Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг з видачі списків громадян, які перебувають на квартирному обліку

Наказ Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 6 квітня 2012 року N 35

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
4 травня 2012 р. за N 29/946

На виконання підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг", відповідно до Положення про Головне управління житлового забезпечення, затвердженого рішенням Київської міської ради від 10.07.2003 N 584/744, та з метою упорядкування надання адміністративних послуг з видачі списків громадян, які перебувають на квартирному обліку, наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Стандарт надання адміністративних послуг з підготовки та видачі списків громадян, які перебувають на квартирному обліку на підприємствах, установах, організаціях.

1.2. Стандарт надання адміністративних послуг з підготовки та видачі контрольних списків працівників підприємств, установ, організацій, які перебувають на квартирному обліку в районних в місті Києві державних адміністраціях.

2. Відділу з житлових питань (Литвин О. В.) забезпечити розміщення інформації про затверджені стандарти на інформаційному стенді та веб-сторінці офіційного веб-порталу Київської міської влади.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників начальника Головного управління житлового забезпечення згідно з розподілом обов'язків.

 

Начальник Головного управління

В. Денисенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
06.04.2012 N 35

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у місті Києві
4 травня 2012 р. за N 29/946


Стандарт надання адміністративної послуги з підготовки та видачі списків громадян, які перебувають на квартирному обліку на підприємствах, установах, організаціях

1. Цей стандарт визначає послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги, вимоги щодо необхідного рівня доступності та її якості в цілому, а також на кожному етапі надання.

2. На основі загальних списків, які надають підприємства, установи, організації, що здійснюють самостійний квартирний облік своїх працівників, складаються загальні списки громадян, які перебувають на квартирному обліку на загальних підставах або включені до списків першочерговиків (позачерговиків).

Списки формуються на підставі інформації з єдиного загальноміського автоматизованого банку даних "Квартоблік".

3. Підприємства, установи, організації подають списки до адміністративного органу щороку після проведеної в період з 1 жовтня по 31 грудня перереєстрації громадян, які перебувають на квартирному обліку.

4. Адміністративним органом (структурним підрозділом), що надає послугу, є Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Адміністративна послуга - це послуга з підготовки та видачі адміністративним органом списків громадян, які перебувають на квартирному обліку.

6. Стандарт надання адміністративної послуги з підготовки та видачі списків громадян, які перебувають на квартирному обліку, розроблений відповідно до Житлового кодексу Української РСР, Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради профспілок від 11.12.84 N 470, постанови виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів та президії Київської міської ради профспілок від 15.07.85 N 582 "Про порядок застосування в м. Києві Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР", розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 11.02.97 N 154 "Про додаткові заходи щодо ведення автоматизованого квартирного обліку в м. Києві" та від 21.11.2000 N 2075 "Про упорядкування квартирного обліку громадян м. Києва, які потребують поліпшення житлових умов".

7 Одержувачем адміністративної послуги є підприємство, установа, організація міста Києва, що здійснює самостійний квартирний облік своїх працівників, які потребують поліпшення житлових умов.

8. Одержувач, який бажає отримати адміністративну послугу, направляє до адміністративного органу лист у довільній формі про підготовку та видачу списків громадян, які перебувають на квартирному обліку, до якого додається список працівників підприємства, установи, організації, які перебувають на квартирному обліку, затверджений керівником підприємства, установи, організації та головою відповідної профспілкової організації і засвідчений печаткою. У списку зазначаються:

підстави для зарахування на квартирний облік;

дата та номер розпорядження районної в місті Києві державної адміністрації про зарахування на квартирний облік;

адреса проживання;

персональні дані членів сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, дата включення в справу квартирного обліку, з якого року проживає на даній площі);

відомості про житло (загальна та житлова площа, кількість кімнат, поверх, до якого житлового фонду належить житловий будинок та квартира, умови проживання);

кількість осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні.

9. Строк підготовки та видачі списків громадян, які перебувають на квартирному обліку, становить не більше 30 календарних днів з дати надходження звернення.

10. Адміністративний орган відмовляє одержувачу в отриманні списків громадян, які перебувають на квартирному обліку, у разі ненадання всіх необхідних документів, зазначених у пункті 8 цього стандарту.

11. У разі надання всіх необхідних документів, зазначених у пункті 8 цього стандарту, одержувач отримує список громадян, які перебувають на квартирному обліку, згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5.

12. Адміністративна послуга з підготовки та видачі списків громадян, які перебувають на квартирному обліку, надається на безоплатній основі.

13. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу та нормативними актами Головного управління житлового забезпечення.

14. Прийом документів і видача списків громадян, які перебувають на квартирному обліку, здійснюється адміністративним органом за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42 (станція метро "Золоті ворота"), 2 поверх, кабінет 223.

15. Одержувач адміністративної послуги може отримати консультаційну допомогу з питань, пов'язаних з наданням адміністративної послуги, за контактним телефоном:

(044) 235-72-08

тел./факс: (044) 235-13-75

Прийом документів та видача списків громадян, які перебувають на квартирному обліку, здійснюється відповідно до графіка роботи адміністративного органу:

понеділок - четвер з 9.00 до 18.00,

п'ятниця - з 9.00 до 16.45,

обідня перерва з 13.00 до 13.45.

16. З метою повного задоволення попиту на надання адміністративної послуги, послуги щодо підготовки та видачі списків громадян, які перебувають на квартирному обліку, надаються не пізніше 30 календарних днів відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

17. Інформація про цей стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно шляхом:

розміщення на інформаційному стенді в приміщенні адміністративного органу;

надання консультацій за контактними телефонами: (044) 235-72-08, 235-13-75;

розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінці адміністративного органу (http://www.gugz.kmv.gov.ua) офіційного веб-порталу Київської міської влади (http://www. kmv.gov.ua).

18. Надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам здійснюється на загальних умовах.

19. Скарги на недотримання стандарту направляються до адміністративного органу і розглядаються протягом 30 календарних днів відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

Спори, пов'язані з підготовкою та видачею списків громадян, які перебувають на квартирному обліку, вирішуються у судовому порядку.

20. У разі виявлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги здійснюється невідкладно шляхом видачі нового списку на підставі усної чи письмової заяви.

 

Начальник управління з питань
розподілу житла та звернень громадян

Г. Лебедюк


 

Додаток 1
до стандарту надання адміністративної послуги з підготовки та видачі списків громадян, які перебувають на квартирному обліку


Форма N 1

СПИСОК
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ (ЗАГАЛЬНА ЧЕРГА),
ЗА СТАНОМ р.

Місце обліку

N п. п.

N облікової справи

Дата прийняття на квартирний облік

Прізвище та ініціали

На обліку

Назва пільги

Дата прийняття у пільгову чергу

1

2

3

4

5

6

7


 

Начальник управління з питань
розподілу житла та звернень громадян

Г. Лебедюк


 

Додаток 2
до стандарту надання адміністративної послуги з підготовки та видачі списків громадян, які перебувають на квартирному обліку


Форма N 2

СПИСОК
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ,
ЗА СТАНОМ р.
(ПОЗАЧЕРГОВИКИ)

Місце обліку __

N п. п.

N облікової справи

Дата прийому у пільгову чергу

Прізвище та ініціали

На обліку

Назва пільги

1

2

3

4

5

6


 

Начальник управління з питань
розподілу житла та звернень громадян

Г. Лебедюк


 

Додаток 3
до стандарту надання адміністративної послуги з підготовки та видачі списків громадян, які перебувають на квартирному обліку


Форма N 3

СПИСОК
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ,
ЗА СТАНОМ р.
(ПЕРШОЧЕРГОВИКИ)

Місце обліку

N п. п.

N облікової справи

Дата прийому у пільгову чергу

Прізвище та ініціали

На обліку

Назва пільги

1

2

3

4

5

6


 

Начальник управління з питань
розподілу житла та звернень громадян

Г. Лебедюк


 

Додаток 4
до стандарту надання адміністративної послуги з підготовки та видачі списків громадян, які перебувають на квартирному обліку


Форма N 4

СПИСОК
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ,
ЗА СТАНОМ р.
 (ЗА АЛФАВІТОМ)

Місце обліку

N справи

Дата прийняття до пільгової черги

Дата прийняття на квартирний облік

Прізвище та ініціали

На обліку


 

Начальник управління з питань
розподілу житла та звернень громадян

Г. Лебедюк


 

Додаток 5
до стандарту надання адміністративної послуги з підготовки та видачі списків громадян, які перебувають на квартирному обліку


Форма N 5

СПИСОК
ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ,
ЗА СТАНОМ р.
(ЗА ПІЛЬГОВИМИ КАТЕГОРІЯМИ)

Місце обліку

N п. п.

N облікової справи

Дата прийняття у пільгову чергу

Дата прийому на квартирний облік

Прізвище та ініціали

На обліку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7


 

Начальник управління з питань
розподілу житла та звернень громадян

Г. Лебедюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
06.04.2012 N 35

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у місті Києві
4 травня 2012 р. за N 30/947


Стандарт надання адміністративної послуги з підготовки та видачі контрольних списків працівників підприємств, установ, організацій, які перебувають на квартирному обліку в районних в місті Києві державних адміністраціях

1. Цей стандарт визначає послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги, вимоги щодо необхідного рівня доступності та її якості в цілому, а також на кожному етапі надання.

2. Контрольні списки ведуться з метою обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечення законності при розподілі житла.

На основі загальних контрольних списків складаються контрольні списки осіб, які перебувають на квартирному обліку на загальних підставах та включені до списків першочерговиків (позачерговиків).

Контрольні списки формуються на підставі інформації з єдиного загальноміського автоматизованого банку даних "Квартоблік".

3. Адміністративним органом (структурним підрозділом), що надає послугу, є Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Адміністративна послуга - це послуга з підготовки та видачі адміністративним органом контрольних списків працівників підприємств, установ, організацій, які перебувають на квартирному обліку в районних в місті Києві державних адміністраціях.

5. Стандарт надання адміністративної послуги з підготовки та видачі контрольних списків працівників підприємств, які перебувають на квартирному обліку в районних в місті Києві державних адміністраціях, розроблений відповідно до Житлового кодексу Української РСР, Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради профспілок від 11.12.84 N 470, постанови виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів та президії Київської міської ради профспілок від 15.07.85 N 582 "Про порядок застосування в м. Києві Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР", розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 11.02.97 N 154 "Про додаткові заходи щодо ведення автоматизованого квартирного обліку в м. Києві" та від 21.11.2000 N 2075 "Про упорядкування квартирного обліку громадян м. Києва, які потребують поліпшення житлових умов".

6. Одержувачем адміністративної послуги є підприємство, установа, організація міста Києва, що веде контрольний список своїх працівників, які перебувають на квартирному обліку в районних в місті Києві державних адміністраціях.

7. Одержувач, який бажає отримати адміністративну послугу, направляє до адміністративного органу лист у довільній формі про підготовку та видачу контрольного списку, до якого додається контрольний список працівників підприємства, установи, організації за формою, визначеною Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР.

Контрольний список затверджується керівником підприємства, установи, організації та головою відповідної профспілкової організації та засвідчується печаткою.

8. Строк підготовки та видачі одержувачу контрольного списку становить не більше 30 календарних днів з дати надходження звернення.

9. Адміністративний орган відмовляє одержувачу в отриманні контрольного списку у разі ненадання всіх необхідних документів, зазначених у пункті 7 цього стандарту.

10. За результатами розгляду документів, зазначених у пункті 7 цього стандарту, орган видає одержувачу контрольний список працівників підприємства, установи, організації, які перебувають на обліку в районних в місті Києві державних адміністраціях, згідно з додатками 1, 2, 3.

11. Адміністративна послуга з підготовки та видачі контрольних списків працівників, які перебувають на квартирному обліку в районних в місті Києві державних адміністраціях, надається на безоплатній основі.

12. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу та нормативними актами Головного управління житлового забезпечення.

13. Прийом документів і видача контрольного списку здійснюється адміністративним органом за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42 (станція метро "Золоті ворота"), 2 поверх, кабінет 223.

14. Одержувач адміністративної послуги може отримати консультаційну допомогу з питань, пов'язаних з наданням адміністративної послуги, за контактним телефоном:

(044) 235-72-08

тел./факс: (044) 235-13-75

Прийом документів та видача контрольних списків здійснюється відповідно до графіка роботи адміністративного органу:

понеділок - четвер з 9.00 до 18.00,

п'ятниця - з 9.00 до 16.45,

обідня перерва з 13.00 до 13.45.

15. З метою повного задоволення попиту на надання адміністративної послуги послуги щодо підготовки та видачі контрольних списків працівників підприємств, установ, організацій, які перебувають на квартирному обліку в районних в місті Києві державних адміністраціях, надаються не пізніше 30 календарних днів з дня надходження звернення відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

16. Інформація про цей стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачу безкоштовно шляхом:

розміщення на інформаційному стенді в приміщенні адміністративного органу;

надання консультацій за контактними телефонами: (044) 235-72-08, 235-13-75;

розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінці адміністративного органу (http://www.gugz.kmv.gov.ua) офіційного веб-порталу Київської міської влади (http://www.kmv.gov.ua).

17. Надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам здійснюється на загальних умовах.

18. Скарги на недотримання стандарту направляються до адміністративного органу і розглядаються протягом 30 календарних днів з дня надходження скарги відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

Спори, пов'язані з підготовкою та видачею контрольних списків, вирішуються у судовому порядку.

19. Виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги здійснюється шляхом видачі невідкладно нового контрольного списку на підставі усної чи письмової заяви.

 

Начальник управління з питань
розподілу житла та звернень громадян

Г. Лебедюк


 

Додаток 1
до стандарту надання адміністративної послуги з підготовки та видачі контрольних списків працівників підприємств, які перебувають на квартирному обліку в районних в місті Києві державних адміністраціях


Форма N 6

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК
(ЗАГАЛЬНА ЧЕРГА)
ЗА СТАНОМ р.
ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ В РАЙОННИХ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЯХ

_______

РАЙОН: ____

N п/п

Прізвище та ініціали

Кількість осіб на обліку

Дата включення в контрольний список

В якому районі перебувають на обліку

Номер справи

Дата прийняття на квартирний облік

Вид черги

Категорія облікової справи

Дата прийому в пільгову чергу


 

Начальник управління з питань
розподілу житла та звернень громадян

Г. Лебедюк


 

Додаток 2
до стандарту надання адміністративної послуги з підготовки та видачі контрольних списків працівників підприємств, які перебувають на квартирному обліку в районних в місті Києві державних адміністраціях


Форма N 7

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК
(ПОЗАЧЕРГОВИКИ)
ЗА СТАНОМ р.
ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ В РАЙОННИХ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЯХ

__________

РАЙОН: _

N п/п

Прізвище та ініціали

Кількість осіб на обліку

Дата включення в контрольний список

В якому районі перебувають на обліку

Номер справи

Дата прийняття на кварт. облік

Вид черги

Категорія облікової справи

Дата прийому в пільгову чергу


 

Начальник управління з питань
розподілу житла та звернень громадян

Г. Лебедюк


 

Додаток 3
до стандарту надання адміністративної послуги з підготовки та видачі контрольних списків працівників підприємств, які перебувають на квартирному обліку в районних в місті Києві державних адміністраціях


Форма N 8

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК
(ПЕРШОЧЕРГОВИКИ)
ЗА СТАНОМ р.
ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ В РАЙОННИХ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЯХ

РАЙОН: __

N п/п

Прізвище та ініціали

Кількість осіб на обліку

Дата включення в контрольний список

В якому районі перебувають на обліку

Номер справи

Дата прийняття на квартирний облік

Вид черги

Категорія облікової справи

Дата прийому в пільгову чергу


 

Начальник управління з питань
розподілу житла та звернень громадян

Г. Лебедюк

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали