КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 травня 2012 р. N 407

Київ

Про затвердження режиму округу і зон санітарної охорони курорту Саки

Відповідно до частини третьої статті 29 Закону України "Про курорти" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити режим округу і зон санітарної охорони курорту Саки згідно з додатком.

2. Установити, що режим округу і зон санітарної охорони курорту Саки не застосовується під час здійснення заходів національної безпеки у військовій сфері та сфері оборони.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим забезпечити у шестимісячний строк проведення заходів щодо встановлення режиму округу і зон санітарної охорони курорту Саки.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів Української РСР від 20 січня 1983 р. N 32 "Про затвердження Положення про курорт Саки" (ЗП УРСР, 1983 р., N 1, ст. 2).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2012 р. N 407


РЕЖИМ
округу і зон санітарної охорони курорту Саки

Режим першої зони (зони суворого режиму)

1. Перша зона (зона суворого режиму) встановлюється для захисту Сакського озера з лікувальними грязями, свердловин мінеральних вод, джерел питного водопостачання, морського пляжу і прибережної смуги Чорного моря.

2. Для зазначених об'єктів установлюється шість окремих ділянок.

Перша ділянка - Сакське озеро з лікувальними грязями, піщаний пересип та морський пляж Чорного моря, а також прилегла до пляжу територія завширшки не менш як 100 метрів.

Територія пляжу Чорного моря в межах першої зони (зони суворого режиму) повинна бути забезпечена системами централізованого водопостачання та водовідведення і утримуватися відповідно до вимог санітарного законодавства.

Упорядження пляжу, регулярне планове очищення його від твердих відходів з вивезенням їх на міський полігон забезпечує Сакська райдержадміністрація в Автономній Республіці Крим за участю заінтересованих санаторно-курортних закладів, закладів відпочинку та інших суб'єктів господарювання, які розміщені на території курорту.

Сакська райдержадміністрація в Автономній Республіці Крим забезпечує встановлення на межі першої зони (зони суворого режиму) Сакського озера з лікувальними грязями, піщаного пересипу та морського пляжу Чорного моря, а також прилеглої до пляжу території завширшки не менш як 100 метрів через кожні 300 метрів стендів, на яких розміщено інформацію про режим зазначеної зони.

Друга, третя, четверта, п'ята і шоста ділянки - свердловини мінеральної води N 4323 (3-зм), 3 і 4, 2-тм, 3503 та 201 відповідно до меж, визначених постановою Верховної Ради України від 11 січня 2005 р. N 2306-IV "Про оголошення природних територій міста Саки Автономної Республіки Крим курортом державного значення".

По межі свердловини мінеральних вод огороджуються їх користувачами металевою сіткою.

3. Експлуатація джерел і родовищ мінеральних вод та лікувальних грязей, спорудження каптажних пристроїв, систематичне спостереження за дебітом, рівнем, хімічним складом та фізичними властивостями мінеральних вод і лікувальних грязей здійснюється згідно з проектами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр, затвердженими в установленому законодавством порядку.

4. У межах першої зони (зони суворого режиму) забороняється провадження певних видів господарської діяльності відповідно до статті 31 Закону України "Про курорти".

Режим другої зони (зони обмежень)

5. Дія режиму другої зони (зони обмежень) поширюється на територію, з якої у Сакське озеро з лікувальними грязями стікають поверхневі та ґрунтові води, місця неглибокого залягання мінеральних і прісних вод, з яких формуються родовища лікувальних грязей, а також територію, на якій розміщені санаторно-курортні заклади та заклади відпочинку, і територію, призначену для їх будівництва за генеральним планом.

6. Сакська райдержадміністрація в Автономній Республіці Крим забезпечує встановлення на межі другої зони (зони обмежень) через кожні 500 метрів стендів, на яких розміщено інформацію про режим зазначеної зони.

7. Розроблення проектів будівництва (розширення) санаторно-курортних закладів та закладів відпочинку на курорті Саки незалежно від їх підпорядкування проводиться відповідно до завдання на проектування, погодженого з Мінінфраструктури, МОЗ та Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

8. У межах другої зони (зони обмежень) забороняється провадження певних видів господарської діяльності відповідно до статті 32 Закону України "Про курорти".

Режим третьої зони (зони спостережень)

9. Третя зона (зона спостережень) є водночас межею округу санітарної охорони курорту. На території третьої зони дозволено проведення певних видів робіт, які не впливають негативно на природні лікувальні ресурси курорту, не погіршують його ландшафтно-кліматичних, екологічних і санітарно-гігієнічних умов.

10. Дія режиму третьої зони (зони спостережень) поширюється на формування і використання гідромінеральних ресурсів, лісові насадження навколо курорту, а також території, господарське використання яких без дотримання встановлених для округу санітарної охорони правил може несприятливо впливати на гідрогеологічний режим родовищ мінеральних вод і лікувальних грязей, ландшафтно-кліматичні умови курорту, його природні та лікувальні ресурси.

11. Сакська райдержадміністрація в Автономній Республіці Крим забезпечує встановлення на межі третьої зони (зони обмежень) через кожні 500 метрів стендів, на яких розміщено інформацію про режим зазначеної зони.

12. Забезпечення дотримання режиму третьої зони (зони спостережень) покладається на підприємства, установи та організації, які безпосередньо провадять діяльність у межах зазначеної зони.

13. У межах третьої зони (зони спостережень) забороняється провадження певних видів господарської діяльності відповідно до статті 33 Закону України "Про курорти".
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали