МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 березня 2012 року N 379

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 29 березня 2012 року

Відповідно до підпункту 26 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 410 (Указ N 410/2011), пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року N 423, розділу I Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059 (Положення N 1059), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059 (Положення N 1059), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 29 березня 2012 року наказую:

1. Утворити спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається.

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 1.

3. Відмовити в утворенні спеціалізованих вчених рад у зв'язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059 (Положення N 1059), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1170/19908, відповідно до переліку згідно з додатком 2.

4. Внести зміни до складу:

спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту дисертації згідно з додатком 3;

спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 4.

5. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник


 

Додаток


ВИТЯГ
з наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012 N 379

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

У Національному авіаційному університеті спеціалізована вчена рада К 26.062.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями 01.03.01 "Астрометрія і небесна механіка" та 05.07.12 "Дистанційні аерокосмічні дослідження" строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Железняк Олег Олександрович - голова, д. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;

Шмаров Валерій Миколайович - заступник голови, д. т. н., професор, директор Аерокосмічного інституту, Національний авіаційний університет;

Чубко Лариса Сергіївна - вчений секретар, к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет.

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

У Київському національному університеті технологій та дизайну спеціалізована вчена рада Д 26.102.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.05.10 "Машини легкої промисловості" строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Панасюк Ігор Васильович - голова, д. т. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Київський національний університет технологій та дизайну;

Місяць Володимир Петрович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну;

Кошель Ганна Володимирівна - вчений секретар, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну.

У Харківській національній академії міського господарства спеціалізована вчена рада Д 64.059.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.22.01 "Транспортні системи" та 05.01.04 "Ергономіка" строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Доля Віктор Костянтинович - голова, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківська національна академія міського господарства;

Шпачук Володимир Петрович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Харківська національна академія міського господарства;

Линник Ірина Едуардівна - вчений секретар, к. т. н., доцент кафедри, Харківська національна академія міського господарства.

У Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного спеціалізована вчена рада К 26.110.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту" і 05.05.03 "Двигуни та енергетичні установки" строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Панін Владислав Вадимович - голова, д. т. н., професор, ректор, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Негра Конашевича-Сагайдачного;

Дикий Микола Олександрович - заступник голови, д. т. н., професор, професор кафедри, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;

Богомья Володимир Іванович - вчений секретар, к. т. н., начальник відділу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Негра Конашевича-Сагайдачного.

У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля спеціалізована вчена рада Д 29.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів", 05.22.12 "Промисловий транспорт" та 05.02.02 "Машинознавство" строком на один рік із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Голубенко Олександр Леонідович - голова, д. т. н., професор, ректор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Ульшин Віталій Олександрович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

Осенін Юрій Іванович - вчений секретар, д. т. н., проректор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

У Херсонській державній морській академії спеціалізована вчена рада К 67.111.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 "Матеріалознавство" строком на один рік із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Малигін Борис Вадимович - голова, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Херсонська державна морська академія;

Букетов Андрій Вікторович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Херсонська державна морська академія;

Івченко Тетяна Іванівна - вчений секретар, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Херсонська державна морська академія.

У Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут":

спеціалізована вчена рада К 64.050.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.14.01 "Енергетичні системи та комплекси" і 05.14.02 "Електричні станції, системи та мережі" строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Бондаренко Володимир Омелянович - голова, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Кошельник Вадим Михайлович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Шевченко Сергій Юрійович - вчений секретар, к. т. н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

спеціалізована вчена рада Д 64.050.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.09.01 "Електричні машини і апарати" та 05.09.13 "Техніка сильних електричних та магнітних полів" строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Данько Володимир Григорович - голова, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Михайлов Валерій Михайлович - заступник голови, д. т. н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Юрьєва Олена Юріївна - вчений секретар, к. т. н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

У Чернігівському державному технологічному університеті спеціалізована вчена рада К 79.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи" строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Скоробагатова Валентина Іванівна - голова, д. т. н., професор, перший проректор, Чернігівський державний технологічний університет;

Денисов Юрій Олександрович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет;

Заровський Руслан Владиславович - вчений секретар, к. т. н., старший викладач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет.

У Національному авіаційному університеті спеціалізована вчена рада К 26.062.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.22.11 "Автомобільні шляхи та аеродроми" і 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди" строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Бєлятинський Андрій Олександрович - голова, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;

Лапенко Олександр Іванович - заступник голови, д. т. н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет;

Прусов Дмитро Едуардович - вчений секретар, к. т. н., доцент, старший науковий співробітник науково-дослідної частини, Національний авіаційний університет.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

У ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського" НААН України Д 64.354.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.03 "Агрогрунтознавство і агрофізика" та 06.01.04 "Агрохімія" строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Балюк Святослав Антонович - голова, д. с.-г. н., професор, директор, ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського";

Лісовий Микола Вікторович - заступник голови, д. с.-г. н., завідувач лабораторії, ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського";

Шимель Валентина Володимирівна - вчений секретар, к. с.-г. н., ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського".

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України Д 26.360.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.05 "Селекція і насінництво" та 06.01.09 "Рослинництво" строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Роїк Микола Володимирович - голова, академік, д. с.-г. н., директор, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків;

Балан Василь Миколайович - заступник голови, д. с.-г. н., професор, завідувач лабораторії, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків;

Сторожик Лариса Іванівна - вчений секретар, к. с.-г. н., завідувач сектору, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків.

У Національному університеті біоресурсів і природокористування України Д 26.001.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських та біологічних наук за спеціальностями 06.01.11 "Фітопатологія" (біологічні науки), 06.01.11 "Фітопатологія" (сільськогосподарські науки) та 16.00.10 "Ентомологія" строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Кирик Микола Миколайович - голова, академік, д. біол. н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Доля Микола Миколайович - заступник голови, член-кореспондент, д. с.-г. н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Мороз Микола Сергійович - вчений секретар, к. біол. н., доцент, доцент кафедри. Національний університет біоресурсів і природокористування України.

ІСТОРИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

У Національному університеті "Острозька академія" К 48.125.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних та філософських наук за спеціальністю 09.00.11 "Релігієзнавство" (історичні, філософські науки) строком на три роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Кралюк Петро Михайлович - голова, д. філос. н., професор, перший проректор, Національний університет "Острозька академія";

Жилюк Сергій Іванович - заступник голови, д. і. н., професор, завідувач кафедри, Національний університет "Острозька академія";

Павлюк Віктор Володимирович - вчений секретар, к. і. н., професор, професор кафедри, Національний університет "Острозька академія".

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

В Одеському національному політехнічному університеті спеціалізована вчена рада К 41.052.10 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Філиппова Світлана Валеріївна - голова, д. е. н., професор, директор Інституту, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет;

Бельтюков Євген Афанасійович - заступник голови, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний політехнічний університет;

Свінарьова Ганна Борисівна - вчений секретар, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Одеський національний політехнічний університет.

У Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного спеціалізована вчена рада К 26.110.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Коба Вячеслав Григорович - голова, д. е. н., професор, декан факультету, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;

Боняр Світлана Михайлівна - заступник голови, д. е. н., доцент, доцент кафедри, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного;

Бабина Олена Євгенівна - вчений секретар, к. е. н., доцент, професор кафедри, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

У Хмельницькому національному університеті спеціалізована вчена рада Д 70.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика" та 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці" строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступників та вченого секретаря:

Войнаренко Михайло Петрович - голова, д. е. н., професор, перший проректор, Хмельницький національний університет;

Орлов Олівер Олексійович - заступник голови, д. е. н., професор, завідувач кафедри, Хмельницький національний університет;

Нижник Віктор Михайлович - заступник голови, д. е. н., професор, проректор, Хмельницький національний університет;

Гончар Ольга Іванівна - вчений секретар, к. е. н., доцент, доцент кафедри, Хмельницький національний університет.

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

У Слов'янському державному педагогічному університеті спеціалізована вчена рада К 12.112.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 "Соціальна педагогіка" строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Омельченко Світлана Олександрівна - голова, д. пед. н., професор, завідувач кафедри, Слов'янський державний педагогічний університет;

Коношенко Сергій Володимирович - заступник голови, д. пед. н., завідувач кафедри, Слов'янський державний педагогічний університет;

Курінна Світлана Миколаївна - вчений секретар, к. пед. н., доцент кафедри, Слов'янський державний педагогічний університет.

МЕДИЧНІ НАУКИ

У ДУ "Інститут гематології та трансфузіології АМН України" спеціалізована вчена рада Д 26.612.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" строком на один рік із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Перехрестенко Петро Михайлович - голова, д. м. н., професор, директор, ДУ "Інститут гематології та трансфузіології АМН України";

Третяк Наталя Миколаївна - заступник голови, д. м. н., професор, завідувач відділення, ДУ "Інститут гематології та трансфузіології АМН України";

Гащук Ганна Павлівна - вчений секретар, к. біол. н., старший науковий співробітник відділу, ДУ "Інститут гематології та трансфузіології АМН України".

У ДВНЗ "Буковинський державний медичний університет" МОЗ України спеціалізована вчена рада К 76.600.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями 14.03.04 "Патологічна фізіологія" та 14.01.10 "Педіатрія" строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Бойчук Тарас Миколайович - голова, д. м. н, професор, ректор, Буковинський державний медичний університет;

Сорокман Таміла Василівна - заступник голови, д. м. н., професор, завідувач кафедри, Буковинський державний медичний університет;

Тимофійчук Інга Романівна - вчений секретар, к. м. н., доцент кафедри, Буковинський державний медичний університет.

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

У Львівській національній музичній академії ім. М. В. Лисенка Міністерства культури України спеціалізована вчена рада К 35.869.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальностями 17.00.03 "Музичне мистецтво" і 26.00.01 "Теорія та історія культури" (мистецтвознавство) строком на два роки із затвердженням голови ради, його заступника та вченого секретаря:

Кияновська Любов Олександрівна - голова, д. мист., професор, завідувач кафедри, Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка Міністерства культури України;

Ясіновський Юрій Павлович - заступник голови, д. мист., професор, завідувач кафедри, Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка Міністерства культури України;

Катрин Ольга Тарасівна вчений секретар, к. мист., доцент, професор кафедри, Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка Міністерства культури України.

 

Директор
департаменту атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали