Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про затвердження структури Генеральної прокуратури України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 липня 2015 року N 55шц

Про затвердження структури Генеральної прокуратури України

У зв'язку з набранням чинності Закону України від 14.10.2014 року N 1697-VII "Про прокуратуру" (Перелік N 1697-VII), керуючись ст. 8 (Перелік N 1697-VII), 9 (Перелік N 1697-VII) та 14 цього Закону (Перелік N 1697-VII), наказую:

1. Затвердити структуру Генеральної прокуратури України (додається).

2. Наказ Генерального прокурора України від 24 червня 2014 року N 25шц вважати таким, що втратить чинність.

 

Генеральний прокурор України
державний радник юстиції 2 класу

В. Шокін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального прокурора України
16 липня 2015 року N 55-шц

СТРУКТУРА
Генеральної прокуратури України

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ

ЗАСТУПНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ

ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ - ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ПРОКУРОР

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИЦТВА:

Управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва:

- відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Генерального прокурора України;

- відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності заступників Генерального прокурора України;

Управління взаємодії з державними органами:

- відділ взаємодії з Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади;

- відділ взаємодії з Верховною Радою України.

ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЇ РОБОТИ:

Управління роботи з кадрами:

- відділ роботи з кадрами центрального апарату;

- відділ роботи з кадрами територіальних прокуратур;

- відділ штатів, обліку кадрів та дисциплінарної практики;

Відділ і питань підготовки кадрів та аналітичної роботи;

Відділ мобілізаційної роботи.

ДЕПАРТАМЕНТ НАГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ:

Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ:

- відділ нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності;

- відділ нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя;

- перший наглядовий відділ за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення;

- другий наглядовий відділ за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення;

- перший відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення;

- другий відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення;

Управління нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби України:

- відділ нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності;

- відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення;

- відділ нагляду за досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення;

Управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби:

- відділ нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, підтримання державного обвинувачення та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

- відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення;

Управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище:

- слідчий відділ;

- відділ інформаційно-аналітичного забезпечення;

Відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення:

Відділ організаційно-методичної роботи та координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності;

Відділ приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації.

ГОЛОВНА ВІЙСЬКОВА ПРОКУРАТУРА (на правах Департаменту):

Слідче управління:

- слідчий відділ;

- відділ нагляду за додержанням законів та виконання судових рішень у кримінальному провадженні;

Управління представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у воєнній сфері:

- відділ представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі;

- відділ організації представництва інтересів громадянина або держави в судах та при виконанні судових рішень;

Управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність:

- відділ нагляду за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність;

- відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу;

Управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами антитерористичної операції:

- відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу;

- слідчий відділ;

- відділ забезпечення виконання функцій військових прокуратур в районах проведення антитерористичної операції.

Управління забезпечення діяльності військових прокуратур:

- відділ роботи з кадрами;

- організаційно-методичний відділ;

- секретаріат (на правах відділу);

- відділ приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації;

Режимно-секретна частина (на правах відділу).

ГОЛОВНЕ СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ (на правах Департаменту):

Управління з розслідування особливо важливих справ:

- перший слідчий відділ;

- другий слідчий відділ;

- третій слідчий відділ;

- четвертий слідчий відділ;

- п'ятий слідчий відділ;

Управління спеціальних розслідувань:

- перший слідчий відділ;

- другий слідчий відділ;

- відділ з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади;

- аналітичний відділ;

Управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів:

- відділ з розслідування злочинів, скоєних працівниками органів прокуратури;

- відділ з розслідування злочинів, скоєних працівниками органів Служби безпеки України;

- відділ з розслідування злочинів, скоєних працівниками органів Міністерства внутрішніх справ України.

Управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури:

- перший наглядовий відділ;

- другий наглядовий відділ;

- третій наглядовий відділ;

- організаційно-методичний відділ.

Організаційно-методичний відділ;

Відділ документального забезпечення;

Режимно-секретна частина (на правах відділу).

ДЕПАРТАМЕНТ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ВЕДУТЬ БОРОТЬБУ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ І КОРУПЦІЄЮ:

Управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю:

- відділ нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення;

- відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення;

Управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупційними злочинами:

- відділ нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення;

- відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення;

Відділ організації діяльності у сфері запобігання і протидії корупції;

Відділ нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності;

Організаційно-методичний відділ.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ СЛІДЧИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ:

Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих

- перший відділ процесуального керівництва;

- другий відділ процесуального керівництва;

Відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань;

Відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів;

Організаційно-методичний відділ.

УПРАВЛІННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН ТА ДЕРЖАВИ В СУДІ:

- відділ організації позовної роботи;

- відділ організації представництва в регіонах;

- відділ забезпечення представництва у вищих судах;

- відділ представництва органів прокуратури в суді;

- відділ представництва при виконанні судових рішень.

УПРАВЛІННЯ ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ:

- відділ забезпечення державного обвинувачення у регіонах;

- відділ державного обвинувачення у вищих судах.

УПРАВЛІННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ:

- відділ нагляду за додержанням законів при застосуванні примусових заходів;

- відділ нагляду за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань;

- відділ нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення;

- організаційно-методичний відділ.

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ:

- відділ службових розслідувань, запобігання та протидії корупції, захисту працівників прокуратури;

- відділ запобігання правопорушенням у територіальних прокуратурах;

УПРАВЛІННЯ З РОЗСЛІДУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ СТОСОВНО ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ:

- відділ з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури;

- відділ інформаційної безпеки та аудиту.

УПРАВЛІННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ:

- відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення щодо неповнолітніх;

- відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших примусових заходів щодо неповнолітніх;

- відділ представництва інтересів дітей та держави в судах, захисту їх прав при виконанні судових рішень.

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ, ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КОРУПЦІЇ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ ПІВОСТРОВА КРИМ:

- відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях;

- відділ нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні;

- слідчий відділ;

- відділ представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень;

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ:

- відділ організаційного забезпечення Єдиного реєстру;

- відділ інформаційно-аналітичної роботи;

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА:

- відділ міжнародного співробітництва;

- відділ екстрадиції;

- відділ правової допомоги;

- відділ перекладів.

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

- відділ організації роботи і контролю виконання;

- відділ аналітичного забезпечення діяльності керівництва;

- відділ організації науково-методичної роботи.

УПРАВЛІННЯ РЕФОРМ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ:

- відділ аналізу та розробки стандартів роботи;

- відділ впровадження, контролю та забезпечення якості роботи;

- відділ адміністрування реформ.

УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

- відділ правового аналізу;

- відділ систематизації та обліку актів законодавства.

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН, РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА ЗАПИТІВ:

- відділ розгляду депутатських звернень і запитів;

- відділ розгляду звернень громадян;

- відділ розгляду запитів на публічну інформацію;

- відділ прийому громадян.

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ:

- відділ опрацювання та реєстрації документів;

- відділ редагування та виготовлення документів;

- відділ забезпечення діяльності приймалень керівництва Генеральної прокуратури України;

- архівний відділ.

УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ:

- відділ охорони державної таємниці та допускної роботи;

- відділ забезпечення секретного діловодства.

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:

- відділ супроводження користувачів;

- відділ адміністрування мереж та технічного захисту інформації;

- відділ впровадження інформаційних систем;

- відділ супроводження інформаційних систем.

УПРАВЛІННЯ ЗВ'ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

- відділ зв'язків із громадськістю, засобами масової інформації та підготовки інформаційних матеріалів;

- відділ моніторингу та аналітики.

УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

- відділ матеріально-технічного забезпечення та договірної роботи;

- відділ експлуатації будівель і споруд та соціального забезпечення;

- відділ транспортного забезпечення;

- відділ перепусток.

УПРАВЛІННЯ ПЛАНОВО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ, ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ:

- відділ планування, фінансування та складання кошторисів;

- відділ ведення бухгалтерського обліку та бюджетних зобов'язань;

- відділ аналізу показників виконання бюджетних призначень, бюджетної та фінансової звітності;

- відділ внутрішнього фінансового контролю та аудиту.

ВІДДІЛ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ СТОСОВНО ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали