ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 03.11.2011 р. N 664

Про затвердження складу комісії та Положення про комісію з питань вивчення розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про рекламу", постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами", рішення міськвиконкому від 11.03.2010 N 168 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити склад комісії з питань вивчення розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про комісію з питань вивчення розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі згідно з додатком 2.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міськвиконкому від 13.11.2008 N 819 "Про затвердження складу нової комісії та Положення про комісію з питань вивчення розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Семенець Г. В.

 

Міський голова

В. М. Дебой

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
03.11.2011 N 664

СКЛАД
комісії з питань вивчення розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі

Семенець
Галина Василівна

перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

Шуст
Володимир Петрович

директор комунального підприємства "Реклама", заступник голови комісії

Слобожан
Ігор Миколайович

начальник дозвільного відділу комунального підприємства "Реклама", секретар комісії

Члени комісії:

Борис
Тарас Олександрович

начальник управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради

Таможський
Олег Валентинович

заступник начальника комунального підприємства "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління"

Півоварова
Світлана Іванівна

начальник управління житлового господарства міської ради

Марцун
Олександр Васильович

начальник управління комунального господарства міської ради

Самборський
Юрій Анатолійович

начальник комунального підприємства "Інспекція з благоустрою м. Житомира"

Кайданович
Ігор Іванович

начальник сектору організації дорожнього руху УДАІ УМВС України в Житомирській області (за згодою)

Гриценко
Микола Михайлович

заступник голови Богунської районної ради м. Житомира (за згодою)

Кравецький
Роман Володимирович

заступник голови Корольовської районної ради м. Житомира (за згодою)

Пшеничний
Віталій Володимирович

інспектор відділу профілактики правопорушень УМВС України в Житомирській області (за згодою).

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
03.11.2011 N 664

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань вивчення розміщення зовнішньої реклами у м. Житомирі

1. Комісія з питань вивчення розміщення зовнішньої реклами у м. Житомирі створюється як дорадчо-консультаційний орган з метою вдосконалення процесу регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у м. Житомирі.

2. Комісія у своїй практичній роботі керується Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про рекламу", Законом України "Про інформацію", Законом України "Про захист прав споживачів", Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. N 2067, Правилами розміщення зовнішньої реклами у м. Житомирі, затвердженими рішенням виконкому Житомирської міської ради від 11.03.2010 N 168.

3. Основними завданнями комісії є:

- попередній розгляд документів, що подаються заявниками для одержання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у м. Житомирі;

- участь у роботі з підготовки висновку щодо ідентифікації зовнішньої реклами;

- визначення достатності проектно-технічної документації для розташування складних дахових конструкцій;

- координація ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів;

- підготовка і подання виконавчому комітету Житомирської міської ради пропозицій щодо зміни тарифів на тимчасове користування місцями розміщення конструкцій зовнішньої реклами;

- вносить рекомендації робочому органу щодо визначення кола зацікавлених органів (осіб), з якими погодження дозволів на розміщення зовнішньої реклами є обов'язковим;

- внесення пропозицій виконавчому комітету Житомирської міської ради щодо вдосконалення регулювання правовідносин у галузі розміщення зовнішньої реклами у м. Житомирі.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- організовує проведення роз'яснювальної роботи щодо питань, що відносяться до її компетенції, аналізує стан справ у даному напрямку роботи, надає консультаційну допомогу у вирішенні спірних питань;

- розробляє рекомендації з питань удосконалення роботи комісії;

- вносить пропозиції щодо внесення змін до Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Житомирі згідно вимог чинного законодавства.

5. Метою діяльності комісії є узгодження процесу взаємовідносин, що виникають у галузі розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі між розповсюджувачами зовнішньої реклами, виконавчим комітетом Житомирської міської ради, спеціально уповноваженим територіальним органом у сфері захисту прав споживачів та робочим органом, з приводу надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, встановлення спеціальних конструкцій на місцях, наданих у користування, контролю за дотриманням Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Житомирі (далі - Правила), а також інших правовідносини з приводу розміщення зовнішньої реклами.

Формою роботи комісії є засідання. Правомочність засідань комісії визначається наявністю простої більшості членів комісії від їх загальної кількості.

Рішення комісії приймається більшістю голосів від загальної чисельності присутніх. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.

По результатах роботи комісії оформлюються відповідні протоколи, що підписуються головою та заступником комісії.

6. Організаційне, технічне, матеріальне та інші види забезпечення діяльності комісії здійснює виконавчий комітет міської ради.

7. Комісія має право:

- опрацьовувати інформацію, матеріали, документи або їх копії, що надаються розповсюджувачами зовнішньої реклами та робочим органом;

- залучати до участі у своїй роботі відповідних фахівців установ та організацій, які у відповідності з Правилами можуть погоджувати дозволи на розміщення зовнішньої реклами.

8. До складу комісії входять спеціалісти КП "Реклама" - робочого органу, на який покладено виконання функцій щодо регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами у місті Житомирі, Корольовської та Богунської районних рад м. Житомира, управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради, комунального підприємства "Інспекція з благоустрою м. Житомира", державної автомобільної інспекції та інші.

Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради.

9. Комісію очолює голова, який за посадою є першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Голова комісії організовує діяльність комісії, керує роботою комісії та відповідає за її ефективність.

Секретар комісії організовує підготовку засідань комісії, забезпечує членів комісії відповідними документами.

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали