ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 02.12.2010 р. N 827

Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Житомирської міської ради та Положення про неї

З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання і всебічний розвиток та відповідно до статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" та від 03.11.2010 N 1017 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити склад комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Житомирської міської ради згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Житомирської міської ради згідно з додатком 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочковського О. М.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
02.12.2010 N 827


СКЛАД
комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Житомирської міської ради

Дебой
Володимир Михайлович

- міський голова, голова комісії

Бочковський
Олександр Миколайович

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови комісії

Зарічна
Олена Олександрівна

- головний спеціаліст служби у справах дітей міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

Косяк
Надія Григорівна

- начальник служби у справах дітей міської ради

Сарно
Олена Миколаївна

- начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Юрченко
Ольга Іванівна

- директор Житомирського міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді

Кошевич
Раїса Леонідівна

- заступник начальника управління освіти міської ради

Ліпінська
Людмила Іванівна

- заступник начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради

Шкап
Ірина Анатоліївна

- заступник начальника управління охорони здоров'я міської ради

Іваницька
Ольга Андріївна

- провідний спеціаліст Житомирського міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді

Чернюк
Алла Вікторівна

- юрисконсульт, головний спеціаліст юридичного департаменту міської ради

Першина
Людмила Василівна

- провідний спеціаліст служби у справах дітей міської ради

Кравець
Ганна Йосипівна

- провідний спеціаліст служби у справах дітей міської ради

Моргалюк
Микола Миколайович

- начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей Богунського РВ УМВС України в Житомирській області (за згодою)

Потапенко
Руслан Миколайович

- начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей Корольовського РВ УМВС України в Житомирській області (за згодою).


 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов


 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
02.12.2010 N 827


ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Житомирської міської ради

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом Житомирської міської ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про освіту", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також положенням про неї.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсім'ямолодьспортом;

2) розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

позбавлення та поновлення батьківських прав;

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

участь одного з батьків у вихованні дитини;

побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

встановлення і припинення опіки, піклування;

утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;

збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

3) розглядає матеріали про стан сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах і в якої є ризик відібрання дитини чи дитина відібрана без позбавлення батьків батьківських прав, роз'яснює функції кожного суб'єкта соціальної роботи з розв'язання проблем (відповідно до потреб дитини);

інші питання, пов'язані із захистом прав дітей.

5. Комісія має право:

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою).

6. Комісію очолює міський голова.

Голова комісії має заступника, який виконує обов'язки голови комісії в разі його відсутності.

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники виконавчих органів міської ради, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, заступники керівників територіальних органів МВС та Мін'юсту, а також працівник служби у справах дітей, який виконує обов'язки секретаря комісії.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

10. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

12. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

13. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах дітей міської ради.

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали