МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 жовтня 2017 року N 641

Про затвердження структури та чисельності самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Постанова N 85) (зі змінами), від 12 березня 2005 р. N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (зі змінами), від 18 серпня 2017 р. N 644 "Деякі питання упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" (Постанова N 644), та з метою забезпечення ефективної діяльності з виконання завдань, визначених Положенням про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 N 208 (Постанова N 208), наказую:

1. Затвердити структуру апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України в межах встановленої граничної чисельності працівників (додається).

2. Затвердити чисельність самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (додається).

3. Управлінню по роботі з персоналом (Ковальова І. В.), Департаменту бюджетного фінансування та звітності (Пержинська С. Л.) підготувати штатний розпис на 2017 рік Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та надати його в установленому порядку на погодження до Міністерства фінансів України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ від 04.09.2017 N 586 "Про затвердження структури та чисельності самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України" (Наказ N 586).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. державного секретаря-директора Департаменту забезпечення комунікацій та організаційної роботи Підкоморну Ю. А.

 

Міністр

І. Насалик

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Міністр енергетики та вугільної промисловості України
__ І. Насалик
02 жовтня 2017 року N 641

СТРУКТУРА
апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

I. КЕРІВНИЦТВО МІНІСТЕРСТВА

1.1. Міністр

1.2. Перший заступник Міністра

1.3. Державний секретар

1.4. Заступник Міністра

1.5. Заступник Міністра

1.6. Заступник Міністра

1.7. Заступник Міністра з питань європейської інтеграції

II. ДИРЕКТОРАТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

2.1. Експертна група з стратегічного планування, моніторингу та підготовки звітності

2.2. Експертна група з питань інвестиційної політики

2.3. Експертна група бюджетного планування

2.4. Експертна група з питань зовнішньої енергетичної політики, європейської та євроатлантичної інтеграції

III. ДИРЕКТОРАТ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКІВ

3.1. Експертна група розвитку конкурентних енергетичних ринків

3.2. Експертна група паливно-енергетичного балансу

3.3. Експертна група сталого розвитку та безпеки паливно-енергетичного комплексу

IV. ДИРЕКТОРАТ ВИКОПНИХ ВИДІВ ПАЛИВА

4.1. Інформаційно-аналітична експертна група

4.2. Експертна група нафти та газу

4.3. Експертна група вугілля та торфу

4.4. Експертна група нормативно-правового супроводу

V. ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТРА (ПАТРОНАТНА СЛУЖБА)

VI. ДЕПАРТАМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ

6.1. Відділ координації міжнародних заходів та комунікації

6.2. Відділ взаємодії з центральними органами виконавчої влади

6.3. Відділ взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю

6.4. Відділ оперативно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва

VII. ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Відділ нормативного забезпечення та правової експертизи

7.2. Відділ представництва в судах

7.3. Відділ регуляторної та міжнародно-правової діяльності

7.4. Відділ координації правової роботи та застосування законодавства

7.5. Сектор взаємодії з Верховною Радою України

VIII. ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ

8.1. Відділ бюджетної та податкової політики

8.2. Відділ фінансового планування та аналізу в електроенергетичному комплексі

8.3. Відділ фінансового планування та аналізу в нафтогазовому комплексі

8.4. Відділ фінансового планування та аналізу у вугільно-промисловому комплексі

8.5. Відділ тарифної політики та взаєморозрахунків в ПЕК

IX. ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН

9.1. Відділ майнових відносин

9.2. Відділ корпоративних прав

9.3. Відділ реформування власності та оргструктур

9.4. Відділ супроводу ліквідаційних процедур та банкрутства

X. ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІ

10.1. Відділ зведеної фінансової звітності

10.2. Відділ бюджетного фінансування

10.3. Відділ бухгалтерського забезпечення апарату

10.4. Відділ методології та конкурсних процедур

XI. ДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

11.1. Відділ паливно-енергетичних балансів та моніторингу виробництва і споживання електричної енергії

11.2. Відділ нормативно-технологічного забезпечення роботи електричних станцій та мереж

11.3. Відділ методології енергозбутової діяльності та роботи із споживачами

11.4. Відділ нормативно-правового забезпечення реформування ринку електричної енергії

XII. ДЕПАРТАМЕНТ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА АТОМНО - ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

12.1. Відділ розвитку атомно-промислового комплексу

12.2. Відділ забезпечення міжнародних режимів безпеки та законодавчих ініціатив

12.3. Відділ поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами

12.4. Відділ нормативно-технологічного забезпечення експлуатації об'єктів ядерної енергетики

12.5. Сектор фізичного захисту об'єктів ядерно-енергетичного комплексу

XIII. ДЕПАРТАМЕНТ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

13.1. Відділ нормативно-технологічного забезпечення розвитку та реформування нафтогазового комплексу

13.2. Відділ моніторингу та аналітики нафтогазових ринків

13.3. Відділ економічного супроводу інвестиційних проектів в нафтогазовому комплексі

13.4. Відділ з питань функціонування нафтогазових підприємств

XIV. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

14.1. Відділ охорони праці

14.2. Відділ промислової безпеки, протиаварійного та протипожежного захисту

14.3. Сектор цивільного захисту

XV. ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПЕК ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

15.1. Відділ стратегічного планування розвитку ПЕК

15.2. Відділ координації будівництва об'єктів ПЕК

15.3. Відділ взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями

15.4. Відділ координації науково - дослідної та природоохоронної діяльності, метрології, сертифікації та акредитації

15.5. Відділ інвестиційної політики

XVI. УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

16.1. Відділ багатостороннього співробітництва

16.2. Відділ європейської інтеграції

16.3. Відділ координації проектів міжнародної технічної допомоги

16.4. Сектор співробітництва з міжнародними організаціями

XVII. АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

17.1. Відділ управління майном

17.2. Відділ договірної роботи

XVIII. УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУ

18.1. Відділ контролю виконавської дисципліни

18.2. Відділ забезпечення документообігу

XIX. ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

19.1. Відділ аудиту підприємств електроенергетичного та ядерно-промислового комплексу

19.2. Відділ аудиту підприємств вугільної та торфодобувної промисловості

19.3. Відділ аудиту підприємств нафтогазового сектору

19.4. Відділ моніторингу ризикових операцій

XX. УПРАВЛІННЯ ПО РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ

20.1. Відділ роботи з персоналом апарату міністерства

20.2. Відділ керівних кадрів та професійного навчання

20.3. Відділ з питань проведення конкурсного відбору

XXI . ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНО - АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

21.1. Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення

21.2. Відділ моніторингу діяльності ПЕК

21.3. Відділ інформаційних технологій

21.4. Відділ інформаційної безпеки

XXII. ДЕПАРТАМЕНТ ВУГІЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

22.1. Відділ технічної політики та галузевої науки

22.2. Відділ з питань будівництва, проектно-технічного супроводу та перспективного розвитку

22.3. Відділ реалізації програм реструктуризації та проектно-технічного супроводу ліквідації підприємств

22.4. Відділ координації очисних робіт та якості видобутого вугілля

22.5. Відділ енергомеханічного забезпечення та торфодобувних підприємств.

XXIII. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

23.1. Відділ трудової політики

23.2. Відділ соціальної політики

XXIV. СЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

XXV. СЕКТОР РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОЇ РОБОТИ

XXVI. СЕКТОР МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Міністр енергетики та вугільної промисловості України
__ І. Насалик
02 жовтня 2017 року N 641

ЧИСЕЛЬНІСТЬ
самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

N з/п

Найменування структурних підрозділів

Кількість штатних одиниць

1

Керівництво Міністерства

7

 

Міністр

1

 

Перший заступник Міністра

1

 

Державний секретар

1

 

Заступник Міністра

3

 

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції

1

2

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

21

3

Директорат енергетичних ринків

21

4

Директорат викопних видів палива

21

5

Відділ забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба)

8

6

Департамент забезпечення комунікацій та організаційної роботи

21

7

Департамент правового забезпечення

23

8

Департамент економіки та фінансів

25

9

Департамент корпоративних та майнових відносин

24

10

Департамент бюджетного фінансування та звітності

22

11

Департамент електроенергетичного комплексу

21

12

Департамент ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу

20

13

Департамент нафтогазового комплексу

21

14

Управління охорони праці, промислової безпеки та цивільного захисту

13

15

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики

23

16

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

16

17

Адміністративне управління

12

18

Управління контролю виконавської дисципліни та документообігу

12

19

Департамент внутрішнього аудиту

22

20

Управління по роботі з персоналом

14

21

Департамент інформаційних технологій та інформаційно-аналітичного забезпечення

20

22

Департамент вугільно-промислового комплексу

27

23

Управління трудової та соціальної політики

9

24

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

4

25

Сектор режимно-секретної роботи

4

26

Сектор мобілізаційної роботи

2

 

Всього

433
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали