Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про затвердження Рекомендацій щодо оснащення навчальних аудиторій (класів, спеціалізованих кабінетів), навчальних дільниць (навчальних містечок), пунктів навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

від 1 березня 2019 року N 149

(з основної діяльності)

м. Київ

Про затвердження Рекомендацій щодо оснащення навчальних аудиторій (класів, спеціалізованих кабінетів), навчальних дільниць (навчальних містечок), пунктів навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Відповідно до пункту 21 Типового положення про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 16.10.2018 N 835 (Положення N 835), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 листопада 2018 р. за N 1256/32708, наказую:

Затвердити Рекомендації щодо оснащення навчальних аудиторій (класів, спеціалізованих кабінетів), навчальних дільниць (навчальних містечок), пунктів навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, що додаються.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Мельчуцького О. Г.

 

Голова

М. Чечоткін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
01 березня 2019 року N 149

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо оснащення навчальних аудиторій (класів, спеціалізованих кабінетів), навчальних дільниць (навчальних містечок), навчальних пунктів навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

I. Загальні положення

1. Ці Рекомендації визначають:

мету створення об'єктів навчальної матеріально-технічної бази (навчальних аудиторій, навчальних дільниць, навчальних містечок, навчальних пунктів) навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - Центри), територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - Територіальні курси);

примірні вимоги до оснащення, розвиток та удосконалення об'єктів навчальної матеріально-технічної бази Центрів та Територіальних курсів.

2. У цих Рекомендаціях терміни вживаються у значеннях, що наведені в Національних стандартах України "Безпека у надзвичайних ситуаціях" (ДСТУ 3891-99) та "Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях" (ДСТУ 5058:2008).

3. Навчальна матеріально-технічна база створюється Центрами, Територіальними курсами для якісної організації навчального процесу, надання послуг з практичної підготовки та методичного супроводу суб'єктів господарювання, що проводять навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

4. До складу навчальної матеріально-технічної бази Центру, Територіальних курсів входять: навчальні класи, спеціалізовані кабінети, навчальні пункти, навчально-консультаційні пункти, навчальні дільниці та навчальні містечка.

5. На вхідних дверях навчальних аудиторій, пунктів, дільниць повинен бути відповідний надпис на табличці "Навчальний клас" або надпис, що відображає спеціалізацію "Кабінет навчальний", "Кабінет інформаційних технологій навчання" тощо.

II. Мета створення навчальних аудиторій, оснащення їх засобами навчання та обладнанням

1. Основна мета створення навчальних аудиторій полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації і здійснення навчального процесу, методичного супроводу суб'єктів забезпечення цивільного захисту та надання їм послуг з практичної підготовки.

2. Навчальний клас - приміщення, обладнане та оснащене сукупністю матеріальних елементів, яке створює навчальне середовище і використовується для проведення навчальних занять, контрольних заходів та самостійної роботи у складі однієї або декількох навчальних груп (підгруп).

У Центрі створюється один навчальний клас, в якому встановлюються навчальні столи та стільці із розрахунку на 40 посадкових місць і більше, телевізійні приймачі з розміром екрана та в кількості, які забезпечують умови видимості зображення, стаціонарно закріплений мультимедійний проектор з екраном. У класі розміщується трибуна для виступів, обладнується робоче місце викладача, розміщується аудиторна дошка для письма крейдою, здійснюється монтаж акустичної системи, екрана та системи вентиляції повітря. На стінах навчального класу можуть експонуватися фотографії, репродукції тощо за тематикою цивільного захисту формату А2 і більше.

На Територіальних курсах створюється один навчальний клас, в якому встановлюються навчальні столи та стільці із розрахунку на 20 посадкових місць, стаціонарно закріплений мультимедійний проектор з екраном та акустична система, обладнується робоче місце викладача (майстра виробничого навчання), розміщується аудиторна дошка для письма крейдою. Для розташування експозицій можуть використовуватися змінні стенди з поворотними панелями, що розміщуються на стінах.

Навчальні класи закріплюються за викладачами, майстрами виробничого навчання Територіальних курсів.

3. Кабінет інформаційних технологій навчання - спеціалізоване навчальне приміщення, обладнане та оснащене робочими місцями для роботи з комп'ютером, використовується для проведення із слухачами практичних занять, групових вправ, контрольних заходів та самостійної роботи у складі однієї групи.

Кабінет інформаційних технологій навчання створюється у Центрі, склад комп'ютерного обладнання, його параметри і характеристики повинні відповідати Типовим рекомендаціям за результатами обстеження IT-систем органів виконавчої влади, розробленим Державним агентством з питань електронного урядування спільно з НАДС. Електротехнічне обладнання кабінету повинно відповідати вимогам електробезпеки.

У кабінеті обладнується робоче місце викладача, яке представляє собою стіл з розміщеним на ньому персональним комп'ютером з доступом до мережі Інтернет, пристроєм колективного спостереження та WEB-камерою для проведення відеоконференцзв'язку.

Робочі місця слухачів для роботи з комп'ютером (не менш десяти робочих місць) комплектуються спеціальними столами і стільцями, які бажано розташувати "п"-образно.

Всі персональні комп'ютери повинні входити до телекомунікаційної мережі Центрів окремим сегментом.

У кабінеті встановлюються аудиторна дошка для використання маркерів з пристосуваннями для демонстрації навчально-наочних посібників, шафи-стелажі для зберігання змінних носіїв тощо.

Організація роботи кабінету інформаційних технологій навчання покладається на інженера з комп'ютерних систем кабінету навчального.

4. Кабінет навчальний - службове приміщення, в якому організуються робочі місця для працівників такого кабінету із розміщенням на них основного і допоміжного устаткування, інвентарю й організаційного оснащення, що забезпечує якісне планування і організацію навчального процесу, надання інших освітніх послуг та послуг з практичної підготовки.

Кабінет навчальний створюється у Центрі, кількість робочих місць, що організуються в ньому, визначається штатом Центру.

Робочі місця забезпечуються технічними засобами відповідно до функціональних обов'язків працівників.

До комплекту меблів для обладнання робочих місць входять письмові столи (звичайні або спеціальні для комп'ютерів), допоміжні столи і тумби для зберігання довідкового матеріалу та розміщення оргтехніки, крісла або стільці (піднімально-поворотні), шафи звичайного типу і спеціальні - для вертикального зберігання документів. При визначенні габаритів меблів мають враховуватися загальні розміри службової кімнати та площа, виділена для кожного робочого місця.

Організація роботи кабінету покладається на завідувача кабінету навчального.

5. Обласний методичний кабінет безпеки життєдіяльності населення - службове приміщення, в якому організуються робочі місця для працівників такого кабінету із розміщенням на них основного і допоміжного устаткування, інвентарю й організаційного оснащення, що забезпечує виконання завдань з методичного супроводу суб'єктів забезпечення цивільного захисту, розроблення і видання наочних, навчально-методичних посібників та інших матеріалів з навчання населення та проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань цивільного захисту, а також зберігання і використання бібліотечного фонду.

Кабінет створюється у Центрі, кількість робочих місць, що організуються в ньому, визначається штатом Центру.

Робочі місця мають бути оснащені персональними комп'ютерами, підключеними до Інтернету, з доступом до електронної пошти та комплектом меблів (столи і тумби для зберігання довідкового матеріалу та розміщення оргтехніки, стільці, шафи). У кабінеті розміщується копіювально-множильна техніка та відводиться частина приміщення або виділяється окреме приміщення для читальної зали кабінету.

Читальна зала має відповідати умовам обслуговування користувачів, зберігання бібліотечних фондів і забезпечується необхідним бібліотечним обладнанням. Початковий бібліотечний фонд формується з навчальної, довідкової, науково-популярної, методичної літератури, власних розробок і фахових періодичних видань за профілем роботи Центру.

Частина екземплярів сучасних навчально-методичних матеріалів і наочних засобів навчання оформлюється у читальної залі як виставкові об'єкти.

Організація роботи кабінету покладається на керівника обласного методичного кабінету безпеки життєдіяльності населення.

6. Педагогічний кабінет (частина) - службове приміщення, в якому організуються робочі місця для викладачів і майстрів виробничого навчання, кількість яких визначається штатом Центру.

Робочі місця оснащуються комплектом меблів (столи і тумби для зберігання довідкового матеріалу, стільці, шафи) та забезпечуються технічними засобами відповідно до функціональних обов'язків працівників.

На стінах приміщення розміщуються стенди з: витягом із плану комплектування Центру слухачами з функціонального навчання на рік; графіком використання об'єктів, що виділені суб'єктами господарювання у навчальних цілях Територіальним курсам; щорічним планом-графіком проведення практичної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях; копіями графіків з проведення Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини в закладах освіти міста на рік; планом закріплення за суб'єктами господарювання майстрів виробничого навчання для проведення занять з практичної підготовки; графіком надання педагогічним складом Територіальних курсів планових консультаційних послуг суб'єктам забезпечення цивільного захисту; переліком консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування у закріплених за Територіальними курсами адміністративно-територіальних одиницях; план роботи навчально-методичної ради Територіальних курсів на рік.

У приміщенні може розміщуватися наявний бібліотечний фонд Територіальних курсів, а комп'ютеризовані робочі місця використовуватися як електронно-довідкова база, що включає:

нормативно-правову базу (закони, підзаконні акти, відомчі організаційно-розпорядчі документи) у сфері цивільного захисту;

витяги з планування діяльності відповідної ланки територіальної підсистеми, національні стандарти з безпеки у надзвичайних ситуаціях, класифікатори, технічні регламенти, норми, правила, положення та методики, рекомендації, що визначають порядок проведення основних заходів цивільного захисту;

довідники, навчальні посібники, методичні розробки, зразки плакатів, стендів, пам'яток та просвітницька література за відповідною тематикою.

У разі завантаженості навчальних класів робочі місця педагогічної частини можуть використовуватися для надання викладачами і майстрами виробничого навчання консультаційних послуг з планування діяльності суб'єктів забезпечення цивільного захисту.

III. Мета створення навчальних дільниць, навчальних містечок, навчально-консультаційних пунктів їх оснащення засобами навчання та обладнанням

1. Навчальна дільниця - приміщення, в якому обладнуються навчальні місця для вивчення порядку роботи із приладами розвідки, дозиметричного контролю та іншим майном цивільного захисту, а також спеціально відведена земельна ділянка для практичної роботи з аварійно-рятувальним інструментом, засобами радіаційно-хімічного захисту, спецобробки та первинного пожежогасіння.

Навчальна дільниця створюється на Територіальних курсах.

На навчальних місцях у спеціальних вітринах або на підставках зі стислим описом технічних характеристик експонуються по одному зразку основного оснащення спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту. У секційних шафах у кількості до п'яти штук зберігаються навчальні зразки цивільних і промислових засобів індивідуального захисту, прилади радіаційно-хімічної розвідки та дозиметричного контролю. На стінах можуть розміщуватися макети сховищ, протирадіаційних укриттів. Робочі площі столів для роботи з приладами, інструментом, рятувальним спорядженням повинні бути покриті спеціальними матеріалами, стійкими до механічних пошкоджень. Кожне навчальне місце забезпечується інструкціями з охорони праці, приміщення має бути забезпечено аптечкою з набором медикаментів для надання домедичної допомоги.

Земельна ділянка для практичної роботи з аварійно-рятувальним інструментом, механізмами, апаратами, приладами, засобами радіаційно-хімічного захисту, спецобробки та первинного пожежогасіння має бути огороджена та її територія поділена на відповідні навчальні майданчики. За необхідності на навчальних майданчиках розміщуються металеві столи, стенди, спеціальне обладнання і пристрої для роботи з інструментом, засобами спецобробки та пожежогасіння. Планування навчальних місць має забезпечувати безпечні умови роботи та можливість контролю за діями тих, хто навчається.

Навчальна дільниця закріплюється за старшим майстром виробничого навчання, а в разі його відсутності за майстрами виробничого навчання Територіальних курсів.

2. Навчальне містечко - територія із спеціально обладнаними навчальними майданчиками, імітаційними ділянками, вогневою смугою психологічної підготовки, побудованими спорудами і будівлями, а також об'єктами сільського господарства.

Створюється на основі проведеної технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів нерухомого майна, переданих у власність Центру.

Використовується Центром для надання практики у роботі із засобами розвідки, пошуку, рятування, пожежогасіння, усунення аварій на мережах водо-газо-електропостачання, каналізації та зв'язку, забезпечення захисту сільськогосподарської продукції, води і фуражу, проведення санітарної обробки та знезаражування забруднених територій, техніки і людей.

У навчальному містечку створюються навчальні майданчики для практичного відпрацювання вправ і нормативів у складі формувань: радіаційно-хімічного спостереження, рятувальних, санітарних, водопровідно-каналізаційних мереж, газових мереж, електромереж, гасіння пожеж, спеціальної обробки транспорту та споруд, захисту рослин (тварин), матеріального забезпечення та харчування.

Облаштовуються імітаційні ділянки для проведення спеціальних тренувань та відпрацювання різноманітних вправ з елементами:

аварійно-рятувальних робіт (фрагменти пошкодженої будівлі, зруйнованого технологічного обладнання, сховища, завалів з уламками будівельних конструкцій, аварійного транспортного засобу, а також різні форми перешкод для тренування у транспортуванні постраждалого);

робіт з ліквідації хімічного зараження (пошкоджений резервуар, обладнанні місця для постановки водяних завіс, ділянки для проведення робіт з обвалування, знезараження техніки і обладнання, санітарного оброблення людей та хімічного контролю);

захисту сільськогосподарських тварин, рослин та води (загерметизоване тваринницьке приміщення або овочесховище, місця зберігання фуражу, захисний шахтний колодязь тощо).

Для формування психологічної стійкості до небезпечних факторів при ліквідації пожежі та наслідків надзвичайної ситуації здійснюється монтаж вогневої смуги психологічної підготовки з таких елементів: перехід по горизонтальній естакаді; підйом та спуск маршовими сходами; підйом та спуск по вертикальній драбині; перехід по колоді; лаз у горизонтальній трубі; перехід з перешкодами через складні геометричні форми; перехід по горизонтальній ручній драбині; перехід по рухомій підлозі.

Будуються і обладнуються в навчальних цілях: фортифікаційні споруди найпростішого типу (відкрита та перекрита щілини, землянка); швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту; пункт санітарного оброблення людей; навчальний клас (місце для проведення інструктажу, розгляду виконання практичних вправ та результатів тренувань).

На території має бути будівля з організованими робочими місцями для працівників навчального містечка, приміщеннями для реєстрації осіб, які прибули на практику, зберігання навчального майна, а також черговою кімнатою для сторожів.

Організація роботи навчального містечка покладається на керівника містечка (навчального). Організація експлуатації та ремонту будівель, споруд, обладнання, інструменту, приладів, засобів та майна цивільного захисту навчального містечка та ведення відповідної технічної документації покладається на інженера з організації експлуатації та ремонту.

3. Навчально-консультаційний пункт - передане в оренду Центру або виділене йому на інших умовах відповідним органом місцевого самоврядування приміщення, оснащене сукупністю матеріальних елементів, які використовуються для організації навчального процесу та надання консультаційних послуг суб'єктам забезпечення цивільного захисту.

Приміщення навчально-консультаційного пункту функціонально поділяється на три зони:

навчальна - встановлюються навчальні столи та стільці із розрахунку на 10 - 20 посадових місць;

робоча - організуються робочі місця для працівників пункту, кількість яких визначається штатом Центру;

консультаційна - організується додаткове комп'ютеризоване місце для самостійної роботи з інформаційними ресурсами.

Навчальна зона приміщення обладнується необхідною кількістю меблів, аудиторною дошкою для письма крейдою, технічними засобами навчання. Допускається в разі виділення недостатньої площі для потреб навчально-консультаційного пункту використовувати для проведення занять навчальні аудиторії, що належать іншим підприємствам, установам та організаціям. Підставою для цього має бути складений договір (домовленість) між Центром та адміністрацією відповідного підприємства, установи, організації про спільне використання навчального приміщення.

Робочі місця працівників навчально-консультаційного пункту мають бути оснащені комплектом меблів, персональними комп'ютерами, підключеними до Інтернету з доступом до електронної пошти.

Для самостійної роботи представників суб'єктів забезпечення цивільного захисту із друкованими та електронними матеріалами та огляду ними фахових періодичних видань в приміщенні додатково встановлюються письмовий стіл, стілець, розміщується комп'ютер, шафи звичайного типу і спеціальні - для вертикального зберігання документів. При визначенні габаритів меблів мають враховуватися загальні розміри приміщення.

Для тематичного оформлення навчально-консультаційного пункту використовуються:

стенди з організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту з розміщеними під ними тематичними папками, в яких зосереджуються: нормативна база, методичні рекомендації (розробки), критерії оцінки заходу, зразки відпрацьованих документів, звітної інформації, кращий досвід;

експозиції змінного характеру: правила внутрішнього розпорядку, план-графік проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, установах, організаціях, графік проведення планових консультацій;

у спеціальних вітринах експонуються засоби індивідуального захисту та надання домедичної допомоги, які рекомендовані для застосування на території, що обслуговується навчально-консультаційним пунктом.

Навчально-консультаційний пункт є центром інформаційно-просвітницької роботи та пропаганди знань з питань цивільного захисту серед населення. З цієї метою біля вхідних дверей навчально-консультаційного пункту на стінах розміщуються стенди інформаційно-довідкового куточку з питань цивільного захисту міста, що ним обслуговується, а також витяги з Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI) щодо прав громадян у сфері цивільного захисту, адреси і номери телефонів місцевих органів управління з питань цивільного захисту та аварійно-рятувальних служб.

Організація роботи пункту покладається на завідувача пункту навчально-консультаційного.

IV. Навчальні об'єкти, що закріплюються за Центром, Територіальними курсами для проведення практичних та виїзних занять

1. Навчальні об'єкти закріплюються за Центром, Територіальними курсами рішеннями місцевого органу влади, органу місцевого самоврядування. Для їх використання Центром, Територіальними курсами складається графіки використання закріплених для проведення практичних та виїзних занять навчальних об'єктів, що погоджуються з балансоутримувачами таких об'єктів.

2. Захисна споруда цивільного захисту.

Сховище або протирадіаційне укриття, крім основного призначення, може використовуватися Центром, Територіальними курсами для проведення практичних занять із слухачами та спеціальних тренувань з приведення у готовність захисної споруди.

Захисна споруда цивільного захисту закріплена за Центром, Територіальними курсами використовується ними для проведення практичних занять з утримання, експлуатації та обслуговування основних систем життєзабезпечення захисної споруди, а також організації і проведення спеціальних тренувань з укриття та правил поведінки в ньому тих, хто укривається.

Сховище, з числа тих, що перебувають у комунальній власності, закріплене за Центром, Територіальними курсами може використовуватися ними в якості навчального пункту.

Навчальний пункт - сукупність окремих приміщень сховища, обладнаних під місця проведення інструктивних та практичних занять за програмою спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, тренувань в користуванні засобами індивідуального захисту, надання самодопомоги і взаємодопомоги.

Устаткування навчальних пунктів включає стенди, макети, місця тривалого зберігання і видачі засобів захисту, приладів розвідки та дозиметричного контролю, одягу та іншого майна для оснащення спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, апаратуру зв'язку та оповіщення, медичне майно, засоби знезараження, інструмент, а також діючі програми, навчально-методичні та наочні посібники.

Організація роботи навчального пункту покладається на старшого майстра виробничого навчання Територіальних курсів.

3. Базовий (опорний) з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності заклад освіти.

Визначається в місті відповідним органом управління освітою з числа закладів середньої та дошкільної освіти, які мають позитивний досвід роботи з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

У базовому (опорному) з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності закладі освіти дообладнуються відповідними наочними посібниками, навчальним устаткуванням, методичною літературою, рекомендаціями і власними доробками кабінет з основ цивільного захисту (захисту вітчизни, охорони здоров'я) та методичний кабінет, розміщуються постійно-діючі тематичні виставки та стенди за тематикою безпеки життєдіяльності дітей та надання допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Територіальними курсами за сприяння керівників базового (опорного) з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності закладів освіти здійснюється інформаційно-методична підтримка педагогічних працівників закладів освіти, розташованих на території міста, а також проводяться інструктивні та практичні заняття з організації діяльності закладів освіти в рамках функціональної підсистеми "Навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту".

4. Навчальні аудиторії підприємств, установ та організацій закріпленні для проведення виїзних занять педагогічними працівниками Центру, Територіальними курсами.

V. Оформлення холів, коридорів Центрів, Територіальних курсів

1. Для оформлення холів, коридорів передбачається створення експозицій змінного та постійного характеру.

2. До експозицій постійного характеру належать:

державна символіка;

символіка ДСНС, області (міста);

керівництво єдиної державної системи цивільного захисту (загальне керівництво - Прем'єр-міністр України, безпосереднє керівництво діяльністю - Голова ДСНС) та її відповідної територіальної підсистеми (ланки територіальної підсистеми) керівник облдержадміністрації (керівник органу місцевого самоврядування);

інформація про послуги, які надаються Центром, його відокремленими структурними підрозділами та їх реквізити;

3. До експозицій змінного характеру належать:

правила внутрішнього розпорядку, розклад занять з теоретичного навчання на кожну навчальну групу;

оформлений картографічний стенд з позначеною інформацією про ймовірні небезпеки, які можуть спричинити надзвичайні ситуації регіонального або місцевого рівня (місця найбільш імовірного виникнення, розміри й межі потенційно небезпечних зон, інша інформація, яка відображає природно-техногенні особливості регіону чи міста). Інформація на стенді викладається зрозуміло, наочно, вкрай лаконічно та розміром шрифту, що забезпечує її легке прочитання та засвоєння.

VI. Розвиток та удосконалення навчальної матеріально-технічної бази

1. Розвиток та удосконалення навчальної матеріально-технічної бази здійснюється на основі перспективних та річних планів Центрів та досягається шляхом насичення об'єктів навчальної матеріально-технічної бази сучасним навчальним засобами, обладнанням та майном, оперативним відображенням на наочних засобах навчання сучасних поглядів на теорію і практику ведення цивільного захисту.

2. Покращенню стану навчальної матеріально-технічної бази сприяють огляди-конкурси на кращі її об'єкти та елементи, які проводяться за рішенням засновника та/або співзасновників Центрів

 

Директора Департаменту
організації заходів цивільного захисту

С. Парталян
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали