МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 лютого 2017 року N 331

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 28 лютого 2017 року

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), підпунктів 47 (Постанова N 630), 48 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України (Постанова N 630), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 630, Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 656 (Постанова N 656), Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 567 (Постанова N 567), Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 652 (Постанова N 652), Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059 (Положення N 1059), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 28 лютого 2017 року наказую:

1. Затвердити:

рішення вчених рад вищих навчальних закладів та наукових установ про присвоєння вченого звання професора і видати атестати професора здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 1*);

рішення вчених рад вищих навчальних закладів про присвоєння вченого звання доцента і видати атестати доцента здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 2*);

рішення вченої ради Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України про присвоєння вченого звання старшого дослідника і видати атестат старшого дослідника Муленку Сергію Анатолійовичу зі спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали";

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 3*);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 4*);

рішення Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання про державне визнання атестата доцента:

виданого Ужгородською Українською богословською академією імені святих Кирила і Мефодія, та видати атестат доцента кафедри загальноцерковної історії Кризині Ярославу Васильовичу;

виданого Київською духовною академією Української Православної Церкви, та видати атестат доцента кафедри церковної історії Бурезі Володимиру Вікторовичу;

рішення Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання про державне визнання:

диплома про науковий ступінь, виданого Київською православною богословською академією Української Православної Церкви Київського Патріархату, та видати диплом доктора наук з богослов'я Думенку Сергію Петровичу зі спеціальності "Богослов'я";

дипломів про науковий ступінь, виданих вищими духовними навчальними закладами, та видати дипломи кандидата наук з богослов'я науково-педагогічним і науковим працівникам (додаток 5*);

рішення Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання про відмову у державному визнанні:

диплома кандидата богослов'я, виданого Київською духовною академією Української Православної церкви, та відмовити у видачі диплома кандидата наук з богослов'я Дружині Яну Валерійовичу на підставі висновку;

диплома кандидата богословських наук, виданого Львівською православною духовною академією Української Православної Церкви Київського Патріархату, та відмовити у видачі диплома кандидата наук з богослов'я Яремчуку Сергію Михайловичу на підставі висновку.


* Не наводиться.

2. Скасувати рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.880.01 Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України від 19 листопада 2015 року, протокол N 7, про присудження наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 21.06.01 "Екологічна безпека" та відмовити у видачі диплома доктора технічних наук Лозовіцькому Павлу Станіславовичу на підставі висновку.

3. Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на те, що:

скасування Міністерством рішення спеціалізованої вченої ради щодо дисертації тягне за собою вжиття заходів, передбачених пунктом 26 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 567 (Постанова N 567) (далі - Порядок);

персональну відповідальність за науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад, що передбачено абзацом восьмим пункту 7 Порядку (Постанова N 567).

4. Керівникам

ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет" МОЗ України,

ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України",

ДУ "Інститут нефрології НАМН України",

ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України",

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України",

Київського національного університету будівництва і архітектури,

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Класичного приватного університету,

Національної академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України,

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України,

Національного інституту раку МОЗ України,

ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААН",

Університету державної фіскальної служби України ДФС України

взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, та висловити зауваження:

1) за порушення пункту 7 Порядку (Постанова N 567) щодо відповідальності спеціалізованої вченої ради за обґрунтованість прийнятих нею рішень заступнику голови спеціалізованої вченої ради Машкову О. А., доктору технічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора технічних наук Лозовіцького П. С.;

2) за порушення вимог пункту 13 Порядку (Постанова N 567) щодо підготовки автореферату дисертації голові спеціалізованої вченої ради Покатаєвій О. В., доктору економічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Дячека В. В.;

вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

Трохимець О. І., кандидату економічних наук, доценту, щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Ащаулова В. В. та Дячека В. В.;

Онишко С. В., доктору економічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Соколової К. Ю.;

науковим керівникам:

Щекович О. С., доктору економічних наук, доценту, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Ащаулова В. В.;

Євтушенко В. А., кандидату економічних наук, доценту, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Дячека В. В.;

3) за порушення вимог пункту 16 Порядку (Постанова N 567) щодо персональної відповідальності керівника вищого навчального закладу або наукової установи за якість підготовки висновку про наукову та практичну цінність результатів дисертації:

директору ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України" Сердюку А. М., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Рудницької О. П.;

директору ДУ "Інститут нефрології НАМН України" Колеснику М. Л., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Ліксунової Л. О.;

виконуючому обов'язки директора ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України" Мельнику П. С., щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Орлової О. О.;

4) за порушення вимог пункту 18 Порядку (Постанова N 567) щодо призначення офіційних опонентів головам спеціалізованих вчених рад:

Лазоришинцю В. В., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Бабляка О. Д.;

Сердюку А. М., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Любарської Л. С.;

Колеснік О. О., доктору медичних наук, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Танасійчука В. С.;

Шевчуку В. О., доктору економічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Амаляна А. В.;

членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

Вітовському Р. М., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Бабляка О. Д.;

Панічкину Ю. В., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Бабляка О. Д.;

Атаманюку М. Ю., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Бабляка О. Д.;

Антомонову М. Ю., доктору біологічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Любарської Л. С.;

Томашевській Л. А., доктору біологічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Любарської Л. С.;

Козяріну І. П., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Любарської Л. С.;

Герасимовичу А. М., доктору економічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Амаляна А. В.;

Коріньку М. Д., доктору економічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Амаляна А. В.;

Малюзі Н. М., доктору економічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Амаляна А. В.;

вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

Руденко О. В., кандидату медичних наук, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Бабляка О. Д.;

Литвиченко О. М., доктору біологічних наук, старшому науковому співробітнику, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Любарської Л. С.;

Родзаєвському С. О., кандидату медичних наук, старшому науковому співробітнику, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Танасійчука В. С.;

Зоріній О. А., доктору економічних наук, доценту, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Амаляна А. В.;

5) за порушення пункту 24 Порядку присудження наукових ступенів (Постанова N 567) та пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059 (Положення N 1059), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1170/19908, щодо оформлення атестаційної справи здобувача голові спеціалізованої вченої ради Покатаєвій О. В., доктору економічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Дячека В. В.;

вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Трохимець О. І., кандидату економічних наук, доценту, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Ащаулова В. В. та Дячека В. В.;

щодо надсилання протягом місяця дисертації та атестаційної справи до МОН вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Бондар О. А., кандидату технічних наук, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора технічних наук Семківа О. М.;

6) за порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду (Положення N 1059) щодо необхідності визначення у висновку комісії з попереднього розгляду дисертації обсягу публікацій та повноти опублікованих матеріалів дисертації Мішалову В. Г., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Поладич І. В.;

членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

Кривецькому В. В., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Криницького Р. П.;

Слободяну О. М., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Криницького Р. П.;

Олійнику І. Ю., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Криницького Р. П.;

Мойсеєнко В. О., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Ліксунової Л. О.;

Дудар І. О., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Ліксунової Л. О.;

Степановій Н. М., доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Ліксунової Л. О.;

Бенюку В. О., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Поладич І. В.;

Гнатко О. П., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Поладич І. В.;

Жук С. І., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Поладич І. В.;

вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Цемі Є. В., доктору медичних наук, доценту, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Поладич І. В.;

щодо якості проведення попереднього розгляду дисертації в раді голові спеціалізованої вченої ради Старостіній А. О., доктору економічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Дьомкіної О. В.;

членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

Завгородньому А. І., доктору ветеринарних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора ветеринарних наук Петрова Р. В.;

Геріловичу А. П., доктору ветеринарних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора ветеринарних наук Петрова Р. В.;

Паліо А. П., доктору ветеринарних наук, старшому науковому співробітнику, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора ветеринарних наук Петрова Р. В.;

Ващенку В. М., доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора технічних наук Лозовіцького П. С.;

Захматову В. Д., доктору технічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора технічних наук Лозовіцького П. С.;

Пашкову Д. П., доктору технічних наук, доценту, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора технічних наук Лозовіцького П. С.;

вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Каніщенко О. Л., доктору економічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Дьомкіної О. В.;

7) за порушення пункту 30 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309, щодо особистої відповідальності наукового консультанта за якісне написання здобувачем дисертації науковим консультантам:

Фотіній Т. І., доктору ветеринарних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора ветеринарних наук Петрова Р. В.;

Бондару О. І., доктору біологічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора технічних наук Лозовіцького П. С.;

8) за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності наукового керівника за якісне написання здобувачем дисертації науковому керівнику Єханурову Ю. І., кандидату економічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Дьомкіної О. В.;

9) за порушення пункту 73 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо складу комісії з приймання кандидатського іспиту з іноземної мови директору Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України Жалаю В. Я., кандидату філологічних наук, доценту, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Зур'яна О. В.

5. Видати:

Ковалевському Михайлу Юрійовичу дублікат атестата професора зі спеціальності: 01.04.02 "Теоретична фізика" про присвоєння вченого звання професора на підставі клопотання вченої ради Харківського фізико-технічного інституту, визнавши атестат професора 12 ПР N 009585 недійсним;

Верезомській Світлані Жоржовні дублікат атестата доцента кафедри філософії (курс соціології) про присвоєння вченого звання доцента на підставі клопотання вченої ради Полтавського університету економіки і торгівлі, визнавши атестат доцента 12 ДЦ N 022229 недійсним.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали