ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

від 19 травня 2017 року N 275

(з основної діяльності)

м. Київ

Про затвердження стандартної оперативної процедури 08.20/ДСНС "Порядок проведення органами та підрозділами цивільного захисту технічного обстеження територій, імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами"

Відповідно до пункту 25 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), з урахуванням вимог статті 7 Протоколу про вибухонебезпечні предмети - наслідки війни до Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію, прийнятого Законом України від 22 грудня 2004 р. N 2281-IV, та ДСТУ-П IMAS 08.20:2016 (IMAS 08.20:2013, IDT) "Технічні обстеження", з метою підвищення ефективності планування і виконання органами та підрозділами цивільного захисту завдань і заходів з гуманітарного розмінування місцевості, забрудненої вибухонебезпечними предметами, наказую:

1. Затвердити стандартну оперативну процедуру 08.20/ДСНС "Порядок проведення органами та підрозділами цивільного захисту технічного обстеження територій, імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Мельчуцького О. Г.

 

Голова

М. Чечоткін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
19 травня 2017 року N 275

Стандартна оперативна процедура 08.20/ДСНС "Порядок проведення органами та підрозділами цивільного захисту технічного обстеження територій, імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами"

I. Загальні положення

1. Стандартна оперативна процедура 08.20/ДСНС "Порядок проведення органами та підрозділами цивільного захисту технічного обстеження територій, імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами" (далі - СОП) розроблена відповідно до ДСТУ-П IMAS 08.20:2016 (IMAS 08.20:2013, IDT) "Технічні обстеження" та визначає порядок проведення органами та підрозділами цивільного захисту (далі - органи та підрозділи ЦЗ) технічного обстеження територій (ділянок місцевості) і розташованих на ній об'єктів інфраструктури, інших будівель і споруд різного типу та підтвердження їх забрудненості вибухонебезпечними предметами (далі - ВНП).

Цей СОП необхідно розглядати разом із стандартною оперативною процедурою 08.10/ДСНС "Порядок проведення органами та підрозділами цивільного захисту нетехнічного обстеження територій, імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами".

2. У цьому СОП терміни вживаються у такому значенні:

безпечна (виключена) територія - територія, на якій за результатами проведення нетехнічного або технічного обстеження не виявлено прямих та непрямих ознак (доказів) щодо забруднення ВНП;

бенефіціари - підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, а також фізичні та юридичні особи, у власності або оренді яких знаходиться територія;

гуманітарне розмінування - заходи, які проводять з метою ліквідації небезпек, пов'язаних з мінами і ВНП, включаючи нетехнічне та технічне обстеження, складання карт, виявлення, знешкодження та (або) знищення вибухонебезпечних предметів, маркування, підготовку документації після розмінування, надання інформації громадами щодо протимінної діяльності і передачу очищеної території;

ділянка технічного обстеження - визначена ділянка, на якій піротехнік (сапер) виконує роботи з технічного обстеження;

імовірно небезпечна територія - територія, яка на підставі непрямих ознак (доказів) вважається потенційно забрудненою ВНП;

необхідні заходи - мінімальні за обсягами заходи, необхідні для визначення та документування територій, забруднених ВНП, а також проведення робіт щодо вилучення виявлених ВНП та ліквідації наслідків їх застосування (використання), шляхом проведення нетехнічного або технічного обстеження території, а також під час її розмінування;

непрямі ознаки (докази) щодо забруднення територій ВНП - ознаки (докази), отримані шляхом проведення аналізу даних, історичних довідок, іншої інформації, здобутої з підтверджених джерел, а також при безпосередньому опитуванні місцевого населення, окремих свідків подій тощо;

нетехнічне обстеження - визначення (підтвердження або уточнення) імовірно небезпечних (підтверджено небезпечних) територій шляхом отримання прямих та непрямих ознак (доказів) щодо імовірності забруднення цих територій ВНП без використання технічних засобів з їх пошуку;

очищена територія - територія, очищена від ВНП на визначену глибину;

підтверджена небезпечна територія - територія, забруднення якої ВНП підтверджено наявністю прямих ознак (доказів);

прямі ознаки (докази) щодо забруднення територій ВНП - ВНП (фрагменти або залишки ВНП), а також наслідки їх застосування (використання), виявлені на території, що обстежується візуально або за допомогою технічних і інших засобів (методів) з їх пошуку;

розблокування території "ленд-реліз" - здійснення необхідних заходів щодо ідентифікації, вилучення виявлених ВНП та ліквідації наслідків їх застосування (використання), шляхом проведення нетехнічного або технічного обстеження території, а також під час її розмінування;

систематичне (загальне) технічне обстеження - технічне обстеження всієї визначеної імовірно (підтверджено) небезпечної території;

смуга технічного обстеження - смуга шириною до 2 м, по якій рухається піротехнік (сапер) під час проведення технічного обстеження на визначеній ділянці;

територія - місцевість або її окремі ділянки, що знаходяться у населених пунктах та поза їх межами, у тому числі з розташованими на них об'єктами інфраструктури, іншими будівлями і спорудами різного типу та призначення і на яких проводиться нетехнічне обстеження;

технічне обстеження - визначення (підтвердження або уточнення) імовірно (підтверджено) небезпечних територій та їх меж шляхом отримання прямих ознак (доказів) щодо забруднення цих територій ВНП з використанням технічних та інших засобів (методів) з їх пошуку;

цільове технічне обстеження - технічне обстеження окремих ділянок на імовірно (підтверджено) небезпечній території.

II. Мета, основні завдання та методи проведення технічного обстеження

1. Метою технічного обстеження є визначення або підтвердження (уточнення) імовірно небезпечних (підтверджено небезпечних) територій шляхом обстеження таких територій, з використанням технічних та інших засобів (методів) з пошуку ВНП.

2. Основними завданнями технічного обстеження є підтвердження (уточнення) даних, отриманих за результатами нетехнічного обстеження, шляхом збору (підтвердження) прямих ознак (доказів) щодо наявності на території ВНП, визначення та маркування меж імовірно небезпечних (підтверджено небезпечних) територій.

3. Технічне обстеження може проводитися для здійснення контролю якості робіт з гуманітарного розмінування, під час їх виконання або після їх завершення для подальшої передачі очищеної території бенефіціарам.

4. Технічне обстеження зазвичай здійснюється після проведення нетехнічного обстеження і поділяється на:

цільове технічне обстеження;

систематичне (загальне) технічне обстеження.

5. Методами проведення технічного обстеження є:

ручний метод - отримання прямих ознак (доказів) забруднення територій ВНП за допомогою ручних приладів та засобів пошуку ВНП (металодетекторів, щупів тощо);

механічний метод - отримання прямих ознак (доказів) забруднення територій ВНП з використанням спеціальної техніки з розмінування або систем, скомбінованих з приладів з пошуку ВНП тощо;

кінологічний метод - отримання прямих ознак (доказів) забруднення територій ВНП за допомогою спеціально підготовлених мінно-пошукових собак.

III. Організація та планування проведення технічного обстеження

1. Організація проведення технічного обстеження

1.1. Загальна організація проведення технічного обстеження у межах регіону покладається на керівників головних управлінь (управлінь) ДСНС в областях та м. Києві (далі - територіальні органи управління) та їх заступників, до функцій і завдань яких належить організація робіт з гуманітарного розмінування.

1.2. Безпосередня організація проведення технічного обстеження у межах визначених зон відповідальності покладається на керівників формувань цивільного захисту, у складі або підпорядкуванні яких є піротехнічні підрозділи.

У разі відсутності у підпорядкуванні територіального органу управління піротехнічного підрозділу, або якщо територія регіону поділена на декілька зон відповідальності, - територіальним органом управління організовується взаємодія з відповідним формуванням центрального підпорядкування ДСНС щодо організації та проведення технічного обстеження у межах визначених зон відповідальності.

1.3. Для забезпечення проведення технічного обстеження начальниками територіальних органів управління та підпорядкованих їм підрозділів налагоджується взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами військового управління, іншими підприємствами, установами і організаціями.

1.4. Питання, пов'язані із організацією та безпосереднім проведенням технічного обстеження, повинні розглядатися на засіданнях регіональних та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у комплексі з іншими питаннями щодо організації та виконання завдань з розблокування територій "ленд-реліз" і гуманітарного розмінування територій.

2. Планування проведення технічного обстеження

2.1. Планування проведення технічного обстеження здійснюється для:

забезпечення реалізації державних, місцевих та інших програм, якими передбачено проведення заходів з гуманітарного розмінування або очищення від ВНП;

уточнення вихідних даних для розробки державних, місцевих та інших програм, якими передбачено проведення завдань та заходів з гуманітарного розмінування або здійснення очищення від ВНП;

визначення (підтвердження або уточнення) імовірно небезпечних (підтверджено небезпечних) територій та їх меж для подальшого здійснення заходів щодо їх гуманітарного розмінування або очищення від ВНП;

визначення обсягів проведення та матеріально-технічного забезпечення робіт з гуманітарного розмінування або очищення територій від ВНП;

виконання інших завдань та заходів, пов'язаних з проведенням гуманітарного розмінування територій (ділянок місцевості) або їх очищення від ВНП.

2.2. Залежно від визначення за результатами нетехнічного обстеження статусу територій застосовуються наступні види технічного обстеження:

Статус території

Підтверджена небезпечна територія (ПНД)

Імовірно небезпечна територія (ІНД)

Безпечна (виключена) територія (БД)

Вид технічного обстеження (ТО)

Систематичне (загальне) ТО

Цільове ТО

ТО не проводиться, або може проводитися для підтвердження (уточнення) статусу території

2.3. Планування проведення технічного обстеження здійснюється щороку та відображається окремим розділом "Проведення технічного обстеження" у річних планах виконання завдань з розвідки і розмінування місцевості регіону.

2.4. У розділі "Проведення технічного обстеження" повинно відображатися:

у текстовому форматі - коротка характеристика територій, які підлягають технічному обстеженню, їх адміністративно-територіальна належність, форма власності та основні відомості про бенефіціарів, у власності або оренді яких перебуває територія.

За наявності також може відображатися коротка загальна історична довідка (інформація) щодо ведення на цій території бойових дій, військової діяльності або інших чинників, що могли призвести до забруднення ВНП, а також інша інформація, необхідна для проведення технічного обстеження;

у табличній формі:

площа територій, які підлягають технічному обстеженню (у гектарах);

кількість та найменування населених пунктів, потенційно небезпечних об'єктів, важливих об'єктів інфраструктури, їх територіальне розташування;

вид та метод проведення технічного обстеження;

розрахунок сил та засобів, які залучатимуться до проведення технічного обстеження (залежно від методів проведення технічного обстеження);

строки проведення технічного обстеження.

IV. Проведення технічного обстеження

1. Організаційні заходи щодо проведення технічного обстеження

1.1. Безпосереднє проведення технічного обстеження здійснюється штатним відділення піротехнічних робіт (розмінування).

У окремих випадках може призначатися розрахунок технічного обстеження чисельністю не менш 3 осіб, який створюється з числа особового складу штатного відділення піротехнічних робіт (розмінування). У разі створення розрахунку технічного обстеження його начальником визначається начальник штатного відділення піротехнічних робіт (розмінування), з якого утворюється зазначений розрахунок.

1.2. Залежно від обсягів та строків проведення технічного обстеження може створюватися група технічного обстеження, у складі не менш 2-х відділень піротехнічних робіт. У цьому випадку начальником групи технічного обстеження призначається один із начальників штатного відділення піротехнічних робіт, або начальник штатного піротехнічного підрозділу (групи), від якого визначені відділення піротехнічних робіт для проведення технічного обстеження.

1.3. Для забезпечення координації та взаємодії з місцевими органами влади на період проведення технічного обстеження до складу відділення (групи, розрахунку) включається представник районного (міського) відділу (управління) територіального органу управління, до функцій та обов'язків якого належить здійснення ідентифікації ВНП.

1.4. Начальник відділення (групи, розрахунку) забезпечується картами або схемами, на яких позначені території, які підлягають технічному обстеженню, їх коротка характеристика та відомості щодо імовірності забруднення ВНП, отриманих за результатами проведення нетехнічного обстеження.

1.5. При постановці начальнику відділення (групи, розрахунку) завдань на проведення технічного обстеження території зазначається:

район виконання завдань, територія, яка підлягає технічному обстеженню, її коротка характеристика та особливості;

вид та метод проведення технічного обстеження;

заходи безпеки під час проведення технічного обстеження;

порядок тимчасового зберігання виявлених ВНП, їх транспортування до місць знешкодження (знищення), знешкодження (знищення) у визначених місцях;

організація управління та зв'язку під час проведення технічного обстеження;

організація і порядок матеріально-технічного та медичного забезпечення;

організація і порядок взаємодії із місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами інших центральних органів виконавчої влади та органами військового управління (за необхідності);

порядок оформлення та надання звітної документації і донесень щодо ходу проведення технічного обстеження та його результатів;

інші питання та заходи, залежно від умов виконання завдань, їх обсягів та строків проведення.

1.6. Начальник відділення (групи, розрахунку) безпосередньо у районі виконання завдань перед початком проведення технічного обстеження визначеної території:

1) проводить інструктаж особового складу щодо заходів безпеки;

2) доводить до особового складу завдання, організацію, порядок та особливості проведення технічного обстеження визначеної території, а саме:

межі та основні характеристики території, яка підлягає технічному обстеженню, а також відомості щодо імовірності забруднення ВНП, отримані за результатами нетехнічного обстеження;

вид та метод проведення технічного обстеження;

вихідне положення (базова лінія) кожного піротехніка (сапера), його напрямок руху, маркування визначеної ділянки, основної і допоміжної смуг технічного обстеження та місць виявлення ВНП;

місця (майданчики) розташування особового складу, зберігання техніки, приладів та обладнання для проведення технічного обстеження, збору виявлених ВНП;

організація управління та зв'язку під час проведення особовим складом групи (відділення, розрахунку) технічного обстеження території;

організація медичної допомоги у районі виконання завдань, взаємодії з найближчими медичними закладами та шляхи транспортування до цих закладів постраждалих;

порядок вилучення, тимчасового зберігання виявлених ВНП, їх транспортування до місць знешкодження (знищення), безпосереднього знешкодження (знищення) у визначених місцях.

Вилучення, тимчасове зберігання, транспортування та знешкодження (знищення) виявлених під час проведення технічного обстеження ВНП визначаються окремими СОП (порядками з виконання (проведення) органами та підрозділами ЦЗ таких робіт);

3) визначає завдання та порядок дій щодо проведення технічного обстеження, безпосередню ділянку та смугу технічного обстеження окремо кожному піротехніку (саперу) відділення (групи, розрахунку), з урахуванням положень підпунктів 1 - 2 пункту 1.6 глави 1 розділу IV цього СОП.

1.7. У разі проведення технічного обстеження сформованою групою технічного обстеження завдання та заходи, визначені пунктом 1.6 пункту 1 глави 1 розділу IV цього СОП, проводяться із начальниками відділень (розрахунків), що увійшли до складу цієї групи. У свою чергу начальники відділень (розрахунків) проводять завдання та заходи, визначені пунктом 1.6 пункту 1 глави 1 розділу IV цього СОП, із підпорядкованим особовим складом відділення (розрахунку).

1.8. У разі проведення технічного обстеження території у строк понад одну добу, виконання начальником відділення (групи, розрахунку) положень підпунктів 1 - 3 пункту 6 глави 1 розділу IV цього СОП здійснюється щоденно, безпосередньо у районі проведення технічного обстеження, перед його початком.

1.9. Під час проведення технічного обстеження начальник відділення (групи, розрахунку) стежить за виконанням піротехніками (саперами) встановленого порядку виконання робіт, їх якістю та дотриманням заходів безпеки.

1.10. У разі виявлення під час проведення технічного обстеження ВНП піротехнік (сапер) позначає їх червоним прапорцем (віхою з червоним маркуванням) та негайно доповідає начальнику відділення (групи, розрахунку).

1.11. При проведенні технічного обстеження на секторі території, що обстежується, визначається "Стартова точка (СТ)" та її координати, яка є початком встановлення межі цього сектора.

У подальшому, по периметру межі сектора території, що обстежується, визначаються за часовою стрілкою "Точки повороту (ТП)".

Кожній "Точці повороту (ТП)" присвоюється порядковий номер (наприклад ТП1, ТП2 тощо), визначаються їх координати та вимірюється відстань від Стартової точки" до "Точки повороту (ТП1)", від "Точки повороту (ТП1)" до "Точки повороту (ТП2)" і так далі. Останнім вимірюванням повинно бути визначення відстані від останньої "Точки повороту (ТП_)" до "Стартової точки".

2. Проведення технічного обстеження території ручним методом

2.1. Проведення технічного обстеження територій ручним методом складається з трьох етапів:

організаційного - здійснення завдань та заходів, визначених пунктом 1.2 - 1.6 глави 1 розділу IV цього СОП;

підготовчого - облаштування ділянки технічного обстеження;

основного - безпосереднє проведення технічного обстеження.

2.2. На підготовчому етапі (рис. 1):

1) начальник відділення (розрахунку) технічного обстеження після проведення заходів, передбачених у пункті 4 глави 1 розділу IV цього Порядку, розставляє особовий склад на вихідному положенні (базовій лінії).

Кожному піротехніку (саперу) визначається ділянка технічного обстеження розміром 50 х 100 метрів.

У лівому нижньому куті ділянки технічного обстеження встановлюється маркувальний знак "Вихідна (базова) точка" (рис. 4а);

2) за командою начальника відділення (розрахунку) технічного обстеження "До технічного обстеження допоміжної смуги та її маркування приступити" кожний піротехнік (сапер) перевіряє за допомогою ручних засобів пошуку ВНП допоміжні смуги технічного обстеження шириною до 2 м:

вздовж лівої межі визначеної ділянки технічного обстеження;

перпендикулярно лівій межі визначеної ділянки технічного обстеження, рухаючись праворуч.

При цьому встановлюються маркувальні віхи (прапорці) через кожні 20 - 25 м по правому та лівому краю цієї допоміжної смуги технічного обстеження, а у лівому дальньому куті ділянки технічного обстеження встановлюється маркувальний знак "Точка повороту" (рис. 4б).

 

Умовні позначення:

 

- піротехнік (сапер)

 

- напрямок руху піротехніка (сапера) при обстеженні допоміжної смуги технічного обстеження

 

- орієнтовні межі території, що підлягає технічному обстеженню

 

- допоміжна смуга технічного обстеження

 

- напрямок руху піротехніка (сапера) при поверненні на вихідне положення (базову лінію)

 

- маркувальний знак вихідної (базової), проміжної точки або точки повороту

 

- маркувальні прапорці (віхи)

Рис. 1. Типова схема проведення обстеження та маркування допоміжних смуг технічного обстеження

При проведенні технічного обстеження наступної ділянки технічного обстеження маркувальний знак "Точки повороту" замінюється на маркувальний знак "Проміжна точка" (рис. 4в);

3) після закінчення перевірки та маркування допоміжної смуги технічного обстеження, за командою начальника відділення (групи, розрахунку) піротехніки (сапери) повертаються на вихідне положення (базову лінію) по допоміжній смузі технічного обстеження, що знаходиться праворуч, та доповідають начальнику відділення (розрахунку).

2.3. На основному етапі проводиться безпосереднє технічне обстеження імовірно (підтверджено) небезпечної території.

Технічне обстеження імовірно (підтверджено) небезпечної території може здійснюватися за двома способами, відповідно до напрямку руху піротехніків (саперів):

спосіб N 1 - рух "зиґзаґом - уліво та вправо";

спосіб N 2 - рух "зиґзаґом - уперед та назад".

1) Проведення технічного обстеження способом N 1 здійснюється у наступному порядку (рис. 2):

 

Умовні позначення:

 

- піротехнік (сапер)

 

- напрямок руху піротехніка (сапера) по основній смузі технічного обстеження

 

- орієнтовні межі території, що підлягає технічному обстеженню

  

- допоміжна смуга технічного обстеження

 

- напрямок руху піротехніка (сапера) при поверненні на вихідне положення (базову лінію)

  

- основна смуга технічного обстеження

 

- маркувальний знак вихідної (базової), проміжної точки або точки повороту

 

- маркувальні прапорці (віхи)

Рис. 2. Типова схема проведення технічного обстеження Способом N 1

після повернення та розстановки особового складу відділення (групи, розрахунку) на вихідному положенні (базовій лінії), за командою начальника відділення (групи, розрахунку): "До технічного обстеження приступити" кожен піротехнік (сапер) перевіряє за допомогою ручних засобів пошуку ВНП визначену ділянку технічного обстеження;

рух кожного піротехніка (сапера) здійснюється "зиґзаґом уліво та вправо" по основній смузі технічного обстеження шириною до 2 метрів у напрямку кожного парного маркувального прапорця (віхи), встановленого на допоміжній смузі технічного обстеження, що знаходиться ліворуч, а у подальшому на кожен непарний маркувальний прапорець (віху), встановлені на допоміжній смузі технічного обстеження, що знаходиться праворуч (рис. 2).

2) Проведення технічного обстеження Способом N 2 здійснюється за аналогією проведення технічного обстеження Способом N 1.

  

Умовні позначення:

  

- піротехнік (сапер)

 

- напрямок руху піротехніка (сапера) по основній смузі технічного обстеження

 

- орієнтовні межі території, що підлягає технічному обстеженню

 

- допоміжна смуга технічного обстеження

 

- напрямок руху піротехніка (сапера) при поверненні на вихідне положення (базову лінію)

 

- основна смуга технічного обстеження

  

- маркувальний знак вихідної (базової), проміжної точки або точки повороту

  

- маркувальні прапорці (віхи)

Рис. 3. Типова схема проведення технічного обстеження Способом N 2

Відмінність проведення технічного обстеження Способом N 2 від Способу N 1 полягає у тому, що рух кожного піротехніка (сапера) здійснюється "зиґзаґом уперед та назад" (рис. 3).

2.4. Зазначеними способами здійснюється проведення технічного обстеження ручним методом усієї імовірно небезпечної (підтверджено небезпечної) території, або контролю якості робіт з гуманітарного розмінування.

  

Рис. 4. Маркувальні знаки, що встановлюються на ділянці технічного обстеження:

а) - маркувальний знак "Вихідна (базова) точка"; б) маркувальний знак "Проміжна точка";

в) маркувальний знак "Точка повороту"

Примітка: розміри маркувальних знаків - 30 х 45 см.

2.5. Технічне обстеження території механічним методом визначається окремим СОП з виконання (проведення) органами та підрозділами ЦЗ технічного обстеження територій з використанням спеціальної техніки з розмінування або систем, скомбінованих з приладів з пошуку ВНП тощо.

2.6. Технічне обстеження території кінологічним методом проводиться аналогічно технічному обстеженню території ручним методом, викладеним у главі 2 розділу IV цього СОП.

2.7. Після завершення проведення технічного обстеження території та визначення їй статусу як "Підтверджена небезпечна територія" здійснюється її маркування попереджувальними знаками мінної небезпеки, згідно із СОП 08.40/ДСНС "Маркування небезпечних ділянок місцевості" та повідомляються місцеві органи влади (власники території) для вжиття відповідних заходів щодо обмеження доступу на визначену небезпечну територію.

V. Визначення статусу території, що підлягала технічному обстеженню

1. На підставі отриманих прямих доказів (ознак) щодо забруднення території ВНП визначається статус цієї території, а саме:

підтверджена небезпечна територія (ПНД), що підлягає проведенню робіт з гуманітарного розмінування (суцільного очищення);

безпечна (виключена) територія (БД).

2. Статус "Підтверджена небезпечна територія (ПНД)" визначається у разі виявлення одного та більше прямого доказу щодо забруднення ВНП території, на якій проводиться технічне обстеження.

VI. Облік проведення технічного обстеження та документування його результатів

1. За результатами технічного обстеження повинно бути:

встановлено межі (сегментацію) нових або уточнено межі раніше встановлених небезпечних територій, які за результатами нетехнічної розвідки були віднесені до відповідних рівнів імовірної небезпеки;

здійснено локалізацію виявлених ВНП шляхом їх маркування або знешкодження (знищення);

проведено ідентифікацію території, яка підтверджено не становить загрозу для населення та ведення господарської діяльності.

2. Облік виконання заходів щодо проведення технічного обстеження ведеться у журналі за формою, наведеною у додатку 1.

3. Результати технічного обстеження оформлюються у вигляді Акта проведення технічного обстеження територій (далі - Акт) з додатком до нього за формою, наведеною у додатку 2.

Додаток до Акта є обов'язковим документом, згідно з яким вносяться (уточнюються) дані щодо результатів технічного обстеження до системи управління інформацією у протимінній діяльності "IMCMA".

В окремих випадках, у разі наявності специфіки проведення технічного обстеження або проведення технічного обстеження територій регіону декількома операторами (у тому числі іноземними), може визначатися інша форма додатка до Акта, яка доводиться до територіальних органів управління або формувань центрального підпорядкування ДСНС.

4. Акт затверджується керівником територіального органу управління або керівником формування центрального підпорядкування ДСНС, підписується особовим складом відділення (розрахунку) та представником районного (міського) відділу (управління) територіального органу управління, до функцій та обов'язків яких належить здійснення ідентифікації ВНП.

У разі проведення технічного обстеження групою, створеною з декількох відділень піротехнічних робіт - акт підписують начальник такої групи та начальники відділень, що входять до складу групи.

5. За рішенням керівника територіального органу управління право затвердження Акта може бути делеговано начальникам районного (міського) відділу (управління) територіального органу управління.

6. Акт може бути погоджений за згодою місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, територіальними органами управління центральних органів виконавчої влади, органами військового управління, підрозділами і частинами Збройних Сил України та інших військових формувань, установ, підприємств і організацій, та підписаний уповноваженими представниками цих установ.

7. Для подальшого опрацювання один із примірників Акта надається:

1) апарату ДСНС - у друкованому вигляді, щокварталу до п'ятого числа наступного за звітним періодом місяця;

2) територіальному органу управління або формуванню центрального підпорядкування ДСНС - у друкованому та електронному вигляді протягом 3-х діб після завершення проведення технічного обстеження.

8. Аналіз проведення технічного обстеження територій за формою, наведеною у додатку 3, надається щокварталу до п'ятого числа, наступного за звітним періодом місяця, до ДСНС через структурний підрозділ, до функцій і завдань якого належить організація робіт з гуманітарного розмінування.

9. Результати технічного обстеження вносяться до системи управління інформацією у протимінній діяльності "IMCMA" у термін не пізніше 3-х діб після завершення проведення такого технічного обстеження.

Внесення результатів технічного обстеження до системи управління інформацією у протимінній діяльності "IMCMA" визначається окремим СОП (порядком) щодо управління інформацією у протимінній діяльності та ведення органами та підрозділами цивільного захисту обліку виконання робіт з гуманітарного розмінування.

10. У разі відсутності доступу до системи управління інформацією у протимінній діяльності "IMCMA" здійснюється картографування імовірно небезпечної території у друкований та електронний спосіб за допомогою інтернет-картографічних сервісів, що надають інтерактивні карти у режимі "онлайн". Після отримання доступу до системи управління інформацією у протимінній діяльності "IMCMA", до неї вносяться дані, які були задокументовані за допомогою інтернет-картографічних сервісів.

11. На підставі даних технічного обстеження здійснюється планування та виконання наступних заходів:

проведення гуманітарного розмінування території та визначення обсягів майбутніх робіт;

здійснення необхідних заходів щодо розблокування території "ленд-реліз";

визначення сил та засобів для проведення робіт з гуманітарного розмінування;

коригування (уточнення) щорічних планів очищення (розмінування) територій від ВНП;

систематичне обстеження територій під час їх очищення та після нього з метою перегляду/зміни статусу (класифікації) імовірно (підтверджено) небезпечної території;

систематичний контроль якості проведення гуманітарного розмінування.

 

Директор Департаменту
реагування на надзвичайні ситуації

В. В. Демчук

 

Додаток 1
до Стандартної оперативної процедури 08.20/ДСНС "Проведення органами та підрозділами цивільного захисту технічного обстеження територій, імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами"

ЖУРНАЛ
обліку виконання заходів щодо проведення технічного обстеження відділенням (розрахунком) технічного обстеження групи (відділення) піротехнічних робіт

_
(територіальний орган управління або формування центрального підпорядкування ДСНС)

N з/п

Дата (період), вид та метод проведення ТО

Місце знаходження, коротка характеристика імовірно небезпечної території та її орієнтовна площа
(кв. м)

Імовірні причини забруднення території ВНП

Статус території, визначений за результатами ТО

Основні типи ВНП,
які виявлені під час проведення ТО

Дата та номер акта проведення ТО

Дата передачі акта до територіального органу управління (формування центрального підпорядкування ДСНС)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Стандартної оперативної процедури 08.20/ДСНС "Проведення органами та підрозділами цивільного захисту технічного обстеження територій, імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами"

  

Зворотня сторона акта

СХЕМА
території, на якій проводилося технічне обстеження

  

Система координат

WGS 1984

Формат координат

Градуси (градуси, хвилини/градуси хвилини, секунди)

Координати

 

X

Y

СТ

48,5608

37,2356

ТП1

48,61256

37,25645

ТП2

48,56891

37,23568

ТП3

48,58963

37,25693

ТП4

48,58963

37,23589

  

Додаток до акта проведення технічного обстеження території:

1. Донесення про проведення технічного обстеження території.

Примітка. 1. Дата та номер Донесення про проведення технічного обстеження території повинен співпадати з датою та номером Акта проведення технічного обстеження території.

2. У разі наявності понад 10 точок поворотів (ТП) на Схемі території, на якій проводилося технічне обстеження, зображується "Стартова точка" (СТ), "Точка повороту 1" (ТП1) та стрілкою позначається напрямок руху до інших "Точок повороту".

 

Додаток
до Акта технічного обстеження території
від N

ДОНЕСЕННЯ (ЗВІТ)
про проведення технічного обстеження територій
піротехнічним підрозділом

________
(територіальний орган управління або підрозділ)

Номер звіту:

Дата звіту: (день) (місяць) (рік)

1. Місце розташування території:

1.1. Адреса: __(область, район, населений пункт)_______
_

1.2. Географічні координати території:

Точки прив'язки

Координата X

Координата Y

Короткий опис

Орієнтир

 

 

 

Репер

 

 

 

Стартова точка (СТ)

 

 

 

Від

До

Координата
X

Координата
Y

Відстань
(м)

Стартової точки (СТ)

Точки повороту (ТП1)

 

 

 

ТП1

ТП2

 

 

 

ТП2

ТП3

 

 

 

ТП3

СТ

 

 

 

Примітка. При визначенні координат користуватися системою UTM з WGS84

1.3. Короткий опис розташування території: ________ із зазначенням області, району,
населеного пункту, точного місця знаходження, орієнтирів,_________
____прив'язки до місцевості_

2. Характеристика території

2.1. Орієнтовна площа території (кв. м): ___

Рельєф: ______

Рослинність: __

Тип ґрунту: ___

2.2. Цільове призначення території:

 

житлової та громадської забудови

 

загального користування

 

землі водного фонду

 

землі енергетики

 

землі оборони

 

землі природно-заповідного фонду

 

землі промисловості

 

землі транспорту

 

лісогосподарського призначення

 

сільськогосподарського призначення

2.3. Тип власності:

 

державна:

 

приватна:

власник

_____(П. І. Б., контактний телефон)_________

 

в оренді:

орендар

_____(П. І. Б., контактний телефон)_________

 

комунальна:

громада

________(контактна особа, телефон)________

3. Причини забруднення території:

 

мінне поле

 

внаслідок обстрілу

 

колишній військовий полігон

 

колишні військові позиції

 

інше

 

ведення бойових дій

4. Глибина, на яку проведено технічне обстеження (см):

5. Кількість вибухонебезпечних предметів, які виявлені на території:

 

артилерійські снаряди

 

мінометні міни

 

протитанкові міни

 

протипіхотні керовані міни

 

протипіхотні некеровані міни

 

реактивні боєприпаси

 

авіаційні бомби

 

керовані авіаційні ракети

 

морські (річкові) міни

 

саморобні вибухові пристрої

 

ручні гранати та гранатометні постріли

 

 

 

кластерні боєприпаси та їх елементи

 

 

 

інше

 

 

6. Статус території:

 

безпечна (виключена) територія

 

 

 

підтверджена небезпечна територія

 

 

7. Планування виконання робіт:

Глибина очистки, що пропонується ______

Інша необхідна інформація для планування виконання робіт: _________
_

8. Додатково до проведення технічного обстеження залучалися:

Організація ________(назва, контактна особа та телефон)__________
_

працівники: осіб

техніка: од.

Донесення підготував: ____
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
_
                                                                                      (посада та контактний телефон)

 

 


(підпис)

 

Додаток 3
до Стандартної оперативної процедури 08.20/ДСНС "Проведення органами та підрозділами цивільного захисту технічного обстеження територій, імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами"

АНАЛІЗ
проведення технічного обстеження територій

____
(назва області)
за 20__ року
(квартал)

N з/п

Дата (період), вид та метод проведення ТО

Місце знаходження, коротка характеристика імовірно небезпечної території та її орієнтовна площа (кв. м)

Імовірні причини забруднення території ВНП

Статус території, визначений за результатами ТО

Основні типи ВНП, які виявлені під час проведення ТО

Кількість залучених осіб та техніки, відпрацьований моторесурс та інші витрати

Дата та номер акта проведення ТО

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали