МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 грудня 2011 року N 1515

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 22 грудня 2011 року

Відповідно до підпунктів 26 (Указ N 410/2011) і 28 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (Указ N 410/2011), затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 410, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 423, та Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.09.2011 N 1059 (Положення N 1059), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 22.12.2011 наказую:

1. Затвердити:

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 1);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 2);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора філософії здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 3).

2. Присвоїти вчене звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями і видати атестати старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 4).

3. Скасувати рішення спеціалізованої вченої ради К 67.135.01 ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права" від 30.09.2011 протокол N 9 про присудження наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" та відмовити у видачі диплома кандидата економічних наук Гацан Олені Анатоліївні відповідно до атестаційного висновку (додаток 5).

4. Зауваження експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту до дисертацій та атестаційних справ здобувачів наукових ступенів (додаток 6) взяти до відома.

Звернути увагу спеціалізованих вчених рад та офіційних опонентів на необхідність дотримання вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів.

5. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити оформлення та видачу дипломів доктора наук, кандидата наук, доктора філософії та атестатів старшого наукового співробітника.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
23.12.2011 N 1515

Список
здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Д 61.051.10

Хархаліс Любов Юріївна, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Д 08.051.10

Говоруха Володимир Борисович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України
Д 64.245.01

Родіонов Валерій Євгенович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут математики НАН України
Д 26.206.02

Подлевський Богдан Михайлович, 01.01.07 "Обчислювальна математика"

Д 26.206.03

Максименко Сергій Іванович, 01.01.04 "Геометрія та топологія"

Інститут монокристалів НАН України
Д 64.169.01

Федоряко Олександр Петрович, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

Інститут фізики НАН України
Д 26.159.01

Непочатенко Віктор Андрійович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Д 26.191.01

Крячко Євгеній Сергійович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Соскін Станіслав Маратович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Д 26.199.02

Ажнюк Юрій Миколайович, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.08

Бродин Олександр Михайлович, 01.04.14 "Теплофізика та молекулярна фізика"

Д 26.001.09

Терещенко Василь Миколайович, 01.05.01 "Теоретичні основи інформатики та кібернетики"

Д 26.001.23

Боровий Микола Олександрович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДЗ "Луганський державний медичний університет"
Д 29.600.02

Сарнацька Вероніка Вячеславівна, 14.03.04 "Паталогічна фізіологія"

Інститут агроекології і природокористувння НААН України
Д 26.371.01

Копилов Євгеній Павлович, 03.00.16 "Екологія"

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Д 26.240.01

Петрова Галина Вадимівна, 03.00.04 "Біохімія"

Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН України
Д 64.564.01

Тржецинський Сергій Дмитрович, 14.01.14 "Ендокринологія"

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Д 64.242.01

Кулєшова Лариса Георгіївна, 03.00.19 "Кріобілогія"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.24

Лазоренко Галина Євдокимівна, 03.00.01 "Радіобіологія"

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Д 41.051.06

Піляшенко-Новохатній Андрій Ігорович, 03.00.16 "Екологія"

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Д 64.051.17

Садіков Геннадій Миколайович, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Д 76.051.05

Копильчук Галина Петрівна, 03.00.04 "Біохімія"

Цапко Юрій Леонідович, 03.00.18 "Грунтознавство"

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут геологічних наук НАН України
Д 26.162.01

Жабіна Наталія Миколаївна, 04.00.09 "Палеонтологія і стратиграфія"

Комар Марина Семенівна, 04.00.09 "Палеонтологія і стратиграфія"

Д 26.162.04

Шехунова Стелла Борисівна, 04.00.21 "Літологія"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.42

Кошляков Олексій Євгенович, 04.00.05 "Геологічна інформатика"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління"
Д 26.876.01

Хращевський Рімвідас Вілімович, 05.22.13 "Навігація та управління рухом"

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"
Д 11.052.05

Новіков Олександр Олегович, 05.15.02 "Підземна розробка родовищ корисних копалин"

Шабаєв Олег Євгенович, 05.05.06 "Гірничі машини"

ДВНЗ "Національний гірничий університет"
Д 08.080.04

Кіпко Олександр Ернестович, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Д 08.080.06

Проців Володимир Васильович, 05.05.06 "Гірничі машини"

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Міністерство інфраструктури України
Д 08.820.01

Муха Андрій Миколайович, 05.22.09 "Електротранспорт"

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Д 20.052.03

Лютак Ігор Зіновійович, 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин"

Д 20.052.04

Банахевич Юрій Володимирович, 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища"

Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
Д 08.188.01

Шевченко Георгій Олександрович, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Д 26.182.01

Максимова Світлана Василівна, 05.03.06 "Зварювання та споріднені процеси і технології"

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України
Д 26.185.01

Федорчук Володимир Анатолійович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Київський національний університет технології та дизайну
Д 26.102.03

Ліщук Віктор Іванович, 05.18.18 "Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра"

Національна металургійна академія України
Д 08.084.03

Вереньов Валентин Володимирович, 05.05.08 "Машини для металургійного виробництва"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Д 64.050.03

Суворін Олександр Вікторович, 05.17.01 "Технологія неорганічних речовин"

Д 64.050.07

Поворознюк Анатолій Іванович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Д 64.050.11

Крутіков Геннадій Анатолійович, 05.05.17 "Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати"

Д 64.050.13

Врублевський Олександр Миколайович, 05.05.03 "Двигуни та енергетичні установки"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Д 26.002.01

Якубовський Валерій Володимирович (переатестація, диплом Російської Федерації), 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Д 26.002.02

Сергієнко Анатолій Михайлович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Національний університет "Львівська політехніка"
Д 35.052.05

Берко Андрій Юліанович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Колодій Зеновій Олексійович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Д 35.052.06

Ланець Олексій Степанович, 05.02.02 "Машинознавство"

Українська академія друкарства
Д 35.101.01

Якуцевич Стефан Мирослав (громадянин Польщі), 05.05.01 "Машини і процеси поліграфічного виробництва"

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
Д 35.226.02

Архіпов Олександр Геннадійович, 05.17.14 "Хімічний опір матеріалів та захист від корозії"

Харківський національний університет радіоелектроніки
Д 64.052.02

Прасол Ігор Вікторович, 05.13.12 "Системи автоматизації проектувальних робіт"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Інститут сільського господарства степової зони НААН України
Д 08.353.01

Поляков Олександр Іванович, 06.01.09 "Рослинництво"

Інститут тваринництва НААН України
Д 65.356.01

Салогуб Анатолій Миколайович, 06.02.01 "Розведення та селекція тварин"

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Д 26.630.01

Сінченко Віктор Миколайович, 06.01.09 "Рослинництво"

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Мінагрополітики України
Д 35.826.02

Бомко Віталій Семенович, 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів"

ННЦ "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського"
Д 64.354.01

Крамарьов Сергій Михайлович, 06.01.04 "Агрохімія"

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Д 26.004.05

Кудлай Іван Миколайович, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України
Д 74.844.02

Карпенко Віктор Петрович, 03.00.12 "Фізіологія рослин"

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Д 27.053.01

Гончаренко Олексій Миколайович, 07.00.01 "Історія України"

Дипломатична академія України при МЗС України
Д 26.728.01

Космина Віталій Григорович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Д 08.051.14

Сінкевич Євген Григорович, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Інститут історії України НАН України
Д 26.235.01

Завальнюк Олександр Михайлович, 07.00.01 "Історія України"

Футала Василь Петрович, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України
Д 35.222.01

Тарас Ярослав Миколайович, 07.00.05 "Етнологія"

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
Д 26.228.01

Богдашина Олена Миколаївна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Д 76.051.06

Денисенко Володимир Анатолійович, 07.00.01 "Історія України"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Академія муніципального управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
Д 26.129.03

Комірна Віталіна Віталіївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"
Д 26.130.01

Алькема Віктор Григорович, 21.04.02 "Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності"

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Д 26.006.02

Пахомов Сергій Юрійович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Д 26.006.06

Осмятченко Володимир Олександрович, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Д 26.006.07

Захарченко Павло Васильович, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Д 08.051.03

Деркач Микола Іванович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Донецький державний університет управління
Д 11.128.02

Бендасюк Олег Олександрович, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Федоренко Ірина Анатоліївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Д 11.055.01

Кривошей Вікторія Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Донецький національний університет
Д 11.051.03

Чентуков Юрій Ілліч, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"
Д 26.256.01

Левковська Людмила Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Пилипів Віталій Володимирович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Пішеніна Тетяна Іллівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Д 26.239.01

Бобух Ірина Миколаївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Д 26.239.02

Зимовець Владислав Вікторович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Житомирський державний технологічний університет
Д 14.052.01

Давидюк Тетяна Вікторівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Легенчук Сергій Федорович, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. В. М. Птухи НАН України
Д 26.247.01

Левін Павло Борисович, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Інститут економіки промисловості НАН України
Д 11.151.01

Мальчик Мар'яна Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Трубчанін Володимир Вікторович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Фесенко Інна Анатоліївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Д 11.170.01

Захарова Оксана Володимирівна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Д 41.177.01

Лазарєва Євгенія Вячеславівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Реутов Віктор Євгенійович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Сафонов Юрій Миколайович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України
Д 26.176.01

Стрішенець Олена Миколаївна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Київський національний торговельно-економічний університет
Д 26.055.01

Крутова Анжеліка Сергіївна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Київський національний університет технологій та дизайну
Д 26.102.05

Голляк Юрій Борисович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Класичний приватний університет
Д 17.127.01

Рекова Наталія Юріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 17.127.06

Радєва Марина Миколаївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Тумакова Світлана Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України
Д 35.840.01

Носов Олександр Юрійович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Миколаївський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України
Д 38.806.01

Вишневська Ольга Миколаївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Сарапіна Ольга Андріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національний авіаційний університет
Д 26.062.02

Прохорова Вікторія Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України
Д 26.350.01

Міненко Михайло Анатолійович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Писаренко Володимир Вікторович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Чикуркова Алла Дмитрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.350.02

Гуцаленко Любов Василівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Кучеренко Тамара Євгеніївна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Д 26.004.01

Іванишин Володимир Васильович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Талавиря Микола Петрович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Одеський національний економічний університет
Д 41.055.01

Коваленко Вікторія Володимирівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права"
Д 67.135.01

Банєва Ірина Олексіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Білоусов Олексій Михайлович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Жибак Мирон Миколайович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України
Д 64.820.05

Кірдіна Олена Григорівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Д 08.051.11

Бутченко Тарас Іванович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.17

Буяшенко Вікторія Василівна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Львівський національний університет імені Івана Франка
Д 35.051.02

Держко Ігор Зеновійович, 09.00.05 "Історія філософії"

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Д 52.051.01

Горбань Олександр Володимирович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Д 64.053.07

Бойко Ольга Петрівна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.15

Віват Ганна Іванівна, 10.01.01 "Українська література"

Ковпік Світлана Іванівна, 10.01.01 "Українська література", 10.01.06 "Теорія літератури"

Пустовіт Валерія Юріївна, 10.01.01 "Українська література"

Томчук Любов Василівна, 10.01.01 "Українська література", 10.01.06 "Теорія літератури"

Д 26.001.39

Керімов Ісмаіл Асанович, 10.01.10 "Кримськотатарська література"

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Д 52.051.05

Марченко Тетяна Михайлівна, 10.01.02 "Російська література"

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.22

Осадча Наталія Миколаївна, 11.00.07 "Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія"

Одеський державний екологічний університет
Д 41.090.02

Іванов Сергій Васильович, 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Д 26.236.04

Шамшина Ірина Іванівна, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.06

Рєзнікова Вікторія Вікторівна, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
Д 17.127.07

Сальман Ізяслав Юрійович, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

Симов'ян Саркіс Ваграмович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Національна академія внутрішніх справ МВС України
Д 26.007.01

Вовк Вікторія Миколаївна, 12.00.12 "Філософія права"

Кісіль Зоряна Романівна, 19.00.06 "Юридична психологія"

Луцький Іван Михайлович, 12.00.12 "Філософія права"

Тімуш Ірина Сергіївна, 12.00.12 "Філософія права"

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Д 64.086.01

Мошак Григорій Григорович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Д 64.086.03

Назаров Іван Володимирович, 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура"

Національний університет Національний університет "Одеська юридична академія"
Д 41.086.03

Кізлова Олена Сергіївна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Мельник Костянтин Юрійович, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Д 64.700.01

Алфьоров Сергій Миколайович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Головач Андрій Володимирович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Проневич Олексій Станіславович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Д 64.700.02

Серьогін Віталій Олександрович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"; 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України
Д 26.455.03

Калашнікова Світлана Андріївна, 13.00.06 "Теорія і методика управління освітою"

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
Д 41.053.01

Головко Ольга Миколаївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Горбунова Наталя Володимирівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

Степанова Тетяна Михайлівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки", 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"

Інститут вищої освіти НАПН України
Д 26.456.02

Зарубінська Ірина Борисівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Сверлюк Ярослав Васильович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Інститут педагогіки НАПН України
Д 26.452.03

Турянська Ольга Федорівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)"

Д 26.452.04

Кепша Ярослав Семенович, 13.00.02 "Теорія та методика трудового навчання"

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Д 26.451.01

Каплун Андрій Володимирович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Д 26.053.01

Артюшина Марина Віталіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Онопрієнко Володимир Петрович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Попова Тетяна Миколаївна, 13.00.09 "Теорія навчання"

Д 26.053.06

Благодаренко Людмила Юріївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"

Д 26.053.07

Климова Катерина Яківна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

Д 26.053.14

Вихляєв Юрій Миколайович, 13.00.03 "Корекційна педагогіка"

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Д 26.004.18

Гедзик Андрій Миколайович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (креслення)"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Д 29.051.06

Роганова Марина Вікторівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Д 58.053.03

Мельничук Ірина Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Д 64.053.04

Гончар Олена Валентинівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Херсонський державний університет
Д 67.051.03

Дроздова Ірина Петрівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Д 73.053.02

Власенко Катерина Володимирівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"

Добрянський Ігор Анатолійович, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" МОЗ України
Д 20.601.02

Дарій Алік, громадянин Молдови, 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія"

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України
Д 58.601.01

Кіхтяк Олеся Павлівна, 14.03.04 "Паталогічна фізіологія"

Огоновський Роман Зіновійович, 14.03.04 "Паталогічна фізіологія"

ДЗ "Луганський державний медичний університет"
Д 29.600.04

Погорєлов Максим Володимирович, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

ДУ "Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака Національної Академії медичних наук України"
Д 11.559.01

Притуло Леонід Федорович, 14.01.09 "Дитяча хірургія"

ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Академії медичних наук України"
Д 41.556.01

Гайдамака Тетяна Борисівна, 14.01.18 "Офтальмологія"

Полякова Світлана Іванівна, 14.01.18 "Офтальмологія"

Усов Володимир Якович, 14.01.18 "Офтальмологія"

ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка Академії медичних наук України"
Д 64.607.01

Головаха Максим Леонідович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Олійник Олександр Євгенович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

ДУ "Інститут травматології та ортопедії Академії медичних наук України"
Д 26.606.01

Савка Ігор Станіславович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

ДУ "Інститут фармакології та токсикології АМН України"
Д 26.550.01

Хромов Олександр Станіславович, 14.03.05 "Фармакологія"

ДУ "Інститут урології Національної Академії медичних наук України"
Д 26.615.01

Григоренко В'ячеслав Миколайович, 14.01.06 "Урологія"

Ухаль Олена Михайлівна, 14.01.06 "Урологія"

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України
Д 11.600.04

Вайда Володимир Михайлович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Несторенко Олексій Миколайович, 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія"

Науково-дослідний інститут медичних проблем сім'ї Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України
Д 11.600.03

Богослав Юлія Петрівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України
Д 26.613.02

Смирнова Лариса Михайлівна, 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія"

Д 26.613.07

Жилка Надія Яківна, 14.02.03 "Соціальна медицина", 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України
Д 26.616.01

Тихонова Сусанна Адольфівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Національний інститут раку МОЗ України
Д 26.560.01

Захарцева Любов Михайлівна, 14.01.07 "Онкологія"

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Д 64.609.01

Криворотько Ігор Вадимович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 64.609.03

Білобривка Ростислав Іванович, 19.00.04 "Медична психологія"

Харківський національний медичний університет МОЗ України
Д 64.600.02

Кебкало Андрій Борисович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 64.600.03

Аветіков Давид Соломонович, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

ДП "Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції"
Д 64.817.01

Андрюкова Лариса Миколаївна, 15.00.03 "Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів"

Національний фармацевтичний університет МОЗ України
Д 64.605.02

Баранова Інна Іванівна, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Білоцерківський аграрний університет Мінагрополітики України
Д 27.821.02

Слівінська Любов Григорівна, 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин"

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Д 26.004.03

Мельник Олег Петрович, 16.00.02 "Паталогія, онкологія і морфологія тварин"

ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" НААН України
Д 64.359.01

Герілович Антон Павлович, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Д 26.453.01

Євдокімова Олена Олександрівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Калмикова Лариса Олександрівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут соціології НАН України
Д 26.229.01

Отрешко Наталія Борисівна, 22.00.01 "Теорія та історія соціології"

Резнік Олександр Станіславович, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

Шинкаренко Віктор Дмитрович, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
Д 41.053.06

Євтушенко Олександр Никифорович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Д 26.236.01

Іжа Микола Михайлович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Мармазова Тетяна Іванівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Львівський національний університет імені Івана Франка
Д 35.051.17

Вдовичин Ігор Ярославович, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Національний університет фізичного виховання і спорту України
Д 26.829.01

Худолій Олег Миколайович, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Д 26.829.02

Пилипей Леонід Петрович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Академія муніципального управління
Д 26.129.01

Бронікова Світлана Анатоліївна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Горник Володимир Гнатович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Іванова Тамара Вікторівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Донецький державний університет управління
Д 11.107.01

Колесніков Борис Петрович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Молодожен Юлія Борисівна, 25.00.04 "Місцеве самоврядування"

Половцев Олег Валентинович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ)
Д 26.810.01

Пухкал Олександр Григорович, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Рачинський Анатолій Петрович, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Д 64.858.01

Дрешпак Валерій Михайлович, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Д 38.053.03

Бондарчук Наталія Володимирівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Іванюта Павло Васильович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Левченко Наталія Михайлівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 

Додаток N 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
23.12.2011 N 1515

Список
здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Д 20.051.06

Сегін Михайло Ярославович, 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні"

К 20.051.09

Губаль Олександра Богданівна, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Митрофанов Михайло Аркадійович, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
К 08.051.06

Гончаров Сергій Валерійович, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Д 08.051.10

Поліщук Олександр Сергійович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Донецький національний університет
К 11.051.05

Добряк Дмитро Олександрович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Зальотов Владислав Всеволодович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України
Д 11.184.01

Васильєв Сергій Володимирович, 01.04.11 "Магнетизм"

Попов В'ячеслав Васильович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут гідромеханіки НАН України
Д 26.196.01

Димитрієва Наталія Федорівна, 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми"

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Д 26.194.02

Нікітіна Ольга Юріївна, 01.05.01 "Теоретичні основи інформатики та кібернетики"

Швідченко Інна Віталіївна, 01.05.01 "Теоретичні основи інформатики та кібернетики"

Інститут математики НАН України
Д 26.206.01

Бойко Ольга Павлівна, 01.01.03 "Математична фізика"

Горохова Олена Миколаївна, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Миронюк Лілія Павлівна, 01.01.03 "Математична фізика"

Осіпчук Тетяна Михайлівна, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Сукретний Костянтин Михайлович, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Товкач Роман Володимирович, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Шпаківський Віталій Станіславович, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Якименко Данило Юрійович, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Янченко Сергій Якович, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Д 26.206.02

Богун Роман Ігорович, 01.02.01 "Теоретична механіка"

Ружицький Ігор Сергійович, 01.02.01 "Теоретична механіка"

Цебрій Олексій Романович, 01.02.01 "Теоретична механіка"

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
Д 26.168.02

Бабіч Андрій Вікторович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України
Д 26.166.01

Маслова Анна Іванівна, 01.02.01 "Теоретична механіка"

Інститут монокристалів НАН України
Д 64.169.01

Кулик Костянтин Миколайович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Інституту прикладної математики і механіки НАН України
Д 11.193.01

Ольшанський Станіслав Васильович, 01.02.01 "Теоретична механіка"

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача
Д 35.195.01

Коцюба Андрій Юрійович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Щербакова Юнна Анатоліївна, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Інститут прикладної фізики НАН України
К 55.250.01

Борисов Станіслав Сергійович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
Д 64.157.01

Кочетов Богдан Анатолійович, 01.04.03 "Радіофізика"

Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Д 26.199.01

Кухтарук Наталія Іванівна, 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем"

Лисюк Ігор Олександрович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Цихоня Андрій Анатолійович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут фізики НАН України
Д 26.159.01

Бойко Олександр Петрович, 01.04.15 "Фізика молекулярних та рідких кристалів"

Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Д 26.191.01

Приходько Олена Олександрівна, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Інститут термоелектрики НАН України та МОНмолодьспорту України
Д 76.244.01

Кобилянський Роман Романович, 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем"

Прибила Андрій Вікторович, 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем"

Інститут ядерних досліджень НАН України
Д 26.167.01

Саврасов Андрій Миколайович, 01.04.16 "Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.18

Дорошенко Вадим Валерійович, 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел"

К 26.001.21

Бістрова Марія Олександрівна, 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми"

Д 26.001.23

Курилюк Алла Миколаївна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Михалюк Ольга В'ячеславівна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Пундик Ірина Петрівна, 01.04.05 "Оптика, лазерна фізика"

Д 26.001.31

Попенака Анатолій Миколайович, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

Д 26.001.35

Бойко Тетяна Миколаївна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Д 26.001.37

Добродзій Тетяна Василівна, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Романенко Вікторія Миколаївна, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Фекета Петро Володимирович, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Шарко Юлія Володимирівна, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Львівський національний університет імені Івана Франка
К 35.051.07

Власій Олег Дмитрович, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Манько Степан Степанович, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Чабан Федір Володимирович, 01.01.07 "Обчислювальна математика"

Д 35.051.09

Кулик Богдан Ярославович, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

Мороз Микола Володимирович, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

Шалапська Тетяна Антонівна, 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

Д 35.051.18

Сущик Наталія Степанівна, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
К 41.051.04

Слинчак Олена Леонідівна, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Сумський державний університет
Д 55.051.02

Бурик Іван Петрович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Леонов Дмитро Сергійович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Рибалко Олександр Олександрович, 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем"

Турбін Петро Васильович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України
Д 64.175.01

Потьомкін Михайло Юрійович, 01.01.03 "Математична фізика"

Стонякін Федір Сергійович, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Д 64.051.02

Смирнов Гліб Вадимович, 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія"

Д 64.051.12

Марченко Ганна Костянтинівна, 01.04.08 "Фізика плазми"

Панасенко Сергій Іванович, 01.04.16 "Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій"

Д 64.051.13

Акімов Володимир Ігорович, 03.00.02 "Біофізика"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
К 76.051.02

Красікова Ірина Володимирівна, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Спіжавка Дмитро Іванович, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

ХІМІЧНІ НАУКИ

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України
Д 26.209.01

Петришин Роман Степанович, 02.00.11 "Колоїдна хімія"

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України
Д 26.218.01

Гончаренко Сергій Геннадійович, 02.00.04 "Фізична хімія"

Токменко Інна Ігорівна. 02.00.04 "Фізична хімія"

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України
Д 26.183.01

Горбачевський Андрій Миколайович, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
Д 26.210.01

Войтко Катерина Василівна, 02.00.04 "Фізична хімія"

Кулик Костянтин Сергійович, 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.03

Кіндер Тетяна Дмитрівна, 02.00.04 "Фізична хімія"

Львівський національний університет імені Івана Франка
Д 35.051.10

Міка Тарас Ярославович, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

Мончак Михайло Михайлович, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

Строк Оксана Мар'янівна, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Д 64.051.14

Богданова Лариса Миколаївна, 02.00.04 "Фізична хімія"

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний унверситет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України
Д 58.601.01

Бобровська Олена Анатоліївна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України
Д 29.600.02

Манько Анна Миколаївна, 14.03.04 "Паталогічна фізіологія"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Д 08.051.04

Неспляк Оксана Степанівна, 03.00.16 "Екологія"

Приймак Олена Петрівна, 03.00.16 "Екологія"

ДУ "Інститут ендокринологї та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України"
Д 26.558.01

Левчук Наталія Іванівна, 14.01.14 "Ендокринологія"

ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН України"
Д 64.564.01

Боріков Олексій Юрійович, 14.01.14 "Ендокринологія"

Гєворкян Аіда Рубенівна, 14.01.14 "Ендокринологія"

Інститут агроекології і природокористувння НААН України
Д 26.371.01

Матвійчук Людмила Анатоліївна, 03.00.16 "Екологія"

Цалан Юрій Васильович, 03.00.16 "Екологія"

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
Д 26.240.01

Божко Ірина Володимирівна, 03.00.20 "Біотехнологія"

Капустяненко Лада Григорівна, 03.00.04 "Біохімія"

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України
Д 26.211.01

Герц Наталія Володимирівна, 03.00.05 "Ботаніка"

Жигаленко Олександр Анатолійович, 03.00.05 "Ботаніка"

Інститут екпериментальної паталогії, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України
Д 26.155.01

Гуменюк Лілія Дмитрівна, 14.01.07 "Онкологія"

Русецька Наталія Віталіївна, 14.01.07 "Онкологія"

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
Д 26.153.01

Васільєва Людмила Анатоліївна, 03.00.08 "Зоологія"

Пушкар Тарас Ігорович, 03.00.24 "Ентомологія"

Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Д 26.233.01

Скоклюк Людмила Борисівна, 03.00.07 "Мікробіологія"

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Д 64.242.01

Александрова Дар'я Іванівна, 03.00.19 "Кріобілогія"

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
Д 26.212.01

Оксьом Володимир Полікарпович, 03.00.15 "Генетика"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.14

Данилів Світлана Іванівна, 03.00.09 "Імунологія"

Д 26.001.24

Мартюшева Олександра Олексіївна, 03.00.16 "Екологія"

Д 26.001.38

Мединська Катерина Олександрівна, 03.00.02 "Біофізика"

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Д 26.215.01

Горєлов Олексій Олександрович, 03.00.05 "Ботаніка"

Кругляк Юлія Михайлівна, 03.00.05 "Ботаніка"

Масальський Владислав Петрович, 03.00.05 "Ботаніка"

Овруцька Ірина Іридіївна, 03.00.05 "Ботаніка"

Ойцюсь Лариса Віталіївна, 03.00.05 "Ботаніка"

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Д 26.004.09

Бровко Ольга Федорівна, 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація"

Одеський національний медичний університет МОЗ України
Д 41.600.01

Кутасевич Надія Всеволодівна, 14.03.05 "Фармакологія"

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Д 41.051.06

Матвійчук Олександр Анатолійович, 03.00.16 "Екологія"

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
К 52.051.04

Туманянц Каріне Миколаївна, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДНУ "Відділення морської геології та осадочного рудоутворення" НАН України
К 26.164.01

Тюлєнєва Наталія Віталіївна, 04.00.10 "Геологія океанів і морів"

ДУ "Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України"
Д 26.162.03

Мовчан Дмитро Михайлович, 05.07.12 "Дистанційні аерокосмічні дослідження"

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
К 20.052.01

Бенько Володимир Михайлович, 04.00.17 "Геологія нафти і газу"

Зейкан Олександр Юрійович, 04.00.22 "Геофізика"

Чорний Олександр Михайлович, 04.00.17 "Геологія нафти і газу"

Інститут геологічних наук НАН України
Д 26.162.01

Братішко Андрій Володимирович, 04.00.09 "Палеонтологія і стратиграфія"

Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України
Д 26.192.01

Розко Алла Миколаївна, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України
Д 26.203.01

Огар Тетяна Вікторівна, 04.00.02 "Геохімія"

Павлова Олена Олексіївна, 04.00.02 "Геохімія"

Сєдова Олена Василівна, 04.00.08 "Петрологія"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Вінницький національний технічний університет
Д 05.052.01

Кислиця Людмила Миколаївна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Сторчак Володимир Григорович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Решетнік Олександр Олександрович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Штельмах Ігор Миколайович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Д 05.052.02

Ковтун Людмила Олександрівна, 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин"

Коломієць Роман Олександрович, 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи"

Криночкін Роман Володимирович, 05.11.08 "Радіовимірювальні прилади"

К 05.052.05

Кравець Олександр Миколайович, 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи"

Коменда Наталія Володимирівна, 05.14.02 "Електричні станції, мережі та системи"

Романюк Микола Валентинович, 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи"

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"
Д 11.052.01

Гангало Олександр Миколайович, 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском"

Ухін Володимир Євгенович, 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів"

Д 11.052.03

Середа Андрій Олександрович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Червінська Наталія Володимирівна, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Д 11.052.04

Поєзд Світлана Андріївна, 05.02.08 "Технологія машинобудування"

Д 11.052.05

Костенко Тетяна Вікторівна, 05.26.01 "Охорона праці"

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"
Д 12.052.03

Бурлакова Галина Юріївна, 05.02.08 "Технологія машинобудування"

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
Д 08.085.01

Маляр Дмитро Олегович, 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби"

Зоріна Ольга Анатоліївна, 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби"

Холод Сергій Борисович, 05.13.22 "Управління проектами і програмами"

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України
К 26.880.01

Воробйов Сергій Германович, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Калініхін Олег Миколайович, 21.06.01 "Екологічна безпека"

ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління"
Д 26.876.01

Кучерук Сергій Михайлович, 05.22.13 "Навігація та управління рухом"

ДВНЗ "Національний гірничий університет"
Д 08.080.03

Рачковський Віталій Петрович, 05.15.02 "Підземна розробка родовищ корисних копалин"

Д 08.080.04

Олексюк Андрій Борисович, 05.15.04 "Шахтне та підземне будівництво"

Старотіторов Ігор Юрійович, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості Міністерства енергетики та вугільної промисловості
Д 12.834.01

Демченко Олег Олександрович, 05.26.01 "Охорона праці"

Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України Міністерства інфраструктури
К 26.885.01

Кулагін Дмитро Олександрович, 05.22.07 "Рухомий склад залізниць і тяга поїздів"

Матвієнко Олександр Олександрович, 05.22.07 "Рухомий склад залізниць і тяга поїздів"

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Д 26.861.01

Анзін Віталій Олегович, 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

Макаренко Анатолій Олександрович, 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

Дніпродзержинський державний технічний університет
К 09.052.01

Чернятевич Ігор Володимирович, 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів"

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна Міністерства інфраструктури України
Д 08.820.01

Губар Олексій Васильович, 05.22.06 "Залізнична колія"

Петров Андрій Володимирович, 05.22.09 "Електротранспорт"

Д 08.820.02

Маренич Олександра Олександрівна, 05.22.07 "Рухомий склад залізниць і тяга поїздів"

Мозолевич Григорій Якович, 05.22.01 "Транспортні системи"

Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Д 12.085.01

Коврига Сергій Володимирович, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Кухар Ганна Володимирівна, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Донецький національний університет
К 11.051.08

Каїра Василь Васильович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Шарій Тимофій В'ячеславович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" Мінрегіонбуд України
К 26.833.01

Герб Павло Іванович, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

ДУ "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук" НАН України
Д 26.162.03

Титаренко Ольга Вікторівна, 05.07.12 "Дистанційні аерокосмічні дослідження"

Запорізький національний технічний університет
Д 17.052.01

Савченко Віра Олександрівна, 05.16.01 "Металознавство та термічна обробка металів"

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Д 20.052.03

Біліщук Віктор Борисович, 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин"

Сабат Наталія Василівна, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Скрип'юк Ростислав Богданович, 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин"

Яцишин Микола Миколайович, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Д 20.052.04

Джус Андрій Петрович, 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості"

Корнута Володимир Андрійович, 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості"

Слободян Володимир Іванович, 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища"

Юр'єв Едуард Володимирович, 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості"

Інститут відновлюваної енергетики НАН України
Д 26.249.01

Коваленко Віктор Леонідович, 05.14.08 "Перетворення відновлюваних видів енергії"

Інститут водних проблем і меліорації НААН України
Д 26.362.01

Даниленко Юлія Юріївна, 06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації"

Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
Д 08.188.01

Голов Костянтин Сергійович, 05.26.01 "Охорона праці"

Корнієнко Валерій Ярославович, 05.05.06 "Гірничі машини"

Пономаренко Сергій Миколайович, 05.05.06 "Гірничі машини"

Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України
Д 26.192.01

Дербасова Надія Михайлівна, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Інститут загальної енергетики НАН України
Д 26.223.01

Дрьомін Іван Володимирович, 05.14.01 "Енергетичні системи та комплекси"

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Д 26.194.02

Потапенко Леонід Іванович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Інститут монокристалів НАН України
Д 64.169.01

Єрмолаєва Юлія Володимирівна, 05.02.01 "Матеріалознавство"

Косінова Анна Володимирівна, 05.02.01 "Матеріалознавство"

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
Д 26.204.01

Артамонов Євген Борисович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Риндич Євген Володимирович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Д 26.207.03

Нешпор Олексій Вячеславович, 05.02.01 "Матеріалознавство"

Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України
Д 26.241.01

Анпілогова Тетяна Валеріївна, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України
К 26.185.02

Титенко Сергій Володимирович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Шараєвський Георгій Ігорович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Інститут технічної теплофізики, НАН України
Д 26.224.01

Пазюк Вадим Михайлович, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України
К 08.231.01

Мостіпан Євген Євгенович, 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском"

Київський національний торговельно-економічний університет
Д 26.055.02

Дончевська Раїса Степанівна, 05.18.15 "Товарознавство"

Київський національний університет будівництва і архітектури
Д 26.056.01

Горда Дмитро Олегович, 05.13.12 "Системи автоматизації проектувальних робіт"

Д 26.056.03

Назаренко Максим Іванович, 05.23.08 "Технологія та організація промислового та цивільного будівництва"

Пиляєв Ростислав Станіславович, 05.23.08 "Технологія та організація промислового та цивільного будівництва"

Д 26.056.06

Самостян Віктор Русланович, 05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.09

Гломозда Дмитро Костянтинович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Семенець Андрій Володимирович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Стрижак Ганна Олександрівна, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Шкуліпа Ігор Юрійович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Д 26.001.35

Василенко Ганна Анатоліївна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Київський національний університет технології та дизайну
Д 26.102.01

Соколовська Ірина Станіславівна, 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення"

Д 26.102.02

Якимчук Дмитро Михайлович, 05.05.10 "Машини легкої промисловості"

Д 26.102.04

Мурланова Тетяна Василівна, 05.17.18 "Мембрани та мембранна технологія"

Кіровоградський національний технічний університет
Д 23.073.01

Міненко Сергій Вікторович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Петренко Дмитро Іванович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Криворізький технічний університет
Д 09.052.03

Подгородецький Микола Сергійович, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Серафімова Людмила Іванівна, 05.15.08 "Збагачення корисних копалин"

Луцький національний технічний університет
Д 32.075.01

Рябоконь Сергій Андрійович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Фещук Юрій Петрович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

К 32.075.04

Голодюк Галина Іванівна, 05.18.15 "Товарознавство"

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України
К 35.874.01

Босак Віктор Васильович, 05.13.22 "Управління проектами і програмами"

Львівський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики і продовольства України
К 36.814.03

Том'юк Василь Васильович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОНмолодьспорту України
Д 26.171.01

Левчук Олександр Миколайович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Д 26.171.03

Богатьонкова Алла Ігорівна, 05.13.09 "Медична та біологічна інформатика і кібернетика"

Національна металургійна академія України
Д 08.084.02

Котова Тетяна Володимирівна, 05.02.01 "Матеріалознавство"

Підгорна Катерина Дмитрівна, 05.02.01 "Матеріалознавство"

Д 08.084.03

Воляр Роман Миколайович, 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів"

Кузьменко Сергій Миколайович, 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів"

Тригуб Ірина Григорівна, 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів"

Штапура Євген Вікторович, 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів"

Національний авіаційний університет
Д 26.062.01

Гулак Наталія Костянтинівна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Д 26.062.06

Трофімов Ігор Леонідович, 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах"

Д 26.062.07

Дуднік Андрій Сергійович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Пономаренко Олександр Васильович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Д 64.062.01

Артьомова Аліна Вадимівна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Пасічник Сергій Миколайович, 05.13.03 "Системи та процеси керування"

Д 64.062.04

Божко Дмитро Валерійович, 05.07.02 "Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів"

Сисоєв Андрій Юрійович, 05.03.07 "Процеси фізико-технічної обробки"

Д 64.062.07

Савченко Володимир Миколайович, 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій"

Кривенко Сергій Станіславович, 05.07.12 "Дистанційні аерокосмічні дослідження"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Д 64.050.03

Зубцов Євген Іванович, 05.17.01 "Технологія неорганічних речовин"

Д 64.050.05

Сердюков Олег Едуардович, 05.17.08 "Процеси та обладнання хімічної технології"

Д 64.050.07

Тавровський Ігор Ігорович, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Д 64.050.10

Кротенко Галина Анатоліївна, 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском"

Ткачук Антон Миколайович, 05.02.09 "Динаміка та міцність машин"

Д 64.050.12

Біловол Ганна Володимирівна, 05.02.08 "Технологія машинобудування"

Білоус Андрій Валерійович, 05.02.08 "Технологія машинобудування"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Д 26.002.01

Тітов Андрій Вячеславович, 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском"

Д 26.002.02

Жабіна Валентина Валеріївна, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Майданюк Іван Вікторович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Молодецька Катерина Валеріївна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Фесенюк Андрій Петрович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Д 26.002.03

Зражевський Олексій Григорович, 01.05.04 "Системний аналіз і теорія оптимальних рішень"

Писаренко Андрій Володимирович, 05.13.03 "Системи та процеси керування"

Д 26.002.04

Олійник Володимир Валентинович, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Д 26.002.07

Остапчук Анна Анатоліївна, 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання механічних величин"

Шавурський Юрій Олександрович, 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання механічних величин"

Цірук Віктор Григорович, 05.11.03 "Гіроскопи та навігаційні системи"

Д 26.002.10

Мельник Олена Олексіївна, 05.05.01 "Машини і процеси поліграфічного виробництва"

Несхозієвський Антон Вікторович, 05.05.01 "Машини і процеси поліграфічного виробництва"

Д 26.002.13

Концевой Сергій Андрійович, 05.17.21 "Технологія водоочищення"

Д 26.002.19

Лебедев Денис Юрійович, 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи"

К 26.002.20

Бориченко Олена Володимирівна, 05.14.01 "Енергетичні системи та комплекси"

Давиденко Володимир Анатолійович, 05.14.01 "Енергетичні системи та комплекси"

Ячник Євген Анатолійович, 05.14.01 "Енергетичні системи та комплекси"

Д 26.002.22

Фоменко Олександр Ігорович, 05.15.03 "Відкрита розробка родовищ корисних копалин"

Національний транспортний університет
Д 26.059.01

Білоног Оксана Євгенівна, 05.13.22 "Управління проектами і програмами"

Бубела Андрій Володимирович, 05.13.22 "Управління проектами і програмами"

Д 26.059.02

Борщ Олена Іванівна, 05.23.17 "Будівельна механіка"

Національний університет "Львівська політехніка"
Д 35.052.05

Березко Олександр Леонідович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Кутельмах Роман Корнелійович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Мельник Михайло Романович, 05.13.12 "Системи автоматизації проектувальних робіт"

Шпортько Олександр Володимирович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Д 35.052.06

Предко Ростислав Ярославович, 05.02.02 "Машинознавство"

Д 35.052.08

Домінюк Тарас Іванович, 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання теплових величин"

Національний університет харчових технологій
Д 26.058.02

Хоменко Олександр Іванович, 05.18.12 "Процеси та обладнання харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості"

Національний університет цивільного захисту МНС України
Д 64.707.01

Безуглов Олег Євгенійович, 21.06.02 "Пожежна безпека"

ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України
Д 27.358.01

Мельник Роман Васильович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Яременко Вадим Володимирович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Одеська державна академія будівництва та архітектури
Д 41.085.01

Бондаренко Георгій Григорович, 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби"

Гаврилюк Варвара Петрівна, 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби"

Данелюк Вадим Ілліч, 05.23.08 "Технологія та організація промислового та цивільного будівництва"

Думанська Вероніка Валентинівна, 05.23.08 "Технологія та організація промислового та цивільного будівництва"

Кравченко Сергій Анатолійович, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Петров Микола Миколайович, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
Д 41.816.01

Незгазинська Наталя Василівна, 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

Д 41.816.02

Агаджанян Арутюн Рубенович, 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій"

Рожновський Михайло Васильович, 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій"

Одеський національний політехнічний університет
Д 41.052.02

Бережний Роман Анатолійович, 05.02.08 "Технологія машинобудування"

Нежебовський Володимир Вікторович, 05.02.08 "Технологія машинобудування"

Стариков Максим Андрійович, 05.05.05 "Піднімально-транспортні машини"

Д 41.052.04

Насонкіна Інна Костянтинівна, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка
Д 44.052.02

Гирман Лілія Віталіївна, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Іванюк Андрій Миколайович, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Сінельник Олександр Петрович, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Чичуліна Ксенія Вікторівна, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Севастопольський національний технічний університет
К 50.052.01

Дудюк Віталій Олександрович, 05.03.01 "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти"

Рощупкін Станіслав Іванович, 05.03.01 "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти"

Сазонов Сергій Євгенович, 05.03.01 "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти"

Сумський державний університет
К 55.051.03

Зубахін Олексій Миколайович, 05.05.17 "Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Д 29.051.03

Скляр Юлія Олександрівна, 05.02.02 "Машинознавство"

Таврійський державний агротехнологічний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України
К 18.819.01

Постнікова Марина Вікторівна, 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи" Телюта Руслан Васильович, 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи"

Д 18.819.01

Вороновський Ігор Богданович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Сєра Катерина Михайлівна, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Д 18.819.02

Сущевський Дмитро Валерійович, 05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка"

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
К 58.052.02

Дзюба Олег Анатолійович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Дубчак Наталія Андріївна, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Українська академія друкарства
Д 35.101.01

Кобильнік Катерина Олегівна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Логазяк Ірина Юріївна, 05.05.01 "Машини і процеси поліграфічного виробництва"

Рибка Раїса Володимирівна, 05.05.01 "Машини і процеси поліграфічного виробництва"

Сторощук Володимир Андрійович, 05.05.01 "Машини і процеси поліграфічного виробництва"

Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України
Д 64.820.01

Волков Олексій Станіславович, 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

Шебанова Людмила Олександрівна, 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут "УХІН"
Д 64.822.01

Зеленський Олег Іванович, 05.17.07 "Хімічна технологія палива та паливо-мастильних матеріалів"

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України
К 26.720.01

Сольоний Сергій Валентинович, 21.06.02 "Пожежна безпека"

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
Д 35.226.02

Бабій Леонтій Омелянович, 05.02.01 "Матеріалознавство"

Кунь Петро Степанович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Юхим Роман Ярославович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Харківська національна академія міського господарства
Д 64. 089.03

Волобуєва Тетяна Вячеславівна, 05.01.04 "Ергономіка"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Д 64.051.09

Дерев'янко Андрій Валерійович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Кеберле Наталія Геннадіївна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Починок Аліна Володимирівна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Угрюмова Катерина Михайлівна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Д 64.056.03

Орлова Олена Миколаївна, 05.23.04 "Водопостачання, каналізація"

Харківський національний університет радіоелектроніки
Д 64.052.01

Вікторов Євген Олександрович, 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту"

Долотов Артем Ігорович, 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту"

Кожушко Дмитро Геннадійович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Д 64.052.02

Іванов Віталій Геннадійович, 05.13.12 "Системи автоматизації проектувальних робіт"

Сіроклин Віталій Павлович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

К 64.052.05

Антонова Ірина Володимирівна, 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи"

Порван Андрій Павлович, 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи"

Д 64.052.08

Зайченко Сергій Олександрович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Федорченко Костянтин Анатолійович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Д 64.052.09

Коровченко Олена Борисівна, 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

Херсонський національний технічний університет
Д 67.052.01

Кириллов Олег Леонідович, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Терещенкова Оксана Вікторівна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Хмельницький національний університет
К 70.052.04

Бабій Юлія Олександрівна, 05.12.17 "Радіотехнічні та телевізійні системи"

Капура Ігор Анатолійович, 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій"

Чернов Дмитро Вікторович, 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій"

Черкаський державний технологічний університет
К 73.052.01

Корпань Ярослав Васильович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Куценко Станіслав Васильович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Лісіцина Олена Сергіївна, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Миронець Ірина Валеріївна, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Чорномаз Іван Костянтинович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Чернігівський державний технологічний університет
К 79.051.02

Романченко Олексій Володимирович, 05.03.01 "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти"

К 79.051.03

Безручко Вячеслав Михайлович, 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" Мінагрополітики України
Д 67.830.02

Цхвітава Олександр Кіазович, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Д 67.830.01

Булигін Олександр Іванович, 06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації"

Пічура Віталій Іванович, 06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації"

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
К 26.373.01

Піпан Хрестина Мирославівна, 06.04.01 "Історія сільськогосподарських наук"

Дніпропетровський державний аграрний університет Мінагрополітики України
Д 08.804.02

Бабенко Михайло Грогорович, 03.00.16 "Екологія"

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України
Д 14.083.01

Борщевська Ірина Мелентіївна, 03.00.16 "Екологія"

Інститут агроекології і природокористування НААН України
Д 26.371.01

Бордюг Наталія Сергіївна, 03.00.16 "Екологія"

Інститут біології тварин НААН України
Д 35.368.01

Агеєв Володимир Олександрович, 03.00.04 "Біохімія"

Колещук Олена Іванівна, 03.00.04 "Біохімія"

Невоструєва Ірина Володимирівна, 03.00.04 "Біохімія"

Саранчук Іван Іванович, 03.00.04 "Біохімія"

Строгуш Наталія Степанівна, 03.00.04 "Біохімія"

Інститут гідротехніки і меліорації НААН України
Д 26.362.01

Федотов Михайло Миколайович, 06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації"

Інститут захисту рослин НААН України
Д 26.376.01

Топчій Тетяна Василівна, 16.00.10 "Ентомологія"

Інститут рибного господарства НААН України
Д 26.364.01

Дерень Ольга Володимирівна, 06.02.03 "Рибництво"

Інститут розведення і генетики тварин НААН України
Д 27.355.01

Гавриш Олександр Миколайович, 06.02.01 "Розведення та селекція тварин"

Димчук Анатолій Васильович, 06.02.01 "Розведення та селекція тварин"

Каменська Ірина Степанівна, 06.02.01 "Розведення та селекція тварин"

Корінний Сергій Миколайович, 03.00.15 "Генетика"

Кивенко Олена Миколаївна, 06.02.01 "Розведення та селекція тварин"

Стародуб Любов Феофілівна, 03.00.15 "Генетика"

Шкавро Наталія Миколаївна, 03.00.15 "Генетика"

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН України
Д 64.366.01

Веселий Віталій Олександрович, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Лозінська Тетяна Павлівна, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Шевченко Сергій Михайлович, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Інститут сільського господарства степової зони НААН України
Д 08.353.01

Коблай Олександр Олександрович, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Педаш Олександр Олександрович, 06.01.09 "Рослинництво"

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Д 26.360.01

Борівський Анатолій Францович, 06.01.09 "Рослинництво"

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Мінагрополітики України
Д 35.826.02

Качмар Наталія Василівна, 03.00.16 "Екологія"

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Д 26.004.05

Голубенко Тетяна Леонідівна, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Голубєв Михайло Іванович, 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів"

Осадча Юлія Василівна, 06.02.01 "Розведення та селекція тварин"

Д 26.004.09

Андреєва Олена Юріївна, 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво"

Кухарська Марія Олександрівна, 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація"

Д 26.004.10

Гапріндашвілі Нона Арчилівна, 06.01.15 "Первинна обробка продуктів рослинництва"

Носенко Валерій Григорович, 06.01.09 "Рослинництво"

Петришина Антоніна Анатоліївна, 06.01.13 "Гербологія"

Д 26.004.12

Терешко Богдан Миколайович, 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія"

ННЦ "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського" НААН України
Д 64.354.01

Лазебна Марина Євгеніївна, 06.01.03 "Агрогрунтознавство і агрофізика"

ННЦ "Інститут землеробства" НААН України
Д 27. 361.01

Красюк Людмила Михайлівна, 06.01.01 "Загальне землеробство"

Маційчук Володимир Михайлович, 06.01.09 "Рослинництво"

Плакса Валерій Миколайович, 06.01.09 "Рослинництво"

Товстошкур Віталій Миколайович, 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво"

Подільський державний аграрно-технічний університет Мінагрополітики України
К 71.831.01

Плахтій Данило Петрович, 06.01.09 "Рослинництво"

Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН України
Д 41.363.01

Павлюченко Сергій Олександрович, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України
Д 74.844.01

Буцик Роман Миколайович, 06.01.07 "Плодівництво"

К 74.844.02

Рогач Тетяна Іванівна, 03.00.12 "Фізіологія рослин"

Харківська державна зооветеринарна академія Мінагрополітики України
К 64.070.01

Максімовська Світлана Валеріївна, 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія"

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Волинський національний університет імені Лесі Українки
К 32.051.03

Данильчук Віталіна Романівна, 07.00.01 "Історія України"

ДВНЗ "Запорізький національний університет"
К 17.051.01

Аджиєва Лєнара Сейдаметівна, 07.00.01 "Історія України"

Сухарєв Максим Володимирович, 07.00.01 "Історія України"

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Д 27.053.01

Гончарова Наталія Петрівна, 07.00.01 "Історія України"

Каюн Вікторія Олександрівна, 07.00.01 "Історія України"

Логвинюк Тетяна Василівна, 07.00.07 "Історія науки й техніки"

Ситніков Ярослав Олександрович, 07.00.07 "Історія науки й техніки"

Шпак Віктор Іванович, 07.00.01 "Історія України"

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Д 20.051.05

Гаврильченко Інна Іванівна, 07.00.05 "Етнологія"

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Д 61.051.04

Лещишин Ростислав Сергійович, 07.00.01 "Історія України"

Петецький Віктор Васильович, 07.00.01 "Історія України"

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
Д 26.373.01

Скиртач Валентин Вікторович, 07.00.07 "Історія науки й техніки"

Дипломатична академія України при МЗС України
Д 26.728.01

Кощій Юлія Володимирівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Д 08.051.14

Коновалов Олексій Львович, 07.00.01 "Історія України"

Лазнєва Ірина Олександрівна, 07.00.01 "Історія України"

Митрофаненко Юрій Станіславович, 07.00.01 "Історія України"

Руденко Ганна Григорівна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Донецький національний університет
Д 11.051.02

Баркалова Ольга Миколаївна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Васик Ольга Валеріївна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Волкова Світлана Миколаївна, 07.00.01 "Історія України"

Волошкова Наталія Василівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Зарічук Ольга Леонідівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Ліщинська Олеся Сергіївна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Овчиннікова Яна Сергіївна, 07.00.01 "Історія України"

Підберезних Інна Євгеніївна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Чепіга Галина Геннадіївна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Інститут археології НАН України
Д 26.234.01

Голубєва Ірина Володимирівна, 07.00.04 "Археологія"

Корохіна Анастасія Вікторівна, 07.00.04 "Археологія"

Тесленко Ірина Борисівна, 07.00.04 "Археологія"

Хайредінова Ельзара Айдерівна, 07.00.04 "Археологія"

Інститут історії України НАН України
Д 26.235.01

Кирієнко Олександр Юрійович, 07.00.01 "Історія України"

Сагач Оксана Михайлівна, 07.00.01 "Історія України"

Скальський Віталій Валерійович, 07.00.01 "Історія України"

Цендра Надія Михайлівна, 07.00.01 "Історія України"

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України
Д 35.222.01

Зубашевський Назарій Петрович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Півень Андрій Васильович, 07.00.01 "Історія України"

Ханас Ірина Зеновіївна, 07.00.05 "Етнологія"

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
Д 26.228.01

Якобчук Світлана Олександрівна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
Д 26.161.03

Помаз Юлія Володимирівна, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Швець Леонід Миколайович, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.01

Голубнича Аліна Ігорівна, 09.00.12 "Українознавство"

Гребеньова Валентина Олександрівна, 07.00.05 "Етнологія"

Копцюх Богдан Романович, 07.00.05 "Етнологія"

Медведська Людмила Євгенівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Сергієнко Алла Анатоліївна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Фощан Ярослав Ігорович, 09.00.12 "Українознавство"

Д 26.001.20

Буравченко Дмитро Анатолійович, 07.00.01 "Історія України"

Гуменюк Олена Анатоліївна, 07.00.01 "Історія України"

Калініч Ганна Юріївна, 07.00.01 "Історія України"

Курбацька Тетяна Володимирівна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Нетудихаткін Ігор Анатолійович, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Погребна Ольга Олегівна, 07.00.01 "Історія України"

Ставнюк Оксана Миколаївна, 07.00.01 "Історія України"

Київський університет імені Бориса Грінченка
К 26.133.02

Баранова Наталя Валеріївна, 07.00.01 "Історія України"

Київський славістичний університет
Д 26.123.02

Несух Людмила Михайлівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Львівський національний університет імені Івана Франка
К 35.051.12

Куцин Михайло Миколайович, 20.02.22 "Військова історія"

Сапіга Олена Павлівна, 20.02.22 "Військова історія"

Ткачук Денис Андрійович, 20.02.22 "Військова історія"

Франків Ірина Ярославівна, 07.00.01 "Історія України"

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Д 26.850.01

Філіна Тетяна Вікторівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Д 26.053.02

Глушук Валерій Миколайович, 07.00.01 "Історія України"

Малежик Дмитро Іванович, 07.00.01 "Історія України"

Мірошник Родіон Валерійович, 07.00.01 "Історія України"

Халецька Лілія Миколаївна, 07.00.01 "Історія України"

Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Д 26.008.02

Сакало Олександр Євгенійович, 07.00.01 "Історія України"

Національний університет "Львівська політехніка"
К 35.02.15

Костишин Емілія Іванівна, 20.02.22 "Військова історія"

Лозинський Петро Ігорович, 20.02.22 "Військова історія"

Моргун Микола Віталійович, 20.02.22 "Військова історія"

Юрчук Олександр Олександрович, 20.02.22 "Військова історія"

Національний університет оборони України Міністерства оборони України
К 26.709.04

Гребенюк Михайло Володимирович, 20.02.22 "Військова історія"

Фещенко Андрій Леонідович, 20.02.22 "Військова історія"

Національний університет "Острозька академія"
К 48.125.01

Альошина Оксана Анатоліївна, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Д 41.051.08

Журавльова Алла Олександрівна, 07.00.01 "Історія України"

Сидун Ірина Володимирівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
К 29.051.04

Володіна Марина Олександрівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Дорош Тетяна Олександрівна, 07.00.01 "Історія України"

Лисенко Ігор Олександрович, 07.00.01 "Історія України"

Орешкіна Марина Олександрівна, 07.00.01 "Історія України"

Сергієнко Сергій Юрійович, 07.00.01 "Історія України"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Д 64.051.10

Жмака Віталій Миколайович, 07.00.01 "Історія України"

Кравчук Христина Анатоліївна, 07.00.01 "Історія України"

Марасіна Галина Вікторівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Пікуль Юрій Миколайович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Скрипчук Ганна Вікторівна, 07.00.01 "Історія України"

Трубчанінов Микола Анатолійович, 07.00.01 "Історія України"

Харламов Михайло Іванович, 07.00.01 "Історія України"

Центр пам'яткознавства НАН України і Українське товариство охорони пам'яток історії та культури (м. Київ)
К 26.252.01

Осадчий Євген Миколайович, 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство"

Сердюк Олена Михайлівна, 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство"

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
К 73.053.01

Клименко Віктор Васильович, 07.00.01 "Історія України"

Кучеренко Ганна В'ячеславівна, 07.00.01 "Історія України"

П'ята Леонід Леонідович, 07.00.01 "Історія України"

Радченко Ольга Миколаївна, 07.00.01 "Історія України"

Романенко Інна Станіславівна, 07.00.01 "Історія України"

Фрей Людмила Володимирівна, 07.00.01 "Історія України"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Д 76.051.06

Дробіна Лілія Миколаївна, 07.00.01 "Історія України"

Жукова Олена Олександрівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Яремко Оксана Георгіївна, 07.00.01 "Історія України"

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
К 79.053.01

Плюта Наталія Володимирівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Яценко Оксана Василівна, 07.00.01 "Історія України"

Чорноморський державний університет імені Петра Могили
К 38.053.02

Скрипник Віктор Володимирович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"
Д 26.130.01

Шикова Олена Миколаївна, 21.04.01 "Економічна безпека держави"

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Д 44.877.01

Селезньова Ольга Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
К 26.139.02

Стасюк Ольга Миколаївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Вінницький національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України
Д 05.584.03

Бойківська Галина Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Д 26.006.01

Гуровська Тетяна Валеріївна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Коляда Олена Володимирівна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Костенок Ярослава Олександрівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Кравченко Олена Олексіївна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Підопригора Лариса Антонівна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Д 26.006.02

Бурміч Ольга Сергіївна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Гафарова Каріне Едемівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Сусловська Таісія Євгеніївна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Д 26.006.03

Дудник Марина Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.006.04

Корнилюк Роман Васильович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Мацук Зоряна Андріївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Д 26.006.06

Дорошенко Олена Олександрівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Іванечко Павло Мирославович, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Котова Світлана Сергіївна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Д 26.006.07

Бєленька Ганна Вікторівна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Галаган Дмитро Васильович, 08.00.10 "Статистика"

Лазебник Юлія Олександрівна, 08.00.10 "Статистика"

Матійчук Любомир Павлович, 08.00.10 "Статистика"

Самченко Наталія Костянтинівна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Чорний Володимир Степанович, 08.00.10 "Статистика"

ДВНЗ "Національний гірничий університет",
Д 08.080.01

Терехов Євген Володимирович, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Тимошенко Любов Вікторівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"
Д 12.052.02

Андрющенко Ірина Євгеніївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Гітіс Тетяна Павлівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Євтушенко Наталя Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Резніков Олег Леонідович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Савенко Анастасія Юріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
К 08.085.04

Фокіна-Мезенцева Катерина Володимирівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
К 61.051.02

Лизанець Олександр Володимирович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Орлова Олена Миколаївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
Д 55.081.01

Ващенко Олександр Миколайович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Головко Олена Григорівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" Міністерства фінансів України
Д 26.853.01

Богдан Іван Віталійович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства інфраструктури України
Д 26.820.03

Демченко Максим Анатолійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Донецький державний університет управління
Д 11.128.01

Аурсаліді Максим Вадимович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Безгінова Лілія Анатоліївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Герасименко Ігор Анатолійович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Іващенко Алла Іванівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Кравцова Ірина Валеріївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Мамченко Катерина Юріївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Пшенична Валентина Павлівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Соловцова Олена Петрівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Д 11.128.02

Автономов Семен Володимирович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Букіашвілі Віра Отарівна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Вовк Світлана Михайлівна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Зінченко Ольга Анатоліївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Малиненко Валентин Євгенович, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Перевознікова Олена Володимирівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Трухіна Ольга Анатоліївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Д 11.055.01

Файвішенко Діана Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Шершньова Ганна Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Донецький національний університет
Д 11.051.01

Благоразумова Ольга Володимирівна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Курносова Олеся Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Кучерук Дмитро Григорович, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Назаренко Олександр Григорійович, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Черних Світлана Станіславівна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Шибаєва Ксенія Ігорівна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Юрченко Олександр Юрійович, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Д 11.051.03

Вдовиченко Юрій Володимирович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Губатенко Микола Іванович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Кривцова Марина Сергіївна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Лазарєв Роман Євгенійович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Лясковець Ганна Миколаївна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Рудницький Андрій Олегович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Сергійчук Сергій Ілліч, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Таранич Оксана Вікторівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Д 11.051.07

Пархоменко Ольга Петрівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку" НАН України
Д 26.256.01

Дудка Юрій Петрович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Ткачук Лариса Василівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Д 26.239.02

Загорулько Анастасія Олександрівна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Житомирський державний технологічний університет
Д 14.052.01

Бєлоусов Микита Олександрович, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Чухліб Ольга Анатоліївна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Шеверя Ярослав Вікторович, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Житомирський національний агроекологічний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України
Д 14.083.02

Гнидюк Інна Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Горбачова Ірина Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Дмитренко Ольга Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Янковська Ольга Іванівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
Д 26.247.01

Андросова Лариса Михайлівна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Гвоздик Наталія Михайлівна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Д 11.170.01

Воробйова Наталія Вікторівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Гречана Світлана Іванівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Салуквадзе Ірина Миколаївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Інститут законодавства Верховної Ради України
Д 26.867.02

Мних Андрій Миколайович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Д 41.177.01

Захарченко Катерина Вадимівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Ковбасюк Дмитро Олександрович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Костецька Катерина Олегівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Кошеленко Валерій Олегович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Крисюк Лариса Михайлівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Полевик Геннадій Миколайович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Інститут регіональних досліджень НАН України
Д 35.154.01

Вербовська Леся Степанівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Пабат Олександр Вікторович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Прокопюк Александер, (громадянин Польщі), 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Феленчак Юлія Богданівна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Цепенюк Наталія Михайлівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Д 35.154.02

Безпалько Ірина Романівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України,
Д 26.176.01

Гончаревич Лілія Георгіївна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Гріценко Христина Володимирівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Пальчук Олена Ігорівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Пічкурова Зоя Володимирівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Рибальченко Катерина Олександрівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Штанько Ольга Дмитрівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Київський національний торговельно-економічний університет,
Д 26.055.01

Вержбицький Олег Андрійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Кияшко Ольга Михайлівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Красневич Ганна Львівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.055.03

Ванієва Аліме Рустемівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Остріщенко Юлія Вікторівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Київський національний університет будівництва і архітектури
Д 26.056.03

Івлєв Сергій Сергійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Лагутіна Злата Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.12

Крисак Андрій Олексійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.001.13

Бовсунівська Ірина Володимирівна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Яковенко Роман Валерійович, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Київський національний університет технологій та дизайну
Д 26.102.05

Гришаєва Юлія Григорівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Квіта Галина Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Класичний приватний університет
Д 17.127.01

Вернудіна Ганна Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Віноградова Ольга Романівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Гиря Марина Геннадіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Гребінчук Олеся Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Клименко Світлана Євгенівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Курган Олена Геннадіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Огаренко Тетяна Юріївна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Риженко Олексій Миколайович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Черкашина Лариса Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Юхновська Юлія Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 17.127.06

Кульков Юрій Анатолійович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Маханькова Олена Анатоліївна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Криворізький технічний університет
К 09.052.01

Калініченко Олена Всеволодівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Луцький національний технічний університет
Д 32.075.03

Повх Галина Петрівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Львівська комерційна академія
Д 35.840.01

Лопащук Інна Афанасіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

К 35.840.03

Лозовицька Дарія Сергіївна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Львівський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України
Д 36.814.02

Маркович Наталія Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Сікора Олена Анатоліївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Львівський національний університет імені Івана Франка
Д 35.051.01

Сухарська Ірина Ярославівна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

К 35.051.01

Кузик Олег Володимирович, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Тенюх Зоряна Ігорівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Швець Анжела Ігорівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

К 35.051.20

Вудвуд Вікторія Василівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Заброцька Олена Василівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Зеленко Наталія Михайлівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Хмарук Юлія Віталіївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Миколаївський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України
Д 38.806.01

Домаскіна Марина Анатоліївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Карунос Сергій Андрійович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Кузьома Віталій Вікторович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Д 64.251.01

Дехтяр Надія Анатоліївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Колбасін Євген Сергійович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Михайленко Дар'я Геннадіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
Д 52.079.02

Смірнова Олена Олександрівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України
Д 26.870.01

Бєлгородцева Марина Олександрівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Колесник Ольга Олександрівна, 08.00.10 "Статистика"

Сидоренко Марина Геннадіївна, 08.00.10 "Статистика"

Національний авіаційний університет
Д 26.062.02

Дегтяр Наталя Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Мізюк Валентин Васильович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Суворова Ірина Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національний інститут стратегічних досліджень
Д 26.718.01

Савенко Вікторія Геннадіївна, 21.04.01 "Економічна безпека держави"

ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України
Д 26.350.01

Спринчук Наталія Анатоліївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Д 26.350.02

Погосова Алла Валеріанівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Д 64.050.02

Гапоненко Ольга Євгеніївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Захарченков Олексій Сергійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Д 26.002.23

Савченко Сергій Миколайович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національний університет "Львівська політехніка"
Д 35.052.03

Гришко Валентина Аркадіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Карковська Вероніка Ярославівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Кубрак Надія Романівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Д 26.004.01

Гальчинська Юлія Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.004.17

Шевченко Наталія Юріївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Національний університет водного господарства та природокористування
К 47.104.03

Антонова Світлана Євгеніївна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Бриндзя Ганна Зіновіївна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Національний університет державної податкової служби України
Д 27.855.01

Жеревчук Юлія Василівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Національний університет харчових технологій
Д 26.058.01

Момчева Анна Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Одеський національний економічний університет
Д 41.055.01

Головіна Яніна Станіславівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Мельниченко Олександр Віталійович, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Полтавська державна аграрна академія Міністерства аграрної політики та продовольства України
К 44.887.01

Пінькас Сергій Володимирович, 08.00.03 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Д 44.052.03

Казак Олена Олександрівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Оніщенко Олена Анатоліївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

ПВНЗ "Європейський університет"
К 26.063.01

Корень Наталія Василівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Космідайло Інна Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Кожухівська Раїса Борисівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Могилевська Ольга, Юріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Палеха Ольга Юріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Шматько Наталія Михайлівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Щербань Ірина Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"
К 35.140.01

Кузяк Вікторія Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Фалович Володимир Андрійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права"
Д 67.135.01

Бугаєнко Владислав Анатолійович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка"

Журавльов Ілля Григорович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Зайцев Юрій Олександрович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Ненько Сергій Костянтинвич, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Семенець Аліна Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Ступницький Юрій Олександрович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка"

Філіппова Вікторія Дмитрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

К 67.135.02

Лазуткіна Альона В'ячеславівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Майборода Олександр Валерійович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Малюк Світлана Олександрівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Мангер Владислав Миколайович, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Маргаритіна Олена Борисівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Ніколін Павло Олександрович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Пісной Павло Якович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Республіканський ВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет"
К 52.132.01

Абрамова Марина Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Адельсеітова Ельмаз Бекмамбетівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Сумський державний університет
Д 55.051.01

Горобченко Денис Володимирович, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Добрянська Любов Олександрівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Дудкін Олександр Валентинович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Колосок Світлана Іванівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Мирошниченко Юлія Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Шевченко Тетяна Іванівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Д 29.051.01

Антипова Лілія Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Дмитрук Євгенія Валентинівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Лепьохіна Олена Ваславіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Сорочан Дмитро Володимирович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

К 29.051.12

Марков Руслан Валентинович, 21.04.01 "Економічна безпека держави"

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Д 52.051.06

Кіренкіна Елєонора Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Кузьміна Наталія Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Тернопільський національний економічний університет
Д 58.082.03

Бондар Юлія Анатоліївна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Костишин Наталія Степанівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Маршалок Тарас Ярославович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Стечишин Тетяна Богданівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Федоронько Наталія Іванівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
К 58.052.05

Вівчар Оксана Іванівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Юрик Наталія Євгенівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України
Д 64.820.05

Божанова Олена Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Маркова Інна Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Мирошниченко Юлія Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Пєтухова Тетяна Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Стогул Оксана Іллівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Чебанова Оксана Павлівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Університет банківської справи Національного банку України
К 26.883.01

Лобігер Наталія Сергіївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Харківська національна академія міського господарства
Д 64.089.01

Єсіна Валерія Олександрівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Харківський державний університет харчування та торгівлі
К 64.088.02

Забродська Ганна Іванівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Колчкова Ольга В'ячеславівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва Міністерства аграрної політики та продовольства України
К 64.803.01

Анісімова Ольга Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Гуторов Андрій Олександрович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Євдокимова Марина Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Загній Дмитро Миколайович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Загорська Юлія Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Кукла Олег Леонтійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Ментей Олег Станіславович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Харківський національний економічний університет
Д 64.055.01

Азізова Катерина Михайлівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Бихова Олена Михайлівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Діоба Альбіна Валентинівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Курінний Олександр Володимирович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Преображенська Олена Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Щербак Олена Віталіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

К 64.055.02

Єпіфанова Марина Анатоліївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Міністерства аграрної політики та продовольства України
К 64.832.02

Бовсуновський Віктор Володимирович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Свириденко Катерина Олексіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Херсонський національний технічний університет
К 67.052.05

Кузьмич Олена Григорівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Кукліна Тетяна Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Половинчак Леся Анатоліївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Хмельницький національний університет
К 70.052.01

Петрицька Ольга Станіславівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Причепа Ірина Валеріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Чухрій Микола Вілійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Шутяк Юлія Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Чернігівський державний інститут економіки та управління
К 79.137.01

Стойка Віталій Олександрович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Чернігівський державний технологічний університет
К 79.051.01

Лабунько Артем Володимирович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Мірзодаєва Тетяна Віталіївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Уляненко Федір Михайлович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

ДВНЗ "Запорізький національний університет"
К 17.051.05

Гнилицька Наталія Олегівна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Саітгареєва Олеся Григоріївна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
К 27.053.04

Ханас Уляна Ярославівна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
Д 41.053.02

Лаврова Лариса Василівна, 09.00.10 "Філософія освіти"

Колесова Олена Анатоліївна, 09.00.10 "Філософія освіти"

Кримець Людмила Володимирівна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Михайлик Олег Григорович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Мікулак Наталія Михайлівна, 09.00.10 "Філософія освіти"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Д 08.051.11

Захарчук Олексій Феліксович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Костюк Наталя Петрівна, 09.00.05 "Історія філософії"

Ярош Олексій Миколайович, 09.00.05 "Історія філософії"

Житомирський державний університет імені Івана Франка
К 14.053.02

Мельничук Максим Святославович, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Погоріла Людмила Михайлівна, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Інститут вищої освіти НАПН України
Д 26.456.01

Полюга Вікторія Володимирівна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
Д 26.161.01

Гриневич Ганна Сулейманівна, 09.00.06 "Логіка"

Сарнавська Оксана В'ячеславівна, 09.00.08 "Естетика"

Д 26.161.03

Халезова Любов Володимирівна, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.17

Скиба Оксана Петрівна, 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання"

Д 26.001.27

Бояндіна Ганна Сергіївна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

Павленко Ірина Анатоліївна, 09.00.05 "Історія філософії"

Пушкарьов Ігор Вячеславович, 09.00.05 "Історія філософії"

Старокожева Марія Сергіївна, 09.00.05 "Історія філософії"

Д 26.001.43

Брильов Денис Валентинович, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Гурська Леся Володимирівна, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Лимаренко Ганна Станіславівна, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Плешко Максим Валерійович, 09.00.12 "Українознавство"

Решмеділова Олександра Миколаївна, 09.00.12 "Українознавство"

Класичний приватний університет
Д 17.127.02

Фурса Олексій Олексійович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Чернов Ігор Олексійович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Львівський національний університет імені Івана Франка
Д 35.051.02

Бурий Андрій Романович, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

Височанський Роман Романович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Національна академія внутрішніх справ МВС України
Д 26.007.01

Павлусів Надія Михайлівна, 12.00.12 "Філософія права"

Національний авіаційний університет
К 26.062.10

Литовченко Ірина Василівна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Марущак Олександр Вадимович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Д 26.053.16

Артімонова Тетяна Петрівна, 09.00.10 "Філософія освіти"

Беляєва Ляля Георгіївна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Гончаренко Ольга Анатоліївна, 09.00.10 "Філософія освіти"

Пустовойт Валентин Іванович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

К 26.053.20

Колосюк Ірина Анатоліївна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Д 26.053.21

Бондар Ірина Олександрівна, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
К 26.002.21

Мелащенко Олена Маратівна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Д 29.051.05

Стороженко Ігор Дмитрійович, 09.00.08 "Естетика"

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Д 52.051.01

Галяс Ірина Анатоліївна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Харківський національний університету імені В. Н. Каразіна
Д 64.051.06

Гальона Євген Олександрович, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

Осипова Валерія Юріївна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
К 20.051.07

Гандзій Олена Аркадіївна, 10.01.01 "Українська література"

Касьяненко Тамара Анатоліївна, 10.01.01 "Українська література"

Миненко Юрій Васильович, 10.01.01 "Українська література"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
К 08.051.12

Мельниченко Тетяна Володимирівна, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Сулейманова Наталія Валеріївна, 10.01.02 "Російська література"

Росстальна Олена Анатоліївна, 10.01.04 "Література зарубіжних країн"

Якубіна Юлія Василівна, 10.01.02 "Російська література"

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
Д 26.178.01

Закалюжний Леонід Володимирович, 10.01.06 "Теорія літератури"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.15

Бондар Ольга Богданівна, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Бродська Оксана Орестівна, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Завірюхіна Ірина Георгіївна, 10.01.01 "Українська література"

Ковригіна Лілія Михайлівна, 10.01.01 "Українська література"

Назаренко Надія Іванівна, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Сирадоєва Оксана Олесівна, 10.01.01 "Українська література"

Ткачук Олександр Миколайович, 10.01.01 "Українська література"

Федосій Олена Олексіївна, 10.01.01 "Українська література"

Д 26.001.39

Білоног Юлія Іванівна, 10.01.03 "Література слов'янських народів"

Захаров Віталій Володимирович, 10.01.03 "Література слов'янських народів"

Кияк Ірина Богданівна, 10.01.03 "Література слов'янських народів"

Редчиць Тетяна Вікторівна, 10.01.04 "Література зарубіжних країн"

Цьолик Наталія Миколаївна, 10.01.03 "Література слов'янських народів"

Київський університет імені Бориса Грінченка
К 26.133.03

Присяжна Олеся Дмитрівна, 10.01.01 "Українська література"

Тищенко Ірина Юріївна, 10.01.01 "Українська література"

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
К 23.053.01

Амбіцька Анна Сергіївна, 10.01.01 "Українська література"

Лучицька Марина Євгенівна, 10.01.01 "Українська література"

Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Д 26.008.03

Кузнецов Володимир Олександрович, 10.01.01 "Українська література"

Ліберт Євгенія Олександрівна, 10.01.01 "Українська література"

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Д 52.051.05

Корчевська Ольга Валеріївна, 10.01.02 "Російська література"

Тернопільський національний педагогічний університеті імені Володимира Гнатюка
К 58.053.02

Адамович Анастасія Євгенівна, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Вісич Олександра Андріївна, 10.01.06 "Теорія літератури"

Слапчук Василь Дмитрович, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Романко Тетяна Олегівна, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Фарина Уляна Олегівна, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
К 64.053.03

Братченко Оксана Вікторівна, 10.01.02 "Російська література"

Горовенко Марія Олександрівна, 10.01.02 "Російська література"

Ревуцька Світлана Казимирівна, 10.01.01 "Українська література"

Чемоданова Марина Федорівна, 10.01.02 "Російська література"

Херсонський державний університет
К 67.053.02

Самарін Андрій Миколайович, 10.01.02 "Російська література"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
К 76.051.11

Громик Лариса Іванівна, 10.01.01 "Українська література"

ДВНЗ "Запорізький національний університет"
К 17.051.02

Андріянова Ольга Ярославівна, 10.02.01 "Українська мова"

Гапєєва Ірина Миколаївна, 10.02.01 "Українська мова"

Левакіна Тетяна Василівна, 10.02.01 "Українська мова"

Павлюк Тетяна Павлівна, 10.02.01 "Українська мова"

Сіроштан Тетяна Василівна, 10.02.01 "Українська мова"

Юрченко Олександр Віталійович, 10.02.01 "Українська мова"

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
К 20.051.02

Марочкіна Ольга Олександрівна, 10.02.01 "Українська мова"

ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
К 29.053.02

Кушмар Леся Вікторівна, 10.02.01 "Українська мова"

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
К 41.053.05

Гончаренко Людмила Олексіївна, 10.02.16 "Перекладознавство"

Єнчева Галина Григорівна, 10.02.16 "Перекладознавство"

Жигоренко Ірина Юріївна, 10.02.15 "Загальне мовознавство"

Кондратьєва Оксана Валеріївна, 10.02.16 "Перекладознавство"

Донецький національний університет
К 11.051.10

Монастирецька Ганна Володимирівна, 10.02.01 "Українська мова"

Ташкінова Ольга Вікторівна, 10.02.02 "Російська мова"

Шлапаков Олег Сергійович, 10.02.15 "Загальне мовознавство"

Інститут української мови НАН України
Д 26.173.01

Прокопович Лідія Сигизмундівна, 10.02.01 "Українська мова"

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Д 26.172.01

Ващенко Олена Олексіївна, 10.02.03 "Слов'янські мови"

Петріца Наталія Миколаївна, 10.02.03 "Слов'янські мови"

Ткачук Ольга Богданівна, 10.02.03 "Слов'янські мови"

Київський національний лінгвістичний університет
Д 26.054.02

Барбанюк Олеся Олександрівна, 10.02.04 "Германські мови"

Ковбаско Юрій Григорович, 10.02.04 "Германські мови"

Сухомлин Валентина Вікторівна, 10.02.04 "Германські мови"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.11

Жулінська Майя Олександрівна, 10.02.04 "Германські мови"

Калужська Лілія Олегівна, 10.02.16 "Перекладознавство"

Красненко Оксана Миколаївна, 10.02.05 "Романські мови"

Полєєва Юлія Сергіївна, 10.02.04 "Германські мови"

Стасюк Богдан Вікторович, 10.02.16 "Перекладознавство"

Шаля Ольга Ігорівна, 10.02.04 "Германські мови"

Львівський національний університет імені Івана Франка
К 35.051.06

Бутова Ірина Сергіївна, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

Крижанівська Галина Тадеївна, 10.02.04 "Германські мови"

Печко Ніна Миколаївна, 10.02.04 "Германські мови"

Національний авіаційний університет
К 26.062.14

Бернацька Світлана Михайлівна, 10.02.01 "Українська мова"

Наливайко Марія Ярославівна, 10.02.01 "Українська мова"

Чорноус Оксана В'ячеславівна, 10.02.01 "Українська мова"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
К 26.053.04

Кучман Ігор Миколайович, 10.02.01 "Українська мова"

Сібрук Анастасія Володимирівна, 10.02.01 "Українська мова"

К 26.053.15

Аладько Дмитро Вікторович, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

Алексєєва Ольга Миколаївна, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

Государська Ольга Вадимівна, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

Діброва Валентина Анатоліївна, 10.02.15 "Загальне мовознавство"

Довбня Інна Петрівна, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

Семегин Тетяна Станіславівна, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
К 52.051.08

Ачилова Олена Леонідівна, 10.02.01 "Українська мова"

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
К 64.053.05

Камишнікова Яна Сергіївна, 10.02.02 "Російська мова"

Купіна Яна Володимирівна, 10.02.01 "Українська мова"

Малиновська Анна Володимирівна, 10.02.01 "Українська мова"

Павлова Інна Андріївна, 10.02.01 "Українська мова"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
К 64.051.16

Бровченко Ірина Володимирівна, 10.02.04 "Германські мови"

Жулавська Ольга Олександрівна, 10.02.04 "Германські мови"

Криворучко Сергій Іванович, 10.02.04 "Германські мови"

К 64.051.20

Асаула Марина Миколаївна, 10.02.01 "Українська мова"

Галаур Світлана Петрівна, 10.02.01 "Українська мова"

Лісна Маріанна Ігорівна, 10.02.01 "Українська мова"

Херсонський державний університет
К 67.051.05

Блажко Марія Іванівна, 10.02.04 "Германські мови"

Вдовенко Тетяна Олександрівна, 10.02.04 "Германські мови"

Велівченко Віктор Олегович, 10.02.04 "Германські мови"

Воробей Надія Володимирівна, 10.02.04 "Германські мови"

Задільська Галина Миколаївна, 10.02.04 "Германські мови"

Левіщенко Марія Сергіївна, 10.02.04 "Германські мови"

Орел Ірина Іванівна, 10.02.04 "Германські мови"

Пасічник Галина Петрівна, 10.02.04 "Германські мови"

Хан Олена Георгіївна, 10.02.04 "Германські мови"

Чуян Світлана Олександрівна, 10.02.04 "Германські мови"

Шавловська Тетяна Сергіївна, 10.02.04 "Германські мови"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Д 76.051.07

Яцук Ольга Василівна, 10.02.01 "Українська мова"

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Інститут географії НАН України
Д 26.163.01

Ісиченко Ігор Віталійович, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

Д 26.163.02

Байдіков Іван Анатолійович, 11.00.01 "Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів"

Лаврук Тетяна Миколаївна, 11.00.04 "Геоморфологія та палеогеографія"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.07

Бондарець Дмитро Сергійович, 11.00.11 "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів"

Глибовець Вікторія Леонідівна, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

Заваріка Галина Михайлівна, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

Кізюн Алла Григорівна, 11.00.11 "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів"

Поплавська Інна Володимирівна, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

Д 26.001.45

Кулаков В'ячеслав Володимирович, 11.00.01 "Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів"

Львівський національний університет імені Івана Франка
К 35.051.05

Гулик Сергій Володимирович, 11.00.01 "Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів"

Думас Ірина Зіновіївна, 11.00.04 "Геоморфологія та палеогеографія"

Паламарчук Надія Юріївна, 11.00.04 "Геоморфологія та палеогеографія"

Одеський державний екологічний університет
Д 41.090.01

Авгайтіс Сергій Володимирович, 11.00.07 "Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія"

Д 41.090.02

Решетченко Світлана Іванівна, 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія"

Романова Ганна Вячеславівна, 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія"

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
К 52.051.03

Таган Тетяна Олександрівна, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Д 64.051.04

Карпець Костянтин Михайлович, 11.00.11 "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів"

К 64.051.23

Скриль Ірина Анатоліївна, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
К 76.051.04

Заячук Оксана Григорівна, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

Ситник Олексій Іванович, 11.00.11 "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Академія адвокатури України (м. Київ)
К 26.122.01

Смагіна Дарина Валентинівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Кучинська Ольга Анатоліївна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Трепак Віктор Миколайович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України (м. Київ)
К 26.888.01

Добромислов Юрій Тимофійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Кабацій Микола Васильович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Михайлов Руслан Іванович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Хитра Ігор Ярославович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" (м. Київ)
К 26.139.01

Дроботов Сергій Анатолійович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Крикун Ольга Володимирівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Міщенко Олена Євгенівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Пасічніненко Світлана Вікторівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Польщиков Валерій Вікторович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Сорокін Руслан Олексійович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

ДВНЗ "Запорізький національний університет"
К 17.051.07

Алімов Кирило Олександрович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Астахов Дмитро Сергійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Кушнір Сергій Миколайович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Надієнко Олена Іванівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Нєдов Іван Миколайович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Риженко Ірина Миколаївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Семенко Борис Миколайович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
К 26.006.05

Гапало Світлана Юріївна, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Куненко Ірина Сергіївна, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Онищенко Світлана Сергіївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Пригуза Павло Дмитрович, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Державний науково-дослідний інститут МВС України
Д 26.732.01

Кравцов Антон Сергійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Сидоренко Вікторія Володимирівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Шапочка Тетяна Іванівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
Д 08.727.02

Борисенко Наталія Андріївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Бурбело Богдан Юрійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Виприцький Андрій Олексійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Легеза Євген Олександрович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Штих Олександр Володимирович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (м. Київ)
Д 26.236.02

Іваницька Наталія Анатоліївна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Ковальова Марина Вікторівна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Кондратьєва Наталія Михайлівна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Морозова Стелла Євгенівна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Турлова Юлія Анатоліївна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Хім'як Юрій Богданович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Д 26.236.03

Якубовський Роман Володимирович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Д 26.236.04

Кучма Ольга Леонідівна, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Лазор Ігор Валерійович, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Машков Костянтин Євгенович, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Д 11.170.02

Ільющенко Ганна Володимирівна, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Степанов Сергій Валерійович, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Трофуненко Наталія Володимирівна, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Інститут законодавства Верховної Ради України
Д 26.867.01

Гладкова Тетяна Леонідівна, 12.00.11 "Міжнародне право"

Дмитрук Ірина Миколаївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Санченко Алевтина Євгенівна, 12.00.11 "Міжнародне право"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.04

Кармаліта Марія Володимирівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Д 26.001.06

Заярний Олег Анатолійович, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Піфко Олександр Олександрович, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

Д 26.001.10

Кубієвич Сергій Петрович, 12.00.11 "Міжнародне право"

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
Д 17.127.07

Білека Аліна Анатоліївна, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

Калюга Каріна Вікторівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Д 17.127.09

Бєлікова Олена Василівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Глущенко Людмила Григорівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Комісаров Сергій Анатолійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Пасіка Сергій Петрович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка МВС України
К 29.733.01

Васечко Людмила Олександрівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Гончаров Андрій Вікторович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Матвєєв Сергій Васильович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
Д 35.725.02

Говор Юрій Олександрович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Парасюк Наталія Михайлівна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Сміх Василь Володимирович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Шепітько Михайло Валерійович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Львівський національний університет імені Івана Франка
Д 35.051.03

Корж Назар Ярославович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса)
К 41.136.01

Бірюков Руслан Миколайович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Журавель Микола Володимирович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Київ)
К 26.142.01

Васильченко Тетяна Вікторівна, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Клюєва Євгенія Миколаївна, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Сакоян Дмитро Іванович, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

К 26.142.02

Орєхов Сергій Миколайович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України (м. Київ)
К 26.500.01

Клименко Світлана Вікторівна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Присяжнюк Валерій Павлович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Національна академія внутрішніх справ МВС України (м. Київ)
Д 26.007.03

Драган Олексій Васильович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Іванова Наталія Григоріївна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Усенко Олена Володимирівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Д 26.007.04

Вангородська Наталія Аркадіївна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Макаренко Олена Володимирівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Мацола Маріанна Іванівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Харченко Наталія Петрівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Д 26.007.05

Авраменко Олександр Леонідович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Вовк Василь Васильович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Капітанчук Людмила Юріївна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Ліщенко Владислав Миколайович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Пономаренко Алла Василівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

К 26.731.02

Бідей Олександр Миколайович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Колцуняк Юрій Васильович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Медведєв Андрій Михайлович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
К 26.053.18

Ляшенко Руслана Дмитрівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Міщук Володимир Володимирович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Совенко Богдана Василівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)
К 26.004.16

Муцко Володимир Федорович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Улютіна Олена Анатоліївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Національний університет державної податкової служби України ДПА України (м. Ірпінь)
Д 27.855.02

Бригінець Олександр Олексійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Целуйко Олена Валеріївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Шепета Олена Василівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

К 27.855.03

Козак Наталія Степанівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Фрідман-Козаченко Марія Михайлівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Національний університет "Одеська юридична академія"
Д 41.086.01

Бачеріков Олег Вадимович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Сідор Михайло Іванович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Стець Олег Миколайович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Супруновський Андрій Іванович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Д 41.086.03

Мудрак Інна Василівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Стреля Михайло Іванович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Д 41.086.04

Колісніченко Катерина Станіславівна, 12.00.11 "Міжнародне право"

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (м. Харків)
Д 64.086.01

Горностай Алеся Вікторівна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Марченко Олена Олександрівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Д 64.086.03

Мішуровська Світлана Тимофіївна, 12.00.11 "Міжнародне право"

Тер-Степанян Еміль Емільович, 12.00.11 "Міжнародне право"

Д 64.086.04

Колінко Яна Анатоліївна, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Мандрика Олена Вадимівна, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права" (м. Херсон)
К 67.135.03

Князєв Всеволод Сергійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
К 29.051.10

Дуравкіна Наталія Ігорівна, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Козачок-Труш Ніна Василівна, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Комар Руслан Вікторович, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Кондратьєв Валерій Олексійович, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Чавикіна Таїсія Іванівна, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
Д 64.700.01

Денисюк Тетяна Станіславівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Гапотченко Геннадій Миколайович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Дундич Лейла Валеддинівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Коваль Алла Анатоліївна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Симов'ян Ваграм Саркісович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Д 64.700.02

Мураховська Тетяна Єгорівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Д 64.700.03

Ступник Ярослав Валерійович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Д 05.053.01

Якимович Ольга Несторівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

К 05.053.02

Кругленко Ірина Олексіївна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Лебедєва Алла Володимирівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Волинський національний університет імені Лесі Українки
К 32.051.04

Войнаровська Наталія Степанівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"

Захожий Володимир Васильович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"

Черкашин Роман Євгенович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
К 27.053.03

Багрій Тетяна Володимирівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Ведмедюк Артем Дмитрович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Калюжка Наталія Сергіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України
Д 26.455.03

Артюх Михайло Степанович, 13.00.06 "Теорія і методика управління освітою"

Коробович Людмила Петрівна, 13.00.06 "Теорія і методика управління освітою"

Матвєєва Ганна Дмитрівна, 13.00.06 "Теорія і методика управління освітою"

ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Д 29.053.01

Кашпур Тетяна Олександрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Котова Олена Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Луценко Ірина Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Переяславська Світлана Олександрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Рудіна Марина Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Сердюкова Олена Яківна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Д 29.053.03

Бабенко Інеса Євгенівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Бондар Олена Валеріївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Маштакова Вікторія Олександрівна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Міщенко Наталія Іванівна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Павлюк Олена Михайлівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Хархан Галина Дмитрівна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Швець Тетяна Едуардівна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
Д 41.053.01

Завалевська Олена Василівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Ємельянова Дар'я Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Ірхіна Юліана Валентинівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Маркотенко Тамара Савеліївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

Оськіна Наталія Олександрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Юдзінок Наталія Михайлівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

К 41.053.04

Бахіча Елеонора Екремівна, 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"

Вереітіна Ірина Анатоліївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (германські мови)"

Деснова Ірина Сергіївна, 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"

Лісовська Тетяна Адамівна, 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"

Огреніч Марія Анатоліївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (германські мови)"

Просенюк Анжела Іванівна, 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Д 36.053.01

Гущак Жанна Михайлівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Горук Наталія Михайлівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Паласевич Ірина Львівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Житомирський державний університет імені Івана Франка
Д 14.053.01

Войналович Людмила Петрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Гагіна Наталія Вікторівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Корнійчук Юрій Григорович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Можарівська Інна Миколаївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Папіжук Валентина Олександрівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Слоньовська Оксана Богданівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Інститут вищої освіти НАПН України
Д 26.456.02

Балабанова Катерина Євгенівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Бахмат Наталія Валеріївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Демидович Оксана Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Ігнатенко Сергій Віталійович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Медведовська Тетяна Павлівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Серман Леся Василівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Д 26.459.01

Колос Катерина Ростиславівна, 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"

Інститут педагогіки НАПН України
Д 26.452.01

Добротвор Олена Вікторівна, 13.00.09 "Теорія навчання"

Олійник Валентина Василівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Хребтова Наталя Ростиславівна, 13.00.09 "Теорія навчання"

К 26.452.02

Лавренова Марія Василівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

Соловйова Наталія Михайлівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська література)"

Янко Наталія Олексіївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

Яновицька Наталія Іванівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

К 26.452.03

Михайличенко Сергій Сергійович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)"

Моцак Світлана Іванівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)"

Ремех Тетяна Олексіївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)"

Д 26.452.04

Тітова Олена Анатоліївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"

Холмська Ганна Дмитрівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Д 26.451.01

Дорошенко Надія Іванівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Криницька Любомира Ярославівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Кузів Марія Зіновіївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Малишевська Ірина Анатоліївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Семенюк-Іванюк Людмила Юріївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Удич Зоряна Ігорівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Юртаєва Ольга Олексіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Інститут проблем виховання НАПН України
Д 26.454.01

Габора Людмила Іллівна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Малиношевський Руслан Васильович, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Токман Андрій Андрійович, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Топчій Ірина Вікторівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Федоренко Світлана Вікторівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Шамич Олександр Миколайович, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Київський національний лінгвістичний університет
Д 26.054.01

Корейба Інна Василівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (германські мови)"

Майєр Наталія Василівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (романські мови)"

Пасічник Тетяна Дмитрівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (германські мови)"

Синекоп Оксана Степанівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (германські мови)"

Київський університет імені Бориса Грінченка
К 26.133.01

Лісун Дмитро Віталійович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Чернігівська Наталія Станіславівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
К 23.053.02

Божко Наталія Василівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Єрмакова Ірина Павлівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Корецька Вікторія Олександрівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Размолодчикова Іванна Вікторівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

К 23.053.04

Дембіцька Софія Віталіївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"

Іваницька Наталія Анатоліївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"

Кузьменко Ольга Степанівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"

Класичний приватний університет
Д 17.127.04

Дерев'янко Наталія Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Курбатова Юлія Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Орел Вікторія Вікторівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Рябченко Лілія Олександрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Шкільова Ганна Михайлівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Криворізький державний педагогічний університет
Д 09.053.01

Грибонос Євгенія Юріївна, 13.00.09 "Теорія навчання"

Желясков Василь Якович, 13.00.09 "Теорія навчання"

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
К 38.134.02

Малинівська Людмила Іванівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Державної прикордонної служби України
К 70.705.03

Балендр Андрій Васильович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Дзюба Петро Миколайович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Маслій Олег Миколайович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Почекалін Ігор Миколайович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Національний авіаційний університет
К 26.062.15

Аветісова Ірина Сергіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Брик Роман Степанович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Ільченко Алла Анатоліївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Д 26.053.01

Денисенко Наталія Григорівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Коновальська Людмила Олександрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Лещенко Наталія Анатоліївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Правдюк Ольга Володимирівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Прокоф'єв Євген Геннадійович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Самсутіна Наталія Михайлівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Ткаченко Наталія Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Ярова Марина Вікторівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Д 26.053.03

Гриб'юк Олена Олександрівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"

Золочевська Марина Володимирівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"

Карасікову Вячеслав Віталійович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"

Тимошенко Олена Вікторівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"

Д 26.053.06

Кузьменко Григорій Михайлович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"

Мирошніченко Юрій Борисович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (астрономія)"

Мініч Людмила Валентинівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"

Д 26.053.08

Вергунова Валерія Сергіївна, 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання"

Ленд'єл-Сяркевич Антоніна Антоніївна, 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання"

Ліхіцька Лариса Миколаївна, 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання"

Морозова Ольга Олександрівна, 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання"

Новикова Надія Валентинівна, 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання"

Ролінська Олена Григорівна, 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання"

Степанова Людмила Павлівна, 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання"

Янковська Інна Миколаївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (образотворче мистецтво)"

К 26.053.09

Агаркова Алла Олександрівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Сидорук Ірина Ігорівна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Д 26.053.14

Кобель Ігор Григорович, 13.00.03 "Корекційна педагогіка"

Мішаровський Руслан Миколайович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"

Січкарчук Наталія Дмитрівна, 13.00.03 "Корекційна педагогіка"

Хіміч Ігор Юрійович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"

Д 26.053.19

Абільтарова Ельвіза Нуріївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"

Нагайчук Олена Валеріївна, 13.00.02 "Теорія та методика трудового навчання"

Савенко Олександр Олександрович, 13.00.02 "Теорія та методика трудового навчання"

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Д 26.004.18

Брехунець Анатолій Іванович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (креслення)"

Макодзей Людмила Іванівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Нєлєпова Альона Володимирівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)"

Сулейманов Рішат Ібрагімович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Філіппова Любов Леонідівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
К 44.053.01

Бурчак Станіслав Олександрович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Петренко Леся Миколаївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Топольський Владислав Олегович, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Юрчонок Юліїя Володимирівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Республіканський ВНЗ "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта)
К 53.130.01

Бабкова-Пилипенко Наталя Павлівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Баріхашвілі Ірина Іллівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Бугайова Тетяна Іванівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Бухнієва Олена Анатоліївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Геркерова Олександра Михайлівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Давкуш Наталія Валеріївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Железняк Олексій Валерійович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Мартинюк Галина Федорівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Погребняк Наталія Миколаївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Черток Лілія Петрівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Рівненський державний гуманітарний університет
К 47.053.01

Артерчук Тетяна Олександрівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Дмитришина Надія Миколаївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Заболоцька Лідія Анатоліївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Цимбалюк Олена Миколаївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
К 55.053.01

Лукановська Аліна Вікентіївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Д 29.051.06

Кошева Людмила Василівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Примак Валерій Петрович, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Трофимова Зоя Василівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Д 58.053.01

Грановський Василь Григорович, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Крук Сергій Іванович, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Мочан Тетяна Миколаївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Навольська Галина Іванівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Павлущенко Наталія Миколаївна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Петрус Маріанна Василівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Чумак Лариса Володимирівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Д 58.053.03

Беркита Зоряна Євгенівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Городиська Оксана Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Козак Тетяна Богданівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Кучерак Ірина Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Ребрина Анатолій Арсенович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Цар Ірина Олегівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Чорній Віра Ярославівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Шафранський Володимир Васильович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Українська інженерно-педагогічна академія
К 64.108.01

Рубан Наталія Павлівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"

Олійник Юлія Сергіївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
К 74.053.01

Клименко Юлія Анатоліївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Маргламова Камілла Газанфарівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Плахотнюк Олена Леонідівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Побірченко Олена Михайлівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Соколенко Людмила Степанівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Д 64.053.04

Грохова Ганна Павлівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Шварп Наталія Вікторівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

К 64.053.06

Авескулова Ірина Вікторівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Елліс Ірина Олександрівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Ільїна Вікторія Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Островська-Бугайчук Ірина Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Топчій Ганна Сергіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Херсонський державний університет
К 67.051.02

Воропай Наталія Анатоліївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Зіненко Ірина Миколаївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"

Комісаренко Олена Валентинівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"

Чепорова Галина Євгенівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Д 67.051.03

Крюченкова Олена Юріївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (російська мова)"

Русинка Іван Іванович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (російська мова)"

Хмельницький національний університет
К 70.052.05

Данилишена Тетяна Миколаївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Ковалинська Інна Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Кравець Руслан Андрійович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Мацюк Олена Олександрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Петренко Наталія Валеріївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Ференчук Богдан Миколайович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Ярошко Марія Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
К 79.053.02

Білосевич Іван Анатолійович, 13.00.02 "Теорія та методика трудового навчання"

Васюченко Павло Юрійович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Коваленко Світлана Василівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Повечера Ірина Віталіївна, 13.00.02 "Теорія та методика трудового навчання"

Стребна Ольга Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Шкворець Олена Володимирівна, 13.00.02 "Теорія та методика трудового навчання"

К 79.053.03

Барнич Оксана Вікторівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Бріжата Ірина Анатоліївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"

Кривенцова Ірина Володимирівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"

Маслій Галина Миронівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Рибалко Петро Федорович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"

Самойленко Олена Володимирівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Стукало Наталія Михайлівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Філоненко Олексій Анатолійович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"

МЕДИЧНІ НАУКИ

Буковинський державний медичний університет МОЗ України
К 76.600.01

Галюк Володимир Михайлович, 14.01.03 "Хірургія"

Харабара Олег Гаврилович, 14.01.03 "Хірургія"

К 76.600.02

Бойчук Тетяна Іванівна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Куцобіна Наталія Євгенівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Лавро Зоряна Ярославівна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Лаповець Наталія Євгеніївна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України
Д 44.601.01

Акжитова Ганна Олександрівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Білоус Світлана Василівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Возна Ірина Володимирівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Остроголов Дмитро Феофанович, 14.01.22 "Стоматологія"

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України
Д 05.600.01

Харчук Олексій Вікторович, 14.01.03 "Хірургія"

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України
Д 58.601.01

Герасимчук Наталія Леонідівна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Мєсоєдова Віта Андріївна, 14.01.03 "Хірургія"

Новицький Олег Васильович, 14.01.03 "Хірургія"

Пастернак Юрій Богданович, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

К 58.601.02

Галіяш Наталія Богданівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Лучишин Наталія Юріївна, 14.01.10 "Педіатрія"

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" МОЗ України
Д 20.601.01

Гай Ольга Іванівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Галюк Надія Михайлівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Гарбар Мирослава Орестівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Дідик Наталія Василівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Д 20.601.02

Гвоздик Ігор Миронович, 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія"

Демидчук Анастасія Сергіївна, 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія"

Луцик Максим Максимович, 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія"

Приходько Ольга Олексіївна, 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія"

Шамало Світлана Миколаївна, 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія"

ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України
Д 29.600.02

Смирнова Марина Петрівна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Щербаков Тарас Володимирович, 14.03.04 "Паталогічна фізіологія"

Д 29.600.03

Журомський Вячеслав Сергійович, 14.01.32 "Медична біохімія"

Д 29.600.04

Прочан Володимир Миколайович, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, ДУ "Інститут астроентерології" НАМН України
Д 08.601.02

Павлова Юлія Вадимівна, 14.01.11 "Кардіологія"

ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Академії медичних наук України"
Д 64.618.01

Жорняк Олена Ігорівна, 03.00.07 "Мікробіологія"

Кошова Ірина Петрівна, 03.00.07 "Мікробіологія"

Миронченко Світлана Віталіївна, 03.00.07 "Мікробіологія"

Присяжна Світлана Василівна, 03.00.07 "Мікробіологія"

ДУ "Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака Національної Академії медичних наук України"
Д 11.559.01

Бондаренко Олексій Вікторович, 14.01.03 "Хірургія"

Іринчин Андрій Васильович, 14.01.09 "Дитяча хірургія"

ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова Академії медичних наук України"
Д 26.557.01

Салдан Зорян Володимирович, 14.01.05 "Нейрохірургія"

Чередниченко Юрій Віталійович, 14.01.05 "Нейрохірургія"

ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Академії медичних наук України"
Д 41.556.01

Беляєв Валерій Дмитрович, 14.01.18 "Офтальмологія"

Павлюченко Андрій Костянтинович, 14.01.18 "Офтальмологія"

Храмова Тетяна Олександрівна, 14.01.18 "Офтальмологія"

ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка Національної Академії медичних наук України"
Д 26.611.01

Гавриленко Юрій Володимирович, 14.01.19 "Оториноларингологія"

ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України"
Д 26.606.01

Блонський Роман Іванович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка Академії медичних наук України"
Д 64.607.01

Лоскутов Олег Олександрович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Олініченко Геннадій Дмитрович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Академії медичних наук України"
Д 26.553.01

Мігайчук Михайло Васильович,14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

ДУ "Інститут стоматології Академії медичних наук України"
Д 41.563.01

Гризодуб Євген Васильович, 14.01.22 "Стоматологія"

Заградська Олена Леонідівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Розуменко Марія Володимирівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Ткачук Наталія Іванівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Шкільняк Людмила Іванівна, 14.01.22 "Стоматологія"

ДУ "Інститут урології Національної Академії медичних наук України"
Д 26.615.01

Кабак Юрій Анатолійович, 14.01.06 "Урологія"

ДУ "Інститут нефрології НАМН України"
Д 26.565.01

Семирожкін Владислав Вікторович, 14.01.37 "Нефрологія"

ДУ "Інститут гематології та трансфузіології АМН України"
Д 26.612.01

Герасименко Павло Володимирович, 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія"

ДУ "Кримський державний медичний унверситет імені С. І. Георгієвського" МОЗ України
Д 52.600.02

Черешнєва Єлизавета Василівна, 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія"

ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України"
Д 64.566.01

Бондар Рада Борисівна, 14.01.16 "Психіатрія"

ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова Академії медичних наук України"
Д 26.555.01

Калашнікова Руслана Василівна, 14.01.04 "Серцево-судинна хірургія"

Кузьменко Юлія Леонідівна, 14.01.04 "Серцево-судинна хірургія"

Куркевич Андрій Казимирович, 14.01.04 "Серцево-судинна хірургія"

Сало Сергій Васильович, 14.01.04 "Серцево-судинна хірургія"

ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України"
Д 26.552.01

Сташенко Олександр Далієвич, 14.01.26 "Фтизіатрія"

ДУ "Український НДІ медичної реабілітації та курортології" МОЗ України
Д 41.608.01

Ляпко Микола Григорович, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України
Д 11.600.01

Солоділов Андрій Іванович, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

Терещенко Юрій Миколайович, 14.03.03 "Патологічна фізіологія"

Тищенко Ганна Василівна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

Д 11.600.02

Благодаренко Ганна Борисівна, 14.01.12 "Ревматологія"

Брашкін Аркадій Петрович, 14.03.04 "Паталогічна фізіологія"

Добровинська Олена В'ячеславівна, 14.01.12 "Ревматологія"

Рибалко Лариса Михайлівна, 14.03.04 "Паталогічна фізіологія"

Д 11.600.03

Качур Олександр Юрійович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Яковець Ганна Михайлівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Д 11.600.04

Голяніщев Максим Олександрович, 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія"

Савво Олексій Миколайович, 14.03.08 "Імунологія та алергологія"

Ченський Альберт Вікторович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Д 11.600.05

Воробйов Антон Сергійович, 14.01.11 "Кардіологія"

Д 11.600.06

Болобан Георгій Владиславович, 14.01.07 "Онкологія"

Дмитренко Катерина Олександрівна, 14.01.07 "Онкологія"

Запорізький державний медичний університет МОЗ України
Д 17.600.02

Пацера Марина Вікторівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Познанська Катерина Олександрівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Д 26.198.01

Кириленко Олександра Євгенівна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Д 64.242.01

Абрафікова Лілія Геннадіївна, 14.01.35 "Кріомедицина"

Кримська республіканська установа "НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сєченова"
Д 53.610.01

Іванцова Наталія Леонідівна, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Коломієць Ганна Олексіївна, 14.01.27 "Пульмонологія"

Скоромна Наталія Миколаївна, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Юрінок Наталія Вікторівна, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України
Д 35.600.01

Василів Андрій Романович, 14.01.03 "Хірургія"

Голик Юрій Йосипович, 14.01.03 "Хірургія"

Двуліт Ірина Павлівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Когут Остап Костянтинович, 14.01.22 "Стоматологія"

Медвідь Юлія Олегівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Неміш Тарас Юрійович, 14.01.22 "Стоматологія"

Пилипів Наталія Володимирівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Д 35.600.04

Мацюра Оксана Іванівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Меленчук Лідія Михайлівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Янковська Адріяна Олексіївна, 14.01.10 "Педіатрія"

Д 35.600.05

Беш Дмитро Ігорович, 14.01.11 "Кардіологія"

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
Д 26.613.01

Кривчун Анжеліна Михайлівна, 14.01.15 "Нервові хвороби"

Куцак Андрій Валерійович, 14.01.15 "Нервові хвороби"

Д 26.613.02

Бабар Тетяна Володимирівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Берікашвілі Наталія Володимирівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Дурягін Іван Володимирович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Іванова Галина Яківна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Михальчук Олександра Володимирівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Мінов Сергій Вікторович, 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія"

Міщук Володимир Ростиславович, 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія"

Огородник Артем Олександрович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Сальніков Сергій Миколайович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Танцюра Людмила Дмитрівна, 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія"

Д 26.613.06

Рева Тетяна Василівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Д 26.613.07

Весельський Віктор Леонідович, 14.02.03 "Соціальна медицина"

Ревенько Іванна Леонідівна, 14.02.03 "Соціальна медицина"

Д 26.613.08

Кравченко Кирило Валерійович, 14.01.03 "Хірургія"

Мисько Сергій Якович, 14.01.06 "Урологія"

Чехлов Михайло Володимирович, 14.01.03 "Хірургія"

Яцентюк Віталій Григорович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 26.613.09

Дакал Алла Василівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Д 26.613.10

Іванова Тетяна Павлівна, 14.03.11 "Медична та біологічна інформатика і кібернетика"

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України
Д 26.003.01

Загородній Василь Володимирович, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

Григор'єва Світлана Михайлівна, 03.00.07 "Мікробіологія"

Д 26.003.02

Гавриляк Галина Євстахіївна, 14.03.08 "Імунологія та алергологія"

Д 26.003.03

Смікодуб Олександр Олександрович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 26.003.04

Турова Людмила Олександрівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Шабан Наталія Іванівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Д 26.003.06

Прокопець Костянтин Олександрович, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Чухрай Світлана Миколаївна, 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія"

Шаюк Алла Василівна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Національний інститут хірургії та трансплантолопї імені О. О. Шалімова АМН України
Д 26.561.01

Перехрестенко Олександр Васильович, 14.01.03 "Хірургія"

ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України
Д 26.616.01

Безродний Володимир Борисович, 14.01.11 "Кардіологія"

Одеський національний медичний університет МОЗ України
Д 41.600.02

Весілик Наталія Леонідівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Малиновська Наталія Олександрівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Саркісов Андріан Радікович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Харківський національний медичний університет МОЗ України
Д 64.600.01

Курічова Наталія Юріївна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Прочан Олена Миколаївна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Д 64.600.02

Дрозд Ігор Олександрович, 14.01.03 "Хірургія"

Зюзько Сергій Натолійович, 14.01.03 "Хірургія"

Крилова Ольга Володимирівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Лавренко Дмитро Олександрович, 14.01.03 "Хірургія"

Палій Олена Вікторівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Д 64.600.03

Панкратьєв Олексій Олександрович, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Риженкова Ірина Вікторівна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Д 64.600.04

Головачова Вікторія Олександрівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Дриль Інна Сергіївна, 14.01.10 "Педіатрія"

Золотайкіна Вікторія Ігорівна, 14.01.11 "Кардіологія"

К 64.600.05

Єфременко Едуард Анатолійович, 14.03.05 "Фармакологія"

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Д 64.609.02

Карапетян Ольга Юріївна, 14.01.10 "Педіатрія"

Мешкова Олена Михайлівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Михальчук Оксана Ярославівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Ходаніч Надія Олександрівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Д 64.609.03

Пшук Євген Ярославович, 19.00.04 "Медична психологія"

Соколова Елла Олександрівна, 19.00.04 "Медична психологія"

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Запорізький державний медичний університет МОЗ України
Д 17.600.03

Шкроботько Павло Юрійович, 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України
Д 26.613.04

Федяк Ірина Орестівна, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

Національний фармацевтичний університет МОЗ України
Д 64.605.01

Бисага Єлизавета Іванівна, 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"

Шевцов Ігор Миколайович, 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"

Д 64.605.02

Горбунова Оксана Юріївна, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

Світлична Карина Станіславівна, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

Солдатов Дмитро Павлович, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

Тетерич Наталія Володимирівна, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

Пуляєв Денис Сергійович, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України
Д 27.821.02

Маслак Юлія Вікторівна, 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин"

Петренко Олександр Сергійович, 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин"

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Мінагрополітики України
Д 35.826.01

Черненко Андрій Анатолійович, 16.00.07 "Ветеринарне акушерство"

Д 35.826.03

Щербакова Наталія Сергіївна, 16.00.04 "Ветеринарна фармакологія та токсикологія"

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Д 26.004.03

Демус Наталія Володимирівна, 16.00.02 "Паталогія, онкологія і морфологія тварин"

Присяжнюк Наталія Михайлівна, 16.00.02 "Паталогія, онкологія і морфологія тварин"

Русин Василь Іванович, 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин"

Сахнюк Наталія Іванівна, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Полупан Іван Миколайович, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Д 26.004.13

Деркач Сергій Степанович, 16.00.07 "Ветеринарне акушерство"

ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" НААН України
Д 64.359.01

Горбенко Олександр Віталійович, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Ільіна Оксана Валеріївна, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Куликова Влада Вячеславівна, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Сумський національний аграрний університет Мінагрополітики України
К 55.859.02

Гребеник Наталія Петрівна, 16.00.07 "Ветеринарне акушерство"

Науменко Світлана Валеріївна, 16.00.07 "Ветеринарне акушерство"

Хомутов Сергій Леонідович, 16.00.07 "Ветеринарне акушерство"

Чупрун Людмила Олександрівна, 16.00.07 "Ветеринарне акушерство"

Ярохно Ярослав Миколайович, 16.00.07 "Ветеринарне акушерство"

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
К 20.051.08

Підгурний Іван Станіславович, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Сидор Михайло Богданович, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Д 26.227.02

Кавунник Олена Анатоліївна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Харченко Євгенія Валеріївна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
Д 26.807.02

Бігус Ольга Олегівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка Міністерства культури України
К 35.869.01

Соланський Степан Степанович, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
Д 26.850.01

Афоніна Олена Сталівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Зінська Тетяна Володимирівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Слабченко Марія Олександрівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України
Д 26.005.01

Беренбейн Інеса Самійлівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Кірєєва Тетяна Іванівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Мамбетова Гульшен Рустемівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Михайленко Микола Петрович, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Рязанцева Лариса Дмитрівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Тищенко Олена Вячеслаівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України
К 41.857.01

Лисюк Світлана Ремізівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Харківська державна академія культури Міністерства культури України
Д 64.807.01

Мельничук Людмила Юріївна, 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство"

Харківська державна академія дизайну і мистецтв
К 64.109.01

Павлов Ілля Євгенійович, 17.00.07 "Дизайн"

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського Міністерства культури України,
К 64.871.01

Кметюк Тарас Васильович, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

АРХІТЕКТУРА

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури України

Водзинський Євгеній Євгенович, 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури"

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Д 44.052.04

Лавлинська Ірина Олександрівна, 18.00.04 "Містобудування та ландшафтна архітектура"

Харківський національний університет будівництва та архітектури
Д 64.056.02

Дудка Олена Миколаївна, 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури"

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Волинський національний університет імені Лесі Українки
К 32.051.05

Лавриненко Олександр Леонідович, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
К 20.051.04

Галичанська Альона Вікторівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Пахомова Ольга Леонідівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Черенщикова Дар'я Вікторівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України
К 26.455.02

Мороховська Уляна Любомирівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Овдієнко Ірина Михайлівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Перегончук Наталія Василівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Чугуєва Інна Євгенівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
Д 41.053.03

Вінтюк Юрій Володимирович, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Везенкова Ганна Іванівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Кадишева Людмила Борисівна, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Рєпнова Тетяна Петрівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Д 26.453.01

Білінська Тетяна Мирославівна, 19.00.02 "Психофізіологія"

Варлакова Євгенія Олегівна, 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

Косар Уляна Богданівна, 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

Коцюба Андрій Ігорович, 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

Лісновська Леся Борисівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Фера Світлана Володимирівна, 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

К 26.453.02

Алинкіна Дінара Едуардівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Бідюк Інна Аркадіївна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Варнавських Катерина Миколаївна, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Гаврилькевич В'ячеслав Костянтинович,19.00.04 "Медична психологія"

Дем'яненко Юлія Олександрівна, 19.00.04 "Медична психологія"

Іванова Вікторія Вікторівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Мороз Оксана Іванівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Петренко Ірина Володимирівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Ригель Олеся Володимирівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Хмель Наталія Миколаївна, 19.00.10 "Організаційна психологія; економічна психологія"

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
Д 26.450.01

Довгопола Катерина Станіславівна, 19.00.08 "Спеціальна психологія"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.26

Козловська Елеонора Вікторівна, 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

Лонська Єлізавєта Валеріївна, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Трубнікова Ольга Андріївна, 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

Швець Олена Андріївна, 19.00.04 "Медична психологія"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Д 26.053.10

Вовк Марія Валеріївна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Гальченко Вікторія Миколаївна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Лазаренко Володимир Степанович, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Уліцька Галина Степанівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Національна академія внутрішніх справ МВС України
Д 26.007.01

Кудря Вікторія Володимирівна, 19.00.06 "Юридична психологія"

Національна академія Держаної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Держаної прикордонної служби України
К 70.705.02

Ковальчук Роман Олександрович, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Шинкарюк Віктор Анатолійович, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Національний університет оборони України Міністерства оборони України
К 26.709.05

Ісаченко Валентина Іванівна, 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"

Національний університет цивільного захисту України МНС України
К 64.707.02

Волков Сергій Вячеславович, 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"

Поляков Ігор Олександрович, 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Д 41.051.07

Дементьєва Капітоліна Георгіївна, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Костюк Андрій Валерійович, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Д 64.609.03

Батозський Ілля Станіславович, 19.00.04 "Медична психологія"

Коломієць Віктор Петрович, 19.00.04 "Медична психологія"

Кузнєцова Вікторія Інокентіївна, 19.00.04 "Медична психологія"

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
К 64.053.08

Бабарикіна Ірина Вячеславівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Фоменко Карина Ігорівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Д 64.051.08

Милославська Олена Володимирівна, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Смахтіна Наталія Олександрівна, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
К 64.700.04

Бондаренко Ярослав Геннадійович, 19.00.06 "Юридична психологія"

Супрун Дар'я Миколаївна, 19.00.06 "Юридична психологія"

Федоренкова Людмила Станіславівна, 19.00.06 "Юридична психологія"

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Донецький державний університет управління
К 11.128.03

Падалка Ганна Миколаївна, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

Інститут соціології НАН України
Д 26.229.01

Дембіцький Сергій Сергійович, 22.00.02 "Методологія та методи соціологічних досліджень"

Кравцов Сергій Олександрович, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
Д 17.127.02

Городецька Олена Георгіївна, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

Стручкова-Гуменна Людмила Борисівна, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

Турба Оксана Олексіївна, 22.00.01 "Теорія та історія соціології"

Харківський національний університету імені В. Н. Каразіна
Д 64.051.15

Мурадян Олена Сергіївна, 22.00.01 "Теорія та історія соціології"

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Д 08.051.08

Гуляєв Олег Володимирович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Іоненко Данило Анатолійович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Пікалов Сергій Васильович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Д 26.236.01

Бойко Світлана Станіславівна, 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознавство"

Череватий Сергій Володимирович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
Д 26.181.01

Бахтиєв Руслан Абдулхаєвич, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України
Д 26.176.02

Білак Павло Павлович, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Вєтринський Ігор Михайлович, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Рибченко Тетяна Олександрівна, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Сауляк Тарас Анатолійович, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.29

Цибуляк Анастасія Геннадіївна, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Швагер Юлія Іванівна, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Д 26.001.36

Поволокіна Олеся Миколаївна, 23.00.03 "Політична культура та ідеологія"

Д 26.001.41

Косьмій Олена Михайлівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Петренко Ігор Ігорович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Львівський національний університет імені Івана Франка
К 35.051.11

Абдо-Ясінська Ліна Імад, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Байковський Петро Богданович, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Гвоздинський Святослав Любомирович, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Чікель Юрій Володимирович, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Д 35.051.17

Зубрицька Дарія Михайлівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Ільтьо Галина Федорівна, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

Маркітантов Вадим Юрійович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Штефуца Віталій Олександрович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Чайковський Ян Романович, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

Національний університет "Одеська юридична академія"
Д 41.086.02

Ігошина Жанна Борисівна, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Левчук Ірина Ігорівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Д 26.053.12

Баєва Юлія Євгеніївна, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

Джердж Сергій Федорович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Загурська-Антонюк Вікторія Францівна, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

Ілляшов Григорій Олексійович, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

Рябека Олександр Григорович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Щербакова Юлія Едуардівна, 23.00.03 "Політична культура та ідеологія"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
К 29.051.09

Коротков Дмитро Сергійович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
К 52.051.07

Білецька Юлія Олександрівна, 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознавство"

Бекіров Сервер Наріманович, 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознавство"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Д 76.051.03

Моторнюк Тетяна Миколаївна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Петров Віктор Олександрович, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
К 20.051.10

Гоншовський Вадим Миколайович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Нагорна Ольга Борисівна, 24.00.03 "Фізична реабілітація"

Чернієнко Олександр Андрійович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Швець Оксана Петрівна, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту
К 26.856.01

Дрожжин Василь Юрійович, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Павлова Тетяна Віталіївна, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
К 08.881.01

Яхно Євгеній Григорович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Львівський державний університет фізичної культури
К 35.829.01

Аблікова Ірина Володимирівна, 24.00.03 "Фізична реабілітація"

Бас Ольга Андріївна, 24.00.03 "Фізична реабілітація"

Бережанський Олександр Олегович, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Желєзний Олексій Дмитрович, 24.00.03 "Фізична реабілітація"

Зіньків Ольга Володимирівна, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Коростильова Юлія Сергіївна, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Розторгуй Марія Сергіївна, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Топилко Надія Ярославівна, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Національний університет фізичного виховання і спорту України
Д 26.829.01

Гончаренко Євген Володимирович, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Смоляр Ірина Іванівна, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Д 26.829.02

Вржесневський Іван Іванович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Харківська державна академія фізичної культури
К 64.862.01

Абдула Анатолій Борисович, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Андреєва Реґіна Ігорівна, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Ван Ліхуа (громадянка Китайської Народної Республіки), 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Ван Сюемань (громадянин Китайської Народної Республіки), 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Голенкова Юлія Валеріївна, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Головченко Олексій Іванович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Дугіна Ліана Вячеславівна, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Жосан Ігор Анатолійович, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Зюзь Володимир Миколайович, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Каніщева Оксана Павлівна, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Коновалов Володимир Володимирович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Лань Давей (громадянин Китайської Народної Республіки), 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Лю Лу (громадянин Китайської Народної Республіки), 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Пашков Ігор Миколайович, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Подоляка Анастасія Євгеніївна, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Радченко Олександр Вікторович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Академія муніципального управління
Д 26.129.01

Боднарчук Володимир Дмитрович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Безугла Людмила Сергіївна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Застрожнікова Ірина Володимирівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Ільченко Наталія Вікторівна, 25.00.04 "Місцеве самоврядування"

Козловська Ольга Семенівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Мірко Наталія Вікторівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Сторчеус Олег Миколайович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
К 08.866.01

Марценюк Олена Олександрівна, 25.00.03 "Державна служба"

Донецький державний університет управління
Д 11.107.01

Довгань Андрій Сергійович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Грищенко Інна Іванівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Клочко Костянтин Ігорович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Кьоппль Ольга Іванівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Мехедова Тетяна Миколаївна, 25.00.04 "Місцеве самоврядування"

Саєнко Віктор Борисович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Сидоренко Ганна Борисівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Тихонова Наталя Олександрівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Тищенко Максим Раіндович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
К 20.052.07

Баран Марія Петрівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
Д 17.127.03

Девятка Вікторія Вікторівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Долгальов Віталій Юрійович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Заколодяжна Марія Олегівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Черенкова Марина Анатоліївна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
К 35.860.01

Дуб Наталія Євстахіївна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Хаварівська Галина Степанівна, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Хаварівський Устим Богданович, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ)
Д 26.810.01

Гаврилюк Алла Михайлівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Кушнірова Галина Петрівна, 25.00.03 "Державна служба"

Шатило Олексій Анатолійович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Д 26.810.02

Горбик Володимир Миколайович, 25.00.04 "Місцеве самоврядування"

Грищенко Ірина Миколаївна, 25.00.04 "Місцеве самоврядування"

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
К 41.863.01

Голинська Олеся Володимирівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Козаченко Тетяна Петрівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Конєва Ганна Миколаївна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Панченко Ганна Олександрівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Д 64.858.01

Іорданов Андрій Євгенович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Кирій Сергій Леонідович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Сергєєва Олена Юріївна, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Хашиєва Любов Васамбеківна, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)
Д 38.053.03

Бутник Олена Олександрівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Гончарова Валентина Георгіївна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Пивоваров Костянтин Володимирович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Сімак Сергій Васильович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України
Д 26.807.02

Голубець Ірина Миколаївна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Любченко Оксана Миколаївна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
К 52.051.09

Чернишова Олена Валеріївна, 26.00.02 "Світова культура і міжнародні культурні зв'язки"

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.33

Денисюк Наталія Степанівна, 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"

Кошак Олександр Михайлович, 27.00.01 "Теорія та історія соціальних комунікацій"

Курбан Олександр Васильович, 27.00.06 "Прикладні соціально-комунікаційні технології"

Решетуха Тетяна Василівна, 27.00.05 "Теорія та історія видавничої справи та редагування"

Д 26.001.34

Ковтун Наталія Олексіївна, 27.00.06 "Прикладні соціально-комунікаційні технології"

Ярошенко Леся Анатоліївна, 27.00.01 "Теорія та історія соціальних комунікацій"

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
Д 17.127.05

Кічура Леся Вікторівна, 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"

Корчагіна Оксана Володимирівна, 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України
Д 26.850.02

Якимюк Юлія Петрівна, 27.00.02 "Документознавство, архівознавство"

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
Д 26.165.01

Остапчук Юлія Анатоліївна, 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
К 26.002.27

Андрійчук Микола Тарасович, 27.00.05 "Теорія та історія видавничої справи та редагування"

Харківська державна академія культури Міністерства культури України
Д 64.807.02

Пасмор Юлія Вікторівна, 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство"

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
23.12.2011 N 1515

Список
здобувачів наукового ступеня кандидата наук
(громадян іноземних держав)

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Інститут математики НАН України
Д 26.206.03

Ефтехарінасаб Каве Ахмадалі (громадянин Ісламської Республіки Іран),
01.01.04 "Геометрія та топологія"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Інститут електродинаміки НАН України
Д 26.187.01

Нгуєн Ван Тхань (громадянин Соціалістичної Республіки В'єтнам),
05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Д 64.050.04

Буаклін Мохамед Алі (громадянин Республіки Туніс),
05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи"

Національний університет "Львівська політехніка"
Д 35.052.10

Мохаммад Абделхаді (Алхаж Мох'д) Алхіхі (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія),
05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

Д 35.052.14

Файсал М. Е. Сардієх (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія),
05.13.06 "Інформаційні технології"

Одеська державна академія будівництва та архітектури
Д 41.085.01

Давід Яфі (громадянин Сирійської Арабської Республіки),
05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Одеська національна морська академія
Д 41.106.01

Нгуєн Тхань Шон (громадянин Соціалістичної Республіки В'єтнам),
05.22.13 "Навігація та управління рухом"

Харківський національний університет радіоелектроніки
Д 64.052.08

Мохаммед К. Мохаммед (громадянин Республіки Ірак),
05.13.06 "Інформаційні технології"

Д 64.052.09

Ахмад Махсин Хайлан (громадянин Республіки Ірак),
05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

Ахмед Джаміль Муслім (громадянин Республіки Ірак),
05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

Амер Мухсін Салман (громадянин Республіки Ірак),
05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Національний університет біоресурсів і природокористування України
Д 26.004.15

Нашат С. А.-С. Аль-Джавазнех (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія),
03.00.16 "Екологія"

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Д 26.001.19

Джонг Йонгджу (громадянка Південної Кореї),
10.02.01 "Українська мова"

МЕДИЧНІ НАУКИ

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України
Д 26.613.02

Зоркота Нура Наєф (громадянка Ліванської Республіки),
14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

К 26.613.05

Данешманд Есламі Амір Реза (громадянин Ісламської Республіки Іран),
14.01.18 "Офтальмологія"

Саффар Мохамед Желеледдін (громадянин Республіки Туніс),
14.01.18 "Офтальмологія"

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Національний фармацевтичний університет МОЗ України
Д 64.605.03

Бакір Махер Назен (громадянин Сирійської Арабської Республіки),
14.03.05 "Фармакологія"

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
Д 41.053.03

Шараф Алдін Джихад (громадянин Сирійської Арабської Республіки),
19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Д 26.236.01

Джабер Наджим Абдулла Аль-Темімі (громадянин Республіки Ірак),
23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 

Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
23.12.2011 N 1515

Список
здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Сумарук Тарас Петрович, 04.00.22 "Геофізика"

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

Слабоспицька Ольга Олександрівна, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

Бакай Сергій Олександрович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Буки Олександр Юрійович, 01.04.16 "Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій"

Марков Петро Ігорович, 01.04.20 "Фізика пучків заряджених частинок"

ХІМІЧНІ НАУКИ

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України

Черній Віктор Ярославович, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

Інститут органічної хімії НАН України

Матвєєв Юрій Іванович, 02.00.03 "Органічна хімія"

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут рибного господарства НААН України

Ізергін Леонід Владиславович, 03.00.10 "Іхтіологія"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Савчук Олексій Миколайович, 03.00.04 "Біохімія"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України

Кратковський Ігор Леонідович, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Слащов Ігор Миколайович, 05.15.02 "Підземна розробка родовищ корисних копалин"

Слащова Олена Анатоліївна, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Шевченко Олександр Іванович, 05.05.06 "Гірничі машини"

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Кривутенко Анатолій Іванович, 05.12.20 "Оптоелектронні системи"

Національний інститут винограду і вина "Магарач" НААН України

Лутков Ігор Павлович, 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Бондарь Сергій Володимирович, 05.02.09 "Динаміка та міцність машин"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Іващук Анатолій Васильович, 05.27.01 "Твердотільна електроніка"

Ізотов Володимир Юрійович, 05.17.03 "Технічна електрохімія"

Національний університет оборони України Міністерства оборони України

Шевченко Олексій Валерійович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України

Шаповал Леонід Іванович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Махінько Антон Володимирович, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Яковенко Олександр Васильович, 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет"

Блюсюк Надія Любомирівна, 06.03.01 "Лісові культури і фітомеліорація"

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України

Піщенко Олег Володимирович, 06.04.01 "Історія сільськогосподарських наук"

Інститут агроекології і природокористування НААН України

Кіров Ігор Михайлович, 03.00.16 "Екологія"

Дребот Оксана Іванівна, 03.00.16 "Екологія"

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Макух Ярослав Петрович, 06.01.01 "Загальне землеробство"

Інститут водних проблем і меліорації НААН України

Власова Олена Веніамінова, 06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації"

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН України

Цехмейструк Микола Григорович, 06.01.09 "Рослинництво"

Силенко Сергій Іванович, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

Тригуб Олег Володимирович, 06.01.05 "Селекція і насінництво"

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

Мяскова Тетяна Євгенівна, 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство"

Половинчак Юлія Миколаївна, 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Українська академія бізнесу та підприємництва"

Бодюк Адам Васильович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України

Сало Інна Анатоліївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Інститут географії НАН України

Мозговий Артем Анатолійович, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Державний науково-дослідний інститут МВС України

Плугатар Тетяна Анатоліївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка МВС України

Бондар Володимир Сергійович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Черков Володимир Олександрович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Сокиран Михайло Федорович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Калиновський Олександр Валерійович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Національний університет державної податкової служби України ДПА України (м. Ірпінь)

Селезень Павло Олександрович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Федчук Світлана Ігорівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Національний університет "Одеська юридична академія"

Аверочкіна Тетяна Володимирівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Інститут педагогіки НАПН України

Глобін Олександр Ігорович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"

Логвіненко Наталія Михайлівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська література)"

Паламар Світлана Павлівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська література)"

Рибалко Ліна Миколаївна, 13.00.09 "Теорія навчання"

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Державної прикордонної служби України

Полюк Віктор Степанович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)"

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України"

Брич Оксана Іванівна, 03.00.07 "Мікробіологія"

ДУ "Інститут нефрології НАМН України"

Кулизький Микола Володимирович, 14.01.37 "Нефрологія"

ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України"

Данилко Вероніка Олександрівна, 14.01.01 "Акушерство і гінекологія"

ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова" НАМН України

Доронін Олександр Володимирович, 14.01.04 "Серцево-судинна хірургія"

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

Литвак Олена Олегівна, 14.01.01 "Акушерство і гінекологія"

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Інститут ветеринарної медицини НААН України

Виговська Лілія Миколаївна, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Годовський Олексій Вячеславович, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Меженський Андрій Олександрович, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Пінчук Наталія Григорівна, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Мінагрополітики України

Тішин Олександр Леонідович, 16.00.04 "Ветеринарна фармакологія та токсикологія"

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Красильникова Ольга Василівна, 17.00.02 "Театральне мистецтво"

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Національна академія Держаної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

Ковальська Ірина Едуардівна, 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"

ВІЙСЬКОВІ НАУКИ

Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

Черкашин Олександр Дмитрович, 21.07.05 "Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку"

Державний науково-дослідний інститут авіації Міністерства оборони України

Захаров Олександр Борисович, 20.02.14 "Озброєння і військова техніка"

Сорокін Дмитро Михайлович, 20.02.14 "Озброєння і військова техніка"

Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова Національного авіаційного університету Міністерства оборони України

Болобан Сергій Іванович, 20.02.14 "Озброєння і військова техніка"

Завада Андрій Миколайович, 20.02.14 "Озброєння і військова техніка"

Національний університет оборони України Міністерства оборони України

Бойко Володимир Олександрович, 20.01.01 "Воєнне мистецтво"

Микусь Сергій Анатолійович, 20.01.01 "Воєнне мистецтво"

Шевченко Олексій Васильович, 20.01.01 "Воєнне мистецтво"

Сумський державний університет

Мокроцький Михайло Юрійович, 20.01.01 "Воєнне мистецтво"

Сорокоумов Геннадій Венедиктович, 20.01.01 "Воєнне мистецтво"

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

Гринишина Марина Олександрівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Юр Марина Володимирівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 

Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
23.12.2011 N 1515

АТЕСТАЦІЙНИЙ ВИСНОВОК
щодо дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Гацан Олени Анатоліївни

Гацан О. А., аспірант, ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права";

освіта: менеджер-економіст, ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права", 2009 р.;

форма підготовки: аспірантура, ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права";

тема дисертації: "Забезпечення раціонального природокористування шляхом зміни кадрової політики судноплавних компаній";

спеціальність: 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища";

науковий керівник: доктор технічних наук, професор Лєонов В. Є., завідувач кафедри судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища Херсонського державного морського інституту;

публікації: статті - 3;

апробація: матеріали конференцій - 4;

офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор В'юн В. Г., завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського; кандидат технічних наук, доцент Бень А. П., проректор з науково-педагогічної роботи Херсонського державного морського інституту;

відгуки офіційних опонентів: позитивні;

відгуки на автореферат: позитивні;

дата захисту: 30.09.2010;

результати голосування: "за" - 12, "проти", недійсних - немає.

Дисертація знаходилась на додатковому розгляді (колективному рецензуванні) у спецраді Д 55.051.01 Сумського держаного університету у зв'язку з низьким теоретичним рівнем підготовки здобувачки та необхідністю перевірки на відповідність дисертації паспорту спеціальності 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища".

Висновок спецради Д 55.051.01:

1) дисертація не відповідає паспорту спеціальності 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища";

2) порушено вимоги Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника:

- частини другої пункту 11 щодо відомостей про практичне значення результатів дисертаційного дослідження, зокрема, довідки та акти про впровадження, які проаналізовані в пп. 5.4, 5.5, 5.6, 5.8 не є документами, що підтверджують практичне використання отриманих здобувачкою результатів;

- частини третьої пункту 13 щодо нових науково обґрунтованих результатів проведених здобувачкою досліджень, які вирішують конкретне наукове завдання;

- пункту 14 щодо повноти викладення основних результатів в опублікованих наукових працях здобувачки та апробації матеріалів дисертації, а також щодо їх відповідності змісту дисертації;

3) мають місце зауваження щодо предмету та задач дослідження.

Розглянуто експертною радою з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з проблем секторального розвитку та підприємництва 29.11.2011.

Висновок експертної ради:

1) скасувати рішення спецради К 67.135.01 ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права" про присудження Гацан О. А. наукового ступеня кандидата економічних наук;

2) вказати офіційним опонентам на необхідність дотримання вимог частини другої пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо підготовки ними об'єктивних та якісних відгуків.

Результати голосування: "за" - 19, "проти", недійсних - немає.

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 

Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
23.12.2011 N 1515

Зауваження
експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту до дисертацій та атестаційних справ здобувачів наукових ступенів

1. За результатами проведення експертизи дисертацій та атестаційних справ Лазарєвої Євгенії В'ячеславівни на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка" та Реутова Віктора Євгенійовича на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка", захищених у спеціалізованій вченій раді Д 41.177.01 Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, зауваження голові ради доктору економічних наук, професору Б. В. Буркинському у зв'язку з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів з рекомендацією подати іншу кандидатуру для затвердження вченого секретаря ради у зв'язку з неодноразовим порушенням вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів вченим секретарем ради кандидатом економічних наук В. М. Степановим.

2. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Гацан Олени Анатоліївни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища", захищеної у спеціалізованій вченій раді К 67.135.01 ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права", зауваження офіційним опонентам доктору економічних наук, професору В. Г. В'юну, завідувачу кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського та кандидату економічних наук, доценту А. П. Беню, у зв'язку з порушенням вимог частини другої пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо підготовки ними об'єктивних та якісних відгуків.

3. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Алексєєвої Ольги Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство", захищеної у спеціалізованій вченій раді К 26.053.15 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційними опонентами компетентних вчених із спеціальності, за якою захищена дисертація, для забезпечення незалежності експертизи.

4. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Авескулової Ірини Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки", захищеної у спеціалізованій вченій раді К 64.053.06 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

5. За результатами проведення експертизи дисертацій та атестаційних справ Дементьєвої Капітоліни Георгіївни на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології" та Костюка Андрія Валерійовича на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології", захищених у спеціалізованій вченій раді Д 41.051.07 Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням частини третьої пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо високого рівня вимогливості під час захисту дисертації у раді.

6. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Лю Лу (громадянин Китайської Народної Республіки) на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення", захищеної у спеціалізованій вченій раді К 64.862.01 Харківської державної академії фізичної культури, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

7. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Голубець Ірини Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата наук з культурології за спеціальністю 26.00.01 "Теорія та історія культури", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 26.807.02 Київського національного університету культури і мистецтв Міністерства культури України, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

8. За результатами проведення експертизи дисертації та атестаційної справи Якимюк Юлії Петрівни на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.02 "Документознавство, архівознавство", захищеної у спеціалізованій вченій раді Д 26.850.02 Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, зауваження керівництву спеціалізованої вченої ради у зв'язку з порушенням пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів.

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали