Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження складу Наукової ради Міністерства освіти і науки України, переліку та персонального складу секцій за фаховими напрямами

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 червня 2019 року N 859

Про затвердження складу Наукової ради Міністерства освіти і науки України, переліку та персонального складу секцій за фаховими напрямами

Відповідно до пункту 2.3 розділу 2 Положення про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться підвідомчими вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 01.06.2006 N 423, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 10 листопада 2006 року за N 1196/13070, та у зв'язку з оновленням секцій за фаховими напрямами Наукової ради Міністерства освіти і науки України (далі - Наукова рада МОН) з метою поліпшення організації їх роботи, підвищення якості експертизи та ефективності відбору тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок наказую:

1. Затвердити перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН, що додається.

2. Затвердити персональний склад секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН, що додається.

3. Затвердити персональний склад Наукової ради МОН, що додається.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2016 року N 45 "Про затвердження складу Наукової ради МОН, переліку та персонального складу секцій за фаховими напрямами" (Перелік N 45).

5. Директорату науки (Чеберкус Д. В.):

5.1. Забезпечити організацію ефективної роботи секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН.

5.2. Систематично здійснювати моніторинг результатів експертизи проектів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які розглядатимуться на засіданнях секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН.

6. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
20 червня 2019 року N 859

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН

1. Секція 1 "Математика"

2. Секція 2 "Інформатика та кібернетика"

3. Секція 3 "Загальна фізика"

4. Секція 4 "Ядерна фізика, радіофізика та астрономія"

5. Секція 5 "Електроніка, радіотехніка та телекомунікації"

6. Секція 6 "Наукові проблеми матеріалознавства"

7. Секція 7 "Енергетика та енергоефективність"

8. Секція 8 "Технології видобутку та переробки корисних копалин"

9. Секція 9 "Охорона навколишнього середовища"

10. Секція 10 "Механіка"

11. Секція 11 "Машинобудування"

12. Секція 12 "Приладобудування"

13. Секція 13 "Авіаційно-космічна техніка і транспорт"

14. Секція 14 "Технології будівництва, дизайн, архітектура"

15. Секція 15 "Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук"

16. Секція 16 "Хімія"

17. Секція 17 "Економіка"

18. Секція 18 "Право"

19. Секція 19 "Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту"

20. Секція 20 "Соціально-історичні науки"

21. Секція 21 "Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство"

22. Секція 22 "Науки про Землю"

23. Секція 23 "Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркове господарство, ветеринарії"

24. Секція 24 "Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології"

 

Генеральний
директор директорату науки

Д. В. Чеберкус

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
20 червня 2019 року N 859

Персональний склад секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН

Секція 1 "Математика"

1.

Мішура
Юлія Степанівна
голова

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2.

Працьовитий
Микола Вікторович
заступник голови

д. ф.-м. н., проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

3.

Шевченко
Георгій Михайлович
вчений секретар

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Члени секції:

4.

Банах
Тарас Онуфрійович

д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

5.

Євтухов
В'ячеслав Михайлович

д. ф.-м. н., проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

6.

Жучок
Анатолій Володимирович

д. ф.-м. н., проф., Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

7.

Загороднюк Андрій Васильович

д. ф.-м. н., проф., ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

8.

Зарічний
Михайло Михайлович

д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

9.

Ільків
Володимир Степанович

д. ф.-м. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

10.

Капустян
Олексій Володимирович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

11.

Кісельова
Олена Михайлівна

д. ф.-м. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

12.

Клесов
Олег Іванович

д. ф.-м. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

13.

Кобильська
Олена Борисівна

к. ф.-м. н., доц., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

14.

Кондратьєв
Юрій Григорович

д. ф.-м. н., проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

15.

Курдаченко
Леонід Андрійович

д. ф.-м. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

16.

Самойленко
Ігор Валерійович

д. ф.-м. н., доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

17.

Севостьянов
Євген Олександрович

д. ф.-м. н., с. н. с., Житомирський державний університет імені Івана Франка

18.

Сєров
Микола Іванович

д. ф.-м. н., проф., Полтавський національний технічний університету імені Юрія Кондратюка

19.

Скасків
Олег Богданович

д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

20.

Слюсарчук
Василь Юхимович

д. ф.-м. н., проф., Національний університет водного господарства та природокористування

21.

Торбін
Григорій Мирославович

д. ф.-м. н., проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

22.

Чуйко
Сергій Михайлович

д. ф.-м. н., проф., ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"

Секція 2 "Інформатика та кібернетика"

1.

Шевченко
Анатолій Іванович
голова

д. т. н., проф., Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України

2.

Крак
Юрій Васильович
заступник голови

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3.

Гребеннік
Ігор Валерійович
заступник голови

д. т. н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки

4.

Шаховська
Наталія Богданівна
заступник голови

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

5.

Чертов
Олег Романович
вчений секретар

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Члени секції:

6.

Азаров
Олексій Дмитрович

д. т. н., проф., Вінницький національний технічний університет

7.

Анісімов
Анатолій Васильович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

8.

Бабенко
Віталіна Олексіївна

д. е. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

9.

Бармак
Олександр Володимирович

д. т. н., проф., Хмельницький національний університет

10.

Білощицький
Андрій Олександрович

д. т. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

11.

Бодянський
Євгеній Володимирович

д. т. н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки

12.

Бомба
Андрій Ярославович

д. т. н., проф., Рівненський державний гуманітарний університет

13.

Власюк
Анатолій Павлович

д. т. н., проф., Національний університет "Острозька академія"

14.

Гнатюк
Сергій Олександрович

д. т. н., доц., Національний авіаційний університет

15.

Говорущенко
Тетяна Олександрівна

д. т. н., доц., Хмельницький національний університет

16.

Грищук
Руслан Валентинович

д. т. н., с. н. с., Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова (за згодою)

17.

Дивак
Микола Петрович

д. т. н., проф., Тернопільський національний економічний університет

18.

Довбиш
Анатолій Степанович

д. т. н., проф., Сумський державний університет

19.

Жолткевич
Григорій Миколайович

д. т. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

20.

Ізонін
Іван Вікторович

к. т. н., Національний університет "Львівська політехніка"

21.

Кавун
Сергій Віталійович

д. е. н., проф., ПВНЗ "Харківський технологічний університет "ШАГ" (за згодою)

22.

Казимир
Володимир Вікторович

д. т. н., проф., Чернігівський національний технологічний університет

23.

Клименко
Ірина Анатоліївна

д. т. н., доц., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інституту імені Ігоря Сікорського"

24.

Ковалевський
Сергій Вадимович

д. т. н., проф., Донбаська державна машинобудівна академія

25.

Коваль
Валерій Вікторович

д. т. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

26.

Козін
Ігор Вікторович

д. ф.-м. н., проф., Запорізький національний університет

27.

Колеснікова
Катерина Вікторівна

д. т. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

28.

Кондратенко
Юрій Пантелійович

д. т. н., проф., Чорноморський національний університет імені Петра Могили

29.

Кононова
Катерина Юріївна

д. е. н., доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

30.

Кузнецов
Олександр Олександрович

д. т. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

31.

Купін
Андрій Іванович

д. т. н., проф., Криворізький національний університет

32.

Кушнір
Олег Степанович

д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

33.

Ланде
Дмитро Володимирович

д. т. н., с. н. с., Інститут проблем реєстрації інформації НАН України (за згодою)

34.

Леонов
Сергій Юрійович

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

35.

Литвин
Василь Володимирович

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

36.

Литвиненко
Володимир Іванович

д. т. н., проф., Херсонський національний технічний університет

37.

Литвинова
Світлана Григорівна

д. пед. н., с. н. д., Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (за згодою)

38.

Ляшенко
Віктор Павлович

д. т. н., проф., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

39.

Малахов
Євгеній Валерійович

д. т. н., проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

40.

Малярець
Людмила Михайлівна

д. е. н., проф., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

41.

Мартинюк
Петро Миколайович

д. т. н., доц., Національний університет водного господарства та природокористування

42.

Михальов
Олександр Ілліч

д. т. н., проф., Національна металургійна академія України

43.

Опірський
Іван Романович

д. т. н., доц., Національний університет "Львівська політехніка"

44.

Осадчий
Сергій Іванович

д. т. н., проф., Центральноукраїнський національний технічний університет

45.

Остапов
Сергій Едуардович

д. ф.-м. н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

46.

Панкратова
Наталія Дмитрівна

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

47.

Першина
Юлія Ігорівна

д. ф.-м. н., доц., Українська інженерно-педагогічна академія

48.

Петрик
Михайло Романович

д. ф.-м. н., проф., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

49.

Писарчук
Олексій Олександрович

д. т. н., проф., Національний авіаційний університет

50.

Пукас
Андрій Васильович

к. т. н., доц., Тернопільський національний економічний університет

51.

Пурський
Олег Іванович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний торговельно-економічний університет

52.

Рамазанов
Султан Курбанович

д. т. н., проф., ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

53.

Рассомахін
Сергій Геннадійович

д. т. н., доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

54.

Роскладка
Андрій Анатолійович

д. е. н., проф., Київський національний торговельно-економічний університет

55.

Сандраков
Геннадій Вікторович

д. ф.-м. н., с. н. с., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

56.

Сафоник
Андрій Петрович

д. т. н., проф., Національний університет водного господарства та природокористування

57.

Саченко
Анатолій Олексійович

д. т. н., проф., Тернопільський національний економічний університет

58.

Семенов
Сергій Геннадійович

д. т. н., с. н. с., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

59.

Сергієнко
Анатолій Михайлович

д. т. н., с. н. с., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

60.

Стасюк
Олександр Іонович

д. т. н., проф., Державний університет інфраструктури та технологій

61.

Субботін
Сергій Олександрович

д. т. н., проф., Запорізький національний технічний університет

62.

Терещенко
Василь Миколайович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

63.

Ткачов
Віктор Васильович

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

64.

Харченко
В'ячеслав Сергійович

д. т. н., проф., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

65.

Чопоров
Сергій Вікторович

к. т. н., доц., Запорізький національний університет

66.

Чумаченко
Ігор Володимирович

д. т. н., проф., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

67.

Щокін
Вадим Петрович

д. т. н., проф., Криворізький національний університет

68.

Яковина
Віталій Степанович

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

69.

Яковлев
Сергій Всеволодович

д. ф.-м. н., проф., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Секція 3 "Загальна фізика"

1.

Азарєнков
Микола Олексійович
голова

д. ф.-м. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

2.

Горобець
Юрій Іванович
заступник голови

д. ф.-м. н., проф., Інститут магнетизму НАН України та МОН України

3.

Плевачук
Юрій Олександрович
заступник голови

д. ф.-м. н., с. н. с., Львівський національний університет імені Івана Франка

4.

Булавін
Леонід Анатолійович
заступник голови

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

5.

Джежеря
Юрій Іванович
вчений секретар

д. ф.-м. н., проф., Інститут магнетизму НАН України та МОН України

Члени секції:

6.

Ангельський
Олег В'ячеславович

д. ф.-м. н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

7.

Веклич
Анатолій Миколайович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

8.

Влох
Ростислав Орестович

д. ф.-м. н., проф., Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха

9.

Вовк
Руслан Володимирович

д. ф.-м. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

10.

Волошиновський
Анатолій Степанович

д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

11.

Герасимчук
Ігор Вікторович

д. ф.-м. н., с. н. с., Інститут магнетизму НАН України та МОН України

12.

Горобець
Оксана Юріївна

д. ф.-м. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

13.

Горшков
В'ячеслав Миколайович

д. ф.-м. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

14.

Денисенко
Ігор Борисович

д. ф.-м. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

15.

Довбешко
Галина Іванівна

д. ф.-м. н., проф., Інститут фізики НАН України (за згодою)

16.

Єщенко
Олег Анатолійович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

17.

Калита
Віктор Михайлович

д. ф.-м. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

18.

Когутич
Анон Антонович

к. ф.-м. н., с. д., Ужгородський національний університет

19.

Кондратенко
Сергій Вікторович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

20.

Коструба
Андрій Михайлович

д. ф.-м. н., доц., Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

21.

Лісовський
Валерій Олександрович

д. ф.-м. н., с. н. с., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

22.

Лукіянець
Богдан Антонович

д. ф.-м. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

23.

Луньов
Сергій Валентинович

к. ф.-м. н., доц., Луцький національний технічний університет

24.

Малихін
Сергій Володимирович

д. ф.-м. н., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

25.

Мацуй
Людмила Юріївна

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

26.

Москалець
Михайло Васильович

д. ф.-м. н., с. н. с., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

27.

Неділько
Сергій Герасимович

д. ф.-м. н., с. н. с., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

28.

Павлик
Богдан Васильович

д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

29.

Пелещак
Роман Михайлович

д. ф.-м. н., проф., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

30.

Прокопенко
Олександр Володимирович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

31.

Проценко
Сергій Іванович

д. ф.-м. н., проф., Сумський державний університет

32.

Решетняк
Віктор Юрійович

д. ф.-м. н., с. н. с., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

33.

Решетняк
Сергій Олександрович

д. ф.-м. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

34.

Різак
Василь Михайлович

д. ф.-м. н., проф., Ужгородський національний університет

35.

Ровенчак
Андрій Адамович

д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

36.

Сеті
Юлія Олександрівна

д. ф.-м. н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

37.

Сливка
Олександр Георгійович

д. ф.-м. н., проф., Ужгородський національний університет

38.

Сминтина
Валентин Андрійович

д. ф.-м. н., проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

39.

Сугак
Дмитро Юрійович

к. ф.-м. н., с. н. с., Національний університет "Львівська політехніка"

40.

Ткач
Микола Васильович

д. ф.-м. н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

41.

Ткачук
Володимир Михайлович

д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

42.

Товстолиткін
Олександр Іванович

д. ф.-м. н., проф., Інститут магнетизму НАН України та МОН України

43.

Тулупенко
Віктор Миколайович

д. ф.-м. н., проф., Донбаська державна машинобудівна академія

44.

Турбін
Петро Васильович

к. фіз.-мат. н., Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України

45.

Фодчук
Ігор Михайлович

д. ф.-м. н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

46.

Черняк
Валерій Якович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

47.

Шека
Денис Дмитрович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

48.

Шпотюк
Олег Йосипович

д. ф.-м. н., проф., Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха

49.

Шут
Микола Іванович

д. ф.-м. н., проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

50.

Яновський
Олександр Сергійович

к. ф.-м. н., доц., Запорізький національний університет

Секція 4 "Ядерна фізика, радіофізика та астрономія"

1.

Погарський
Сергій Олександрович
голова

д. ф.-м. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

2.

Висоцький
Володимир Іванович
заступник голови

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3.

Катрич
Віктор Олександрович
заступник голови

д. ф.-м. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

4.

Мелех
Богдан Ярославович
заступник голови

д. ф.-м. н., с. н. с., Львівський національний університет імені Івана Франка

5.

Кайдаш
Вадим Григорович
вчений секретар

к. ф.-м. н., с. н. с., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Члени секції:

6.

Андронов
Іван Леонідович

д. ф.-м. н., проф., Одеський національний морський університет

7.

Бельська
Ірина Миколаївна

д. фіз.-м. н., с. н. с., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

8.

Бобков
Валентин Васильович

к. ф.-м. н., с. н. с., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

9.

Гайсак
Іван Іванович

к. ф.-м. н., доц., Ужгородський національний університет

10.

Гірка
Ігор Олександрович

д. ф.-м. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

11.

Гнатик
Богдан Іванович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

12.

Дробахін
Олег Олегович

д. ф.-м. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

13.

Жданов
Валерій Іванович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

14.

Зеленцова
Тетяна Миколаївна

д. т. н., проф., Одеський національний політехнічний університет

15.

Івченко
Василь Миколайович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

16.

Каденко
Ігор Миколайович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

17.

Кириленко
Анатолій Опанасович

д. фіз.-мат. н., проф., г. н. с., Інститут радіоелектроніки НАН України (за згодою)

18.

Коваленко
Олександр Володимирович

д. ф.-м. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

19.

Колчигін
Микола Миколайович

д. ф.-м. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

20.

Коноваленко
Олександр Олександрович

д. ф.-м. н., с. н. с., Радіоастрономічний інститут НАН України (за згодою)

21.

Корчин
Олександр Юрійович

д. ф.-м. н., с. н. с., Інститут теоретичної фізики імені А. І. Ахієзера (за згодою)

22.

Лазур
Володимир Юрійович

д. ф.-м. н., проф., Ужгородський національний університет

23.

Лисенко
Олександр Володимирович

д. ф.-м. н., проф., Сумський державний університет

24.

Литвиненко
Леонід Миколайович

д. ф.-м. н., проф., Радіоастрономічний інститут НАН України (за згодою)

25.

Ляшенко
Михайло Володимирович

к. ф.-м. н., с. н. с., Інститут іоносфери МОН та НАН України

26.

Масалов
Сергій Олександрович

д. ф.-м. н., проф., Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України (за згодою)

27.

Мележик
Петро Миколайович

д. ф.-м. н. с. н. с., Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України (за згодою)

28.

Міліневський
Геннадій Петрович

д. ф.-м. н., с. н. с., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

29.

Мішеніна
Тамара Василівна

д. ф.-м. н., с. н. с., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

30.

Михайлюк
Вадим Петрович

к. фіз.-мат. н., м. н. с., Інститут ядерних досліджень НАН України (за згодою)

31.

Новосядлий
Богдан Степанович

д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

32.

Нурмаґамбетов
Олексій Юрійович

д. фіз.-мат. н., с. н. с., Інститут теоретичної фізики ім. О. І. Ахієзера ННЦ ХФТІ (за згодою)

33.

Плаксін
Сергій Вікторович

д. ф.-м. н., с. н. с., Інститут транспортних систем і технологій НАН України (за згодою)

34.

Плюйко
Володимир Андрійович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

35.

Просвірнін
Сергій Леонідович

д. ф.-м. н., проф., Радіоастрономічний інститут НАН України (за згодою)

36.

Раткевич
Сергій Станіславович

к. фіз.-мат. н., с. н. с., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

37.

Русов
Віталій Данилович

д. ф.-м. н., проф., Одеський національний політехнічний університет

38.

Сергієнко
Ольга Миколаївна

к. ф.-м. н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

39.

Скалозуб
Володимир Васильович

д. ф.-м. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

40.

Слюсаренко
Юрій Вікторович

д. ф.-м. н., проф., Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України (за згодою)

41.

Стоділка
Мирослав Іванович

д. ф.-м. н., с. н. с., Львівський національний університет імені Івана Франка

42.

Тарасов
Віктор Олексійович

д. ф.-м. н., проф., Одеський національний політехнічний університет

43.

Фісун
Анатолій Іванович

д. ф.-м. н., проф., Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України (за згодою)

44.

Шевченко
Василь Григорович

д. ф.-м. н., с. н. с., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

45.

Шкуратов
Юрій Григорович

д. ф.-м. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

46.

Шульга
Валерій Михайлович

д. ф.-м. н., проф., Радіоастрономічний інститут НАН України (за згодою)

47.

Шульга
Микола Федорович

д. ф.-м. н., проф., Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України (за згодою)

48.

Шульга
Сергій Миколайович

д. ф.-м. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

49.

Шульга
Олександр Васильович

д. ф.-м. н., с. н. с., Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"

Секція 5 "Електроніка, радіотехніка та телекомунікації"

1.

Уривський
Леонід Олександрович
голова

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

2.

Прудиус
Іван Никифорович
заступник голови

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

3.

Павліков
Володимир Володимирович
заступник голови

д. т. н., с. н. с., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

4.

Мельник
Ігор Віталійович
вчений секретар

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Члени секції:

5.

Агеєв
Дмитро Володимирович

д. т. н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки

6.

Безрук
Валерій Михайлович

д. т. н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки

7.

Бойко
Юлій Миколайович

д. т. н., доц., Хмельницький національний університет

8.

Болеста
Іван Михайлович

д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

9.

Воронов
Сергій Олександрович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

10.

Готра
Зенон Юрійович

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

11.

Дружинін
Анатолій Олександрович

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

12.

Жила
Семен Сергійович

к. т. н., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

13.

Жуйков
Валерій Якович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

14.

Ільченко
Михайло Юхимович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

15.

Карташов
Володимир Михайлович

д. т. н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки

16.

Кичак
Василь Мартинович

д. т. н., проф., Вінницький національний технічний університет

17.

Климаш
Михайло Миколайович

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

18.

Когут
Ігор Тимофійович

д. т. н., проф., ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

19.

Коман
Богдан Петрович

д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

20.

Кошевий
Віталій Михайлович

д. т. н., проф., Національний університет "Одеська морська академія"

21.

Кравчук
Сергій Олександрович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

22.

Крижановський
Володимир Григорович

д. т. н., проф., Донецький національний університет імені Василя Стуса

23.

Лепіх
Ярослав Ілліч

д. ф.-м. н., проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

24.

Монастирський
Любомир Степанович

д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

25.

Нікітчук
Тетяна Миколаївна

к. т. н., доц., Житомирський державний технологічний університет

26.

Одарченко
Роман Сергійович

к. т. н., доц., Національний авіаційний університет

27.

Опанасюк
Анатолій Сергійович

д. ф.-м. н., проф., Сумський державний університет

28.

Піза
Дмитро Макарович

д. т. н., проф., Запорізький національний технічний університет

29.

Прокопенко
Ігор Григорович

д. т. н., проф., Національний авіаційний університет

30.

Резинкіна
Марина Михайлівна

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

31.

Скришевський
Валерій Антонович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

32.

Смірнов
Олексій Анатолійович

д. т. н., проф., Центральноукраїнський національний технічний університет

33.

Стахіра
Павло Йосипович

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

34.

Стрихалюк
Богдан Михайлович

д. т. н., Національний університет "Львівська політехніка"

35.

Убізський
Сергій Борисович

д. ф.-м. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

36.

Хорольський
Валентин Петрович

д. т. н., проф., Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

37.

Ціж
Богдан Романович

д. т. н., проф., Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького

38.

Чурюмов
Геннадій Іванович

д. ф.-м. н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки

39.

Ямненко
Юлія Сергіївна

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Секція 6 "Наукові проблеми матеріалознавства"

1.

Лобода
Петро Іванович
голова

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

2.

Кіндрачук
Мирослав Васильович
заступник голови

д. т. н., проф., Національний авіаційний університет

3.

Стухляк
Петро Данилович
заступник голови

д. т. н., проф., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

4.

Соболь
Олег Валентинович
заступник голови

д. ф.-м. н., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

5.

Кавецький
Тарас Степанович
вчений секретар

к. ф.-м. н., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Члени секції:

6.

Андрейків
Олександр Євгенович

д. т. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

7.

Баранник
Євген Олександрович

д. ф.-м. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

8.

Бекшаєв
Олександр Янович

д. ф.-м. н., с. н. с., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

9.

Береснєв
В'ячеслав Мартинович

д. т. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

10.

Бєлоконь
Юрій Олександрович

к. т. н., доц., Запорізький національний університет

11.

Бондар
Олександр Вячеславович

к. т. н., доц., Сумський державний університет

12.

Браїло
Микола Володимирович

к. т. н., Херсонська державна морська академія

13.

Букетов
Андрій Вікторович

д. т. н., проф., Херсонська державна морської академії

14.

Буря
Олександр Іванович

к. т. н., проф., Дніпровський державний технічний університет

15.

Василечко
Леонід Орестович

д. х. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

16.

Вихор
Людмила Миколаївна

д. ф.-м. н., с. н. с., Інститут термоелектрики НАН України та МОН України

17.

Воєводін
Віктор Миколайович

д. ф.-м. н., проф., Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України (за згодою)

18.

Волошко
Світлана Михайлівна

д. ф.-м. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

19.

Гайворонський
Олександр Анатолійович

д. т. н., с. н. с., Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України (за згодою)

20.

Геворкян
Едвін Спартакович

д. т. н., проф., Український державний університет залізничного транспорту

21.

Гіржон
Василь Васильович

д. ф.-м. н., проф., Запорізький національний університет

22.

Гірін
Олег Борисович

д. т. н., проф., ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

23.

Глива
Валентин Анатолійович

д. т. н., доц., Національний авіаційний університет

24.

Грабар
Олександр Олексійович

д. ф.-м. н., проф., Ужгородський національний університет

25.

Григорчак
Іван Іванович

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

26.

Гриньов
Борис Вікторович

д. т. н., проф., Державний фонд фундаментальних досліджень

27.

Дуб
Сергій Миколайович

д. т. н., с. н. с., Інституту надтвердих матеріалів НАН України ім. В. М. Бакуля (за згодою)

28.

Дудін
Станіслав Валентинович

к. ф.-м. н., с. н. с., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

29.

Дурягіна
Зоя Антонівна

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

30.

Єфременко
Василь Георгійович

д. т. н., проф., ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

31.

Заремба
Василь Іванович

к. х. н., доц., Львівський національний університет імені Івана Франка

32.

Кідалов
Валерій Віталійович

д. ф.-м. н., проф., Бердянський державний педагогічний університет

33.

Костін
Валерій Анатолійович

д. т. н., с. н. с., Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України (за згодою)

34.

Коцюбинський
Володимир Олегович

д. ф.-м. н., проф., ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

35.

Криворучко
Дмитро Володимирович

д. т. н., доц., Сумський державний університет

36.

Куліш
Микола Полікарпович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

37.

Курбатов
Денис Ігорович

к. ф.-м. н., с. н. с., Сумський державний університет

38.

Куцова
Валентина Зіновіївна

д. т. н., проф., Національна металургійна академія України

39.

Литовченко
Сергій Володимирович

д. т. н., доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

40.

Лісачук
Георгій Вікторович

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

41.

Макара
Володимир Арсенійович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

42.

Марущак
Павло Орестович

к. т. н., проф., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

43.

Мар'янчук
Павло Дмитрович

д. ф.-м. н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

44.

Мудрий
Степан Іванович

д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

45.

Орлов
Анатолій Тимофійович

к. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

46.

Погребняк
Олександр Дмитрович

д. ф.-м. н., проф., Сумський державний університет

47.

Проців
Володимир Васильович

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

48.

Пушкарьова
Катерина Костянтинівна

д. т. н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури

49.

Рудь
Віктор Дмитрович

д. т. н., проф., Луцький національний технічний університет

50.

Сапронов
Олександр Олександрович

к. т. н., Херсонська державна морська академія

51.

Сахненко
Микола Дмитрович

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

52.

Сидоренко
Сергій Іванович

д. ф.-м. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

53.

Сичікова
Яна Олександрівна

к. ф.-м. н., доц., Бердянський державний педагогічний університет

54.

Склярчук
Василь Михайлович

д. ф.-м. н., Львівський національний університет імені Івана Франка

55.

Сорокін
Олександр Васильович

д. ф.-м. н., с. н. с., Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України (за згодою)

56.

Стадник
Василь Йосипович

д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

57.

Студеняк
Ігор Петрович

д. ф.-м. н., проф., Ужгородський національний університет

58.

Трубіцин
Михайло Павлович

д. ф.-м. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

59.

Чейлях
Олександр Петрович

д. т. н., проф., ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

60.

Чорноус
Анатолій Миколайович

д. ф.-м. н., проф., Сумський державний університет

Секція 7 "Енергетика та енергоефективність"

1.

Яндульський
Олександр Станіславович
голова

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

2.

Каплун
Віктор Володимирович
заступник голови

д. т. н., проф., ТОВ "АНТЕН-ЕНЕРГО"

3.

Єфімов
Олександр Вячеславович
заступник голови

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

4.

Дешко
Валерій Іванович
вчений секретар

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Члени секції:

5.

Бешта
Олександр Степанович

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

6.

Бойченко
Сергій Валерійович

д. т. н., проф., Національний авіаційний університет

7.

Бондаренко
Олександр Федорович

к. т. н., доц., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

8.

Велігорський
Олександр Анатолійович

к. т. н., доц., Чернігівський національний технологічний університету

9.

Волощук
Володимир Анатолійович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

10.

Гакал
Павло Григорович

д. т. н., доц., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

11.

Говоров
Пилип Парамонович

д. т. н., проф., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

12.

Горобець
Валерій Григорович

д. т. н., с. н. с., Національний університет біоресурсів і природокористування України

13.

Гудь
Володимир Миколайович

к. ф.-м. н., доц., Національний університет водного господарства та природокористування

14.

Денисюк
Сергій Петрович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

15.

Дорошенко
Олександр Вікторович

д. т. н., проф., Одеська національна академія харчових технологій

16.

Заблодський
Микола Миколайович

д. т. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

17.

Загірняк
Михайло Васильович

д. т. н., проф., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

18.

Карвацький
Антон Янович

д. т. н., с. н. с., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

19.

Клименко
Леонід Павлович

д. т. н., проф., Чорноморський національний університет імені Петра Могили

20.

Козирський
Володимир Вікторович

д. т. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

21.

Косой
Борис Володимирович

д. т. н., доц., Одеська національна академія харчових технологій

22.

Лежнюк
Петро Дем'янович

д. т. н., проф., Вінницький національний технічний університет

23.

Лисенко
Віталій Пилипович

д. т. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

24.

Лисиченко
Микола Леонідович

д. т. н., проф., Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

25.

Лозинський
Орест Юліанович

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

26.

Мартинюк
Валерій Володимирович

д. т. н., проф., Хмельницький національний університет

27.

Нємченко
Костянтин Едуардович

д. ф.-м. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

28.

Онищенко
Олег Анатолійович

д. т. н., проф., Національний університет "Одеська морська академія"

29.

Павленко
Анатолій Михайлович

д. т. н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

30.

Письменний
Євген Миколайович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

31.

Плюгін
Владислав Євгенович

д. т. н., доц., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

32.

Поднебенна
Світлана Костянтинівна

к. т. н., доц., ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

33.

Полєтаєв
Микола Іванович

д. ф.-м. н., доц., Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова

34.

Садовой
Олександр Валентинович

д. т. н., проф., Дніпровський державний технічний університет

35.

Саєнко
Юрій Леонідович

д. т. н., проф., ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

36.

Сергейчук
Олег Васильович

д. т. н., проф., Київський національний університет будівництва та архітектури

37.

Синєглазов
Віктор Михайлович

д. т. н., проф., Національний авіаційний університет

38.

Сінчук
Олег Миколайович

д. т. н., проф., Криворізький національний університет

39.

Соломаха
Андрій Сергійович

к. т. н., доц., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

40.

Стахів
Петро Григорович

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

41.

Терещенко
Юрій Матвійович

д. т. н., проф., Національний авіаційний університет

42.

Федорейко
Валерій Степанович

д. т. н., проф., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

43.

Хоменко
Володимир Григорович

к. т. н., с. н. с., Київський національний університет технологій та дизайну

44.

Чорний
Олексій Петрович

д. т. н., проф., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

45.

Шавьолкін
Олександр Олексійович

д. т. н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну

46.

Яримбаш
Дмитро Сергійович

д. т. н., доц., Запорізький національний технічний університет

Секція 8 "Технології видобутку та переробки корисних копалин"

1.

Дичковський
Роман Омелянович
голова

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

2.

Пройдак
Юрій Сергійович
заступник голови

д. т. н., проф., Національна металургійна академія України

3.

Гапєєв
Сергій Миколайович
вчений секретар

д. т. н., доц., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Члени секції:

4.

Бондаренко
Володимир Ілліч

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

5.

Воробйов
Віктор Васильович

д. т. н., проф., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

6.

Зоценко
Микола Леонідович

д. т. н., проф., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

7.

Калініченко
Всеволод Олександрович

д. т. н., проф., Криворізький національний університет

8.

Камкіна
Людмила Володимирівна

д. т. н., проф., Національна металургійна академія України

9.

Кондрат
Олександр Романович

д. т. н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

10.

Крупський
Юрій Зиновійович

д. геол. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

11.

Лисиченко
Микола Леонідович

д. т. н., проф., Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

12.

Мірошниченко
Денис Вікторович

д. т. н., с. н. с., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

13.

Моркун
Володимир Станіславович

д. т. н., проф., Криворізький національний університет

14.

Олійник
Тетяна Анатоліївна

д. т. н., проф., Криворізький національний університет

15.

Селівьорстов
Вадим Юрійович

д. т. н., проф., Національна металургійна академія України

16.

Сігарьов
Євген Миколайович

д. т. н., проф., Дніпровський державний технічний університет

17.

Солодянкін
Олександр Вікторович

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

18.

Тараканов
Аркадій Костянтинович

д. т. н., проф., Національна металургійна академія України

19.

Фролов
Ярослав Вікторович

д. т. н., проф., Національна металургійна академія України

Секція 9 "Охорона навколишнього середовища"

1.

Лукашов
Дмитро Володимирович
голова

д. б. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2.

Мойсієнко
Іван Іванович
заступник голови

д. б. н., проф., Херсонський державний університет

3.

Гомеля
Микола Дмитрович
заступник голови

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

4.

Горобець
Світлана Василівна
вчений секретар

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Члени секції:

5.

Антоняк
Галина Леонідівна

д. б. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

6.

Артюхов
Артем Євгенович

к. т. н., доц., Сумський державний університет

7.

Гнатуш
Світлана Олексіївна

к. б. н., проф., Львівського національного університету імені Івана Франка

8.

Голуб
Наталія Борисівна

д. т. н., доц., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

9.

Дзязько
Юлія Сергіївна

д. х. н., с. н. с., Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України (за згодою)

10.

Еннан
Алім Абдул-Амідович

д. х. н., проф., Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України

11.

Ісаєнко
Володимир Миколайович

д. б. н., проф., Національний авіаційний університет

12.

Кашпаров
Валерій Олександрович

д. б. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

13.

Корнілович
Борис Юрійович

д. х. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

14.

Кривомаз
Тетяна Іванівна

д. т. н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури

15.

Левчук
Святослав Євлогійович

к. б. н., с. н. с., Національний університет біоресурсів і природокористування України

16.

Лобода
Наталія Степанівна

д. г. н., проф., Одеський державний екологічний університет

17.

Мальований
Мирослав Степанович

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

18.

Мальцева
Ірина Андріївна

д. б. н., проф., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

19.

Павличенко
Артем Володимирович

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

20.

Панасюк
Ігор Васильович

д. т. н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну

21.

Петрук
Василь Григорович

д. т. н., проф., Вінницький національний технічний університет

22.

Плаван
Вікторія Петрівна

д. т. н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну

23.

Пляцук
Леонід Дмитрович

д. т. н., проф., Сумський державний університет

24.

Поп
Степан Степанович

д. ф.-м. н., проф., Ужгородський національний університет

25.

Радовенчик
В'ячеслав Михайлович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

26.

Романчук
Людмила Донатівна

д. с.-г. н., проф., Житомирський національний агроекологічний університет

27.

Саблій
Лариса Андріївна

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

28.

Сіохін
Валерій Дмитрович

к. б. н., доц., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

29.

Стольберг
Фелікс Володимирович

д. т. н., проф., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

30.

Тасєнкевич
Лідія Олексіївна

д. б. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

31.

Терек
Ольга Іштванівна

д. б. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

32.

Тучковенко
Юрій Степанович

д. г. н., проф., Одеський державний екологічний університет

33.

Фальфушинська
Галина Іванівна

д. б. н., доц., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

34.

Федоряк
Марія Михайлівна

д. б. н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

35.

Черниш
Єлізавета Юріївна

к. т. н., Сумський державний університет

Секція 10 "Механіка"

1.

Дзюба
Анатолій Петрович
голова

д. т. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

2.

Баженов
Віктор Андрійович
заступник голови

д. т. н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури

3.

Пискунов
Сергій Олегович
вчений секретар

д. т. н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури

Члени секції:

4.

Бобир
Микола Іванович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського"

5.

Будак
Валерій Дмитрович

д. т. н., проф., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

6.

Виноградов
Борис Володимирович

д. т. н., проф., Український державний хіміко-технологічній університет

7.

Горошко
Андрій Володимирович

д. т. н., доц., Хмельницький національний університет

8.

Грабар
Іван Григорович

д. т. н., проф., Житомирський національний агроекологічний університет

9.

Грищак
Віктор Захарович

д. т. н., проф., Запорізький національний університет

10.

Жук
Ярослав Олександрович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

11.

Загорулько
Андрій Васильович

к. т. н., доц., Сумський державний університет

12.

Казачков
Іван Васильович

д. т. н., проф., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

13.

Кривень
Василь Андрійович

д. ф.-м. н., проф., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

14.

Крижанівський
Євстахій Іванович

д. т. н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

15.

Лимарченко
Олег Степанович

д. т. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

16.

Лобода
Володимир Васильович

д. ф.-м. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

17.

Львов
Геннадій Іванович

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

18.

Марчук
Олександр Васильович

д. т. н., проф., Національний транспортний університет

19.

Михалевич
Володимир Маркусович

д. т. н., проф., Вінницький національний технічний університет

20.

Пацегон
Микола Федорович

д. т. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

21.

Побережний
Любомир Ярославович

д. т. н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

22.

Ройзман
Вілен Петрович

д. т. н., проф., Хмельницький національний університет

23.

Самуся
Володимир Ілліч

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

24.

Стеблянко
Павло Олексійович

д. ф.-м. н., проф., Дніпровський державний технічний університет

25.

Сулим
Георгій Теодорович

д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

26.

Ткачук
Микола Анатолійович

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

27.

Філімоніхін
Геннадій Борисович

д. т. н., проф., Центральноукраїнський національний технічний університет

28.

Харченко
Євген Валентинович

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

29.

Чаусов
Микола Георгійович

д. т. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

30.

Шпачук
Володимир Петрович

д. т. н., проф., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

31.

Ясній
Петро Володимирович

д. т. н., проф., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Секція 11 "Машинобудування"

1.

Данильченко
Юрій Михайлович
голова

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

2.

Овчинников
Олександр Володимирович
заступник голови

д. т. н., проф., Запорізький національний технічний університет

3.

Мельничук
Петро Петрович
заступник голови

д. т. н., проф., Житомирський державний технологічний університет

4.

Саленко
Олександр Федорович
вчений секретар

д. т. н., проф., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Члени секції:

5.

Алієв
Іграмотдін Сєражутдінович

д. т. н., проф., Донбаська державна машинобудівна академія

6.

Баранов
Олег Олегович

д. т. н., доц., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

7.

Бондаренко
Андрій Олексійович

д. т. н., доц., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

8.

Вітенько
Тетяна Миколаївна

д. т. н., проф., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

9.

Власовець
Віталій Михайлович

д. т. н., проф., Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

10.

Войтюк
Валерій Дмитрович

д. т. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

11.

Волошина
Анжела Анатоліївна

д. т. н., проф., Таврійський державний агротехнологічний університет

12.

Воронін
Сергій Володимирович

д. т. н., доц., Український державний університет залізничного транспорту

13.

Гайворонський
Олександр Анатолійович

д. т. н., с. н. с., Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України (за згодою)

14.

Голуб
Геннадій Анатолійович

д. т. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

15.

Гулаков
Сергій Володимирович

д. т. н., проф., ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

16.

Диха
Олександр Володимирович

д. т. н., проф., Хмельницький національний університет

17.

Дмитрієв
Дмитро Олексійович

д. т. н., доц., Херсонський національний технічний університет

18.

Драгобецький
Володимир Вячеславович

д. т. н., проф., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

19.

Жигуц
Юрій Юрійович

д. т. н., проф., Ужгородський національний університет

20.

Заблоцький
Валентин Юрійович

к. т. н., доц., Луцький національний технічний університет

21.

Залога
Вільям Олександрович

д. т. н., проф., Сумський державний університет

22.

Івщенко
Леонід Йосипович

д. т. н., проф., Запорізький національний технічний університет

23.

Іщенко
Анатолій Олексійович

д. т. н., проф., ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

24.

Калафатова
Людмила Павлівна

д. т. н., проф., Донецький національний технічний університет

25.

Кальченко
Володимир Віталійович

д. т. н., проф., Чернігівський національний технологічний університет

26.

Ковальов
Віктор Дмитрович

д. т. н., проф., Донбаська державна машинобудівна академія

27.

Колосов
Дмитро Леонідович

д. т. н., доц., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

28.

Ловейкін
В'ячеслав Сергійович

д. т. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

29.

Луговський
Олександр Федорович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

30.

Матвійчук
Віктор Андрійович

д. т. н., проф., Вінницький національний аграрний університет

31.

Носко
Павло Леонідович

д. т. н., проф., Національний авіаційний університет

32.

Осипенко
Василь Іванович

д. т. н., проф., Черкаський державний технологічний університет

33.

Панченко
Анатолій Іванович

д. т. н., проф., Таврійський державний агротехнологічний університет

34.

Пасічник
Віталій Анатолійович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

35.

Перемітько
Валерій Вікторович

д. т. н., доц., Дніпровський державний технічний університет

36.

Пижов
Іван Миколайович

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

37.

Пополов
Дмитро Володимирович

к. т. н., доц., Національна металургійна академія України

38.

Рогатинський
Роман Михайлович

д. т. н., проф., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

39.

Соколов
Володимир Ілліч

к. т. н., доц., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

40.

Стаднік
Микола Іванович

д. т. н., доц., Вінницький національний аграрний університет

41.

Стоцько
Зіновій Антонович

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

42.

Тітов
В'ячеслав Андрійович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Секція 12 "Приладобудування"

1.

Тимчик
Григорій Семенович
голова

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

2.

Анатичук
Лук'ян Іванович
заступник голови

д. ф.-м. н., проф., Інститут термоелектрики НАН України та МОН України

3.

Лисько
Валентин Валерійович
вчений секретар

к. ф.-м. н., с. н. с., Інститут термоелектрики НАН України та МОН України

Члени секції:

4.

Баранов
Михайло Іванович

д. т. н., с. н. с., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

5.

Батраков
Дмитро Олегович

д. ф.-м. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

6.

Бордун
Олег Михайлович

д. ф.-м. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

7.

Бурау
Надія Іванівна

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

8.

Кабацій
Василь Миколайович

к. ф.-м. н., доц., Мукачівський державний університет

9.

Квасніков
Володимир Павлович

д. т. н., проф., Національний авіаційний університет

10.

Колобродов
Валентин Георгійович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

11.

Кухарчук
Василь Васильович

д. т. н., проф., Вінницький національний технічний університет

12.

Микийчук
Микола Миколайович

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

13.

Мохунь
Ігор Іванович

д. ф.-м. н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

14.

Райтер
Петро Миколайович

д. т. н., проф., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

15.

Стадник
Богдан Іванович

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

16.

Ткачук
Андрій Геннадійович

к. т. н., Житомирський державний технологічний університет

17.

Трунов
Олександр Миколайович

д. т. н., проф., Чорноморський національний університет імені Петра Могили

18.

Ушенко
Олександр Григорович

д. ф.-м. н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

19.

Шведчикова
Ірина Олексіївна

д. т. н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну

20.

Шматько
Олександр Олександрович

д. ф.-м. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

21.

Яворський
Богдан Іванович

д. т. н., проф., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Секція 13 "Авіаційно-космічна техніка і транспорт"

1.

Єпіфанов
Сергій Валерійович
голова

д. т. н., проф., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

2.

Мямлін
Сергій Віталійович
заступник голови

д. т. н., проф., Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту ПАТ "Укрзалізниця" (за згодою)

3.

Шмельова
Тетяна Федорівна
заступник голови

д. т. н., доц., Національний авіаційний університет

4.

Фірсов
Сергій Миколайович
вчений секретар

д. т. н., доц., Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Члени секції:

5.

Батракова
Анжеліка Геннадїївна

д. т. н., доц., Харківський національний автомобільно-дорожній університет

6.

Бондаренко
Олександр Валентинович

к. т. н., доц., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

7.

Ватуля
Гліб Леонідович

д. т. н., доц., Український державний університет залізничного транспорту

8.

Горбунов
Микола Іванович

д. т. н., проф., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

9.

Гутаревич
Юрій Феодосійович

д. т. н., проф., Національний транспортний університет

10.

Давидов
Сергій Олександрович

д. т. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

11.

Дронь
Микола Михайлович

д. т. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

12.

Збруцький
Олександр Васильович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

13.

Ігнатович
Сергій Ромуальдович

д. т. н., проф., Національний авіаційний університет

14.

Козаченко
Дмитро Миколайович

д. т. н., проф., Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

15.

Коплик
Ігор Володимирович

к. ф.-м. н., с. н. с., Сумський державний університет

16.

Кулік
Анатолій Степанович

д. т. н., проф., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

17.

Ларін
Віталій Юрійович

д. т. н., проф., Національний авіаційний університет

18.

Лобашов
Олексій Олегович

д. т. н., проф., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

19.

Мартинов
Ігор Ернстович

д. т. н., проф., Український державний університет залізничного транспорту

20.

Матейчик
Василь Петрович

д. т. н., проф., Національний транспортний університет

21.

Мороз
Микола Миколайович

д. т. н., проф., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

22.

Нєкрасов
Валерій Олександрович

д. т. н., проф., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

23.

Ніконов
Олег Якович

д. т. н., проф., Харківський національний автомобільно-дорожній університет

24.

Павленко
Іван Володимирович

к. т. н., доц., Сумський державний університет

25.

Паламар
Михайло Іванович

д. т. н., проф., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

26.

Планковський
Сергій Ігорович

д. т. н., проф., Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

27.

Прокудін
Георгій Семенович

д. т. н., проф., Національний транспортний університет

28.

Санін
Анатолій Федорович

д. т. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

29.

Сапронова
Світлана Юріївна

д. т. н., проф., Державний університет інфраструктури та технологій

30.

Сахно
Володимир Прохорович

д. т. н., проф., Національний транспортний університет

31.

Сохацький
Анатолій Валентинович

д. т. н., проф., Університет митної справи та фінансів

32.

Суглобов
Володимир Васильович

д. т. н., проф., Приазовський державний технічний університет

33.

Таран
Ігор Олександрович

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

34.

Ткаченко
Віктор Петрович

д. т. н., проф., Державний університет інфраструктури та технологій

35.

Фалендиш
Анатолій Петрович

д. т. н., проф., Український державний університет залізничного транспорту

36.

Халіпова
Наталія Володимирівна

к. т. н., доц., Університет митної справи та фінансів

37.

Харченко
Володимир Петрович

д. т. н., проф., Національний авіаційний університет

38.

Хворост
Микола Васильович

д. т. н., проф., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Секція 14 "Технології будівництва, дизайн, архітектура"

1.

Кривенко
Павло Васильович
голова

д. т. н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури

2.

Гончаренко
Дмитро Федорович
заступник голови

д. т. н., проф., Харківський національний університет будівництва та архітектури

3.

Саницький
Мирослав Андрійович
заступник голови

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

4.

Лізунов
Петро Петрович
вчений секретар

д. т. н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури

Члени секції:

5.

Азізов
Талят Нуредінович

д. т. н., проф., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

6.

Барабаш
Марія Сергіївна

д. т. н., с. н. с., Національний авіаційний університет

7.

Бєлятинський
Андрій Олександрович

д. т. н., проф., Національний авіаційний університет

8.

Бойко
Ігор Петрович

д. т. н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури

9.

Винников
Юрій Леонідович

д. т. н., проф., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

10.

Гамеляк
Ігор Павлович

д. т. н., проф., Національний транспортний університет

11.

Гараніна
Ольга Олександрівна

д. т. н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну

12.

Грицина
Олександр Олексійович

к. т. н., доц., Національний університет водного господарства та природокористування

13.

Диба
Юрій Романович

д. т. н. проф., Національний університет "Львівська політехніка"

14.

Епоян
Степан Михайлович

д. т. н., проф., Харківський національний університет будівництва та архітектури

15.

Ємельянова
Інга Анатоліївна

д. т. н., проф., Харківський національний університет будівництва та архітектури

16.

Злотенко
Борис Миколайович

д. т. н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну

17.

Кащенко
Олександр Володимирович

д. т. н., проф., Київський національний університет будівництва та архітектури

18.

Кизимчук
Олена Павлівна

д. т. н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну

19.

Клименко
Євгеній Володимирович

д. т. н., проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури

20.

Колосніченко
Марина Вікторівна

д. т. н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну

21.

Корбут
Вадим Павлович

д. т. н., проф. Київський національний університет будівництва і архітектури

22.

Коробко
Богдан Олегович

д. т. н., доц., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

23.

Кочетов
Геннадій Михайлович

д. т. н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури

24.

Лінда
Світлана Миколаївна

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

25.

Мартинов
В'ячеслав Леонідович

д. т. н., проф., Київський національний університет будівництва та архітектури

26.

Михайлишин
Ольга Леонідівна

д. т. н. проф., Національний університет водного господарства та природокористування

27.

Назаренко
Іван Іванович

д. т. н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури

28.

Остапенко
Наталія Валентинівна

д. т. н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну

29.

Павліков
Андрій Миколайович

д. т. н., проф., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

30.

Панченко
Тамара Федотівна

д. т. н., проф., Київський національний університет будівництва та архітектури

31.

Пашкевич
Калина Лівіанівна

д. т. н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну

32.

Першаков
Валерій Миколайович

д. т. н., проф., Національний авіаційний університет

33.

Пінчевська
Олена Олексіївна

д. т. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

34.

Пічугін
Сергій Федорович

д. т. н., проф., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

35.

Плугін
Андрій Аркадійович

д. т. н., проф., Український державний університет залізничного транспорту

36.

Плугін
Дмитро Артурович

д. т. н., доц., Український державний університет залізничного транспорту

37.

Редько
Яна Володимирівна

д. т. н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну

38.

Редько
Олександр Федорович

д. т. н., проф., Харківський національний університет будівництва та архітектури

39.

Самородов
Олександр Віталійович

д. т. н., доц., Харківський національний університет будівництва та архітектури

40.

Сарібєкова
Юлія Георгіївна

д. т. н., проф., Херсонський національний технічний університет

41.

Семко
Олександр Володимирович

д. т. н., проф., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

42.

Славінська
Олена Сергіївна

д. т. н., проф., Національний транспортний університет

43.

Сопов
Віктор Петрович

д. т. н., доц., Харківський національний університет будівництва та архітектури

44.

Супрун
Наталія Петрівна

д. т. н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну

45.

Шмуклер
Валерій Самуїлович

д. т. н., проф., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Секція 15 "Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук"

1.

Волков
Роман Анатолійович
голова

д. б. н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2.

Іваниця
Володимир Олексійович
заступник голови

д. б. н., проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

3.

Логановський
Костянтин Миколайович
заступник голови

д. м. н., проф., Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини" НАМИ України (за згодою)

4.

Федоренко
Віктор Олександрович
заступник голови

д. б. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

5.

Чеботар
Сабіна Віталіївна
вчений секретар

д. б. н., с. н. с., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Члени секції:

6.

Атраментова
Любов Олексіївна

д. б. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

7.

Бабський
Андрій Мирославович

д. б. н., с. н. с., Львівський національний університет імені Івана Франка

8.

Базика
Димитрій Анатолійович

д. м. н., проф., Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України (за згодою)

9.

Бессарабов
Володимир Іванович

к. х. н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну

10.

Білаш
Сергій Михайлович

д. б. н., проф., Українська медична стоматологічна академія МОЗ України

11.

Бойко
Надія Володимирівна

д. б. н., с. н. с., Ужгородський національний університет

12.

Борецький
Юрій Романович

д. б. н., с. н. с., Львівський державний університет фізичної культури

13.

Борисова
Тетяна Олександрівна

д. б. н., проф., Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (за згодою)

14.

Будзанівська
Ірина Геннадіївна

д. б. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

15.

Галкін
Борис Миколайович

д. б. н., проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

16.

Девіняк
Олег Теодозійович

к. фарм. н., доц., Ужгородський національний університет

17.

Дикан
Ірина Миколаївна

д. м. н., проф., Державна установа "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики" НАМН України (за згодою)

18.

Дзержинський
Микола Едуардович

д. б. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

19.

Дробик
Надія Михайлівна

д. б. н., проф., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

20.

Жолос
Олександр Вікторович

д. б. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

21.

Заболотний
Дмитро Ілліч

д. м. н., проф., Державна установа "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка" НАМН України (за згодою)

22.

Іонов
Ігор Анатолійович

д. с.-г. н., проф., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

23.

Капрусь
Ігор Ярославович

д. б. н., проф., Державний природознавчий музей НАН України (за згодою)

24.

Кваченюк
Андрій Миколайович

д. м. н., проф., Державна установа "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка" НАМН України (за згодою)

25.

Клімова
Олена Михайлівна

д. б. н., проф., Державна установа "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева" НАМН України (за згодою)

26.

Ковзун
Олена Ігорівна

д. б. н., с. н. с., Державна установа "Інститут ендокринології та обміну речовин" НАМН України (за згодою)

27.

Колупаєв
Юрій Євгенович

д. б. н., проф., Харківський національний аграрний університет імен В. В. Докучаєва

28.

Курбатова
Інна Миколаївна

к. б. н., доц., Національний університет біоресурсів і природокористування України

29.

Кур'ята
Володимир Григорович

д. б. н., проф., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

30.

Лабунець
Ірина Федорівна

д. м. н., с. н. с., Державна установа "Інститут генетичної та регенеративної медицини" НАМН України (за згодою)

31.

Ліпсон
Вікторія Вікторівна

д. х. н., проф., Державна установа "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського" НАМН України (за згодою)

32.

Лук'янова
Наталія Юріївна

д. б. н., с. д., Інститут експериментальної патології онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України (за згодою)

33.

Лях
Віктор Олексійович

д. б. н., проф., Запорізький національний університет

34.

Малова
Наталія Георгіївна

д. б. н., с. н. с., Державна установа "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського" НАМН України (за згодою)

35.

Манько
Володимир Васильович

д. б. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

36.

Маренков
Олег Миколайович

к. б. н., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

37.

Мартиш
Євген Власович

д. фіз.-мат. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

38.

Марченко
Михайло Маркович

д. б. н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

39.

Недзвецький
Віктор Станіславович

д. б. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

40.

Никифоров
Володимир Валентинович

д. б. н., проф., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

41.

Остапченко
Людмила Іванівна

д. б. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

42.

Осташ
Богдан Омелянович

д. б. н., с. н. с., Львівський національний університет імені Івана Франка

43.

Пахомов
Олександр Євгенійович

д. б. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

44.

Погорєлов
Максим Володимирович

д. м. н., доц., Сумський державний університет

45.

Поєдинок
Наталія Леонідівна

д. б. н., с. н. с., ДНУ "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації"

46.

Прилуцький
Юрій Іванович

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

47.

Радченко
Володимир Олександрович

д. м. н., проф., Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка" НАМН України (за згодою)

48.

Савчук
Олексій Миколайович

д. б. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

49.

Сибірна
Наталія Олександрівна

д. б. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

50.

Сиволоб
Андрій Володимирович

д. б. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

51.

Скиба
Василь Якович

д. м. н., проф., Державна установа "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії" НАМН України (за згодою)

52.

Сківка
Лариса Михайлівна

д. б. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

53.

Степанов
Юрій Миронович

д. м. н., проф., Державна установа "Інститут гастроентерології" НАМН України (за згодою)

54.

Страфун
Сергій Семенович

д. м. н., проф., Державна установа "Інститут травматології і ортопедії НАМН України" (за згодою)

55.

Суходуб
Леонід Федорович

д. ф.-м. н., проф., Сумський державний університет

56.

Сушко
Віктор Олександрович

д. м. н., проф., Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини" НАМН України (за згодою)

57.

Тимченко
Анатолій Сергійович

д. м. н., проф., Державна установа "Інститут гематології та трансфузіології" НАМН України (за згодою)

58.

Усенко
Олександр Юрійович

д. м. н., проф., Державна установа "Національний інститут хірургії та трансплантологи ім. О. О. Шалімова" НАМН України (за згодою)

59.

Ушакова
Галина Олександрівна

д. б. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

60.

Фалалєєва
Тетяна Михайлівна

д. б. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

61.

Фельбаба-Клушина
Любов Михайлівна

д. б. н., проф., Ужгородський національний університет

62.

Фещенко
Юрій Іванович

д. м. н., проф., Державна установа "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського" НАМН України (за згодою)

63.

Філіпова
Тетяна Олегівна

д. б. н., проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

64.

Фролов
Олександр Кирилович

д. м. н., проф., Запорізький національний університет

65.

Хижняк
Оксана Олегівна

д. м. н., проф., Державна установа "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського" НАМН України (за згодою)

66.

Ходосовцев
Олександр Євгенович

д. б. н., проф., Херсонський державний університет

67.

Хоперія
Вікторія Геннадіївна

д. м. н., с. н. с., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

68.

Чумак
Вадим Віталійович

д. б. н., с. н. с., Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини" НАМН України (за згодою)

69.

Шабанов
Дмитро Андрійович

д. б. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

70.

Шаванова
Катерина Євгенівна

к. б. н., с. н. с., Національний університет біоресурсів і природокористування України

71.

Штеменко
Наталія Іванівна

д. б. н., проф., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

72.

Якимчук
Руслан Андрійович

д. б. н., доц., Уманський державний педагогічний університет імен Павла Тичини

Секція 16 "Хімія"

1.

Гладишевський
Роман Євгенович
голова

д. х. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

2.

Веліченко
Олександр Борисович
заступник голови

д. х. н., проф., Український державний хіміко-технологічний університет

3.

Запорожець
Ольга Антонівна
заступник голови

д. х. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

4.

Мчедлов-Петросян
Микола Отарович
заступник голови

д. х. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

5.

Чигиринець
Олена Едуардівна
вчений секретар

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Члени секції:

6.

Астрелін
Ігор Михайлович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

7.

Баришніков
Гліб Володимирович

к. х. н., доц., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

8.

Барсуков
В'ячеслав Зіновійович

д. х. н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну

9.

Барчій
Ігор Євгенович

д. х. н., проф., Ужгородський національний університет

10.

Бондаренко
Світлана Петрівна

д. х. н., доц., Національний університет харчових технологій

11.

Братичак
Михайло Миколайович

д. х. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

12.

Ведь
Марина Віталіївна

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

13.

Вишнікін
Андрій Борисович

д. х. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

14.

Водолазька
Наталія Олександрівна

д. х. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

15.

Войтенко
Зоя Всеволодівна

д. х. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

16.

Воробйова
Вікторія Іванівна

к. т. н., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

17.

Воронов
Станіслав Андрійович

д. х. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

18.

Дорошенко
Андрій Олегович

д. х. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

19.

Желтоножська
Тетяна Борисівна

д. х. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

20.

Жильцова
Світлана Віталіївна

к. х. н., доц., Донецький національний університет імені Василя Стуса

21.

Зайчук
Олександр Вікторович

д. т. н., доц., Український державний хіміко-технологічний університет

22.

Знак
Зеновій Орестович

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

23.

Іщенко
Олександр Олександрович

д. х. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

24.

Калугін
Олег Миколайович

к. х. н., доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

25.

Кириченко
Олександр Васильович

д. х. н., с. н. с., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

26.

Кокозей
Володимир Миколайович

д. х. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

27.

Колотілов
Сергій Володимирович

д. х. н., Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України (за згодою)

28.

Комаров
Ігор Володимирович

д. х. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

29.

Копілевич
Володимир Абрамович

д. х. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

30.

Кормош
Жолт Олександрович

к. х. н., проф., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

31.

Костюк
Олександр Миколайович

д. х. н., проф., Інститут органічної хімії НАН України (за згодою)

32.

Крупка
Оксана Михайлівна

к. х. н., с. н. с., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

33.

Лінючева
Ольга Володимирівна

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

34.

Лук'яненко
Тетяна Вікторівна

д. х. н., проф., Український державний хіміко-технологічний університет

35.

Максін
Віктор Іванович

д. х. н., проф., Національний університет біоресурсів та природокористування України

36.

Марцинко
Олена Едуардівна

д. х. н., проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

37.

Матійчук
Василь Степанович

д. х. н., доц., Львівський національний університет імені Івана Франка

38.

Мельник
Інна Василівна

к. х. н., с. н. с., Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України (за згодою)

39.

Михайлюк
Павло Костянтинович

д. х. н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

40.

Мінаєв
Борис Пилипович

д. х. н., проф., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

41.

Ніколенко
Микола Васильович

д. х. н., проф., Український державний хіміко-технологічний університет

42.

Обушак
Микола Дмитрович

д. х. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

43.

Оковитий
Сергій Іванович

д. х. н., проф. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

44.

Опейда
Йосип Олексійович

д. х. н., проф., Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України (за згодою)

45.

Орисик
Світлана Іванівна

д. х. н., с. н. с., Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України (за згодою)

46.

Павлюк
Володимир Васильович

д. х. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

47.

Пехньо
Василь Іванович

к. х. н., с. н. с., Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України (за згодою)

48.

Піх
Зорян Григорович

д. х. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

49.

Приходько
Роман Вікторович

д. х. н., Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України (за згодою)

50.

Проценко
В'ячеслав Сергійович

д. х. н., проф., Український державний хіміко-технологічний університет

51.

Радіо
Сергій Вікторович

к. х. н., Донецький національний університет імені Василя Стуса

52.

Ранський
Анатолій Петрович

д. х. н., проф., Вінницький національний технічний університет

53.

Розанцев
Георгій Михайлович

д. х. н., проф., Донецький національний університет імені Василя Стуса

54.

Рошаль
Олександр Давидович

д. х. н., с. н. с., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

55.

Савченко
Ірина Олександрівна

д. х. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

56.

Свєткіна
Олена Юріївна

д. т. н., доц., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

57.

Солопан
Сергій Олександрович

к. х. н., Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України (за згодою)

58.

Суберляк
Олег Володимирович

д. х. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

59.

Турчанін
Михайло Анатолійович

д. х. н., проф., Донбаська державна машинобудівна академія

60.

Федоренко
Олена Юріївна

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

61.

Федорчук
Анатолій Олександрович

д. х. н., проф., Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

62.

Фочук
Петро Михайлович

д. х. н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

63.

Фролова
Лілія Анатоліївна

к. т. н., доц., Український державний хіміко-технологічний університет

64.

Шаповалов
Сергій Андрійович

к. х. н., с. н. с., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

65.

Шендрик
Олександр Миколайович

д. х. н., проф., Донецький національний університет імені Василя Стуса

66.

Шибанов
Володимир Вікторович

д. х. н., проф., Українська академія друкарства

67.

Штеменко
Олександр Васильович

д. х. н., проф., Український державний хіміко-технологічний університет

Секція 17 "Економіка"

1.

Черняк
Олександр Іванович
голова

д. е. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2.

Васильєва
Тетяна Анатоліївна
заступник голови

д. е. н., проф., Сумський державний університет

3.

Єфименко
Тетяна Іванівна
заступник голови

д. е. н., проф., Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

4.

Ястремська
Олена Миколаївна
заступник голови

д. е. н., проф., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

5.

Жилінська
Оксана Іванівна
вчений секретар

д. е. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Члени секції:

6.

Азаренкова
Галина Михайлівна

д. е. н., проф., Харківський навчально-науковий інститут Університету банківської справи

7.

Антонюк
Лариса Леонтіївна

д. е. н., проф., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

8.

Барановський
Олександр Іванович

д. е. н., проф., ДВНЗ "Університет банківської справи"

9.

Благун
Іван Семенович

д. е. н., проф., ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

10.

Бобух
Ірина Миколаївна

д. е. н., с. н. с., Державна установа "Інститут економіки та прогнозування" НАН України (за згодою)

11.

Борзенко (Сльозко)
Олена Олександрівна

д. е. н., проф., Державна установа "Інститут економіки та прогнозування" НАН України (за згодою)

12.

Булатова
Олена Валеріївна

д. е. н., проф., Маріупольський державний університет

13.

Вагонова
Олександра Григорівна

д. е. н., проф., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

14.

Варналій
Захарій Степанович

д. е. н., проф., Київський національний університет Імені Тараса Шевченка

15.

Вахович
Ірина Михайлівна

д. е. н., проф., Луцький національний технічний університет

16.

Вдовенко
Наталія Михайлівна

д. е. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

17.

Величко
Олександр Петрович

д. е. н., проф., Дніпровський державний аграрно-економічний університет

18.

Вовчак
Ольга Дмитрівна

д. е. н., проф., Університет банківської справи

19.

Войнаренко
Михайло Петрович

д. е. н., проф., Хмельницький національний університет

20.

Ганущак-Єфіменко
Людмила Михайлівна

д. е. н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну

21.

Гринько
Тетяна Валеріївна

д. е. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

22.

Грицишен
Димитрій
Олександрович

д. е. н., доц., Житомирський державний технологічний університет

23.

Грішнова
Олена Антонівна

д. е. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

24.

Гросул
Вікторія Анатоліївна

д. е. н., проф., Харківський державний університет харчування та торгівлі

25.

Гур'янова
Лідія Семенівна

д. е. н., проф., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

26.

Дем'яненко
Сергій Іванович

д. е. н., проф., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

27.

Димченко
Олена Володимирівна

д. е. н., проф., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

28.

Длугопольський
Олександр Володимирович

д. е. н., проф., Тернопільський національний економічний університет

29.

Довбня
Світлана Борисівна

д. е. н., проф., Національна металургійна академія України

30.

Дубницький
Володимир Іванович

д. е. н., проф., Український державний хіміко-технологічний університет (за згодою)

31.

Єрмаченко
Володимир Єгорович

к. е. н., проф. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

32.

Заблодська
Інна Володимирівна

д. е. н., проф., Інститут економіко-правових досліджень НАН України (за згодою)

33.

Іляш
Ольга Ігорівна

д. е. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

34.

Іщук
Світлана Олексіївна

д. е. н., проф., Державна установа "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього" НАН України (за згодою)

35.

Каленюк
Ірина Сергіївна

д. е. н., проф., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

36.

Калетнік
Григорій Миколайович

д. е. н., проф., Вінницький національний аграрний університет

37.

Карпенко
Оксана Олександрівна

д. е. н., проф., Державний університет інфраструктури та технологій

38.

Касич
Алла Олександрівна

д. е. н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну

39.

Коваленко
Вікторія Володимирівна

д. е. н., проф., Одеський національний економічний університет

40.

Козловський
Сергій Володимирович

д. е. н., проф., Донецький національний університет імені Василя Стуса

41.

Колодізєв
Олег Миколайович

д. е. н., проф., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

42.

Колот
Анатолій Михайлович

д. е. н., проф., ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

43.

Комеліна
Ольга Володимирівна

д. е. н., проф., Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

44.

Котляревський
Ярослав Вікторович

к. е. н., доц., Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

45.

Крутова
Анжеліка Сергіївна

д. е. н., проф., Харківський державний університет харчування та торгівлі

46.

Кузнецова
Світлана Анатоліївна

д. е. н., проф., ДВНЗ "Університет банківської справи"

47.

Кузнєцова
Анжела Ярославівна

д. е. н., проф., ДВНЗ "Університет банківської справи"

48.

Лєонов
Сергій Вячеславович

д. е. н., проф., Сумський державний університет

49.

Ловінська
Людмила Геннадіївна

д. е. н., проф., Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

50.

Луніна
Інна Олександрівна

д. е. н., проф., Державноа установа "Інститут економіки та прогнозування" НАН України (за згодою)

51.

Мазаракі
Анатолій Антонович

д. е. н., проф., Київський національний торговельно-економічний університет

52.

Майорова
Тетяна Володимирівна

д. е. н., проф., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

53.

Маргасова
Вікторія Геннадіївна

д. е. н., проф., Чернігівський національний технологічний університет

54.

Маркіна
Ірина Анатоліївна

д. е. н., проф., Полтавська державна аграрна академія

55.

Матвійчук
Андрій Вікторович

д. е. н., проф., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

56.

Мельник
Ольга Григорівна

д. е. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

57.

Мельник
Тетяна Миколаївна

д. е. н., проф., Київський національний торговельно-економічний університет

58.

Меркулова
Тамара Вікторівна

д. е. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

59.

Момот
Тетяна Валеріївна

д. е. н., проф., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

60.

Одотюк
Ігор Васильович

д. е. н., с. н. с., Державна установа "Інститут економіки та прогнозування" НАН України (за згодою)

61.

Пластун
Олексій Леонідович

д. е. н., проф., Сумський державний університет

62.

Постан
Михайло Якович

д. е. н., проф., Одеський національний морський університет

63.

Почтовюк
Андрій Борисович

к. н. держ. упр., доц., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

64.

Рекова
Наталія Юріївна

д. е. н., проф., Донбаська державна машинобудівна академія

65.

Родченко
Володимир Борисович

д. е. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

66.

Савіна
Галина Григорівна

д. е. н., проф., Херсонський національний технічний університет

67.

Сазонець
Ольга Миколаївна

д. е. н., проф., Національний університет водного господарства та природокористування

68.

Сафонов
Юрій Миколайович

д. е. н., проф., Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти"

69.

Сіренко
Наталя Миколаївна

д. е. н., проф., Миколаївський національний аграрний університет

70.

Скрипник
Маргарита Іванівна

д. е. н., доц., Київський національний університет технологій та дизайну

71.

Скрипниченко
Марія Іллівна

д. е. н., проф., Державна установа "Інститут економіки та прогнозування" НАН України (за згодою)

72.

Сотник
Ірина Миколаївна

д. е. н., проф., Сумський державний університет

73.

Сторонянська
Ірина Зеновіївна

д. е. н., проф. Державної установи "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього" НАН України (за згодою)

74.

Стукало
Наталія Вадимівна

д. е. н., проф., Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

75.

Теліженко
Олександр Михайлович

д. е. н., проф., Сумський державний університет

76.

Філиппова
Світлана Валеріївна

д. е. н., проф., Одеський національний політехнічний університет

77.

Череп
Алла Василівна

д. е. н., проф., Запорізький національний університет

78.

Чорна
Марина Віталіївна

д. е. н., проф., Харківський державний університет харчування та торгівлі

79.

Шарко
Маргарита Василівна

д. е. н., проф., Херсонський національний технічний університет

80.

Шматковська
Тетяна Олександрівна

к. е. н., доц., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

81.

Щербак
Валерія Геннадіївна

д. е. н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну

82.

Якимчук
Аліна Юріївна

д. е. н., проф., Національний університет водного господарства та природокористування

83.

Якубів
Валентина Михайлівна

д. е. н., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Секція 18 "Право"

1.

Ладиченко
Віктор Валерійович
голова

д. ю. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

2.

Яковюк
Іван Васильович
заступник голови

д. ю. н., проф., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

3.

Бакалінська
Ольга Олегівна
вчений секретар

д. ю. н., доц., Київський національний торговельно-економічний університет

Члени секції:

4.

Арістова
Ірина Василівна

д. ю. н., проф., Сумський національний аграрний університет

5.

Даньшин
Максим Валерійович

д. ю. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

6.

Єрмоленко
Володимир Михайлович

д. ю. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

7.

Запара
Світлана Іванівна

д. ю. н., проф., Сумський національний аграрний університет

8.

Іншин
Микола Іванович

д. ю. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

9.

Коломоєць
Тетяна Олександрівна

д. ю. н., проф., Запорізького національного університету

10.

Комарова
Тетяна В'ячеславівна

к. ю. н., доц., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

11.

Коструба
Анатолій Володимирович

д. ю. н., доц., Національна академія правових наук України (за згодою)

12.

Кочин
Володимир Володимирович

к. ю. н., Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (за згодою)

13.

Кулинич
Павло Федотович

д. ю. н., проф., Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (за згодою)

14.

Лень
Валентин Валентинович

к. ю. н., доц., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

15.

Лук'янов
Дмитро Васильович

д. ю. н., доц., Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (за згодою)

16.

Малолітнева
Веста Костянтинівна

к. ю. н., Інститут економіко-правових досліджень НАН України (за згодою)

17.

Мельник
Роман Сергійович

д. ю. н., проф. Київського національного університету імені Тараса Шевченка

18.

Орлюк
Олена Павлівна

д. ю. н., проф., Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України (за згодою)

19.

Рогач
Олександр Янович

д. ю. н., проф., Ужгородський національний університет

20.

Савчин
Михайло Васильович

д. ю. н., проф., Ужгородський національний університет

21.

Смирнова
Ксенія Володимирівна

д. ю. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

22.

Сопілко
Ірина Миколаївна

д. ю. н., доц., Національний авіаційний університет

23.

Тертишник
Володимир Митрофанович

д. ю. н., проф., Університет митної справи та фінансів

24.

Устименко
Володимир Анатолійович

д. ю. н., проф., Інститут економіко-правових досліджень НАН України (за згодою)

Секція 19 "Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту"

1.

Спірін
Олег Михайлович
голова

д. пед. н., проф., Університет менеджменту освіти НАЛУ (за згодою)

2.

Борисова
Ольга Володимирівна
заступник голови

д. фіз. вих., проф., Національний університет фізичного виховання і спорту України

3.

Москальова
Людмила Юріївна
заступник голови

д. пед. н., проф., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

4.

Помиткіна
Любов Віталіївна
вчений секретар

д. психол. н., проф., Національний авіаційний університет

Члени секції:

5.

Атаманчук
Петро Сергійович

д. пед. н., проф., Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

6.

Балашов
Едуард Михайлович

к. пед. н., доц., Національний університет "Острозька академія"

7.

Бахмат
Наталія Валеріївна

д. пед. н., доц., Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

8.

Бондар
Володимир Іванович

д. пед. н., проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

9.

Бородієнко
Олександра Володимирівна

д. пед. н., доц., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (за згодою)

10.

Виноградський
Богдан Анатолійович

д. фіз. вих., проф., Львівський державний університет фізичної культури

11.

Вікторова
Леся Вікторівна

д. пед. н., доц., Національний університет біоресурсів і природокористування України

12.

Галян
Ігор Михайлович

д. психол. н., проф., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

13.

Герасименко
Інна Володимирівна

к. пед. н., Черкаський державний технологічний університет

14.

Григус
Ігор Михайлович

д. мед. н., проф., Національний університет водного господарства та природокористування

15.

Гриньова
Марина Вікторівна

д. пед. н., проф., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

16.

Грицай
Наталія Богданівна

д. пед. н., проф., Рівненський державний гуманітарний університет

17.

Іщенко
Тетяна Дем'янівна

к. пед. н., проф., Державна установа "Науково- методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів "Агроосвіта"

18.

Карпенко
Зиновія Степанівна

д. психол. н., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

19.

Когут
Ірина Олександрівна

д. фіз. вих., доц., Національний університет фізичного виховання і спорту України

20.

Коляда
Наталія Миколаївна

д. пед. н., проф., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

21.

Кочарян
Олександр Суренович

д. психол. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

22.

Кращенко
Юрій Петрович

к. пед. н., доц., Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

23.

Кулінченко
Олександр Сергійович

к. пед. н., доц., Державний університет інфраструктури та технологій

24.

Лунячек
Вадим Едуардович

д. пед. н., проф., Українська інженерно-педагогічна академія

25.

Москаленко
Наталія Василівна

д. фіз. вих., проф., Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

26.

Омельчук
Сергій Аркадійович

д. пед. н., доц., Херсонський державний університет

27.

Панасенко
Елліна Анатоліївна

д. пед. н., проф., Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"

28.

Панок
Віталій Григорович

д. психол. н., проф., Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України (за згодою)

29.

Пасічник
Ігор Демидович

д. псих. н., проф., Національний університет "Острозька академія"

30.

Подрігало
Леонід Володимирович

д. мед. н., проф., Харківська державна академія фізичної культури

30.

Помиткіна
Любов Віталіївна

д. псих. н., проф., Національний авіаційний університет

31.

Поясок
Тамара Борисівна

д. пед. н., проф., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

32.

Раєвнєва
Олена Валентинівна

д. е. н., проф., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

33.

Романова
Ганна Миколаївна

д. пед. н., проф., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (за згодою)

34.

Самусенко
Петро Федорович

д. ф.-м. н., доц., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

35.

Семеріков
Сергій Олексійович

д. пед. н., проф., Криворізький державний педагогічний університет

36.

Скворцова
Світлана Олексіївна

д. пед. н., проф., Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

37.

Терещук
Григорій Васильович

д. пед. н., проф., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

38.

Шамне
Анжеліка Володимирівна

д. психол. н., доц., Національний університет біоресурсів і природокористування України

39.

Шевченко
Галина Павлівна

д. пед. н., проф., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

40.

Шеремет
Марія Купріянівна

д. пед. н., проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

41.

Шинкарук
Оксана Анатоліївна

д. фіз. вих., проф., Національний університет фізичного виховання і спорту

Секція 20 "Соціально-історичні науки"

1.

Руденко
Сергій Валерійович
голова

д. філос. н., доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2.

Каганов
Юрій Олегович
заступник голови

к. і. н., доц., Запорізький національний університет

3.

Куценко
Ольга Дмитрівна
заступник голови

д. с. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

4.

Терепищий
Сергій Олександрович
вчений секретар

д. філос. н., доц., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Члени секції:

5.

Бабкіна
Ольга Володимирівна

д. політ. н., проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

6.

Безчотнікова
Світлана Володимирівна

д. ф. н., проф., Маріупольський державний університет

7.

Білокобильський
Олександр Володимирович

д. філос. н., проф., Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України

8.

Войтович
Леонтій Вікторович

д. і. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

9.

Воронкова
Валентина Григорівна

д. філос. н., проф., Інженерний інститут Запорізького національного університету

10.

Дегтярьов
Сергій Іванович

д. і. н., проф., Сумський державний університет

11.

Денисенко
Валерій Миколайович

д. політ. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

12.

Зелінська
Надія Віталіївна

д. ф. н., проф., Українська академія друкарства

13.

Ільницький
Василь Іванович

д. і. н., доц., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

14.

Карась
Анатолій Феодосійович

д. філос. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

15.

Коваліско
Наталія Володимирівна

д. с. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

16.

Конверський
Анатолій Євгенович

д. філос. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

17.

Кононов
Ілля Федорович

д. с. н., проф., Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

18.

Куц
Галина Михайлівна

д. політ. н., проф., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

19.

Кушнір
В'ячеслав Григорович

д. і. н., доц., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

20.

Мозгова
Наталія Григорівна

д. філос. н., проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

21.

Перегуда
Євген Вікторович

д. політ. н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури

22.

Рик
Сергій Миколайович

д. філос. н., доц., ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

23.

Різун
Володимир Володимирович

д. ф. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

24.

Рябченко
Ольга Леонідівна

д. і. н., проф., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

25.

Савельєв
Юрій Борисович

д. соц. н., доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

26.

Свириденко
Денис Борисович

д. філос. н., доц., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

27.

Світленко
Сергій Іванович

д. і. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

28.

Сминтина
Олена Валентинівна

д. і. н., проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

29.

Сокурянська
Людмила Георгіївна

д. с. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

30.

Степаненко
Ірина Володимирівна

д. філос. н., проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

31.

Сторожук
Світлана Володимирівна

д. філос. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

32.

Супрун
Людмила Вікторівна

д. н. соц. ком., проф., Національний університет "Острозька академія"

33.

Суший
Олена Володимирівна

д. н. держ. упр., доц., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (за згодою)

34.

Тельвак
Віталій Васильович

д. і. н., проф., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

35.

Ткаченко
Олена Григорівна

д. ф. н., проф., Сумський державний університет

36.

Тодоров
Ігор Ярославович

д. і. н., проф., Ужгородський національний університет

37.

Чернега
Петро Макарович

д. і. н., проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

38.

Шабанова
Юлія Олександрівна

д. філос. н., проф., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

39.

Шеломенцев-Терський
Святослав Володимирович

д. і. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

40.

Щудло
Світлана Андріївна

д. с. н., проф., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

41.

Ярошенко
Алла Олександрівна

д. філос. н., проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Секція 21 "Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство"

1.

Загнітко
Анатолій Панасович
голова

д. ф. н., проф., Донецький національний університет імені Василя Стуса

2.

Струганець
Любов Василівна
заступник голови

д. ф. н., проф., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

3.

Морозова
Олена Іванівна
вчений секретар

д. ф. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Члени секції:

4.

Амеліна
Світлана Миколаївна

д. пед. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

5.

Валігура
Ольга Романівна

д. ф. н., проф., Київський національний лінгвістичний університет

6.

Веселовська
Ганна Іванівна

д. мист., проф., Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України (за згодою)

7.

Галета
Олена Ігорівна

д. ф. н., доц., Львівський національний університет імені Івана Франка

8.

Гнатюк
Михайло Іванович

д. ф. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

9.

Дутчак
Віолета Григорівна

д. мист., проф., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

10.

Івановська
Олена Петрівна

д. ф. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

11.

Козир
Алла Володимирівна

д. пед. н., проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

12.

Корольов
Ігор Русланович

к. ф. н., доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

13.

Корольова
Алла Валер'янівна

д. ф. н., проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

14.

Кравець
Лариса Вікторівна

д. ф. н., проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

15.

Купчинська
Зоряна Олегівна

д. ф. н., доц., Львівський національний університет імені Івана Франка

16.

Маріна
Олена Сергіївна

д. ф. н., Київський національний лінгвістичний університет

17.

Марчук
Людмила Миколаївна

д. ф. н., проф., Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

18.

Материнська
Олена Валеріївна

д. ф. н., доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

19.

Оленіна
Олена Юріївна

д. мист., проф., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

20.

Павленко
Ірина Яківна

д. ф. н., проф., Запорізький національний університет

21.

Паславська
Алла Йосипівна

д. ф. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

22.

Пилипчук
Святослав Михайлович

д. ф. н., доц., Львівський національний університет імені Івана Франка

23.

Пронкевич
Олександр Вікторович

д. ф. н., проф., Чорноморський національний університет імені Петра Могили

24

Савчук
Ігор Борисович

к. мист., с. н. с., Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

25.

Спрінсян
Василь Георгійович

к. мист., доц., Одеський національний політехнічний університет

26.

Торкут
Наталія Миколаївна

д. ф. н., проф., Запорізький національний університет

27.

Федоришин
Василь Ілліч

д. пед. н., проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

28.

Харченко
Світлана Василівна

д. ф. н., доц., Національний університет біоресурсів і природокористування України

29.

Христіанінова
Раїса Олександрівна

д. ф. н., проф., Запорізький національний університет

30.

Шимчишин
Марія Мирославівна

д. ф. н., проф., Київський національний лінгвістичний університет

31.

Шинкарук
Василь Дмитрович

д. ф. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

32.

Юдін
Олександр Анатолійович

д. філол. н., доц., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Секція 22 "Науки про Землю"

1.

Вижва
Сергій Андрійович
голова

д. геол. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2.

Олійник
Ярослав Богданович
заступник голови

д. е. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3.

Волков
Володимир Петрович
заступник голови

д. т. н., проф., Запорізький національний університет

4.

Горошкова
Лідія Анатоліївна
вчений секретар

д. е. н., доц., Запорізький національний університет

Члени секції:

5.

Богуцький
Андрій Боніфатійович

к. г.-м. н., доц., Львівський національний університет імені Івана Франка

6.

Гаськевич
Володимир Георгійович

д. г. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

7.

Даценко
Людмила Миколаївна

д. геол. н., проф., Таврійський державний агротехнологічний університет

8.

Запотоцький
Сергій Петрович

д. г. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

9.

Інкін
Олександр Вікторович

д. т. н., доц., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

10.

Каблак
Наталія Іванівна

д. т. н., доц., Ужгородський національний університет

11.

Ковальчук
Іван Платонович

д. г. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

12.

Крайнюков
Олексій Миколайович

д. г. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

13.

Круглов
Іван Станіславович

к. г. н., доц., Львівський національний університет імені Івана Франка

14.

Мокрицька
Тетяна Петрівна

д. геол. н., доц., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

15.

Некос
Алла Наумівна

д. г. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

16.

Павлунь
Микола Миколайович

д. г. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка

17.

Плотніков
Олександр Володимирович

д. геол. н., проф., Криворізький національний університет

18.

Рідуш
Богдан Тарасович

д. г. н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

19.

Третяк
Корнилій Романович

д. т. н., проф., Національний університет "Львівська політехніка"

20.

Хохлов
Валерій Миколайович

д. г. н., проф., Одеський державний екологічний університет

21.

Черкез
Євген Анатолійович

д. геол. н., проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

22.

Шакірзанова
Жаннетта Рашидівна

д. г. н., проф., Одеський державний екологічний університет

23.

Янко
Валентина Венедиктівна

д. г.-м. н., проф. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Секція 23 "Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії"

1.

Лакида
Петро Іванович
голова

д. с.-г. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

2.

Грицан
Юрій Іванович
заступник голови

д. б. н., проф., Дніпровський державний аграрно-економічний університет

3.

Горальський
Леонід Петрович
заступник голови

д. в. н., проф., Житомирський національний агроекологічний університет

4.

Яремчук
Олександр Степанович
заступник голови

д. с.-г. н., проф., Вінницький національний аграрний університет

5.

Отченашко
Володимир Віталійович
вчений секретар

д. с.-г. н., доц., Національний університет біоресурсів і природокористування України

Члени секції:

6.

Ачасов
Андрій Борисович

д. с.-г. н., доц., Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаева

7.

Бергілевич
Олександра Миколаївна

д. в. н., проф., Сумський державний університет

8.

Булгаков
Володимир Михайлович

д. т. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

9.

Василишин
Роман Дмитрович

д. с.-г. н., доц., Національний університет біоресурсів і природокористування України

10.

Гаврилін
Павло Миколайович

д. в. н., проф., Дніпровський державний аграрно-економічний університет

11.

Гамаюнова
Валентина Василівна

д. с.-г. н., проф., Миколаївський національний аграрний університет

12.

Грищенко
Вікторія Анатоліївна

д. в. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

13.

Гутий
Богдан Володимирович

д. в. н., проф., Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З. Ґжицького

14.

Гуцол
Анатолій Васильович

д. с.-г. н., проф., Вінницький національний аграрний університет

15.

Дегтяров
Василь Володимирович

д. с.-г. н., проф., Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

16.

Демченко
Віктор Олексійович

д. б. н., с. н. с., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

17.

Доля
Микола Миколайович

д. с.-г. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

18.

Жмурко
Василь Васильович

д. б. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

19.

Зібцев
Сергій Вікторович

д. с.-г. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

20.

Ібатуллін
Ільдус Ібатуллович

д. с.-г. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

21.

Каленська
Світлана Михайлівна

д. с.-г. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

22.

Карпенко
Віктор Петрович

д. с.-г. н., проф., Уманський національний університет садівництва

23.

Карпук
Леся Михайлівна

д. с.-г. н., проф., Білоцерківський національний аграрний університет

24.

Коваленко
Ігор Миколайович

д. б. н., проф., Сумський національний аграрний університет

25.

Ковалишин
Степан Йосифович

к. т. н., проф. Львівський національний аграрний університет

26.

Ковалишина
Ганна Миколаївна

д. с.-г. н., с. н. с., Національний університет біоресурсів і природокористування України

27.

Кохан
Світлана Станіславівна

д. т. н., доц., Національний університет біоресурсів і природокористування України

28.

Кравченко
Юрій Станіславович

к. с.-г. н., доц., Національний університет біоресурсів і природокористування України

29.

Кухтин
Микола Дмитрович

д. в. н., проф., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

30.

Лавний
Василь Володимирович

д. с.-г. н., доц., Національний лісотехнічний університет України

31.

Лихолат
Юрій Васильович

д. б. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

32.

Лісняк
Анатолій Анатолійович

к. с.-г. н., с. н. с., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

33.

Мазур
Віктор Анатолійович

к. с.-г. н., доц., Вінницький національний аграрний університет

34.

Мошинський
Віктор Степанович

д. с.-г. н., проф., Національний університет водного господарства та природокористування

35.

Патика
Микола Володимирович

д. с.-г. н., с. н. с., Національний університет біоресурсів і природокористування України

36.

Підпала
Тетяна Василівна

д. с.-г. н., проф., Миколаївський національний аграрний університет

37.

Прокопів
Андрій Іванович

к. б. н., доц., Львівський національний університет імені Івана Франка

38.

Разанова
Олена Петрівна

к. с.-г. н., доц., Вінницький національний аграрний університет

39.

Рокочинський
Анатолій Миколайович

д. т. н., проф., Національний університет водного господарства і природокористування України

40.

Рубленко
Михайло Васильович

д. в. н., проф., Білоцерківський національний аграрний університет

41.

Ситник
Світлана Анатоліївна

к. б. н., доц., Дніпровський державний аграрно-економічний університет

42.

Сичов
Михайло Юрійович

д. с.-г. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

43.

Тонха
Оксана Леонідівна

д. с.-г. н., доц., Національний університет біоресурсів і природокористування України

44.

Угнівенко
Анатолій Миколайович

д. с.-г. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

45.

Ушкалов
Валерій Олександрович

д. в. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

46.

Федорчук
Михайло Іванович

д. с.-г. н., проф., Миколаївський національний аграрний університет

47.

Фотіна
Тетяна Іванівна

д. вет. н., проф., Сумський національний аграрний університет

48.

Харитонов
Микола Миколайович

д. с.-г. н., проф., Дніпровський державний аграрно-економічний університет

49.

Худий
Олексій Ігорович

к. б. н., доц., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

50.

Цехмістренко
Світлана Іванівна

д. с.-г. н., проф., Білоцерківський національний аграрний університет

51.

Шатковський
Андрій Петрович

д. с.-г. н., с. н. с., Інститут водних проблем і меліорації НААН України (за згодою)

52.

Шерман
Ісаак Михайлович

д. с.-г. н., проф., Херсонський державний аграрний університет

53.

Якубчак
Ольга Миколаївна

д. в. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

Секція 24 "Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології"

1.

Шевченко
Олександр Юхимович
голова

д. т. н., проф., Національний університет харчових технологій

2.

Божков
Анатолій Іванович
заступник голови

д. б. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

3.

Михайлов
Валерій Михайлович
заступник голови

д. т. н., проф., Харківський державний університет харчування та торгівлі

4.

Пасічний
Василь Миколайович
вчений секретар

д. т. н., проф., Національний університет харчових технологій

Члени секції:

5.

Баль-Прилипко
Лариса Вацлавівна

д. т. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України

6.

Верхівкер
Яков Григорович

д. т. н., проф., Одеська національна академія харчових технологій

7.

Гавва
Олександр Миколайович

д. т. н., проф., Національний університет харчових технологій

8.

Головко
Микола Павлович

д. т. н., проф., Харківський державний університет харчування та торгівлі

9.

Гринченко
Ольга Олексіївна

д. т. н., проф., Харківський державний університет харчування та торгівлі

10.

Данилкович
Анатолій Григорович

д. т. н., проф., Київський національний університет технологій та дизайну

11.

Дейниченко
Григорій Вікторович

д. т. н., проф., Харківський державний університет харчування та торгівлі

12.

Євлаш
Вікторія Владленівна

д. т. н., проф., Харківський державний університет харчування та торгівлі

13.

Єгоров
Богдан Вікторович

д. т. н., проф., Одеська національна академія харчових технологій

14.

Зав'ялов
Володимир Леонідович

д. т. н., проф., Національний університет харчових технологій

15.

Іоргачова
Катерина Георгіївна

д. т. н., проф., Одеська національна академія харчових технологій

16.

Карпенко
Олена Володимирівна

д. т. н., с. н. с., Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України (за згодою)

17.

Коваленко
Олена Олександрівна

д. т. н., с. н. с., Одеська національна академія харчових технологій

18.

Ковбаса
Володимир Миколайович

д. т. н., проф., Національний університет харчових технологій

19.

Кочубей-Литвиненко
Оксана Валер'янівна

к. т. н., доц., Національний університет харчових технологій

20.

Мардар
Марина Ромиківна

д. т. н., проф., Одеська національна академія харчових технологій

21.

Маринін
Андрій Іванович

к. т. н., с. н. с., Національний університет харчових технологій

22.

Мирончук
Валерій Григорович

д. т. н., проф., Національний університет харчових технологій

23.

Паска
Марія Зіновіївна

д. в. н., проф., Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

24.

Пирог
Тетяна Павлівна

д. б. н., проф., Національний університет харчових технологій

25.

Поліщук
Галина Євгеніївна

д. т. н., проф., Національний університет харчових технологій

26.

Самохвалова
Ольга Володимирівна

к. т. н., доц., Харківський державний університет харчування та торгівлі

27.

Сиза
Ольга Іллівна

д. т. н., проф., Чернігівський національний технологічний університет

28.

Стабніков
Віктор Петрович

д. т. н., Національний університет харчових технологій

29.

Станкевич
Георгій Миколайович

д. т. н., проф., Одеська національна академія харчових технологій

30.

Тележенко
Любов Миколаївна

д. т. н., проф., Одеська національна академія харчових технологій

31.

Ткаченко
Наталія Андріївна

д. т. н., проф., Одеська національна академія харчових технологій

32.

Українець
Анатолій Іванович

д. т. н., проф., Національний університет харчових технологій

33.

Цісарик
Орися Йосипівна

д. с.-г. н., проф., Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

34.

Юкало
Володимир Глібович

д. б. н., проф., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 

Генеральний
директор директорату науки

Д. В. Чеберкус

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
20 червня 2019 року N 859

Персональний склад Наукової ради МОН

1.

Стріха
Максим Віталійович,
в. о. голови

д. ф.-м. н., проф., заступник Міністра освіти і науки України

2.

Чеберкус
Дмитро Вікторович

к. е. н., генеральний директор директорату науки Міністерства освіти і науки України

3.

Сандига
Інна Володимирівна

к. е. н., начальник відділу розвитку науки у закладах вищої освіти головного управління науково-технічного розвитку директорату науки

4.

Мительська
Олена Валентинівна
відповідальний секретар

к. т. н., головний спеціаліст відділу розвитку науки у закладах вищої освіти головного управління науково-технічного розвитку директорату науки

5.

Глушковська
Юлія Олегівна
відповідальний секретар

головний спеціаліст відділу розвитку науки у закладах вищої освіти головного управління науково-технічного розвитку директорату науки

7.

Азарєнков
Микола Олексійович

д. ф.-м. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, голова секції 3 "Загальна фізика"

8.

Вижва
Сергій Андрійович

д. геол. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, голова секції 22 "Науки про Землю"

9.

Волков
Роман Анатолійович

д. б. н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, голова секції 15 "Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук"

10.

Гладишевський
Роман Євгенович

д. х. н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка, голова секції 16 "Хімія"

11.

Данильченко
Юрій Михайлович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", голова секції 11 "Машинобудування"

12.

Дзюба
Анатолій Петрович

д. т. н., проф., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, голова секції 10 "Механіка"

13.

Дичковський
Роман Омелянович

д. т. н., проф., Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", голова секції 8 "Технології видобутку та переробки корисних копалин"

14.

Єпіфанов
Сергій Валерійович

д. т. н., проф., Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут", голова секції 13 "Авіаційно-космічна техніка і транспорт"

15.

Загнітко
Анатолій Панасович

д. ф. н., проф., Донецький національний університет імені Василя Стуса, голова секції 21 "Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство"

16.

Кривенко
Павло Васильович

д. т. н., проф., Київський національний університет будівництва і архітектури, голова секції 14 "Технології будівництва, дизайн, архітектура"

17.

Ладиченко
Віктор Валерійович

д. ю. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України, голова секції 18 "Право"

18.

Лакида
Петро Іванович

д. с.-г. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України, голова секції 23 "Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії"

19.

Лобода
Петро Іванович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", голова секції 6 "Наукові проблеми матеріалознавства"

20.

Лукашов
Дмитро Володимирович

д. б. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, голова секції 9 "Охорона навколишнього середовища"

21.

Мішура
Юлія Степанівна

д. ф.-м. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, голова секції 1 "Математика"

22.

Погарський
Сергій Олександрович

д. ф.-м. н., проф., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, голова секції 4 "Ядерна фізика, радіофізика та астрономія"

23.

Руденко
Сергій Валерійович

д. філос. н., доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, голова секції 20 "Соціально-історичні науки"

24.

Спірін
Олег Михайлович

д. пед. н., проф., Університет менеджменту освіти НАПН України, голова секції 19 "Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту" (за згодою)

25.

Тимчик
Григорій Семенович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", голова секції 12 "Приладобудування"

26.

Уривський
Леонід Олександрович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", голова секції 5 "Електроніка, радіотехніка та телекомунікації"

27.

Черняк
Олександр Іванович

д. е. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, голова секції 17 "Економіка"

28.

Шевченко
Анатолій Іванович

д. т. н., проф., Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України, голова секції 2 "Інформатика та кібернетика"

29.

Шевченко
Олександр Юхимович

д. т. н., проф., Національний університет харчових технологій, голова секції 24 "Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології"

30.

Яндульський
Олександр Станіславович

д. т. н., проф., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", голова секції 7 "Енергетика та енергоефективність"

 

Генеральний
директор директорату науки

Д. В. Чеберкус
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали