НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

від 28 квітня 2012 року N 84

Про затвердження складу Комісії з конкурсного відбору вищих навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" за державним замовленням та переліку документів для проведення конкурсної процедури

Відповідно до пунктів 23 - 26 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 р. N 769/2011 (Указ N 769/2011), наказу Головного управління державної служби України від 23 лютого 2009 р. N 49 "Про затвердження Порядку конкурсного відбору до мережі навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням", зареєстрованого Міністерством юстиції України 12 червня 2009 р. за N 513/16529, із змінами, внесеними наказом від 8 квітня 2011 р. N 98 (Наказ N 98), зареєстрованим Міністерством юстиції України 22 квітня 2011 р. за N 512/19250, наказую:

1. Затвердити:

персональний склад Комісії з конкурсного відбору вищих навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" за державним замовленням (додаток 1);

перелік документів, які подаються вищими навчальними закладами для участі у конкурсному відборі вищих навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" за державним замовленням та опис складових конкурсної пропозиції (додаток 2);

форму листа-заявки для участі у конкурсному відборі вищих навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" за державним замовленням (додаток 3);

форму кошторису витрат на підготовку одного слухача денної та заочної форм навчання у галузі знань "Державне управління" (додаток 4);

оціночні критерії конкурсного відбору вищих навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" за державним замовленням (додаток 5);

форму протоколу розкриття конкурсних пропозицій (додаток 6).

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління державної служби України від 8 лютого 2011 р. N 33 "Про затвердження складу Комісії з конкурсного відбору вищих навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" за державним замовленням та переліку документів для проведення конкурсної процедури" (із змінами, внесеними згідно з наказами Головдержслужби від 31.03.2011 N 80 (Наказ N 80), від 06.05.2011 N 121).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова
Нацдержслужби України

В. Толкованов


 

Додаток 1
до наказу Нацдержслужби України
28.04.2012 N 84


Склад Комісії
з конкурсного відбору вищих навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" за державним замовленням

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

1.

Толкованов
В'ячеслав Вікторович

Голова Нацдержслужби України - Голова Комісії

2.

Дячишин
Микола Дмитрович

заступник Голови Нацдержслужби України - заступник Голови Комісії

3.

Чорна
Жанна Анатоліївна

начальник відділу з питань професійної підготовки управління організації навчання Нацдержслужби України - секретар Комісії

4.

Дудник
Юрій Павлович

перший заступник Голови Державної інспекції навчальних закладів України (за згодою)

5.

Дядюсь
Віктор Павлович

заступник директора Школи вищого корпусу державної служби

6.

Заболотний
Андрій Володимирович

начальник відділу правового забезпечення та представництва інтересів Нацдержслужби в судах Юридичного управління Нацдержслужби України

7.

Канавець
Марина Володимирівна

директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

8.

Ковтун
Віктор Михайлович

заступник голови ЦК профспілки працівників державних установ України (за згодою)

9.

Омельченко
Оксана Ігорівна

заступник начальника Управління - начальник відділу методичного забезпечення діяльності кадрових служб органів державної влади Управління методичного забезпечення діяльності кадрових служб Нацдержслужби України

10.

Трещов
Володимир Дмитрович

заступник начальника управління - начальник відділу контролю за дотриманням законодавства про державну службу Контрольного управління Нацдержслужби України

11.

Титаренко
Наталія Валеріївна

завідувач відділу Головного управління з питань регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України (за згодою)

12.

Сивоконь
Дмитро Володимирович

заступник директора Департаменту роботи з персоналом, запобігання корупції та протидії корупції - начальник відділу підвищення кваліфікації, розвитку персоналу та організації роботи з навчальними закладами Міністерства фінансів України (за згодою)

13.

Цимбал
Лариса Володимирівна

заступник начальника управління - начальник планово-бюджетного відділу Управління адміністративно-господарського забезпечення Нацдержслужби України

14.

Чайка
Наталія
Василівна

заступник начальника управління - начальник відділу кадрової роботи Управління організаційної та кадрової роботи Нацдержслужби України

15.

Стельмах
Олексій Олексійович

заступник начальника управління економічної, соціальної та гуманітарної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (за згодою)


 

Додаток 2
до наказу Нацдержслужби України
28.04.2012 N 84


Перелік
документів, що подаються вищими навчальними закладами для участі в Конкурсі та опис складових конкурсної пропозиції

N
п/п

Назва документа

Опис складових конкурсної пропозиції

1.

Лист - заявка щодо участі вищого навчального закладу в конкурсному відборі за встановленою формою

За встановленою формою

2.

Копія ліцензії на право надання освітніх послуг за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" напряму 1501 "Державне управління"

Завіряється печаткою вищого навчального закладу

3.

Копія сертифікату про акредитацію освітніх послуг у галузі знань "Державне управління"

Завіряється печаткою вищого навчального закладу

4.

Кошторис витрат на підготовку одного слухача денної та заочної форм навчання

За встановленими формами. До кошторисів додається бюджетна пропозиція на 2012 р., 2013 р. (за формою 4-1 Освіта)

5.

Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг в галузі знань "Державне управління", що заявляються та які вже надаються у даному регіоні

Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг в галузі знань "Державне управління", які надаються у даному регіоні, погоджуються з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та узгоджуються із територіальними управліннями НАДС.
У описі результатів моніторингу повинні бути відображені такі аспекти:
- загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у фахівцях заявленого напряму (спеціальності) на термін 5 років;
- які навчальні заклади в регіоні вже надають подібні освітні послуги, з якого часу, у якому обсязі;
- чим надання заявлених освітніх послуг у даному вищому навчальному закладі буде відрізнятись від тих, що вже є (більш досконала програма, більш адаптована до потреб регіону, замовника і т. ін.);
- моніторинг працевлаштування випускників магістратури за ліцензованою спеціальністю галузі знань "Державне управління" (динаміка останніх трьох випусків).
Підстави щодо доцільності надання освітніх послуг у даному вищому навчальному закладі в заявленому ліцензованому обсязі (висновок).
До моніторингу додаються списки осіб, які планують у поточному році вступати на навчання за спеціальностями галузі знань "Державне управління" до вищого навчального закладу. Списки мають бути оформлені відповідно до форми, що додається, та погоджені керівниками органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Інформація щодо осіб, які планують вступати до __ на навчання за спеціальностями галузі знань "Державне управління" у _____ році

N

Прізвище, ім'я, по батькові

дата народження

Місце роботи, посада

Категорія

Ранг

Загальний стаж роботи

Стаж державної служби

Назва навчального закладу, який закінчив, рік закінчення

Форма навчання, на яку планується вступ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

6.

Інформація про навчально-методичне забезпечення навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

Стисло описати навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу, наявність підготовлених навчальним закладом фахових видань у галузі знань "Державне управління", наявність підручників та навчальних посібників з "Державного управління" з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Надається інформація про наявність власної бібліотеки, приміщень для розташування книгосховищ, каталогів, залів для видачі літератури, читальних залів, кількість посадкових місць для відвідувачів читальних залів, бібліотечні фонди навчальної, наукової літератури, фахові періодичні видання, можливість доступу викладачів і студентів до мережі Інтернет, каналів доступу, наявність електронного каталогу.
Окремо аналізується наявний у вищому навчальному закладі фаховий бібліотечний фонд з державного управління, зазначається кількість примірників, крім фахових періодичних видань, якими можуть користуватися слухачі.

7.

Інформація про склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

Описати якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес згідно навчального плану щодо підготовки магістрів за ліцензованою спеціальністю в галузі знань "Державне управління", обґрунтувати можливості підготовки або залучення нового викладацького складу в подальшій діяльності. Вказати кількість докторів наук з державного управління, які працюють у навчальному закладі та залучених до навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління", кількість кандидатів наук з державного управління, які працюють у навчальному закладі та залучених до навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління", а також залучених науковців інших галузей. Вказати кількісний та якісний склад залучених до навчального процесу фахівців органів державної влади та органів місцевого самоврядування загальнодержавного, обласного, районного/міського рівнів.
Інформація має обґрунтовувати спроможність вищого навчального закладу забезпечити реалізацію програми підготовки фахівців за спеціальностям галузі знань "Державне управління" працюючими у навчальному закладі науково-педагогічними працівниками або залученими фахівцями.

8.

Інформація про матеріально-технічне забезпечення навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

Подається загальна інформація про наявну матеріально-технічну базу для здійснення освітньої діяльності за спеціальностям галузі знань "Державне управління", яка підтверджується відповідними фотоматеріалами.
Опис наявної матеріально-технічної бази включає:
- характеристику приміщень для занять студентів-слухачів магістратури в галузі знань "Державне управління" та роботи науково-педагогічного персоналу, їх площу;
- кількість та площу потокових аудиторій, приміщень для проведення семінарських, практичних, лабораторних занять, комп'ютерних класів, тощо та кількість посадкових (робочих) місць у них.
Окремо зазначається перелік спеціалізованих кабінетів, що забезпечують навчальний процес зі спеціальності у відповідності до навчального плану, та їх обладнання. Інформація подається у формі таблиці.

Таблиця

Перелік спеціалізованих кабінетів

N
п/п

Назва лабораторій, спеціалізованих кабінетів, їх площа

Назва дисципліни за навчальним планом

Наявне технічне забезпечення (обладнання)

1

2

3

4

 

 

 

 


Характеризується комп'ютерне забезпечення навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" (у тому числі з доступом до мережі Інтернет) з розрахунку на 1 слухача.
Надається інформація про кількісні та якісні характеристики комп'ютерного забезпечення вищого навчального закладу, які використовуються в навчальному процесі за ліцензованою спеціальністю (кількість лабораторій/аудиторій, пакети прикладних програм, у тому числі ліцензовані).

9.

Інформація про досвід вищого навчального закладу щодо підготовки/перепідготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

Надається стисла історична довідка розвитку вищого навчального закладу, наводиться коротка інформація про рік заснування, відомчу приналежність, форму власності, основні етапи розвитку.
Вказується навчальний структурний підрозділ, який відповідає за підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань "Державне управління", а також залучені структурні підрозділи.
Зазначається період функціонування магістратури, що готує фахівців у галузі знань "Державне управління", перелік спеціалізацій, за якими подаються конкурсні пропозиції за кожною формою навчання.
Характеризується програма стажування слухачів денної форми навчання в органах державної влади та місцевого самоврядування. Вказується наявність програм стажування слухачів за кордоном та кількість слухачів, які пройшли таке закордонне стажування.
Зазначається наявність аспірантури/докторантури за спеціальністю "Державне управління", спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських/докторських дисертацій за спеціальністю "Державне управління", кількість виконаних науково-дослідних робіт з державного управління (фундаментальних та прикладних), вказуються теми НДР та номер державної реєстрації. Кількість проведених комунікативних заходів (конференцій, семінарів тощо) з актуальних питань розвитку державного управління та місцевого самоврядування (за 2011 - 2012 навчальний рік).
Вказується наявність досвіду підвищення кваліфікації за напрямом "Державне управління".

10.

Довідка про наявність спеціалізованої кафедри у галузі знань "Державне управління" та кафедр, залучених до підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

Вказується назви кафедр, дати їх створення, кількість працівників кафедр (науковий ступінь та вчене звання), характеризуються матеріально-технічна база кафедр та основні напрями роботи.

11.

Інформація про соціальну інфраструктуру

Подається інформація про наявність власних або орендованих об'єктів соціальної інфраструктури: їдалень, буфетів, гардеробу, гуртожитків, актових залів, медичного пункту, профілакторіїв, баз відпочинку, спортивних закладів тощо.
Аналізується забезпечення слухачів гуртожитком, характеризуються умови проживання та вартість (окремо за кожною формою навчання).

12.

Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу оціночним критеріям конкурсного відбору щодо надання освітніх послуг у галузі знань "Державне управління"

Інформація подається у вигляді таблиці:

Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення оціночним критеріям надання освітніх послуг у галузі знань "Державне управління"
(назва навчального закладу)

N
п/п

Назва показника (за оціночними критеріями)

Найвищий бал показника

Фактичний бал показника

Відхилення показників графи 4 від показників графи 3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

  

Додаток 3
до наказу Нацдержслужби України
28.04.2012 N 84


Бланк заявника

Національне агентство України з питань державної служби
вул. Прорізна, 15, Київ-01, Україна, 01601


ЛИСТ-ЗАЯВКА

(Назва ВНЗ у називному відмінку) надає конкурсну пропозицію щодо участі у конкурсному відборі вищих навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальністю "______" галузі знань "Державне управління" за державним замовленням у 20__ році.

Організаційно-правова форма навчального закладу:

Форма власності:

Орган управління:

Місцезнаходження:

Розрахунковий рахунок:

Ліцензія (серія, номер, термін дії):

Сертифікат про акредитацію (серія, номер, термін дії):

Ліцензійний обсяг підготовки: за денною формою - __ осіб, за заочною - ____ осіб.

Заявлений обсяг підготовки: за денною формою - __ осіб, за заочною - ____ осіб.

З порядком конкурсного відбору до мережі вищих навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" ознайомлені та зобов'язуємося їх дотримуватися.

Достовірність відомостей, поданих для участі у конкурсному відборі підтверджуємо.

_______
(назва посади керівника)

М. П.

_________
(особистий підпис)

___
(П. І. Б. керівника)


До заяви додаються:

____
(перелік документів, що додаються до заяви з вказівкою на реквізити кожного з них та кількість сторінок)

Дата і номер реєстрації заяви

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка прийняла заяву

від N _________

______


 

Додаток 4-1
до наказу Нацдержслужби України
28.04.2012 N 84


КОШТОРИС*
витрат на підготовку одного слухача денної форми навчання
за спеціальністю " ______"
галузі знань "Державне управління"
у __________
(назва вищого навчального закладу)

Заявлений обсяг освітньої послуги (чисельність слухачів): ____ осіб

Термін навчання _______ місяців

Показники

Обсяг фінансування у поточному році
(___ місяців)**, грн.

Загальна вартість за весь період навчання**, грн.

Розрахункова вартість навчання одного слухача за 1 місяць (згідно з кошторисом витрат)**, грн.

1

2

3

4

1. Оплата праці, у тому числі:

 

 

 

заробітна плата

 

 

 

нарахування на заробітну плату

 

 

 

2. Оплата комунальних послуг, у тому числі:

 

 

 

теплопостачання

 

 

 

водопостачання та водовідведення

 

 

 

електроенергія

 

 

 

природний газ

 

 

 

інші комунальні послуги

 

 

 

3. Інші видатки (розписати за видами видатків)

 

 

 

Всього витрат на одного слухача

 

 

 

Стипендія

 

 

 

Розробка та друк науково-методичних матеріалів

 

 

 

4. Всього витрат з урахуванням стипендії, розробки та друку науково-методичних матеріалів

 

 

 * До кошторису в обов'язковому порядку додаються розрахунки по кожній із статей витрат.

** Заповнюються всі поля. У разі, якщо не передбачається витрат, - ставиться нуль.

I. Керівник навчального закладу

_______
(підпис)

_______
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_______
(ініціали і прізвище)

М. П.


 

Додаток 4-2
до наказу Нацдержслужби України
28.04.2012 N 84


КОШТОРИС*
витрат на підготовку одного слухача заочної форми навчання
за спеціальністю " _______"
галузі знань "Державне управління"
у __________
(назва вищого навчального закладу)

Заявлений обсяг освітньої послуги (чисельність слухачів): ____ осіб

Термін навчання _______ місяців

Показники

Обсяг фінансування у поточному році
(___ місяців)**, грн.

Загальна вартість за весь період навчання**, грн.

Розрахункова вартість навчання одного слухача за 1 місяць (згідно з кошторисом витрат)**, грн.

1

2

3

4

1. Оплата праці, у тому числі:

 

 

 

заробітна плата

 

 

 

нарахування на заробітну плату

 

 

 

2. Оплата комунальних послуг, у тому числі:

 

 

 

теплопостачання

 

 

 

водопостачання та водовідведення

 

 

 

електроенергія

 

 

 

природний газ

 

 

 

інші комунальні послуги

 

 

 

3. Інші видатки (розписати за видами видатків)

 

 

 

Всього витрат на одного слухача

 

 

 

Розробка та друк науково-методичних матеріалів

 

 

 

4. Всього витрат з урахуванням розробки та друку науково-методичних матеріалів

 

 

 * До кошторису в обов'язковому порядку додаються розрахунки по кожній із статей витрат.

** Заповнюються всі поля. У разі, якщо не передбачається витрат, - ставиться нуль.

II. Керівник навчального закладу

_______
(підпис)

_______
(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_______
(ініціали і прізвище)

М. П.


 

Додаток 5-1
до наказу Нацдержслужби України
28.04.2012 N 84


Оціночні критерії
конкурсного відбору вищих навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" за державним замовленням

(Денна форма навчання)

Зміст критерію

Показники критерію

Бали

1. Вартість навчання одного слухача за один місяць (згідно з кошторисом витрат)

 

30

Денна форма навчання

До 1 тис. грн.

30

від 1 до 1,5 тис. грн.

20

від 1,5 до 1,8 тис. грн.

10

від 1,8 до 2,0 тис. грн.

5

більше 2,0 тис. грн.

Пропозиція не розглядається

2. Стан навчально-методичного забезпечення навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

 

6

2.1. Кількість підручників з "Державного управління" з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (виданих за попередній навчальний рік, розроблених науково-педагогічними працівниками ВНЗ)

2 і більше

3

1

1

2.2. Кількість навчальних посібників з "Державного управління" з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (виданих за попередній навчальний рік, розроблених науково-педагогічними працівниками ВНЗ)

2 і більше

3

1

1

3. Стан кадрового забезпечення навчального процесу підготовки магістрів

 

12

3.1. Кількість докторів наук з державного управління, які забезпечують викладання лекційних годин дисциплін навчального плану:

від 2 і більше

3

штатних працівників

1

1,5

сумісники

 

0,5

3.2. Кількість кандидатів наук з державного управління, які забезпечують викладання лекційних годин дисциплін навчального плану:

від 4 і більше

3

штатних працівників

3 і менше

1,5

сумісники

 

0,5

3.3. Кількість докторів наук інших галузей знань, залучених до навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління":

від 6 і більше

2

штатних працівників

від 2 до 5

1,5

сумісники

 

0,5

3.4. Кількість кандидатів наук інших галузей знань, залучених до навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління":

від 6 і більше

2

штатних працівників

від 2 до 5

1,5

сумісники

 

0,5

4. Науково-дослідна робота вищого навчального закладу у галузі науки "Державне управління"

 

8

4.1. Наявність аспірантури за спеціальністю "Державне управління"

так

1

ні

0

4.2. Наявність докторантури за спеціальністю "Державне управління"

так

1

ні

0

4.3. Наявність спеціалізованих вчених рад по захисту:

2 і більше

1

- кандидатських дисертацій за спеціальностями галузі науки "Державне управління"

1

0,5

- по захисту докторських дисертацій за спеціальностями галузі науки "Державне управління"

1 і більше

1

4.4. Кількість виконаних науково-дослідних робіт (фундаментальних та прикладних) у галузі науки "Державне управління"

5 і більше

2

менше 4

1

4.5. Кількість проведених комунікативних заходів (конференцій, семінарів тощо) з актуальних питань розвитку державного управління та місцевого самоврядування (за 2011 - 2012 навчальний рік)

10 і більше

2

9 і менше

1

5. Стан матеріально-технічного забезпечення навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

 

7

5.1. Наявність аудиторій, закріплених за магістратурою "Державної служби" (кількість кв. м площі аудиторних кабінетів на одного слухача)

від 2,4 кв. м до 6,0 кв. м

1

менше 2,4 кв. м. або більше 6,0 кв. м

0

5.2. Забезпечення слухачів гуртожитком

так

2

ні

0

5.3. Вартість проживання в гуртожитку для слухачів денної форми навчання

менше 160 грн./місяць

2

більше 160 грн./місяць

0

5.4. Наявність закладів громадського харчування(їдалень, буфетів)

так

1

ні

0

5.5. Наявність спортивно-оздоровчої бази (спортивного залу, плавального басейну, стадіону тощо)

так

1

ні

0

6. Досвід вищого навчального закладу щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 

7

6.1. Період функціонування магістратури, що готує фахівців у галузі знань "Державне управління"

від 15 років і більше

3

від 10 до 14 років

2

від 5 до 9 років

1

до 5 років

0

6.2. Наявність спеціалізованої кафедри у галузі знань "Державне управління"

так

2

ні

0

6.3. Наявність досвіду підвищення кваліфікації за напрямом 1501 "Державне управління" (за 2010-2011 календарні роки)

500 і більше осіб

2

менше 500 осіб

1

7. Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг у галузі знань "Державне управління", що заявляються та які вже надаються у даному регіоні
Співвідношення кількісної потреби в підготовці магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління", у відповідному регіоні,1 до поданої в установленому порядку заявки ВНЗ
розраховується за формулою: Св = Пр: Кв, де:
Св - співвідношення кількісної потреби в підготовці магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління", у відповідному регіоні, до поданої в установленому порядку заявки ВНЗ
Пр - кількісна потреба в підготовці магістрів у відповідному регіоні*
Кв - кількість осіб, які планують вступати на навчання у поточному році, відповідно до списків, наданих ВНЗ, та погоджених керівниками органів державної влади та територіальними управління Нацдержслужби України

30

Денна форма навчання

Св < 0,5

30

 

0,5 Ј Св Ј 1

20

 

1 Ј Св Ј 1,4

10

 

1,5 Ј Св Ј 1,9

5

 

Св = 2

Пропозиція не розглядається

Загальна кількість балів

100

Окремі коментарі:

 

 

Висновок: (рекомендується / не рекомендується для включення до переліку навчальних закладів, залучених до реалізації Державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" у поточному році)

 

Підписи членів конкурсної комісії:

 

 

 

Дата ____1 Інформацію узагальнено Національним агентством України з питань державної служби та її територіальними органами на основі даних, поданих відповідними органами державної влади

 

Додаток 5-2
до наказу Нацдержслужби України
28.04.2012 N 84


Оціночні критерії
конкурсного відбору вищих навчальних закладів для підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" за державним замовленням

(Заочна форма навчання)

Зміст критерію

Показники критерію

Бали

1. Вартість навчання одного слухача за один місяць (згідно з кошторисом витрат)

 

30

Заочна форма навчання

До 0,4 тис. грн.

30

від 0,4 до 0,6 тис. грн.

20

від 0,6 до 0,8 тис. грн.

10

від 0,8 до 1 тис. грн.

5

більше 1 тис. грн.

Пропозиція не розглядається

2. Стан навчально-методичного забезпечення навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

 

6

2.1. Кількість підручників з "Державного управління" з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (виданих за попередній навчальний рік, розроблених науково-педагогічними працівниками ВНЗ)

2 і більше

3

1

1

2.2. Кількість навчальних посібників з "Державного управління" з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (виданих за попередній навчальний рік, розроблених науково-педагогічними працівниками ВНЗ)

2 і більше

3

1

1

3. Стан кадрового забезпечення навчального процесу підготовки магістрів

 

12

3.1. Кількість докторів наук з державного управління, які забезпечують викладання лекційних годин дисциплін навчального плану:

від 2 і більше

3

штатних працівників

1

1,5

сумісники

 

0,5

3.2. Кількість кандидатів наук з державного управління, які забезпечують викладання лекційних годин дисциплін навчального плану:

від 4 і більше

3

штатних працівників

3 і менше

1,5

сумісники

 

0,5

3.3. Кількість докторів наук інших галузей знань, залучених до навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління":

від 6 і більше

2

штатних працівників

від 2 до 5

1,5

сумісники

 

0,5

3.4. Кількість кандидатів наук інших галузей знань, залучених до навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління":

від 6 і більше

2

штатних працівників

від 2 до 5

1,5

сумісники

 

0,5

4. Науково-дослідна робота вищого навчального закладу у галузі науки "Державне управління"

 

8

4.1. Наявність аспірантури/ докторантури за спеціальністю "Державне управління"

 

 

4.1.1. Наявність аспірантури за спеціальністю "Державне управління"

так

1

4.1.2. Наявність докторантури за спеціальністю "Державне управління"

так

1

4.2. Наявність спеціалізованих вчених рад по захисту:

2 і більше

1

- кандидатських дисертацій за спеціальностями галузі науки "Державне управління"

1

0,5

- по захисту докторських дисертацій за спеціальностями галузі науки "Державне управління"

1 і більше

1

4.4. Кількість виконаних науково-дослідних робіт (фундаментальних та прикладних) у галузі науки "Державне управління"

5 і більше

2

менше 4

1

4.5. Кількість проведених комунікативних заходів (конференцій, семінарів тощо) з актуальних питань розвитку державного управління та місцевого самоврядування (за 2011 - 2012 навчальний рік)

10 і більше

2

9 і менше

1

5. Стан матеріально-технічного забезпечення навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

 

7

5.1. Наявність аудиторій, закріплених за магістратурою "Державної служби" (кількість кв. м площі аудиторних кабінетів на одного слухача)

від 2,4 кв. м до 6,0 кв. м

1

менше 2,4 кв. м або більше 6,0 кв. м

0

5.2. Забезпечення слухачів гуртожитком

так

2

ні

0

5.3. Вартість проживання в гуртожитку для слухачів заочної форми навчання

менше 60 грн./доба

2

більше 60 грн./доба

0

5.4. Наявність закладів громадського харчування(їдалень, буфетів)

так

1

ні

0

5.5. Наявність спортивно-оздоровчої бази (спортивного залу, плавального басейну, стадіону тощо)

так

1

ні

0

6. Досвід вищого навчального закладу щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 

7

6.1. Період функціонування магістратури, що готує фахівців у галузі знань "Державне управління"

від 15 років і більше

3

від 10 до 14 років

2

від 5 до 9 років

1

до 5 років

0

6.2. Наявність спеціалізованої кафедри у галузі знань "Державне управління"

так

2

ні

0

6.3. Наявність досвіду підвищення кваліфікації за напрямом 1501 "Державне управління" (за 2010 - 2011 календарні роки)

500 і більше осіб

2

менше 500 осіб

1

7. Результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг у галузі знань "Державне управління", що заявляються та які вже надаються у даному регіоні
Співвідношення кількісної потреби в підготовці магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" у відповідному регіоні* до поданої в установленому порядку заявки ВНЗ
розраховується за формулою: Св = Пр: Кв, де:
Св - співвідношення кількісної потреби в підготовці магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління", у відповідному регіоні, до поданої в установленому порядку заявки ВНЗ
Пр - кількісна потреба в підготовці магістрів у
відповідному регіоні*
Кв - кількість осіб, які планують вступати на навчання у поточному році, відповідно до списків, наданих ВНЗ, та погоджених керівниками органів державної влади та територіальними управління Нацдержслужби України

30

Заочна форма навчання

Св < 1

30

Св = 1

20

1 Ј Св Ј 1,4

10

1,5 Ј Св Ј 1,9

5

Св = 2

Пропозиція не розглядається

Загальна кількість балів

100

Окремі коментарі:

 

 

 

 

Висновок: (рекомендується / не рекомендується для включення до переліку навчальних закладів, залучених до реалізації Державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" у поточному році)

 

Підписи членів конкурсної комісії:

 

 

 

 

Дата ____* Інформацію узагальнено Національним агентством України з питань державної служби та її територіальними органами на основі даних, поданих відповідними органами державної влади

 

Додаток 6
до наказу Нацдержслужби України
28.04.2012 N 84


Протокол
розкриття конкурсних пропозицій

Назва вищого навчального закладу

 

Дата надходження конкурсної пропозиції

 

Наявність документів згідно переліку:

Так

Ні

- лист - заявка щодо участі вищого навчального закладу в конкурсному відборі за встановленою формою

 

 

- копія ліцензії на право надання освітніх послуг освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" за напрямом 1501 "Державне управління", завірена печаткою навчального закладу

Зазначається термін дії ліцензії

 

- копія сертифіката про акредитацію освітніх послуг у галузі знань "Державне управління", завірена печаткою навчального закладу

Зазначається термін дії сертифіката

 

- проект кошторису витрат на підготовку магістрів з розрахунку на одного слухача, окремо за формами навчання

 

 

- інформація про навчально-методичне забезпечення навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

 

 

- інформація про склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечують навчальний процес підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

 

 

- інформація про матеріально-технічне забезпечення навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

 

 

- інформація про досвід вищого навчального закладу щодо магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

 

 

- результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг в галузі знань "Державне управління", що заявляються та які вже надаються у даному регіоні

 

 

- довідка про наявність спеціалізованої кафедри у галузі знань "Державне управління" та кафедр, залучених до підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

 

 

- інформація про соціальну інфраструктуру

 

 

Висновок: (допущено /не допущено до процедури конкурсного відбору)

 

 

 

 

Підписи членів конкурсної комісії:

 

 

 

Дата ____

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали