Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Специфікації набору гармонізованих відомостей для надання через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 липня 2019 року N 327

Про затвердження Специфікації набору гармонізованих відомостей для надання через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі"

Відповідно до частини шостої статті 331 Митного кодексу України ( N 4495-VI), з метою гармонізації відомостей, що надаються Державній фіскальній службі державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, наказую:

1. Затвердити Специфікацію набору гармонізованих відомостей для надання через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", що додається.

2. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

оприлюднення цього наказу;

його систематичний перегляд.

3. Державній фіскальній службі України забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті інформації про специфікацію набору гармонізованих відомостей.

4. Цей наказ набирає чинності з моменту його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Гутенка Д. В.

 

Міністр

О. Маркарова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30 липня 2019 року N 327

СПЕЦИФІКАЦІЯ
набору гармонізованих відомостей для надання через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі"

I. Загальні питання

1. Ця Специфікація застосовується для гармонізації відомостей з документів, що надаються Державній фіскальній службі України через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" державними органами, установами та організаціями, уповноваженими на здійснення дозвільних або контрольних функцій щодо переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України (далі - Відомості документів).

2. Відомості документів отримуються ДФС через SOAP веб-сервіс, розміщений за адресою: http://sw2.sfs.gov.ua/AskCustoms.asmx. Назва веб-методу - AskCustomsl.

3. Запити (Request) підлягають:

підписуванню кваліфікованим електронним підписом чи печаткою ініціатора (ДСТУ);

шифруванню (AES) сеансовим ключем, який пропонує ініціатор запиту і який зашифрований на технологічний ключ ДФС (RSA).

4. Відповіді (Response):

підписуються технологічним кваліфікованим електронним підписом чи печаткою ДФС (ДСТУ);

шифруються тим самим сеансовим ключем.

II. Формат запиту

1. Запит містить інформацію згідно з таблицею "Формат запиту".

Таблиця. Формат запиту

N

Тег

Тип та розмір

Обов'язковість

Примітка

1

MessageBody

byte[]

Так

Тіло запиту

2

MessageType

string(128)

Так

UA.SFS.REQ.N.V, де N - тип запиту згідно з Довідником, починаючи з 1, V - номер версії

3

MessageID

guid

Так

Ідентифікатор запиту

4

Initiator

string(10)

Так

РНОКПП запитувача

5

SignCertificate

byte[]

Ні

Сертифікат ключа, яким підписано запит. Обов'язкове, якщо підпис не містить сертифіката

6

Signature

byte[]

Так

Значення ЕЦП запиту

7

SessionKey

byte[]

Так

Зашифрований сесійний ключ шифрування

8

CryptKeyID

guid

Так

Ідентифікатор ключа ДФС, на який зашифровано повідомлення*


* Використовується такий ідентифікатор ключа ДФС: 3faf09b8-5b24-4534-b382-9960dca30544.

Зазначений ідентифікатор ключа ДФС відповідає такому публічному ключу:

<RSAKcyValue><Modulus>uJU/Ccqro+TysmtalGQ2fZznfJlbF+lgQmmNnCaljsVbiA04bvWVy
xSRCOBLLwdnpS+PESlg7c3/HqGcjjlhJ5zUPaMlyQF+qhRtaHTIuJDXiaP/ah0xpINQPfeGubst6
mkXg31aae+TnbUQSnqV7+jaBV8/CE6+LSJY+0JFq4YmYsCsp8HCxqSbI/+87tY/Pesb2GfMdXx0
41VZB2DVQnJuUzQjWq+JxMjZSBbG2vSdTjWrIsFepZFOOYBQPTrqrC044V4VbaJVssaP9EOl
I6ogIlgA6uzUMyVAEjCE0kkUpZv5wTjFOOkrn + RFovZofFQmxaCgFE6sNSwTd7MyWQ==</
Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue>.

2. Тіло запиту формується таким чином:

1) формується XML, який містить дані згідно з таблицями 1 або 2, наведеними в додатку до цієї Специфікації, залежно від типу документа. Для відомостей документів використовується тип запиту - 8, версія - 1;

2) XML стискується за допомогою алгоритму ZIP;

3) отримана послідовність байт підписується ключем запитувача. Значення кваліфікованого електронного підпису чи печатки передається в тезі signature;

4) генерується випадковий сеансовий ключ для алгоритму AES;

5) ключ шифрується за допомогою алгоритму RSA, отримане значення записується в тег SessionKey;

6) стиснутий XML шифрується за допомогою алгоритму AES з використанням сеансового ключа, отримане значення записується в тег MessageBody.

 

Директор Департаменту митної
політики

О. Москаленко

 

Додаток
до Специфікації форматів гармонізованих відомостей для надання через єдиний державний інформаційний веб-портал "Єдине вікно для міжнародної торгівлі"
(підпункт 1 пункту 2 розділу II)

Структура даних повідомлення (тіло запиту)

Таблиця 1. Дозвільні документи

Тег

Опис

Примітка

pd_documents

загальна інформація про дозвіл

N

тег

опис

тип/розмір

кардинальність*

примітка

1

pd_doc_code

Тип документа

smallint

1

Коди узгоджуються з ДФС для кожного типу документа

2

pd_doc__num

Номер документа

varchar(50)

1

 

3

pd_doc_date

Дата документа

datetime

1

 

4

pd_agency_post

Посада особи, що видала документ

varchar(500)

1

 

5

pd_agency_username

ПІБ особи, що видала документ

varchar(120)

1

 

6

pd_agency_unit

Підрозділ, що видав документ

varchar(500)

1

 

7

pd_cancel_reason

Причина скасування

text

?

 

8

pd_cancellor

Хто скасував документ

varchar(128)

?

 

9

pd_cancelled

Дата скасування

datetime

?

 

10

pd_expiration_date

Строк дії документа

datetime

?

 

11

pd_status

Статус

char(1)

1

W - в роботі
(неактивний) R-активований
N - анульований (скасований, видалений)

12

pd_clients

Клієнти

pd_clients

*

 

13

pd_doc_gap

Додаткові відомості про документ

pd_doc_gap

*

 

14

pd_goods

Товари

pd_goods

*

 

Тег

Опис

Примітка

pd_clients

клієнти

N

тег

опис

тип/розмір

кардинальність*

примітка

1

cli_type

Тип клієнта

tinyint

1

Коди узгоджуються з ДФС для кожного типу документа

2

cli_cnt_code

Код країни клієнта

varchar(2)

1

 

3

cli_code

Код згідно з ЄДРПОУ клієнта

varchar(10)

?

Відсутній для іноземних компаній

4

cli_name

Назва клієнта

varchar(500)

1

 

5

cli_adr

Адреса клієнта

varchar(500)

?

 

Тег

Опис

Примітка

pd_doc_gap

додаткові відомості про документ

N

тег

опис

тип/розмір

кардинальність*

примітка

1

dg_code

Код

smallint

1

Коди узгоджуються з ДФС для кожного типу документа

2

dg_value

Значення

varchar(max)

1

 

Тег

Опис

Примітка

pd_goods

товари

N

тег

опис

тип/розмір

кардинальність*

примітка

1

g_order_num

Номер товару за порядком

smallint

1

 

2

g_code

Код товару згідно з УКТЗЕД (Тарифи N 584-VII)

varchar(10)

?

 

3

g_name

Назва товару мовою оригіналу

text

1

 

4

g_int_code

Додатковий код

varchar(50)

?

 

5

g_count

Кількість

numeric(20,3)

1

 

6

g_unit

Одиниця виміру

numeric(4,0)

1

Коди узгоджуються з ДФС для кожного типу документа

7

pd_goods_gap

Додаткові відомості про товари

pd_goods_gap

*

 

Тег

Опис

Примітка

pd_goods_gap

додаткові відомості про товари

N

тег

опис

тип/розмір

кардинальність*

примітка

1

gg_code

Код

smallint

1

Коди узгоджуються з ДФС для кожного типу документа

2

gg_value

Значення

nvarchar(max)

1

 

Таблиця 2. Заборони та обмеження

Тег

Опис

Примітка

ban_documents

загальна інформація про дозвіл

N

тег

опис

тип/розмір

кардинальність*

примітка

1

ban_doc_code

Код заборони

smallint

1

Коди узгоджуються з ДФС для кожного типу документа

2

ban_indoc_num

Номер рішення введення в дію

varchar(50)

1

 

3

ban_indoc_date

Дата рішення введення в дію

datetime

1

 

4

ban_outdoc_num

Номер рішення скасування

varchar(50)

?

 

5

ban_outdoc_date

Дата рішення скасування

datetime

?

 

6

ban_goods_desc

Назва продукції

text

1

 

7

ban_status

Статус

char(l)

1

W - в роботі
(неактивний)
 R - активований
 N - анульований (скасований, видалений)

8

ban_agency_userpost

Посада особи, що видала заборону

varchar(500)

1

 

9

ban_agency_username

ПІБ особи, що видала заборону

varchar(128)

1

 

10

ban_agency_unit

Підрозділ, що видав заборону

varchar(500)

1

 

11

ban_cancellor

Хто видалив заборону

varchar(128)

?

 

12

ban_cancel_reason

Причина видалення

text

?

 

13

ban_cancelled

Дата видалення

datetime

?

 

Тег

Опис

Примітка

pd_doc_gap

додаткові відомості про документ

N

тег

опис

тип/розмір

кардинальиість*

примітка

1

dg_code

Код

smallint

1

Коди узгоджуються з ДФС для кожного типу документа

2

dg_value

Значення

varchar(max)

1

 

Тег

Опис

Примітка

ban_goods

товари

N

тег

опис

тип/розмір

кардинальність*

опис

1

g_code

Код

varchar(10)

?

 


* Кардинальність:

0 = не використовується

? = (0.1);

1 = 1;

* = (0...);

+ = (1...).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали