РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 25 вересня 1980 р. N 540

Київ

Про затвердження Статуту Українського товариства мисливців і рибалок

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів Української РСР від 26 грудня 1986 року N 443

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Статут Українського товариства мисливців і рибалок, прийнятий IX з'їздом Товариства /додається/.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 13 липня 1959 р. N 1047 "Про заходи по поліпшенню ведення мисливського господарства в Українській РСР" /ЗП УРСР, 1959 р., N 7, ст. 91/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 25 вересня 1980 р. N 540

СТАТУТ
Українського товариства мисливців і рибалок

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Українське товариство мисливців і рибалок /УТМР/ є громадською організацією, яка об'єднує мисливців і рибалок з метою активної участі в розвитку мисливського та рибальського спорту, охороні і збільшенні запасів корисних диких звірів, птахів і риби.

Товариство будує свою роботу на основі Конституції СРСР, Конституції Української РСР, цього Статуту, при широкій ініціативі членів Товариства і в тісній взаємодії з державними органами та громадськими організаціями.

2. Основними завданнями Українського товариства мисливців і рибалок є:

виховання у членів Товариства бережливого ставлення до природи та її багатств;

участь у здійсненні державними органами заходів щодо охорони і раціонального використання тваринного світу;

науково обгрунтоване ведення мисливського і рибного господарства, підвищення продуктивності закріплених мисливських та риболовних угідь;

організація громадського контролю за додержанням правил полювання і рибної ловлі, здійснення заходів по боротьбі з браконьєрством;

пропаганда охорони природи, раціонального використання природних ресурсів, передового досвіду ведення мисливського і рибного господарства, мисливського та рибальського спорту, мисливського собаківництва.

3. Українське товариство мисливців і рибалок відповідно до покладених на нього завдань:

а) користується закріпленими мисливськими і риболовними угіддями для ведення мисливського і рибного господарства та розвитку мисливського і рибальського спорту; здійснює заходи по охороні диких тварин і рибних запасів, поліпшенню кормових, гніздових та захисних умов для диких тварин, збільшенню чисельності корисних диких звірів і птахів, зарибленню закріплених водойм;

б) організує в закріплених угіддях спортивне і любительське полювання, спортивне і любительське рибальство, а також здачу хутра, дичини та риби заготівельним організаціям;

(підпункт "б" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

в) створює приписні мисливські господарства, звіроферми, інкубаційні цехи, риборозплідники та господарства по штучному розведенню й акліматизації цінних видів мисливських звірів, птахів і риби;

г) залучає наукові установи для проведення науково-дослідних робіт по мисливському і рибному господарству;

д) створює службу громадських інспекторів по охороні мисливських звірів, птахів і рибних запасів, контролю за додержанням правил полювання і рибної ловлі, а також по боротьбі з браконьєрством;

є) здійснює будівництво мисливсько-рибальських баз, тирів, стрілецьких стендів та інших об'єктів, необхідних для виконання завдань Товариства; створює підприємства і майстерні по виготовленню та ремонту предметів мисливського і рибальського спорядження та знаряддя, сувенірів, зоологічних товарів, мисливських трофеїв;

ж) відкриває торговельні бази і магазини по продажу мисливських рушниць, боєприпасів, мисливського і рибальського спорядження та знаряддя, сувенірів, зоологічних товарів, мисливсько-рибальської і природоохоронної літератури, організує приймання від населення на комісію мисливських рушниць та сувенірів, зоологічних товарів і продаж їх через спеціалізовані магазини;

(підпункт "ж" пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

з) веде облік мисливських рушниць, які належать членам Товариства, періодично перевіряє технічний стан і порядок їх зберігання;

і) проводить роботу по підвищенню кваліфікації штатних фахівців і природоохоронних знань членів Товариства; скликає в установленому порядку наради, семінари, конференції;

к) організує і проводить змагання по стендовій стрільбі, мисливському і рибальському спорту, проводить інструктивно-показові та спеціальні виїзди на полювання і рибну ловлю, а також на відстріл шкідливих звірів і птахів;

л) здійснює заходи, спрямовані на розвиток мисливського собаківництва, організує розплідники породних мисливських собак, веде на них родовідно-племінні книги і видає родовідні свідоцтва та паспорти на право полювання; проводить виставки, виводження, польові випробування і змагання мисливських собак;

м) веде серед населення роботу по роз'ясненню завдань Товариства, створює при клубах, Будинках культури та інших культурно-освітніх закладах кутки мисливців і рибалок; проводить лекції, бесіди і консультації з питань ведення мисливського господарства, відтворення та збагачення запасів корисних диких звірів, птахів і риби;

н) видає в установленому порядку наочні посібники, довідники, інформаційні бюлетені, плакати і листівки; організує випуск наукових і популярних фільмів з питань охорони природи, організації мисливського та рибного господарства;

о) проводить конкурси на краще мисливське і рибальське господарство, кращі кінофільми, фотознімки і плакати на мисливські та рибальські теми, кращий сувенір і мисливський трофей.

4. Українське товариство мисливців і рибалок, його обласні організації, а також підприємства та інші господарські організації Товариства, що перебувають на самостійному балансі, користуються правами юридичної особи.

5. Українське товариство мисливців і рибалок, його місцеві організації, а також підприємства та інші господарські організації Товариства, що перебувають на самостійному балансі, мають печатку і штамп із своїм найменуванням, первинні організації - трикутну печатку.

Товариство має прапор, емблему, а для членів Товариства - членський квиток і нагрудний значок.


6. Контроль за додержанням Українським товариством мисливців і рибалок законодавства про охорону і використання тваринного світу здійснюють Міністерство лісового господарства УРСР, басейнові управління по охороні і відтворенню рибних запасів та регулюванню рибальства Міністерства рибного господарства СРСР, а також Державний комітет УРСР по охороні природи.

(пункт 6 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

II. ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ


7. Членами Українського товариства мисливців і рибалок можуть бути громадяни СРСР, які досягли 18 років і бажають займатися спортивним і любительським полюванням, спортивним і любительським рибальством. Особи, які досягли 14 років, приймаються до юнацьких секцій Товариства.

(пункт 7 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

8. Прийом громадян у члени Товариства провадиться загальними зборами первинної організації на підставі письмової заяви бажаючого вступити в Товариство з наступним затвердженням президією ради районної /міжрайонної/, міської організації Товариства.

Відмова у прийомі до Товариства може бути оскаржена до президії ради вищестоящої організації Товариства.

9. Особи, які бажають займатися любительським і спортивним рибальством, приймаються в члени Товариства після перевірки знання ними правил рибальства і техніки безпеки на водоймах.

10. Особи, які бажають займатися спортивним і любительським полюванням, до вступу в члени Товариства проходять річний кандидатський стаж без права на полювання і придбання мисливської зброї та боєприпасів.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

11. Прийом у кандидати в члени Товариства провадиться загальними зборами первинної організації з наступним затвердженням президією ради районної /міжрайонної/, міської організації Товариства. Особи, які приймаються кандидатами в члени Товариства подають письмову заяву, характеристику з місця роботи, навчання або місця проживання і рекомендації двох членів Товариства зі стажем не менш як три роки.

Кандидати в члени Товариства користуються правом дорадчого голосу на зборах первинної організації. Вони не можуть бути обрані до його керівних органів.

Кандидати в члени Товариства зобов'язані брати участь в усіх заходах, які проводяться первинною організацією, додержувати вимог Статуту і рішень керівних органів Товариства.

По закінченні кандидатського стажу та після здачі екзаменів з мінімуму знань з мисливства і рибальства прийом кандидатів у члени Товариства провадиться в порядку, передбаченому пунктом 8 цього Статуту.

12. Члени юнацьких секцій Товариства, які досягли 18 років і успішно пройшли навчання за затвердженою програмою, приймаються у члени Товариства по рекомендації бюро секції в порядку, передбаченому пунктом 8 цього Статуту.

13. Члени мисливсько-рибальських товариств інших союзних республік, а також члени Військово-мисливського товариства і мисливсько-рибальської секції фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" приймаються в члени Українського товариства мисливців і рибалок у порядку, передбаченому пунктом 8 цього Статуту, без сплати вступних внесків, зі збереженням загального мисливського стажу.

14. Прийом у кандидати і члени Товариства з правом на полювання може провадитися тільки при забезпеченості встановленої на одного мисливця норми закріплених мисливських угідь.


15. Пункт 15 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

16. Члени Товариства мають право:

а) займатися в установленому порядку спортивним і любительським полюванням, спортивним і любительським рибальством;

(підпункт "а" пункту 16 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

б) користуватися мисливськими і рибальськими господарствами, базами, майстернями, тирами, клубами та бібліотеками Товариства;

в) брати участь з правом ухвального голосу в зборах первинних організацій, вносити в будь-який орган Товариства пропозиції з питань його роботи;

г) обирати і бути обраними до керівних та ревізійних органів Товариства;

д) брати участь у змаганнях, виставках, конкурсах та інших заходах, які проводяться Товариством;

є) в установленому порядку купувати і зберігати мисливську зброю та боєприпаси;

ж) користуватися переважним правом у придбанні мисливських і рибальських товарів у магазинах Товариства.

17. Члени Товариства зобов'язані:

а) додержувати вимог Статуту, виконувати рішення з'їздів, конференцій, зборів та інших керівних органів Товариства;

б) перебувати на обліку в одній з первинних організацій і брати активну участь в її роботі;

в) виконувати правила полювання і рибальства, а також додержувати встановленого порядку придбання, зберігання, використання, реєстрації /перереєстрації/ та продажу вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, сприяти органам внутрішніх справ у виявленні його порушень;

г) вести боротьбу з браконьєрством та іншими порушеннями правил полювання і рибальства;

д) підвищувати знання з питань охорони природи, мисливства і рибальства, пропагувати бережливе ставлення до мисливських звірів, птахів та рибних багатств;

є) виконувати біотехнічні та мисливсько-господарські роботи у мисливських і рибальських господарствах за нормами, встановленими Республіканською радою Товариства;

ж) при зміні місця проживання або місця роботи знятися з обліку і в місячний строк після прибуття на нове місце проживання або переходу на нове місце роботи стати на облік у первинній організації Товариства;

з) своєчасно сплачувати членські внески і державне мито;

і) дбайливо ставитись до майна Товариства.

(пункт 17 доповнено підпунктом "і" згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)


18. Пункт 18 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)


19. Пункт 19 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

20. За активну участь у роботі Товариства, досягнуті успіхи в мисливському і рибальському спорті до його членів можуть застосовуватися такі заохочення:

оголошення подяки;

нагородження грамотою;

занесення на Дошку пошани або в Книгу пошани;

нагородження грошовою премією або пам'ятним подарунком;

присвоєння звання "Почесний член Українського товариства мисливців і рибалок".

21. За порушення Статуту до членів Товариства можуть застосовуватися такі заходи громадського впливу:

зауваження;

догана;

сувора догана;

позбавлення права полювання і рибної ловлі або участі в змаганнях строком до одного року;

позбавлення звання "Почесний член Українського товариства мисливців і рибалок";

виключення з членів Товариства.

Рішення про виключення з членів Товариства приймається загальними зборами первинної організації з наступним затвердженням його президією районної /міжрайонної/, міської ради Товариства, про що повідомляється профспілкову організацію за місцем роботи або навчання та органи внутрішніх справ за місцем проживання виключеного з членів Товариства.

Рішення про застосування заходів громадського впливу може бути оскаржене до вищестоящих органів Товариства.

У разі застосування до члена Товариства заходів громадського впливу вищестоящим органом Товариства про це доводиться до відома первинної організації.

(пункт 21 доповнено абзацом згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

III. СТРУКТУРА, ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

Центральні органи

22. Вищим керівним органом Українського товариства мисливців і рибалок є з'їзд, який скликається Республіканською радою Товариства один раз на п'ять років.

Позачергові з'їзди можуть скликатися з ініціативи Республіканської ради Товариства або на вимогу не менш як однієї третини рад його обласних організацій.

Норми представництва, час, місце скликання і порядок денний з'їзду оголошуються Республіканською радою Товариства не пізніше як за два місяці до з'їзду.

Делегати на з'їзд обираються на конференціях обласних організацій Товариства.

23. З'їзд Українського товариства мисливців і рибалок:

а) приймає Статут Товариства, вносить до нього зміни і доповнення;

б) обирає строком на 5 років Республіканську раду і республіканську ревізійну комісію Товариства в кількості, що визначається з'їздом;

в) заслуховує і затверджує звіти Республіканської ради і республіканської ревізійної комісії, розглядає і затверджує перспективні плани роботи Товариства;

(підпункт "в" пункту 23 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

г) розглядає інші питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

24. У період між з'їздами діяльністю Українського товариства мисливців і рибалок керує Республіканська рада Товариства.

Республіканська рада Товариства:

а) організує і контролює виконання рішень з'їзду та вимог Статуту Товариства;

б) обирає з числа членів Республіканської ради Товариства президію Республіканської ради в складі голови, заступників голови, секретаря і членів президії;


в) розглядає і затверджує поточні плани роботи, кошториси витрат, бухгалтерські звіти й баланси Товариства, звіти президії Республіканської ради;

(підпункт "в" пункту 24 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

г) скликає з'їзд Товариства і готує до нього звіти та інші матеріали;

д) розглядає інші питання, внесені президією Республіканської ради і ревізійною комісією Товариства.

25. Засідання Республіканської ради Товариства скликаються президією Республіканської ради не менш як один раз на рік.

26. Виконавчим органом Республіканської ради Українського товариства мисливців і рибалок є її президія. В період між засіданнями Республіканської ради президія є керівним органом Товариства.

Президія Республіканської ради Товариства:

а) розробляє перспективні та поточні плани роботи, складає кошториси витрат і звіти про діяльність Товариства;

б) проводить усю роботу відповідно до плану, затвердженого Республіканською радою Товариства, забезпечує виконання організаціями і підприємствами Товариства рішень його керівних органів;

в) затверджує обласним організаціям Товариства, а також підвідомчим Республіканській раді підприємствам та іншим господарським організаціям виробничі плани, кошториси, плани з праці, граничні асигнування на утримання апарату управління в межах плану з праці і граничних асигнувань, установлених Товариству;

г) забезпечує постачання організаціям і підприємствам Товариства боєприпасів, мисливської зброї, транспортних засобів, обладнання, сировини, матеріалів, мисливського і рибальського спорядження;

д) розпоряджається майном Товариства в межах, установлених законодавством і цим Статутом, укладає договори, відкриває рахунки в установах банків СРСР;

є) представляє інтереси Товариства на всіх підприємствах, в установах та організаціях, видає довіреності;

ж) організує контрольно-ревізійну роботу і забезпечує проведення внутрівідомчих ревізій місцевих організацій, підприємств та інших господарських організацій Товариства;

з) організує разом з Українським республіканським комітетом профспілки робітників лісової, паперової і деревообробної промисловості соціалістичне змагання колективів підприємств і організацій Товариства, затверджує умови змагання, засновує Червоні прапори, вимпели, почесні грамоти для нагородження переможців у соціалістичному змаганні;

і) затверджує єдині зразки прапора і емблеми Товариства, членського квитка та нагрудного значка для його членів, а також печатки і штампа для організацій та підприємств Товариства;

к) вирішує інші питання, що стосуються діяльності Товариства.

Засідання президії Республіканської ради Товариства скликаються не менш як один раз на 2 місяці.

(абзац пункту 26 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

Місцеві організації

27. В областях, районах і містах утворюються обласні, районні /міжрайонні/ і міські організації Товариства з наступним затвердженням їх президією Республіканської ради.

28. Вищим керівним органом обласної, районної /міжрайонної/, міської організації Товариства є обласна, районна /міжрайонна/, міська конференція.

Обласна конференція скликається один раз на 5 років, а районна /міжрайонна/, міська конференція - один раз на 2 - 3 роки.

(абзац другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

Норми представництва, час, місце скликання і порядок денний обласної конференції встановлюються радою обласної організації, а районної /міжрайонної/, міської конференції - відповідною радою за погодженням з президією ради обласної організації Товариства.

29. Обласна, районна /міжрайонна/, міська конференція:

а) обирає обласну, районну /міжрайонну/, міську раду і ревізійну комісію. Обласна конференція обирав делегатів на з'їзд Товариства, а районна /міжрайонна/, міська конференція - делегатів на обласну конференцію;

б) заслуховує і затверджує звіти відповідних рад та ревізійних комісій;

в) визначає чергові завдання та розглядає інші питання роботи організації.

30. Рада місцевої організації Товариства здійснює керівництво її діяльністю в період між конференціями. Засідання ради скликаються не менш як один раз на рік.

31. Для керівництва поточною роботою рада місцевої організації Товариства обирає з числа членів ради президію в складі голови, 1 - 2 заступників голови, секретаря і 5 - 11 членів президії. Засідання президії ради скликаються не менш як один раз на місяць.

Первинні організації

32. Основною ланкою Українського товариства мисливців і рибалок є первинні організації.

Первинні організації утворюються при наявності не менш як 15 членів Товариства на підприємствах, в установах, організаціях, колгоспах, радгоспах, учбових закладах, у селах і селищах за рішенням президії ради районної /міжрайонної/, міської організації Товариства.

Первинні організації об'єднуються в районні /міжрайонні/, міські організації Товариства.

У великих первинних організаціях можуть утворюватися мисливсько-рибальські бригади. Для керівництва бригадою на зборах первинної організації обирається бригадир.

Непрацюючі пенсіонери - члени Товариства перебувають на обліку в первинних організаціях за місцем попередньої роботи або за місцем проживання /у найближчій первинній організації/.

33. Первинні організації:

а) ведуть роз'яснювальну роботу серед населення з питань охорони природи та бережливого використання мисливських і рибних багатств, про мету і завдання Товариства;

б) забезпечують проведення біотехнічних і мисливсько-господарських робіт, заходів по охороні та відтворенню мисливських звірів і птахів, збагаченню їх видового складу, збільшенню рибних запасів;

в) ведуть боротьбу з браконьєрством та іншими порушеннями правил полювання і рибної ловлі;

г) організують плановий відстріл дичини, спортивну і любительську ловлю риби, а також знищення шкідливих для мисливського господарства звірів і птахів;

д) проводять роботу по підвищенню правових знань членів Товариства в галузі охорони природи, мисливства і рибальства.

34. Вищим органом первинної організації Товариства є загальні збори, які скликаються в міру необхідності, але не менш як один раз на квартал.

Загальні збори:

а) обирають строком на 2 - 3 роки раду первинної організації в кількості 3 - 9 членів і ревізійну комісію /ревізора/, а також делегатів на районну /міжрайонну/, міську конференцію;

(підпункт "а" пункту 34 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

б) розглядають і затверджують плани роботи організації, кошториси, заслуховують звіти ради та ревізійної комісії /ревізора/ приймають рішення з питань їх діяльності;

в) провадять прийом громадян у кандидати і члени Товариства;

г) розглядають інші питання, пов'язані з роботою первинної організації.

35. У період між загальними зборами діяльністю первинної організації керує рада, засідання якої скликаються не менш як один раз на місяць. Рада обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря.

Рада первинної організації:

а) забезпечує правильне користування закріпленими мисливськими і риболовними угіддями, участь членів організації в заходах по охороні та відтворенню мисливських звірів і птахів, збільшенню рибних запасів, проведенню біотехнічних та інших мисливська господарських робіт;

б) веде облік членів організації, їх мисливської зброї і мисливських собак, а також облік звірів і птахів у закріплених мисливських угіддях та добутої членами Товариства продукції полювання і рибальства;

в) приймає від кандидатів і членів Товариства вступні та членські внески, державне мито;

г) проводить культурно-освітню роботу з членами організації, пропагує серед населення мисливський і рибальський спорт, бережливе ставлення до природних багатств;

д) організує спортивні змагання, виставки мисливських трофеїв, сувенірів, мисливського і рибальського знаряддя та спорядження;

є) забезпечує здачу членами Товариства хутра, дичини і риби заготівельним організаціям;

ж) організує соціалістичне змагання членів організації за краще виконання завдань, що стоять перед Товариством.

(пункт 35 доповнено підпунктом "ж" згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

36. При Республіканській раді, радах місцевих організацій і в первинних організаціях Товариства можуть створюватися секції з культурно-масової робота, мисливського господарства і спортивного полювання, рибного господарства і спортивного рибальства, мисливсько-стрілецького спорту, мисливського собаківництва, юнацькі та інші.

Секції проводять свою роботу відповідно до Положення про секції Українського товариства мисливців і рибалок, яке затверджується президією Республіканської ради Товариства.

Контрольні органи

37. Контрольними органами Українського товариства мисливців і рибалок є республіканська ревізійна комісія, ревізійні комісії місцевих і первинних організацій. У первинній організації, яка налічує менш як 50 членів, обирається ревізор.

Республіканська ревізійна комісія здійснює загальне керівництво ревізійними комісіями місцевих і первинних організацій Товариства.

38. Ревізійні комісії:

а) обирають із свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії;

б) проводять ревізії основної та фінансово-господарської діяльності президії Республіканської ради Товариства, місцевих і первинних організацій, стану додержання штатної і кошторисної дисципліни, обліку та звітності;

в) перевіряють виконання рішень з'їздів, конференцій, загальних зборів та інших керівних органів Товариства;

г) виносять на обговорення відповідних органів Товариства наслідки ревізій і пропозиції по усуненню виявлених недоліків.

39. Ревізійні комісії підзвітні органам, які їх обрали, і в своїй діяльності керуються чинним законодавством, Статутом Товариства, рішеннями з'їздів, конференцій і зборів, вказівками вищестоящих організацій, а також рекомендаціями державних контрольних органів і вищестоящих ревізійних комісій.

40. З'їзд Товариства, засідання Республіканської ради, президії Республіканської ради і ревізійної комісії, керівних та контрольних органів місцевих і первинних організацій Товариства вважаються правомочними при наявності більш як половини делегатів або членів цих органів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

Вибори всіх керівних і контрольних органів Товариства та його організацій проводяться відкритим голосуванням.

IV. КОШТИ ТОВАРИСТВА

41. Кошти Українського товариства мисливців і рибалок складаються з:

а) вступних і щорічних членських внесків;

б) прибутків від господарської діяльності Товариства;

в) інших надходжень.

42. Вступні внески членів і кандидатів у члени Товариства встановлюються в розмірі 10 карбованців.

(абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)


Абзац другий пункту 42 втратив чинність

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

Члени юнацьких секцій і кандидати при вступі в члени Товариства від сплати вступних внесків звільняються.


43. Щорічні членські внески встановлюються в таких розмірах:

а) для членів Товариства з правом на полювання і рибну ловлю - 10 крб., без права на полювання - 5 карбованців;

б) для кандидатів у члени Товариства - 10 карбованців;

в) для членів юнацьких секцій - 50 копійок.

(абзац перший пункту 43 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

Члени Товариства з правом на полювання, крім членських внесків, щорічно сплачують державне мито.

(абзац другий пункту 43 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

Членські внески і державне мито сплачуються повністю до 31 грудня поточного року за наступний календарний рік. Особи, які вступили в члени Товариства в поточному році, сплачують членські внески за цей рік незалежно від часу вступу в Товариство.

Відмітка про продовження строку дії членського квитка провадиться одночасно зі сплатою членських внесків.

Члени Товариства, які без поважних причин своєчасно не сплатили членські внески і державне мито, вважаються вибулими і можуть бути знову прийняті в члени Товариства на загальних умовах.

Членам і кандидатам у члени Товариства, які вибули або виключені з нього, вступні і членські внески не повертаються.

44. Від сплати членських внесків звільняються почесні члени, а також члени Товариства, які перебувають на дійсній строковій військовій службі.

Члени Товариства - інваліди Великої Вітчизняної війни та інваліди праці першої і другої груп, а також пенсіонери з не менш як 10-річним стажем членства у Товаристві сплачують членські внески у половинному розмірі. Президія Республіканської ради Товариства може встановлювати окремі пільги по сплаті членських внесків також для інших категорій членів Товариства.

(абзац другий пункту 44 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

45. Кошти Українського товариства мисливців і рибалок спрямовуються на забезпечення його діяльності та на створення спеціальних фондів, які утворюються в організаціях і на підприємствах, що перебувають на самостійному балансі.

Перелік фондів, порядок їх утворення і витрачання визначаються президією Республіканської ради Товариства.

46. Кошти Товариства, його організацій і підприємств зберігаються на поточних рахунках в установах банків і витрачаються відповідно до кошторисів, що затверджуються президіями Республіканської ради та рад місцевих організацій Товариства.

47. Президія Республіканської ради Товариства з метою забезпечення виконання планових завдань і дальшого розширення діяльності організацій Товариства має право перерозподіляти кошти між обласними організаціями, а також підприємствами, які перебувають на самостійному балансі.

48. Витрати на утримання Республіканської ради, рад обласних організацій, а також підвідомчих Республіканській раді підприємств та інших господарських організацій провадяться за рахунок відрахувань від сум вступних і членських внесків, господарської діяльності Товариства за кошторисами, що затверджуються президією Республіканської ради.

Утримання районних /міжрайонних/, міських рад, а також первинних організацій Товариства провадиться за кошторисами, що затверджуються президіями рад вищестоящих організацій Товариства.

20 процентів коштів від сум вступних і членських внесків залишається в розпорядженні районних /міжрайонних/, міських рад і використовується на культурно-масові та біотехнічні заходи за кошторисами, затверджуваними президіями рад обласних організацій Товариства.

(пункт 48 доповнено абзацом згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 26.12.86 р. N 443)

V. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

49. Бухгалтерський облік здійснюється відповідно до чинного Положення про бухгалтерські звіти і баланси.

Ради Товариства подають бухгалтерські і статистичні звіти відповідним вищестоящим радам та в організації, передбачені Положенням про бухгалтерські звіти і баланси.

Зведений річний бухгалтерський звіт і баланс Українського товариства мисливців і рибалок затверджуються Республіканською радою Товариства.

VI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

50. Українське товариство мисливців і рибалок припиняє діяльність:

а) за рішенням з'їзду Товариства;

б) за постановою Ради Міністрів УРСР.

Усе майно, яке залишається після ліквідації Товариства, використовується в порядку, встановленому статтею 40 Цивільного кодексу УРСР.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали