МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 червня 2010 року N 560

Про затвердження складу атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ N 1200)

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2011 року N 1200 (Наказ N 1200)

(У назві та тексті наказу слова "Міністерство освіти і науки України" замінено словами "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2011 року N 1200) (Наказ N 1200)

У зв'язку з кадровими змінами у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ N 1200) та необхідністю зміни персонального складу атестаційної колегії наказую:

1. Затвердити новий склад атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ N 1200), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 29.01.2009 р. N 46 (Наказ N 46).

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки України
14.06.2010 N 560

СКЛАД
атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України

N

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Галузь наук

1

Табачник
Дмитро Володимирович
Голова колегії

Міністр освіти і науки України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

історичні

2

Суліма
Євген Миколайович
Заступник голови колегії

Заступник міністра освіти і науки України, доктор філософських наук, професор

філософські

3

Баранов-Мохорт
Сергій Миколайович
Учений секретар колегії

Начальник відділу науково-педагогічних та керівних кадрів департаменту вищої освіти, кандидат юридичних наук

юридичні

4

Безгін
Олексій Ігорович

Ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України

мистецтвознавство

5

Бондаренко
Михайло Федорович

Ректор Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України

технічні


6 (Наказ N 1200)

Бакіров Віль Савбанович (Наказ N 1200)Ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)

7

Дутчак
Мирослав Васильович

Перший проректор Національного університету фізичного виховання і спорту, доктор наук з фізичного виховання і спорту, заслужений працівник фізичної культури і спорту України

фізичне виховання і спорт

8

Ільченко
Михайло Юхимович

Проректор з наукової роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

технічні

9

Капрельянц
Леонід Вікторович

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Одеської національної академії харчових технологій, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

біологічні

10

Клочек
Григорій Дмитрович

Ректор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

філологічні

11

Кравець
Володимир Петрович

Ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, заслужений працівник освіти України

педагогічні

12

Крижанівський
Євстахій Іванович

Ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України

технічні

13

Кудрявцева
Людмила Олексіївна

Професор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук

філологічні

14

Кулик
Микола Сергійович

Ректор Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

технічні


15 (Наказ N 1200)

Безуглий Микола Дмитрович (Наказ N 1200)Президент Національної академії аграрних наук України, академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)


16 (Наказ N 1200)

Бондаренко Віктор Дмитрович (Наказ N 1200)Директор департаменту атестації кадрів МОНмолодьспорту, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)

17

Мазаракі
Анатолій Антонович

Ректор Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор, академік АПН України, заслужений діяч науки і техніки України

економічні


18 (Наказ N 1200)

Геєць Валерій Михайлович (Наказ N 1200)Віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)

19

Мороз
Василь Максимович

Ректор Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент АМН України

медичні


20 (Наказ N 1200)

Губерський Леонід Васильович (Наказ N 1200)Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук, професора, академік НАН України, заслужений працівник освіти України (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)

21

Онищенко
Олексій Семенович

Директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор філософських наук, професор, академік НАН України

філософські

22

Пономаренко
Володимир Степанович

Ректор Харківського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

економічні


23 (Наказ N 1200)

Єфіменко Тетяна Іванівна (Наказ N 1200)Президент ДННУ "Академія фінансового управління", доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)


24 (Наказ N 1200)

Загородній Анатолій Глібович (Наказ N 1200)Директор Інституту теоретичної фізики НАНУ, головний вчений секретаря Президії НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)


25 (Наказ N 1200)

Запорожан Валерій Миколайович (Наказ N 1200)Ректор Одеського державного медичного університету, віце-президент Національної академії медичних наук України, академік НАМН, доктор медичних наук, професор, заслужений винахідник України (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)

26

Толочко
Петро Петрович

Директор Інституту археології НАН України, доктор історичних наук, професор, академік НАН України, заслужений працівник культури України

історичні

27

Холін
Юрій Валентинович

Проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри хімічного матеріалознавства, доктор хімічних наук, професор

хімічні

28

Чайковський
Анатолій Степанович

Проректор Академії управління міністерства внутрішніх справ, доктор історичних наук, професор

історичні

29

Яценко
Тамара Семенівна

Професор кафедри психології, директор центру глибинної психології Кримського гуманітарного університету, доктор психологічних наук, професор, академік АПН України

психологічні


30 (Наказ N 1200)Копиленко Олександр Любимович (Наказ N 1200)Директор Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений юрист України (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)


31 (Наказ N 1200)Кремень Василь Григорович (Наказ N 1200)Президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)


32 (Наказ N 1200)Лібанова Елла Марленівна (Наказ N 1200)Академік-секретар відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухі НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)


33 (Наказ N 1200)Павленко Анатолій Федорович (Наказ N 1200)Ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)


34 (Наказ N 1200)Реєнт Олександр Петрович (Наказ N 1200)Заступник директора Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)


35 (Наказ N 1200)Резнікович Михайло Юрійович (Наказ N 1200)Академік-секретар відділення театрального мистецтва Національної академії мистецтв України, професор, народний артист України (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)


36 (Наказ N 1200)Телелим Василь Максимович (Наказ N 1200)В. о. начальника Національного університету оборони України, доктор військових наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)


37 (Наказ N 1200)Толубко Володимир Борисович (Наказ N 1200)Доктор технічних наук, професор, головний науковий консультант державного підприємства "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління" (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)


38 (Наказ N 1200)Шемшученко Юрій Сергійович (Наказ N 1200)Академік-секретар відділення екологічного, господарського та аграрного права Національної академії правових наук України, директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)


39 (Наказ N 1200)Яковлєв Микола Іванович (Наказ N 1200)Головний учений секретар Національної академії мистецтв України, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії мистецтв України, заслужений працівник освіти України (Наказ N 1200)


  (Наказ N 1200)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2011 р. N 1200) (Наказ N 1200)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали