльності установи (за наявності): _.

Під час моніторингового візиту було виявлено такі порушення прав і свобод людини (відповідно до питань, які є предметом моніторингу):

1.

2.

3.

Зазнається, в чому суть виявлених порушень, якими документами або іншою інформацією це підтверджується.

Рекомендації за наслідками моніторингового візиту:

1. Керівнику об'єкта моніторингу.

2. Голові _______ ОДА (органу місцевого самоврядування).

3. Керівнику відповідного центрального органу виконавчої влади або іншому органу (за потреби).

Підписи членів моніторингової групи:
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали