Додаткова копія: Про затвердження списку лауреатів на присудження Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування у 2018 році

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 15 листопада 2018 року N 3/6054

Про затвердження списку лауреатів на присудження Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування у 2018 році

Відповідно до Положення про Премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.10.2005 N 256/3717, враховуючи лист Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.09.2018 N 078-578, з метою залучення молоді до процесів законотворення, подальшого розвитку місцевого самоврядування, морального і матеріального заохочення її кращих представників за досягнення значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити список лауреатів на присудження Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування у 2018 році згідно з додатком до цього рішення.

2. Дипломи лауреатів Премії Київської міської ради та її грошові частини вручити нагородженим особам відповідно до пункту 8 Положення про Премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.10.2005 N 256/3717 "Про Премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування".

3. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

 

Київський міський голова

В. Кличко

 

Додаток
до рішення Київської міської ради
15.11.2018 N 3/6054

Список лауреатів
на присудження Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування у 2018 році

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові лауреата

Місце роботи (навчання), посада

Суб'єкт подання

Відомості про досягнення

1.

Бойко Людмила Володимирівна
14.05.98 р. н.

Студентка 3 курсу Київського національного торговельно-економічного університету

Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація

Постійно бере активну участь у наукових конференціях та конкурсах. За участь в них відзначена подяками і грамотами. Брала участь у XI Регіональній науково-практичній конференції "Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком". Автор статті на тему "Сталий територіальний розвиток та інформаційне суспільство" в рамках Міжнародної науково-практичної конференції "Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях" (2018 р.).
Активно займається громадською роботою факультету та університету. Ініціативний лідер академічної групи. Займається профорієнтаційною діяльністю. Голова сектора інтелектуальних проектів. Входить до складу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КНТЕУ.
Активна учасниця та організатор культурно-масових заходів на рівні факультету та університету.
Середній бал успішності навчання - 97,8.

2.

Вегера Родіон Ігорович
30.06.95 р. н.

Представник ВМГО "Студентленд" по зв'язках з громадськістю

Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація

Волонтер, громадський діяч, музикант, викладач, радник студентської організації гуманітарно-педагогічного факультету.
Досягнув значних успіхів у навчанні та громадській діяльності, досвідчений, працьовитий, ерудований, ініціативний та наполегливий працівник, лідер та креативна особистість, кваліфікований організатор та координатор роботи з студентським та учнівським колективами самоврядування, користується повагою і авторитетом у колективі.
Є автором наукових та фахових публікацій на теми учнівського та студентського самоврядування, формування політичної нації в Україні, професійне становлення студента та ін.
Стипендіат Київського міського голови В. Кличка за успіхи у навчанні та активну громадську діяльність.
Нагороджений за відмінні успіхи у навчанні, активну участь у культурно-масових заходах факультету і вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування.
Протягом року був асистентом народного депутата України. За час виконання своїх посадових обов'язків проявив себе як фаховий та високоосвічений, працьовитий і наполегливий працівник, брав участь у підготовці законопроектів.

3.

Давидкова Катерина Максимівна
10.12.97 р. н.

Студентка Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація

Є автором багатьох публікацій, статей та поезій. Голова профбюро обліково-економічного факультету, відповідає за культурно-масове життя студентства. Отримала багато подяк і грамот за моральну підтримку студентів та творчу роботу. Бере участь у таких соціальних заходах, як поїздки до дитячих будинків, притулків. Допомагала у зборі коштів до акцій "Серце до Серця", "Упирівка" та ін.
У 2016 році зайняла I місце у науковій інтернет-конференції "Стратегія підприємства: погляд нової генерації економістів" та III місце на науковій конференції "Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України".
У 2017 році отримала грамоту за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток факультету та активну участь у студентському житті ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"; зайняла III місце у науковій студентській конференції "Інноваційний ресурс соціально-економічного розвитку України"; здобула I місце у студентській науковій конференції, платформа "Психолого-педагогічна складова професійної підготовки студентів в умовах становлення інноваційної економіки".
Є активістом Соціал-Демократичної Платформи.
Учасник "Літньої школи - 2017. Молодь в місті". Розробляла тренінги і практичні знання щодо створення та подачі проектів для розвитку міста Києва.

>

4.

Кідалов Сергій Олександрович
26.02.88 р. н.

Доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України

Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація

Кандидат юридичних наук. Має 30 наукових та навчально-методичних праць, з них 5 монографічних досліджень.
Є активним членом Асоціації правників України.
У 2016 році ініціював створення Юридичної клініки "Захист та справедливість" (далі - ЮК) по наданню безоплатної юридичної допомоги місцевому населенню. ЮК є почесним членом Асоціації Юридичних клінік України, тісно співпрацює з Центрами з надання безоплатної правової допомоги при Міністерстві юстиції України та юридичними фірмами.
За останні роки був нагороджений: Подякою за заслуги перед Національним університетом біоресурсів і природокористування України (2016 р.), Дипломом "Фестиваль науки - 2016" (2016 р.) та Подякою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (2018 р.).

5.

Саса Ярослав Владиславович
12.11.2002 р. н.

Учень 10-го класу СШ N 296 (м. Київ, вул. О. Кошиця, 8)

Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація

Лідер учнівського самоврядування, ефективний менеджер з питань діяльності структур самоврядування закладів освіти Дарницького району. Очолює учнівське самоврядування спеціалізованої школи N 296, є заступником голови Дарницької районної ради старшокласників "СТРІЛА", депутатом Дитячого парламенту Дарницького району. Має активну життєву та громадянську позицію, сприяє популяризації та впровадженню ідей дитячого парламентаризму, залучає учнівську молодь до дієвої участі в демократичному управлінні, підтримує соціальні ініціативи. Бере активну участь у розробці імітаційної моделі законодавчого органу, яким є Дитячий парламент Дарницького району, у засіданнях постійних комісій Дитячого парламенту, майстер-класах, диспутах, де у співпраці з діючими депутатами Київської міської ради, Верховної Ради України опановує мистецтво політичної культури.

6.

Сошников Антон Олександрович
06.03.88 р. н.

Провідний юрист сектора проблем реалізації господарського законодавства відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України; член правління - керівник дорадчої групи громадської організації "Українська асоціація штучного інтелекту"

Печерська районна в м. Києві державна адміністрація

Аспірант Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України.
Державна нагорода: відзнака Президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції" (2017); лауреат Премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2009) та Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.
Членство у громадських об'єднаннях: Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Совість і Надія України"; Донецька обласна молодіжна громадська організація "Творча молодь Донбасу"; громадська організація "Українська асоціація штучного інтелекту"; громадська організація "Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення".
57 публікацій, з них 10 у фахових виданнях (юридичні, економічні науки).
За результатами дисертаційного дослідження на тему "Державні закупівлі в комунальному секторі економіки" ним розроблено "оновлені" кваліфікаційні критерії у сфері державних закупівель.

7.

Упатов Микита Ігорович
25.05.93 р. н.

Голова Самоврядної первинної професійної спілки студентів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Солом'янська районна в м. Києві державна адміністрація

Засновник арт-простору "Суспільна платформа Колізей КПІ", яка об'єднує студентів, аспірантів та працівників м. Києва з метою здійснення культурно-естетичного, художньо-творчого виховання студентів, координації і вирішення питань наповнення навчально-виховного процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського культурною, науковою та естетичною складовими з метою універсалізації розвитку, для забезпечення адекватної культури дозвілля студентської та викладацької громадськості в КПІ ім. Ігоря Сікорського, виконує роль вагомого фактора у побудові корпоративної культури та іміджу КПІ ім. Ігоря Сікорського як сучасного європейського ВНЗ.
Проведено більше 70 культурно-освітніх заходів.
Платформу відвідали 8 тис. чоловік.
InsideOut: платформа (інкубатор) для реалізації найкращих ідей студентів м. Києва. Проект забезпечує менторську підтримку та гарантує повну реалізацію проектів - переможців.
На сайті inside-out.pro зареєстровано 10072 унікальних користувачів, в проекті брали участь 6200 чоловік.

8.

Дудченко Марта Юріївна
31.03.87 р. н.

Головний спеціаліст відділу з питань децентралізації управління з питань децентралізації, розвитку місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків секретаріату Київської міської ради

Постійна комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків

Вища освіта - спеціаліст, кваліфікація - юрист. Має досвід роботи на посаді юриста - помічника адвоката та помічника народного депутата України.
Відповідально та сумлінно ставиться до виконання своїх посадових обов'язків, творчо підходить до доручених завдань. Постійно працює над підвищенням кваліфікації та професійного рівня. Має організаторські здібності, ініціативна, вільно володіє англійською мовою.
Бере активну учать у розробці проектів рішень Київської міської ради, розглядає звернення громадян, проекти програм соціально-економічного розвитку та цільові програми з інших питань місцевого самоврядування.

9.

Громадська організація "Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення"

Керівник Сошников Антон Олександрович

Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація

Заснована у 2016 році. Головна мета діяльності - підвищення правової освіти населення.
В національних проектах організації взяло участь понад 7 тисяч громадян. Безкоштовну правову допомогу було надано понад 3000 громадян (учасники АТО, соціально незахищені верстви населення).
Нагороджені відзнаками від органів державної влади та місцевого самоврядування, подяками Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України; почесними грамотами та подяками Союзу юристів України та ін.
Лауреати Всеукраїнського конкурсу "Молодий правник року". Переможці всеукраїнського конкурсу "Кращі ініціативи жінок України для економічного розвитку місцевих громад" у номінації "Нова Україна".
Беруть активну участь у виробленні державної політики, входять до громадських консультативно-дорадчих органів, експертних робочих груп щодо вдосконалення законодавства.

10.

Молодіжна громадська організація "Майбутнє починається з освіти"

Керівник Черватюк Людмила Дмитрівна

Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація

Створена в 2010 році. Досягла значних результатів в реалізації різноманітних проектів для дітей та молоді.
Виконує громадський моніторинг рішень Верховної Ради України, рішень постійної комісії Київської міської ради з питань освіти та науки, здійснює експертизу роботи органів виконавчої влади.
Організовано бібліотеку ресурсів по місцевому самоврядуванню для київської громади "Бібліотека самоврядування міста Києва".
Викладаються основи самоврядування для дітей та підлітків в ігровій формі.

 

Київський міський голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали