Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Регламенту організації та проведення моніторингових візитів з питань недискримінації та дотримання рівних прав і свобод

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

НАКАЗ

від 16 вересня 2019 року N 90.15/19

Про затвердження Регламенту організації та проведення моніторингових візитів з питань недискримінації та дотримання рівних прав і свобод

Відповідно до статей 1, 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", з метою здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина наказую:

1. Затвердити Регламент організації та проведення моніторингових візитів з питань недискримінації та дотримання рівних прав і свобод (додається).

2. Управлінню документального забезпечення та контролю виконання (Дейнека В. В.) забезпечити ознайомлення з цим наказом представників Уповноваженого та працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

3. Визнати наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 23.10.2018 N 72/02-18 (Наказ N 72/02-18) таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Денісова

 

Додаток
до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
16.09.2019 N 90.15/19

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Регламент
організації та проведення моніторингових візитів з питань недискримінації та дотримання рівних прав і свобод

1. Загальні положення

1.1. Регламент організації та проведення моніторингових візитів з питань недискримінації та дотримання рівних прав і свобод (далі - Регламент) - це документ, який визначає етапи підготовки та проведення моніторингових візитів та розроблений відповідно до Конституції України, Законів України: "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", "Про засади запобігання та протидію дискримінації в Україні" (Закон N 5207-VI), "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Закон N 1706-VII), "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (Закон N 3671-VI), "Про національні меншини в Україні", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про запобігання та протидію домашньому насильству" (Закон N 2229-VIII), "Про протидію торгівлі людьми" (Закон N 3739-VI); Положення про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі - Секретаріат Уповноваженого), затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 20.06.2012 N 4/8-12 (Положення N 4/8-12) (далі - Положення про Секретаріат), Положення про представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 26.07.2012 N 7/8-12 (Положення N 7/8-12) (зі змінами, внесеними згідно з наказами Уповноваженого від 01.11.2012 N 17/8-12 (Наказ N 17/8-12), від 25.12.2012 N 22/8-12 (Наказ N 22/8-12) та від 13.02.2018 N 2/02-18 (Наказ N 2/02-18)), Положення про регіональні представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 19.02.2013 N 14/02-13 (Положення N 14/02-13) (зі змінами, внесеними згідно з наказами Уповноваженого від 05.12.2014 N 11/02-14 (Наказ N 11/02-14), від 08.05.2015 N 4/02-15 (Наказ N 4/02-15), від 13.06.2016 N 6/02-16 (Наказ N 6/02-16) та від 14.02.2018 N 4/02-18 (Наказ N 4/02-18)), Положення про Департамент моніторингу рівних прав і свобод (далі - Департамент), затвердженого Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини 25.03.2019 (далі - Уповноважений).

1.2. Регламент розроблений з метою впровадження єдиних підходів до здійснення моніторингових візитів з питань недискримінації та дотримання рівних прав і свобод, зокрема: дотримання принципів недискримінації, ґендерної рівності, свободи віросповідання та реалізації виборчих прав громадян; прав внутрішньо переміщених осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, іноземців, осіб без громадянства, біженців та національних меншин; осіб, які постраждали від домашнього насильства та торгівлі людьми, а також підготовки звітів і актів реагування за їх результатами.

1.3. Основні терміни, що вживаються у цьому Регламенті:

1.3.1. Об'єкт моніторингового візиту - підприємства, установи, організацій незалежно від форм власності (далі - об'єкти моніторингу).

1.3.2. Моніторинговий візит - виїзна форма роботи працівників Секретаріату Уповноваженого на підставі доручення Уповноваженого, форма якого затверджена наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 29 липня 2019 року N 69.15/19 "Про затвердження форми доручення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі - доручення Уповноваженого), без попереднього повідомлення про час і мету відвідувань та без обмеження їх кількості.

1.4. Моніторингові візити поділяються на планові, позапланові та повторні:

1.4.1. плановий моніторинговий візит проводиться відповідно до плану, затвердженого Уповноваженим. Також до планових візитів належать повторні візити з метою перевірки стану виконання рекомендацій Уповноваженого за результатами попередніх візитів;

1.4.2. позаплановий моніторинговий візит проводиться на підставі доручення Уповноваженого, Керівника Секретаріату Уповноваженого та представника Уповноваженого;

1.4.3. повторний моніторинговий візит - плановий візит, що проводиться до об'єкта моніторингу, останній візит до якого виявив відповідні порушення, з метою перевірки стану виконання наданих рекомендацій для їх усунення;

1.4.4. цільовий моніторинговий візит проводиться з певною метою, зокрема для здійснення аналізу та дослідження конкретної проблеми стану дотримання прав людини, причин та умов, що цьому сприяють.

2. Підготовка до моніторингового візиту

2.1. Директор Департаменту з числа працівників визначає керівника моніторингової групи та формує склад моніторингової групи.

2.2. До складу моніторингової групи можуть бути залучені працівники інших структурних підрозділів Секретаріату Уповноваженого та його регіональних представництв (за погодженням із відповідними представниками Уповноваженого), науковці, експерти, представники громадських об'єднань (за згодою), спеціалісти органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками).

2.3. Керівник моніторингової групи:

2.3.1. надсилає повідомлення про моніторинговий візит на електронні адреси представника Уповноваженого в регіоні, регіонального координатора взаємодії з громадськістю, громадських моніторів, які представлені в області, фахівців/експертів (у разі потреби) не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня проведення візиту;

2.3.2. на підставі повідомлень від представника Уповноваженого в регіоні, регіонального координатора взаємодії з громадськістю, громадських моніторів, які представлені в області, фахівців/експертів про згоду на участь у моніторинговому візиті, формує остаточний склад моніторингової групи;

2.3.3. визначає тривалість проведення моніторингового візиту, планує його логістичне забезпечення;

2.3.4. готує проект доповідної записки щодо службового відрядження (за формою, наведеною у додатку 1) на ім'я Керівника Секретаріату за підписом директора Департаменту (за погодженням відповідного представника Уповноваженого);

2.3.5. здійснює збір та опрацювання актуальної інформації про об'єкт моніторингу, проводить аналіз щодо вжитих заходів, усунення порушень прав людини, виявлених під час попередніх моніторингових візитів, звернень громадян щодо об'єкта моніторингу, що надійшли на адресу Уповноваженого;

2.3.6. надає членам моніторингової групи необхідну інформацію та матеріали про об'єкт моніторингу, контактні дані, час і місце збору учасників моніторингового візиту, іншу інформацію, необхідну для участі у візиті;

2.3.7. перед початком проведення моніторингового візиту проводить інструктаж членів моніторингової групи та розподіляє обов'язки, визначає завдання кожного члена моніторингової групи.

2.4. Члени моніторингової групи повинні мати при собі наступні документи: працівники Секретаріату Уповноваженого - службове посвідчення; громадські монітори, експерти - документ, що посвідчує особу, та відповідне доручення Уповноваженого. Також у членів моніторингової групи повинні бути в наявності необхідні технічні засоби, зокрема для фото- та відеофіксації, а у разі необхідності - гігієнічні одноразові засоби захисту (маски, шапочки, рукавички, бахили, вологі антисептичні серветки).

2.5. Під час візиту громадський монітор повинен дотримуватись Вимог до громадського монітора, який бере участь у моніторингових візитах, що наведені у додатку 2.

3. Проведення моніторингового візиту

3.1. Керівник моніторингової групи на початку моніторингового візиту інформує керівника або інших відповідальних осіб об'єкта моніторингу про підставу та мету моніторингового візиту, представляє всіх членів групи та повідомляє про їхні повноваження і завдання.

3.2. У разі недопуску членів моніторингової групи до об'єкту моніторингу або виникнення екстреної ситуації під час візиту керівник моніторингової групи повідомляє відповідного представника Уповноваженого, територіальні органи поліції.

3.3. Проведення моніторингового візиту включає:

3.3.1. огляд приміщень об'єкта, здійснення фото- та відеофіксації фактів порушення прав і свобод людини. При цьому не допускається фото- і відеозйомка людей без їхньої згоди;

3.3.2. опитування осіб, які утримуються у відповідному об'єкті моніторингу виключно за згодою таких осіб, виявляючи повагу та шанобливе ставлення до них;

3.3.3. ознайомлення з документами, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом моніторингу, та отримання (за необхідності) завірених об'єктом моніторингу копій або витяги таких документів (за наявності можливості). Ознайомлення здійснюється з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства.

3.4. Члени моніторингової групи відповідають за якість та повноту проведення моніторингового візиту в межах повноважень і поставлених завдань.

3.5. За підсумками візиту керівник моніторингової групи доводить до відома керівника або інших відповідальних осіб об'єкта моніторингу попередні результати візиту, повідомляє про виявлені порушення та надає рекомендації щодо їх усунення.

4. Оприлюднення інформації про проведення моніторингового візиту

Керівник моніторингової групи у перший робочий день, наступний за днем закінчення моніторингового візиту, готує інформацію про виявлені під час моніторингу порушення прав людини та невідкладно надає її до відділу інформаційної політики та комунікацій Секретаріату Уповноваженого.

5. Складання звіту про проведення моніторингового візиту

5.1. За результатами моніторингового візиту готується звіт, в якому відображаються зібрані відомості про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина на об'єкті моніторингу; інформація про факти порушень; основні проблеми, виявлені під час візиту, а також зауваження та пропозиції щодо їх усунення.

5.2. Структура звіту передбачена формою, що наведена у додатку 3 цього Регламенту.

5.3. До звіту долучаються копії документів, фотографії або інші матеріали, що ілюструють або доповнюють звіт.

5.4. Члени моніторингової групи - працівники Секретаріату Уповноваженого не пізніше двох робочих днів з дня закінчення моніторингового візиту після узгодження зі своїм безпосереднім керівником подають в електронному вигляді керівнику моніторингової групи свої частини звітів за результатами візиту відповідно до напрямів діяльності та поставлених завдань.

5.5. Громадські монітори не пізніше двох робочих днів з дня закінчення моніторингового візиту надсилають на електронну адресу керівника моніторингової групи пропозиції до звіту, в тому числі фото- та відеоматеріали (за наявності).

5.6. Керівник моніторингової групи не пізніше трьох робочих днів з дня завершення моніторингового візиту готує звіт за результатами моніторингового візиту та разом зі службовою запискою, підписаною начальником (керівником) структурного підрозділу, в якому працює керівник моніторингової групи, подає директору Департаменту.

Представник Уповноваженого за поданням начальника (керівника) структурного підрозділу, в якому працює керівник моніторингової групи, або безпосередньо керівника моніторингової групи може продовжити загальний строк підготовки звіту до п'яти робочих днів (зокрема з урахуванням кількості виявлених порушень прав людини, потреби додаткового опрацювання документації установи тощо).

5.7. При виявленні порушень прав людини у сфері, яка належить до компетенції інших структурних підрозділів Секретаріату Уповноваженого, копія звіту невідкладно надається відповідному представнику Уповноваженого за напрямом діяльності службовою запискою представника Уповноваженого на Уповноваженого з проханням доручити відповідному представнику Уповноваженого розглянути такий звіт та вжити належних заходів реагування.

5.8. Копія звіту із супровідним листом за підписом представника Уповноваженого не пізніше трьох робочих днів надсилається керівнику об'єкта моніторингу для ознайомлення й усунення виявлених порушень прав людини і громадянина.

Результати моніторингового візиту за підписом представника Уповноваженого надсилаються органу виконавчої влади або місцевого самоврядування, якому підпорядкований об'єкт моніторингу, іншим органам залежно від компетенції не пізніше п'яти робочих днів з метою вжиття відповідних заходів реагування та виконання наданих рекомендацій.

5.9. На підставі звітів і доданих до них матеріалів начальники відділів Департаменту відповідно до напрямів діяльності узагальнюють та аналізують виявлені під час моніторингових візитів порушення прав людини, готують висновки щодо наявності системних проблем та інформують про це директора Департаменту.

Директор Департаменту надає представнику Уповноваженого узагальнену інформацію стосовно наявних системних проблем дотримання прав людини і громадянина у відповідній сфері для внесення пропозицій Уповноваженому щодо складання актів реагування.

5.10. З метою систематизації результатів моніторингових візитів у Департаменті створюється та ведеться електронна папка (загальна електронна папка Департаменту / моніторинг / візити / рік моніторингового візиту / місяць візиту) для накопичення в електронному вигляді документів та інших матеріалів за результатами візиту (звіти, фото, листи-реагування, відповіді на них тощо).

5.11. Відповідальність за написання, завантаження до електронної папки документів щодо моніторингового візиту (звіти, фотографії, копії документів, отриманих від об'єкта моніторингового візиту тощо) та їх збереження покладається на керівника моніторингової групи.

Відповідальність за збереження матеріалів за результатами моніторингових візитів та подальше наповнення електронної папки покладається на працівника Департаменту відповідно до посадових обов'язків.

6. Контроль виконання актів реагування об'єктами моніторингу

Відділ моніторингу здійснює контроль за направленням відповідних актів реагування та виконанням наданих рекомендацій за підсумками моніторингового візиту.

7. Особливості проведення моніторингових візитів з питань недискримінації та дотримання рівних прав і свобод регіональними представниками та представниками Уповноваженого в областях

7.1. Організація та проведення моніторингових візитів питань з питань недискримінації та дотримання рівних прав і свобод, зокрема: дотримання принципів недискримінації, ґендерної рівності, свободи віросповідання та реалізації виборчих прав громадян; прав внутрішньо переміщених осіб, осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, іноземців, осіб без громадянства, біженців та національних меншин; осіб, які постраждали від домашнього насильства та торгівлі людьми, регіональними представниками та представниками Уповноваженого в областях здійснюється згідно з вимогами, передбаченими розділами 2 - 5 Регламенту, з урахуванням особливостей, визначених у цьому розділі.

7.2. Керівника моніторингової групи визначає відповідний представник Уповноваженого, а у разі його відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний, вакантна посада) - керівник структурного підрозділу відповідного регіонального представництва.

7.3. Керівник моніторингової групи протягом п'яти робочих днів після проведення моніторингового візиту направляє звіт та акти реагування за підписом представника Уповноваженого у відповідних областях до територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, зокрема правоохоронних органів, місцевих та апеляційних судів, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності з метою вжиття заходів реагування за виявленими фактами порушень.

7.4. Керівник моніторингової групи не пізніше одного робочого дня після відправлення актів реагування направляє їх скановані копії на електронну адресу директора Департаменту.

При надходженні відповідей на акти реагування скановані документи надсилаються до Департаменту упродовж одного робочого дня з моменту їх отримання.

 

Додаток 1

 

Керівнику Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
_____

директора Департаменту моніторингу
рівних прав і свобод
_____

Доповідна записка

З метою здійснення моніторингу з питань додержання права людини і громадянина ___________ (зазначити тематику моніторингу) прошу погодити склад моніторингової групи (додається) та направити у відрядження до _____ (назва об'єкта перевірки/візиту) міста (район, місто, область), ___ року (дата: день/дні, місяць, рік) тривалістю ___________ (вказати кількість) день/дні працівників Департаменту моніторингу рівних прав і свобод:

П. І. Б. - посада;

_____;

_____;

Управління майнових відносин та ресурсного забезпечення

П. І. Б. - посада водія (за наявності)

Маршрут моніторингового візиту передбачає виїзд з міста Києва до міста _________ __________ області та повернення _____ (того самого дня/дата повернення) до міста Києва автомобільним транспортом.

Під час здійснення моніторингу є потреба відвідування підприємств, установ, організацій, розташованих у місті , тому прошу забезпечити групу автомобілем ___ (марка), державний номер на період моніторингового візиту.

  

Директор Департаменту моніторингу
рівних прав і свобод

С. Величанська

ПОГОДЖЕНО:

 

Представник Уповноваженого
з дотримання рівних прав і свобод

Л. Козуб

 

Додаток 2

Вимоги до громадського монітора

I. Загальні положення щодо громадського монітора

1. Громадський монітор здійснює діяльність добровільно та безоплатно.

2. Громадським монітором може бути особа, яка пройшла конкурсний відбір, базове навчання та отримала доручення Уповноваженого для участі в моніторингових візитах.

3. Громадським монітором не може бути особа, яка працює в органах державної влади, місцевого самоврядування або є помічником народного депутата України. У разі виникнення таких обставин особа письмово повідомляє Секретаріат Уповноваженого протягом 3 робочих днів з дня їх виникнення.

4. Громадський монітор може брати участь у візитах лише спільно з працівниками Секретаріату.

II. Вимоги до громадського монітора

1. Громадський монітор повинен:

1.1 орієнтуватися в нормах міжнародного та національного законодавства щодо функціонування певних місць несвободи;

1.2 знати Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" (Закон N 5207-VI); Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" (Закон N 2229-VIII); Закон України "Про протидію торгівлю людьми" (Закон N 3739-VI); Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (Закон N 3671-VI); Закон України "Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків"; Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Закон N 1706-VII).

1.3 бути обізнаним з особливостями об'єкта, до якого відбуватиметься візит;

1.4 під час візиту працювати у команді з іншими учасниками моніторингу, виконувати вказівки керівника моніторингової групи, виявляти людяність, відповідальність, тактовність і толерантність;

1.5 бути відповідальним та організованим;

1.6 бути об'єктивним, неупередженим, чесним, принциповим і вимогливим до себе та інших;

1.7 у разі наявності конфлікту інтересів під час/до візиту повідомити про ці обставини керівника моніторингової групи;

1.8 не використовувати з особистою/професійною метою інформацію, отриману під час візиту;

1.9 не давати обіцянок приватного характеру, що виходять за межі наданих повноважень громадського монітора, порушують норми закону.

2. Отримана під час моніторингу інформація (персональні дані, документи, фото- та відеоматеріали тощо) передається керівнику моніторингової групи та не підлягає розповсюдженню і поширенню монітором.

3. Незалежно від того, до якої організації належить монітор, він дотримується принципів неупередженості й об'єктивності в ході моніторингу, а також під час висвітлення результатів візиту.

III. Правила участі громадських моніторів у моніторингових візитах

1. Монітор повинен систематично, якісно й у визначений термін виконувати функції, покладені на нього/неї (брати участь у моніторингових візитах, своєчасно готувати й надавати звіти за підсумками візитів).

2. У разі порушення громадським монітором Вимог, що висуваються до нього, його буде позбавлено доручення Уповноваженого.

 

Додаток 3

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту

до __________
(повна назва органу/установи, моніторинг якого/ї здійснюється)

"___" 20__

м. ______
(місце складання звіту)

Склад моніторингової групи:

1. П. І. Б., посада

Керівництво установи:

1. П. І. Б., посада

2. П. І. Б. громадського монітора

Відповідно до вимог статті 191 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" працівниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснено моніторинговий візит до _, яка розташована за адресою: _____.

Попередній моніторинговий візит здійснювався _________. За його результатами було надано такі рекомендації:

1. ___________.

2. ___________.

3. ___________.

Аналіз виконання наданих рекомендацій за результатами попереднього візиту наводиться нижче.

Під час візиту моніторинговою групою було зазначено про такі позитивні зрушення у діяльності установи (за наявності): _____
_

Кількість осіб, з якими проведено анонімні інтерв'ю під час візиту
.

Під час моніторингового візиту було виявлено такі порушення прав і свобод людини:

__ (Зазначається, в чому суть виявлених порушень, якими документами або іншою інформацією це підтверджується).

Рекомендації за наслідками моніторингового візиту:

1. Керівнику об'єкта моніторингу.

2. Голові __________ ОДА (органу місцевого самоврядування).

3. Керівнику відповідного правоохоронного органу або іншому органу (за потреби).

Підписи членів моніторингової групи:
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали