Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Наказ Головного управління юстиції у Запорізькій області
від 25 листопада 2011 року N 1149/13

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
25 листопада 2011 р. за N 76/1518

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Головного управління юстиції у Запорізькій області від 9 лютого 2012 року N 63/13-о (Наказ N 63/13-о)

Відповідно до Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 N 1707/5 (Положення N 1707/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за N 759/19497, Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за N 1106/19844, Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.11.2011 за N 1297/20035, та з метою врегулювання порядку та процедури надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Стандарт надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (надалі - Стандарт), що додається.

2. Начальнику відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Запорізькій області Ломикіну О. Є. подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Начальнику відділу реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Головного управління юстиції у Запорізькій області Кришталь М. Е. забезпечити розміщення Стандарту на веб-сайті та інформаційному стенді Головного управління юстиції у Запорізькій області.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління

В. Г. Горлов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління юстиції у Запорізькій області
25.11.2011 N 1149/13

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
25 листопада 2011 р. за N 76/1518


СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

1. Стандарт надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (надалі - Стандарт), розроблено відповідно до Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за N 1106/19844, Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.11.2011 за N 1297/20035.

2. Інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (далі - довідка), надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, який подається до відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Запорізькій області, що забезпечує реалізацію повноважень у сфері банкрутства (далі - відділ з питань банкрутства), за місцезнаходженням боржника.

Довідка надається безоплатно.

Довідка надається виключно відносно юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, яка подає запит на отримання довідки.

3. Запит щодо отримання довідки оформлюється на бланку заявника (для фізичних осіб - підприємців за наявності), підписується заявником (керівником - для юридичних осіб) та скріплюється його печаткою (за наявності).

4. Запит щодо отримання довідки повинен містити такі відомості:

повне найменування боржника та код боржника згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

прізвище, ім'я та по батькові, номер і дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців);

місцезнаходження юридичної чи місце проживання фізичної особи, яка звертається із запитом.

5. Видача довідки передбачає такі дії:

для одержувача адміністративної послуги:

подання до відділу з питань банкрутства запиту із зазначенням відомостей, передбаченого пунктом 4 цього Стандарту;

отримання довідки;

для адміністративного органу:

прийняття запиту;

реєстрація запиту;

розгляд запиту;

здійснення пошуку в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, інформації про порушення провадження у справі про банкрутство відносно заявника, визнання його банкрутом, перебування у процедурі банкрутства;

видача довідки.

6. Запит повертається заявникові без розгляду у разі:

оформлення запиту без зазначення відомостей, передбачених у пункті 4 цього Стандарту, та/або наведення їх неповністю або з виправленнями;

подання запиту до відділу з питань банкрутства щодо боржника, державна реєстрація як суб'єкта підприємницької діяльності якого проведена не на території Запорізької області.

7. Відділ з питань банкрутства розглядає запит та видає довідку протягом десяти робочих днів з дати надходження запиту.

8. Довідка виготовляється на бланку Головного управління юстиції у Запорізькій області та підписується його керівником.

У довідці зазначаються:

вихідний реєстраційний номер та дата видачі довідки;

відомості щодо боржника (найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім'я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб - підприємців);

основний вид діяльності відповідно до КВЕД, форма власності (у разі наявності відповідної інформації в Єдиній базі даних);

відомості про порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник, або інформація про відсутність відомостей про порушення провадження у справі про банкрутство;

посада, прізвище та ініціали особи, яка видала довідку;

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала довідку.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

10. Запити щодо отримання довідок подаються безпосередньо заявником або його представником до відділу з питань банкрутства особисто або за допомогою поштового зв'язку.

11. Прийом запитів та видача довідок здійснюється в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, телефон відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Запорізькій області: (0612) 34-83-82. (Наказ N 63/13-о)

Запити приймаються в кабінеті N 654: (Наказ N 63/13-о)

понеділок, середа: з 9.00 до 12.00; (Наказ N 63/13-о)

п'ятниця: з 14.00 до 16.00; (Наказ N 63/13-о)

Довідка видається протягом 10 робочих днів після отримання запиту в кабінеті N 631: (Наказ N 63/13-о)

понеділок, середа: з 14.00 до 16.00; (Наказ N 63/13-о)

п'ятниця: з 9.00 до 11.00. (Наказ N 63/13-о)

(пункт 11 у редакції наказу Головного управління юстиції у Запорізькій області від 09.02.2012 р. N 63/13-о) (Наказ N 63/13-о)

12. Інформація про нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги, розміщена на веб-сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua), графік прийому і видачі документів, а також зразок заповнення запиту про видачу довідки розміщується на інформаційному стенді та веб-сайті Головного управління юстиції у Запорізькій області: www.justzp.gov.ua.

13. Скарга щодо недотримання встановленого порядку надання довідок може бути подана до Головного управління юстиції у Запорізькій області або до Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10, а також на особистому прийомі керівника Управління з питань банкрутства Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Артема, 73.

Скарги розглядаються згідно із Законом України "Про звернення громадян" та в терміни, встановлені законодавством.

 

Начальник відділу з питань
банкрутства Головного управління
юстиції у Запорізькій області

О. Є. Ломикін

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали