Про затвердження стандартів адміністративних послуг, які надаються Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування", Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства "Київський крематорій"

Наказ Управління ритуальних послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 23 березня 2012 року N 13

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
17 квітня 2012 р. за N 23/940

Відповідно до статей 2, 6, 7, 22, 23, 24, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 2, 10, 25 Закону України "Про поховання та похоронну справу", пункту 2 Указу Президента України від 03.07.2009 N 508/2009 "Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг", пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг", наказу Міністерства економіки України від 12.07.2007 N 219 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розробки стандартів надання адміністративних послуг", з метою поліпшення умов реалізації конституційного права та запобігання проявам корупції під час надання адміністративних послуг, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити стандарт адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання, яка надається Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування", що додається.

2. Затвердити стандарт адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання, яка надається Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства "Київський крематорій", що додається.

3. Наказ набирає чинності з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за повнотою та ефективністю застосування стандартів покласти на керівників Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування", Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства "Київський крематорій".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. начальника

Д. Єрмолаєв


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління ритуальних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
23.03.2012 N 13

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у місті Києві
17 квітня 2012 р. за N 23/940


СТАНДАРТ
адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання, яка надається Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування"

I. Загальні положення

1.1. Стандарт надання адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання (далі - Стандарт) розроблений відповідно до статей 2, 10, 25 Закону України "Про поховання та похоронну справу", статей 16, 17, 18, 22 Закону України "Про звернення громадян", наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України "Про поховання та похоронну справу" від 19.11.2003 N 193.

1.2. Стандарт визначає склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги, вимоги щодо необхідного рівня доступності та її якості в цілому, а також на кожному етапі надання.

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу з оформлення свідоцтва про поховання - Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" (далі - Адміністративний орган).

1.4. Адміністративний орган зобов'язаний:

1.4.1. Через мережу "Інтернет" свого офіційного сайту своєчасно інформувати одержувачів адміністративних послуг про зміни, що вносяться до Стандарту;

1.4.2. Оперативно розглядати скарги одержувачів адміністративних послуг щодо якості і доступності адміністративної послуги.

1.5. Контроль за повнотою та ефективністю застосування Стандарту здійснюється директором адміністративного органу.

II. Перелік категорій одержувачів

2.1. Одержувачем адміністративної послуги є фізична особа, яка має намір отримати свідоцтво про поховання (далі - одержувач).

2.2. Адміністративна послуга надається одержувачам на загальних умовах.

III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для надання адміністративної послуги одержувач подає до адміністративного органу наступні документи:

3.1.1. Заяву (згідно з додаток 1) від особи, яка здійснила перше поховання на відведеному місці поховання (родинного поховання);

3.1.2. Оригінал та копію свідоцтва про смерть першого похованого на відведеному місці поховання (родинного поховання);

3.1.3. Оригінал та копію паспорта одержувача;

3.1.4. Довідку (згідно з додаток 2) про наявність поховання померлого на кладовищі, яку видає Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" за зверненням одержувача при наявності паспорта та свідоцтва про поховання першого похованого на відведеному місці поховання (родинного поховання);

3.1.5. Квитанцію про сплату за надану послугу.

IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу

4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

4.1.1. Подача документів передбачених пунктом 3.1 розділу III Стандарту;

4.1.2. Отримання свідоцтва про поховання.

4.2. Дії адміністративного органу:

4.2.1. Прийом та розгляд документів передбачених пунктом 3.1 розділу III Стандарту;

4.2.2. Прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі свідоцтва про поховання;

4.2.3. Оформлення та видача свідоцтва про поховання.

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

5.1. Термін надання адміністративної послуги повинен бути до 15-ти календарних днів, згідно абзацу 2 пункту 1 розділу III наказу Міністерства економіки України від 12.07.2007 N 219 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розробки стандартів надання адміністративних послуг".

5.2. Рішення про надання адміністративної послуги або відмову у її наданні приймається у день звернення, з дня надходження від одержувача документів, передбачених пунктом 3.1 розділу III Стандарту.

VI. Опис результату, який повинен отримати одержувач

6.1. Послуга надається по мірі надходження відповідних документів визначених пунктом 3.1 розділу III Стандарту.

6.2. Одержувачу адміністративної послуги видається свідоцтво про поховання за формою встановленою відповідно до додатка 2 пункту 2.11 Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань Житлово-комунального господарства від 19.11.2003 N 193.

6.3. При одержанні свідоцтва про поховання одержувач пред'являє особистий паспорт та робить відмітку про одержання свідоцтва про поховання у журналі видачі свідоцтв.

VII. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

7.1. Адміністративна послуга не надається в наступних випадках:

7.1.1. У випадку, якщо адміністративна послуга вже надана одержувачу;

7.1.2 У випадку, якщо одержувачем не надані документи, передбачені пунктом 3.1 розділу III Стандарту;

7.1.3. У випадку, якщо одержувачем надано недостовірну інформацію, зазначену в документах, що передбачені пунктом 3.1 розділу III Стандарт;

7.1.4. У випадку несплати за надану послугу.

VIII. Інформація про розмір плати за надання адміністративної послуги

8.1. Вартість оформлення свідоцтва про поховання становить 4,20 (чотири гривні 20 коп.) (з урахуванням податку на додану вартість).

8.2. Оплата здійснюється за оформлення свідоцтва про поховання за зазначеними платіжними реквізитами (без вартості бланку свідоцтва).

IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

9.1. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені посадовою інструкцією адміністративного органу.

9.2. Посадова особа повинна володіти державною мовою, професійними навиками, вмінням працювати на комп'ютері, знанням нормативної бази України.

9.3. Інформація про відповідальних осіб (П. І. Б.) розміщена в мережі "Інтернет" на офіційному сайті та інформаційному стенді у приміщенні, у якому надається адміністративна послуга.

9.4. Недотримання або неналежне дотримання посадовою особою Стандарту при наданні адміністративних послуг, що належать до його посадових обов'язків, порушення строків надання адміністративних послуг тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

10.1. Адміністративна послуга надається одержувачам в приміщенні Ритуальної служби спеціалізоване комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування", що знаходиться за адресою: 01054, місто Київ, вул. Воровського, 47/14, перший поверх, кабінет N 2.

10.2. Приміщення відповідає санітарно-епідемічним нормам, передбаченим для громадських приміщень, має місця очікування для одержувачів адміністративної послуги. Одержувачу забезпечено вільний доступом до санітарно-побутових приміщень, доступ до одержання інформації, необхідної для отримання адміністративної послуги, створенням необхідних умов для підготовки документів та заповнення заяви, передбаченої пунктом 3.1 розділу III Стандарту.

10.3. Проїзд до адміністративного органу, що надає адміністративну послугу здійснюється, від станції метро "Вокзальна", трамвай N 15, 18 зупинка "Дмитрівська".

XI. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання запитів про надання адміністративної послуг

11.1. Режим роботи адміністративного органу, що надає адміністративну послугу за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 47/14, перший поверх, кабінет N 2

понеділок - четвер з 9.00 до 18.00,

п'ятниця - з 9.00 до 16.45,

перерва - з 13.00 до 14.00

11.2. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультацію за контактним телефоном: (044) 489-63-56.

XII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

12.1. Інформація про надання адміністративної послуги надається одержувачам безкоштовно шляхом обладнання приміщення інформаційним стендом із зразками необхідних для одержання адміністративних послуг заяв та переліком документів, адресою електронної пошти, інформацією про відповідальних осіб, їх контактних телефонів, інформацією про режим роботи та години прийому.

12.2. Також інформація розміщена на веб-сторінці адміністративного органу: www.kmv.org.ua

XIII. Порядок подачі, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту

13.1. Подання і розгляд скарг недотримання цього Стандарту здійснюється згідно з статтями 16 - 18 Закону України "Про звернення громадян".

13.2. У разі виникнення спірних питань дотримання положень цього Стандарту одержувач адміністративної послуги має право звернутись до керівника адміністративного органу для з'ясування обставин виникнення такої ситуації та шляхів їх вирішення, відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян".

XIV. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги

1.4.1. У разі виявлення помилок у наданому свідоцтві про поховання одержувач звертається до адміністративного органу (усно чи письмово) щодо виправлення помилок з наданням оригіналів документів.

14.2. Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, позачергово, терміново, виправляє або вживає невідкладних заходів щодо усунення недоліків.

14.3. Виявлені помилки під час оформлення свідоцтва про поховання виправляються шляхом повернення оригіналу зазначеного бланку до адміністративного органу для заміни безкоштовно на новий.

 

В. о. начальника

Д. Єрмолаєв


 

Додаток 1
до Стандарту адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання, яка надається Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування"


Директору Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування"
__________
від _______
__________
          (прізвище, ім'я, по батькові замовника)

Паспорт: серія _____ N _
який (яка) проживає за адресою:
_________
тел. _____


ЗАЯВА

Прошу Вас оформити свідоцтво про поховання померлого
__
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
який(яка) похований (на) на __
                                                                                                   (місце поховання)

До заяви додаються:

1. оригінал та копія свідоцтва про смерть особи, яка похована на відведеному місці поховання (родинного поховання);

2. оригінал та копія паспорта одержувача;

3. довідка про наявність поховання померлого на кладовищі;

4. квитанція по сплаті за надану послугу.
 

"___" 201_ р.

____
(підпис)


 

Додаток 2
до Стандарту адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання, яка надається Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування"


ДОВІДКА
про наявність поховання померлого на кладовищі

"___" 201_ р.

N _____

Видана гр-ну(ці)
                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
який(яка)мешкає в __________
                                                                                                                        (адреса)
__
паспортні дані: серія _____ N _
__

У тому, що його(її) __________
                                                                         (матір, батько, чоловік, дружина, син, дочка, брат, сестра або інше)

На підставі
свідоцтва про смерть серія __________ N дата видачі ____
похований(на) на ___________
                                                                                                              (місце поховання)

Поховання здійснив(ла) _____
                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
про що є відповідний запис у Книзі реєстрації поховань та перепоховань кладовища.

Видано для подання за місцем вимоги.
 

Довідку склав

_____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

__
(підпис)

М. Ш.

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління ритуальних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
23.03.2012 N 13

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у місті Києві
17 квітня 2012 р. за N 24/941


СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання, яка надається Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства "Київський крематорій"

I. Загальні положення

1.1. Стандарт надання адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання (далі - Стандарт) розроблений відповідно до статей 2, 10, 25 Закону України "Про поховання та похоронну справу", статей 16, 17, 18, 22 Закону України "Про звернення громадян", наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження нормативно - правових актів щодо реалізації Закону України "Про поховання та похоронну справу" від 19.11.2003 N 193.

1.2. Стандарт визначає склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги, вимоги щодо необхідного рівня доступності та її якості в цілому, а також на кожному етапі надання.

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу з оформлення свідоцтва про поховання - Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство "Київський крематорій" (далі - Адміністративний орган).

1.4. Адміністративний орган зобов'язаний:

1.4.1. Через мережу "Інтернет" свого офіційного сайту своєчасно інформувати одержувачів адміністративних послуг про зміни, що вносяться до Стандарту;

1.4.2. Оперативно розглядати скарги одержувачів адміністративних послуг щодо якості і доступності адміністративної послуги.

1.5. Контроль за повнотою та ефективністю застосування Стандарту здійснюється директором адміністративного органу.

II. Перелік категорій одержувачів

2.1. Одержувачем адміністративної послуги є фізична особа, яка має намір отримати свідоцтво про поховання (далі - одержувач).

2.2. Адміністративна послуга надається одержувачам на загальних умовах.

III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для надання адміністративної послуги одержувач подає до адміністративного органу наступні документи:

3.1.1. Заяву (згідно з додаток 1) від особи, яка здійснила перше поховання на відведеному місці поховання (родинного поховання);

3.1.2. Оригінал та копію свідоцтва про смерть першого похованого на відведеному місці поховання (родинного поховання);

3.1.3. Оригінал та копію паспорта одержувача;

3.1.4. Довідку (згідно з додаток 2) про наявність поховання померлого на кладовищі, яка видається Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства "Київський крематорій" за зверненням одержувача при наявності паспорта та свідоцтва про смерть першого похованого на відведеному місці поховання (родинного поховання);

3.1.5. Квитанцію про сплату за надану послугу.

IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу.

4.1. Послідовність дій одержувача адміністративної послуги:

4.1.1. Подача документів передбачених пунктом 3.1 розділу III Стандарту;

4.1.2. Отримання свідоцтва про поховання встановленого зразка.

4.2. Дії адміністративного органу:

4.2.1. Прийом та розгляд документів передбачених пунктом 3.1 розділу III Стандарту;

4.2.2. Прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі свідоцтва про поховання;

4.2.3. Оформлення та видача свідоцтва про поховання.

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

5.1. Термін надання адміністративної послуги повинен бути до 15-ти календарних днів, згідно абзацу 2 пункту 1 розділу III наказу Міністерства економіки України від 12.07.2007 N 219 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розробки стандартів надання адміністративних послуг".

5.2. Рішення про надання адміністративної послуги або відмову у її наданні приймається у день звернення, з дня надходження від одержувача документів, передбачених пунктом 3.1 розділу III Стандарту.

VI. Опис результату, який повинен отримати одержувач

6.1. Послуга надається по мірі надходження відповідних документів визначених пунктом 3.1 розділу III Стандарту.

6.2. Одержувачу адміністративної послуги видається свідоцтво про поховання за формою встановленою відповідно до додатка 2 пункту 2.11 Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань Житлово-комунального господарства від 19.11.2003 N 193.

6.3. При одержанні свідоцтва про поховання одержувач пред'являє особистий паспорт та робить відмітку про одержання свідоцтва про поховання у журналі видачі свідоцтв.

VII. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

7.1. Адміністративна послуга не надається в наступних випадках:

7.1.1. У випадку, якщо адміністративна послуга вже надана одержувачу;

7.1.2. У випадку, якщо одержувачем не надані документи, передбачені пунктом 3.1 розділу III Стандарту;

7.1.3. У випадку, якщо одержувачем надано недостовірну інформацію, зазначену в документах, що передбачені пунктом 3.1 розділу III Стандарт;

7.1.4. У випадку несплати за надану послугу.

VIII. Інформація про розмір плати за надання адміністративної послуги

8.1. Вартість оформлення свідоцтва про поховання становить 4,20 (чотири гривні 20 коп.) (з урахуванням податку на додану вартість).

8.2. Оплата здійснюється за оформлення свідоцтва про поховання за зазначеними платіжними реквізитами (без вартості бланку свідоцтва).

IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

9.1. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені посадовою інструкцією адміністративного органу.

9.2. Посадова особа повинна володіти державною мовою, професійними навиками, вмінням працювати на комп'ютері, знанням нормативної бази України.

9.3. Інформація про відповідальних осіб (П. І. Б.) розміщена в мережі "Інтернет" на офіційному сайті та інформаційному стенді у приміщенні, у якому надається адміністративна послуга.

9.4. Недотримання або неналежне дотримання посадовою особою Стандарту при наданні адміністративних послуг, що належать до його посадових обов'язків, порушення строків надання адміністративних послуг тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

10.1. Адміністративна послуга надається одержувачам в приміщенні Ритуальної служби спеціалізоване комунальне підприємство "Київський крематорій", що знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, вул. Байкова, 16, перший поверх, вікно N 3.

10.2. Приміщення відповідає санітарно-епідемічним нормам, передбаченим для громадських приміщень, має місця очікування для одержувачів адміністративної послуги. Одержувачу забезпечено вільний доступом до санітарно-побутових приміщень, доступ до одержання інформації, необхідної для отримання адміністративної послуги, створенням необхідних умов для підготовки документів та заповнення заяви, передбачених пунктом 3.1 розділу III цього Стандарту.

10.3. Проїзд до адміністративного органу, що надає адміністративну послугу здійснюється, від станції метро "Палац Україна".

XI. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання запитів про надання адміністративної послуг

11.1. Режим роботи адміністративного органу, що надає адміністративну послугу за адресою, м. Київ, вул. Байкова, 16, перший поверх, вікно N 3.

понеділок - четвер з 9.00 до 18.00,

п'ятниця - з 9.00 до 16.45,

перерва - з 13.00 до 14.00

11.2. Одержувачі адміністративної послуги можуть отримати консультацію за контактним телефоном: (044) 528-77-31

XII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

12.1. Інформація про надання адміністративної послуги надається одержувачам безкоштовно шляхом обладнання приміщення інформаційним стендом із зразками необхідних для одержання адміністративних послуг заяв та переліком документів, адресою електронної пошти, інформацією про відповідальних осіб, їх контактних телефонів, інформацією про режим роботи та години прийому.

12.2. Також інформація розміщена на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації: www.kmv.gov.ua.

XIII. Порядок подачі, реєстрації та розгляду скарг на недотримання Стандарту

13.1. Подання і розгляд скарг щодо недотримання вимог цього Стандарту здійснюється згідно зі статтями 16 - 18 Закону України "Про звернення громадян".

13.2. У разі виникнення спірних питань дотримання положень цього Стандарту одержувач адміністративної послуги має право звернутись до керівника адміністративного органу для з'ясування обставин виникнення такої ситуації та шляхів їх вирішення, відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян".

XIV. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги

14.1. У разі виявлення помилок у наданому свідоцтві про поховання одержувач звертається до адміністративного органу (усно чи письмово) щодо виправлення помилок з наданням оригіналів документів.

14.2. Посадова особа, яка безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, позачергово, терміново, виправляє або вживає невідкладних заходів щодо усунення недоліків.

14.3. Виявлені помилки під час оформлення свідоцтва про поховання виправляються шляхом повернення оригіналу зазначеного бланку до адміністративного органу для заміни безкоштовно на новий.

 

В. о. начальника

Д. Єрмолаєв


 

Додаток 1
до Стандарту адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання, яка надається Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства "Київський крематорій"


Директору Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства "Київський крематорій"
__________
від _______
__________
          (прізвище, ім'я, по батькові замовника)

Паспорт: серія _____ N _
який (яка) проживає за адресою:
_________
тел. _____


ЗАЯВА

Прошу Вас оформити свідоцтво про поховання померлого
__
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
який(яка) похований (на) на __
                                                                                                  (місце поховання)

До заяви додаються:

1. оригінал та копія свідоцтва про смерть особи, яка похована на відведеному місці поховання (родинного поховання);

2. оригінал та копія паспорта одержувача;

3. довідка про наявність поховання померлого на кладовищі;

4. квитанція по сплаті за надану послугу.
 

"___" 201_ р.

____
(підпис)


 

Додаток 2
до Стандарту адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання, яка надається Ритуальною службою спеціалізованого комунального підприємства "Київський крематорій"


ДОВІДКА
про наявність поховання померлого на кладовищі

"___" 201_ р.

N _____

Видана гр-ну(ці)
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
який(яка)мешкає в __________
                                                                                                                (адреса)
__
паспортні дані: серія _____ N _
__

У тому, що його(її) __________
                                                                   (матір, батько, чоловік, дружина, син, дочка, брат, сестра або інше)

На підставі
свідоцтва про смерть серія __________ N дата видачі ____
похований(на) на ___________
                                                                                                              (місце поховання)

Поховання здійснив(ла) _____
                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
про що є відповідний запис у Книзі реєстрації поховань та перепоховань кладовища.

Видано для подання за місцем вимоги.
 

Довідку склав

_____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

__
(підпис)

М. Ш.

 

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали