Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 листопада 2010 року N 1513

м. Київ

Про затвердження Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України

Відповідно до законів України "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Указу Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", постанов Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг", від 11.10.2010 N 915 "Про деякі питання надання адміністративних послуг" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 N 90 "Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Затвердити Стандарт надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України, що додається.

 

Голова Комісії 

С. Тітенко 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
18.11.2010 N 1513 


СТАНДАРТ
надання адміністративних послуг Національною комісію регулювання електроенергетики України

1. Загальні положення

1.1. Стандарт надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України (далі - Стандарт) розроблений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 N 90 "Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади" та постанов Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" та від 11.10.2010 N 915 "Про деякі питання надання адміністративних послуг" з метою забезпечення розвитку системи надання адміністративних послуг та належної якості їх надання при видачі, переоформленні, анулюванні, продовженні дії, видачі дублікатів або копій ліцензій на право провадження певних видів господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та нафтогазовому комплексі, ліцензування яких належить до повноважень Національної комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).

1.2. До адміністративних послуг, що здійснює НКРЕ, належить видача, переоформлення, анулювання, продовження дії, видача дублікатів або копій ліцензій на право провадження певних видів господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та нафтогазовому комплексі.

1.3. Наведені у Стандарті терміни вживаються в такому значенні:

адміністративна послуга - це послуга, яка є результатом здійснення суб'єктом повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо);

одержувач адміністративної послуги (далі - одержувач) - фізична чи юридична особа, яка звернулася за адміністративною послугою безпосередньо або через уповноважений нею орган чи особу до НКРЕ з відповідною заявою на видачу, переоформлення, анулювання, продовження дії, видачу дублікатів або копій ліцензії на право провадження господарської діяльності в електроенергетиці, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та нафтогазовому комплексі.

1.4. Недотримання або неналежне дотримання працівником НКРЕ Стандарту, виконання якого входить до його посадових обов'язків, установлення непередбачених законом або Стандартом обов'язків одержувача щодо здійснення дій та надання документів у зв'язку з одержанням адміністративної послуги, порушення встановлених строків надання адміністративної послуги тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

1.5. Контроль за повнотою та ефективністю застосування Стандарту здійснюється НКРЕ, у тому числі із залученням громадськості.

2. Нормативно-правова база, що регулює ліцензування господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та нафтогазовому комплексі

Забезпечення реалізації цього Стандарту здійснюється із застосуванням таких нормативно-правових актів:

Закон України "Про природні монополії";

Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу";

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Закон України "Про електроенергетику";

Закон України "Про теплопостачання";

Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу";

Закон України "Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України";

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання";

Указ Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України";

постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.95 N 516 "Про плату за видачу та переоформлення Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753 "Про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії";

постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";

постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг";

постанова НКРЕ від 29.07.99 N 983 "Про затвердження нормативів достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності";

постанова НКРЕ від 06.10.99 N 1305 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності";

постанова НКРЕ від 29.11.2007 N 1662 "Про затвердження Регламенту Національної комісії регулювання електроенергетики України".

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративних послуг

3.1. Заява на видачу ліцензії подається окремо на кожний вид діяльності за формою, наведеною в додатку 1.

3.2. До заяви на видачу ліцензії на кожний вид діяльності додаються такі документи: доручення на право представництва заявника (у разі потреби), документ про внесення плати за видачу ліцензії (при видачі ліцензії на право провадження певних видів господарської діяльності в нафтогазовому комплексі, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення документ про внесення плати за видачу ліцензії надається після прийняття позитивного рішення про видачу ліцензії), копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (нотаріально посвідчена), копії установчих документів (нотаріально посвідчені), копія довідки з ЄДРПОУ або ДРФО (виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - при видачі ліцензії на право провадження певних видів господарської діяльності в нафтогазовому комплексі, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення).

3.3. До заяви на видачу ліцензії на право провадження діяльності з виробництва електричної енергії крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: опис заявленої діяльності (технічні характеристики енергогенеруючого об'єкта, схема електричних з'єднань з позначенням приладів розрахункового обліку), баланс підприємства на останню звітну дату, копія документа, що підтверджує право користування енергогенеруючим об'єктом, копія повідомлення в засобах масової інформації про намір отримати ліцензію, нотаріально посвідчена копія документа про рівень освіти і кваліфікації (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності).

3.4. До заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: опис заявленої діяльності (технічна характеристика мереж, система обліку електричної енергії, характеристика електромереж), баланс підприємства на останню звітну дату, розрахунок коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електричної енергії, розрахунок тарифів на передачу електричної енергії, річний баланс надходження, розподілу електричної енергії за рівнями напруги, копія повідомлення в засобах масової інформації про намір отримати ліцензію.

3.5. До заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: опис заявленої діяльності (річний баланс надходження, розподілу та обсягів власного споживання електричної енергії за рівнями напруги, опис систем обліку електричної енергії, що використовується заявником, у тому числі і погодинних, технічна характеристика мереж, звітні та нормативні витрати електричної енергії за минулий рік, структура органу диспетчерського управління), баланс підприємства на останню звітну дату, розрахунок коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електричної енергії, розрахунок тарифів на передачу електричної енергії за класами напруги, опис території здійснення ліцензованої діяльності, копія повідомлення в засобах масової інформації про намір отримати ліцензію, нотаріально посвідчена копія документа про рівень освіти і кваліфікації (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності).

3.6. До заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: опис заявленої діяльності (річний обсяг власного споживання електричної енергії за рівнями напруги, опис системи обліку електричної енергії, у тому числі і погодинних, опис структури органу диспетчерського управління), баланс підприємства на останню звітну дату, розрахунок тарифів на постачання електричної енергії, опис закріпленої території здійснення ліцензованої діяльності, копія повідомлення в засобах масової інформації про намір отримати ліцензію, нотаріально посвідчена копія документа про рівень освіти і кваліфікації (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності).

3.7. До заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: опис заявленої діяльності, баланс підприємства на останню звітну дату та в разі потреби додаткові гарантії у формі банківської гарантії або договору про відкриття кредитної лінії, довідка про відсутність у власності електричних мереж, довідка про наявність субспоживачів та обсяги річного споживання електричної енергії основними споживачами та субспоживачами, копія повідомлення в засобах масової інформації про намір отримати ліцензію, нотаріально посвідчена копія документа про рівень освіти і кваліфікації (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності).

3.8. До заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з оптового постачання електричної енергії крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: опис заявленої діяльності, баланс підприємства на останню звітну дату, копія повідомлення в засобах масової інформації про намір отримати ліцензію.

3.9. До заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової та електричної енергії крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: опис заявленої діяльності (у тому числі перелік когенераційних установок, які перебувають у власності заявника, опис системи обліку електричної та теплової енергії та копія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки), копія документа, що підтверджує право власності на когенераційні установки, копія повідомлення в засобах масової інформації про намір отримати ліцензію, нотаріально посвідчена копія документа про рівень освіти і кваліфікації (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності).

3.10. До заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: опис заявленої діяльності (перелік основного обладнання теплогенеруючих об'єктів, які перебувають у власності або користуванні заявника, опис систем обліку теплової енергії), копія документа, що підтверджує право власності або користування теплогенеруючих об'єктів, копія повідомлення в засобах масової інформації про намір отримати ліцензію, нотаріально посвідчена копія документа про рівень освіти і кваліфікації (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності).

3.11. До заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: опис заявленої діяльності; документ, що підтверджує достатність власних активів суб'єкта господарювання в заявлених обсягах (баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплений печаткою, та в разі потреби додаткові гарантії у формі банківської гарантії або договору про відкриття кредитної лінії).

3.12. До заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: опис заявленої діяльності; довідка про обсяги постачання природного газу, засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання; баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплений печаткою.

3.13. До заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами або з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: опис заявленої діяльності; баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплений печаткою; посвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності або користування на нафтопроводи, споруди на них, необхідні для провадження суб'єктом господарювання відповідного виду господарської діяльності; підписані керівником суб'єкта господарювання: перелік нафтопроводів, що перебувають у користуванні заявника, та їх технічна характеристика; інформація про річні обсяги транспортування; схема нафтопроводів, нанесена на географічну карту місцевості; перелік приладів обліку із зазначенням місць їх установлення; відомості про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності; відомості про наявність проектної і виконавчої документації на нафтопроводи та споруди на них, використовувані для провадження відповідного виду господарської діяльності; відомості про чисельність працівників відповідної кваліфікації, посвідчена в установленому порядку копія дозволу на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

3.14. До заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу, газу (метану) вугільних родовищ або з транспортування природного газу, нафтового газу, газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: опис заявленої діяльності; баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплений печаткою; посвідчені в установленому порядку копії документів, які підтверджують право власності або користування на трубопроводи та споруди на них, необхідні суб'єкту господарювання для провадження відповідного виду господарської діяльності; підписані керівником суб'єкта господарювання: перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні заявника, та їх технічна характеристика; інформація про річні обсяги транспортування; схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості; перелік приладів обліку із зазначенням місць їх установлення на території провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу, газу (метану) вугільних родовищ між заявником та ліцензіатами з транспортування природного, нафтового газу, газу (метану) вугільних родовищ магістральними трубопроводами та/або з розподілу природного, нафтового газу, газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі в точках розмежування балансової приналежності трубопроводів; копія затвердженого місцевим органом виконавчої влади плану газифікації населених пунктів, розташованих на території провадження господарської діяльності з транспортування природного, нафтового газу, газу (метану) вугільних родовищ розподільними трубопроводами; відомості про стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності; відомості про наявність проектної і виконавчої документації на трубопроводи та споруди на них, використовувані для провадження відповідного виду господарської діяльності; відомості про чисельність працівників відповідної кваліфікації; посвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування ділянок обслуговування між суб'єктами господарювання, трубопроводи яких з'єднані між собою; посвідчена в установленому порядку копія дозволу на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

3.15. До заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності зі зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами, крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: опис заявленої діяльності; документи, що підтверджують наявність у суб'єкта матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, посвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання, річні обсяги зберігання природного газу; баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплений печаткою.

3.16. До заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих об'єктів, де провадиться відповідний вид господарської діяльності; за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності відомості про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування; баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплений печаткою; посвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності.

3.17. До заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: копії документів, що підтверджують наявність у суб'єкта господарювання матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, і посвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання; за підписом керівника суб'єкта господарювання перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні заявника, їх технічна характеристика та річні обсяги транспортування теплової енергії; схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості; перелік приладів обліку та місця їх установлення; копія затвердженої місцевим органом виконавчої влади схеми теплопостачання; баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплений печаткою; посвідчені в установленому порядку копії актів і схем розмежування ділянок обслуговування між суб'єктами господарювання, трубопроводи яких з'єднані між собою; за підписом керівника суб'єкта господарювання відомості про технічний стан трубопроводів та споруд на них (на підставі експлуатаційної документації на такі об'єкти); за підписом керівника суб'єкта господарювання відомості про наявність проектної і виконавчої документації на трубопроводи та споруди на них, які використовуються для провадження відповідного виду господарської діяльності; посвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності.

3.18. До заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: перелік приладів обліку та місця їх установлення; відомості за підписом керівника суб'єкта господарювання щодо обсягів постачання теплової енергії; баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплений печаткою.

3.19. До заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення крім документів, зазначених у пункті 3.2, додаються: відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності; відомості за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності про відповідність чисельності персоналу та його кваліфікаційного рівня нормативним вимогам провадження відповідного виду господарської діяльності; технологічний регламент експлуатації системи водопостачання та водовідведення за підписом заявника - суб'єкта господарської діяльності; засвідчена в установленому порядку копія атестата акредитації лабораторії, яка проводить виробничий лабораторний контроль, або договір на проведення таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій; перелік приладів обліку та місця їх установлення; за підписом керівника суб'єкта господарювання технічна характеристика мереж, споруд та інших об'єктів, їх схеми; відомості про потужність, річні обсяги видобування, виробництва та транспортування; баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплений печаткою.

3.20. Заява на продовження дії ліцензії на право провадження певного виду діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання подається окремо на кожний вид діяльності за формою, наведеною в додатку 2. До заяви на продовження дії ліцензії подаються документи, передбачені для її видачі. Плата за продовження дії ліцензії не справляється.

3.21. Заява на переоформлення ліцензії подається окремо на кожний вид діяльності за формою, наведеною в додатку 3.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів (для ліцензіатів у нафтогазовому комплексі, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення) та протягом десяти календарних днів (для ліцензіатів в електроенергетиці) подати заяву на переоформлення ліцензії разом з відповідними документами.

3.21.1. Якщо підставою для переоформлення ліцензії є зміна місцезнаходження юридичної особи або найменування (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) юридичної особи (ліцензіата в нафтогазовому комплексі або сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення), до заяви на переоформлення додаються: копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (нотаріально посвідчена); копії установчих документів (нотаріально посвідчені); копія довідки з ЄДРПОУ; документ про внесення плати за переоформлення ліцензії; оригінал ліцензії.

3.21.2. Якщо підставою для переоформлення ліцензії є зміна найменування юридичної особи або зміна місця провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої діяльності (для ліцензіатів в електроенергетиці), до заяви на переоформлення ліцензії додаються документи, передбачені для видачі ліцензії на певний вид діяльності, та оригінал ліцензії.

3.21.3. Якщо підставою для переоформлення ліцензії є зміна відомостей, зазначених у ліцензії, виданій фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності, до заяви на переоформлення додаються нотаріально посвідчені копії документів, що підтверджують зазначені зміни, документ про внесення плати за переоформлення ліцензії, оригінал ліцензії.

3.22. Заява на видачу дубліката ліцензії подається в разі втрати або пошкодження ліцензії окремо на кожний вид діяльності за формою, наведеною в додатку 4. До заяви на видачу дубліката ліцензії додається документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії (для ліцензіатів у нафтогазовому комплексі, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення), та непридатна для користування ліцензія (при наявності).

3.23. Заява на видачу копії ліцензії (для ліцензіатів у нафтогазовому комплексі, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення) подається в разі наявності або створення в ліцензіата філії, іншого відокремленого підрозділу, які провадитимуть господарську діяльність, згідно з отриманою ліцензією за формою, наведеною в додатку 5. До заяви на видачу копії ліцензії додаються: нотаріально посвідчені копії довідки з ЄДРПОУ на філію, інший відокремлений підрозділ та документів, що підтверджують створення такої філії (відокремленого підрозділу), а також документ про внесення плати за видачу копії ліцензії.

3.24. НКРЕ гарантує, що сторонні особи, крім випадків, передбачених законом, не мають доступу до документів, доданих одержувачем до заяви на видачу, переоформлення, анулювання, продовження дії, видачу дублікатів та копій ліцензії. НКРЕ відповідно до законодавства зобов'язана забезпечити захист відомостей про факти, події і обставини життя одержувача, що посвідчують його особу.

3.25. Заява та документи, додані до заяви, надаються в 6 примірниках (кожен примірник формується в окрему справу).

4. Опис етапів надання адміністративної послуги одержувачу, строки здійснення цих дій та прийняття рішень

4.1. У разі звернення одержувача послуги до НКРЕ з усним або письмовим запитом стосовно видачі, переоформлення, анулювання, продовження дії, видачі дубліката або копії ліцензії управління ліцензування НКРЕ забезпечує надання вичерпної усної або письмової відповіді на поставлені питання щодо ліцензування з посиланням на норми діючого законодавства.

4.2. У разі подання одержувачем особисто або через уповноважений ним орган чи особу заяви на видачу, переоформлення, анулювання, продовження дії, видачу дубліката або копії ліцензії та доданими до неї документами заява та відповідні документи приймаються безпосередньо в управлінні ліцензування НКРЕ. При прийнятті від одержувача документів відповідальний працівник управління ліцензування повідомляє заявника про відповідність документів тим вимогам нормативно-правових актів щодо ліцензування, дотримання яких може бути перевірене в момент одержання документів.

4.3. Управління ліцензування в день отримання заяви направляє прийняті матеріали на реєстрацію до управління справами та на розгляд юридичному управлінню. У той же день документи направляються також: управлінню генеруючих підприємств для розгляду заяви на видачу (продовження дії) ліцензії на виробництво електричної енергії, комбіноване виробництво теплової та електричної енергії, виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії; управлінню цінової політики в електроенергетиці та управлінню інвестиційної політики та технічного розвитку для розгляду заяви на видачу (продовження або переоформлення) ліцензії на право провадження одного з монопольних видів діяльності в електроенергетиці; управлінню цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу для розгляду заяви на видачу ліцензії на право провадження одного з монопольних видів діяльності в нафтогазовому комплексі; управлінню регулювання підприємств житлово-комунального комплексу для розгляду заяви на видачу (переоформлення) ліцензії на право провадження певних видів господарської діяльності у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

4.4. Юридичне управління, управління цінової політики в електроенергетиці, управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу, управління генеруючих підприємств, управління інвестиційної політики та технічного розвитку, управління регулювання підприємств житлово-комунального комплексу не пізніше ніж через 5 днів з дати отримання від управління ліцензування заяви та доданих до неї документів здійснюють аналіз отриманих документів і надають управлінню ліцензування письмові висновки щодо їх відповідності вимогам нормативних актів і можливості здійснення заявником указаного в заяві виду господарської діяльності за підписом керівника структурного підрозділу або особи, що його заміщує.

4.5. Управління ліцензування в разі виявлення обґрунтованих підстав, які унеможливлюють розгляд заяви згідно з поданими документами, направляє заявникові повідомлення за підписом Голови або Члена НКРЕ про залишення заяви без розгляду не пізніше ніж через 5 днів з дати отримання заяви на видачу ліцензії на право провадження діяльності в електроенергетиці і не пізніше ніж через 10 днів з дати отримання заяви на видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності в нафтогазовому комплексі, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

4.6. Управління ліцензування не пізніше ніж за 10 днів від запланованої дати проведення відкритого засідання НКРЕ подає відділу зв'язків з громадськістю та міжнародної координації пропозиції щодо включення до порядку денного відкритого засідання Комісії питання про надання відповідних адміністративних послуг.

4.7. Управління ліцензування не пізніше ніж за два дні до засідання надає Голові та Членам Комісії матеріали з питань ліцензування: заяву, додані до неї документи, висновки та пропозиції структурних підрозділів НКРЕ.

4.8. Рішення про видачу, переоформлення, анулювання, продовження дії, видачу дубліката або копії ліцензії приймаються виключно на відкритих засіданнях НКРЕ, на які запрошуються особи, що звернулися до НКРЕ з відповідними заявами. Запрошені на засідання Комісії представники компаній, питання щодо яких винесені на розгляд, в разі неможливості взяти участь у засіданні, зобов'язані повідомити Комісію до початку її засідання.

4.9. Рішення щодо видачі ліцензій у нафтогазовому комплексі, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення приймаються НКРЕ у строк не пізніше ніж за десять робочих днів з дати надходження заяви. Рішення з питань видачі та продовження дії ліцензії в електроенергетиці приймаються НКРЕ у строк не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дати надходження відповідної заяви. Рішення щодо переоформлення та видачі копії або дубліката ліцензії приймаються НКРЕ у строк не пізніше ніж за десять календарних днів з дати надходження відповідної заяви.

5. Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

5.1. Підставами для відмови у видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності в нафтогазовому комплексі, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення є:

недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві на видачу ліцензії.

5.2. Підставами для відмови у видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності в електроенергетиці є:

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником;

неможливість здійснення заявником даного виду підприємницької діяльності відповідно до умов і правил здійснення окремих видів підприємницької діяльності (Ліцензійних умов).

5.3. У продовженні дії ліцензії може бути відмовлено в разі порушення терміну подання відповідної заяви або виявлення розбіжностей у документах, що додаються до заяви, з відомостями, зазначеними в реєстрі виданих ліцензій, або при наявності порушень ліцензійних умов, не усунутих у встановлений термін.

5.4. У видачі дубліката ліцензії може бути відмовлено в разі виявлення розбіжностей у відомостях, викладених у заяві на видачу дубліката ліцензії, з відповідними даними, зазначеними в реєстрі виданих ліцензій.

6. Опис результату, який повинен отримати одержувач

6.1. Після прийняття НКРЕ рішення про видачу, переоформлення, продовження дії, видачу копії або дубліката ліцензії одержувачу видається ліцензія, її копія чи дублікат на право провадження певного виду господарської діяльності та надсилається постанова або протокольне рішення НКРЕ про прийняття відповідного рішення.

6.2. НКРЕ оформляє ліцензію на право провадження певного виду господарської діяльності в електроенергетиці не пізніше ніж через три робочі дні з дня прийняття рішення на відкритому засіданні Комісії.

6.3. НКРЕ оформляє ліцензію на право провадження певного виду господарської діяльності в нафтогазовому комплексі, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу, переоформлення, видачу копії або дубліката ліцензії.

6.4. У разі прийняття рішення на відкритому засіданні Комісії про відмову у видачі, продовженні дії, видачі дубліката ліцензії одержувачу не пізніше ніж через три робочі дні з дня прийняття рішення НКРЕ надсилає отримувачу це рішення, у якому зазначаються підстави відмови.

7. Розмір плати за надання послуг

7.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" плата за видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності в нафтогазовому комплексі, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення становить одну мінімальну заробітну плату виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

7.2. Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":

за видачу копії ліцензії на право провадження господарської діяльності в нафтогазовому комплексі, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

за переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності в нафтогазовому комплексі, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за видачу дубліката ліцензії на право провадження господарської діяльності в нафтогазовому комплексі, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється плата у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

7.3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.95 N 516 "Про плату за видачу та переоформлення Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на здійснення певних видів підприємницької діяльності" розмір плати за видачу НКРЕ ліцензій на право провадження певних видів діяльності в електроенергетиці розраховується залежно від заявлених обсягів ліцензованої діяльності згідно з нижченаведеними показниками:

на виробництво електричної енергії за 1 МВт установленої потужності 

18,72 грн 

на передачу електричної енергії за 1 млн. кВт·год. річного обсягу: 

 

мережі напругою 220 кВ і вище 

0,92 грн 

мережі напругою 0,4 - 154 кВ 

4,12 грн 

на постачання електричної енергії за 1 млн. кВт·год. річного обсягу 

8,26 грн 

на виробництво теплової енергії за одну Гкал/год. установленої потужності 

21,77 грн 


У разі подання ліцензіатом заяви на переоформлення ліцензії протягом десяти днів з дня державної реєстрації зміни місцезнаходження, найменування юридичної особи або зміни відомостей, зазначених у ліцензії, виданій фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності, плата за переоформлення ліцензії здійснюється в розмірі двох відсотків одноразової плати. У разі несвоєчасного подання суб'єктом підприємницької діяльності заяви на переоформлення ліцензії з нього справляється плата в розмірі, установленому для її видачі.

7.4. Плата, яка вноситься суб'єктом господарювання за видачу (переоформлення) ліцензії, а також за видачу копії або дубліката ліцензії, зараховується до Державного бюджету України і вноситься на рахунки територіального органу Державного казначейства в установах Національного банку та в установах комерційних банків (код бюджетної класифікації за доходами 14061500).

7.5. Плата за продовження дії ліцензії та за видачу дубліката ліцензії на право провадження діяльності в електроенергетиці законодавством не передбачена.

8. Місце надання адміністративної послуги, порядок прийому одержувачів

8.1. Надання адміністративних послуг здійснюється НКРЕ за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, кімнати 401, 402, 403.

8.2. Надання консультацій щодо оформлення необхідних документів для видачі, переоформлення, анулювання, продовження дії, видачі копій або дублікатів ліцензій та з інших питань, пов'язаних з ліцензуванням, здійснюється з понеділка по четвер з 9-00 до 18-00, у п'ятницю з 9-00 до 16-00.

8.3. Прийом заяв на видачу, переоформлення, продовження дії, видачу дублікатів ліцензій на право провадження діяльності в електроенергетиці відбувається щовівторка та щочетверга з 9-00 до 18-00.

8.4. Прийом заяв на видачу, переоформлення, видачу копій або дублікатів ліцензій на право провадження діяльності в нафтогазовому комплексі, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення відбувається щопонеділка з 9-00 до 16-00.

8.5. У разі звернення одержувачів у дні прийому заяв жодних обмежень щодо кількості прийнятих заяв на отримання адміністративної послуги не існує.

9. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та в ході надання адміністративної послуги

Бланк заяви на видачу, переоформлення, продовження дії, видачу копії або дубліката ліцензії та перелік документів, що додаються до цієї заяви, на вимогу одержувача надається в паперовій та/або в електронній формах (за електронними адресами - zelenyuk@nerc.gov.ua або varnaliy@nerc.gov.ua).

Нормативно-правова база, що регулює ліцензування господарської діяльності в нафтогазовому комплексі, сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення також розміщена на офіційному веб-сайті НКРЕ www.nerc.gov.ua.

Одержувач адміністративної послуги одержує вичерпну інформацію, необхідну для отримання адміністративної послуги, письмово (у разі письмового звернення) або безпосередньо у працівників управління ліцензування НКРЕ під час консультацій та по телефонах управління ліцензування НКРЕ 277-30-09, 277-30-20, 454-48-56, 454-48-15 (ліцензування в електроенергетиці, сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення) та 454-70-61, 454-48-47, 454-70-28, 277-30-43, 277-30-23 (ліцензування в нафтогазовому комплексі).

10. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Особи похилого віку та інваліди приймаються управлінням ліцензування позачергово. Крім того, на прохання особи похилого віку або інваліда прийняття заяв, розгляд матеріалів на видачу ліцензій або надання консультацій з питань ліцензування можуть проводитися на першому поверсі або без особистої явки.

11. Розгляд скарг на недотримання Стандарту

У разі звернення особи з письмовою заявою (скаргою) на дії працівників НКРЕ щодо недотримання Стандарту НКРЕ розглядає заяву (скаргу) в установленому законодавством порядку і надсилає заявнику рішення НКРЕ, прийняте за наслідками розгляду скарги.

12. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги

У разі виявлення недоліків наданої адміністративної послуги НКРЕ зобов'язана безкоштовно в тижневий термін виправити виявлені недоліки.

 

Додаток 1
до Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України 


ЗАЯВА
на видачу ліцензії

Заявник ______
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, тел., факс, телекс)
_
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
_
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і
_,
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

місце здійснення діяльності _,
організаційно-правова форма ___________,
ідентифікаційний код юридичної особи ___
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів
,
розрахунковий рахунок N ___ в _________
,
                (найменування кредитної установи, МФО)
валютний рахунок N ________ в ________
,
               (найменування кредитної установи, МФО)
просить видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з:
,
установлена потужність (у разі потреби) _,
річні обсяги _,
строк дії ліцензії __________

Надана в заяві інформація - достовірна.

З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами (умовами і правилами) провадження господарської діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Перелік документів додається.

Підпис заявника ___
"___" ___________ ____
М. П.

Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ ____N _________ 


(посада особи, яка прийняла заяву) 

_
(підпис) 

______
(ініціали та прізвище) 


 

Додаток 2
до Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України 


ЗАЯВА
на продовження дії ліцензії

Заявник _____
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, тел., факс, телекс)

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і
___________,
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
організаційно-правова форма __________,
ідентифікаційний код юридичної особи __
ідентифікаційний номер фізичної особи __,
вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію __________
___________,
реєстраційний номер та термін дії ліцензії ,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії __,
просить продовжити дію ліцензії _______
                                                                                           (на який термін)

Перелік документів додається.

Підпис заявника ___
"___" ___________ ____
М. П.

Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ ____ N _________ 


(посада особи, яка прийняла заяву) 

_
(підпис) 

______
(ініціали та прізвище) 


 

Додаток 3
до Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України 


ЗАЯВА
на переоформлення ліцензії

Заявник _____
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, тел., факс, телекс)

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і
___________,
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
ідентифікаційний код юридичної особи __
ідентифікаційний номер фізичної особи _,
вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію __________
___________,
реєстраційний номер та термін дії ліцензії ,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії __,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ___________
                                                                                                            (зазначити причину)

Перелік документів додається.

Підпис заявника ____
"___" ___________ ____
М. П.

Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ ____ N _________ 


(посада особи, яка прийняла заяву) 

_
(підпис) 

______
(ініціали та прізвище) 


 

Додаток 4
до Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України 


ЗАЯВА
на видачу дубліката ліцензії

Заявник _____
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, тел., факс, телекс)

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і
___________,
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
організаційно-правова форма __________,
ідентифікаційний код юридичної особи __
ідентифікаційний номер фізичної особи _,
вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію __________
,
реєстраційний номер та термін дії ліцензії ,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії __,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з
                                                                                                          (зазначити причину)

Перелік документів додається.

Підпис заявника ___
"___" ___________ ____
М. П.

Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ ____ N _________ 


(посада особи, яка прийняла заяву) 

_
(підпис) 

______
(ініціали та прізвище) 


 

Додаток 5
до Стандарту надання адміністративних послуг Національною комісією регулювання електроенергетики України 


ЗАЯВА
на видачу копії ліцензії

Заявник ____
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, тел., факс, телекс)
___________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
___________ 
організаційно-правова форма _________, 
ідентифікаційний код юридичної особи
вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію _________
__________,
реєстраційний номер ліцензії _________,
дата видачі та термін дії ліцензії _______,
просить видати копію ліцензії для філії (відокремленого підрозділу)
назва філії: _
місцезнаходження філії: __
ідентифікаційний код філії:
прізвище, ім'я та по батькові керівника філії: __________

Перелік документів додається.

Підпис заявника ___
"___" ___________ ____
М. П.

Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ ____ N _________ 


(посада особи, яка прийняла заяву) 

_
(підпис) 

______
(ініціали та прізвище) 


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали