ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 листопада 2016 року N 418

Про затвердження складу та Положення про Науково-технічну раду Державного агентства лісових ресурсів України

З метою удосконалення діяльності Науково-технічної ради Державного агентства лісових ресурсів України та у зв'язку зі зміною структури апарату Держлісагентства наказую:

1. Затвердити склад Науково-технічної ради Державного агентства лісових ресурсів України, що додається.

2. Затвердити Положення про Науково-технічну раду Державного агентства лісових ресурсів України, що додається.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держлісагентства від 2 листопада 2011 року N 720 "Про Науково-технічну раду Державного агентства лісових ресурсів України" (Положення N 720).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови

Х. В. Юшкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держлісагентства
25 листопада 2016 року N 418

Склад Науково-технічної ради Державного агентства лісових ресурсів України

ЮШКЕВИЧ
Христина Василівна

- Т. в. о. Голови Держлісагентства - голова Науково-технічної ради Держлісагентства

ПОЛЯКОВА
Любов Володимирівна

- Т. в. о. завідувача Сектору міжнародних відносин та зв'язків з громадськістю Держлісагентства, к. с.-г. н. - заступник голови Науково-технічної ради Держлісагентства

ТКАЧ
Віктор Петрович

- директор Українського ордена "Знак пошани" науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (УкрНДІЛГА), член-кореспондент УААН, д. с.-г. н., професор - заступник голови Науково-технічної ради Держлісагентства

КРИВОВ'ЯЗИЙ
Валерій Степанович

- головний спеціаліст Сектору технічної політики Держлісагентства - секретар Науково-технічної ради Держлісагентства

БАЙРАКІВСЬКА
Галина Борисівна

- начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності Держлісагентства

БОНДАР
Анатолій Омелянович

- начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, д. с.-г. н., професор

БУКША
Ігор Федорович

- завідувач лабораторії моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА, к. с.-г. н.

ВЕДМІДЬ
Микола Максимович

- Декан факультету лісового господарства Харківського аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, к. с.-г. н. (за згодою)

ВІГОВСЬКИЙ
Ігор Євгенійович

- заступник начальника Відділу охорони та захисту лісів Держлісагентства

ГОРДА
Василь Іванович

- перший заступник начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства

ГРИНЬ
Василь Андрійович

- заступник начальника управління - завідувач сектором мисливського господарства Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства

ДАВИДЕНКО
Катерина Валеріївна

- директор "Харківлісозахист", к. с.-г. н.

ДЕЙНЕКА
Анатолій Михайлович

- начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, д. е. н., професор

ІРКЛІЄНКО
Сергій Петрович

- директор Українського центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства, к. с.-г. н.

КЛИМЕНКО
Ольга Олексіївна

- головний спеціаліст Сектору міжнародних відносин, науки та зв'язків з громадськістю Держлісагентства

КАРПУК
Анатолій Іванович

- директор ВП "Боярська лісова дослідна станція" Національного університету біоресурсів і природо-користування України (НУБіП), Голова Громадської ради при Держлісагентстві, д. е. н. (за згодою)

КОРЖОВ
Володимир Леонідович

- перший заступник директора Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака (УкрНДІгірліс), к. т. н.

КРАВЕЦЬ
Павло Васильович

- доцент кафедри лісового менеджменту Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства (НУБіП), к. с.-г. н. (за згодою)

КРИНИЦЬКИЙ
Григорій Томкович

- завідувач кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України, д. б. н., професор (за згодою)

МАРЧУК
Юрій Миколайович

- завідувач кафедри дендрології та лісової селекції Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП, к. с.-г. н. (за згодою)

ЛАКИДА
Петро Іванович

- директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП, член-кореспондент НААН, д. с.-г. н., професор (за згодою)

МАТЕЙЧИК
Василь Іванович

- заступник начальника Управління лісового господарства та відтворення лісів - начальник відділу лісового господарства Держлісагентства

МАУРЕР
Віктор Мельхіорович

- завідувач кафедри лісовідновлення та лісорозведення Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП, к. с.-г. н., професор (за згодою)

НАУЛІК
Леонід Ростиславович

- головний спеціаліст Відділу охорони і захисту лісів Держлісагентства, к. ф.-м. н.

ПАРПАН
Василь Іванович

- директор УкрНДІгірліс, д. б. н., професор

ПАРФЕНЮК
Віктор Анатолійович

- начальник Відділу охорони і захисту лісів Держлісагентства

РЕКОВЕЦЬ
Микола Михайлович

- начальник виробничо-технологічного відділу Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об'єднання (ВО "Укрдержліспроект")

РИБАК
Олександр Васильович

- головний спеціаліст Відділу використання лісових ресурсів Держлісагентства;

РОМАНОВСЬКИЙ
Володимир Францевич

- начальник Управління лісового господарства та відтворення лісів Держлісагентства

САПІТОН
Олексій Анатолійович

- Директор ДО "Український лісовий селекційний центр"

СТОРОЖУК
Віталій Федорович

- начальник Інформаційно-обчислювального центру ВО "Укрдержліспроект"

ТОРОСОВ
Артем Сергійович

- завідувач лабораторії економіки УкрНДІЛГА, к. е. н.

УСЦЬКИЙ
Іван Мирославович

- завідувач лабораторії підвищення стійкості лісів УкрНДІЛГА, к. с.-г. н.

ЦИБУЛЬКО
Валерій Адольфович

- начальник Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, к. с.-г. н.

ЧАЙКА
Григорій Григорович

- генеральний директор ВО "Укрдержліспроект"

ШЕРЕМЕТ
Іван Миколайович

- начальник Управління мисливського господарства та полювання Держлісагентства

ЮХНОВСЬКИЙ
Василь Юрійович

- завідувач кафедри лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних ландшафтів Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП, д. с.-г. н., професор (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держлісагентства
25 листопада 2016 року N 418

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-технічну раду Державного агентства лісових ресурсів України

1. Науково-технічна рада Державного агентства лісових ресурсів України (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Держлісагентства, який утворюється для забезпечення розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій щодо головних напрямків науки і техніки, а також розгляду проектів основних програм діяльності у сфері лісового та мисливського господарства.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації єдиної науково-технічної політики у сфері лісового та мисливського господарства, визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час її реалізації;

рекомендації щодо пріоритетних напрямків досліджень та підвищення ефективності діяльності науково-дослідних установ, що належать до сфери управління Держлісагентства;

удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації єдиної науково-технічної політики у сфері лісового та мисливського господарства;

2) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що віднесені до її компетенції;

3) розглядає результати науково-дослідних робіт та надає рекомендації стосовно впровадження у виробництво завершених наукових розробок і проектів у сфері лісового та мисливського господарства;

4) розглядає проекти планів науково-дослідних робіт;

5) розглядає пропозиції структурних підрозділів центрального апарату, територіальних органів Держлісагентства, підприємств, установ та організацій що належать до сфери управління Держлісагентства, зацікавлених міністерств та відомств, Громадської ради при Держлісагентстві щодо основних напрямів наукових досліджень і проектно-вишукувальних робіт у сфері лісового та мисливського господарства;

6) розглядає інші питання науково-технічної діяльності Держлісагентства;

7) подає Держлісагентству розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.

6. Посадовий та персональний склад Ради затверджує Голова Держлісагентства.

До складу Ради входять голова, заступники голови, секретар та інші члени Ради.

Головою Ради є Голова Держлісагентства.

7. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Ради веде голова Ради, а за його відсутності - заступник голови Ради.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

Засідання Ради вважається правочинним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Для оперативного вирішення актуальних питань, що віднесені до компетенції Ради, Держлісагентство може утворити президію Ради, яка діє у період між її засіданнями. До складу президії входять голова, заступник голови, секретар і члени Ради. Персональний склад президії затверджує Голова Держлісагентства.

8. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що віднесені до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і зберігається в Держлісагентстві.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом затвердження наказом Держлісагентства.

10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює структурний підрозділ центрального апарату Держлісагентства з питань науково-технічної діяльності.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали