ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 вересня 2011 року N 117

Про затвердження складів Наглядової ради, Екзаменаційних комісій та форм документів

У зв'язку з реорганізацією Державного комітету України із земельних ресурсів у Державне агентство земельних ресурсів України наказую:

1. Затвердити склад:

Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок (додаток 1);

Наглядової ради з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок (додаток 2);

Екзаменаційної комісії з проведення кваліфікаційних іспитів на отримання кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів (додаток 3).

2. Затвердити форму:

свідоцтва про проходження навчання оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (додаток 4);

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (додаток 5);

посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (додаток 6);

кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів (додаток 7).

3. Департаменту ринку та оцінки земель (Фененко В. І.) забезпечити:

інформування навчальних закладів, з якими укладено угоди про співробітництво стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцитаторів з проведення земельних торгів, про затверджені форми документів;

видачу спільно з навчальними закладами, на базі яких проводилась професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцитаторів з проведення земельних торгів, відповідних документів.

4. Свідоцтва про проходження навчання оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та Кваліфікаційні свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, видані згідно з наказами Держкомзему від 27.05.2008 N 70 "Про затвердження форми свідоцтва про проходження навчання", від 27.05.2008 N 71 "Про затвердження форми посвідчення про підвищення кваліфікації" та від 27.05.2008 N 72а "Про затвердження форми Кваліфікаційного свідоцтва" вважати дійсними протягом терміну, на який вони видані.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Калюжного М. Н.

 

Голова

С. М. Тимченко


 

Додаток 1
до наказу Держземагентства України
08.09.2011 N 117


Склад Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок

ТИМЧЕНКО
Сергій Михайлович

- Голова Держземагентства України, голова Екзаменаційної комісії

КАЛЮЖНИЙ
Микола Никифорович

- заступник Голови Держземагентства України, заступник голови Екзаменаційної комісії

ФЕНЕНКО
Володимир Іванович

- директор Департаменту ринку та оцінки земель Держземагентства України, заступник голови Екзаменаційної комісії

ПРОКОПЕНКО
Сергій Васильович

- начальник відділу організації оцінки земель та оціночної діяльності Департаменту ринку та оцінки земель Держземагентства України, секретар Екзаменаційної комісії

АНТИПЕНКО
Ірина Вікторівна

- голова Ради Всеукраїнської громадської організації "Ліга оцінювачів земель" (за згодою)

БАКА
Вікторія Миколаївна

- представник Всеукраїнської громадської організації "Спілка оцінювачів землі" (за згодою)

БУЛГАКОВА
Світлана Алімівна

- представник Фонду державного майна України (за згодою)

ГОРБАТОВИЧ
Станіслав Миколайович

- представник Всеукраїнської громадської організації "Спілка оцінювачів землі" (за згодою)

ДЕХТЯРЕНКО
Юрій Федорович

- представник Всеукраїнської громадської організації "Ліга оцінювачів земель", кандидат економічних наук (за згодою)

ЄВДОКІМЕНКО
Світлана Вікторівна

- голова Ради Всеукраїнської громадської організації "Спілка оцінювачів землі", кандидат юридичних наук (за згодою)

ЗАЯЦЬ
Віктор Мефодійович

- представник Всеукраїнської громадської організації "Спілка оцінювачів землі", кандидат економічних наук (за згодою)

КАНАШ
Олександр Павлович

- завідувач відділу екології землекористування ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", кандидат сільськогосподарських наук

КУЛІНІЧ
Володимир Васильович

- директор ДП "Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" (за згодою)

МАНЦЕВИЧ
Юрій Миколайович

- представник Всеукраїнської громадської організації "Ліга оцінювачів земель", доктор економічних наук (за згодою)

МАРТИН
Андрій Геннадійович

- представник Всеукраїнської громадської організації "Спілка оцінювачів землі", кандидат економічних наук (за згодою)

НАЗИРОВА
Вікторія Петрівна

- представник Всеукраїнської громадської організації "Ліга оцінювачів земель", кандидат технічних наук (за згодою)

ПАЛЕХА
Юрій Миколайович

- представник Всеукраїнської громадської організації "Ліга оцінювачів земель", доктор географічних наук (за згодою)

ПЕРЕКУПСЬКИЙ
Юрій Петрович

- перший заступник начальника Головного управління Держкомзему у Харківській області (за згодою)

ПРОКОШИНА
Тамара Олексіївна

- начальник відділу організації ринку земель Департаменту ринку та оцінки земель Держземагентства України

ЯНЧУК
Володимир Петрович

- начальник Головного управління Держкомзему у Миколаївській області (за згодою).


 

Директор Департаменту
ринку та оцінки земель

В. І. Фененко


 

Додаток 2
до наказу Держземагентства України
08.09.2011 N 117


Склад Наглядової ради з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок

КАЛЮЖНИЙ
Микола Никифорович

- заступник Голови Держземагентства України, голова Наглядової ради

ФЕНЕНКО
Володимир Іванович

- директор Департаменту ринку та оцінки земель Держземагентства України, заступник голови Екзаменаційної комісії

ПРОКОПЕНКО
Сергій Васильович

- начальник відділу організації оцінки земель та оціночної діяльності Департаменту ринку та оцінки земель Держземагентства України, секретар Наглядової ради

АНТИПЕНКО
Ірина Вікторівна

- голова Ради Всеукраїнської громадської організації "Ліга оцінювачів земель" (за згодою)

КОВАЛЬ
Ірина Валеріївна

- заступник директора Департаменту ринку та оцінки земель Держземагентства України

ВАСИЛИШИНА
Олександра Олександрівна

- головний спеціаліст Департаменту ринку та оцінки земель Держземагентства України

ГРИГОРЕНКО
Євген Миколайович

- заступник голови Фонду державного майна України (за згодою)

ЄВДОКІМЕНКО
Світлана Вікторівна

- голова Ради Всеукраїнської громадської організації "Спілка оцінювачів землі" (за згодою)

ЗАЙЦЕВА
Валерія Германівна

- представник Всеукраїнської громадської організації "Спілка оцінювачів землі" (за згодою)

ПРОКОШИНА
Тамара Олексіївна

- начальник відділу організації ринку земель Департаменту ринку та оцінки земель Держземагентства України

МАРКУС
Яків Ісаакович

- представник Всеукраїнської громадської організації "Ліга оцінювачів земель" (за згодою)

СІМЧИШИНА
Тетяна Миколаївна

- начальник відділу моніторингу ринку та оцінки земель Департаменту ринку та оцінки земель Держземагентства України

ФІЛІППОВ
Валерій Павлович

- представник Всеукраїнської громадської організації "Ліга оцінювачів земель" (за згодою)

МАРТИН
Андрій Геннадійович

- представник Всеукраїнської громадської організації "Спілка оцінювачів землі" (за згодою)

ГОНЧАРОВА
Марина Станіславівна

- представник Всеукраїнської громадської організації "Спілка оцінювачів землі" (за згодою)

ТУРОВСЬКА
Людмила Валентинівна

- представник Всеукраїнської громадської організації "Ліга оцінювачів земель" (за згодою)

ХАРЧЕНКО
Андрій Миколайович

- начальник відділу правового забезпечення Юридичного департаменту.


 

Директор Департаменту
ринку та оцінки земель

В. І. Фененко


 

Додаток 3
до наказу Держземагентства України
08.09.2011 N 117


Склад Екзаменаційної комісії з проведення кваліфікаційних іспитів на отримання кваліфікаційного свідоцтва ліцитатора з проведення земельних торгів

КАЛЮЖНИЙ
Микола Никифорович

- заступник Голови Держземагентства України, голова Екзаменаційної комісії

ФЕНЕНКО
Володимир Іванович

- директор Департаменту ринку та оцінки земель Держземагентства України, заступник голови Екзаменаційної комісії

ЗОЛОТАШКО
Наталія Миколаївна

- головний спеціаліст Департаменту ринку та оцінки земель Держземагентства України, секретар Екзаменаційної комісії

ДУДКІН
Олександр Юрійович

- начальник Управління з питань земельних відносин Фонду державного майна України

ДЕХТЯРЕНКО
Юрій Федорович

- начальник відділу стратегічного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою)

ГОРБАТОВИЧ
Станіслав Миколайович

- представник Всеукраїнської громадської організації "Спілка оцінювачів землі" (за згодою)

КАНАШ
Олександр Павлович

- завідувач відділу екології землекористування ДП "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

КРАСНОЛУЦЬКИЙ
Олександр Васильович

- директор Департаменту землеустрою Держземагентства України

МАРТИН
Андрій Геннадійович

- виконуючий обов'язки завідувача кафедри землевпорядного проектування Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою)

ПРОКОШИНА
Тамара Олексіївна

- начальник відділу організації ринку земель Департаменту ринку та оцінки земель Держземагентства України

ПРОКОПЕНКО
Сергій Васильович

- начальник відділу організації оцінки земель та оціночної діяльності Департаменту ринку та оцінки земель Держземагентства України

ШЕВЧЕНКО
Вячеслав Леонідович

- керівник служби організації та проведення аукціонів ДАК "Національна мережа аукціонних центрів"

ХАРЧЕНКО
Андрій Миколайович

- начальник відділу правового забезпечення Юридичного департаменту Держземагентства України.


 

Директор Департаменту
ринку та оцінки земель

В. І. Фененко


 

Додаток 4
до наказу Держземагентства України
08.09.2011 N 117


ЗРАЗОК


  

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 
 
 
 
____
____
____
(назва навчального закладу)


 

СВІДОЦТВО

Видане ________
                                                                                                                                          (прізвище ім'я та по батькові)
в тому, що він (вона) пройшов (пройшла) навчання на базовому курсі з підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок в обсязі ___ години і має право на проходження стажування.

________
________
________
(назва навчального закладу)

 
 
___
(підпис)

 
 
_____
(ініціали та прізвище керівника)

Голова (заступник Голови) Державного агентства земельних ресурсів України, Голова (заступник Голови)
Екзаменаційної комісії

 
 
___
(підпис)

 
 
______
(ініціали та прізвище керівника)

Реєстраційний номер _____

20__ р. 

Додаток 5
до наказу Держземагентства України
08.09.2011 N 117


ЗРАЗОК


  

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 
 
 
 
____
____
____
(назва навчального закладу)


 

КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Серія ___ N _____

20__ р.

Засвідчує, що ______ успішно склав (склала) кваліфікаційний іспит (рішення Екзаменаційної комісії від 20__ року  N ___) та підтверджує його (її) достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок.


________
________
________
(назва навчального закладу)

 
 
___
(підпис)

 
 
_____
(ініціали та прізвище керівника)

Голова (заступник Голови) Державного агентства земельних ресурсів України, Голова (заступник Голови)
Екзаменаційної комісії

 
 
___
(підпис)

 
 
______
(ініціали та прізвище керівника)

 

М. П.

 

 

М. П.

  

Додаток 6
до наказу Держземагентства України
08.09.2011 N 117


ЗРАЗОК


  

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 
 
 
 
____
____
____
(назва навчального закладу)


 

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Серія ___ N _____

20__ р.

Засвідчує, що __
                                                                                                                                       (прізвище ім'я та по батькові)
підвищив (підвищила) кваліфікацію оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.


________
________
________
(назва навчального закладу)

 
 
___
(підпис)

 
 
_____
(ініціали та прізвище керівника)

Голова (заступник Голови) Державного агентства земельних ресурсів України, Голова (заступник Голови)
Екзаменаційної комісії

 
 
___
(підпис)

 
 
______
(ініціали та прізвище керівника)

 

М. П.

 

 

М. П.

 


Дійсне 2 роки


 

Додаток 7
до наказу Держземагентства України
08.09.2011 N 117


ЗРАЗОК


  

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 
 
 
 
____
____
____
(назва навчального закладу)


 

КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО
ліцитатора з проведення земельних торгів

Серія ___ N _____

20__ р.

Засвідчує, що ______ успішно склав (склала) кваліфікаційний іспит (рішення Екзаменаційної комісії від ___ 20__ року  N ___) та підтверджує його (її) достатній фаховий рівень підготовки за програмою базової підготовки ліцитаторів з проведення земельних торгів.


________
________
________
(назва навчального закладу)

 
 
___
(підпис)

 
 
_____
(ініціали та прізвище керівника)

Голова (заступник Голови) Державного агентства земельних ресурсів України, Голова (заступник Голови)
Екзаменаційної комісії

 
 
___
(підпис)

 
 
______
(ініціали та прізвище керівника)

 

М. П.

 

 

М. П.

 


 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали