ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ

НАКАЗ

від 28 грудня 2011 року N 44

Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з видачі, переоформлення, видачі дубліката ліцензії та видачі копії ліцензії на провадження туроператорської діяльності

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" та постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 N 929 "Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг" наказую:

1. Затвердити Стандарт надання адміністративної послуги з видачі, переоформлення, видачі дубліката ліцензії та видачі копії ліцензії на провадження туроператорської діяльності, що додається.

2. Сектору з питань доступу до публічної інформації та звернень громадян Держтуризмкурорту забезпечити розміщення вказаного наказу на веб-сайті Держтуризмкурорту.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. О. Шаповалова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держтуризмкурорту
28.12.2011 N 44

СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги з видачі, переоформлення, видачі дубліката ліцензії та видачі копії ліцензії на провадження туроператорської діяльності

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає опис етапів надання адміністративної послуги щодо видачі, переоформлення, видачі дубліката ліцензії та видачі копії ліцензії на провадження туроператорської діяльності.

1.2. Адміністративний орган, що надає послугу, - Державне агентство України з туризму та курортів (далі - Держтуризмкурорт).

II. Перелік категорій одержувачів

Одержувачами адміністративної послуги є юридичні особи, що мають намір провадити туроператорську діяльність.

III. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження туроператорської діяльності суб'єкт господарювання - юридична особа подає до Держтуризмкурорту особисто або через уповноважену особу заяву про видачу ліцензії встановленого зразка, в якій зазначаються відомості про заявника: найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код; прізвище, ім'я, по батькові керівника, телефон, факс, вид господарської діяльності, вказаний згідно з частиною третьою статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (повністю або частково), для провадження якого заявник звертається за одержанням ліцензії.

До заяви про видачу ліцензії відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пункту 29 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, подаються такі документи:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власного або орендованого службового приміщення (офісу);

нотаріально засвідчена копія довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб'єкта господарювання у розмірі, визначеному Законом України "Про туризм";

засвідчена в установленому порядку копія договору, укладеного із страховою компанією, про обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) туристів, що здійснюють туристичні подорожі.

У разі подання заяви через уповноважену суб'єктом господарювання особу подається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження діяти від імені цього суб'єкта господарювання, в якому обов'язково вказуються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) уповноваженої особи.

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Держтуризмкурортом та підписом відповідальної особи Держтуризмкурорту.

3.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії суб'єкт господарювання протягом десяти робочих днів подає особисто або через уповноважену особу до Держтуризмкурорту заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Заява про переоформлення ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Держтуризмкурортом та підписом відповідальної особи Держтуризмкурорту.

3.3. У разі втрати ліцензії суб'єкт господарювання подає особисто або через уповноважену особу до Держтуризмкурорту заяву про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, суб'єкт господарювання подає особисто або через уповноважену особу до Держтуризмкурорту заяву про видачу дубліката ліцензії, до якої додаються непридатна для користування ліцензія і документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Заява про видачу дубліката ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Держтуризмкурортом та підписом відповідальної особи Держтуризмкурорту.

3.4. У разі створення у суб'єкта господарювання нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності, згідно з отриманою ліцензією, суб'єкт господарювання подає до Держтуризмкурорту особисто або через уповноважену особу заяву про видачу копії ліцензії встановленого зразка, в якій зазначаються відомості про заявника: найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код; прізвище, ім'я, по батькові керівника, телефон, факс, вид господарської діяльності, вказаний згідно з частиною третьою статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (повністю або частково), для провадження якого заявник звертається за одержанням ліцензії.

До заяви про видачу копії ліцензії відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та пункту 29 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, подаються такі документи:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність власного або орендованого службового приміщення (офісу);

нотаріально засвідчена копія довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності суб'єкта господарювання у розмірі, визначеному Законом України "Про туризм";

засвідчена в установленому порядку копія договору, укладеного із страховою компанією, про обов'язкове страхування (медичне та від нещасного випадку) туристів, що здійснюють туристичні подорожі.

У разі подання заяви через уповноважену суб'єктом господарювання особу подається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження діяти від імені цього суб'єкта господарювання, в якому обов'язково вказуються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) уповноваженої особи.

Заява про видачу копії ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Держтуризмкурортом та підписом відповідальної особи Держтуризмкурорту.

IV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

4.1. Видача ліцензії передбачає такі дії:

для одержувача адміністративної послуги:

подання до Держтуризмкурорту заяви та документів, визначених пунктом 3.1 розділу III цього Стандарту;

внесення плати за видачу ліцензії;

подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

отримання ліцензії;

для Держтуризмкурорту:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

видачу копії опису документів, що додаються до заяви;

розгляд заяви та документів, що додаються до неї;

прийняття рішення про видачу ліцензії (або про відмову в її видачі);

відправлення (видачу) повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії (або про відмову в її видачі) заявникові;

прийняття документів, що підтверджують внесення плати за видачу ліцензії;

видачу ліцензії.

4.2. Переоформлення ліцензії передбачає такі дії:

для одержувача адміністративної послуги:

подання до Держтуризмкурорту документів, визначених пунктом 3.2 розділу III цього Стандарту;

внесення плати за переоформлення ліцензії;

подання документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії;

отримання переоформленої ліцензії;

для Держтуризмкурорту:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

видачу копії опису документів, що додаються до заяви, і довідки про прийняття заяви на переоформлення ліцензії;

розгляд заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї;

визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру;

прийняття рішення про переоформлення ліцензії;

прийняття документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії;

видачу переоформленої ліцензії.

4.3. Видача дубліката ліцензії передбачає такі дії:

для одержувача адміністративної послуги:

внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

подання до Держтуризмкурорту заяви та документів, визначених пунктом 3.3 розділу III цього Стандарту;

отримання дубліката ліцензії;

для Держтуризмкурорту:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

видачу копії опису документів, що додаються до заяви, і довідки про прийняття заяви про видачу дубліката;

розгляд заяви та документів, що додаються до неї;

прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії та визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру;

видачу дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

4.4. Видача копії ліцензії передбачає такі дії:

для одержувача адміністративної послуги:

подання до Держтуризмкурорту заяви та документів, визначених пунктом 3.4 розділу III цього Стандарту;

внесення плати за видачу копії ліцензії;

подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу копії ліцензії;

отримання ліцензії;

для Держтуризмкурорту:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

видачу копії опису документів, що додаються до заяви;

розгляд заяви та документів, що додаються до неї;

прийняття рішення про видачу копії ліцензії (або про відмову в її видачі);

відправлення (видачу) повідомлення про прийняття рішення про видачу копії ліцензії (або про відмову в її видачі) заявникові;

прийняття документів, що підтверджують внесення плати за видачу копії ліцензії;

видачу копії ліцензії.

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

5.1. Держтуризмкурорт приймає рішення про видачу ліцензії, видачу копії ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії або про видачу копії ліцензії та документів, доданих до заяви.

Заяви розглядаються виключно в порядку черговості згідно з датою надходження.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії/копії ліцензії або про відмову у видачі ліцензії/копії ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії/копії ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Держтуризмкурорт оформляє ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії/копії ліцензії.

Відповідальний працівник Держтуризмкурорту робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії/копії ліцензії, на копії опису, яку було видано заявнику при прийомі заяви про видачу ліцензії.

Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії/копії ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до Держтуризмкурорту для отримання оформленої ліцензії/копії ліцензії, Держтуризмкурорт має право скасувати рішення про видачу ліцензії/копії ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

5.2. Відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" підставами для переоформлення ліцензії є:

зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи);

зміна місцезнаходження юридичної особи;

зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, вказаного в частині третій статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Держтуризмкурорт протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, видає переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії Держтуризмкурорт приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного дня.

Суб'єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії, яка видається Держтуризмкурортом у разі подання заяви на переоформлення ліцензії.

5.3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" підставами для видачі дубліката ліцензії є:

втрата ліцензії;

пошкодження ліцензії.

Держтуризмкурорт протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до неї, видає дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої, строк дії якого не може перевищувати строк дії, який зазначений у втраченій або пошкодженій ліцензії.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

Суб'єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії, яка видається Держтуризмкурортом у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.

VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги та залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду

6.1. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

невідповідність заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження туроператорської діяльності.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах про видачу ліцензії, поданих заявником, суб'єкт господарювання може подати до Держтуризмкурорту нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника Ліцензійним умовам суб'єкт господарювання може подати до Держтуризмкурорту нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

6.2. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи, які додані до заяви, оформлені з порушенням статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Не приймаються до розгляду документи, текст яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, такі, що написані олівцем або отримані через засоби факсимільного зв'язку.

VII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

7.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" ліцензія друкується на бланку ліцензій єдиного зразка.

Ліцензія та дублікат ліцензії мають облікові серії і номери.

Відповідальна особа Держтуризмкурорту видає заявнику ліцензію на право здійснення туроператорської діяльності, про що робиться відмітка в журналі обліку виданих ліцензій.

7.2. У ліцензії зазначаються:

орган ліцензування - Держтуризмкурорт;

ліцензія на провадження туроператорської діяльності (повністю або частково);

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

дата видачі ліцензії.

7.3. Ліцензія підписується Головою Держтуризмкурорту та засвідчується печаткою Держтуризмкурорту.

Ліцензія на провадження туроператорської діяльності видається на необмежений строк.

Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої Держтуризмкурортом, здійснюється на всій території України.

VIII. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

8.1. Послуга з видачі ліцензії на провадження туроператорської діяльності є платною. Вартість цієї послуги становить одну мінімальну заробітну плату, виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття рішення про видачу ліцензії.

8.2. Послуги з переоформлення та видачі дублікатів ліцензій на право здійснення туроператорської діяльності є платними. Вартість цих послуг становить п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що діють на дату прийняття рішення про переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії.

8.3. Послуги з видачі копії ліцензій на право здійснення туроператорської діяльності є платними. Вартість цих послуг становить один неоподаткований мінімум доходів громадян, що діють на дату прийняття рішення про переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії.

IX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються безпосередньо керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою до Держтуризмкурорту за адресою: 01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 14.

XI. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо

Прийом та видача документів здійснюються відповідно до графіка, затвердженого наказом Держтуризмкурорту. Форми заяв на надання адміністративної послуги визначені в Ліцензійних умовах. Зразки заяв розміщуються на інформаційному стенді у приміщенні Держтуризмкурорту за адресою: 01135, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 14, і на веб-сайті Мінінфраструктури (www.mtu.gov.ua), веб-сторінка Держтуризмкурорту у розділі "Ліцензування" та на веб-сайті Держтуризмкурорту (www.tourism.gov.ua).

Режим роботи адміністративного органу:

понеділок з 14.15 до 16.45, вівторок з 09.15 до 12.45, 14.15 - 16.45, середа з 09.15 до 12.45 - прийом документів

четвер - п'ятниця з 10.00 до 12.45 - видача документів

XII. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається у міру надходження заяв та відповідних документів у терміни, визначені законодавством.

XIII. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

Інформація про нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги, графік прийому і видачі документів розміщена на веб-сайті Мінінфраструктури (www.mtu.gov.ua), веб-сторінка Держтуризмкурорт у розділі "Ліцензування" та на веб-сайті Держтуризмкурорту (www.tourism.gov.ua), за електронною адресою license_tourism@mtu.gov.ua, а також надається за телефоном: (044) 351-46-07.

XIV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам тощо

Послуга надається на загальних умовах.

XV. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про звернення громадян" і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається до Держтуризмкурорту за адресою: 01135, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 14.

XVI. Оскарження рішень (дій) Держтуризмкурорту з питань ліцензування туроператорської діяльності

16.1. Відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" суб'єкти господарювання можуть оскаржити рішення Держтуризмкурорту до експертно-апеляційної ради.

Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом, утвореним при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.

Склад експертно-апеляційної ради формує відповідно до підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011 N 634 "Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" (Положення N 634/2011), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

До компетенції експертно-апеляційної ради належить розгляд заяв, претензій і скарг фізичних осіб - підприємців щодо рішення органу ліцензування стосовно порушення цим органом законодавства у сфері ліцензування.

16.2. Суб'єкт господарювання може оскаржити в судовому порядку рішення Держтуризмкурорту про відмову в наданні адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження туроператорської діяльності, переоформлення, видачі дубліката ліцензії, видачі копії ліцензії відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

XVII. Ліцензійні справи суб'єктів туроператорської діяльності

Держтуризмкурорт після надходження заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо кожного суб'єкта туроператорської діяльності, в якій зберігаються документи, що подаються суб'єктами господарювання для видачі, переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, документи, пов'язані зі зміною даних в документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також копії рішень Держтуризмкурорту про видачу (відмову у видачі), переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, видачу копій ліцензій, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.

Усі заяви про видачу, переоформлення і видачу дубліката ліцензії, видачу копій ліцензій, а також результати розгляду цих заяв Держтуризмкурортом реєструються у відповідному журналі.

Держтуризмкурорт забезпечує зберігання ліцензійної справи.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали