Додаткова копія: Про затвердження складу експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 листопада 2011 року N 1367

Про затвердження складу експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Відповідно до підпункту 26 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 410 (Указ N 410/2011), пункту 29 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. N 423, та пункту 4 Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 N 1058 (Положення N 1058), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за N 1167/19905, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.11.2011 наказую:

1. Затвердити склад експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 N 1058 (Перелік N 1058), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за N 1168/19906, із зазначенням наукових спеціальностей, закріплених за експертними радами, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
25.11.2011 N 1367


Склад експертних рад
з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України

N з/п

Посада в експертній раді

П. І. Б. експерта

Науковий ступінь, вчене звання, місце основної роботи

Шифр спеціальності в експертній раді

Перелік наукових спеціальностей, закріплених за експертною радою

1. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з агрономії та лісового господарства

1.

голова

Петриченко Василь Фролович

доктор сільськогосподарських наук, професор, Національна академія аграрних наук України (м. Київ)

06.01.04
06.01.09
06.01.12
06.01.13

03.00.07 - мікробіологія;
03.00.16 - екологія;;
03.00.12 - фізіологія рослин;
03.00.15 - генетика;
03.00.20 - біотехнологія;
16.00.10 - ентомологія;
06.01.01 - загальне землеробство;
06.01.02 - сільськогосподарські меліорації;
06.01.03 - агроґрунтознавство і агрофізика;
06.01.04 - агрохімія;
06.01.05 - селекція і насінництво;
06.01.06 - овочівництво;
06.01.07 - плодівництво;
06.01.08 - виноградарство;
06.01.09 - рослинництво;
06.01.10 - субтропічні культури;
06.01.11 - фітопатологія;
06.01.12 - кормовиробництво і луківництво;
06.01.13 - гербологія;
05.18.03 - первинна обробка продуктів рослинництва;
06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація;
06.03.02 - лісовпорядкування і лісова таксація;
06.03.03 - лісознавство і лісівництво;
06.04.01 - історія сільськогосподарських наук

2.

заступник голови

Гамаюнова Валентина Василівна

доктор сільськогосподарських наук, професор, Миколаївський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України

06.01.04

3.

вчений секретар

Скряга Вікторія Аліфарманівна

кандидат сільськогосподарських наук, Інститут садівництва НААН України (м. Вишневе)

06.01.07

4.

члени експертної ради

Білоусов Анатолій Олександрович

доктор біологічних наук, професор, Селекційно-генетичний інститут Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН України (м. Одеса)

03.00.15
06.01.05

5.

Борона Володимир Пантелеймонович

доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут кормів НААН (м. Вінниця)

06.01.01

6.

Бублик Микола Олександрович

доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут садівництва НААН України (м. Вишневе)

06.01.07
06.01.08
05.18.03

7.

Гірко Володимир Сергійович

доктор сільськогосподарських наук, професор, ННЦ "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" (смт Чубинське)

06.01.05

8.

Горова Тамара Корніївна

доктор сільськогосподарських наук, Інститут овочівництва і баштанництва НААН України (м. Харків)

06.01.05
06.01.06

9.

Єрмолаєв Микола Миколайович

доктор сільськогосподарських наук, ННЦ "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" (смт Чубинське)

03.00.16
06.01.03

10.

Калитка Валентина Василівна

доктор сільськогосподарських наук, професор, Таврійська державна сільськогосподарська академія Міністерства аграрної політики та продовольства України (м. Маріуполь)

06.01.07
06.01.08
05.18.03

11.

Копій Леонід Іванович

доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний лісотехнічний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України (м. Львів)

06.03.01
06.03.02
06.03.03

12.

Кравченко Владислав Андрійович

доктор сільськогосподарських наук, професор, Науково-дослідний і навчальний центр закритого ґрунту АК "Пуща Водиця" НААН України (м. Київ)

06.01.05
06.01.06
06.01.13

13.

Курило Василь Леонідович

доктор сільськогосподарських наук, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (м. Київ)

06.01.09

14.

Литвиненко Микола Антонович

доктор сільськогосподарських наук, Селекційно-генетичний інститут Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН України (м. Одеса)

06.01.05

15.

Мірошниченко Микола Миколайович

доктор сільськогосподарських наук, ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" НААН України (м. Харків)

03.00.16
03.00.07
06.01.03
06.01.04
06.04.01

16.

Мошинський Віктор Степанович

доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет водного господарства та природокористування МОНмолодьспорту України (м. Рівне)

06.01.02

17.

Мусієнко Микола Миколайович

доктор біологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

03.00.07
03.00.12
06.04.01

18.

Нурмухаммедов Алішер Кахрамович

доктор сільськогосподарських наук, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (м. Київ)

06.01.11
16.00.10

19.

Олексійченко Надія Олександрівна

доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

06.03.01
06.03.02
06.03.03

20.

Ретьман Сергій Васильович

доктор біологічних наук, Інститут захисту рослин НААН України (м. Київ)

06.01.11

21.

Федорчук Михайло Іванович

доктор сільськогосподарських наук, професор, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" Міністерства аграрної політики та продовольства України

06.01.01
06.01.06
06.01.09
06.01.12

2. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з архітектури, будівництва та геодезії

1.

голова

Баженов Віктор Андрійович

доктор технічних наук, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури МОНмолодьспорту України

05.23.17

05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди;
05.23.02 - основи і фундаменти;
05.23.03 - вентиляція, освітлення та теплогазопостачання;
05.23.04 - водопостачання, каналізація;
05.23.05 - будівельні матеріали та вироби;
05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва;
05.23.16 - гідравліка та інженерна гідрологія;
05.23.17 - будівельна механіка;
05.23.20 - містобудування та територіальне планування;
05.24.01 - геодезія та картографія;
05.24.04 - кадастр та моніторинг земель;
18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури;
18.00.02 - архітектура будівель та споруд;
18.00.04 - містобудування та ландшафтна архітектура;
05.22.11 - автомобільні шляхи та аеродроми;
05.26.01 - охорона праці;
06.01.02 - сільськогосподарські меліорації;
05.28.01 - історія техніки;
21.06.01 - екологічна безпека

2.

заступник голови

Братчун Валерій Іванович

доктор технічних наук, професор, Донбаська національна академія будівництва та архітектури МОНмолодьспорту України

05.23.05

3.

вчений секретар

Кравчук Андрій Михайлович

доктор технічних наук, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури МОНмолодьспорту України

05.23.04
05.23.16

4.

члени експертної ради

Бурштинська Христина Василівна

доктор технічних наук, професор, Національний університет "Львівська політехніка" МОНмолодьспорту України

05.24.04

5.

Войтенко Степан Петрович

доктор технічних наук, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури МОНмолодьспорту України

05.24.01

6.

Грабовський Петро Олександрович

доктор технічних наук, професор, Одеська державна академія будівництва та архітектури МОНмолодьспорту України

05.23.04

7.

Дерев'янко Віктор Миколайович

доктор технічних наук, професор, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури МОНмолодьспорту України

05.23.05

8.

Зоценко Микола Леонідович

доктор технічних наук, професор, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОНмолодьспорту України

05.23.02

9.

Ковальський Леонід Миколайович

доктор архітектури, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури МОНмолодьспорту України

18.00.02
18.00.04

10.

Корбут Вадим Павлович

доктор технічних наук, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури МОНмолодьспорту України

05.23.03

11.

Мироненко Віктор Павлович

доктор архітектури, професор, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури МОНмолодьспорту України

18.00.01
18.00.02

12.

Мозговий Володимир Васильович

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет МОНмолодьспорту України

05.22.11

13.

Мущанов Володимир Пилипович

доктор технічних наук, професор, Донбаська національна академія будівництва і архітектури МОНмолодьспорту України

05.23.01

14.

Немчинов Юрій Іванович

доктор технічних наук, професор, НДІ будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України

05.23.01

15.

Ніколаєнко Володимир Анатолійович

доктор архітектури, професор, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОНмолодьспорту України

18.00.01

16.

Плугін Андрій Аркадійович

доктор технічних наук, професор, Українська державна академія залізничного транспорту Мінінфраструктури України (м. Харків)

05.23.05

17.

Піскунов Вадим Георгійович

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет МОНмолодьспорту України

05.23.17

18.

Пушкарьова Катерина Костянтинівна

доктор технічних наук, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури МОНмолодьспорту України

05.23.05

19.

Редько Олександр Федорович

доктор технічних наук, професор, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури МОНмолодьспорту України

05.23.03

20.

Савенко В'ячеслав Якович

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет МОНмолодьспорту

05.23.16
05.22.11

21.

Снісаренко Володимир Іванович

доктор технічних наук, професор, НДІ будівельного виробництва

05.23.08

22.

Стоянов Володимир Васильович

доктор технічних наук, професор, Одеська державна академія будівництва та архітектури МОНмолодьспорту України

05.23.01

23.

Шалений Василь Тимофійович

доктор технічних наук, професор, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва МОНмолодьспорту України

05.23.08

24.

Яцик Анатолій Васильович

доктор технічних наук, професор, Український НДІ водогосподарсько-екологічних проблем

06.01.02

3. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з біологічних наук

1.

голова

Радченко Володимир Григорович

доктор біологічних наук, професор, Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України

03.00.08
03.00.24
03.00.25

02.00.10 - біоорганічна хімія;
03.00.01 - радіобіологія;
03.00.02 - біофізика;
03.00.03 - молекулярна біологія;
03.00.04 - біохімія;
03.00.05 - ботаніка;
03.00.06 - вірусологія;
03.00.07 - мікробіологія;
03.00.08 - зоологія;
03.00.09 - імунологія;
03.00.10 - іхтіологія;
03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія;
03.00.12 - фізіологія рослин;
03.00.13 - фізіологія людини і тварин;
03.00.14 - біологія розвитку;
03.00.15 - генетика;
03.00.16 - екологія;
03.00.17 - гідробіологія;
03.00.18 - ґрунтознавство;
03.00.19 - кріобіологія;
03.00.20 - біотехнологія;
03.00.21 - мікологія;
03.00.22 - молекулярна генетика;
03.00.23 - історія біології;
03.00.24 - ентомологія;
03.00.25 - паразитологія і гельмінтологія;
21.06.01 - екологічна безпека

2.

заступник голови

Берегова Тетяна Володимирівна

доктор біологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

03.00.13

3.

вчений секретар

Зуб Леся Миколаївна

кандидат біологічних наук, Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України

03.00.05
03.00.16

4.

члени експертної ради

Бондар Олександр Іванович

доктор біологічних наук, професор, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди України

03.00.16
21.06.01

5.

Войтенко Нана Володимирівна

доктор біологічних наук, професор, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України (м. Київ)

03.00.02
03.00.13

6.

Великий Микола Миколайович

доктор біологічних наук, професор, Інститут біохімії ім. О. Б. Палладіна НАН України (м. Київ)

03.00.04

7.

Гудков Ігор Миколайович

доктор біологічних наук, професор, Національний університет біоресурсів та природокористування України

03.00.01
03.00.18

8.

Догадіна Тетяна Василівна

доктор біологічних наук, професор, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОНмолодьспорту України

03.00.12
03.00.16

9.

Дудка Ірина Олександрівна

доктор біологічних наук, професор, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

03.00.05
03.00.21

10.

Євтушенко Микола Юрійович

доктор біологічних наук, професор, Національний університет біоресурсів та природокористування України

03.00.08
03.00.10
03.00.17

11.

Захаренко Геннадій Сергійович

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр НААН України (м. Ялта)

03.00.05

12.

Кожухова Наталя Едуардівна

доктор біологічних наук, Південний біотехнологічний центр в рослинництві НААН України (м. Одеса)

03.00.15
03.00.20

13.

Курський Михайло Дмитрович

доктор біологічних наук, професор, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

03.00.04

14.

Лукаш Любов Леонідівна

доктор біологічних наук, професор, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України (м. Київ)

03.00.15
03.00.22

15.

Марченко Михайло Маркович

доктор біологічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОНмолодьспорту України

02.00.10
03.00.04
03.00.20

16.

Мінченко Олександр Григорович

доктор біологічних наук, професор, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (м. Київ)

03.00.03
03.00.04

17.

Мельник Віктор Іванович

доктор біологічних наук, професор, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України

03.00.05

18.

Надкернична Олена Володимирівна

доктор біологічних наук, професор, Інститут сільськогосподарської мікробіології НААН України (м. Чернігів)

03.00.07
03.00.16

19.

Рибальченко Володимир Корнійович

доктор біологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

03.00.02
03.00.11
03.00.19

20.

Соболєв Валерій Іванович

доктор біологічних наук, професор, Донецький національний університет МОНмолодьспорту України

03.00.13
03.00.14

21.

Співак Микола Якович

доктор біологічних наук, професор, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України (м. Київ)

03.00.03
03.00.06
03.00.07
03.00.09

22.

Стойка Ростислав Степанович

доктор біологічних наук, професор, Інститут біології клітини НАН України (м. Львів)

03.00.04
03.00.11

23.

Таран Наталія Юріївна

доктор біологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

03.00.12
03.00.16

24.

Токарев Юрій Миколайович

доктор біологічних наук, професор, Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України (м. Севастополь)

03.00.17

25.

Тукало Михайло Арсентійович

доктор біологічних наук, професор, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України (м. Київ)

03.00.03
03.00.20

26.

Холодна Лідія Степанівна

доктор біологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

03.00.09
03.00.07
03.00.20

27.

Чорнобай Юрій Миколайович

доктор біологічних наук, професор, Державний природознавчий музей НАН України (м. Львів)

03.00.16
03.00.18
03.00.23

28.

Чуян Олена Миколаївна

доктор біологічних наук, професор, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського МОНмолодьспорту України (м. Сімферополь)

03.00.02
03.00.13

4. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з геологічних та географічних наук

1.

голова

Олійник Ярослав Богданович

доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

11.00.02
11.00.13

04.00.01 - загальна та регіональна геологія;
04.00.02 - геохімія;
04.00.04 - геотектоніка;
04.00.05 - геологічна інформатика (геологічні та фізико-математичні науки);
04.00.06 - гідрогеологія;
04.00.07 - інженерна геологія;
04.00.08 - петрологія;
04.00.09 - палеонтологія і стратиграфія;
04.00.10 - геологія океанів і морів;
04.00.11 - геологія металевих і неметалевих корисних копалин;
04.00.16 - геологія твердих горючих копалин;
04.00.17 - геологія нафти і газу;
04.00.19 - економічна геологія;
04.00.20 - мінералогія, кристалографія;
04.00.21 - літологія;
04.00.22 - геофізика (геологічні та фізико-математичні науки);
04.00.23 - історія геології;
05.07.12 - дистанційні аерокосмічні дослідження (геологічні та фізико-математичні науки);
11.00.01 - фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів;
11.00.02 - економічна та соціальна географія;
11.00.04 - геоморфологія та палеогеографія;
11.00.05 - біогеографія та географія ґрунтів;
11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія;
11.00.08 - океанологія;
11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія;
11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів;
11.00.12 - географічна картографія;
11.00.13 - історія географії;
20.02.04 - військова географія

2.

заступник голови

Ємельянов Володимир Олександрович

доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, президія НАН України

04.00.10
04.00.23
11.00.08

3.

заступник голови

Лісовський Сергій Антонович

доктор географічних наук, Інститут географії НАН України

11.00.02
20.02.04

4.

вчений секретар

Пасько Володимир Феодосійович

кандидат географічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

11.00.02

5.

члени експертної ради

Артеменко Геннадій Володимирович

доктор геологічних наук, Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України

04.00.02
04.00.20

6.

Баранов Володимир Андрійович

доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України

04.00.16

7.

Вахрушев Борис Олександрович

доктор географічних наук, професор, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського МОНмолодьспорту України (м. Сімферополь)

04.00.01
11.00.01
11.00.04

8.

Верховцев Валентин Геннадійович

доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України

04.00.01
04.00.02
05.07.12

9.

Воскресенська Олена Миколаївна

доктор географічних наук, Морський гідрофізичний інститут НАН України

11.00.08
11.00.09

10.

Герасименко Наталя Петрівна

доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

11.00.04
11.00.05
11.00.12

11.

Гукалова Ірина Володимирівна

доктор географічних наую, старший науковий співробітник, Інститут географії НАН України

11.00.02
20.02.04

12.

Дмитрук Олександр Юрійович

доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

11.00.11
20.00.04

13.

Євдощук Микола Іванович

доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, Державна наукова установа "Відділення морської геології та осадочного рудоутворення" НАН України

04.00.01
04.00.17

14.

Жовинський Едуард Якович

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України

04.00.02 04.00.11
04.00.23

15.

Зеленська Любов Іванівна

доктор педагогічних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України

11.00.11
04.00.23

16.

Іванік Михайло Михайлович

доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геологічних наук НАН України

04.00.09

17.

Козаченко Тамара Іванівна

доктор географічних наук, Інститут географії НАН України

11.00.11
11.00.12

18.

Коніков Євген Георгійович

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова МОНмолодьспорту України

04.00.06
04.00.07
04.00.10
04.00.21

19.

Лукін Олександр Юхимович

доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, Чернігівське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту Міністерства екології та природних ресурсів України

04.00.17
04.00.23

20.

Матковський Орест Іллярович

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка МОНмолодьспорту України

04.00.08
04.00.20

21.

Міхницька Тетяна Петрівна

доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут геологічних наук НАН України

04.00.09
04.00.21

22.

Петровський Олександр Павлович

доктор фізико-математичних наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОНмолодьспорту України

04.00.05
04.00.22
05.07.12

23.

Пилипенко Віталій Миколайович

доктор фізико-математичних наук, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

04.00.05
04.00.22

24.

Плотніков Олександр Володимирович

доктор геологічних наук, професор, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" МОНмолодьспорту України

04.00.11
04.00.19

25.

Польовий Анатолій Миколайович

доктор географічних наук, професор, Одеський державний екологічний університет МОНмолодьспорту України

11.00.07
11.00.09

26.

Продайвода Георгій Трохимович

доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

04.00.22

27.

Радзівілл Анатолій Якович

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Інститут геологічних наук НАН України

04.00.04
04.00.16

28.

Решетов Іван Костянтинович

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОНмолодьспорту України

04.00.06
04.00.07
11.00.02

29.

Сніжко Сергій Іванович

доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

11.00.07
11.00.09

30.

Трипільський Олександр Андрійович

доктор геолого-мінералогічних наук, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

04.00.05
04.00.22

31.

Шевчук Віктор Васильович

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

04.00.01
04.00.04

32.

Яценко Герман Михайлович

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка МОНмолодьспорту України

04.00.08
04.00.11

5. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з електротехніки, енергетики, електроніки та радіотехніки

1.

голова

Кириленко Олександр Васильович

доктор технічних наук, професор, Інститут електродинаміки НАН України

05.09.03

05.07.12 - дистанційні аерокосмічні дослідження;
05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі;
05.12.07 - антени та пристрої мікрохвильової техніки;
05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;
05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи;
05.12.20 - оптоелектронні системи;
05.27.01 - твердотільна електроніка;
05.27.02 - вакуумна, плазмова та квантова електроніка;
05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки;
05.05.03 - двигуни та енергетичні установки;
05.05.14 - холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання;
05.05.16 - турбомашини та турбоустановки;
05.07.01 - аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів;
05.09.01 - електричні машини й апарати;
05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи;
05.09.05 - теоретична електротехніка;
05.09.07 - світлотехніка та джерела світла;
05.09.08 - прикладна акустика та звукотехніка;
05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії;
05.09.13 - техніка сильних електричних та магнітних полів;
05.14.01 - енергетичні системи та комплекси;
05.14.02 - електричні станції, мережі і системи;
05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика;
05.14.08 - перетворювання відновлюваних видів енергії;
05.14.14 - теплові та ядерні енергоустановки;
05.28.01 - історія техніки

2.

заступник голови

Якименко Юрій Іванович

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України "КПІ" МОНмолодьспорту України

05.12.17

3.

вчений секретар

Тимофєєв Володимир Іванович

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України "КПІ" МОНмолодьспорту України

05.27.01

4.

члени експертної ради

Беркман Любов Наумівна

доктор технічних наук, професор, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

05.12.13
05.12.02

5.

Бунін Сергій Георгійович

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України "КПІ" МОНмолодьспорту України

05.12.02

6.

Гепко Ігор Олександрович

доктор технічних наук, професор, Український державний центр радіочастот

05.12.13
05.12.17

7.

Должиков Володимир Васильович

доктор фізико-математичних наук, професор, Харківський національний університет радіоелектроніки МОНмолодьспорту України

05.12.07

8.

Конакова Раїса Василівна

доктор технічних наук, професор, Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є.Лашкарьова НАН України

05.27.01
05.27.06

9.

Лемешко Олександр Віталійович

доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет радіоелектроніки МОНмолодьспорту України

05.12.02

10.

Проценко Михайло Борисович

доктор технічних наук, професор, Одеська національна академія зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

05.12.13

11.

Олексенко Павло Феофанович

доктор технічних наук, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

05.27.06

12.

Прудиус Іван Никифорович

доктор технічних наук, професор, Національний університет "Львівська політехніка" МОНмолодьспорту України

05.12.13

13.

Рибін Олександр Іванович

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України "КПІ" МОНмолодьспорту України

05.12.07

14.

Михальський Валерій Михайлович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут електродинаміки НАН України

05.09.12

15.

Сокол Євген Іванович

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" МОНмолодьспорту України

05.09.12

16.

Авраменко Андрій Олександрович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України

05.14.06
05.05.16

17.

Басок Борис Іванович

доктор технічних наук, Інститут технічної теплофізики НАН України

05.14.06

18.

Братута Едуард Георгійович

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" МОНмолодьспорту України

05.14.14
05.14.06

19.

Бешта Олександр Степанович

доктор технічних наук, професор, ДВНЗ "Національний гірничий університет" МОНмолодьспорту України

05.09.03

20.

Гутаревич Юрій Федосійович

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет МОНмолодьспорту України

05.05.03

21.

Кондратенко Ігор Петрович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут електродинаміки НАН України

05.09.03
05.09.05

22.

Курінний Едуард Григорович

доктор технічних наук, професор, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" МОНмолодьспорту України

05.14.02

23.

Мазуренко Леонід Іванович

доктор технічних наук, професор, Київський національний університет будівництва і архітектури МОНмолодьспорту України

05.09.01

24.

Носовський Анатолій Володимирович

доктор технічних наук, професор, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України

05.14.14

25.

Павлов Геннадій Вікторович

доктор технічних наук, професор, Національний університет кораблебудування МОНмолодьспорту України

05.09.12

26.

Сегеда Михайло Станкович

доктор технічних наук, професор, Національний університет "Львівська політехніка" МОНмолодьспорту України

05.14.02

27.

Терещенко Юрій Матвійович

доктор технічних наук, професор, Національний авіаційний університет МОНмолодьспорту України

05.05.03
05.07.01

28.

Фіалко Наталія Михайлівна

доктор технічних наук, Національний технічний університет України "КПІ" МОНмолодьспорту України

05.05.14
05.14.06

6. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з зоотехнії та ветеринарної медицини

1.

голова

Ібатуллін Ільдус Ібатуллович

доктор сільськогосподарських наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

03.00.16
06.02.02

03.00.04 - біохімія;
03.00.13 - фізіологія людини і тварин;
03.00.15 - генетика;
03.00.16 - екологія;
03.00.20 - біотехнологія;
06.02.01 - розведення та селекція тварин;
06.02.02 - годівля тварин і технологія кормів;
06.02.03 - рибництво;
06.02.04 - технологія виробництва продуктів тваринництва;
16.00.01 - діагностика і терапія тварин;
16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин;
16.00.03 - ветеринарна мікробіологія та вірусологія;
16.00.04 - ветеринарна фармакологія та токсикологія;
16.00.05 - ветеринарна хірургія;
16.00.06 - гігієна тварин та ветеринарна санітарія;
16.00.07 - ветеринарне акушерство;
16.00.08 - епізоотологія та інфекційні хвороби;
16.00.09 - ветеринарно-санітарна експертиза;
16.00.10 - ентомологія;
16.00.11 - паразитологія;
16.00.12 - історія ветеринарії;
06.04.01 - історія сільськогосподарських наук

2.

заступник голови

Цвігун Анатолій Тимофійович

доктор сільськогосподарських наук, професор, Подільський державний аграрно-технічний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України (м. Кам'янець-Подільський)

03.00.16
06.02.02
06.02.04

3.

вчений секретар

Ільчук Ігор Іванович

кандидат сільськогосподарських наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

06.02.02

4.

члени експертної ради

Гаврилін Павло Миколайович

доктор ветеринарних наук, професор, Дніпропетровський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України

16.00.01
16.00.02
16.00.12
06.04.01

5.

Грищенко Вікторія Анатоліївна

доктор ветеринарних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

03.00.04
03.00.13
16.00.01

6.

Ільніцький Микола Григорович

доктор ветеринарних наук, професор, Білоцерківський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України

16.00.04
16.00.05

7.

Камбур Марія Дмитрівна

доктор ветеринарних наук, професор, Сумський національний аграрний університет

16.00.07
03.00.13

8.

Куцан Олександр Тихонович

доктор ветеринарних наук, професор, ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААН України" (м. Харків)

16.00.01
16.00.04
16.00.06
16.00.09

9.

Луценко Марія Михайлівна

доктор сільськогосподарських наук, професор, ДНУ "Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого" Міністерства аграрної політики та продовольства України (смт Дослідницьке)

06.02.03
06.02.04

10.

Приходько Юрій Олександрович

доктор ветеринарних наук, професор, Харківська державна зооветеринарна академія Міністерства аграрної політики та продовольства України

16.00.10
16.00.11

11.

Рубан Сергій Юрійович

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Інститут розведення і генетики тварин НААН України (смт Чубинське)

03.00.15
06.02.01
06.02.02

12.

Скибіцький Володимир Гурійович

доктор ветеринарних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

16.00.03
16.00.08

13.

Скрипник Валерій Григорович

доктор ветеринарних наук, професор, Інститут ветеринарної медицини НААН України (м. Київ)

03.00.20
16.00.03
16.00.08

14.

Харенко Микола Іванович

доктор ветеринарних наук, професор, Сумський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України

16.00.05
16.00.07

15.

Шаловило Степан Григорович

доктор сільськогосподарських наук, професор, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького Міністерства аграрної політики та продовольства України

03.00.15
03.00.20
06.02.01
06.02.04

7. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з інформатики, кібернетики та приладобудування

1.

голова

Палагін Олександр Васильович

доктор технічних наук, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

05.13.05

01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні, технічні науки);
01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фізико-математичні, технічні науки);
01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фізико-математичні, технічні науки);
05.13.03 - системи та процеси керування;
05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти;
05.13.06 - інформаційні технології;
05.13.07 - автоматизація процесів керування;
05.13.09 - медична та біологічна інформатика і кібернетика;
05.13.12 - системи автоматизації проектувальних робіт;
05.13.21 - системи захисту інформації;
05.13.22 - управління проектами і програмами;
05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту;
05.11.01 - прилади та методи вимірювання механічних величин;
05.11.03 - гіроскопи та навігаційні системи;
05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин;
05.11.05 - прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин;
05.11.07 - оптичні прилади та системи;
05.11.08 - радіовимірювальні прилади;
05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин;
05.11.17 - біологічні та медичні прилади і системи;
05.26.01 - охорона праці;
05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;
10.01.02 - структурна, прикладна та математична лінгвістика;
01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики;
01.06.01 - історія фізико-математичних наук;
05.28.01 - історія техніки

2.

заступник голови

Ляшко Сергій Іванович

доктор фізико-математичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

01.05.01
01.05.02

3.

вчений секретар

Синявський Володимир Федорович

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

01.05.02

4.

члени експертної ради

Бодянський Євген Володимирович

доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет радіоелектроніки МОНмолодьспорту України

05.13.06
01.05.04

5.

Боюн Віталій Петрович

доктор технічних наук, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

05.13.05

6.

Володарський Євген Тимофійович

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України "КПІ" МОНмолодьспорту України

05.13.05
05.11.00

7.

Гогунський Віктор Дмитрович

доктор технічних наук, професор, Одеський національний політехнічний університет МОНмолодьспорту України

05.13.07
05.13.22

8.

Дмитрієнко Валерій Дмитрович

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" МОНмолодьспорту України

05.13.07
05.13.05

9.

Задірака Валерій Костянтинович

доктор фізико-математичних наук, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

05.13.21

10.

Кошкін Костянтин Вікторович

доктор технічних наук, професор, Національний університет кораблебудування МОНмолодьспорту України

05.13.22

11.

Коростіль Юрій Мирославович

доктор технічних наук, професор, Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України

05.11.13

12.

Кухарчук Василь Васильович

доктор технічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет МОНмолодьспорту України

05.11.13

13.

Новіков Володимир Миколайович

доктор фізико-математичних наук, професор, ДП "УкрНДЦ з проблем стандартизації, сертифікації та якості"

05.01.02

14.

Столярчук Петро Гаврилович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Національний університет "Львівська політехніка" МОНмолодьспорту України

05.11.00

15.

Любчик Леонід Михайлович

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" МОНмолодьспорту України

01.05.02
05.13.06

16.

Павлов Олександр Анатолійович

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України "КПІ" МОНмолодьспорту України

05.13.06

17.

Погорілий Сергій Дем'янович

доктор технічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

01.05.02
01.05.04
01.05.03

18.

Панкратова Наталія Дмитрівна

доктор технічних наук, професор, Інститут прикладного системного аналізу МОНмолодьспорту України та НАН України

01.05.04
05.13.06

19.

Руденко Олег Григорович

доктор технічних наук, професор, Харківський національний університет радіоелектроніки МОНмолодьспорту України

05.13.03
05.13.06

20.

Святний Володимир Андрійович

доктор технічних наук, професор, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" МОНмолодьспорту України

05.13.12
01.05.02

21.

Ткачов Віктор Васильович

доктор технічних наук, професор, ДВНЗ "Національний гірничий університет" МОНмолодьспорту України

05.13.07

22.

Чурюмов Геннадій Іванович

доктор фізико-математичних наук, професор, Харківський національний університет радіоелектроніки МОНмолодьспорту України

05.11.00

23.

Шаронова Наталія Валеріївна

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" МОНмолодьспорту України

05.13.06
10.02.21

24.

Широков Володимир Анатолійович

доктор технічних наук, професор, Мовно-інформаційний фонд НАН України

05.13.06
10.02.01

25.

Бартіш Михайло Ярославович

доктор фізико-математичних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка МОНмолодьспорту України

01.05.02

26.

Буй Дмитро Борисович

доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

01.05.01
01.05.03

27.

Григорків Василь Степанович

доктор фізико-математичних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОНмолодьспорту України

01.05.02

28.

Дейнека Василь Степанович

доктор фізико-математичних наук, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

01.05.02

29.

Чикрій Аркадій Олексійович

доктор фізико-математичних наук, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

01.05.04
01.05.01

8. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з історичних наук

1.

голова

Удод Олександр Андрійович

доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України

07.00.01
07.00.06
09.00.03
27.00.02

07.00.01 - історія України;
07.00.02 - всесвітня історія;
07.00.04 - археологія;
07.00.05 - етнологія;
07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;
07.00.07 - історія науки й техніки;
07.00.09 - антропологія;
09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії;
09.00.05 - історія філософії;
09.00.07 - етика;
09.00.08 - естетика;
09.00.11 - релігієзнавство;
09.00.12 - українознавство;
20.02.22 - військова історія;
21.03.03 - геополітика;
26.00.01 - теорія та історія культури;
26.00.05 - музеєзнавство, пам'яткознавство;
27.00.02 - документознавство, архівознавство;
27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

2.

заступник голови

Коцур Віктор Петрович

доктор історичних наук, професор, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" МОНмолодьспорту України

07.00.01
07.00.05
07.00.07

3.

вчений секретар

Бондар Вадим Віталійович

кандидат історичних наук, Інститут історії України НАН України

07.00.06

4.

члени експертної ради

Бут Олександр Микитович

доктор історичних наук, професор, Донецький національний університет МОНмолодьспорту України

07.00.02

5.

Веденєєв Дмитро Валерійович

доктор історичних наук, професор, Український інститут національної пам'яті

07.00.01
20.02.22

6.

Верменич Ярослава Володимирівна

доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України

07.00.01
27.00.03

7.

Довжук Ігор Володимирович

доктор історичних наук, професор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОНмолодьспорту України

07.00.07
26.00.05
27.00.02

8.

Дорошко Микола Савович

доктор історичних наук, професор, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

07.00.02
21.03.03

9.

Івакін Гліб Юрійович

доктор історичних наук, професор, Інститут археології НАН України

07.00.04
07.00.05
07.00.09

10.

Ігнатуша Олександр Миколайович

доктор історичних наук, професор, ДВНЗ "Запорізький національний університет" МОНмолодьспорту України

09.00.11

11.

Костилєва Світлана Олександрівна

доктор історичних наук, професор, Національний технічний університет України "КПІ" МОНмолодьспорту України

07.00.01
09.00.12

12.

Орлик Василь Михайлович

доктор історичних наук, професор, Кіровоградський національний технічний університет МОНмолодьспорту України

07.00.01
07.00.06

13.

Посохов Сергій Іванович

доктор історичних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОНмолодьспорту України

07.00.06
27.00.03

14.

Прокопов Денис Євгенович

доктор філософських наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

09.00.05

15.

Ричка Володимир Миколайович

доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України

07.00.01
07.00.05

16.

Скальська Дарія Миколаївна

доктор філософських наук, Івано-Франківський національний університет нафти і газу МОНмолодьспорту України

09.00.07
09.00.08

17.

Темірова Надія Романівна

доктор історичних наук, професор, Донецький національний університет МОНмолодьспорту України

07.00.01
26.00.01

18.

Терещенко Юрій Іларіонович

доктор історичних наук, професор, Київський національний лінгвістичний університет МОНмолодьспорту України

07.00.01

19.

Морозов Анатолій Георгійович

доктор історичних наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОНмолодьспорту України

07.00.01

20.

Шляхов Олексій Борисович

доктор історичних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України

07.00.01
07.00.07

21.

Яровий Валерій Іванович

доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

07.00.02

9. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з клінічної медицини (внутрішні хвороби)

1.

голова

Коваленко Володимир Миколайович

доктор медичних наук, професор, ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України

14.01.02
14.01.11
14.01.12
14.01.31
14.01.33

14.01.02 - внутрішні хвороби;
14.01.10 - педіатрія;
14.01.11 - кардіологія;
14.01.12 - ревматологія;
14.01.13 - інфекційні хвороби;
14.01.14 - ендокринологія;
14.01.15 - нервові хвороби;
14.01.16 - психіатрія;
14.01.17 - наркологія;
14.01.20 - шкірні та венеричні хвороби;
14.01.24 - лікувальна фізкультура та спортивна медицина;
14.01.26 - фтизіатрія;
14.01.27 - пульмонологія;
14.01.29 - клінічна алергологія;
14.01.31 - гематологія та трансфузіологія;
14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія;
14.01.36 - гастроентерологія;
14.01.37 - нефрологія;
16.00.11 - паразитологія;
19.00.04 - медична психологія

2.

заступник голови

Перцева Тетяна Олексіївна

доктор медичних наук, професор, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України

14.01.02
14.01.14
14.01.26
14.01.27

3.

вчений секретар

Маковкіна Юлія Альбертівна

кандидат медичних наук, ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України"

14.01.10

4.

члени експертної ради

Андрашко Юрій Володимирович

доктор медичних наук, професор, ДВНЗ "Ужгородський національний університет" МОЗ України

14.01.20

5.

Бабак Олег Якович

доктор медичних наук, професор, ДУ "Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України" (м. Харків)

14.01.02
14.01.36

6.

Возіанова Жанна Іванівна

доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України

14.01.13
16.00.11

7.

Глушко Любомир Володимирович

доктор медичних наук, професор, ДВНЗ "Івано-Франківський державний медичний університет" МОЗ України

14.01.02
14.01.11
14.01.24
14.01.36
14.01.37

8.

Квашніна Людмила Вікторівна

доктор медичних наук, професор, ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України"

14.01.10

9.

Марута Наталія Олександрівна

доктор медичних наук, професор, ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" (м. Харків)

14.01.16
14.01.17
19.00.04

10.

Мяловицька Олена Анатоліївна

доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України

14.01.12
14.01.15

11.

Пиріг Любомир Антонович

доктор медичних наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

14.01.27

12.

Сіренко Юрій Миколайович

доктор медичних наук, професор, ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" НАМН України

14.01.02
14.01.11

13.

Юліш Євгеній Ісаакович

доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

14.01.10

14.

Юр'єва Людмила Миколаївна

доктор медичних наук, професор, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України

14.01.16
14.01.17
19.00.04

15.

Яшина Людмила Олександрівна

доктор медичних наук, професор, ДУ "Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України" (м. Київ)

14.01.26
14.01.27
14.01.29
14.01.33

10. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з клінічної медицини (хірургічні хвороби)

1.

голова

Фомін Петро Дмитрович

доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України

14.01.03
14.01.07
14.01.30

14.01.01 - акушерство та гінекологія;
14.01.03 - хірургія;
14.01.04 - серцево-судинна хірургія;
14.01.05 - нейрохірургія;
14.01.06 - урологія;
14.01.07 - онкологія;
14.01.08 - трансплантологія та штучні органи;
14.01.09 - дитяча хірургія;
14.01.14 - ендокринологія;
14.01.18 - офтальмологія;
14.01.19 - оториноларингологія;
14.01.21 - травматологія та ортопедія;
14.01.22 - стоматологія;
14.01.23 - променева діагностика та променева терапія;
14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія;
14.01.31 - гематологія та трансфузіологія

2.

заступник голови

Лоскутов Олександр Євгенович

доктор медичних наук, професор, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України

14.01.21

3.

вчений секретар

Цема Євген Володимирович

кандидат медичних наук, Українська військово-медична академія МО України

14.01.03

4.

члени експертної ради

Біда Віталій Іванович

доктор медичних наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

14.01.22

5.

Губка Олександр Вікторович

доктор медичних наук, професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України

14.01.03
14.01.04

6.

Дикан Ірина Миколаївна

доктор медичних наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

14.01.23
14.01.31

7.

Ємець Ілля Миколайович

доктор медичних наук, професор, Державний науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України

14.01.03
14.01.04
14.01.09

8.

Заболотний Дмитро Ілліч

доктор медичних наук, професор, ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України" (м. Київ)

14.01.14
14.01.19

9.

Завгородній Сергій Миколайович

доктор медичних наук, професор, ДЗ "Запорізька державна медична академія післядипломної освіти МОЗ України"

14.01.03
14.01.08

10.

Захараш Михайло Петрович

доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України

14.01.03

11.

Косенко Костянтин Миколайович

доктор медичних наук, професор, ДУ "Інститут стоматології АМН України" (м. Одеса)

14.01.22

12.

Лісовий Володимир Миколайович

доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України

14.01.03
14.01.06

13.

Леонов Василь Васильович

доктор медичних наук, професор, Сумський державний університет МОНмолодьспорту України

14.01.03
14.01.06

14.

Лурін Ігор Анатолійович

доктор медичних наук, Військово-медичне управління СБУ

14.01.03

15.

Нечитайло Михайло Юхимович

доктор медичних наук, професор, Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України

14.01.03
14.01.08

16.

Пономарчук Валерій Семенович

доктор медичних наук, професор, ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України" (м. Одеса)

14.01.05
14.01.18

17.

Педаченко Євген Георгійович

доктор медичних наук, професор, ДУ "Інститут нейрохірургії" НАМН України (м. Київ)

14.01.05

18.

Рожковська Наталя Миколаївна

доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України

14.01.01

19.

Руденко Анатолій Вікторович

доктор медичних наук, професор, ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова АМН України"

14.01.04

20.

Скрипченко Наталія Яківна

доктор медичних наук, професор, ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України"

14.01.01

21.

Страфун Сергій Семенович

доктор медичних наук, професор, ДУ "Інститут травматології та ортопедії АМН України" (м. Київ)

14.01.21

22.

Суслов Валентин Васильович

доктор медичних наук, професор, ДУ "Інститут урології АМН України"

14.01.30

11. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з культурології та мистецтвознавства

1.

голова

Рожок Володимир Іванович

доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського Міністерства культури України

17.00.03
26.00.02

17.00.02 - театральне мистецтво;
17.00.03 - музичне мистецтво;
17.00.04 - кіномистецтво. Телебачення;
17.00.05 - образотворче мистецтво;
17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво;
17.00.07 - дизайн;
26.00.01 - теорія та історія культури;
26.00.02 - світова культура і міжнародні культурні зв'язки;
26.00.04 - українська культура;
26.00.05 - музеєзнавство. Пам'яткознавство;
26.00.06 - прикладна культурологія. Культурні практики

2.

заступник голови

Рощенко Олена Георгіївна

доктор мистецтвознавства, професор, Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського Міністерства культури України

17.00.03

3.

вчений секретар

Северинова Марина Юріївна

кандидат мистецтвознавства, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського Міністерства культури України

17.00.03

4.

члени експертної ради

Безгін Ігор Дмитрович

доктор мистецтвознавства, професор, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського Міністерства культури України

17.00.02

5.

Герасимова-Персидська Ніна Олександрівна

доктор мистецтвознавства, професор, Національна академія мистецтв України

26.00.01

6.

Голубець Орест Михайлович

доктор мистецтвознавства, професор, Львівська національна академія мистецтв МОНмолодьспорту України

17.00.05
17.00.07

7.

Кара-Васильєва Тетяна Валерївна

доктор мистецтвознавства, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

17.00.05
17.00.06

8.

Клековкін Олександр Юрійович

доктор мистецтвознавства, професор, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України (м. Київ)

17.00.02

9.

Немкович Олена Миколаївна

доктор мистецтвознавства, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

26.00.01
17.00.03

10.

Петрова Ольга Миколаївна

доктор філософських наук, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

26.00.05

11.

Скуратівський Вадим Леонтійович

доктор мистецтвознавства, професор, Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого Міністерства культури України

17.00.04
26.00.04

12.

Стародубцева Лідія Володимирівна

доктор філософських наук, професор, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОНмолодьспорту України

26.00.02

13.

Стахевич Олександр Григорович

доктор мистецтвознавства, професор, Сумський державний педагогічний університет ім. А. Макаренка МОНмолодьспорту України

17.00.03

14.

Стельмащук Галина Григорівна

доктор мистецтвознавства, професор, Львівська національна академія мистецтв МОНмолодьспорту України

17.00.06

15.

Шейко Василь Миколайович

доктор історичних наук, професор, Харківська державна академія культури Міністерства культури України

26.00.01
26.00.04

16.

Щедрін Анатолій Трохимович

доктор культурології, професор, Харківська державна академія культури Міністерства культури України

26.00.06

12. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з математики і механіки

1.

голова

Перестюк Микола Олексійович

доктор фізико-математичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНМолодьспорту України

01.01.02

01.01.01 - математичний аналіз;
01.01.02 - диференціальні рівняння;
01.01.03 - математична фізика;
01.01.04 - геометрія і топологія;
01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика;
01.01.06 - алгебра і теорія чисел;
01.01.07 - обчислювальна математика;
01.01.08 - математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика;
01.01.09 - варіаційне числення та теорія оптимального керування;
01.01.10 - дослідження операцій і теорія ігор;
01.02.01 - теоретична механіка;
01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла;
01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми (фізико-математичні, технічні науки);
04.00.22 - геофізика (фізичні процеси в гідросфері);
01.06.01 - історія фізико-математичних наук

2.

заступник голови

Кубенко Веніамін Дмитрович

доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України

01.02.04
01.06.01

3.

заступник голови

Михайлець Володимир Андрійович

доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут математики НАН України

01.01.01
01.01.02
01.01.03

4.

вчений секретар

Самойленко Валерій Григорович

доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНМолодьспорту України

01.01.02
01.01.03

5.

члени експертної ради

Воропаєв Гєннадій Олександрович

доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут гідромеханіки НАН України

01.02.05
04.00.22

6.

Гачкевич Олександр Романович

доктор фізико-математичних наук, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

01.02.04

7.

Гашененко Ігор Миколайович

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут прикладної математики і механіки НАН України

01.02.01

8.

Дрозд Юрій Анатолійович

доктор фізико-математичних наук, Інститут математики НАН України

01.01.06
01.01.08

9.

Жук Ярослав Олександрович

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України

01.02.04

10.

Ільків Володимир Степанович

доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

01.01.02

11.

Капустян Володимир Омелянович

доктор фізико-математичних наук, Національний технічний університет України "КПІ" МОНмолодьспорту України

01.01.02
01.01.09

12.

Клесов Олег Іванович

доктор фізико-математичних наук, професор, Національний технічний університет України "КПІ" МОНмолодьспорту України

01.01.05

13.

Козаченко Юрій Васильович

доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

01.01.05

14.

Комарницький Микола Ярославович

доктор фізико-математичних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка МОНмолодьспорту України

01.01.06
01.01.08

15.

Кореновський Анатолій Олександрович

доктор фізико-математичних наук, професор, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова МОНмолодьспорту України

01.01.01

16.

Кулик Олексій Михайлович

доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут математики НАН України

01.01.05

17.

Курдаченко Леонід Андрійович

доктор фізико-математичних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України

01.01.06

18.

Лобода Володимир Васильович

доктор фізико-математичних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України

01.02.04

19.

Луковський Іван Олександрович

доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут математики НАН України

01.02.01
01.06.01

20.

Мартинюк Анатолій Андрійович

доктор фізико-математичних наук, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

01.01.03
01.01.04
01.01.06

21.

Таран Євгеній Юрійович

доктор фізико-математичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНМолодьспорту України

01.02.05

22.

Тедеєв Анатолій Федорович

доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут прикладної математики і механіки НАН України

01.01.02

23.

Фаворов Сергій Юрійович

доктор фізико-математичних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОНмолодьспорту України

01.01.01

13. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з машинознавства та машинобудування

1.

голова

Назарчук Зіновій Теодорович

доктор фізико-математичних наук, професор, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України

05.02.10

01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла;
05.01.01 - прикладна геометрія, інженерна графіка;
05.01.03 - технічна естетика;
05.02.01 - матеріалознавство;
05.02.02 - машинознавство;
05.02.04 - тертя та зношування в машинах;
05.02.08 - технологія машинобудування;
05.02.09 - динаміка та міцність машин;
05.02.10 - діагностика матеріалів і конструкцій;
05.03.01 - процеси механічної обробки, верстати та інструменти;
05.03.05 - процеси та машини обробки тиском;
05.03.06 - зварювання та споріднені процеси і технології;
05.03.07 - процеси фізико-технічної обробки;
05.07.02 - проектування, виробництво та випробування літальних апаратів;
05.05.01 - машини і процеси поліграфічного виробництва;
05.05.02 - машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;
05.05.04 - машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт;
05.05.05 - піднімально-транспортні машини;
05.05.08 - машини для металургійного виробництва;
05.05.10 - машини легкої промисловості;
05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
05.05.13 - машини та апарати хімічних виробництв;
05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати;
05.08.01 - теорія корабля;
05.08.03 - конструювання та будування суден;
05.16.06 - порошкова металургія та композиційні матеріали

2.

заступник голови

Адамчук Валерій Васильович

доктор технічних наук, Інститут механізації та електрифікації сільського господарства НААН України

05.05.11

3.

вчений секретар

Третяк Микола Григорович

кандидат технічних наук, ТОВ Міжнародна компанія "АнтаресІнститут"

05.03.06

4.

члени експертної ради

Бичков Сергій Андрійович

доктор технічних наук, ДП "Антонов" Мінпромполітики України

05.07.03

5.

Вишняков Леон Романович

доктор технічних наук, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

05.02.01

6.

Гогаєв Казбек Олександрович

доктор технічних наук, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

05.03.05

7.

Гуляєв Валерій Іванович

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет МОНмолодьспорту України

01.02.04
05.02.09

8.

Дащенко Олександр Федорович

доктор технічних наук, професор, Одеський національний політехнічний університет МОНмолодьспорту України

05.02.08

9.

Кир'ян Валерій Іванович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

05.02.10
05.03.06

10.

Кіндрачук Мирослав Васильович

доктор технічних наук, професор, Національний авіаційний університет МОНмолодьспорту України

05.02.04

11.

Кіндрацький Богдан Ілліч

доктор технічних наук, професор, Національний університет "Львівська політехніка" МОНмолодьспорту України

05.02.02

12.

Клименко Сергій Анатолійович

доктор технічних наук, професор, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

05.03.01

13.

Костюк Геннадій Ігорович

доктор технічних наук, професор, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ" МОНмолодьспорту України

05.03.07

14.

Максимов Сергій Юрійович

доктор технічних наук, професор, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

05.03.06

15.

Огородніков Віталій Антонович

доктор технічних наук, професор, Вінницький національний технічний університет МОНмолодьспорту України

05.03.05

16.

Ориняк Ігор Володимирович

доктор технічних наук, Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України

01.02.04

17.

Осташ Орест Петрович

доктор технічних наук, Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України

05.02.01

18.

Петраков Юрій Володимирович

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України "КПІ" МОНмолодьспорту України

05.02.08

19.

Саленко Олександр Федорович

доктор технічних наук, професор, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського МОНмолодьспорту України

05.03.07

20.

Сидорчук Олександр Васильович

доктор технічних наук, професор, ННЦ "ІМЕСГ" НААН України

05.05.11

21.

Скідан Іван Андрійович

доктор технічних наук, професор, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" МОНмолодьспорту України

05.01.01

22.

Чигарьов Валерій Васильович

доктор технічних наук, професор, Приазовський державний технічний університет МОНмолодьспорту України

05.03.06

23.

Лавейкін В'ячеслав Сергійович

доктор технічних наук, професор, Національний університет біоресурсів та природокористування МОНмолодьспорту України

05.05.05

24.

Губарев Олександр Павлович

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України "КПІ" МОНмолодьспорту України

05.05.17

25.

Єгоров Генадій Вячеславович

доктор технічних наук, професор, ТОВ "Морське інженерне бюро"

05.08.03

26.

Надикто Володимир Трохимович

доктор технічних наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет МОНмолодьспорту України

05.05.11
05.05.04
05.05.05

27.

Нетребський Олександр Андрійович

доктор технічних наук, професор, Одеська національна академія харчових технологій МОНмолодьспорту України

05.05.10

28.

Рогатинський Роман Михайлович

доктор технічних наук, професор, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя МОНмолодьспорту України

05.05.05

29.

Топольницький Петро Володимирович

доктор технічних наук, професор, Українська академія друкарства МОНмолодьспорту України

05.05.01

30.

Шевченко Ігор Аркадійович

доктор технічних наук, професор, Інститут механізації тваринництва НААН України

05.05.11

14. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з медико-біологічних та фармацевтичних наук

1.

голова

Бутенко Геннадій Михайлович

доктор медичних наук, професор, Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України (м. Київ)

14.03.04
14.03.08

14.01.07 - онкологія (біологічні науки);
14.01.14 - ендокринологія;
14.01.25 - судова медицина;
14.01.28 - клінічна фармакологія;
14.01.29 - клінічна імунологія;
14.01.31 - гематологія та трансфузіологія;
14.01.32 - медична біохімія;
14.03.01 - нормальна анатомія;
14.03.02 - патологічна анатомія;
14.03.03 - нормальна фізіологія;
14.03.04 - патологічна фізіологія;
14.03.05 - фармакологія;
14.03.06 - токсикологія;
14.03.08 - імунологія та алергологія;
14.03.09 - гістологія, цитологія, ембріологія;
14.03.11 - медична та біологічна інформатика і кібернетика;
15.00.01 - технологія ліків,
організація фармацевтичної справи та судова фармація;
15.00.02 - фармацевтична хімія та фармакогнозія;
15.00.03 - стандартизація та організація виробництва лікарських засобів;
03.00.01 - радіобіологія;
03.00.04 - біохімія;
03.00.15 - генетика;
03.00.19 - кріомедицина

2.

заступник голови

Дріянська Вікторія Євгенівна

доктор медичних наук, професор, ДУ "Інститут нефрології НАМН України" (м. Київ)

14.01.29

3.

вчений секретар

Давидова Тетяна Іванівна

кандидат біологічних наук, Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України

14.03.04

4.

члени експертної ради

Арбузова Світлана Борисівна

доктор медичних наук, професор, Донецький обласний спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики

03.00.15

5.

Власик Леонід Іванович

доктор медичних наук, Чернівецький ДП "НДІ медико-екологічних проблем" МОЗ України

14.03.06

6.

Герасименко Олександр Іванович

доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

14.01.25
14.03.02

7.

Григор'єва Ганна Савівна

доктор хімічних наук, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України" (м. Київ)

15.00.02

8.

Гриневич Юрій Якимович

доктор медичних наук, професор, ДУ "Національний інститут раку"

14.03.08

9.

Гумінський Юрій Йосипович

доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України

14.03.01

10.

Дзержинський Микола Едуардович

доктор біологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

14.03.09

11.

Йолтухівський Михайло Володимирович

доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України

14.03.03

12.

Кальниш Валентин Володимирович

доктор біологічних наук, професор, Українська військово-медична академія України

14.03.11

13.

Крячок Ірина Анатоліївна

доктор медичних наук, професор, ДУ "Національний інститут раку"

03.00.01
14.01.31

14.

Кудрявець Юрій Йосипович

доктор біологічних наук, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України (м. Київ)

03.00.19

15.

Мамчур Віталій Йосипович

доктор медичних наук, професор, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України

15.00.01
15.00.03

16.

Романенко Аліна Михайлівна

доктор медичних наук, професор, ДУ "Інститут урології АМН України" (м. Київ)

14.03.02

17.

Пикалюк Василь Степанович

доктор медичних наук, професор, ДУ "Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського" МОЗ України (м. Сімферополь)

14.03.01

18.

Потебня Григорій Платонович

доктор медичних наук, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України (м. Київ)

14.01.07

19.

Серединська Наталія Миколаївна

доктор медичних наук, старший науковий співробітник, ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України" (м. Київ)

14.03.05
14.01.28

20.

Шляховенко Володимир Олексійович

доктор медичних наук, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України (м. Київ)

03.00.04

21.

Ярних Тетяна Григорівна

доктор фармацевтичних наук, професор, Національний фармацевтичний університет МОЗ України (м. Харків)

15.00.01
15.00.03

15. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з педагогічних, психологічних наук, фізичного виховання та спорту

1.

голова

Курило Віталій Семенович

доктор педагогічних наук, професор, Верховна Рада України

13.00.01
13.00.10

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки;
13.00.02 - теорія та методика навчання (українська мова);
13.00.02 - теорія та методика навчання (російська мова);
13.00.02 - теорія та методика навчання (іноземна мова);
13.00.02 - теорія та методика навчання (українська література);
13.00.02 - теорія та методика навчання (зарубіжна література);
13.00.02 - теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни);
13.00.02 - теорія та методика навчання (математика);
13.00.02 - теорія та методика навчання (інформатика);
13.00.02 - теорія та методика навчання (креслення);
13.00.02 - теорія та методика навчання (образотворче мистецтво);
13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни);
13.00.02 - теорія та методика навчання (фізика);
13.00.02 - теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни);
13.00.02 - теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни);
13.00.02 - теорія та методика навчання (біологія);
13.00.02 - теорія та методика навчання (хімія);
13.00.02 - теорія та методика навчання (географія);
13.00.02 - теорія та методика навчання (астрономія);
13.00.02 - теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я);
13.00.02 - теорія та методика музичного навчання
13.00.02 - теорія та методика трудового навчання;
13.00.03 - корекційна педагогіка;
13.00.04 - теорія та методика професійної освіти;
13.00.05 - соціальна педагогіка;
13.00.06 - теорія та методика управління освітою;
13.00.07 - теорія та методика виховання;
13.00.08 - дошкільна педагогіка;
13.00.09 - теорія навчання;
13.00.10 - інформаційно-комунікаційні технології в освіті;
19.00.01 - загальна психологія, історія психології;
19.00.02 - психофізіологія;
19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія;
19.00.04 - медична психологія;
19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи;
19.00.06 - юридична психологія;
19.00.07 - педагогічна та вікова психологія;
19.00.08 - спеціальна психологія;
19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах;
19.00.10 - організаційна психологія; економічна психологія;
19.00.11 - політична психологія;
21.07.03 - кадри органів та військ державної безпеки;
24.00.01 - олімпійський та професійний спорт;
24.00.02 - фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;
24.00.03 - фізична реабілітація

2.

заступник голови

Гуржій Андрій Миколайович

доктор технічних наук, професор, президія Національної академії педагогічних наук України

13.00.02
13.00.04

3.

заступник голови

Максименко Сергій Дмитрович

доктор психологічних наук, професор, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України

19.00.01
19.00.04

4.

вчений секретар

Долинська Любов Василівна

кандидат психологічних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОНмолодьспорту України

19.00.07

5.

члени експертної ради

Арзютов Геннадій Миколайович

доктор педагогічних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОНмолодьспорту України

24.00.02
13.00.02

6.

Бібік Надія Михайлівна

доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки НАПН України

13.00.09

7.

Бріскін Юрій Аркадійович

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Львівський державний університет фізичної культури МОНмолодьспорту України

24.00.01
13.00.02

8.

Гавриш Наталія Василівна

доктор педагогічних наук, професор, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

13.00.02
13.00.08

9.

Глузман Олександр Володимирович

доктор педагогічних наук, професор, ректор РВНЗ "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта)

13.00.02
13.00.07

10.

Золотухіна Світлана Трохимівна

доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОНмолодьспорту України

13.00.01

11.

Іванова Олена Феліксівна

доктор психологічних наук, професор, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна МОНмолодьспорту України

19.00.01
19.00.04

12.

Коваленко Алла Борисівна

доктор психологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

19.00.07
19.00.10

13.

Кокун Олег Матвійович

доктор психологічних наук, професор, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України

19.00.02
19.00.03

14.

Лазарєв Микола Іванович

доктор педагогічних наук, професор, Українська інженерно-педагогічна академія МОНмолодьспорту України

13.00.02

15.

Лісинчук Геннадій Анатолійович

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Національний університет фізичного виховання та спорту України МОНмолодьспорту України

24.00.01
24.00.02

16.

Ляхова Інна Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

13.00.03

17.

Маліков Микола Васильович

доктор біологічних наук, професор, ДВНЗ "Запорізький національний університет" МОНмолодьспорту України

24.00.03

18.

Мулик В'ячеслав Володимирович

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Харківська державна академія фізичної культури МОНмолодьспорту України

24.00.01

19.

Пасічник Ігор Демидович

доктор психологічних наук, професор, Національний університет "Острозька академія"

19.00.07

20.

Петращук Олена Петрівна

доктор педагогічних наук, професор, Національний авіаційний університет МОНмолодьспорту України

13.00.02

21.

Побірченко Наталія Семенівна

доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОНмолодьспорту України

13.00.02
13.00.07

22.

Протасова Наталія Георгіївна

доктор педагогічних наук, професор, Національна академія державного управління при Президентові України

13.00.06

23.

Рижанова Алла Олександрівна

доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія культури Міністерства культури і туризму України

13.00.05

24.

Сисоєва Світлана Олександрівна

доктор педагогічних наук, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка

13.00.04

25.

Тарасенкова Ніна Анатоліївна

доктор педагогічних наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОНмолодьспорту України

13.00.02
13.00.04

26.

Татенко Віталій Олександрович

доктор психологічних наук, професор, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

19.00.11
19.00.05

27.

Тімченко Олександр Володимирович

доктор психологічних наук, професор, Національний університет цивільного захисту України МНС України

19.00.06
19.00.09
21.07.03

28.

Хохліна Олена Петрівна

доктор психологічних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ МВС України

19.00.08

29.

Цьось Анатолій Васильович

доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки МОНмолодьспорту України

24.00.02
13.00.02

30.

Чайка Володимир Мирославович

доктор педагогічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОНмолодьспорту України

13.00.01
13.00.09

31.

Чебикін Олексій Якович

доктор психологічних наук, професор, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" МОНмолодьспорту України

19.00.01
19.00.07

16. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку (економічні науки)

1.

голова

Макарова Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

08.00.07

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки;
08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини;
08.00.03 - економіка та управління національним господарством;
08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
08.00.08 - гроші, фінанси і кредит;
08.00.10 - статистика;
21.04.01 - економічна безпека держави

2.

заступник голови

Вишневський Валентин Павлович

доктор економічних наук, професор, Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк)

08.00.08

3.

заступник голови

Науменкова Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

08.00.08

4.

вчений секретар

Князєв Святослав Ігорович

кандидат економічних наук, Відділення економіки НАН України

08.00.03

5.

члени експертної ради

Артьомова Тетяна Іванівна

доктор економічних наук, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

08.00.01

6.

Гудзь Петро Васильович

доктор економічних наук, професор, Інститут економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк)

08.00.03

7.

Запатріна Ірина Вікторівна

доктор економічних наук, Київський національний торговельно-економічний університет МОНмолодьспорту України

08.00.08
21.04.01

8.

Засанський Володимир Вячеславович

доктор економічних наук, професор, Академія управління МВС України

08.00.03
21.04.01

9.

Карлін Микола Іванович

доктор економічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки МОНмолодьспорту України

08.00.07

10.

Кваша Сергій Миколайович

доктор економічних наук, професор, Міністерство аграрної політики та продовольства України

08.00.02
08.00.03

11.

Ковальов Анатолій Іванович

доктор економічних наук, професор, Одеський національний економічний університет МОНмолодьспорту України

08.00.03

12.

Козьменко Сергій Миколайович

доктор економічних наук, професор ДВНЗ "Українська академія банківської справи" Національного банку України

08.00.08

13.

Колот Анатолій Михайлович

доктор економічних наук, професор, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" МОНмолодьспорту України

08.00.07

14.

Кузьменко Лариса Михайлівна

доктор економічних наук, професор, Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк)

08.00.03

15.

Лук'янченко Наталія Дмитрівна

доктор економічних наук, професор, Донецький національний університет МОНмолодьспорту України

08.00.07

16.

Луніна Інна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

08.00.03
08.00.08

17.

Лупенко Юрій Олексійович

доктор економічних наук, професор, Міністерство фінансів України

08.00.03
08.00.08

18.

Лютий Ігор Олексійович

доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

08.00.08

19.

Манцуров Ігор Германович

доктор економічних наук, професор, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

08.00.10

20.

Панченко Євген Григорович

доктор економічних наук, професор, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" МОНмолодьспорту України

08.00.02

21.

Садєков Алімжан Абдулович

доктор економічних наук, професор, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОНмолодьспорту України

08.00.03

22.

Сіденко Володимир Романович

доктор економічних наук, професор, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

08.00.02

23.

Симоненко Валентин Костянтинович

доктор економічних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет МОНмолодьспорту України

08.00.03
08.00.08

24.

Смерічевський Сергій Францович

доктор економічних наук, Донецький державний університет управління МОНмолодьспорту України

08.00.03
08.00.10

25.

Сохацька Олена Миколаївна

доктор економічних наук, професор, Тернопільський національний економічний університет МОНмолодьспорту України

08.00.02

26.

Тарангул Людмила Леонідівна

доктор економічних наук, професор, Національний університет державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України (м. Ірпінь)

08.00.08
08.00.10

27.

Тарасевич Віктор Миколайович

доктор економічних наук, професор, Національна металургійна академія України МОНмолодьспорту України (м. Дніпропетровськ)

08.00.01

28.

Яременко Олег Леонідович

доктор економічних наук, професор, Харківський національний економічний університет МОНмолодьспорту України

08.00.01
08.00.08

17. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з проблем секторального розвитку та підприємництва

1.

голова

Шкарлет Сергій Миколайович

доктор економічних наук, професор, Чернігівський державний технологічний університет МОНмолодьспорту України

08.00.04
08.00.05

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
21.04.02 - економічна безпека суб'єктів господарської діяльності

2.

заступник голови

Кизим Микола Олександрович

доктор економічних наук, професор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків)

08.00.05

3.

заступник голови

Каракай Юрій Васильович

доктор економічних наук, професор, Верховна Рада України

08.00.04

4.

вчений секретар

Коваленко Андрій Олексійович

кандидат економічних наук, ДУ "Інституту економіки природокористування та сталого розвитку" НАН України

08.00.05

5.

члени експертної ради

Ареф'єва Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, Національний авіаційний університет МОНмолодьспорту України

08.00.04

6.

Бланк Ігор Олександрович

доктор економічних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет МОНмолодьспорту України

08.00.09

7.

Бородіна Олена Миколаївна

доктор економічних наук, професор, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

08.00.04
08.00.06

8.

Виноградова Олена Володимирівна

доктор економічних наук, професор, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОНмолодьспорту України

08.00.04
08.00.05

9.

Гродзинська Ірина Олександрівна

доктор економічних наук, професор, Одеський національний економічний університет МОНмолодьспорту України

08.00.04

10.

Дейнеко Людмила Вікторівна

доктор економічних наук, професор, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

08.00.05

11.

Діордіца Станіслав Григорович

доктор економічних наук, професор, Одеський національний економічний університет МОНмолодьспорту України

08.00.11

12.

Дрига Сергій Георгійович

доктор економічних наук, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства регіонального розвитку та торгівлі України

08.00.04

13.

Дучинська Ніна Іванівна

доктор економічних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України

08.00.04

14.

Жук Микола Васильович

доктор економічних наук, професор, Українська академія бізнесу і підприємництва МОНмолодьспорту України (м. Київ)

08.00.04
21.04.02

15.

Калюга Євгенія Василівна

доктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

08.00.09

16.

Кириленко Ольга Павлівна

доктор економічних наук, професор, Тернопільський національний економічний університет МОНмолодьспорту України

08.00.04
21.04.02

17.

Лепа Роман Миколайович

доктор економічних наук, професор, Інститут економіки промисловості (м. Донецьк)

08.00.04
08.00.11

18.

Лич Володимир Миколайович

доктор економічних наук, професор, Київський національний університет будівництва та архітектури МОНмолодьспорту України

08.00.04

19.

Малюга Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, професор, Житомирський державний технологічний університет МОНмолодьспорту України

08.00.09

20.

Павліха Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки МОНмолодьспорту України

08.00.04
08.00.05

21.

Петрик Олена Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" МОНмолодьспорту України

08.00.09

22.

Ткаченко Тетяна Іванівна

доктор економічних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет МОНмолодьспорту України

08.00.04

23.

Точилін Віктор Олександрович

доктор економічних наук, професор, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

08.00.11

24.

Харічков Сергій Костянтинович

доктор економічних наук, професор, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса)

08.00.06

25.

Хлобистов Євген Володимирович

доктор економічних наук, професор, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку" НАН України

08.00.06

26.

Черняк Олександр Іванович

доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

08.00.11

27.

Чухрай Наталія Іванівна

доктор економічних наук, професор, Національний університет "Львівська політехніка" МОНмолодьспорту України

08.00.04
08.00.05

28.

Шевчук Любов Теодорівна

доктор економічних наук, професор, Інститут регіональних досліджень НАН України (м. Львів)

08.00.05

18. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з профілактичної медицини

1.

голова

Бардов Василь Гаврилович

доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (м. Київ)

03.00.16
14.02.01

03.00.06 - вірусологія (медичні науки);
03.00.07 - мікробіологія (медичні науки);
03.00.16 - екологія (медичні науки);
14.02.01 - гігієна та професійна патологія;
14.02.02 - епідеміологія;
14.02.03 - соціальна медицина;
14.02.04 - історія медицини;
14.01.31 - гематологія та трансфузіологія;
14.03.08 - імунологія та алергологія;
16.00.11 - паразитологія

2.

заступник голови

Полька Надія Степанівна

доктор медичних наук, професор, ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України" (м. Київ)

14.02.01
03.00.16

3.

вчений секретар

Сурмашева Олена Василівна

доктор медичних наук, ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзеєва АМН України" (м. Київ)

03.00.06
03.00.07
14.01.31
14.03.08

4.

члени експертної ради

Грищенко Сергій Володимирович

доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

14.02.03
14.02.04

5.

Гойда Ніна Григорівна

доктор медичних наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ)

14.02.03
14.02.04

6.

Доан Світлана Іванівна

доктор медичних наук, ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України" (м. Київ)

03.00.06
03.00.07
14.02.01
14.02.02
16.00.11

7.

Прилуцький Олександр Сергійович

доктор медичних наук, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

03.00.06
03.00.07
14.02.02
14.03.08

8.

Чернюк Володимир Іванович

доктор медичних наук, професор, ДУ "Інститут медицини праці АМН України" (м. Київ)

14.02.01
03.00.16

9.

Шевченко Олександр Анатолійович

доктор медичних наук, професор, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України

14.02.01

10.

Широбоков Володимир Павлович

доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця (м. Київ)

03.00.06
03.00.07
14.02.02

19. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з розробки корисних копалин та металургії

1.

голова

Крижанівський Євстахій Іванович

доктор технічних наук, професор, Івано-Франківський національний університет нафти і газу МОНмолодьспорту України

05.15.13

05.15.01 - маркшейдерія;
05.15.02 - підземна розробка родовищ корисних копалин;
05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин;
05.15.04 - шахтне та підземне будівництво;
05.15.06 - розробка нафтових та газових родовищ;
05.15.08 - збагачення корисних копалин;
05.15.09 - геотехнічна і гірнича механіка;
05.15.10 - буріння свердловин;
05.15.12 - розробка морських родовищ корисних копалин;
05.15.13 - трубопровідний транспорт, нафтогазосховища;
05.05.06 - гірничі машини;
05.05.12 - машини нафтової та газової промисловості;
05.16.01 - металознавство та термічна обробка металів;
05.16.02 - металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів;
05.16.04 - ливарне виробництво;
05.03.05 - процеси та машини обробки тиском (прокатне виробництво);
05.26.01 - охорона праці

2.

заступник голови

Величко Олександр Григорович

доктор технічних наук, професор, Національна металургійна академія України МОНмолодьспорту України

05.16.02

3.

вчений секретар

Світлицький Віктор Михайлович

доктор технічних наук, професор, Управління перспективного розвитку та науки ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"

05.15.06

4.

члени експертної ради

Андреєв Борис Миколайович

доктор технічних наук, професор, Криворізький технічний університет МОНмолодьспорту України

05.15.02

5.

Бойко Віктор Вікторович

доктор технічних наук, Інститут гідромеханіки НАН України

05.15.09

6.

Борщевський Сергій Васильович

доктор технічних наук, професор, ДНВЗ "Донецький національний технічний університет" МОНмолодьспорту України

05.15.13

7.

Гріщенков Микола Миколайович

доктор технічних наук, доцент, ДНВЗ "Донецький національний технічний університет" МОНмолодьспорту України

05.15.01

8.

Кривцов Микола Васильович

доктор технічних наук, Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці Держпромгірнагляду України

05.15.03

9.

Лукінов В'ячеслав Володимирович

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України

05.15.09

10.

Іляшов Михайло Олександрович

доктор технічних наук, виконавчий директор ЗАО "Донецьксталь"

05.15.04

11.

Ковальчук Віктор Анатолійович

доктор технічних наук, професор, Криворізький технічний університет МОНмолодьспорту України

05.15.03

12.

Левіт Віктор Володимирович

доктор технічних наук, генеральний директор ГХК "Спецшахтобуріння" Міністерства вугільної промисловості України

05.15.04

13.

Мойсишин Василь Михайлович

доктор технічних наук, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОНмолодьспорту України

05.15.10

14.

Нагорний Володимир Петрович

доктор технічних наук, Інститут геофізики ім. С. І. Суботіна НАН України

05.15.13

15.

Назимко Олена Іванівна

доктор технічних наук, професор, ДНВЗ "Донецький національний технічний університет" МОНмолодьспорту України

05.15.08

16.

Роєнко Анатолій Миколайович

доктор технічних наук, професор, ДВНЗ "Національний гірничий університет" МОНмолодьспорту України

05.15.04

17.

Самуся Володимир Ілліч

доктор технічних наук, професор, ДВНЗ "Національний гірничий університет" МОНмолодьспорту України, спеціальність

05.05.06

18.

Семенченко Анатолій Кирилович

доктор технічних наук, професор, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" МОНмолодьспорту України

05.05.06

19.

Скіпочка Сергій Іванович

доктор технічних наук, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України

05.15.09

20.

Шашенко Олександр Миколайович

доктор технічних наук, професор, ДВНЗ "Національний гірничий університет" МОНмолодьспорту України

05.15.02
05.15.04
05.15.09

21.

Бойченко Борис Михайлович

доктор технічних наук, професор, Національна металургійна академія України МОНмолодьспорту України

05.16.02

22.

Маняк Микола Олександрович

доктор технічних наук, професор, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" МОНмолодьспорту України

05.16.02

23.

Ноговицин Олексій Володимирович

доктор технічних наук, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України

05.03.05

24.

Санін Анатолій Федорович

доктор технічних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України

05.16.06

25.

Смирнов Олексій Миколайович

доктор технічних наук, професор, ДНВЗ "Донецький національний технічний університет" МОНмолодьспорту України

05.16.02

26.

Соценко Олег Васильович

доктор технічних наук, Національна металургійна академія України МОНмолодьспорту України

05.16.04

27.

Тельович Роман Володимирович

доктор технічних наук, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

05.16.01

28.

Саф'ян Олександр Матвійович

доктор технічних наук, професор, Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України

05.03.05

20. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з технологій та проблем транспортного комплексу

1.

голова

Сахно Володимир Прохорович

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет МОНмолодьспорту України

05.22.02

05.22.01 - транспортні системи;
05.22.02 - автомобілі та трактори;
05.22.06 - залізнична колія;
05.22.07 - рухомий склад залізниць та тяга поїздів;
05.22.09 - електротранспорт;
05.22.12 - промисловий транспорт;
05.22.13 - навігація та управління рухом;
05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту;
05.01.02 - ергономіка

2.

заступник голови

Тамаргазін Олександр Анатолійович

доктор технічних наук, Національний авіаційний університет МОНмолодьспорту України

05.22.20

3.

вчений секретар

Каськів Володимир Іванович

кандидат технічних наук, доцент, Національний транспортний університет МОНмолодьспорту України

05.22.11

4.

члени експертної ради

Бабушкін Геннадій Федорович

доктор технічних наук, професор, Запорізький національний технічний університет МОНмолодьспорту України

05.22.12

5.

Баженов Олексій Васильович

доктор технічних наук, професор, Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОНмолодьспорту України

05.22.20

6.

Бутько Тетяна Василівна

доктор технічних наук, професор, Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства інфраструктури України

05.22.20

7.

Гаврилюк Володимир Ілліч

доктор технічних наук, професор, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна МОНмолодьспорту України

05.22.09

8.

Горбунов Микола Іванович

доктор технічних наук, професор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОНмолодьспорту України

05.22.12

9.

Гутаревич Юрій Феодосійович

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет МОНмолодьспорту України

05.22.02

10.

Давідіч Юрій Олександрович

доктор технічних наук, професор, Харківська національна академія міського господарства МОНмолодьспорту України

05.01.02
05.22.01

11.

Дмитрієв Микола Миколайович

доктор технічних наук, професор, Національний транспортний університет МОНмолодьспорту України

05.22.01

12.

Доманський Валерій Тимофійович

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" МОНмолодьспорту України

05.22.09

13.

Жук Сергій Якович

доктор технічних наук, Національна академія оборони України Міністерства оборони України

05.22.13

14.

Ларін Юрій Миколайович

доктор технічних наук, Університет цивільного захисту МНС України

05.22.02

15.

Мироненко Віктор Кімович

доктор технічних наук, Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства інфраструктури України

05.22.01

16.

Мямлін Сергій Віталійович

доктор технічних наук, професор, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна МОНмолодьспорту України

05.22.07

17.

Панасенко Микола Васильович

доктор технічних наук, професор, ДП Державний науково-дослідний центр Укрзалізниці

05.22.09

18.

Сафронов Олександр Васильович

доктор технічних наук, професор, Національний науково-дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України

05.22.20

19.

Скалозуб Владислав Васильович

доктор технічних наук, професор, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна МОНмолодьспорту України

05.22.20

20.

Шибаєв Олександр Григорович

доктор технічних наук, професор, Одеський національний морський університет МОНмолодьспорту України

05.22.01

21. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості

1.

голова

Іванов Сергій Віталійович

доктор хімічний наук, професор, Національний університет харчових технологій МОНмолодьспорту України

05.17.03
05.17.14

05.18.01 - технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів;
05.18.02 - технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур;
05.18.04 - технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів;
05.18.05 - технологія цукристих речовин та продуктів бродіння;
05.18.06 - технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів;
05.18.08 - товарознавство непродовольчих товарів;
05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв;
05.18.13 - технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів;
05.18.15 - товарознавство харчових продуктів;
05.18.16 - технологія харчової продукції;
05.18.18 - технологія взуття, шкіряних виробів і хутра;
05.18.19 - технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів;
03.00.20 - біотехнологія;
05.17.01 - технологія неорганічних речовин;
05.17.03 - технічна електрохімія;
05.17.04 - технологія продуктів органічного синтезу;
05.17.06 - технологія полімерних і композиційних матеріалів;
05.17.07 - хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів;
05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології:
05.17.11 - технологія тугоплавких неметалічних матеріалів;
05.17.14 - хімічний опір матеріалів та захист від корозії;
05.17.15 - технологія хімічних волокон;
05.17.18 - мембрани та мембранна технологія;
05.17.21 - технологія водоочищення;
05.28.01 - історія техніки;
21.06.01 - екологічна безпека

2.

заступник голови

Черевко Олександр Іванович

доктор технічних наук, професор, Харківський державний університет харчування та торгівлі МОНмолодьспорту України

05.18.12

3.

вчений секретар

Янюк Тетяна Іванівна

кандидат технічних наук, доцент, Національний університет харчових технологій МОНмолодьспорту України

05.18.12

4.

члени експертної ради

Березненко Сергій Миколайович

доктор технічних наук, професор, Київський національний університет технології та дизайну МОНмолодьспорту України

05.18.18
05.18.19

5.

Буляндра Олексій Федорович

доктор технічних наук, професор, Національний університет харчових технологій МОНмолодьспорту України

05.18.12

6.

Верхівкер Яков Григорович

доктор технічних наук, професор, Одеська національна академія харчових технологій МОНмолодьспорту України

05.18.13

7.

Єгоров Богдан Вікторович

доктор технічних наук, професор, Одеська національна академія харчових технологій МОНмолодьспорту України

05.18.01

8.

Пересічний Михайло Іванович

доктор технічних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет МОНмолодьспорту України

05.18.15
05.18.16

9.

Загоруйко Віктор Опанасович

доктор технічних наук, професор, Національний інститут винограду і вина "Магарач" НААН України

03.00.20
05.18.05

10.

Либа Володимир Петрович

доктор технічних наук, професор, Хмельницький національний університет МОНмолодьспорту України

05.18.18
05.18.19

11.

Пивоваров Павло Петрович

доктор технічних наук, професор, Харківський державний університет харчування та торгівлі МОНмолодьспорту України

05.18.16
05.18.15

12.

Сукманов Валерій Олександрович

доктор технічних наук, професор, Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. Туган-Барановського МОНмолодьспорту України

05.18.12

13.

Хомічак Любомир Михайлович

доктор технічних наук, професор, Національний університет харчових технологій МОНмолодьспорту України

05.18.05

14.

Черно Наталія Кирилівна

доктор технічних наук, професор, Одеська національна академія харчових технологій МОНмолодьспорту України

05.18.01
05.18.06

15.

Чурсіна Людмила Андріївна

доктор технічних наук, професор, Херсонський національний технічний університет МОНмолодьспорту України

05.18.01
05.18.19

16.

Бойченко Сергій Валерійович

доктор технічних наук, професор, Національний авіаційний університет МОНмолодьспорту України

05.17.07

17.

Білошенко Віктор Олександрович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України

05.17.06
05.17.15

18.

Вахула Ярослав Іванович

доктор технічних наук, професор, Національний університет "Львівська політехніка" МОНмолодьспорту України

05.17.11

19.

Ведь Валерій Євгенович

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" МОНмолодьспорту України

05.17.08

20.

Герасименко Юрій Степанович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Національний технічний університет України "КПІ" МОНмолодьспорту України

05.17.14

21.

Пивовар Олександр Андрійович

доктор технічних наук, професор, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" МОНмолодьспорту України

05.17.08

22.

Реутський Віктор Володимирович

доктор технічних наук, доцент, Національний університет "Львівська політехніка" МОНмолодьспорту України

05.17.04

23.

Сахненко Микола Дмитрович

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" МОНмолодьспорту України

05.17.03

24.

Сербін Володимир Петрович

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України "КПІ" МОНмолодьспорту України

05.17.01

22. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з фізики та астрономії

1.

голова

Блонський Іван Васильович

доктор фізико-математичних наук, Інститут фізики НАН України

01.04.04
01.04.05
01.04.06
01.04.07

01.04.01 - фізика приладів, елементів і систем;
01.04.02 - теоретична фізика;
01.04.03 - радіофізика;
01.04.04 - фізична електроніка;
01.04.05 - оптика, лазерна фізика;
01.04.06 - акустика;
01.04.07 - фізика твердого тіла (фізико-математичні, технічні науки);
01.04.08 - фізика плазми (фізико-математичні, технічні науки);
01.04.09 - фізика низьких температур;
01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків;
01.04.11 - магнетизм;
01.04.13 - фізика металів;
01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика;
01.04.15 - фізика молекулярних і рідких кристалів;
01.04.16 - фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій (фізико-математичні, технічні науки);
01.04.17 - хімічна фізика, фізика горіння та вибуху;
01.04.18 - фізика і хімія поверхні;
01.04.19 - фізика полімерів;
01.04.20 - фізика пучків заряджених частинок (фізико-математичні, технічні науки);
01.04.21 - радіаційна фізика та ядерна безпека;
01.04.22 - надпровідність;
01.04.24 - фізика колоїдних систем;
03.00.02 - біофізика;
04.00.22 - геофізика (в частині: фізика атмосфери, іоносфери та полів Землі);
01.03.01 - астрометрія і небесна механіка;
01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія;
01.03.03 - геліофізика і фізика сонячної системи;
05.07.12 - дистанційні аерокосмічні дослідження

2.

заступник голови

Коноваленко Олександр Олександрович

доктор фізико-математичних наук, Радіоастрономічний інститут НАН України (м. Харків)

01.03.02
05.07.12

3.

заступник голови

Находкін Микола Григорович

доктор фізико-математичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

01.04.03
01.04.04

4.

вчений секретар

Манжара Віктор Степанович

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут фізики НАН України

01.04.07

5.

члени експертної ради

Брюховецький Василь Володимирович

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України

01.04.13
01.04.20
01.04.21

6.

Брик Тарас Михайлович

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут фізики конденсованих систем НАН України

01.04.02
01.04.07
01.04.13

7.

Гермаш Людмила Павлівна

доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет України "КПІ" МОНмолодьспорту України

01.04.01
01.04.07
01.04.13
01.04.18

8.

Голуб Володимир Олегович

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут магнетизму НАН України та МОНмолодьспорту України

01.04.07
01.04.11
01.04.13
01.04.18

9.

Гордієнко Юрій Омелянович

доктор фізико-математичних наук, професор, Харківський національний університет радіоелектроніки МОНмолодьспорту України

01.04.01
01.04.03

10.

Денисов Віталій Юрійович

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут ядерних досліджень НАН України

01.04.16

11.

Дума Дмитро Павлович

доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

01.03.01

12.

Карась Вячеслав Ігнатович

доктор фізико-математичних наук, професор, Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

01.04.08
01.04.20
01.04.03
01.04.04
01.04.02

13.

Клюй Микола Іванович

доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

01.04.10

14.

Коваленко Олександр Володимирович

доктор фізико-математичних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України

01.04.05

15.

Кріве Ілля Валентинович

доктор фізико-математичних наук, професор, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України

01.04.02
01.04.07
01.04.09
01.04.22

16.

Криводубський Валерій Никифорович

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

01.03.03

17.

Мазур Володимир Михайлович

доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут електронної фізики НАН України

01.04.16
(ф.-м. н., т. н.)

18.

Малюкін Юрій Вікторович

доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України

01.04.05
01.04.07
01.04.10
01.04.15
01.04.24

19.

Мельник Валентин Миколайович

доктор фізико-математичних наук, професор, Радіоастрономічний інститут НАН України

01.03.03

20.

Надутов Володимир Михайлович

доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

01.04.07
01.04.13

21.

Павлик Богдан Васильович

доктор фізико-математичних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка МОНмолодьспорту України

01.04.07
01.04.10

22.

Пашицький Ернст Анатолійович

доктор фізико-математичних наук, Інститут фізики НАН України

01.04.02
01.04.08
01.04.18
01.04.22

23.

Петров Ельмар Григорович

доктор фізико-математичних наук, Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України

01.04.02
01.04.07
01.04.11
03.00.02

24.

Петров Петро Петрович

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, НДІ "Кримська астрофізична обсерваторія" МОНмолодьспорту України

01.03.01
01.03.02

25.

Фодчук Ігор Михайлович

доктор фізико-математичних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОНмолодьспорту України

01.04.07
01.04.10

26.

Хрипунов Геннадій Семенович

доктор технічних наук, доцент, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" МОНмолодьспорту України

01.04.07
01.04.20
(т. н.)

27.

Шульга Валерій Михайлович

доктор фізико-математичних наук, Радіоастрономічний інститут НАН України

01.04.03
04.00.22

28.

Ящук Валерій Миколайович

доктор фізико-математичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

01.04.05
03.00.02

23. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з філологічних наук та з соціальних комунікацій

1.

голова

Різун Володимир Володимирович

доктор філологічних наук, професор, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

27.00.04
27.00.05

10.01.01 - українська література;
10.01.02 - російська література;
10.01.03 - література слов'янських народів;
10.01.04 - література зарубіжних країн;
10.01.05 - порівняльне літературознавство;
10.01.06 - теорія літератури;
10.01.07 - фольклористика;
10.01.09 - літературне джерелознавство і текстологія;
10.01.10 - кримськотатарська література;
10.02.01 - українська мова;
10.02.02 - російська мова;
10.02.03 - слов'янські мови;
10.02.04 - германські мови;
10.02.05 - романські мови;
10.02.06 - балтійські мови;
10.02.07 - індоіранські мови;
10.02.08 - тюркські мови;
10.02.09 - фіно-угорські та самодійські мови;
10.02.10 - іберійсько-кавказькі мови;
10.02.11 - монгольські мови;
10.02.12 - семітські мови;
10.02.13 - мови народів Азії, Африки, аборигенів народів Америки та Австралії;
10.02.14 - класичні мови. Окремі індоєвропейські мови;
10.02.15 - загальне мовознавство;
10.02.16 - перекладознавство;
10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство;
10.02.21 - структурна, прикладна та математична лінгвістика;
27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій;
27.00.02 - документознавство, архівознавство;
27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство;
27.00.04 - теорія та історія журналістики;
27.00.05 - видавнича справа та редагування;
27.00.06 - прикладні соціальні комунікації;
27.00.07 - соціальна інформатика

2.

заступник голови

Гундорова Тамара Іванівна

доктор філологічних наук, професор, Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України

10.01.01
10.01.06

3.

заступник голови

Горовий Валерій Микитович

доктор історичних наук, професор, Центральна наукова бібліотека імені В. І. Вернадського НАН України

27.00.02
27.00.03

4.

вчений секретар

Скотникова Тетяна Володимирівна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

27.00.04
27.00.07

5.

члени експертної ради

Ажнюк Богдан Миколайович

доктор філологічних наук, професор, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

10.02.01
10.02.15

6.

Баландіна Надія Францівна

доктор філологічних наук, професор, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка МОНмолодьспорту України

10.02.03

7.

Бебик Валерій Михайлович

доктор політичних наук, професор, Відкритий університет розвитку людини "Україна"

27.00.06
27.00.01

8.

Безхутрий Юрій Миколайович

доктор філологічних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОНмолодьспорту України

10.01.01

9.

Бондаренко Іван Петрович

доктор філологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

10.02.11
10.02.12
10.02.13

10.

Гудманян Артур Грантович

доктор філологічних наук, професор, Національний авіаційний університет МОНмолодьспорту України

10.02.04
10.02.16

11.

Демченко Володимир Дмитрович

доктор філологічних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України

10.01.04
27.00.04

12.

Денисова Світлана Павлівна

доктор філологічних наук, професор, Київський національний лінгвістичний університет МОНмолодьспорту України

10.02.15
10.02.17

13.

Єрмоленко Світлана Яківна

доктор філологічних наук, професор, Інститут української мови НАН України

10.02.01

14.

Жаботинська Світлана Анатоліївна

доктор філологічних наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОНмолодьспорту України

10.02.04

15.

Івановська Олена Петрівна

доктор філологічних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

10.01.07

16.

Корнійчук Валерій Семенович

доктор філологічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка МОНмолодьспорту України

10.01.06
10.01.09

17.

Леута Олександр Іванович

доктор філологічних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОНмолодьспорту України

10.02.01

18.

Оляндер Луїза Костянтинівна

доктор філологічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки МОНмолодьспорту України

10.01.02
10.01.03

19.

Пахарєва Тетяна Анатоліївна

доктор філологічних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОНмолодьспорту України

10.01.02

20.

Попович Михайло Михайлович

доктор філологічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОНмолодьспорту України

10.02.05

21.

Потятинник Борис Володимирович

доктор філологічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка МОНмолодьспорту України

27.00.07

22.

Романюк Мирослав Миколайович

доктор історичних наук, професор, Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України

27.00.02
27.00.03

23.

Синельникова Лара Миколаївна

доктор філологічних наук, професор, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

10.02.02
27.00.01

24.

Слухай Наталія Віталіївна

доктор філологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

10.02.01
10.02.02

25.

Ткачук Микола Платонович

доктор філологічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОНмолодьспорту України

10.01.01
10.01.05

24. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з філософських, політичних та соціологічних наук

1.

голова

Андрущенко Віктор Петрович

доктор філософських наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова МОНмолодьспорту України

09.00.03
09.00.10

09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія;
09.00.02 - діалектика і методологія пізнання;
09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії;
09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури;
09.00.05 - історія філософії;
09.00.06 - логіка;
09.00.07 - етика;
09.00.08 - естетика;
09.00.09 - філософія науки;
09.00.10 - філософія освіти;
09.00.11 - релігієзнавство;
09.00.12 - українознавство;
09.00.14 - богослов'я;
12.00.12 - філософія права;
21.01.01 - основи національної безпеки держави;
21.03.01 - гуманітарна і політична безпека держави;
21.03.02 - регіональна безпека держави;
21.03.03 - геополітика;
21.04.01 - економічна безпека держави;
22.00.01 - теорія та історія соціології;
22.00.02 - методологія та методи соціологічних досліджень;
22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини;
22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології;
23.00.01 - теорія та історія політичної науки;
23.00.02 - політичні інститути та процеси;
23.00.03 - політична культура та ідеологія;
23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;
23.00.05 - етнополітологія та етнодержавознавство;
26.00.01 - теорія та історія культури

2.

заступник голови

Конверський Анатолій Євгенович

доктор філософських наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

09.00.01
09.00.06

3.

заступник голови

Шульга Микола Олександрович

доктор соціологічних наук, професор, Інститут соціології НАН України

22.00.03

4.

вчений секретар

Панченко Леся Миколаївна

кандидат філософських наук, Інститут вищої освіти НАПН України

09.00.03

5.

члени експертної ради

Аболіна Тетяна Георгіївна

доктор філософських наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

09.00.07

6.

Бегма Віталій Миколайович

доктор економічних наук, професор, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

21.04.01

7.

Бичко Ігор Валентинович

доктор філософських наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

09.00.12
26.00.01

8.

Бурдяк Віра Іванівна

доктор політичних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОНмолодьспорту України

23.00.01

9.

Войналович Віктор Анатолійович

доктор політичних наук, професор, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (м. Київ)

23.00.02
23.00.03

10.

Добронравова Ірина Серафимівна

доктор філософських наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

09.00.09
09.00.02

11.

Додонов Роман Олександрович

доктор філософських наук, професор, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" МОНмолодьспорту України

09.00.03

12.

Докаш Віталій Іванович

доктор філософських наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОНмолодьспорту України

09.00.11
09.00.14

13.

Єленський Віктор Євгенович

доктор філософських наук, професор, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України

09.00.11
09.00.14

14.

Ємельянова Наталя Миколаївна

доктор філософських наук, професор, Донецький національний університет МОНмолодьспорту

09.00.03

15.

Коваль Ігор Миколайович

доктор політичних наук, професор, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова МОНмолодьспорту України

23.00.04

16.

Саух Петро Юрійович

доктор філософських наук, професор, Житомирський державний університет імені Івана Франка МОНмолодьспорту України

09.00.11

17.

Кресіна Ірина Олексіївна

доктор політичних наук, професор, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

23.00.02
23.00.05
12.00.12

18.

Кудряченко Андрій Іванович

доктор історичних наук, професор, Інститут європейських досліджень НАН України (м. Київ)

21.03.01
21.03.02
21.04.01

19.

Лобанова Алла Степанівна

доктор соціологічних наук, професор, Криворізький державний педагогічний університет МОНмолодьспорту України

22.00.03
22.00.04

20.

Любивий Ярослав Валерійович

доктор філософських наук, професор, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України

09.00.05

21.

Лубська Марія Володимирівна

доктор філософських наук, професор, Верховна Рада України

12.00.12

22.

Мозгова Наталія Григорівна

доктор філософських наук, професор, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова МОНмолодьспорту України

09.00.01

23.

Михненко Анатолій Михайлович

доктор історичних наук, професор, Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України

23.00.03

24.

Пазенок Віктор Сергійович

доктор філософських наук, професор, Київський університет туризму, економіки і права

09.00.04
09.00.07
09.00.08

25.

Ребкало Валерій Андрійович

доктор політичних наук, професор, Національна академія державного управління при Президентові України

23.00.02

26.

Салтовський Олександр Іванович

доктор політичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

23.00.01

27.

Скотна Надія Володимирівна

доктор філософських наук, професор, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОНмолодьспорту України

09.00.10

28.

Соболєва Наталія Іванівна

доктор соціологічних наук, професор, Інститут соціології НАН України

22.00.01

29.

Сокурянська Людмила Георгіївна

доктор соціологічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОНмолодьспорту України

22.00.01
22.00.04

30.

Туленков Микола Васильович

доктор соціологічних наук, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

21.01.01
21.03.01

31.

Хома Олег Ігоревич

доктор філософських наук, професор, Вінницький державний технологічний університет МОНмолодьспорту України

09.00.04

32.

Шепєлєв Максиміліан Альбертович

доктор політичних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України

21.03.03
23.00.02

25. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з хімічних наук

1.

голова

Картель Микола Тимофійович

доктор хімічних наук, професор, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України (м. Київ)

01.04.18
02.00.04
02.00.09
02.00.22

01.04.17 - хімічна фізика, фізика горіння та вибуху;
01.04.18 - фізика і хімія поверхні;
02.00.01 - неорганічна хімія;
02.00.02 - аналітична хімія;
02.00.03 - органічна хімія;
02.00.04 - фізична хімія;
02.00.05 - електрохімія;
02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук;
02.00.08 - хімія елементоорганічних сполук;
02.00.09 - хімія високих енергій;
02.00.10 - біоорганічна хімія;
02.00.11 - колоїдна хімія;
02.00.13 - нафтохімія і вуглехімія;
02.00.15 - хімічна кінетика і каталіз;
02.00.19 - хімія високочистих речовин;
02.00.21 - хімія твердого тіла;
02.00.22 - історія хімії;
04.00.02 - геохімія

2.

заступник голови

Пехньо Василь Іванович

доктор хімічних наук, професор, Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ)

02.00.01
02.00.04

3.

заступник голови

Хиля Володимир Петрович

доктор хімічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

02.00.03
02.00.08

4.

вчений секретар

Глущак Тамара Степанівна

кандидат хімічних наук, Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України (м. Київ)

02.00.05

5.

члени експертної ради

Бурмістр Михайло Васильович

доктор хімічних наук, професор, Український державний хіміко-технологічний університет МОНмолодьспорту України (м. Дніпропетровськ)

02.00.06
02.00.10

6.

Варгалюк Віктор Федорович

доктор хімічних наук, професор, Дніпропетровський національний університет МОНмолодьспорту України

02.00.01
02.00.05

7.

Веліченко Олександр Борисович

доктор хімічних наук, професор, Український державний хіміко-технологічний університет МОНмолодьспорту України (м. Дніпропетровськ)

02.00.02
02.00.04
02.00.05
02.00.19

8.

Висоцький Юрій Борисович

доктор хімічних наук, професор, ДНВЗ "Донецький національний технічний університет" МОНмолодьспорту України

02.00.01
02.00.03

9.

Гладишевський Роман Євгенович

доктор хімічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка МОНмолодьспорту України

02.00.01
02.00.21

10.

Кокозей Володимир Миколайович

доктор хімічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

02.00.01
02.00.02
04.00.02

11.

Кузьмін Віктор Євгенович

доктор хімічних наук, професор, Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України (м. Одеса)

02.00.04
02.00.15

12.

Лявинець Олександр Семенович

доктор хімічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОНмолодьспорту України

02.00.03
02.00.13

13.

Малєтін Юрій Андрійович

доктор хімічних наук, професор, Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (м. Київ)

02.00.04
02.00.05

14.

Мамченко Олексій Володимирович

доктор хімічних наук, професор, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України (м. Київ)

02.00.11

15.

Новіков Володимир Павлович

доктор хімічних наук, професор, Національний університет "Львівська політехніка" МОНмолодьспорту України

02.00.03
02.00.11

16.

Огенко Володимир Михайлович

доктор хімічних наук, професор, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України (м. Київ)

01.04.17
01.04.18
02.00.04

17.

Павліщук Віталій Валентинович

доктор хімічних наук, професор, Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України (м. Київ)

02.00.01
02.00.04

18.

Поп Григорій Степанович

доктор хімічних наук, професор, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (м. Київ)

02.00.11
02.00.13

19.

Ракитська Тетяна Леонідівна

доктор хімічних наук, професор, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова МОНмолодьспорту України

02.00.01
02.00.15

20.

Туров Володимир Всеволодович

доктор хімічних наук, професор, Інститут хімії поверхні НАН України (м. Київ)

01.04.18
02.00.04

21.

Чирва Василь Якович

доктор хімічних наук, професор, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського МОН України (м. Сімферополь)

02.00.03
02.00.10

22.

Шевченко Валерій Васильович

доктор хімічних наук, професор, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (м. Київ)

02.00.03
02.00.06

23.

Шендрік Тетяна Георгіївна

доктор хімічних наук, професор, Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України (м. Донецьк)

02.00.04
02.00.13

26. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з юридичних наук

1.

голова

Тихий Володимир Павлович

доктор юридичних наук, професор, Київський регіональний центр НАПрН України

12.00.08

12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень;
12.00.02 - конституційне право; муніципальне право;
12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право;
12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення;
12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
12.00.09 - кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура;
12.00.11 - міжнародне право;
12.00.12 - філософія права;
19.00.06 - юридична психологія;
21.07.02 - розвідувальна діяльність органів державної безпеки;
21.07.03 - кадри органів та військ державної безпеки;
21.07.05 - службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку

2.

заступник голови

Зайчук Олег Володимирович

доктор юридичних наук, професор, Інститут законодавства Верховної Ради України

12.00.01

3.

вчений секретар

Василевич Віталій Вацлавович

кандидат юридичних наук, доцент, Національна академія внутрішніх справ МВС України

12.00.08

4.

члени експертної ради

Волошин Юрій Олексійович

доктор юридичних наук, професор, Маріупольський державний університет МОНмолодьспорту України

12.00.02
12.00.07

5.

Гаращук Володимир Миколайович

доктор юридичних наук, професор, Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" МОНмолодьспорту України (м. Харків)

12.00.07

6.

Гурджі Юлія Олексіївна

доктор юридичних наук, доцент, Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса)

12.00.09

7.

Денисов Володимир Наумович

доктор юридичних наук, професор, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

12.00.11

8.

Джужа Олександр Миколайович

доктор юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ МВС України

12.00.08

9.

Дудченко Валентина Віталіївна

доктор юридичних наук, професор, Національний університет "Одеська юридична академія" МОНмолодьспорту України

12.00.01
12.00.12

10.

Користін Олександр Євгенович

доктор юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ МВС України

12.00.07
12.00.08
12.00.09

11.

Корнієнко Михайло Васильович

доктор юридичних наук, професор, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України

12.00.08

12.

Коссак Володимир Михайлович

доктор юридичних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка МОНмолодьспорту України

12.00.03

13.

Костицький Василь Васильович

доктор юридичних наук, професор, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

12.00.06

14.

Крутов Василь Васильович

доктор юридичних наук, професор, Український союз промисловців та підприємців (м. Київ)

21.07.05

15.

Кузніченко Сергій Олександрович

доктор юридичних наук, професор, Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України

12.00.07
21.07.05

16.

Марцеляк Олег Володимирович

доктор юридичних наук, професор, Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

12.00.02
12.00.10

17.

Пацурківський Петро Станіславович

доктор юридичних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОНмолодьспорту України

12.00.07

18.

Пилипчук Володимир Григорович

доктор юридичних наук, професор, Науково-дослідний центр правової інформатики НАПрН України (м. Київ)

21.07.02
21.07.03

19.

Приймаченко Дмитро Володимирович

доктор юридичних наук, професор, Академія митної служби України Державної митної служби України (м. Дніпропетровськ)

12.00.07

20.

Селіванов Анатолій Олександрович

доктор юридичних наук, професор, Верховна Рада України

12.00.02
12.00.07

21.

Удалова Лариса Давидівна

доктор юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ МВС України

12.00.09
19.00.06

22.

Чанишева Галія Інсафівна

доктор юридичних наук, професор, Національний університет "Одеська юридична академія" МОНмолодьспорту України

12.00.05

23.

Щербина Валентин Степанович

доктор юридичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОНмолодьспорту України

12.00.04

24.

Ярмиш Наталія Миколаївна

доктор юридичних наук, професор, Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України

12.00.08

25.

Ярошенко Олег Миколайович

доктор юридичних наук, професор, Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" МОНмолодьспорту України

12.00.05

27. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з державного управління

1.

голова

Поважний Олександр Станіславович

доктор економічних наук, професор, Донецький державний університет управління МОНмолодьспорту України

25.00.02
25.00.04

25.00.01 - теорія та історія державного управління;
25.00.02 - механізми державного управління;
25.00.03 - державна служба;
25.00.04 - місцеве самоврядування

2.

заступник голови

Білинська Марина Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України

25.00.02
25.00.04

3.

вчений секретар

Чмига Віра Олександрівна

кандидат наук з державного управління, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України

25.00.02

4.

члени експертної ради

Бакуменко Валерій Данилович

доктор наук з державного управління, професор, Академія муніципального управління МОНмолодьспорту України (м. Київ)

25.00.01
25.00.03

5.

Дацій Олександр Іванович

доктор економічних наук, професор, Академія муніципального управління МОНмолодьспорту України (м. Київ)

25.00.02
25.00.04

6.

Іваницька Ольга Михайлівна

доктор наук з державного управління, професор, Інститут лідерства та соціальних наук Київського університету імені Бориса Грінченка

25.00.01
25.00.02

7.

Колодій Антоніна Федорівна

доктор філософських наук, професор, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

25.00.01

8.

Лобас Віталій Михайлович

доктор наук з державного управління, професор, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

25.00.02

9.

Мордвінов Олександр Григорович

доктор наук з державного управління, професор, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

25.00.02

10.

Пастухова Валентина Володимирівна

доктор економічних наук, професор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків)

25.00.02

11.

Ромат Євгеній Вікторович

доктор наук з державного управління, професор, Київський національний торговельно-економічний університет МОНмолодьспорту

25.00.02

12.

Сіцінський Анатолій Станіславович

доктор наук з державного управління, професор, Національний університет державної податкової служби України ДПА України (м. Ірпінь)

25.00.03
25.00.04

13.

Хожило Ірина Іванівна

доктор наук з державного управління, професор, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

25.00.01
25.00.02

14.

Шаптала Олександр Сергійович

доктор наук з державного управління, професор, ДП Міністерства оборони України "Центральний військовий санаторій "Ялтинський" (м. Ялта)

25.00.02
25.00.04


 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали