МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 листопада 2011 року N 242

Про затвердження Стандарту надання Міністерством економічного розвитку і торгівлі України адміністративної послуги з видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг" та з метою вдосконалення процедури ліцензування господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї наказую:

1. Затвердити Стандарт надання Міністерством економічного розвитку і торгівлі України адміністративної послуги з видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Копилова В. А.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
22.11.2011 N 242

СТАНДАРТ
надання Міністерством економічного розвитку і торгівлі України адміністративної послуги з видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї

1. Реквізити державного органу (структурного підрозділу), що надає послугу

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку), департамент промислової політики, м. Київ, вул. Сурікова, 3, тел. (044) 281-95-66.

Сторінка веб-сайта: www.me.gov.ua.

2. Перелік категорій одержувачів

Суб'єкти господарювання, зареєстровані на території України, будь-якої форми власності та незалежно від місця державної реєстрації.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Для видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї суб'єкти господарювання подають до Мінекономрозвитку такі документи:

заяву встановленого зразка;

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання про:

- стан матеріально-технічної бази;

- наявність системи якості, нормативно-технічної документації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності;

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або оренди об'єкта (приміщення, будівлі, споруди), де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності;

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують придатність об'єкта (приміщення, будівлі, споруди) для провадження відповідного виду господарської діяльності (сертифікат відповідності, акт про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та/або документи, що підтверджують проведення обстеження та паспортизації об'єкта в разі його ремонту, реконструкції, перепрофілювання чи технічного переоснащення);

засвідчену в установленому порядку копію спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі використання інформації, яка належить до державної таємниці, під час провадження відповідного виду господарської діяльності);

засвідчену в установленому порядку копію відповідного дозволу (висновку) на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які використовуються під час провадження відповідного виду господарської діяльності;

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують дотримання замовником вимог природоохоронного законодавства під час провадження відповідного виду господарської діяльності;

засвідчену в установленому порядку копію висновку органу державного пожежного нагляду про дотримання вимог законодавства у сфері пожежного захисту під час провадження відповідного виду господарської діяльності;

засвідчену в установленому порядку копію позитивного висновку державної експертизи стосовно техногенної безпеки під час провадження відповідного виду господарської діяльності, наданого урядовим органом державного нагляду у сфері цивільного захисту.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Видача ліцензій передбачає такі дії:

для одержувача адміністративної послуги:

- подання до Мінекономрозвитку заяви та документів, визначених пунктом 3 цього Стандарту;

- унесення плати за видачу ліцензії;

- подання документа, що підтверджує унесення плати за видачу ліцензії;

- отримання ліцензії;

для адміністративного органу:

- прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

- видача копії опису документів, що додаються до заяви;

- розгляд заяви та документів, що додаються до неї;

- прийняття рішення про видачу ліцензії;

- повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії заявникові;

- прийняття документів, що підтверджують унесення плати за видачу ліцензії;

- видача ліцензії.

Переоформлення ліцензій передбачає такі дії:

для одержувача адміністративної послуги:

- подання до Мінекономрозвитку заяви про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни;

- унесення плати за переоформлення ліцензії;

- подання документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії;

- отримання переоформленої ліцензії;

для адміністративного органу:

- прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

- видача копії опису документів, що додаються до заяви;

- видача довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії;

- розгляд заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї;

- визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру;

- прийняття рішення про переоформлення ліцензії;

- прийняття документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії;

- видача переоформленої ліцензії.

Видача дубліката ліцензії передбачає такі дії:

для одержувача адміністративної послуги:

- подання до Мінекономрозвитку заяви про видачу дубліката ліцензії, до якої додаються відповідні документи, та документа, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

- повернення не придатної для користування ліцензії (крім випадків втрати ліцензії);

- унесення плати за видачу дубліката ліцензії;

- подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

- отримання дубліката ліцензії;

для адміністративного органу:

- прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

- видача копії опису документів, що додаються до заяви;

- видача довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії;

- розгляд заяви та документів, що додаються до неї;

- прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії та визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру;

- прийняття документа, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

- видача дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень під час надання адміністративної послуги

 Мінекономрозвитку приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходженні до Міністерства заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави для такої відмови.

Мінекономрозвитку повинно оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження до Міністерства документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

У разі коли заявник протягом 30 календарних днів з дня відправлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до Мінекономрозвитку для отримання оформленої ліцензії, Мінекономрозвитку має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

Копія ліцензії видається у порядку, передбаченому цим пунктом для видачі ліцензії.

Відповідно до статті 16 Закону підставами для переоформлення ліцензії є:

зміна найменування суб'єкта господарювання (якщо зміна найменуванні не пов'язана з реорганізацією);

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;

зміни, пов'язані з провадженням суб'єктом господарювання господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати Мінекономрозвитку заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Мінекономрозвитку протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язане видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії Мінекономрозвитку приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

Відповідно до статті 18 Закону підставами для видачі дубліката ліцензії є:

втрата ліцензії;

пошкодження ліцензії.

Мінекономрозвитку протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язане видати дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої Мінекономрозвитку приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру , не пізніше наступного робочого дня.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги:

недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

Вичерпний перелік підстав для прийняття рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду:

заява, подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" ліцензія друкується на спеціальному бланку за встановленою формою.

Ліцензія має облікову серію і номер.

У ліцензії зазначаються:

найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;

вид господарської діяльності, указаний згідно із статтею 9 Закону (в повному обсязі або частково), на право провадження якого видається ліцензія;

найменування суб'єкта господарювання;

ідентифікаційний код суб'єкта господарювання;

місцезнаходження суб'єкта господарювання;

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;

строк дії ліцензії;

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

дата видачі ліцензії.

8. Інформація про розмір плати за надання адміністративної послуги

Згідно із статтями 14, 15, 16 і 18 Закону та постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу":

за видачу ліцензії справляється плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття Мінекономрозвитку рішення про видачу ліцензії;

за видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

за переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, установлені законодавством України про державну службу та нормативно-правовими актами Мінекономрозвитку.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Прийом документів і видача ліцензії здійснюються в приміщенні Мінекономрозвитку за адресою: м. Київ, вул. Сурікова, 3.

11. Черговість надання адміністративної послуги

Послуга надається в міру надходження заяв і відповідних документ в у терміни, визначені законодавством.

12. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

На веб-сайті Мінекономрозвитку розміщуються нормативно-правові акти з питань ліцензування, зразок заповнення заяви про видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії та перелік документів, що додаються до відповідних заяв.

13. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг щодо недотримання Стандарту

Скарга щодо недотримання Стандарту може подаватися на адресу Мінекономрозвитку і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається засобами поштового зв'язку до Мінекономрозвитку на адресу: м. Київ, вул. Суркова, 3, або на особистому прийомі керівника Мінекономрозвитку чи його заступника. Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про звернення громадян".

14. Порядок відшкодування збитків одержувачу адміністративної послуги

Відшкодування збитків одержувачу адміністративної послуги не передбачено.

У разі необхідності заміни зіпсованих бланків департамент промислової політики керується вимогами Інструкції про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка, затвердженої наказом Держкомпідприємництва від 18.12.2000 N 78, зареєстрованим у Мін'юсті 10.01.2001 за N 3/5194.

15. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Одержувачі адміністративної послуги можуть отримувати консультативну допомогу з питань, пов'язаних з наданням адміністративної послуги, за телефоном: (044) 281-95-66.

Прийом документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснюється за графіком: з 10.00 по 12.30 та з 15.00 по 17.30.

Видача ліцензій здійснюється за графіком: з 10.00 по 12.00 та з 15.00 по 17 30.

У п'ятницю та передсвяткові дні приймання та видача документів здійснюються до 16.00.

16. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

При наданні адміністративної послуги поділ одержувачів на категорії не передбачається.

17. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається в порядку надходження заявок, який визначається за датами їх реєстрації, або одночасно після закінчення оголошеного строку їх приймання та відповідних документів у терміни, визначені законодавством.

Перелік нормативно-правових актів з питань ліцензування:

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";

постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";

постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 N 682 "Деякі питання ліцензування певних видів господарської діяльності".

 

Директор департаменту
промислової політики

В. С. Майстренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали