Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 грудня 2019 року N 1643

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 630 (Постанова N 630), Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 567 (Постанова N 567), Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059 (Положення N 1059), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059 (Положення N 1059), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року N 32 (Порядок N 32), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за N 148/31600, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 16 грудня 2019 року наказую:

1. Утворити:

1) спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1*;

2) спеціалізовану вчену раду Д 26.852.18 Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури для проведення разового захисту дисертації Пістоленко Ірини Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 26.00.2005 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство".

2. Затвердити такі, що додаються:

1) склад спеціалізованої вченої ради Д 26.852.18 Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, утвореної відповідно до підпункту 2 пункту 1 цього наказу;

2) склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до підпункту 1 пункту 1 цього наказу;

3) склад спеціалізованих вчених рад, профіль яких змінено відповідно до пункту 3 цього наказу.

3. Змінити профіль:

спеціалізованої вченої ради Д 26.062.19 Національного авіаційного університету, надавши їй право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.12.2002 "Телекомунікаційні системи та мережі", 05.12.2013 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій" та 01.05.2003 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем";

спеціалізованої вченої ради Д 26.142.03 ПАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом", надавши їй право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.2003 "Економіка та управління національним господарством", 08.00.2004 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" та 08.00.2005 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка";

спеціалізованої вченої ради Д 64.618.01 ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України", надавши їй право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 03.00.2007 "Мікробіологія".

4. Внести зміни:

1) до складу спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України для проведення разового захисту дисертації Безрука Володимира Володимировича, ввівши до складу ради фахівців зі спеціальності 14.01.2010 "Педіатрія":

доктора медичних наук, професора Знаменську Тетяну Костянтинівну, заступника директора ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України";

доктора медичних наук, професора Квашніну Людмилу Вікторівну, завідувача відділення ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України";

доктора медичних наук, професора Бекетову Галину Володимирівну, завідувача кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України;

доктора медичних наук, професора Бережного Вячеслава Володимировича, професора кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України;

2) до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 2*;

3) до Переліку наукових фахових видань України стосовно видань відповідно до списку згідно з додатком 3*.

5. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 4*.

6. Відмовити:

в утворенні спеціалізованих вчених рад у зв'язку з порушенням вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059 (Положення N 1059), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1170/19908, відповідно до переліку згідно з додатком 5*;

у включенні наукових видань до Переліку наукових фахових видань України у зв'язку з порушенням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року N 32 (Порядок N 32), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за N 148/31600, відповідно до списку згідно з додатком 6*.


* Не наводиться.

7. Припинити повноваження спеціалізованої вченої ради К 26.056.10 Київського національного університету будівництва і архітектури, утвореної відповідно до підпункту 1 пункту 1 наказу Міністерствіа освіти і науки України від 18 грудня 2018 року N 1412 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 18 грудня 2018 року".

8. Внести зміни:

1) до додатка 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 7 травня 2019 року N 612 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 24 квітня 2019 року" (Наказ N 612), виклавши колонку четверту пункту 16 розділу II. Категорія "Б" (І. Друковані періодичні видання) в такій редакції:

"біологічні медичні фармацевтичні спеціальності - 091, 222, 226, 228".

2) до додатка 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року N 975 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 20 червня 2019 року" (Наказ N 975), виключивши пункт 3;

3) до розділу II. Категорія "Б" (І. Друковані періодичні видання) додатка 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2019 року N 1301 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 жовтня 2019 року" (Наказ N 1301):

колонку третю пункту 30 викласти в такій редакції:

"Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук'янової НАМН України", громадянки України - Щербінська О. С., Бахтіярова Д. О.";

у колонці четвертій пункту 38 цифри "132" виключити;

пункт 59 виключити;

у колонці четвертій пункту 68 цифри "131, 132" виключити;

колонку четверту пункту 76 викласти в такій редакції:

"медичні спеціальності - 221, 227, 228";

4) до Складу спеціалізованих вчених рад, затвердженого відповідно до абзацу другого пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2019 року N 1428 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства", виклавши пункт 18 складу спеціалізованої вченої ради Д 26.614.01 ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" в такій редакції:

"18. Шагінян Валерія Робертівна, д. мед. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України", спеціальність 14.01.2013;".

9. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Інна Єрко) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єгора Стадного.

 

Міністр

Г. Новосад
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали