Додаткова копія: Про затвердження складу та Положення про тендерний комітет Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 червня 2016 року N 1014

Про затвердження складу та Положення про тендерний комітет Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 липня 2016 року N 1181 (Наказ N 1181)

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) та наказу Мінекономрозвитку України від 30.03.2016 N 557 "Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)" (Положення N 557) наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

склад тендерного комітету Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

Положення про тендерний комітет Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.07.2015 N 712 "Про затвердження складу та Положення про комітет з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства" (Положення N 712).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Виконувач обов'язків Міністра

Ю. Л. Клименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
22 червня 2016 року N 1014

ПОЛОЖЕННЯ
про тендерний комітет Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Загальні положення

1. Тендерний комітет Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - комітет) - посадові особи Міністерства, призначені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель згідно із Законом України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) (далі - Закон).

2. Метою утворення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

3. Комітет у своїй діяльності керується Законом (Закон N 922-VIII), іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

Порядок утворення та організація діяльності комітету

1. Склад комітету, зміни до нього та Положення про комітет затверджуються наказом Мінекономрозвитку. Членами комітету є посадові особи Мінекономрозвитку в кількості семи осіб.

2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників торгів та інші особи, визначені законодавством України (Наказ N 1181).

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.07.2016 р. N 1181) (Наказ N 1181)

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт інтересів між Мінекономрозвитку та учасником чи між учасниками процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається наказом Мінекономрозвитку та має право на підписання договорів про закупівлю в разі надання йому таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.

4. Голова комітету призначає заступника голови і секретаря із членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету.

У разі відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань вносяться до протоколу засідання комітету.

5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правоможним у разі якщо на ньому присутні не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться в разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписують усі члени комітету, присутні на засіданні. У рішенні зазначаються результати поіменного голосування з кожного питання членів комітету, присутніх на засіданні.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

7. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

8. Комітет використовує в роботі круглу печатку "Тендерний комітет Мінекономрозвитку".

Головні функції комітету

Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом (Закон N 922-VIII);

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону (Закон N 922-VIII);

надання роз'яснення особам, які виявили намір узяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації в разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом (Закон N 922-VIII).

Права та обов'язки членів комітету

1. Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію про виконання договорів, укладених відповідно до Закону (Закон N 922-VIII);

виносити питання на розгляд комітету;

приймати рішення з оформленням відповідного протоколу щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених під час унесення інформації про закупівлю, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп із службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом (Закон N 922-VIII).

2. Члени комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом (Закон N 922-VIII).

3. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд Міністра пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

виконання іншої організаційної роботи за дорученням голови комітету;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

Відповідальність

1. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2. За порушення вимог, установлених Законом (Закон N 922-VIII) та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

3. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 

Заступник директора департаменту
фінансової роботи та господарського
забезпечення - начальник відділу
господарського забезпечення
та охорони праці

О. Д. Франчук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали