ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 02.12.2010 р. N 841

Про затвердження складу міської міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності та Положення про неї

На виконання законів України "Про попередження насильства в сім'ї", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", відповідно до Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї, що затверджена спільним наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 N 3131/386, з метою здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї та сприяння утвердженню рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини, статей 32, 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити склад міської міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про міську міжвідомчу комісію з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності згідно з додатком 2.

3. Вважати такими, що втратили чинність, рішення міськвиконкому від 08.04.2010 N 245 "Про затвердження складу міської міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності та Положення про неї", від 22.07.2010 N 509 "Про внесення змін в додаток 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 08.04.2010 N 245".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочковського О. М.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
02.12.2010 N 841


СКЛАД
міської міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності

Бочковський
Олександр Миколайович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії

Сарно
Олена Миколаївна

начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, заступник голови комісії

Сікайло
Людмила Михайлівна

заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

Бабенко
Ірина Германівна

голова громадської організації "Жіночий інформаційно-консультативний центр" (за згодою).

Каганович
Світлана Петрівна

начальник фінансового управління Богунської районної ради м. Житомира (за згодою)

Косяк
Надія Григорівна

начальник служби у справах дітей міської ради

Кошевич
Раїса Леонідівна

заступник начальника управління освіти міської ради

Марчук
Наталія Миколаївна

заступник начальника управління культури міської ради

Сугак
Ірина Леонідівна

заступник начальника Головного управління статистики в Житомирській області (за згодою)

Набієва
Ліна Броніславівна

спеціаліст управління освіти міської ради

Орлова
Олена Георгіївна

заступник голови Корольовської районної ради м. Житомира з питань діяльності виконавчих органів ради (за згодою)

Остапчук
Вікторія Олегівна

голова Житомирської міської громадської організації "Авенір" (за згодою)

Остапчук
Олена Леонідівна

директор центру гендерної освіти Житомирського державного університету ім. Івана Франка (за згодою)

Потапенко
Руслан Миколайович

начальник кримінальної міліції у справах дітей Корольовського РВ УМВС України в Житомирській області (за згодою)

Прокоф'єва
Світлана Іванівна

головний спеціаліст управління по зв'язках з громадськістю міської ради

Сторожук
Валентина Григорівна

директор міського центру зайнятості (за згодою)

Ткачук
Володимир Васильович

провідний спеціаліст,юрисконсульт міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Шатило
Василь Іванович

заступник начальника Богунського РВ УМВС України в Житомирській області (за згодою)

Шкап
Ірина Анатоліївна

заступник начальника управління охорони здоров'я міської ради

Юрченко
Ольга Іванівна

директор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.


 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов


 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
02.12.2010 N 841


ПОЛОЖЕННЯ
про міську міжвідомчу комісію з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності

1. Міська міжвідомча комісія з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності (надалі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті міської ради і створюється для забезпечення координації дій виконавчих органів міської ради, органів внутрішніх справ, громадських організацій з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї та сприяння реалізації державної політики стосовно забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, забезпечення координації дій виконавчих органів міської ради у вирішенні питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади та місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

координація зусиль виконавчих органів міської ради, органів внутрішніх справ, громадських організацій з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї, сприяння проведенню ефективної державної політики з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми;

внесення пропозицій щодо удосконалення діяльності відповідних органів і служб на міському рівні стосовно визначення пріоритетів регіональної політики та заходів щодо попередження насильства у сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

підтримка громадських ініціатив, спрямованих на підвищення рівня правової культури населення та поінформованості про проблему насильства в сім'ї та просування ідей підтримки сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми в усіх сферах життєдіяльності суспільства;

вирішення питань, що потребують міжгалузевої координації, щодо запобігання дискримінації за ознакою статі, поліпшення становища сімей та протидії насильства у сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, зокрема реабілітації жертв такої торгівлі та дискримінації за ознакою статі.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

запрошувати та заслуховувати на своїх засіданнях представників виконавчих органів міської ради, органів внутрішніх справ, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, членів окремих сімей з питань попередження насильства в сім'ї, з питань гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми та виконання завдань, визначених законами України, Указами Президента України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади та місцевого самоврядування стосовно реалізації державної сімейної політики, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми та насильству у сім'ї;

запитувати та отримувати необхідну інформацію й аналітичні матеріали від виконавчих органів міської ради, органів внутрішніх справ, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян тощо;

розробляти та подавати виконавчим органам міської ради пропозиції стосовно поліпшення становища сімей, протидії насильству у сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми;

координувати зв'язки з громадськими організаціями та благодійними фондами, з державними та неурядовими організаціями, діяльність яких спрямована на підтримку рівноправності статей, поліпшення становища сімей, протидії насильству у сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми;

інформувати населення міста через засоби масової інформації про становище сімей, діяльність щодо попередження насильству у сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, шляхи вирішення цих проблем;

вивчати, узагальнювати та аналізувати об'єктивні дані щодо стану роботи в галузі реалізації державної сімейної політики;

проводити наради, засідання, круглі столи, семінари тощо з питань, що належать до її компетенції;

виконувати інші функції, що випливають із покладених на неї завдань.

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника, секретаря та інших членів міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності.

Комісію очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

Персональний склад Комісії та Положення про неї затверджує виконавчий комітет міської ради.

До складу Комісії можуть входити працівники виконавчих органів міської ради, органів внутрішніх справ (за згодою) та інших зацікавлених організацій.

6. Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності, скликає її засідання та головує на них.

7. Секретар Комісії забезпечує організацію діяльністю міжвідомчої комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку та гендерної рівності, підготовку питань порядку денного її засідань з урахуванням пропозицій членів Комісії.

8. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Комісії є правомочними, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

9. Комісія систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті рішення.

10. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії. Рішення Комісії оформляється у вигляді протоколу за підписами голови, секретаря. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер. Рішення Комісії направляється підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, громадським організаціям для розгляду.

11. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на соціальні програми та заходи у справах сім'ї.

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали