МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 березня 2018 року N 87

Про затвердження складу робочої групи зі створення національного природного парку "Дніпровсько-Тетерівський"

З метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об'єктів Центрального Полісся та Середнього Придніпров'я, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність, шляхом створення національного природного парку "Дніпровсько-Тетерівський" наказую:

1. Утворити робочу групу зі створення національного природного парку "Дніпровсько-Тетерівський" (далі - Робоча група) у складі, що додається.

2. Затвердити Положення про робочу групу зі створення національного природного парку "Дніпровсько-Тетерівський", що додається.

3. Голові Робочої групи надати право вносити зміни до її складу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полуйка В. Ю.

 

Міністр

О. Семерак

 

Додаток
до наказу Мінприроди
14.03.2018 N 87

СКЛАД
робочої групи зі створення національного природного парку "Дніпровсько-Тетерівський"

ПОЛУЙКО
Василь Юліанович

заступник Міністра екології та природних ресурсів України, голова Робочої групи

АНДРУЩЕНКО
Андрій Володимирович

начальник управління охорони природних ресурсів - заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації (за згодою)

БОЙКО
Олексій Леонідович

начальник Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (за згодою)

БОНДАР
Олександр Іванович

ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України

БОРЕЙКО
Володимир Євгенійович

директор Київського еколого-культурного центру (за згодою)

ВАСИЛЮК
Олексій Володимирович

еколог МБО "Екологія-Право-Людина" (за згодою)

ВОЙТОВИЧ
Людмила Василівна

консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою)

ДАВИДЕНКО
Ігор Валентинович

науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (за згодою)

ДЗЮБЛИК
Павло Володимирович

народний депутат України (за згодою)

ДРАПАЛЮК
Анастасія Миколаївна

в. о. начальника відділу формування і розвитку екомережі та природно-заповідного фонду Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Мінприроди

ЄДНАК
Остап Володимирович

народний депутат України (за згодою)

ЄРЕМЕНКО
Людмила Іванівна

головний спеціаліст відділу охорони земель Департаменту землеустрою, використання та охорони земель Держгеокадастру (за згодою)

КЛІД
Віктор Васильович

директор Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Мінприроди

КОЛОМІЙЧУК
Віталій Петрович

заступник директора ботанічного саду ім. О. В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (за згодою)

КОРОТЧЕНКО
Ірина Андріївна

завідуючий лабораторії охорони фіторізноманіття та рослинних ресурсів Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (за згодою)

КОСТЮШИН
Василь Анатолійович

завідуючий відділом моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (за згодою)

ЛИТВИНЕНКО
Вадим Олександрович

начальник Управління охорони водних біоресурсів, регулювання рибальства та іхтіології Мінагрополітики (за згодою)

МАТЕЙЧИК
Василь Іванович

заступник начальника Управління лісового господарства та відтворення лісів Держлісагентства (за згодою)

МЕЛЬНИК
Віктор Іванович

голова Всеукраїнської секції природно-заповідних територій Українського товариства охорони природи (за згодою)

МЕТЬ
Іван Вікторович

начальник відділу рекреаційного рибальства Управління охорони водних біоресурсів, регулювання рибальства та іхтіології Мінагрополітики (за згодою)

МОСЯКІН
Сергій Леонідович

директор Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (за згодою)

НЕДАВА
Олег Анатолійович

народний депутат України (за згодою)

НЕДЗЕЛЬСЬКА
Світлана Василівна

начальник відділу екомережі та екосистеми управління охорони природних ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації (за згодою)

ПЛІЧКО
Василь Федорович

заступник начальника Управління - начальник відділу організації промислового рибальства Управління організації рибальства, аквакультури та наукового забезпечення галузі Мінагрополітики (за згодою)

РАК
Олександр Олексійович

науковий співробітник Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка (за згодою)

РОМАНОВСЬКИЙ
Володимир Францевич

начальник Управління лісового господарства та відтворення лісів Держлісагентства (за згодою)

СИДОРУК
Юрій Кирилович

головний спеціаліст відділу лісового господарства Управління лісового господарства та відтворення лісів Держлісагентства (за згодою)

СТЕЦЕНКО
Микола Пилипович

голова Асоціації природоохоронних територій України (за згодою)

УСЦЬКИЙ
Іван Мирославович

завідувач лабораторії підвищення стійкості лісів УкрНДІЛГА (за згодою)

ХАРЧЕНКО
Віталій Олександрович

заступник директора з наукової роботи Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (за згодою)

ЧМИШЕНКО
Дар'я Ігорівна

головний спеціаліст відділу формування і розвитку екомережі та природно-заповідного фонду Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Мінприроди

ШЕВЧУК
Вікторія Валеріївна

експерт з комунікацій Українського товариства охорони птахів (за згодою)

ШЕРЕМЕТ
Іван Миколайович

начальник Управління мисливського господарства та полювання Держлісагентства (за згодою)

ЮХИМЧУК
Василь Якович

директор Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства Київського обласного та по м, Києву управління лісового та мисливського господарства (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
14 березня 2018 року N 87

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу зі створення національного природного парку "Дніпровсько-Тетерівський"

1. Робоча група зі створення національного природного парку "Дніпровсько-Тетерівський" є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою сприяння створенню національного природного парку "Дніпровсько-Тетерівський" на території Вишгородського та Іванківського районів Київської області.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Робочої групи є розгляд питання щодо створення національного-природного парку "Дніпровсько-Тетерівський" та узгодження позицій щодо цього питання заінтересованих сторін.

4. Голову Робочої групи зі створення національного природного парку "Дніпровсько-Тетерівський" визначає Міністр екології та природних ресурсів України.

5. Склад Робочої групи затверджується наказом Міністра екології та природних ресурсів України.

6. Голова Робочої групи:

1) планує і координує діяльність та здійснює керівництво Робочою групою;

2) скликає засідання Робочої групи та головує на них, а в разі його відсутності на засіданні головує визначений ним заступник голови Робочої групи.

7. Формою роботи Робочої групи є засідання, які скликаються та проводяться за рішенням Голови Робочої групи. Члени Робочої групи мають право ініціювати проведення позачергових засідань шляхом надання письмового звернення до голови Робочої групи.

Засідання Робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Рішення Робочої групи приймаються простою більшістю голосів учасників засідання Робочої групи присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Робочої групи.

Рішення фіксуються у протоколі засідання Робочої групи, який підписується головуючим.

Протокол та матеріали готуються та розсилаються Департаментом екомережі та природно-заповідного фонду Мінприроди всім членам Робочої групи у тижневий строк з дня проведення засідання.

8. У разі відсутності члена Робочої групи, за згодою членів Робочої групи присутніх на засіданні, участь в засіданні з правом обговорення та голосування може приймати працівник, що виконує його обов'язки.

9. За пропозиціями членів Робочої групи до участі у засіданні можуть залучатися інші працівники структурних підрозділів апарату Мінприроди та за згодою представників органів влади, підприємств, установ та організацій.

 

Директор Департаменту екомережі
та природно-заповідного фонду

В. В. Клід
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали