МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 серпня 2011 року N 523

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії від 18.08.2011

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" наказую:

1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України (протокол від 18.08.2011 N 29 додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О. К.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
19.08.2011 N 523

Протокол N 29
засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
від 18 серпня 2011 року

На засіданні Ліцензійної комісії присутні:

Толстанов О. К., Хобзей М. К., Худошина О. В., Коблош В. В., Коновалова Л. М., Старча Т. М., Протас С. В., Слонецький І. І.

Порядок денний:

1. Про результати позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) ПП "Медассист 5".

2. Про проведення у відповідність до вимог законодавства зміни посади керівників спеціалізованих медико-санітарних частин.

3. Про внесення відомчих військових госпіталів до переліку закладів охорони здоров'я.

4. Про розгляд питання стосовно надання документів, які додаються до заяви на видачу ліцензії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України N 756 із урахуванням чинних Ліцензійних умов (Наказ N 49).

5. Про розгляд проекту змін до Ліцензійних умов (Наказ N 49).

6. Про розроблення порядку розгляду заяв на отримання ліцензії з медичної практики та доданих до них документів.

7. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з медичної практики.

8. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів.

9. Різне.

1. Слухали Худошину О. В.:

На підставі звернення Всеукраїнської громадської організації "Спілка громадських організацій України "Народна Рада" від 19.07.2011 та наказу МОЗ України від 05.08.2011 N 206-Адм "Про позапланову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (Наказ N 49) ПП "Медассист 5" яке здійснює господарську діяльність за ліцензією МОЗ України від 22.04.2010, за лікарськими спеціальностями: офтальмологія, отоларингологія, хірургія, стоматологія, акушерство і гінекологія, неврологія, терапія, психіатрія, наркологія, кардіологія, ортопедія і травматологія, педіатрія, нефрологія, гастроентерологія, ендокринологія, гематологія, алергологія, медицина невідкладних станів, дерматовенерологія, психофізіологі, функціональна діагностика, інфекційні хвороби, організація і управління охороною здоров'я.

Перевіркою встановлено наступне.

Медичні заклади розміщено в нежитлових приміщеннях перших поверхів житлових будинків з окремими самостійними виходами назовні, на умовах дійсних договорів оренди.

Комісією було перевірено кожний відокремлений підрозділ Київської філії за адресами: м. Київ, вул. Драйзера, 1; м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 35; м. Київ, пр-т Бажана, 36; м. Київ, вул. Стельмаха, 8; м. Київ, вул. Л. Курбаса, 15.

Підприємством не створено заклад охорони здоров'я відповідно до Переліку закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від 28 жовтня 2002 року N 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за N 892/7180, а саме: не визначено тип закладу, відсутнє відповідне положення про заклад, його структура, посадові інструкції медичних працівників, в порушення п. 1.6 (Наказ N 49), 2.4 Ліцензійних умов (Наказ N 49).

Відсутня будь-яка медична документація, що характеризує роботу закладу охорони здоров'я або медичного працівника, що проводить медичну діяльність, та відсутні вклеєні сертифікати про проходження обов'язкового профілактичного наркологічного огляду, сертифікати та довідка щодо перебування громадянина на психіатричному обліку за місцем проживання, для жінок додатково - довідка про гінекологічне обстеження ф. 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного хворого". Не організовано зберігання амбулаторних карток (ф. 025/о) в реєстратурі закладу, ведення карток амбулаторних хворих не відповідає формі, затвердженій наказами МОЗ України від 27.12.99 року N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)", від 15.05.2001 року N 181 "Про доповнення до наказу МОЗ України від 27.12.99 року N 302",  із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 05.02.2007 року N 58, від 29.12.2000 року N 369 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)" (п. 4.1 Ліцензійних умов (Наказ N 49)).

В порушення вимог наказу МОЗ України від 19.12.97 року N 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів" працюють лікарі з простроченим терміном дії кваліфікаційної категорії, які на даний час не мають права здійснювати медичну практику, а саме: лікар-офтальмолог Провалова А. М., термін дії посвідчення до 30.05.2011 року; лікар-терапевт Гощинський Є. Б., термін дії посвідчення до 11.03.2010 року; лікар-терапевт Рутіна О. А., термін дії посвідчення до 18.11.2010 року; лікар-терапевт Бражнікова Л. С., термін дії посвідчення до 21 травня 2009 року; лікар-офтальмолог Журавель А. В., посвідчення до 11.06.2011 року; лікар-отоларинголог Лісюк П. Д., відсутнє посвідчення з отоларингології; лікар-невролог Товстига І. В., відсутнє посвідчення з неврології; лікар-хірург Вітебський В. С., відсутнє посвідчення з хірургії; лікар-офтальмолог Семенюк В. Г., відсутнє посвідчення з офтальмології; лікар-отоларинголог Хізева О. І., відсутнє посвідчення з отоларингології.

В порушення вимог наказу МОЗ України від 25.12.92 року N 195 "Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю" відсутні відомості про проходження спеціалізації та відсутні сертифікати лікарів-спеціалістів з відповідних спеціальностей у лікаря Зарицької Л. А. (неврологія), Болоткіної Л. Н. (неврологія), Болоткіна Ю. П. (отоларингологія), Провалової А. М. (офтальмологія), Поліщук Д. О. (хірургія), Гощинського Є. Б.(терапія), Федчуна В. Г. (хірургія), Плотнікової Л. Г. (офтальмологія), Майбороди С.А. (неврологія), Рутіної О. А. (терапія); Пономарьова Д. В. (терапія), Товстиги І. В. (неврологія), Каленської Н. І. (офтальмологія), Вітебського В. С. (хірургія), Семенюк В. Г. (офтальмологія), Бражнікової Л. С. (терапія), Журавель А. В. (офтальмологія), Хізевої О. І. (отоларингологія).

Зазначене є порушенням допуску до медичної діяльності медичних працівників без відповідного рівня кваліфікації згідно з вимогами статті 74 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я".

Порушено вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.93 N 301 "Про трудові книжки працівників" щодо порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок.

Відсутні плани підвищення кваліфікації лікарів, графіки та табелі робочого часу.

Відсутність графіків роботи лікарів унеможливлює перевірку присутності на робочому місці працівників.

Під час перевірки за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха, 8, медичний огляд здійснювала особа, яка не являється штатним працівником філії ПП "Медассист 5", без будь-яких документів, які б підтверджували право на здійснення ним медичної практики.

Діяльність Київської філії щодо створення і роботи медичної комісії з оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з видачею бланків "Медичне посвідчення водія", ф. 083/о (облікова) не відповідає вимогам Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом МОЗ та МВС України від 05.06.2000 року N 124/345.

На момент перевірки, в філії ПП "Медассист 5" відсутня медична документація щодо роботи комісії відповідно до п. 2.4 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, а саме: форма 144-0 "Журнал комісії з медичних оглядів водіїв для визначення їх придатності до керування транспортом", затверджена наказом МОЗ України від 28.11.97 року N 339 "Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів".

Ліцензіатом не представлено обов'язкову державну статистичну звітність за 2009 та 2010 роки, яка подається до територіальних органів медичної статистики з питань охорони здоров'я відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10.07.2008 N 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їх заповнення", що є порушенням п. 4.1 Ліцензійних умов (Наказ N 49).

Медичний заклад функціонує понад п'ять років, але досі не пройшов державної акредитації відповідно до вимог ст. 33 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", п. 2 Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765 "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я" (п. 2.1 Ліцензійних умов (Наказ N 49)).

Відсутня аптечка та інструктивні матеріали для надання медичної допомоги при невідкладних станах, що є порушенням Протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів", затверджених наказом МОЗ України від 17.01.2005 року N 24 (п. 4.1 Ліцензійних умов (Наказ N 49)).

Відсутні дані про медичні огляди (флюорографічне обстеження та профілактичні щеплення проти дифтерії) співробітників закладу, що є порушенням ст. 26, 27 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", р. 1, п. 3 наказу МОЗ України N 48 від 03.02.2006 року "Про порядок профілактичних щеплень в Україні та контроль якості та обігу медичних імунобіологічних препаратів", п. 2.8 наказу МОЗ України від 17.05.2008 року N 254 "Про затвердження Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України" (п. 4.1 Ліцензійних умов (Наказ N 49)).

Після проведення попереднього, періодичного та позачергового медичних оглядів, згідно з положенням видається медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ф. 083-1/о, бланки якої є документами суворого обліку. Облік бланків медичної довідки ведеться в журналі реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом. Заповнені медичні документи зберігаються в архіві лікувального закладу, який проводив медичний огляд, протягом 25 календарних років. Однак, у підрозділах ПП "Медассист 5" ці документи відсутні, що є порушенням Положення про медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів, затвердженого наказом МОЗ та МВС України від 05.06.2000 року N 124/345 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів". В медичних комісіях за всіма адресами не призначені штатні працівники ПП "Медассист 5", що відповідальні за отримання, облік, заповнення і видачу бланків суворої звітності ф. 083-1/о.

У закладі не призначено уповноважену особу, відповідальну за вхідний контроль якості лікарських засобів, відомості про уповноважену особу (прізвище, контактний телефон та форма зв'язку) не подано до Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в місті Києві, що є порушенням Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 року N 584 (п. 2.1 Ліцензійних умов (Наказ N 49)).

Відсутній журнал вхідного та періодичного інструктажу персоналу з техніки безпеки, що є порушенням статей 13, 14 та 18 Закону України "Про охорону праці" та пунктів 6.3, 6.10 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державним комітетом України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15.

Зазначені порушення свідчать про неможливість ліцензіата забезпечити Ліцензійні умови (Наказ N 49), що згідно зі ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", є підставою для анулювання ліцензії МОЗ України серії АВ N 539234, виданої 22.04.2010 року ПП "Медассист 5" на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії МОЗ інформацію голови комісії по перевірці прийнято до уваги.

7. Слухали Слонецького І. І. - секретаря Ліцензійної комісії:

Про розгляд 129 заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування медичної практики

Вирішили:

За результатами розгляду заяв та доданих документів, відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":

- видати відповідні ліцензії 55 суб'єктам господарювання (перелік N 1 додатка 1);

- залишити заяви без розгляду 69 суб'єктів господарювання (перелік N 2 додатка 1);

- переоформити ліцензії 3 суб'єктів господарювання (перелік N 3 додатка 1);

- видати копії ліцензій 3 суб'єктам господарювання (перелік N 4 додатка 1).

- анулювати ліцензії 3 суб'єктам господарювання (перелік N 5 додатка 1).

8. Слухали Слонецького І. І.:

Про розгляд 2 заяв суб'єктів господарювання з питань ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів

Вирішили:

- одну заяву суб'єкта господарювання залишити без розгляду (перелік N 1 додатка 1).

- одну заяву суб'єкта господарювання переоформити (перелік N 1 додатка 1).

 

Голова Ліцензійної комісії

О. К. Толстанов

Секретар Ліцензійної комісії

І. І. Слонецький

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали