МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 квітня 2011 року N 204

Про затвердження та впровадження Примірного переліку послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її надання

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 жовтня 2011 року N 690 (Наказ N 690)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 N 1849 "Про затвердження Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року" з метою організації системи надання медичних послуг та забезпечення рівного доступу населення до перинатальних послуг відповідної якості та підвищення якості первинної медико-санітарної допомоги наказую:

1. Затвердити Примірний перелік послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її надання (надалі - Перелік), що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити впровадження Переліку на первинному (ПМСД) і вторинному (районному) рівнях надання допомоги.

2.2. Відповідно до Переліку забезпечити контроль за впровадженням послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її надання.

2.3. Провести аудит та наступне оснащення закладів охорони здоров'я, насамперед закладів первинного рівня надання медичної допомоги, відповідно до положень Переліку.

2.4. Забезпечити організацію необхідного навчання медичних працівників, які надають послуги відповідно до Переліку.

2.5. Визначити спеціаліста, відповідального за впровадження та моніторинг впровадження Переліку в регіоні.

2.6. Щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним, забезпечити надання звіту до Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України про впровадження Переліку.

2.7. Наказ довести до відома підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

3. Державній установі "Український інститут стратегічних досліджень", Центру медичної статистики МОЗ України:

3.1. Розробити індикатори якості втілення ефективних перинатальних технологій та механізм впровадження моніторингу цих індикаторів в систему звітно-облікової документації.

3.2. Підготувати та подати до МОЗ протягом півріччя пропозиції щодо оптимальної тривалості індивідуального консультативного прийому в умовах надання амбулаторної акушерської та педіатричної допомоги на первинному та вторинному рівнях.

3.3. Подати пропозиції щодо оптимізації вибору методик і обсягів лабораторної діагностики при наданні перинатальної допомоги на первинному та вторинному рівнях надання медичної допомоги.

4. Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення:

4.1. Сприяти науково-методичному супроводу впровадження Переліку.

4.2. Щороку проводити аналіз результатів моніторингу реалізації впровадження Переліку на всіх рівнях надання допомоги з внесенням пропозицій керівництву МОЗ для прийняття управлінських рішень.

4.3. У встановленому порядку залучати до аналізу проблем і розробки пропозицій щодо впровадження Переліку в регіонах українсько-швейцарську програму "Здоров'я матері та дитини".

4.4. Активізувати роботу щодо перегляду клінічних протоколів з акушерства, гінекології, неонатології та педіатрії з метою оновлення їх змісту, насамперед з огляду на потреби первинного рівня надання допомоги та налагодження взаємодії рівнів і направлення пацієнтів.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Аніщенка О. В.

 

Міністр

І. М. Ємець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
13.04.2011 N 204

Примірний перелік
послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її надання

Загальні положення

Перелік створено за принципами концепції "пакета послуг", що передбачає визначення примірного переліку визначених втручань (послуг) відповідної якості, які є необхідними, ефективними та доступними для всього населення. Перелік дозволяє планувати, контролювати, аналізувати та покращувати роботу галузі.

Цей Перелік містить примірні послуги для надання перинатальної допомоги. Послуги амбулаторно-поліклінічної акушерської та педіатричної допомоги представлені для надання перинатальної допомоги.

Впровадження Переліку сприятиме організації та розвитку ефективної мережі перинатальної допомоги, підвищенню якості та доступності послуг, раціональному плануванню та використанню наявних ресурсів галузі. Для ефективного впровадження Переліку необхідно здійснити аналіз і вирішення низки питань, зокрема:

• подальший розвиток системи стандартів, настанов і протоколів перинатальної допомоги;

• підвищення кваліфікації медичного персоналу, насамперед, через покращення якості підготовки лікарів загальної практики - сімейної медицини з питань акушерства та педіатрії;

• покращення матеріально-технічного забезпечення закладів, насамперед, первинного рівня;

• оптимізація системи звітної та облікової медичної документації, зокрема форм галузевої статистичної звітності;

• посилення просвітницької та інформаційної роботи задля підвищення особистої відповідальності населення за власне здоров'я, відповідального батьківства тощо.

Первинний рівень:

надання медичної допомоги з питань акушерства

Примірний перелік послуг:

1. Профілактична та інформаційно-просвітницька робота (включно з питаннями планування сім'ї).

2. Діагностика вагітності та спостереження за вагітними з фізіологічним перебігом вагітності.

3. Виявлення та скеровування вагітних груп ризику на вищий рівень.

4. Надання допомоги вагітним при невідкладних станах.

5. Здійснення динамічного спостереження за породіллями (включно з питаннями післяпологової контрацепції).

Примірний перелік обладнання і витратних матеріалів, необхідних для надання послуг на первинному рівні(згідно з табелем оснащення)

Медичне:

• Акушерський стетоскоп.

• Аналізатор гематологічний (загальний аналіз крові).

• Вага, ростомір.

• Гінекологічне крісло, гінекологічні дзеркала, комплект для взяття матеріалу на цитологічне, бактеріоскопічне і бактеріологічне дослідження, скельця, стерильні рукавички, суміш Нікіфорова або спирт для фіксації цитологічних мазків, напальчики, "СНІД-укладка".

• Глюкометр і тест-полоски для нього.

• Дефібрилятор.

• Електрокардіограф.

• Кушетка.

• Набір для зняття післяопераційних швів: ножиці, пінцет.

• Набір для надання дихальної підтримки (мішок Амбу, дихальні маски).

• Набір медикаментів для надання допомоги при невідкладних станах.

• Стерильний розчин глюкози, фізрозчин.

• Стерильні перев'язочні матеріали.

• Сфігмоманометр (тонометр), стетофонендоскоп.

• Термометр.

• Тест-полоски для експрес-діагностики вагітності, протеїнурії, глюкозурії.

• Шприци, системи для інфузій.

Технологічне:

• Джерело кисню.

• Персональний комп'ютер і програмне забезпечення.

• Сантиметрова стрічка.

• Секундомір.

• Стерилізатор.

• Телефони в амбулаторії та мобільні для сімейного лікаря.

• Транспортний засіб.

Методологічне:

• Критерії оцінки здоров'я вагітної та групи динамічного спостереження: Д1, Д2, Д3 (додаток 12 до Методичних рекомендацій щодо організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги).

• Медична картка (індивідуальна карта і обмінна карта вагітної), анкета вагітної.

• Наочний алгоритм дій при невідкладних станах (таблиці, інформативні наочні матеріали, наприклад, плакати).

• Наявність клінічних протоколів.

• Облікова форма для документування, скерування та зворотного зв'язку.

• Сучасні методичні та інформаційно-просвітницькі матеріали, муляжі "груди і лялька-немовля".

Примірний перелік вимог до спеціалістів первинного рівня виключено (Наказ N 690)

(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.10.2011 р. N 690) (Наказ N 690)

Первинний рівень:

надання медичної допомоги з питань неонатології та педіатрії дітям до 1 року

Примірний перелік послуг:

1. Профілактична та інформаційно-просвітницька робота (з батьками).

2. Спостереження за новонародженим і дитиною до 1 року.

3. Специфічна профілактика інфекційних захворювань у немовлят і дітей до 1 року.

4. Медична допомога при невідкладних станах.

Примірний перелік обладнання і витратних матеріалів, необхідних для надання послуг на первинному рівні:

Медичне:

• Ваги.

• Вакцини (індивідуальне фасування).

• Глюкометр.

• Груші для промивання одноразові.

• Зонди шлункові (різних розмірів).

• Медична шафа з набором медикаментів для невідкладної допомоги.

• Набір для надання дихальної підтримки (реанімаційний мішок з набором лицевих масок різного розміру).

• Набір медикаментів для надання допомоги при невідкладних станах.

• Одноразові шприци, системи, штатив.

• Ростомір.

• Стетофонендоскоп.

• Сфігмоманометр з набором дитячих манжеток.

• Термометр електронний.

• Тест-смужки на фенілкетонурію та гіпотиреоз.

Технологічне:

• Джерело кисню.

• Пеленальний столик.

• Персональний комп'ютер, набір стандартних програм.

• Сантиметрова стрічка.

• Секундомір / годинник з секундною стрілкою.

• Сумка-холодильник.

• Холодильник.

Методологічне:

• Алгоритм дій для надання допомоги при невідкладних станах.

• Календар щеплень.

• Макет "груди і лялька-немовля".

• Медична документація (форми 112/о, 063/о, 030/о).

• Методичні та інформаційно-просвітницькі матеріали (грудне вигодовування, масаж, методи загартовування тощо).

• Реєстр сімей, які мають дітей до 1 р.

• Таблиця показників вітальних функцій.

• Центильні таблиці.

Примірний перелік вимог до спеціалістів первинного рівня виключено (Наказ N 690)

(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.10.2011 р. N 690) (Наказ N 690)

Вторинний рівень:

надання медичної допомоги з питань акушерства

Примірний перелік послуг:

1. Спостереження за фізіологічною вагітністю.

2. Спостереження і допомога вагітним з груп ризику.

3. Ведення пологів.

4. Післяпологовий період (здійснення динамічного спостереження за породіллями).

5. Надання невідкладної медичної допомоги.

6. Консультування та надання допомоги з питань планування сім'ї і репродуктивного здоров'я.

Примірний перелік обладнання та витратних матеріалів, необхідних для надання послуг на вторинному рівні (амбулаторно та стаціонарно):

Медичне:

• Акушерські щипці, вакуум-екстрактор.

• Ваги і ростомір.

• Гінекологічне крісло.

• Гінекологічні дзеркала (Куско, Сімпса).

• Дефібрилятор.

• Електронні ваги для новонародженого.

• Інфузомат.

• Кардіотокограф (+ витратні матеріали).

• Клеми для пуповини (одноразові).

• Кольпоскоп.

• Комплект для взяття і зберігання матеріалу на цитологічне, бактеріоскопічне і бактеріологічне дослідження (скельця, стерильні рукавички, суміш Нікіфорова або спирт для фіксації цитологічних мазків, напальчники, рукавички).

• Кушетка.

• Лабораторне обладнання для проведення основних клінічних і біохімічних досліджень: гематологічний і біохімічний аналізатори, глюкометр.

• Лотки для збору плаценти.

• Медикаментозне знеболення.

• Набір для операції кесарського розтину.

• Набір для зняття післяопераційних швів: ножиці, пінцет.

• Набір для надання дихальної підтримки (мішок Амбу, дихальні маски).

• Набір для проведення переривання вагітності до 12 тижнів, у т. ч. медикаментозний.

• Набір медикаментів для допомоги при невідкладних станах.

• Наркозно-дихальний апарат і набір інтубаційних трубок.

• Одноразові розхідні матеріали для огляду жінок (оглядовий набір, малий хірургічний набір).

• Препарати крові.

• Пупкові катетери, шлункові зонди (одноразові).

• Реанімаційний набір для первинної реанімації новонароджених.

• Реанімаційний стіл з підігрівом для новонароджених.

• Рентген - кабінет з устаткуванням, набір для метросальпінгографії.

• СНІД-укладка.

• Стерилізатор паровий, пінцети, сухожарові шафи.

• Стетофонендоскоп.

• Термометр.

• Термостат.

• Тест-системи для експрес-діагностики на ВІЛ, стрептокок гр. B.

• Тонометр.

• УЗ-апарат (з секторальним і вагінальним датчиком і можливістю зберігати результати обстеження на жорсткому диску та електронних носіях).

• Шприци, системи для інфузій.

Технологічне:

• Автомобіль швидкої допомоги (транспортний засіб).

• Джерело кисню.

• ПК, принтер, доступ до Інтернет; цифровий фотоапарат для телеконсультацій.

• Сантиметрова стрічка.

• Сучасне оснащення пологового залу, у т. ч.: "шведська стінка", великий м'яч, стілець для пологів, мат.

• Технічні засоби для інформаційно-консультативної роботи і ведення "Школи відповідального батьківства" та підтримки грудного вигодовування (окреме приміщення): телевізор, відеомагнітофон, макет "груди і лялька-немовля", ПК (ноутбук), проектор, "шведська стінка", стілець для пологів, великий м'яч, мати.

Методологічне:

• Інформаційно-просвітницька література, лекційні матеріали, відеофільми, плакати, буклети для пацієнтів.

• Наочний алгоритм дій при невідкладних станах (таблиці, інформативні наочні матеріали, наприклад, плакати).

• Облікова форма для документування скерування та зворотного зв'язку.

• Партограма (бланк).

• Форми медичних документів (карти: спостереження за вагітною та обмінна).

Примірний перелік вимог до спеціалістів вторинного рівня виключено (Наказ N 690)

(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.10.2011 р. N 690) (Наказ N 690)

Вторинний рівень:

надання медичної допомоги з питань неонатології

Примірний перелік послуг:

1. Спостереження та догляд за новонародженим у пологовому відділенні (будинку).

2. Допомога новонародженим з патологічними станами.

3. Невідкладна допомога новонародженим.

4. Інформаційно-консультативна робота з батьками.

Примірний перелік обладнання та витратних матеріалів, необхідних для надання послуг на вторинному рівні:

Медичне:

• Апарат CPAP з розхідними матеріалами.

• Аспіратор електричний, з можливістю тонкої регуляції від'ємного тиску.

• Білірубінометр транскутанний.

• Вага (електронна).

• Вакцини.

• Глюкометр портативний.

• Джерело кисню, лічильник потоку кисню (ротаметр), зволожувач кисню.

• Електронний термометр.

• Зонди шлункові (6 - 8 F).

• Інкубатор клінічний.

• Інфузомат двоканальний з розхідними матеріалами (магістралі для інфузій).

• Кардіо-респіраторний монітор з функцією вимірювання ЧСС, сатурації кисню, АТ (з набором манжеток для новонароджених).

• Катетери для відсмоктування (6 - 12 F).

• Лампи фототерапії.

• Ліжечко з підігрівом.

• Маски, кисневі намети.

• Мобільний рентген-апарат.

• Набір для допомоги при реакціях та ускладненнях, пов'язаних з вакцинацією.

• Набір для замінного переливання крові.

• Набір для щеплення.

• Набір медикаментів для надання допомоги при невідкладних станах.

• Набір судинних катетерів: центральні (пупкова вена, 5F), периферичні (22 - 24 G).

• Пульсоксиметр.

• Реанімаційний набір для первинної реанімації новонароджених (реанімаційний мішок з лицевими масками двох розмірів для новонароджених, ларингоскоп з прямими клинками двох розмірів для новонароджених, інтубаційні трубки (2,5 - 4 мм), зонди, катетери), набір медикаментів для первинної реанімації.

• Реанімаційний столик з підігрівом.

• Спринцівки гумові.

• Шприци.

Технологічне:

• Автомобіль швидкої допомоги.

• Годинник настінний з секундною стрілкою.

• Обігрівач повітря.

• Термометр настінний.

• Холодильник.

Методологічне:

• Алгоритм дій для надання допомоги при невідкладних станах.

• Медична документація.

• Персональний комп'ютер, набір стандартних програм.

• Сучасні методичні та інформаційно-просвітницькі матеріали.

• Таблиця показників вітальних функцій.

Примірний перелік вимог до спеціалістів вторинного рівня виключено (Наказ N 690)

(згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.10.2011 р. N 690) (Наказ N 690)

 

Директор Департаменту
охорони материнства, дитинства
та санаторного забезпечення

С. І. Осташко

 

Додаток 1

Примірний перелік послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її надання
(таблиця-матриця)

Послуга (Наказ N 690)

Опис послуги (Наказ N 690)

Необхідне обладнання (Наказ N 690)

РІВЕНЬ первинної медико-санітарної допомоги (сімейні лікарі) (Наказ N 690)

АКУШЕРСТВО (Наказ N 690)

Профілактична та інформаційно-просвітницька робота (Наказ N 690)

1. Індивідуальні і групові консультації з профілактики інфекцій ПСШ/ВІЛ, планування сім'ї, методів контрацепції, спадкових захворювань, профілактики вроджених вад розвитку (насамперед, за допомогою фолієвої кислоти), репродуктивних ризиків, ендемічних хвороб, імунопрофілактики.2. Підготовка сім'ї до народження дитини.3. Профілактика онкологічних захворювань репродуктивної системи4. Залучення громади (у т. ч. державних і неурядових організацій) до інформаційно-просвітницької роботи щодо збереження здоров'я.5. Формування гігієнічних навичок населення. (Наказ N 690)

1. Сучасні методичні та інформаційно-просвітницькі матеріали, муляжі.2. Гінекологічне крісло, гінекологічні дзеркала, комплект для взяття матеріалу на цитологічне, бактеріоскопічне і бактеріологічне дослідження, скельця, стерильні рукавички, суміш Нікіфорова або спирт для фіксації цитологічних мазків, напальчики, "СНІД-укладка".3. Персональний комп'ютер і програмне забезпечення.4. Телефони в амбулаторії та мобільні для сімейних лікарів. (Наказ N 690)

Діагностика вагітності та спостереження за вагітними з фізіологічним перебігом вагітності (Наказ N 690)

1. Виявлення вагітності.2. Своєчасне взяття вагітних на облік (до 12 тиж.)3. Спостереження вагітних згідно з чинним клінічним протоколом.4. Взаємодія з 2-м рівнем (своєчасне скеровування до акушера-гінеколога та інструментального (УЗ) і параклінічного обстеження).5. Організація та контроль за навчанням вагітної та сім"ї принципам раціонального режиму дня та харчування, особливостям особистої гігієни, психологічної підготовки до партнерських пологів, підтримки грудного вигодовування тощо.6. Консультування вагітної щодо ознак початку пологів.7. Розробка індивідуального плану дій вагітної (і дорослих членів родини, що мешкають разом з нею) при ознаках початку пологової діяльності.8. Організація та проведення "Школа відповідального батьківства"9. Скринінг на бактеріурію (загальний аналіз сечі).10. Планове скерування на пологи.11. Скерування членів родини вагітної на флюорографічне обстеження. (Наказ N 690)

1. Медична картка (індивідуальна карта і обмінна карта вагітної), (Наказ N 690) анкета вагітної.2. Тест-полоски для експрес-діагностики вагітності, протеїнурії, глюкозурії; глюкометр і тест-полоски до нього.3. Аналізатор гематологічний (загальний аналіз крові).4. Гінекологічне крісло, гінекологічні дзеркала, комплект для взяття матеріалу на цитологічне, бактеріоскопічне і бактеріологічне дослідження, скельця, стерильні рукавички, суміш для фіксації цитологічних мазків.5. Сфігмоманометр, (тонометр), стетофонендоскоп.6. Сантиметрова стрічка.7. Макет "груди і лялька-немовля", наглядна таблиця (позиції в I і II періодах пологів).8. Акушерський стетоскоп.9. Вага, ростомір.10. Кушетка.11. Стерилізатор. (Наказ N 690)

Виявлення та скеровування вагітних груп ризику на вищий рівень (Наказ N 690)

1. Спостереження вагітних згідно з чинним клінічним протоколом МОЗ і виявлення відхилень від фізіологічного перебігу вагітності.2. Скерування на 2-й рівень при виявленні нефізіологічного перебігу вагітності; зворотній зв'язок з 2-м рівнем (отримання від фахівців 2-го рівня інформації належної якості і обсягу).3. Контроль за виконанням вагітною рекомендацій спеціалістів 2-го і 3-го рівнів.4. Організація і виконання призначень спеціалістів 2-го і 3-го рівнів. (Наказ N 690)

1. (Наказ N 690) Таблиця факторів прогнозування ризику перинатальної та материнської патології (за A. Coopland)2. (Наказ N 690) Критерії оцінки здоров'я вагітної та групи динамічного спостереження (Д1, Д2, Д3).3. Наявність клінічних протоколів.4. Електрокардіограф.5. Секундомір. (Наказ N 690)

Надання допомоги вагітним при невідкладних станах (Наказ N 690)

1. Діагностика невідкладних станів.2. Надання допомоги згідно з клінічними настановами і протоколами.3. Дистанційне консультування зі спеціалістами вищого рівня (при потребі).4. Організація транспортування на вищий рівень (за потреби).5. Детальне документування наданої допомоги.6. Катамнез випадків з наданням невідкладної допомоги: отримання від фахівців 2-го та 3-го рівнів інформації належної якості і обсягу. (Наказ N 690)

1. Наочний алгоритм дій при невідкладних станах (таблиці, плакати) і набір медикаментів для надання допомоги при невідкладних станах.2. Транспортний засіб.3. Облікова форма для документування скерування та зворотного зв'язку**.4. Джерело кисню.5. Набір для надання дихальної підтримки (мішок Амбу, дихальні маски).6. Дефібрилятор.7. Шприци, системи для інфузій.8. Стерильні перев'язочні матеріали.9. Стерильний розчин глюкози, фізрозчин. (Наказ N 690)

Здійснення динамічного спостереження за породіллями (Наказ N 690)

1. Отримання (своєчасно) від фахівців II та III рівнів інформації належної якості і обсягу.2. Виконання призначень фахівців 2-го та 3-го рівнів та контроль за дотриманням їх рекомендацій породіллями.3. Організація патронажу згідно з чинними клінічними протоколами і настановами.4. Консультування з питань підтримки грудного вигодовування, гігієни післяродового періоду.5. Консультування з питань післяпологової контрацепції6. Профілактика і діагностика післяпологових ускладнень (психологічний статус; лактостаз; тріщини сосків, затримка інволюції матки).7. Надання допомоги при неускладнених випадках лактостазу, тріщин сосків; динамічне спостереження за інволюцією матки.8. Своєчасне направлення породіль при виникненні ускладнень на вищий рівень. (Наказ N 690)

1. Тонометр.2. Фонендоскоп.3. Сантиметрова стрічка.4. Набір для зняття післяопераційних швів: ножиці, пінцет.5. Термометр. (Наказ N 690)

НЕОНАТОЛОГІЯ ТА ПЕДІАТРІЯ (до 1 року) (Наказ N 690)

Профілактична та інформаційно-просвітницька робота (з батьками) (Наказ N 690)

1. Грудне вигодовування, харчування немовляти, дитини.2. Профілактика синдрому раптової смерті.3. Загрозливі симптоми.4. Вакцинація і скринінгові обстеження5. Профілактика рахіту і анемії6. Догляд за новонародженим (зокрема, пупкова ранка)7. Найважливіші показники нормального розвитку дитини8. Навчання батьків комплексу вправ для фізичного та психоемоційного розвитку дитини, методам неспецифічноїпрофілактики захворювань.9. Інформування батьків щодо ситуацій, які можуть загрожувати життю дитини (перебування тривалий час без нагляду, недотримання техніки грудного вигодовування, переохолодження тощо). (Наказ N 690)

1. Сучасні методичні та інформаційно-просвітницькі матеріали.2. Персональний комп'ютер, набір стандартних програм. (Наказ N 690)

Спостереження за новонародженим і дитиною до 1 р. (Наказ N 690)

1. Своєчасне отримання (активний запит) інформації належної якості і обсягу від фахівців 2 і 3 рівнів.2. Перший спільний огляд новонародженого сімейним лікарем і медсестрою на 5-й день життя дитини або не пізніше 2-го дня після виписки із стаціонару.3. Забезпечення індивідуального динамічного спостереження із врахуванням соціального і психологічного стану сім"ї.4. До досягнення віку 6 місяців щомісячно: оцінювання фізичного та психоемоційного розвитку дитини, визначення його відповідності віковій нормі розвитку згідно з сучасними міжнародними стандартами, а після 6 місяців огляд дитини (сімейний лікар) 1 раз у квартал.5. Діагностування станів, що не відповідають віковим фізіологічним нормам, і скеровування дитини на вищий рівень при наявності цих станів.6. Планове, у встановлені терміни, скеровування немовлят до профільних спеціалістів.7.Організація і контроль виконання призначень спеціалістів вищого рівня.8. Контроль за результатом дослідження на фенілкетонурію, гіпотиреоз. (Наказ N 690)

1. Вага, ростомір, сантиметрова стрічка2. Центильні таблиці3. Фонендоскоп4. Термометр електронний5. Пеленальний столик6. Медична шафа з набором медикаментів для невідкладної допомоги7. Макет "груди і лялька-немовля"8. Інформаціно-просвітницька і методична література (грудне вигодовування, масаж, методи загартовування тощо).9. Сфігмоманометр з набором дитячих манжеток10. Меддокументація ( (Наказ N 690)ф. 112/о - амб. картка, (Наказ N 690) ф. 063/о - щеплення, (Наказ N 690) ф. 030/о - диспансеризація).11. Реєстр сімей, які мають дітей до 1 р.12. Тест-смужки на фенілкетонурію та гіпотиреоз. (Наказ N 690)

Специфічна профілактика інфекційних захворювань у немовлят і дітей до 1 р. (Наказ N 690)

1. Просвітницька робота з батьками щодо необхідності імунопрофілактики керованих інфекцій (дифтерій, кашлюк тощо).2. Дотримання календаря щеплень згідно чинного наказу МОЗ.3. Огляд і оцінка стану дитини перед щепленням (визначення тимчасових протипоказів)4. Організація і проведення щеплень5.Спостереження після щеплення6. Направлення на вищий рівень для визначення постійних протипоказів (Наказ N 690)

1. Медична документація ( (Наказ N 690)форми 112/о і (Наказ N 690) 063/о).2. Календар щеплень.3. Вакцини (індивідуальне фасування).4. Одноразові шприци.5. Холодильник.6. Сумка-холодильник7. Термометр електронний.8. Набір для надання допомоги при анафілактичному шоці.9. Набір для надання дихальної підтримки. (Наказ N 690)

Медична допомога при невідкладних станах (Наказ N 690)

1. Діагностика невідкладних станів: ознаки запалення пупкової ранки, судоми, блювота, діарея, гіпо-, гіпертермія, відмова від годування, порушення дихання, ознаки інфекції, отруєння, порушення серцевої діяльності, травми, укуси тварин/комах, анафілактичний шок.2. Надання невідкладної допомоги, консультація (при потребі) зі спеціалістом вищого рівня, організація (при потребі) транспортування на вищий рівень.3. Детальне документування наданої допомоги.4. Отримання (своєчасно) від фахівців 2 і 3 рівнів інформації належної якості і обсягу. (Наказ N 690)

1. Таблиця показників вітальних функцій.2. Алгоритм дій і набір медикаментів для допомоги при невідкладних станах.3. Набір для надання дихальної підтримки (лицеві маски різного розміру).4. Джерело кисню.5. Сфігмоманометр з дитячими манжетами.6. Стетоскоп.7. Шприці, системи, штатив.8. Термометр.9. Глюкометр.10. Зонди шлункові (різних розмірів).11. Груші для промивання одноразові.12. Секундомір / годинник з секундною стрілкою. (Наказ N 690)

ДРУГИЙ РІВЕНЬ(центральні районні лікарні) (Наказ N 690)

АКУШЕРСТВО (Наказ N 690)

Спостереження за фізіологічною вагітністю (Наказ N 690)

1. Спостереження та надання медичної допомоги згідно з чинним клінічним протоколом.2. Діагностика істміко-цервікальної недостатності.3. Лабораторне та інструментальне обстеження: згідно з чинним клінічним протоколом.4. Підготовка сімейної пари до пологів: консультування щодоособистої гігієни, статевого життя, належного режиму праці та відпочинку, раціонального харчування, прийому фолієвої к-ти в першому триместрі вагітності, необхідності УЗД обстеження в першому триместрі вагітності, підготовки сімейної пари до пологів, можливостей (переваг) партнерських пологів, немедикаментозних методів знеболення під час пологів, спільного перебування матері та дитини в післяпологовому періоді, важливості грудного вигодовування (включно з навчанням техніці), профілактики лактостазу тощо.Розподіл тематики між сімейним лікарем (загальні положення і поради) і акушером-гінекологом (специфічні питання, особливо стосовно власне пологового і післяпологового стаціонарного періодів) слід обговорити додатково.5. Передача інформації про вагітну сімейному лікарю (СЛ) в повному обсязі (згідно з обмінною картою).6. Взаємодія з СЛ щодо ведення вагітних: надання рекомендацій і призначень, які можуть бути виконані в умовах первинного рівня (на I рівні - амб.картки, на II рівні - журнал обліку; обмінна карта зберігається у вагітної).7. Направлення членів родини вагітної на флюорографічне обстеження. (Наказ N 690)

1. Технічні засоби для інформаційно-консультативної роботи і ведення "Школи відповідального батьківства" та підтримки грудного вигодовування (окреме приміщення): телевізор, відеомагнітофон, макет "груди і лялька-немовля", комп'ютер (ноутбук), проектор, "шведська стінка", стілець для пологів, великий м'яч, мати.2. Інформаційно-просвітницька література, лекційні матеріали, відеофільми, плакати, буклети для батьків.3. УЗ-апарат (з секторальним і вагінальним датчиком, з можливістю зберігати результати обстеження на жорсткому диску та електронних носіях).4. Лабораторне обладнання для проведення основних клінічних і біохімічних досліджень: гематологічний і біохімічний аналізатор, глюкометр.5. Сантиметрова стрічка, тонометр стетофонендоскоп,6. Кардіотокограф (+ витратні матеріали)7. Форми медичних документів (карти: спостереження за вагітною та обмінна).8. Ваги і ростомір9. Гінекологічне крісло10. Гінекологічні дзеркала (Куско, Сімпса)11. Комплект для взяття і зберігання матеріалу на цитологічне, бактеріоскопічне і бактеріологічне дослідження (скельця, стерильні рукавички, суміш Нікіфорова або спирт для фіксації цитологічних мазків, напальчики, рукавички).12. Кушетка.13. Стерилізатор паровий, пінцети, сухожарові шафи.14. Термостат.15. ПК і принтер.16. Одноразові розхідні матеріали для огляду жінок (оглядовий набір, малий хірургічний набір). (Наказ N 690)

Спостереження і допомога вагітним з груп ризику (Наказ N 690)

1. Спостереження та надання медичної допомоги згідно з чинним клінічним протоколом.2. Скерування для консультування спеціалістами II рівня за показами.3. Організація додаткових лабораторних і інструментальних обстежень.4. Відбір і скерування на госпіталізацію на II рівень.5. Відбір і своєчасне скерування вагітних на III рівень при патологіях, визначених у клінічних протоколах (у т. ч. для медико-генетичного консультування, а також для вирішення питання про (не-) можливість пролонгації вагітності).6. Антенатальна профілактика РДС плода після 24 тижнів гестації вагітним з групи ризику по невиношуванню та екстрагенітальною патологією.7. Організація обмінуінформацією між рівнями надання допомоги (II ® I, III ® II).8. Своєчасне та повне інформування та погодження з неонатологом плану ведення вагітності та пологів у вагітних груп ризику. (Наказ N 690)

1. Технічні засоби для інформаційно-консультативної роботи і ведення "Школи відповідального батьківства" та підтримки грудного вигодовування (окреме приміщення): телевізор, відеомагнітофон, макет "груди і лялька-немовля", ПК (ноутбук), проектор, мати, "шведська стінка", стілець для пологів, великий м'яч.2. УЗ-апарат (з вагінальним датчиком).3. Тест-системи для експрес-діагностики на ВІЛ, стреп. В).4. Сантиметрова стрічка, стетоскоп.5. Кардіотокограф (і витратні матеріали).6. Ваги і ростомір.7. Гінекологічне крісло, стерильні оглядові набори.8. Кушетка.9. Малий хірургічний набір10. Набір для бактеріологічного обстеження (термостат).11. ПК, доступ до Інтернет; цифровий фотоапарат для телеконсультацій.12. Кольпоскоп. (Наказ N 690)

Ведення пологів (Наказ N 690)

1. Ведення пологів у жінок з фізіологічним перебігом вагітності згідно з клінічними протоколами із застосуванням сучасних перинатальних технологій, заснованих на принципах доказової медицини.2. Ведення пологів у жінок з низьким і високим ступенем перинатального та материнського ризику (згідно з чинним наказом).3. Оперативне родорозрішення згідно з чинним протоколом.4. Своєчасне скерування на пологи на III рівень та забезпечення належних умов транспортування вагітних жінок (in-utero) з вкрай високим ступенем перинатального ризику.5. Інформування (своєчасне і в належному обсязі) спеціалістів III рівня про вагітну, яка скеровується.6. Антенатальна профілактика РДС плода після 24 тижнів гестації.7. Надання інформації про стан здоров'я породіллі членам її родини (за умови поінформованої згоди породіллі). (Наказ N 690)

1. Сучасне оснащення пологового залу, у т. ч.: шведська стінка, великий м'яч, мат, стілець для пологів2. Кардіотокограф (+ витратні матеріали)3. Стетоскоп, тонометр4. Лотки для збору плаценти5. Реанімаційний набір для первинної реанімації н/н (див. нижче)6. Реанімаційний стіл з підігрівом для н/н.7. Пупкові катетери, шлункові зонди (одноразові)8. Клеми для пуповини (одноразові).9. Електронні ваги для новонародженого.10. Партограма (бланк).11. Інфозомат.12. Препарати крові.13. Автомобіль швидкої допомоги.14. Набір для операції Кесарського розтину.15. Акушерські щіпці, вакуум-екстрактор.16. Алгоритми дій та набір медикаментів для допомоги при невідкладних станах.17. Наркозно-дихальний апарат і набір інкубаційних трубок.18. СНІД-укладка. (Наказ N 690)

Післяпологовий період (динамічне спостереження за породіллями) (Наказ N 690)

1. Ведення породіль згідно з клінічними настановами, протоколами із застосуванням сучасних перинатальних технологій, заснованих на принципах доказової медицини.2. Надання (своєчасно та в належному обсязі) інформації про перебіг пологів і стан породіллі неонатологам і сімейним лікарям.3. Надання рекомендацій і призначень для їх виконання в умовах первинного рівня. (Наказ N 690)

Див. вище (Наказ N 690)

Невідкладна допомога (Наказ N 690)

1. Діагностика невідкладних станів.2. Надання допомоги згідно з клінічними настановами і протоколами.3. Дистанційне консультування зі спеціалістами вищого рівня (при потребі).4. Організація транспортування на вищий рівень (при потребі).5. Детальне документування наданої допомоги.6. Катамнез випадків з наданням невідкладної допомоги: отримання від фахівців 3-го рівня інформації належної якості і обсягу. (Наказ N 690)

Див. вище (Наказ N 690)

Консультування та надання допомоги з питань планування сім'ї і репродуктивного здоров'я (Наказ N 690)

1. Своєчасне скеровування подружніх пар і партнерів групи ризику щодо безпліддя в центр планування сім'ї.2. Планування вагітності. Дошлюбне консультування.3. Діагностика непліддя (деякі методи).4. Переривання вагітності до 12 тижнів за медичними показами.5. Профілактика та допомога при невиношуванні.6. Профілактична та інформаційно-просвітницька робота (згідно з послугами N 1 і 2 сімейного лікаря).7. Профілактика та направлення на лікування ЗПСШ до дерматовенеролога.8. Рекомендації щодо сучасних методів контрацепції. (Наказ N 690)

1. Набір для проведення переривання вагітності до 12 тижнів, в т. ч. медикаментозний.2. Медикаментозне знеболення.3. Гінекологічне крісло, стерильний одноразовий оглядовий набір.4. Рентген - кабінет з устаткуванням, набір для метросальпінгографії.5. Див. "Школа відповідального батьківства". (Наказ N 690)

НЕОНАТОЛОГІЯ (Наказ N 690)

Спостереження та догляд за новонародженим у пологовому відділенні (будинку) (Наказ N 690)

1. Участь неонатолога у підготовці та веденні пологів високого ризику та передчасних пологів.2. Дотримання вимог чинного клінічного протоколу по догляду за новонародженим, підтримка грудного вигодовування (за виключенням жінок з ВІЛ+ і ТБ).3. Первинна оцінка стану н/н одразу після пологів.4. Огляд і оцінка стану н/н перед переведенням з пологового залу до палати спільного перебування (у разі відсутності неонатолога проводить акушер-гінеколог, а неонатолог - протягом перших 24 годин).5. Контроль за дотриманням належних умов перебування новонароджених і жінок.6. Щоденний огляд і оцінка стану новонародженого.7. Проведення профщеплень (БЦЖ, геп. Б) і забір матеріалу для скринінгових обстежень (фенілкетонурія, гіпотеріоз).8. Догляд і надання допомоги н/н з малою масою тіла при народженні.9. Організація консультацій невролога, окуліста для недоношених н/н згідно з чинним протоколом.10. Надання рекомендацій та їх внесення до медичної документації при виписці.11. Своєчасна передача сімейному лікарю/педіатру належного обсягу інформації та рекомендацій щодо новонародженого.12. Оцінка адекватності грудного вигодовування (Наказ N 690)

А. Температура в пологовому залі - не нижче 25 C; відсутність протягів.1. Ліжечко з підігрівом.2. Електронний термометр.3. Термометр настінний.4. Вага (електронна).5. Годинник настінний з секундною стрілкою.6. Набір для щеплення.7. Холодильник.8. Вакцини.9. Шприци.10. Набір для допомоги при реакціях та ускладненнях, пов'язаних з вакцинацією.11. Молоковідсмоктувач (за можливості). (Наказ N 690)

Допомога новонародженим з патологічними станами (Наказ N 690)

1. Первинна реанімація новонародженого.2. Визначення станів (при потребі - із залученням спеціалістів III рівня), які потребують медичної допомоги на II або III рівнях3. Стабілізація стану і організація транспортування на III рівень н/н:- з гестаційним віком Ј 32 тижні- масою тіла Ј 1500 г- з потребою в ШВЛ тривалістю понад 24 години- зі стійкою гіпоксемією,- важкою асфіксією- з поліорганним ураженням,- важким ураженням ЦНС,- судомним синдромом,- септичним/гіповолемічним шоком,- клінічною підозрою на внутрішньоутробну (перинатальну) інфекцію,- з важким геморагічним синдромом,- з показаннями до хірургічних втручань,- зі стійкою гіпоглікемією,- з жовтяницею, яка вимагає замінного переливання крові.3. Надання медичної допомоги новонародженим, які не потребують скерування до закладів III рівня (всі н/н, які не відповідають критеріям попереднього пункту залишаються на 2 рівні). (Наказ N 690)

1. Реанімаційний столик з підігрівом2. Реанімаційний набір для первинної реанімації н/н (реанімаційний мішок з лицевими масками двох розмірів для новонароджених, ларингоскоп з прямими клинками двох розмірів для новонароджених, інтубаційні трубки (2,5 - 4 мм), зонди, катетери), набір медикаментів для первинної реанімації.3. Апарат CPAP з розхідними матеріалами.4. Маски, кисневі намети5. Джерело кисню, лічильник потоку кисню (ротаметр), зволожувач кисню.6. Набір судинних катетерів: центральні (пупкова вена, 5F), периферичні (22 - 24 G).7. Зонди шлункові (6 - 8 F).8. Катетери для відсмоктування (6 - 12 F)10. Пульсоксиметр.11. Інфузомат двоканальний з розхідними матеріалами (магістралі для інфузій).12. Аспіратор електричний, з можливістю тонкої регуляції від'ємного тиску.13. Спринцовки гумові.14. Інкубатор клінічний.15. Глюкометр портативний.16. Білірубінометр транскутанний.17. Кардіо-респіратироний монітор з функцією вимірювання ЧСС, сатурації кисню, АТ (з набором манжеток для новонароджених).18. Лампи фототерапії.19. Мобільний рентген-апарат.20. Набір для замінного переливання крові.21. Обігрівач повітря.22. Автомобіль швидкої допомоги. (Наказ N 690)

Невідкладна допомога новонародженим (Наказ N 690)

1. Проведення первинної реанімації новонародженого згідно з вимогами чинного протоколу.2. Надання невідкладної допомоги з метою стабілізації стану н/н у важких і критичних станах та підготовка його до транспортування на III рівень (Наказ N 690)

Див. вище (Наказ N 690)

Інформаційно-консультативна робота з батьками (Наказ N 690)

1. Консультування породіллі по догляду за н/н та з питань вигодовування (роз'яснення переваг грудного вигодовування, навчання техніці грудного вигодовування) та догляду за н/н немовлям в домашніх умовах.2. Надання інформації батькам про стан н/н протягом перебування в закладі і при виписці додому або скеруванні в інший заклад. (Наказ N 690)

Див. вище (Наказ N 690)

 

Директор Департаменту
охорони материнства, дитинства та
санаторного забезпечення

С. І. Осташко

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.10.2011 р. N 690) (Наказ N 690)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали