НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 12 жовтня 2011 року N 2467

Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядок відшкодування цих витрат

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13.01.2011 р. N 2939-VI (Закон N 2939-VI) Національна рада вирішила:

1. Затвердити:

1.1. Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 1).

1.2. Норми витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 2).

1.3. Зразок рахунку на відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 3).

2. Виконання цього рішення покласти на сектор зв'язків із громадськістю та забезпечення доступу до публічної інформації, управління правового забезпечення та управління бухгалтерської служби.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради В. Манжосова.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

Додаток 1
до рішення Національної ради
12.10.2011 N 2467

ПОРЯДОК
відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються Національною радою за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), застосовується у випадку, коли Національна рада є належним розпорядником інформації.

3. Відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк копій документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк копій запитуваних документів визначається структурним підрозділом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація, відповідно до наказу голови Національної ради від 01.07.2011 N 5/238.

До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) копій документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.

Витрати, пов'язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку, включаються до рахунку на відшкодування витрат за діючими розцінками і тарифами, якщо інше не передбачено цим Порядком.

Оплата рахунку на відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

4. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних із наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних із наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється відповідним структурним підрозділом апарату Національної ради, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідний структурний підрозділ апарату Національної ради, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

5. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у Єдиній базі запитів на інформацію Національної ради робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

6. Відповіді за запитами на інформацію, що мають надаватися безкоштовно, але надання їх пов'язане з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою та ведення телефонних розмов у межах України), надаються після сплати зазначених послуг.

 

Начальник управління
бухгалтерської служби -
головний бухгалтер

Т. Стороженко

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
12.10.2011 N 2467

НОРМИ
витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію (відповідно до граничних норм витрат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 N 740 (Постанова N 740))

Послуга, що надається

Норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Примітка. 1. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку копій документів.

2. Норми застосовуються під час копіювання або друку копій документів, що надаються за запитом на інформацію понад 10 сторінок, починаючи з першої сторінки.

 

Начальник управління
бухгалтерської служби -
головний бухгалтер

Т. Стороженко

 

Додаток 3
до рішення Національної ради
12.10.2011 N 2467

ЗРАЗОК

Надавач послуг: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Реєстраційний рахунок _____
МФО банку __
Код ЄДРПОУ __
Платник: ______
                ______

РАХУНОК N ___________

від "___" 201_ року

Найменування

Вартість виготовлення 1 арк. (без ПДВ), грн.

Кількість аркушів, од.

Ціна (без ПДВ),
грн.

Відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

Витрати, пов'язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

Всього до сплати: ____

____
(сума прописом)

Виконавець


(підпис)

____
посада (П. І. Б.)

 

Начальник управління
бухгалтерської служби -
головний бухгалтер

Т. Стороженко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали